Page 1

trash

RT

MAGYARORSZÁG

2017. május 26-28. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, Gödöllő


TRASH ART Az évente Magyarországon keletkező kb. 3,6 millió tonna települési hulladék azt jelenti, hogy fejenként napi 1 kg hulladékot termelünk. Itthon még mindig csak a hulladék 2030%-a kerül szelektív hulladékgyűjtőbe és több mint a fele (58%) pedig hulladéklerakóba. A fenti helyzeten hazánk és az egész Európai Unió is változtatni szeretne, ezért a fenntartható jövő egyik új hívószava a körforgásos gazdaság (circular economy), ami a termékek életciklusának meghosszabbításáról, a hosszú távú terméktervezésről, a javíthatóság és a tartósság fontosságáról szól.

The approx. 3.6 tons of municipal waste means that each person produces 1 kg of waste per day in Hungary. Only 20-30% of the waste is collected selectively, and more than half (58%) ends in landfills. Hungary, and the European Union wants to change the above situation, so one of the new signs of sustainable future is the circular economy, which focuses on product life cycles, long-term product design, and the importance of maintainability and durability. This initiative, to notice the value and resources in waste and return it to the circuit in the most efficient way, is the aim of TRASH ART HUNGARY, supported by the Ministry of Agriculture. The sculptures of our invited artists’ react through the language of art to the environmental and social problems of the 21st century. The used up waste reborn in the highest possible level, in a durable work, and in the future spread the message of TRASH ART HUNGARY at several places in the country.

trash art magyarorszáG 2017

Ezzel cseng egybe a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott TRASH ART MAGYARORSZÁG célja is, miszerint a hulladékban rejlő értéket és erőforrást meg kell látni, meg kell becsülni és minél magasabb szinten visszajuttatni a körforgásba. Meghívott alkotóink hulladék alapanyagokból tervezett szobrai a művészet nyelvén reagálnak a XXI. század környezeti és társadalmi problémáira. A felhasznált hulladékok így a lehető legmagasabb szinten, egy tartós alkotásban születnek újjá, s a jövőben az ország több pontján hirdetik majd a TRASH ART MAGYARORSZÁG üzenetét.

3.


Trash Art Magyarország „Egy új kor hajnala” Antropocén kor – az ember kora

16 csapat. Művészeti iskolák diákjai, környezetvédők, szakemberek és szobrászok 17 kültéri installációval, szobrokkal, szoborcsoportokkal fogalmazták meg a véleményüket az ember szerepéről ebben a korban.

trash art magyarorszáG 2017

Mindegyik csapat témája olyan, amin érdemes elgondolkodni. Mindegyik alkotás újrahasznosítható anyagokból készült. Trash Art. Jelentése: hulladék-szemét felhasználásával műalkotások készítése. Ha a lényegét kiemelem az „Újrahasznosítás Művészete“. A program először került megvalósításra Magyarországon. Megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen tehetséges emberekkel dolgozhattunk együtt. Én személy szerint egy dolgot emelnék ki, ami megfogalmazódott bennem, amit kaptam az alkotóktól , az alkotásoktól. Felelősség! A műveket látva, meg kell köszönnöm, hogy ez az érzés minden műben benne van, hogy nekem, nektek, minden egyénnek szerepe, felelőssége van ebben a nagy egészben, ebben a nagy körforgásban. Nézzék meg az alkotásokat és olvassák el mindegyik történetét!

Székelyhidi Tamás NTFF Gödöllő Szervező

4.


Trash Art hungary “Dawn of the new age” – Antropocen, the human age

16 teams. Students of art schools, environmentalists, experts and sculptors offered their opinion with 17 open-air installations, sculptures, sculpture sets on the role of people in this era. The object of every team is really worth thinking about. Every installation is made from recycled materials. Trash art: making artwork from waste, garbage – essentially the “Art of Recycling”.

As I look at the installations I have to say thanks for this feeling that can be found in every piece of art, the sense that everybody – me, you, everyone – have one’s own role, responsibility for the entire world, the big circle of life. Please, take a look at the installations and read the story of each.

trash art magyarorszáG 2017

It is the first implementation of the programme in Hungary. It is an honour for us to cooperate with such talented people. I can emphasize one thing I have got from the artists and the artworks. Responsibility!

Tamás Székelyhidi NTFF Gödöllő Organiser

5.


hybridart Management szervező

trash art magyarorszáG 2017

2005 óta működünk a kortárs vizuális művészet területén azzal a céllal, hogy a klasszikus formákból és keretekből kilépve, minél szélesebb körben ismertté tegyük a hazai és külföldi képzőművészetet és designt. 2016-ban Pannonhalmán Hybridart Camp néven útjára indítottuk művészeti alkotótáborunkat. Az évente megrendezésre kerülő tábor tematikája évről évre ugyanaz: a tudatos fogyasztás és a fenttarthatóság szellemiségének képzőművészeti eszközökkel való megjelenítése, ezzel is felhívva a figyelmet napjaink egyre égetőbb környezeti problémáira. A Trash Art Magyarország kezdeményezése beleillik a Hybridart Camp elindításakor kitűzött céljaink közé, éppen ezért örültünk a felkérésnek és csatlakoztunk a programhoz. Művészeti szempontból mindig érdekes kihívás, ha irányítottan, egy adott témára reflektálva kell dolgozni – bár a keretek szűkösnek tűnnek, mégis éppen emiatt lesz izgalmas az alkotási folyamat. Másrészt a program érdekes lenyomatát adja annak, hogy az egyetemekről hamarosan kikerülő, fiatal művészek miként gondolkodnak a fenntarthatóságról, a jövő aktorai milyen tükröt állítanak a jelen formálói elé.

6.

Erdélyi Szabolcs ügyvezető We have been working in the field of contemporary visual art since 2005. In 2016 we started our art camp in Pannonhalma, which aims to create an international artist community in collaboration with our Hungarian and foreign institutional relations. The syllabus of the yearly camp is the same every year: to portray and raise awareness of conscious consumption and maintainability through fine arts, drawing attention to the ever-growing environmental problems of our days. Trash Art Hungary’s initiative fits in with the goals we set when launched the Hybridart Camp, so we were delighted for the invitation and joined the program. From an artistic point of view, it is always an interesting challenge to reflect on a specific theme and work from defined materials - although the frameworks are tight, yet this makes the creative process exciting and the outcome diverse. On the other hand, the program gives and intriguing impression of how young artists think about sustainability.


greenius szervező A fenntartható jövő és a körforgásos gazdaság kulcsa, hogy hulladékainkra erőforrásként és lehetőségként tekintünk. A Greenius szolgáltatása ezen célok elérésében segíti partnereinket. Szolgáltatásaink között megtalálható a személyre szabott tanácsadás a hatékony hulladékgazdálkodás megvalósítása és a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében, így környezeti eredmények mellett költségmegtakarítást is el tudnak érni megrendelőinknek. Többéves szakmai tapasztalatunkat a környezetvédelmi oktatás területén is készséggel kamatoztatjuk, az előadások tartásától a szakképzések és tananyagok kidolgozásáig, de ugyanilyen lelkesedéssel és tapasztalattal vállaljuk zöld projektek kidolgozását, megvalósítását, rendezvények zöldítését és menedzselését, vagy zöld marketingjét. A Greenius ezért álmodta meg évekkel ezelőtt a TRASH ART-ot, amit most egy innovatív csapattal sikerül megvalósítani. Az alkotások a Homo sapiens sapienst (értelmes ember) próbálják életre hívni a környezettudatosság és szemléletformálás erejével, mert a fenntartható jövő MA kezdődik!

The key to a sustainable future and circular economy lies in the recognition of waste as a source of energy and an opportunity. Greenius services support its partners in achieving these purposes. The personalised enviromental consulting helps fullfil the legislative obligations and build an effective waste management system which can save money for the company. The two ’greeniuses’ gladly take part in the environmental education by giving a speech, a lecture or developing an educational program. They also have great experience in developing green projects or managing green events. That is why Greenius first thought about the TRASH ART project a few years ago. They are now finally being called to life by an innovative team.

trash art magyarorszáG 2017

Hankó Gergely fenntarthatósági szakértő

These sculptures seek to bring the Homo sapiens sapiens (Intelligent man) around with the power of environmental consciousness because sustainable future starts today!

7.


EGY ÚJ KOR HAJNALA

GYŐZTESEK A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál alkalmából meghirdetett első Trash Art Magyarország pályázat 2017. május 28-i eredményhirdetésén megszületett a kezdeményezés első két nyertese! A hulladék alapanyagokból épített alkotásokat az “Antropocén - Az ember kora” c. témára kellett felfűzni, ami mind a 17 alkotás esetében maradéktalanul teljesült. A hat tagú zsűri két nyertest emelt ki a mezőnyből. A projektet a Földművelésügyi Minisztérium támogatta.

trash art magyarorszáG 2017

A Fődíjat a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatóinak „Gyerekjáték” című alkotása nyerte, ami egy bruttó 1 millió forintos pénzdíjazással is jár. Gratulálunk az alkotóknak: Dani Tamás, Fekete Lilla, Hamza Marcell, K. Nagy Beatrix Tímea, Takács Vanessza. Vezető: Gaál Tamás, PTE Művészeti Kar, szobrász tanszékvezető (www.art.pte.hu) Az AztaKeservit.com Értékőr Egyesület különdíjban részesült „Nem? Ez is!?...” szobruk jól dokumentált kivitelezéséért. Tevékenységükről a Filmdzsungel.hu stábja forgat dokumentumfilmet. Alkotók: Bóka János, Varga Tibor, és Ferenczi Zsolt. www.aztakeservit.com A szobrokat, installációkat több tízezren látták a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a szervezők felé és komoly médiaérdeklődés kísérte az eseményt. Zsűritagok/Members of the jury: • Bedő Károlyné szakreferens, Földművelésügyi Minisztérium • Földes András újságíró • Dr. Kelemen Zénó Munkácsy díjas szobrászművész • Dr. Klein Ákos biológus • Molnár Attila Dávid rendező és a PET Kupa egyik alapítója • Dr. Újváry Tamás igazgató, Gödöllői Királyi Kastély   8.


THE DAWN OF A NEW AGE

WINNERS Trash Art Hungary competition of the International Nature Film Festival announces the two winners. The 17 sculptures made of recycled waste were based on the topic of ‘Dawn of a New Age - Anthropocene - Time of Man’. The jury announced two winners. The project was supported by the Ministry of Agriculture. The aim of the project is to draw attention to waste problems and possible solutions The winners of the main prize and the 1 million forint are the students of the University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts for their sculpture: Child’s play. Congratulations to the artists: Tamás Dani, Lilla Fekete, Marcell Hamza, Beatrix Tímea K. Nagy, Vanessza Takács. Leader:Tamás Gaál, University of Pécs (www.art.pte.hu)

Main supporter of the project: Ministry of Agriculture. A projekt fő támogatója: Földművelésügyi Minisztérium.

trash art magyarorszáG 2017

The winner of the special prize went to AztaKeservit.com Association for the well documented production of their sculpture: ‘No? This too…? The crew of Filmdzsungel.hu is shooting a documentary about their activity. Artists: János Bóka, Tibor Varga, and Zsolt Ferenczi. www.aztakeservit.com

9.


Budapest Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszék

BÁLVÁNY

trash art magyarorszáG 2017

Szobrunkhoz az antropocén kialakulásának okai szolgáltak kiinduló gondolatként. Az ember jelenléte a Földön már olyan mértékű, hogy tevékenységeinek hatása visszavonhatatlanul megmarad bolygónkon. Számunkra ezek közül a hatások közül a radioaktivitás tűnt az egyik legkiemelkedőbbnek. Egyrészt azért, mert az új földtörténeti korszaknak a kezdetét az első atombomba ledobásától szeretnék számítani, másrészt pedig a radioaktivitás emberi szervezetre gyakorolt hatása miatt, ami kismértékű sugárzásnál is génmódosulást okozhat a következő generációknak. A plasztikában azt fogalmaztuk meg, hogy ennek a kornak milyen súlyos következményei vannak és lehetnek, hogy mekkora torzulás következett be a természetben ennek következtében. Ám ez mégis felemelkedésként, hatalomként van számon tartva az emberiség által, így mindenhatóvá emelve önmagát. Ezért adtuk munkánknak a Bálvány címet, mert ez csak egy hamis és torz látszat. Pozitív hatása annyiban lehet mindnyájunkra, hogy tudatosítja felelősségünket a világban.

Csapattagok: Császi Enikő, Ferenczy Dorottya, Sipos Ábel Mihály, Veres Márton Vitéz Szaktanár: Sallai Géza szobrászművész, egyetemi docens Felhasznált anyagok: nagyrészt fém hulladék Partnercég: Inter-Metál Recycling Kft.

10.


Budapest Kisképző – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium Szobrász szak

újravár

trash art magyarorszáG 2017

Szobortervünkben Mekk Elek várat épít. Főhősünknek egy mindenki által jól ismert, könnyen felismerhető karaktert választottunk. A mesék, gyerekkori emlékek világából ismerős Mekk Elek dilettáns semmihez sem értését sosem fogyó lelkesedésével, kitartásával ellensúlyozza, a folyton elbukó, de mindig újrapróbálkozó remény, önbizalom szimbóluma. Emellett felidézi a tipikusan hazai sufnibuhera, a szerethető kontárság világát. Az újrahasznosítás gondolatának megjelenítésére egy másik hazai vonatkozású mém, egy szólás megidézését, illusztrálását választottuk. A „szarból várat építés” tömören és kifejezően teszi érthetővé az addig értéktelenből újra elfogadhatóvá, tisztelhetővé alakítás, a visszanemesítés gyakorlatát. A szólás épp a folyamat lehetetlenségét, kivitelezhetetlenségét ragadja meg, de itt pont a hétköznapi teljesítményekre is képtelen Elek az, akinek szemmel láthatóan sikerül.

Csapattagok: Bárdi Dominik, Borostyánkői Boglárka, Fodor Bíborka, Garai Réka, Jakab Janina, Jakus Róbert, Kovács Fruzsina, Sáros Levente Szaktanár: Kovách Gergő szobrászművész, egyetemi docens Felhasznált anyagok: polisztirol, makro- és mikroműanyagok Partnercég: PET Kupa, FKF Zrt.

12.


DEBRECEN Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat, Környezetvédelmi Bizottság

bizalom A női alak a természetet szimbolizálja, a férfi alak az embert. Az installációnkban a természet megsebzett, az ember pedig pusztul, rozsdásodik. Miközben mindkét alak látszólag pusztulásra van ítélve, a természet új utat tör és él tovább, míg az ember rozsdásodása aligha visszafordítható.

trash art magyarorszáG 2017

Az ember szembenéz tettével, leengedi a fegyvert, a természet kezével nyugtatja az embert, de a végkimenetel nem változik. Az installációt áthatja az elmúlásba beletörődés és a bűntudat. A szobor mondanivalója, hogy az ember tehet bármilyen kárt a természetben, azt elpusztítani nem képes, csupán önmagát. A projekten dolgozó csapat résztvevői a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának tagjai, amelynek célja egy olyan egyetemi közösség építése, amely törekszik a mindennapokban környezettudatos módon tenni saját környezeti állapotának javítása érdekében.

Csapattagok: Fülöp Ferenc Krisztián, Bakk Imre, Kavasánszki Réka, Pálfi Zsuzsa, Szabó Erika, Nagy Veronika, Duzs László Szaktanár: Kövér László, a Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék oktatója Felhasznált anyagok: fa, fém (vas, acél, réz, alumínium), műanyag, termőföld, üveg, élő növényzet, elem Partnercég: P.M.R. Kft. 14.


eger Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet

Kozmikus rend

trash art magyarorszáG 2017

A Szépművészeti Múzeumban található egy koporsótöredék a harmadik átmeneti korból. Ezen látható egy előrehajló nőalak: az eget megtestesítő Nut, akit apja, Su tart. A földön fekvő, jobb kezére támaszkodó férfi a földet megszemélyesítő Geb. A jelenet azt a pillanatot örökíti meg, amikor létrejön a kozmikus rend. Témaválasztásunk azért esett az egyiptomi teremtésmítosznak erre a jelenetére, mert az egyik első nagy civilizáció megjelenése kezdte gyökeresen megváltoztatni a Föld arculatát. Az általunk készítendő szoborinstalláció a kozmikus körforgás eme ókori ábrázolását parafrázisként használja arra, hogy a megbomló természeti egyensúlyra hívja fel a figyelmet, s arra az egyre inkább tagadhatatlan tényre, hogy az ember ennek a változásnak a fő okozója.

Csapattagok: Besze Viktor, Gál Péter, Lipkovics Péter, Vas Balázs, Vajna Anna Szaktanár: Dr. Balázs Péter, főiskolai docens Felhasznált anyagok: vas, alumínium, műanyag palack, zsugorfólia, fa nyesedék Partnercég: Észak-Magyarországi MÉH Zrt.

16.


TUDTAD?

trash art magyarorszáG 2017

MIKRO, MAKRomŰANYAGOK Egyre többet hallani a makro-, és mikroműanyagok problematikájáról és az élővizekbe jutó hulladékok kockázatáról. Még itt Magyarországon is sokszor esik szó az óceánokon úszó szemétszigetekről, s nem is vagyunk vele tisztában, hogy ennek egyik fő utánpótlása itt úszik el a kertek alatt, a Tisza habjain. Országunk medence jellege miatt elsősorban elszenvedői, szemtanúi vagyunk a tiszai hulladékszennyezésnek, mert a háztartási szemét döntő többsége határainkon túlról (Ukrajna, Románia, Szlovákia) érkezik. A legnagyobb gond Kárpátalján van, ahol hiányos, illetve hiányzik a hulladékgazdálkodási rendszer, s emiatt sok esetben a háztartási hulladékot az ártérbe borítják, amit az áradás felkap és tova szállít. Hazánkra érkezve a Tisza lelassul és a hulladékok egy részét az ártéri erdőkben helyezi el, melyek sok esetben természetvédelmi területek. Ami nem rakódik le, az tovább utazik és a Tiszalöki-, vagy a Kiskörei Vízerőműnél akad meg. A PET Kupa évek óta járja a Tiszát és ártéri erdejeit, eddig több mint 150 súlyosan szennyezett helyszínt lokalizáltak GPS-szel. Egy amatőr mérés szerint, egy Cigánd határában lévő hordaléklerakódásból vett 3409 grammos random minta 3,754 tömegszázaléka (128 gramm) volt emberi tevékenységből származó hulladék. Azt is figyelembe véve, hogy ennek nagy része alacsony sűrűségű polisztirol (más néven: hungarocell), ez a tömegszázalék elég drasztikusnak mondható. Az első hivatalos laboratóriumi mikroműanyag vizsgálat 2017. nyarán fog megvalósulni a Tiszai PET Kupán. Bővebb informciót a weboldalon: www.petkupa.hu. 18.


Tudtad?

HÁZTARTÁSI HULLADÉK A háztartási hulladék egyre nagyobb hányadát a termékek csomagolása (PET-palack, nylonzacskó, joghurtos pohár, üdítős üveg, sörös doboz) teszi ki. Ezek a megvásárolt termékkel kerülnek be házainkba, lakásainkba. Mi választjuk ki őket. Rajtunk múlik, hogy pénzünkkel kit támogatunk, s milyen eljárásokat, tevékenységeket szorgalmazunk. • Külföldről érkező PET-palackos vizet vásárolunk, vagy a helyi szikvizes hozza nekünk az újratölthető palackokat?

• Ételt rendelünk, ami nejlonzacskóban és egyszerhasználatos dobozban érkezik, vagy főzünk otthon egymásnak valami finomat? ...sok-sok választás, melynek a vége vagy egy környezetkímélőbb, kiegyensúlyozottabb élet, vagy a fogyasztási eufória által generált hulladékhegyek. Ez mind rajtunk múlik, s a fejünkben dől el, nem a pénztárcánkban.

trash art magyarorszáG 2017

• Kimérve vásárolunk babot a zöldségesnél saját tárolóba öntve, vagy konzervdobozos, tartósított formában vesszük meg?

További információk: www.tudatosvasarlo.hu www.hulladekmentes.hu

19.


Gödöllő Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

307 GB szeretet

trash art magyarorszáG 2017

Célunk az volt, hogy az embert mint „formát” absztraháljuk oly módon, hogy a létrejövő alkotás ne csak szoborként, hanem épületként is értelmezhető legyen. Maga a szemét, az erős jelentéstartalom mellett mint fő összetevő jelenik meg, ugyanakkor valamilyen történetet, érzést is szükségesnek látunk közvetíteni a szoborral. Az emberalakokat a legegyszerűbb sokszöggé, a háromszöggé absztraháltuk, amely több szimbolikus jelentéstartalom mellett talpra illetve csúcsra állítva a nemiség szimbolikáját is tartalmazza. Ily módon jött létre az összefonódó női és férfi alak, mintegy az ölelést szimbolizálva. A szobor méretéből adódóan ugyanakkor a két egymásra dőlt, torz háromszögek által megformált alak kapuként is értelmezhető, amely anyaga és szimbolikája folytán végleg átvezet minket az új földtörténeti korba, az antropocénbe.

Csapattagok: Klósz Endre, Salavecz Péter, Szegedi Dóra, Szilágyi Anikó, Wehofer Rudolf, Zacher Nóra Felhasznált anyagok: zárt szelvény, betonacél, cd, cd-tok Partnercég: HWD Recycling Kft.

20.


Kaposvár Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar

trash art magyarorszáG 2017

ökológiai lábnyom Koncepciónk alapja az ember mindennapi szemeteléshez való viszonya, illetve ennek a hosszú távú következménye: az ökológiai lábnyom. Az ökológiai lábnyom egy olyan érték, amely kifejezi, hogy adott fogyasztás mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához. A természet egy adott mértékig képes regenerálódni, de túlterhelés esetén visszafordíthatatlan a folyamat – drasztikusan csökken a föld eltartó képessége. A természeti erőforrásokat olyan ütemben használjuk, amellyel a környezet nem képes lépést tartani. Művünkkel be szeretnénk mutatni, hogy manapság az emberek mennyire nincsenek tisztában azzal, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a környezetre. Installációnkban a földsáv a természetet jelképezi, rajta szeméttel megtöltött lábnyomok találhatóak, amelyeket az installációban szereplő emberalak hagy maga után.

Csapattagok: Kardos Eszter, Doholuczki Hanna, Mészáros Júlia, Varga Viktor, Seregély Alexandra, Peck Arnold, Szabó Tamara, Illés Eszter, Törteli Zsombor, Szűcs Kata, Berta Márton, Kovács Edmond Felhasznált anyagok: fa, műanyag, betonvas, mindennapi hulladék Partnercég: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program

22.


PÉCS Pécsi Tudományegyetem – Művészeti Kar Szobrászművész szak

trash art magyarorszáG 2017

teremtés Az idei Trash Art Pályázat témája az újjászületés. Úgy éreztük hogy a legmegfelelőbb erre, ha egy mindenki által jól ismert történetet dolgozunk fel a műalkotásunkban. Éppen ezért a koncepciónk lényege és szellemi háttere a teremtés története. Azon belül is Ádám és Éva története. A szobor kinézetét ennek hatására terveztük meg. A földön kontraposztban álló emberi figura magába foglal egy női és egy férfi alakot is. Az újjászületés fogalmát és érzékeltetését szerettük volna a borostyán felhasználásával is megvalósítani. Mivel ez a növény rendkívül erős és ahol gyökeret vet, onnan nehezen lehet kipusztítani és folyamatosan terjeszkedni akar. Végül a szobor szárnyait a dohánygyárból visszamaradt műanyag karikákból készítettük el.

Csapattagok: Itvás Mónika Vivien, Németh Gábor, Varga Eszter Felhasznált anyagok: fa, dohánygyári műanyag, borostyán

24.


TUDTAD?

Mi az Ökológiai lábnyom?

trash art magyarorszáG 2017

Az ökológiai lábnyom megmutatja, hogy jelenlegi életszínvonalunk fenntartásához mennyi erőforrásra és területre van szükségünk. Az egyes országok ökológiai lábnyoma összhangban van az általuk megtermelt hulladék mennyiségével. Minél nagyobb lábon élünk, annál többet fogyasztunk és ezáltal a kibocsátott hulladékok mennyisége is nő.

26.

A WWF (Természetvédelmi Világalap) 2014-es Élő Bolygó Jelentése alapján Magyarország a világon az 58. legnagyobb lábnyommal rendelkezik, fejenként 2,8 hektárnyi igénnyel. A Föld ökológiai határa azonban átlagosan csak 1,7 hektárt tud biztosítani egy embernek, így mi, magyarok is túlfogyasztjuk erőforrásainkat és túlterheljük környezetünket. Ezen a leghatékonyabban úgy tudunk javítani, ha fosszilis energiaigényünket csökkentjük (megújuló energiaforrásokat részesítjük előnyben), köz-, és magánépületeinket szigeteljük, több helyi-, és idényjellegű élelmiszert fogyasztunk, illetve kevesebb csomagolt, illetve felesleges tárgyat vásárolunk. Az ökológiai lábnyom 6 összetevője: • a fosszilis energiafogyasztásból (pl. kőolaj, szén) származó szén-dioxid kibocsátás elnyeléséhez szükséges terület, • lakóterület, beépített terület, • mezőgazdasági terület, • legelőterületek, • erdőgazdálkodás területe, • halászat által használt területek.


Tudtad?

CD LEMEZEK 2000-ben egy év leforgása alatt 20 milliárd lemezt gyártottak világszerte, 2005-re ez a szám megduplázódott, 2009-ben pedig már közelítette az évi 50 milliárdot. Így, a CD-lemez 25. születésnapjának évében már több mint 200 milliárd lemezt adtak el világszerte. Azóta kb 30%-kal csökkent a gyártott mennyiség, de így is ha az összes eddig legyártott adathordozót egymásra helyeznénk, csupán a CD-k sora legalább hatszor körbeérné a Földet…

A sok kicsi sokra megy elve most is érvényesül, az oly kicsi lemezek sokasága miatt ezen tárgyaink környezetterhelésének mértéke bizony nagyon is számottevő, a döntés pedig ismét rajtunk áll: engedjük, hogy ezekkel (is) szennyezzük élőhelyünk, vagy inkább némi kényelmetlenség árán, de megoldjuk a külön gyűjtésüket?

trash art magyarorszáG 2017

A jelenlegi helyzetről nehéz pontos információt találni, an�nyi bizonyos, hogy a technológia már túllépett a lemezeken, lassacskán a pendrive-ok és memóriakártyák is elavult adathordozókká válnak. Egyre inkább úgynevezett felhőkben, virtuálisan tároljuk adatainkat, hiszen ezek a felhő-alapú szolgáltatások helyfüggetlenek, méretezhetőek és költségkímélők is (pl. Google Docs, Dropbox, iCloud).

27.


PÉCS Pécsi Tudományegyetem – Művészeti Kar Szobrászművész szak

gyerekjáték

trash art magyarorszáG 2017

A szobor címe egyrészt egy kontrasztot mutat, hogy egy idilli képet, a homokozóban játszó gyermek képét hogyan lehet az emberi szem számára nem túl élvezhető szeméthalomból felépíteni. Sok esetben ugyanis az eltakart szeméthalmokon az ember által használt életterek jönnek létre. Másrészt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire könnyű figyelmen kívül hagyni azokat a lehetőségeket, amik megakadályoznák környezetünk további károsítását.

Csapattagok: Dani Tamás, Fekete Lilla, Hamza Marcell, K. Nagy Beatrix Tímea, Takács Vanessza Felhasznált anyagok: polisztirol, műanyag flakon, alu doboz, műanyag használati tárgyak, raklap

28.


szeged Szegedi Tudományegyetem – JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék

ecce homo Szobrunk az emberi teremtés biológiai pillanatát ábrázolja. Az ötlet arra a kérdésfeltevésre reflektálva született, hogy milyen módon hívhatnánk fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra.

trash art magyarorszáG 2017

A szoborban erős, mondhatni profán kontrasztba kerül az emberi teremtés sajátosan szép és meghitt pillanatának bemutatása az anyaghasználattal. Ezzel a radikális szembeállítással szeretnénk felhívni a figyelmet az emberi felelősségvállalásra saját környezetünkkel szemben. Véleményünk szerint legalább olyan felelősségteljesen kell viselkednünk a környezetünkkel szemben, mint amilyen alaposan végig kell gondolnunk a tudatos gyermekvállalás kérdését. Legfőbb üzenetünk, hogy a jelenkor fiataljait ösztönözzük a környezetvédelemre, valamint az, hogy a környezettudatosságra való nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Sőt, lehet, hogy már elkéstünk…

Csapattagok: Király Viktória, Nagy Gábor, Nagy Réka, Pintér Nicole, Sárkány Tamás, Szél Róbert Felhasznált anyagok: papír, PET, fém drót, alufólia Partnercég: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

30.


szeged Szegedi Tudományegyetem – JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék

pura aqua

trash art magyarorszáG 2017

A szoborral a minket körülvevő vizek, óceánok elszennyeződésének problémájára, ivóvízkészleteink veszélyeire szerettük volna felhívni a figyelmet. Az óceánok, felszíni vizek napról napra szennyezettebbé válnak. Ez egy olyan globális probléma, amire egyre komolyabban oda kell figyelnünk. Az installációban vizeink szennyezettségére az ételfestékkel megfestett vizet tartalmazó PET palackok utalnak. Projektünkkel továbbá a víz tisztaságának fontosságát kívántuk hangsúlyozni, hiszen a víz elengedhetetlen az ember és az élőlények számára. Szervezetünk jelentős részét víz teszi ki. A Föld felszínének mintegy háromnegyed részét is víz borítja, ezért is hívjuk Földünket kék bolygónak. Az installáció átjárhatóságával azt szerettük volna érzékeltetni, hogy a víz az élet szerves része: mindenhol jelen van, körülvesz minket.

Csapattagok: Erdélyi Andrea, Antal Kitti, Schliszka Sára, Hraskó Vivien, Pigniczki Kata, Gyaraki Zsófia Szaktanár: Virágné Márta Nóra, Orosz Klára DLA Felhasznált anyagok: PET, fém hulladék Partnercég: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

32.


szeged Szegedi Tudományegyetem – JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék

ninhurszag

trash art magyarorszáG 2017

Szobrunkhoz kiinduló gondolatként az emberi figura szolgált. Az emberi figura instabilitása kapcsán született meg az ötlet, hogy a figurát egy kidobott fém kádba fektessük bele. A kád egyrészt a minket körülvevő, általunk termelt szemétre utal – „fürdünk benne”, de ugyanakkor az újrahasznosítás gondolatára is reflektál, hiszen a vizet is, amit használunk, a szennyezett víz megtisztításából nyerjük. Mindannyian beleszületünk abba környezetbe, amelyben élünk és a mi dolgunk, hogy a következő generáció megtanuljon úgy élni ebben a környezetben, hogy környezete tiszta és élhető legyen azáltal, hogy értékelje és kreatívan újraalkossa azt a már használhatatlannak tartott anyagokból. Mindannyian részesei vagyunk ennek a világnak és hozzáállásunk mások életkörülményeit is befolyásolja. Szobrunkat a mezopotámiai mitológia föld- és anyaistennőjéről, Ninhurszagról neveztük el, aki a termékenység jelképe, valamint oltalmazó patrónus is egyben.

Csapattagok: Erdélyi Dominika, Eke Tímea, Bárány Zoltán, Volford Viktor Felhasznált anyagok: kád, drótháló, műanyag és fa hulladék Partnercég: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

34.


TUDTAD?

A RAdioaktív Hulladék

trash art magyarorszáG 2017

A radioaktív hulladék kezelése, tárolása Magyarországon az 1998-ban megalakult Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. foglalkozik a radioaktív hulladékok elhelyezésével és a nukleáris létesítmények leszerelésével. A radioaktív hulladékot előbb speciális kezelésnek vetik alá, ha lehet, tömörítik, majd becsomagolják és speciális, vastag falú beton- vagy acélhordókba zárják. A kis- és közepes aktivitású hulladékot földfelszíni, felszín közeli vagy felszín alatti tárolóban (néhányszor 10 méter mélységű) helyezik el, a nagyaktivitású és más hosszú élettartamú radioaktív hulladékot mélygeológiai tárolóban. Radioaktív hulladéktárolás Magyarországon Hazánkban a kis- és közepes aktivitású nem atomerőművi hulladékokat a Püspökszilágy térségében épült hulladéktárolóban helyezik el. A tároló a földfelszín alatt 250 méterrel helyezkedik el. A paksi atomerőmű nagyaktivitású radioaktív hulladéka egyelőre Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában vannak elhelyezve, melyeket Oroszországba szállítanak. A KKÁT 20 tárolókamrája több mint hét és félezer kiégett kazettát tartalmaz, melyek állapotát folyamatosan ellenőrzik. A már kiégett fűtőelem ugyanakkor energiaforrást is jelent, ugyanis 80 év múlva várhatóan elfogy az urán, és a már kiégett fűtőelemekből kinyerhető a benne lévő urán 90%-a, melyet újra lehet hasznosítani, például gyorsreaktorokban (reprocesszálás). Egyelőre még nem tart ott a technológia, hogy az újrahasznosítás során egyáltalán ne maradjon radioaktív hulladék. Bölcs és jövőbe látó döntés lenne elkanyarodni az atomerőművi energiaelőállítástól és szélesebb körben terjeszteni és támogatni a megújuló erőforrásokon alapuló, lokális rendszereket. 36.


Tudtad?

ALU KONTRA ÜVEG Egy aludoboz elkészítése 15-ször annyi levegő- és 3-szor több vízszennyezéssel jár, a keletkező hulladék térfogata 45-ször, az energiafelhasználás pedig 20-szor nagyobb, mint az üvegpalacké. Megoldás: Válaszd a visszaváltható, betétdíjas üvegpalackot az aludoboz helyett!

Kísérleteznek már a helyettesítő termékekkel, hogyan lehet üveg-, vagy műanyaghulladékkal pótolni a betonba alapvetően szükséges homokot… De talán azon kéne elgondolkodnunk, hogy nem építkezünk mi egy kicsit túl sokat? Nem nyújtózkodunk a takarónkon túl? Ökológiai lábnyomunknak is egyik meghatározó részét a lebetonozott, beépített területek jelentik, melyek elhódítják a többi élőlény életterét.

trash art magyarorszáG 2017

A „Gyerekjáék” című szobor másik érdekes aktualitása a homok. Azt gondolnánk, hogy a homokból végtelen mennyiség áll rendelkezésre, hiszen ott van a Szahara, meg az elsivatagosodás aggasztó folyamata. A dolog azonban összetettebb, hiszen a homok nem megújuló erőforrás, s lassan a “veszélyeztetett fajok” közé fog tartozni. Az illegális homokbányászat egyre komolyabb méreteket ölt Indiában és Afrikában és mivel nincs utánpótlás, a fennmaradó készleteket már csak egyre drágábban és egyre környezetszennyezőbb módszerekkel lehet kitermelni...

“Az élő természettől való általános és gyors elidegenedés nagyban felelős a civilizált ember esztétikai és erkölcsi eldurvulásáért.” Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc fő bűne. 37.


dunaföldvár „Aztakeservit” Értékőr Egyesület

…nem? Ez is… Szobrunkat a Húsvét-szigeteki rejtély és a mai világ helyzete, iránya ihlette és az ezekkel kapcsolatos párhuzam. A szigetekről a mai napig nem tudni sokat, viszont az bizonyos, hogy egy fejlett civilizáció maradványait találjuk ott. A túlnépesedés, a természeti erőforrások kimerítése, pl. a sziget teljes faállományának kiirtása biztosan szerepet játszott a katasztrófában.

trash art magyarorszáG 2017

Alkotásunkban egy Húsvét- szigeteki kőszobor hányja ki a mai kor szemetét, amiből egy „fejlett civilizáció” – több kisebb-nagyobb, felhőkarcoló – nő ki. Csapatunk, az „Aztakeservit” 3 éve kezdte tevékenységét baráti társaságként, akik a PET Kupára jelentkeztek. A Kupa után elkezdtük itthon is szervezni tisztítási akciókat – volt, hogy 180 önkéntessel – és idén már a IV. Szemét Szüretünk kerül megrendezésre. Városunkban több helyen is dolgozunk gyerekekkel, festettünk, komposzt kast építettünk stb. Nem tétlenkedünk és a visszajelzések is jók. Menővé akarjuk tenni a környezetvédelmet! Mert az! Csapattagok: Ferenczi Zsolt, Bóka János, Varga Tibor Felhasznált anyagok: illegális szemételhagyásból származó hulladékok, folyami hulladék, fém hulladék Partnercég: Vàradi Metál Kft.

38.


Budapest Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

gumipók

trash art magyarorszáG 2017

A Herman Ottó Intézet csapata egy Gumipókkal készül a Trash Art szoborpályázatra. Herman Ottó többek között pókász volt, aki úgy vélte: “Az bizonyos, hogy a pókok azok közé a szervezetek közé tartoznak, melyek a legszélesebb körben és mélyen behatnak a szerves világ jelenségeibe.” Szobrunkat mi is mint egy a szerves világra ható alkotást hoztuk létre. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. csapata a környezetügyért és a természetvédelemért elkötelezett emberekből áll. Munkánkban kiemelten fontos szerepet tölt be a társadalmi, szakmai és civil párbeszéd, az egyházi együttműködések kialakítása, ápolása. Igyekszünk Herman Ottó szavaihoz igazítani mindennapjainkat: „Légy büszke arra, ami voltál, s igyekezz különb lenni annál, ami vagy.”

Csapattagok: Dr. Béres András, Bohár Ádám, Bősze Balázs, Csiffáry Nóra, Dr. Farkas Anna, Ilyés Edit, Dr. Kemencei Zita, Koplányi Nóra, Korbély Balázs, Kovács Judit, Kurucz Péter, Mátai Balázs, Márton Zsuzsa, Misák István, Prommer Mátyás, Riesz Lóránt, Severa Lajos, Szelényi Balázs, Szöczei István, Végh Mihály Felhasznált anyagok: autó és kerékpár abroncs

40.


kecskemét Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion

Fémlény – fénylény

trash art magyarorszáG 2017

A tengerek élővilága több munkám esetében adott már inspirációt. Jelen esetben egy acélhulladékokból, gyártási melléktermékekből, fémpöttyökből, egyéb kerek fém hulladékokból (pl.: fogaskerék, csavaranyák) egy csápjain álló medúzát formáltam, ill. mélytengeri lumineszkáló lényt idéztem meg, amely mozgást imitál. A Fémlény neonfestést kapott, amitől Fénylény is lett egyben. Munkámmal a végtelen tengerek, óceánok sérülékenységére, mérhetetlen szennyezettségére szeretném felhívni a figyelmet. A földi élet a víznek köszönhető, a mi felelősségünk, hogy hogyan óvjuk meg!

Alkotó: Dóra Emese Felhasznált anyagok: acélhulladékok, gyártási melléktermékek, fémpöttyök, egyéb kerek fém hulladékok

42.


TUDTAD?

A TERMÉSZET CSODÁKRA KÉPES A leromlott ökoszisztémák helyreállítása kulcsfontosságú lesz az emberiség jövőjében. A restaurációs ökológiai (restauration ecology) egy fiatal tudományterület, ami sürgeti a védett területek növelését és a közöttük esetleg hiányzó összeköttetések kialakítását.

trash art magyarorszáG 2017

Több országban a gazdasági tevékenységet végző cégek törvényben szabályozott kötelessége a tevékenységük miatt károsodott vagy megszűnt élőhelyek helyreállítása. Itt elsősorban a bányaterületek rekultivációjára, ipari létesítmények kárenyhítéseire kell gondolni. A St. Helen vulkán 1980-as kitörése 1 km³-nyi vulkáni hamut juttatott az atmoszférába. Az izzó felhő hőmérséklete elérte a 600 °C-ot, ám az élet mégis pár év alatt lyukat ütött a vastag hamun keresztül, meglepve ezzel az összes kutatót és szakértőt. Az Elwha-folyón létesített vízerőmű és gát teljesen átalakította a folyót és annak környezetét, élővilágát. Hazai példának a Tisza újraéledése is csodaszámba megy a 2000-es katasztrófa után, amikor is 120 tonna cianid szennyezte a Tiszát és a Szamost. 2010-ben már a folyó regenerálódásáról beszéltek.

,,De azért ne kérkedjünk túlságosan a Természet fölött alkotott győzelmeinkkel. A természet minden ilyesfajta vereségért bosszút áll rajtunk. Bár az akciónk első fokon olyan következményeket hoznak, melyekre számítottunk, de másod – vagy harmadsorban egészen más, előre nem látott hatások mutatkoznak majd, melyek az első eredményeket gyakran semmivé teszik…” (Friedrich Engels) 44.


Tudtad?

GUMIABRONCS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Az 1800-as évek végén Michelin a lánya kerékpárjának a kerekére gumitömlőt kötözött, mely beigazolta a hozzá fűzött reményt és kényelmesebbé tette az utazást. Kaucsuk ültetvények és a nyersanyagot hasznosító gyárak épültek. Területszerző háborúk törtek ki az ültetvények miatt. Kalandos és hosszú út vezetett ezidáig, míg a gumiabroncs elnyerte mai végleges felépítését és alakját.

Az acélradiál abroncsok több mint 20 tömegszázaléka az acél erősítőváz, így ez a fajta hulladék a kohászat számára is értékes és könnyen újrahasznosítható! Az abroncsok gumi részéből granulátumot készítenek, ami finomra őrölve most már visszadolgozható az új gumiabroncsokba is, a többiből járófelületeket, játszótér burkolatokat gyártanak a hasznosítók.

„A természetben igazából nincsenek is erősek és gyengék, mert ha a szúnyognak az erejét nem lehet is az oroszlánéhoz mérni, a szúnyogok is éppoly szívósan tovább élő tagjai az állatok világának, mint az oroszlánok. Sőt még szívósabbak, mert velük az ember se tud elbánni. Egyet agyoncsap, támad helyette száz. Pedig az ember nagy pusztító: az egyetlen élőlény, amely a természet rendjét meg bírja bontani, amelyik az állatvilág rovására tartósan el tud szaporodni, s el tudja árasztani mind e föld kerekségét…” (Varga Domokos: Herman Ottó, Doba Nyomda és kiadó, 1967.)

trash art magyarorszáG 2017

Hasznavehetetlen gumiabroncsainkat (Magyarországon 2014-ben 50.000 tonna gumiabroncs hulladék képződött) a szerelőnél, vagy a lakossági hulladékudvarba vihetjük, de egyre több településen a kopott abroncsokat a lomtalanítás alkalmával is kihelyezhetjük.

45.


kecskemét Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion

A gömb!

trash art magyarorszáG 2017

A KÉSZ Csoport kecskeméti acélszerkezet-gyártó üzemében a lemezolló használatakor, az alkatrészek méretre vágásakor mindig termelődik hulladék, amit helyben nem mindig tudnak már felhasználni. Ezeket a fémhulladékokat is többnyire kohókba továbbítják, újra feldolgozzák. Munkám elkészítéséhez ezek a lemez szélek, csíkok, szalagok adták a gombolyagként formálódó gömböm szélességi és hos�szúsági köreit. A fémszalagokból így kialakuló gömbszerű forma, Földünkre tett utalás. A Föld jelképen túl a rabul ejtett oxigént is szerettem volna megjeleníteni. A döntés a mienk, hogy mennyire szennyezzük a levegőt!

Alkotó: Plank Antal Felhasznált anyagok: technológiai hulladék, acéllemezek maradék anyagai

46.


kecskemét Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion

mi fán!?

trash art magyarorszáG 2017

A kecskeméti acélszerkezet-gyártó bázison hatalmas festőműhelyben készülnek a különböző szerkezetek felületi bevonatai. Sokféle ipari festékeket használnak, melyek fémdobozokban, vödrökben érkeznek az üzembe. A kiürült vödröket veszélyes hulladékként kezelik, feldolgozóműbe szállítatják erre szakosodott céggel. Szobromat ezekből a használt vödrökből és festékes dobozokból készítettem el. A kőolaj származékokkal szennyezett feleslegessé vált fémhordók és műgyanta alapú festékkel szennyezett szintén felesleges fém vödrök felhasználásával létrehozott fa torzó nagy kontrasztot mutat az egészséges erdőkben növekvő fákkal szemben. Ezzel a munkával egy határozott felkiáltójelet szeretnék létrehozni az anyagok újrahasznosítása mellett.

Alkotó: Plank Antal Felhasznált anyagok: ipari festékesvödrök

48.


Gödöllő Szent István Egyetem – Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak

traktor

trash art magyarorszáG 2017

Mezőgépészek lévén mindannyiunkhoz közel áll a mezőgazdaság, földművelés. Többen otthoni gazdaságban is helytállunk és látjuk, milyen fontos a föld minél környezetkímélőbb művelése, hosszú távú művelhetősége, hiszen egészséges talaj nélkül nincs egészséges élelmiszer, így egészséges ember sem. A mai gépesített rendszerek, így traktorok nélkül is elképzelhetetlenné vált a termőföldek művelése, így létrejött egy kapcsolat természet és gép között, amely mérnöki szemmel nézve számunkra különösen csodálatos. Ezekkel az eszközökkel a környezetet nem csak szennyezni, hanem óvni is lehet. Ezt a célt kitűzve választottuk hivatásunkat, és ezért építünk traktort e projekt keretében.

Csapattagok: Antal Márton, Czeglédi Imre, Oravecz Ákos, Pongrácz Roland, Tóth Péter, Várady-Szabó Márton Felhasznált anyagok: kidobott fa tárgyak, gumi illetve pet-palack, alumínium doboz, hűtőgép, tv, szekrény Partnercég: Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

50.


TUDTAD?

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉGHAJLAT

trash art magyarorszáG 2017

Mindannyiunk számára életbe vágó a föld minél környezetkímélőbb művelése, hosszú távú művelhetősége. A mai mezőgazdálkodás gépesített rendszerek, így traktorok nélkül is elképzelhetetlenné vált. Így létrejött egy érzékeny kapcsolat természet és gép között. Ezekkel az eszközökkel a környezetet nem csak szennyezni, hanem óvni is lehet. Mára a világ talajainak a jelentős része egészségtelen, degradálódott, kizsigerelt és élettelen. Ennek legfőbb okozói a konvencionális, vegyszeres monokultúrás gabonatermesztés és az ipari talajszennyezés. Ebben a kérdésben mindannyian érintettek vagyunk, hiszen táplálékunk forrásáról van szó. Nem véletlen, hogy a talajok leépülésével párhuzamosan az emberek egészsége is egyre csak romlik. Egészséges talaj nélkül pedig nincs egészséges élelmiszer, nincs egészséges ember sem. Öröm az ürömben, hogy egyre többen ismerik fel a probléma súlyosságát és hétről-hétre hallani újabb lokális piacokról termelőközösségekről, ökofalvakról, s új földművelési módokról, melyek előtérbe helyezik a fenntarthatóságot. Szerezd be az élelmiszert közvetlenül a termelőtől! Keresd a magyar terméket!

52.


Tudtad?

MŰANYAG GYÁRTÁS

Kik a legnagyobb függők? A műanyagok felhasználását tekintve élen jár a csomagolóipar (39,9%), majd az építőipar (19,7%), autóipar (8,9%), elektronikaipar (5,8%), s a mezőgazdaság (3,3%), de egyre számottevőbb a sportszereknél, ruházatnál, orvosi és biztonsági eszközöknél is a műanyagok térnyerése. A lyukas műanyag körforgás Az 2014-ben Európában felhasznált műanyagnak (49 millió tonna) csak az 51%-a jelentkezett, mint hulladék, aminek 30%-a került szelektíven gyűjtésre és hasznosításra, 40%-a energetikai hasznosításra, 30% pedig lerakásra. A kezelési módokból és a felhasznált és a hulladékként jelentkező mennyiségek különbözetéből azért jól látszik, hogy a rendszer bizony lyukas valahol és a hulladékok egy része kijut a környezetbe és különféle módokon szennyezi el azt. (Forrás: Plastics – the Facts 2016)

trash art magyarorszáG 2017

A műanyagok gyártása globális szinten az 1960-as évektől kezd rohamosan növekedni. 2015-ben kb. 322 millió tonna műanyag került gyártásra a Földön, ebből 58 millió tonna (18,5%) Európában. A műanyagot elsősorban kőolajból állítják elő, ezért ez a növekvő gyártás és felhasználás tovább fogyasztja apadó fosszilis erőforrásainkat. Megjelentek ugyan a biológiailag lebomló és bio-alapú műanyagok, de ezek még kis százalékát teszik ki az összmen�nyiségnek, illetve sok fajtájuk, szabályozatlan felhasználásuk és jelölés nélküli áruba bocsátásuk tovább árnyalják a probléma komplexitását (pl. tönkreteszik a szelektív hulladék hasznosíthatóságát). Évről-évre óriási mennyiséget gyártunk, anélkül hogy a műanyagoknak lenne átfogó szabályozása.

53.


FŐTÁMOGATÓ:

SZERVEZŐK:

Köszönjük hulladékgazdálkodó partnereink segítségét, akik szaktudásukkal és eszközeikkel segítették a projekt megvalósulását!

trash art magyarorszáG 2017

Észak-magyarországi MÉH Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Holofon Zrt. HWD Recycling Kft. Inter-Metal Recycling Kft. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program Keramet Hungary Kft. Mü-Gu Kft. P.M.R. Kft. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

54.


Főtámogató:

szervezők:

Profile for Hybridart Management

Trash Art Magyarország 2017  

Trash Art Magyarország 2017  

Advertisement