Page 1

Residentie De Ponie Breulstraat2 8890 Moorslede

COMMERCIEEL LASTENBOEK BOUWHEER

:

NV Hyboma Wilgenlaan 39 - 8610 Kortemark tel : 051/56.74.01 info@hyboma.be

ARCHITECT

:

k.a.a.i. architecten cvba Engelse Wandeling 2K7V 8500 Kortrijk Marc Spillebeen 0478/33 14 09

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 1 2


GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN – ALGEMENE AFWERKING. Het betreft een bestaand gebouw dat wordt verbouwd tot residentie met 3 units. De voorgevel en zijgevel blijven bestaan en worden gerenoveerd. Er komt een achterbouw in een metaalconstructie waar tevens de trappenhal wordt in voorzien. A. Funderingswerken-Stabiliteitswerken. Alle verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, grond en funderingswerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid en de draagkracht van het bestaande gebouw en worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en studie van de stabiliteitsingenieur en staan onder toezicht van de ingenieur en architect. De bestaande kelder wordt gedempt. De bestaande vloer gelijkvloers wordt uitgebroken, uitgegraven en vervangen door een hedendaagse vloeropbouw bestaande uit een nieuwe funderingsplaat, isolatie, vochtschermen en een nieuwe vloer in gestabiliseerd zand. B. Riolering. De bestaande oude riolering wordt gesupprimeerd en vervangen door een volledig nieuw rioleringsstelsel voor verbouwing en nieuwbouw. Dit rioleringsstelsel wordt uitgevoerd door middel van aangepaste materialen en volgens de gemeenschappelijke reglementen en de voorschriften van de hygiÍnedienst. In de achtertuin is er een ondergrondse erfdienstbaarheid gevestigd. Hier passeert een oude riolering van de gebuur naar de Zesde Jagersstraat. Het is mogelijk dat deze erfdienstbaarheid opgegeven wordt in het kader van de heraanleg van het marktplein en aangrenzende straten. Tevens is er in de achtertuin een regenwaterput van 7.000 l voorzien ten behoeve van de bewoners op het gelijkvloers. C. Metselwerken. In het bestaand gedeelte worden de bestaande muren zoveel mogelijk behouden. Het oude pleisterwerk hier wordt afgekapt. De nieuwe muren in het bestaande gedeelte worden uitgevoerd in een houten roostering of in metalstuds met gyprocafwerking. Het metselwerk in het nieuw gedeelte wordt uitgevoerd in gebakken snelbouwstenen. Alle ruimtes waar de muren niet bepleisterd worden zijn zichtbaar meegevoegd tijdens de opbouw zoals tellerlokalen. D. Buitenschrijnwerk. Het bestaande buitenschrijnwerk wordt verwijderd en vervangen door nieuw pvcbuitenschrijnwerk tenzij onroerend erfgoed (voorgevel bestaand gebouw is geklasseerd) houten schrijnwerk voor het bestaand gedeelte eist.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 2


E. Buitenparament. De voorgevel van het bestaand gebouw is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Daarom worden de bestaande gevels in gele baksteen en natuursteen gerenoveerd. De gevels worden uitgeslepen, gereinigd en opnieuw gevoegd. Het nieuwe gedeelte wordt uitgevoerd in een handvorm gevelsteen donkerbruin getint. Achteraan het nieuwe gedeelte worden de uitbouw afgewerkt in quartzzink. De straatgevel van de prefabgarages wordt bekleed met paramentstrippen gelijkaardig aan de nieuwbouwgevel. Beiden zullen achteraf gevoegd worden, zuiver en gelijktijdig, in overeenstemming met de gekozen gevelsteen. F. Isolatie. Tegen opstijgend vocht Alle nieuw gemetste opgaande muren, ter hoogte van de vloerplaat, zijn voorzien van een laag DPC of gelijkwaardig materiaal. Bestaande muren worden gecontroleerd op opstijgend vocht. Indien nodig zullen deze behandeld worden tegen opstijgend vocht. Geluidsisolatie In het nieuwbouwgedeelte is er in de vloeropbouw een geluidswerende laag voorzien tegen verticale geluidsoverdracht. In het bestaande gedeelte zal aandacht besteed worden aan de verticale geluidsoverdracht binnen de technische mogelijkheden. Tussen de roosteringen zal bijvoorbeeld thermisch en akoestische minerale wol aangebracht worden. De scheidingsmuren tussen de appartementen en gemene delen zullen waar mogelijk uitgevoerd worden in ontdubbelde snelbouwmuren voorzien met extra isolatie in de spouw. Onder en boven de muren van de appartementen in het nieuwbouwgedeelte worden geluidswerende sonicstrips voorzien. Thermische isolatie De door de EPB-studie opgelegde richtlijnen in het kader van thermische isolatie zullen strikt gevolgd worden. De vloer op volle grond zal voorzien worden van thermische isolatie. In het bestaand gedeelte wordt er thermische isolatie aangebracht tussen de roosteringen. In het nieuw gedeelte wordt er thermische isolatie aangebracht in de vloeropbouw. Langs de binnenkant van bestaande muren zal thermische isolatie aangebracht worden. In het nieuwbouw gedeelte zal de thermische isolatie in de spouw gestoken worden. Het nieuwe buitenschrijnwerk zal voldoen aan de huidige thermische normen. Het dakvlak wordt geĂŻsoleerd met minerale wol.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 3 2


G. Dakafwerking. De huidige dakbedekking wordt vervangen door een nieuwe dakbedekking met onderdak. Terzelfdertijd zal het bestaande daktimmerwerk nagezien worden en waar nodig aangepast/vervangen worden. Op de eventuele platte daken wordt een afdekking in asfalt, EPDM of gelijkwaardig zorgvuldig en vakkundig aangebracht met de nodige thermische isolatie. H. Dorpels De raam- en deurdorpels in het nieuwe gedeelte worden vervaardigd uit blauwe hardsteen, voorzien van de nodige opstanden en gleuven, volgens de detailtekeningen van de architect. I. Buitenafvoeren. De regenafvoeren worden vervaardigd uit zink en zijn voorzien van de nodige vastzettingen die vakkundig geplaatst worden. J. Metaalconstructie. De ingang van de bovenliggende appartementen bevindt zich in de Zesde Jagersstraat. De voorgevel (plaatselijk), de gemeenschappelijke trap, de balkons (tweede verdieping) en bijhorende balustrades van de bovenliggende appartementen zullen uitgevoerd worden in een metaalconstructie volgens de richtlijnen van de architect. De achtergevel van de nieuwbouw bovenaan zal ook een metaalachtig uitzicht krijgen volgens de richtlijn van de architect. (quarz zink) Het balkon boven het glv achteraan is in architectonisch beton. K. Ventilatie. Alle ingesloten lokalen worden ontlucht volgens studie EPB (minimum systeem C). Per appartement is een aparte ventilatiegroep met eigen bediening. L. Brandbeveiliging-plafonds bestaand gedeelte. Het gebouw zal opgericht worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en/of de gemeentelijke verordeningen, in voege op datum van de toekenning van de bouwvergunning om te voldoen aan de eisen betreffende de brandbeveiliging. De plafondafwerking op de huidige roostering in het bestaand gedeelte wordt verwijderd en vervangen door een brandwerende gyproc met een pleisterlaag.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 4 2


M. Gelijkvloerse buitenafwerking. Alle terrassen zijn gemeenschappelijk maar met privatief gebruik. De bouwpromotor zal voor het gelijkvloerse appartement de op het plan getekende terras, tuintrap en tuinmuren uitvoeren in harde materialen volgens de richtlijnen van de architect. De binnentuin zal uitgevoerd worden in kunstgras. Het deksel van de regenwaterput zal ingewerkt worden. De inrijstrook voor de garages worden aangelegd in betonklinkers. N. Lift. Er is een lift voorzien die vanaf het gelijkvloers alle verdiepingen bediend. Op de bovenste verdieping zal de lift binnenkomen in het app. Hiervoor is een specifieke bediening voorzien voor bezoekers/bewoners.

GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN : SPECIFIEKE AFWERKING

A. Gelijkvloers. Ter hoogte van de voordeur van het gelijkvloers appartement komt er een bel en brievenbus. Voor de appartementen op de verdieping komt er op de zijgevel kant Zesde Jagersstraat een brievenbusgeheel en in de inkom een videofooninstallatie. De tellers voor gas, elektriciteit en water komen in de tellerlokalen ter hoogte van de hoofdingang onder de trap. B. Verdieping De buitenliggende muren ter hoogte van de trap worden afgewerkt in facadesteen. Alle binnenliggende muren ter hoogte van de lift worden gepleisterd en de plafonds worden vlak afgewerkt volgens de instructies van de leidende architect. De verdere afwerking van de muren en de plafonds is voorzien met schilderwerk/crepie. De zijde van de voordeuren op de gemene delen worden geschilderd met twee lagen satijnverf. Er wordt een vloerafwerking voorzien met bijhorende plinten. C. Garages De garages zijn prefab garages in beton voorzien van een kantelpoort kleur zelfde als de ramen. De gevels straatzijde worden afgewerkt met steenstrips zelfde als het nieuwbouwgedeelte.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 5 2


PRIVATIEVE DELEN : AFWERKING

Algemene opmerking. De keuze van de materialen, zoals vloeren, faience, keuken, badkamerafwerking, dient te gebeuren bij een door de bouwheer aangestelde aannemer, waar alle hieronder beschreven materialen ter inzage liggen. De koper ontvangt schriftelijk de uitnodiging om de keuzes te maken. De keuze dient te gebeuren binnen de veertien dagen na deze kennisgeving. Indien de keuze niet binnen de gestelde termijn gebeurt, wordt de contractuele uitvoeringstermijn verlengd. Beschrijving der privatieve delen : -

-

Gelijkvloers twee-slaapkamer-appartement : inkom, leefruimte, zithoek, open keuken, toilet, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, CV-berging. Toegang mogelijk vanaf voorgevel en via de garage op de zijgevel. 1e verdieping twee-slaapkamer-appartement : leefruimte, zithoek, open keuken, toilet, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, CV-berging. 2de verdiep één-slaapkamer-appartement : inkom, leefruimte, eethoek met open keuken, toilet, 1 slaapkamer, badkamer met ligbad en douche, CV-berging.

A. Appartementen. 1. Vloersamenstelling nieuwbouwgedeelte. Betonnen draagstructuur. Akoestisch en thermisch isolerende styrobet. Akoestisch isolatiemateriaal : Klasse IIB. Vloer (max. formaat 45/45 en niet gerectificeerd) met als handelswaarde : 35 €/m2 (exclusief plaatsing en btw), voorzien in het volledige appartement. De vloer wordt ofwel gelijmd op chappe ofwel geplaatst in de mortel. Plinten voorzien met handelswaarde van 10 €/lm (exclusief plaatsing en btw). Indien men andere materialen wenst, zoals tapijt, natuursteen, parket, vinyl, een ander formaat van tegels, legpatroon of gerectificeerde tegel is hiervoor de toestemming nodig van de bouwpromotor, waarbij dan een aangepaste prijs in min of in meer wordt opgemaakt. Bestaand gedeelte: Houten roostering, brandwerende anhydrite chappe en tegels op de anhydrite chappe. Rest identiek als hierboven. Deze techniek laat niet toe om extra geluidsisolatie te plaatsen.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 6 2


2. Pleisterwerken-muurafwerkingen-plafond afwerkingen.

-

-

Alle muren in de nieuwbouwappartementen en gemeenschappelijke ruimtes worden glad bepleisterd tenzij de tellerlokalen die uitgevoerd worden in zichtbaar SB-blokken meegaand gevoegd. De plafonds in de nieuwbouw worden glad afgewerkt uitgezonderd de plaatsen waar een verlaagd plafond aanwezig is voor de doorvoer van leidingen. Deze plafonds zullen afgewerkt worden met gyproc-platen of MDF-platen die door de schilder van de koper nog vlak moeten worden afgewerkt. Alle ramen worden ingeplakt. Alle vrije hoeken worden voorzien van hoekijzers. De betonlintelen in aanraking met de buitenmuur worden geïsoleerd, teneinde zoveel mogelijk koudebruggen en condensvorming te voorkomen. De plafonds in het bestaand gedeelte worden verlaagd en afgewerkt met brandwerende promatec platen. De bestaande binnenmuren worden gepleisterd. De binnenzijde van de bestaande buitenmuren worden bepleisterd of afgewerkt met een voorzetwand in gyproc of gelijkwaardig. De nieuwe binnenmuren in het bestaande gedeelte worden gebouwd in een houten roostering of metalstucs met isolatie en langs beide zijden afgewerkt met een gyprocplaat of gelijkwaardig.

3. Muurbekleding. Ter hoogte van de volgens plan voorziene douche is er voorzien dat de zijmuren tot aan de rand van de douchebak en tot aan het plafond betegeld worden met muurtegels. Er wordt een forfait voorzien van 6m² De muren aan het bad worden betegeld tot aan het plafond op de voorzijde en de zijkant. Er wordt een forfait voorzien van 8 m². De voorziene handelswaarde bedraagt 25 €/m² (exclusief plaatsing en btw). Voorzien is tegels formaat 20/20 cm tot 25/33 cm. Andere formaten, gerectificeerde tegels of vloeren die gebruikt worden als tegels kunnen mits verrekening. Aan het toilet zijn geen muurtegels voorzien. Er is een forfait voorzien van 3 m² keuken faience, nl de ruimte tussen de onder- en bovenkasten. Formaat minimum 10/10 cm. Voorziene handelswaarde : 40 €/m² (exclusief plaatsing en btw). Andere hoeveelheden, formaten, gerectificeerde tegels geven aanleiding tot verrekeningen in meer of in min. Decors en listellen zijn standaard niet voorzien. Indien hiervoor gekozen wordt zal er een verrekening in meer of min worden opgemaakt.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 7 2


4. Binnendeuren. Er zijn vlakke schilderdeuren voorzien met inox deurbeslag (L of U kruk). Deuren te schilderen door koper. De draairichting van de deuren is volgens de architecturale plannen en kan in onderling overleg gewijzigd worden. De deuren worden geplaatst met inbegrip van de nodige deurbekleding en deurlijsten, volgens de voorschriften van de leverende firma en de plaatselijke brandweer. 5. Gordijnkasten. Niet voorzien. 6. Keuken en bijhorende toestellen. De keukeninstallatie wordt uitgevoerd volgens een vast plan. De handelswaarde van het leveren en plaatsen van het keukenmeubilair en toestellen bedraagt exclusief BTW: gelijkvloers en 1ste verdiep : 7.200 â‚Ź de 2 verdiep : 6.000 â‚Ź Indien er volgens plan een schootmuur voorzien is, dan wordt deze vervaardigd uit MDF. Deze wand is voorzien in de handelswaarde van de keuken. In deze handelswaarde zijn volgende elektrische toestellen inbegrepen: koelkast, vitro keramische kookplaat, telescopische dampkap, multifunctionele oven en vaatwas. De keuze van de keukenafwerking kan door de klant vrij gebeuren mits toestemming van de promotor.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 8 2


Standaard ontwerpen keuken : Gelijkvloerse en 1ste verdiep

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat 9 2


Keuken 2de verdiep

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat10 2


7. Sanitaire installatie. De volledige installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften en de normen van de water leverende maatschappij. Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien. Voor de totaliteit van de sanitaire toestellen, kasten en toebehoren wordt een particuliere handelswaarde voorzien van Gelijkvloerse en 1ste verdiep : 3.700 â‚Ź exclusief BTW. 2de verdiep : 3.300 â‚Ź Standaard worden witte toestellen voorzien : -

Hangtoilet (WC element + zitting +bedieningsplaat)

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat11 2


-

Ligbad acryl

-

badkameronderkast met wastafel 70 cm wit met lavabokraan

-

Spiegelkast 50 cm met verlichting

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat12 2


-

Douchetub 90x90 met hoekinstap + douchethermostaat + zeepschaal

8. Inbouwkasten Niet voorzien.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat13 2


9. Verwarming - warm water. De verwarming gebeurt met een afzonderlijke condensatieketel op gas, geplaatst met de nodige schouwen in de cv-ruimte-bergruimte of voorziene ruimte. Er worden voldoende radiatoren met thermostaten voorzien, zodanig dat de volgende temperaturen kunnen gehaald worden bij -10° C buitentemperatuur en 10 °C in het aanpalende appartement: * living - keuken : 22° C * badkamer : 24° C * slaapkamers : 20° C Witte plaatstalen radiatoren

Productie van warm water gebeurt via de doorstroomgaswandketel.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat14 2


10.Elektriciteitsinstallatie. Elk appartement beschikt over een individuele elektriciteitsmeter opgesteld in het teller lokaal. De installatie wordt gekeurd door een erkend controle organisme. Eventuele wijzigingen in het elektrisch plan kunnen op voorhand besproken worden. Armaturen worden niet voorzien. Type stopcontacten en schakelaars zijn door de bouwheer te kiezen. Leefruimte en zitruimte : 2 lichtpunten telkens bediend vanuit 2 schakelaars 1 stopcontact telefoon 1 stopcontact TV 1 stopcontact UTP (digitale TV) 1 videofoon (niet voorzien op gelijkvloers) 1 leiding voor thermostaat 5 stopcontacten in de leefruimte Keuken : 1 lichtpunt bediend vanuit 1 schakelaar 1 stopcontact koelkast 1 stopcontact dampkap 1 stopcontact oven 1 stopcontact vaatwasser 1 driefasig stopcontact kookplaat 3 stopcontacten boven werkblad keuken ev. 1 aansluiting TL verlichting + schakelaar onder hangkast CV berging : 1 lichtpunt bediend vanuit 1 schakelaar 1 stopcontact wasmachine 1 stopcontact droogkast 1 stopcontact CV 1 stopcontact Badkamer : 1 lichtpunt bediend vanuit 1 schakelaar 1 stopcontact naast lavabo 1 lichtpunt boven lavabo bediend vanuit 1 schakelaar Indien gekozen wordt voor een spiegelkast, dan wordt er een schakelaar en stopcontact in de spiegelkast voorzien. Slaapkamer (per slpk) : 1 lichtpunt bediend vanuit 2 schakelaars 3 stopcontacten In de hoofdslaapkamer wordt er 1 stopcontact telefoon en 1 stopcontact TV + UTP voorzien. Terrassen/balkons : 1 lichtpunt bediend vanuit 1 schakelaar 1 hermetisch stopcontact met schakelaar.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat15 2


B. Algemene opmerkingen. 1. Plannen. Indien minieme afwijkingen zich voordoen tussen het ontwerp en de definitieve plannen, zowel in min of in meer, zullen deze beschouwd worden als aanvaardbare verschillen, die in geen geval een eis tot welkdanige schadevergoeding door één van de partijen kan rechtvaardigen. 2. Lastenboek. De werken zullen door de aannemer uitgevoerd worden met de materialen die in de beschrijving aangegeven zijn. In samenspraak met de architect behoudt de verkoper zich het recht voor het aanbrengen van wijzigingen in de keuze van de materialen (in zover deze veranderingen geen nadeel berokkenen aan de in het lastenboek voorziene kwaliteit). Dergelijke wijzigingen zullen zich trouwens in principe alleen voordoen om welbepaalde economische en commerciële redenen, zoals het verdwijnen van de markt van voorziene materialen, onverzoenbare leveringstermijnen, enz. of gevolgen van overmacht. 3. Documentatie en stalen. Documentatie en stalen kunnen bezichtigd worden op aanvraag. Keuze van materialen van andere dan hier beschreven, geven aanleiding tot verrekening. 4. Wijzigingen - De wijzigingen die zouden aangebracht worden aan dit beschrijvend lastenboek op aanvraag van de kopers, zullen enkel de voltooiing en de beschutting mogen betreffen met uitsluiting van de bouwwerken der draagmuren. - Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden medegedeeld aan de bouwheer, die ze voor uitvoering eerst dient goed te keuren. Aan andere personen medegedeelde wijzigingen zijn niet van tel. - Op alle uitgevoerde veranderingswerken wordt een kost van 20% aangerekend voor de administratieve, uitvoerings- en architectuurkosten. - Alle wijzigingen dienen op voorhand betaald te worden, alvorens één en ander wordt uitgevoerd. - Door het feit een wijziging aan te brengen, ziet de koper af van de opleveringsdatum. 5. Erelonen. Het ereloon van architect, veiligheidscoördinator, energieverslaggever en ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. 6. Aansluitingen en tellers. Alle aansluitingen, uitgezonderd telefoon en tv worden aangevraagd door de promotor en worden tegen kostprijs doorgerekend aan de koper (kosten geraamd op +/- 3.000 €, excl. BTW).

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat16 2


* rioleringen - De algemene aansluitingskosten voor een rioolaansluiting zijn ten laste van de koper. - Alle andere taxaties, abonnementen, vergoedingen, ... zijn ten laste van de kopers. * elektriciteit - De algemene aansluitingskosten voor het binnenbrengen van de voedingskabel zijn ten laste van de koper. - Extra privatieve voorzieningen zullen deel uitmaken van een afzonderlijke studie en verrekening. - Alle kosten zoals aansluiting abonnementsgelden voor huur, vast recht, verbruik, ... zijn ten laste van de kopers. * water - gas - De algemene aansluitkosten voor het binnenbrengen van de voedingsleiding en de hoofdteller zijn ten laste van de koper. - Vanaf de voorlopige oplevering van ieder privatief deel zal de tellerstand tegensprekelijk worden opgenomen. Vanaf deze datum tot wanneer de beheerder aangesteld is, zal het verbruik door de bouwheer aan de kopers worden aangerekend. * telefoon - tv-distributie - Het leveren en plaatsen van de wachtleidingen zijn ten laste van de koper. - De aansluiting zelf op het telefoonnet en het tv-distributienet, alsmede de hiermee gepaard gaande kosten, zijn ten laste van de koper. 7. Oplevering. Het geheel is op te leveren, bezemschoon, met verwijdering van alle grof puin en afval. Voor het overhandigen van de sleutels zal de koper het saldo hebben betaald. Door het betrekken van het appartement aanvaardt de koper een stilzwijgende overname. 8. Zettingen. Zettingen van het gebouw : de krimp- en zettingsbarsten zijn normale zettingen veroorzaakt door het gebouw en geen reden tot uitstellen van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer. Het gaat hier om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 9. Afwerking. Het schildervlak maken van de muren en plafonds is te voorzien bij de schilder- of behangwerken. Schilder- en behangwerken, gordijnen, meubilering en andere afwerking zijn ten laste van de koper. Voor akkoord,

Voor akkoord,

De koper.

De verkoper.

Hyboma NV

Residentie De Ponie 8890 Moorslede

Breulstraat17 2

Profile for hyboma

Projectbrochure Residentie De Ponie, Breulstraat 2, Moorslede  

Projectbrochure Residentie De Ponie, Breulstraat 2, Moorslede  

Profile for hyboma