Hexagon Corporate Brochure

Page 1


“

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Albert Einstein


03 3

www.hxgn.be


Index

Visie

Businesspark Van Rullen

Businesspark Hexaport

Businesspark BOXX

Investeren

Contact

08 14 18 22 30 34

10 16 20

Over Hexagon

Businesspark Tintersweghe

Hexahub

24

Realisaties

32

Een nieuwe invulling voor jouw bedrijfssite


Voorwoord Hexagon werd in 2017 opgericht en is het antwoord op onze visie op innovatieve projectontwikkeling. Het idee? Niet lukraak bouwen waar het kan of mag, maar wel slim omgaan met bestaande sites en de vrijgekomen ruimte zo optimaal mogelijk invullen. Onze actieradius spreidt zich uit over West- en OostVlaanderen. We focussen vandaag hoofdzakelijk op bedrijfsvastgoed, maar kijken toekomstgericht ook uit naar reconversie van residentieel vastgoed. In deze brochure geven we je een overzicht van onze lopende projecten en enkele realisaties. Daarnaast lichten we onze visie op projectontwikkeling toe.

Jelle Vandendriessche

www.hxgn.be

Bestuurder — Directeur

5Businesspark Van Rullen – Wervik Architect: Markland

“De architectuur is vernieuwend en laat zich kenmerken door het behoud van authentieke elementen.”

www.hxgn.be

— Architect Steven Vanwildemeersch, Markland

7


D E V I S I E VA N H E X AG O N

Focus op reconversie van oude terreinen Onze missie is eenvoudig: Hexagon wil kwalitatieve ruimte bieden om te wonen en te werken, zonder de schaarse open ruimte in Vlaanderen hiervoor aan te wenden. Dat vertaalt zich in de reconversie van oude (bedrijfs)terreinen naar inspirerende werkplekken voor ondernemers enerzijds, en naar aangename woonplekken met aandacht voor ruimte en groen anderzijds. Daarbij hanteren we enkele criteria waaraan elk project moet voldoen.

Duurzaam ontwikkelen Een duurzame aanpak vertaalt zich in elk aspect van een Hexagon-project. Van bouwtechnieken over samenwerkingen tot de bestemming van het project: alles is geĂŤnt op een bloeiende toekomst voor mens en omgeving. Optimaal gebruik van de ruimte Ruimte is schaars in Vlaanderen. Daarom focussen we op de reconversie van bestaande sites en vullen we de beschikbare ruimte zo efficiĂŤnt mogelijk in met een maximaal aanbod van faciliteiten. Respect voor de omgeving Vanuit onze afkeer voor versnippering selecteren we onze locaties zorgvuldig en laten we open en groene zones ongemoeid. Eigen filosofie en aanpak We bouwen vooruitstrevende plekken in een boeiende architectuur met aandacht voor aanstekelijke bedrijvigheid. Geen anonieme sites maar uitnodigende projecten die als incubator fungeren zodat bedrijven een netwerk kunnen vormen en elkaar automatisch versterken.


Businesspark Tintersweghe – Blankenberge Architect: Goedefroo + Goedefroo

DE BASISPRINCIPES VAN ONZE PROJECTEN •

De locatie is vlot bereikbaar en aantrekkelijk voor bewoners en voor (potentiële) klanten en medewerkers van de bedrijven.

De boeiende architectuur geeft elk project een eigen identiteit.

De open uitstraling faciliteert dynamiek en kruisbestuiving. Dit kan zowel tussen de bedrijven die elkaar kunnen leren kennen en samen kunnen groeien, als tussen de bewoners die in het project een ontmoetingsplaats vinden en een community kunnen vormen.

We gebruiken duurzame technieken op vlak van verwarming, verlichting en isolatie. Met een efficiënte invulling willen we de beschikbare ruimte op een terrein maximaliseren en het potentieel uit elke vierkante meter halen. www.hxgn.be

9


OV E R H E X AG O N

“Snel gegroeid dankzij eenduidige visie en doordachte beslissingen” Hexagon is gevestigd in Roeselare en werd opgericht door Jelle Vandendriessche. Hij deed jarenlang ervaring op in grootschalige reconversie- en industriële projecten. In 2017 besloot hij om zijn uitgesproken visie op innovatieve projectontwikkeling verder te zetten onder de vorm van Hexagon. Dat doet hij sinds het begin met medeaandeelhouder en financieel directeur Stijn Eyckmans.

“Het verhaal van Hexagon is gestart

in open groen, pleit zowat alles in het

met de ontwikkeling van Businesspark

voordeel van reconversie. “Naast het feit

Ter Eike in Staden en Businesspark

dat we op deze manier duurzame en

Vierschaere in Ledegem. Sindsdien

verantwoorde alternatieven bieden voor

is het vrij snel gegaan, zowel in de

nieuwbouwprojecten, is het vooral zijn

projecten als in het personeelsbestand.

unieke identiteit die zo’n project boeiend

Met één van onze recentste projecten,

maakt”, aldus Jelle.

Hexaport aan de Gentse Zeehaven, steken we nu ook de West-Vlaamse

“Achter een reconversie schuilt immers

grens over en openen we de deuren

vaak een rijke geschiedenis van handel

naar de verdere verspreiding van onze

of nijverheid. Die geeft de locatie extra

reconversieprojecten”, vertelt

karakter, iets dat de nieuwe ondernemers

Jelle Vandendriessche.

ongetwijfeld kunnen meenemen in het verhaal dat zij op de site bouwen.

FOCUS OP RECONVERSIE

Hierbij tonen ze bovendien hun

Als je als ondernemer kan kiezen

maatschappelijke betrokkenheid:

tussen een reconversieproject op een

dat zullen klanten en medewerkers

oud bedrijfsterrein of een nieuwbouw

op hun beurt ook appreciëren.”


— Jelle Vandendriessche

NIEUW GEBOUW, NIEUW NETWERK

Een maximaal behoud van open ruimte is het hoofddoel, maar in elk nieuw project is er ook aandacht voor kruisbestuiving tussen de bedrijven die zich er zullen vestigen. “De units en gemeenschappelijke ruimtes worden zo ingericht dat de site een faciliterende factor kan zijn om elkaar beter te leren kennen. In een ideale wereld ontstaat er een nieuw netwerk van bedrijven die elkaar versterken en samen kunnen ondernemen.” INVESTEREN IN CORPORATE GOVERNANCE

De ontwikkeling van vastgoed is vanzelfsprekend kapitaalintensief. Daarom creëerde Hexagon www.hxgn.be

“De naam Hexagon is geïnspireerd op de natuur, die aan de hand van een zeshoekige vorm met een minimum aan bouwmaterialen een maximaal volume kan creëren. Dat is precies wat wij bij elk project voor ogen houden.”

11


een investeringsvehikel. “In 2018 startten

DE TOEKOMST VAN

we een eerste investeringsfonds op

RECONVERSIEPROJECTEN

en haalden we kapitaal op bij

“Er zullen altijd bedrijfssites leeg komen

institutionele partners en private

te staan of aan vernieuwing toe zijn.

investeerders. Intussen is het tweede

Naakte industriegrond daarentegen

investeringsfonds ook gestart.

is schaars geworden. Voor ons ligt

Deze fondsen worden beheerd door

de toekomst dus zeker in reconversie”,

Hexagon onder toezicht van een raad

vertelt Stijn. “Niettemin brengt dit wel

van bestuur. De jaarrekening wordt

wat uitdagingen met zich mee. Denk

gecontroleerd door een bedrijfsrevisor.

maar aan saneren, archeologie, omgang

Zo kunnen we onze ondernemingen en

met erfgoed... Veel projectontwikkelaars

projecten met de nodige omzichtigheid

beginnen er liever niet aan, maar wij

en kennis van zaken in goede banen

zijn er in thuis en het past helemaal

leiden. Dit is onze manier om aan

in onze filosofie van duurzaam en

corporate governance te doen en een

maatschappelijk verantwoord bouwen

gezonde toekomst voor Hexagon te

en ondernemen”, sluit Jelle af.

verzekeren”, aldus Stijn Eyckmans.


Meet the team

Facts & figures

Jelle Vandendriessche Bestuurder — Directeur

Stijn Eyckmans Bestuurder — Financieel Directeur

Opgericht in

2017

Nils Synhaeve Project Manager

Nick Prinsier Sales Account Manager

170 aantal units ontwikkeld

Gudrun Leys Project Developer

Debbie Delaere Commercieel Directeur

127 000 m2

Jennis Desmet Marketing & Community Manager

www.hxgn.be

in reconversie

13


20 units van 108 m2 tot 277 m2 Architectuur met behoud van authentieke elementen Flexibele oppervlaktes Oplevering voorzien eind 2020


B U S I N E S S PA R K VA N R U L L E N

Ideale ruimtes voor kleinschalige ondernemers in Wervik Businesspark van Rullen is één van de eerste reconversieprojecten van Hexagon. Decennialang werden er op de site Van Rullen in Wervik brandslangen geproduceerd. Deze site werd door Hexagon omgevormd tot een businesspark waar KMO’s een geschikte vestigingslocatie kunnen vinden. De twee bedrijfsverzamelgebouwen bieden ruimte aan 20 nieuwbouwateliers van 108 m2 tot 277 m2.

“De verzorgde architectuur van de ateliers in Businesspark Van Rullen draagt bij tot de professionele uitstraling van de bedrijven die er gevestigd zullen zijn.” Bedrijven kunnen volgens hun eigen noden één of meerdere units aankopen. De toekomstige bedrijven in Businesspark Van Rullen zijn in hetzelfde gebouw gevestigd en kunnen elk volledig

www.hxgn.be

autonoom functioneren.

15


B U S I N E S S PA R K T I N T E R S W E G H E

Flexibele units voor opslag, productie en logistiek Langs de as Blankenberge-Brugge, ter hoogte van Brugse Steenweg 77, komt Businesspark Tintersweghe. Dit businesspark biedt een uitstekende uitvalsbasis voor de hele regio en wil vooral ruimte creëren voor lokale starters en KMO’s die op zoek zijn naar een centrale ligging. Het businesspark ligt op een terrein van 17 000 m2 en wordt opgedeeld in twee nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen. Zo worden er 31 opslagruimtes en 4 kantoorruimtes gebouwd, elk met een oppervlakte van 100 tot 417 m2. De units kunnen nog op maat van het bedrijf worden ingedeeld.

“De pijler duurzaam ondernemen vullen we hier in met hernieuwbare energie, een laadpunt voor elektrische fietsen en wagens en de mogelijkheid tot autodelen.” Ook in dit project gaat er bijzondere aandacht naar een hoogstaande en aantrekkelijke architectuur: het gebouw vooraan is de eyecatcher van het businesspark, waar de kantoorruimtes genieten van een prachtig zicht op de Uitkerkse polder. Dat deze regio floreert, mag duidelijk zijn: 32 van de 35 units werden nog voor de start van de werken verkocht.


Blankenberge Uniek karakter Groene omgeving Combinatie met kantoor mogelijk Oplevering voorzien

www.hxgn.be

begin 2021

17


B U S I N E S S PA R K H E X A P O R T

Nieuwe impuls voor het bedrijfsleven aan het Kanaal Gent-Terneuzen Businesspark Hexaport komt tot leven op de voormalige site van asbestproducent Balmatt in de Gentse Zeehaven. Dit reconversieproject heeft een topligging aan de oostoever van het Kanaal Gent-Terneuzen en is uitermate geschikt voor productie, opslag en logistiek. We renoveren de twee oude industriĂŤle gebouwen en trekken ernaast vier nieuwe loodsen op. Het volledig businesspark ligt op een terrein van 45 000 m2, goed voor 27 000 m2 aan gebouwen. De nieuwbouwloodsen liggen vlak naast de kantoren van de scheepvaartpolitie en de parking van Honda.


Topligging aan Kanaal Gent-Terneuzen 27 000 m2 voor productie, opslag en logistiek Flexibele oppervlaktes Build-to-suit mogelijk Oplevering voorzien in 2022

“Hexaport is het toonvoorbeeld van een reconversieproject en sluit perfect aan bij de huidige opwaardering van het woongebied in het noorden van Gent.” Niet alleen de goede ligging maar ook de omvang en flexibiliteit van de units zijn belangrijke troeven: de twee bestaande gebouwen hebben een oppervlakte van ca. 7 000 m2 en 10 000 m2. Elke nieuwbouwloods (2 500 m2) kan samengevoegd worden tot één of meerdere units van maximaal 10 000 m2. De nieuwbouw heeft een vrije hoogte van 12 meter, www.hxgn.be

beschikt over laadkades en een kantoorruimte van ca. 300 m2.

19


“We zoeken steeds naar een perfect evenwicht tussen het behoud van de historische waarde en de mogelijkheid om ondernemers alle ruimte te geven om te groeien.�


Businesspark Van Rullen – Wervik

www.hxgn.be

Architect: Markland

21


Hexahub – Roeselare Architect: GC-architecten

HEXAHUB

Samen duurzaam en slim ondernemen Voor dit project keert Hexagon terug naar de stad waar het zijn roots kende. De Roeselaarse campus biedt ruimte aan 4 000 m2 kantoren en 28 (KMO-)units. Naast ondernemingsruimtes, die gebouwd worden met respect voor groen en omgeving, word je als ondernemer meteen opgenomen in de Hexahub-community: een levendig ecosysteem waar kennis, projecten en ideeĂŤn kunnen uitgewisseld worden.


Roeselare 28 units 4 000 m2 kantoren start commercialisatie najaar 2020

KRUISBESTUIVING BINNEN ONZE COMMUNITY

Hexahub voorziet verschillende collectieve functies zoals high-end vergaderzalen, een ruimte voor workshops en events, een virtual experience cave, pitchtrap en horeca die voor een ideale kruisbestuiving zullen zorgen tussen de ondernemers. Deze voorzieningen, waar zowel bedrijven binnen als buiten Hexahub welkom zijn, creĂŤren niet enkel een optimale sfeer maar stimuleren ook

www.hxgn.be

de groei van elke onderneming.

23


Kortrijk 18 units 65 % verkocht oplevering in oktober 2021


B U S I N E S S PA R K B OX X

Nieuwe uitvalsbasis voor ondernemers in Kortrijk Lokale ondernemers vinden in Kortrijk steeds moeilijker een geschikte uitvalsbasis voor hun bedrijf. De voormalige Knohopack-site, een terrein van 2 ha op een boogscheut van het centrum van Kortrijk, is dan ook de perfecte opportuniteit voor een nieuw businesspark, BOXX. De huidige gebouwen worden gesloopt en maken plaats voor drie bedrijfsverzamelgebouwen, samen goed voor 9 500 m2 aan ruimte om te ondernemen. De 18 units in Businesspark BOXX hebben een oppervlakte van 225 m2 tot 2 400 m2, kunnen ook samen worden verkocht en zijn zo ontworpen dat ze perfect moduleerbaar zijn voor verschillende sectoren. Dat zorgt meteen voor een creatieve kruisbestuiving. Op de parking worden oplaadpalen voor elektrische wagens en fietsen voorzien.

“BOXX is zowel geschikt voor een schrijnwerker of elektricien die stockeert of produceert als voor een creatieve start-up.� Dankzij het flexibele grondplan kunnen kantoren of showrooms worden voorzien. De units worden standaard casco verkocht, maar op vraag kan

www.hxgn.be

er ook afgewerkt worden.

25


Realisaties Hexagon leverde reeds verschillende bedrijfsvastgoedprojecten succesvol op. Deze projecten vertegenwoordigen samen 39 bedrijfsunits.

01. 2LINDEN – LICHTERVELDE 2 700 m2 9 KMO-units 02. DEN AKKER - ZWEVEZELE 2200 m2 11 KMO-units 03. VIERSCHAERE - LEDEGEM 1080 m2 6 KMO-units 04. BURO MINARD - MERELBEKE Buro Minard werd verkocht aan vastgoedontwikkelaar Alinso uit Zwijnaarde, die de bouw en renovatie van Buro Minard zullen uitvoeren.


04

www.hxgn.be

01 02

03

27Businesspark Tintersweghe – Blankenberge Architect: Goedefroo + Goedefroo

www.hxgn.be

“Voor een maximale kruisbestuiving tussen de bedrijven zorgen we voor zoveel mogelijk open en gemeenschappelijke ruimtes die co-creatie en creativiteit stimuleren.”

29


Investeren in vastgoed Onze projecten zijn uitermate geschikt als rendabele vastgoedinvestering:

Veilige investering: nieuwbouw vraagt weinig tot geen kosten op korte en middellange termijn.

Maximale verhuurbaarheid: de doordachte ligging en professionele uitstraling trekken een ruim huurderspubliek aan.

Dubbel rendement: de maandelijkse huurinkomsten op korte termijn, een realistische kans op herverkoop met meerwaarde op lange termijn.

â‚Ź

BTW-recuperatie: Als zakelijk investeerder heb je de mogelijkheid tot BTW-recuperatie en kan je meegenieten van de verhoogde investeringsaftrek tot eind 2022.


Businesspark Van Rullen – Wervik Architect: Markland

Ons bedrijfsvastgoed is investeren in de toekomst De bedrijventerreinen van Hexagon kenmerken zich door een aantrekkelijke locatie, beperkte onderhoudskosten en zijn makkelijk bereikbaar. Alle projecten worden tot in de puntjes voorbereid en opgevolgd door een professioneel en ervaren team. Steeds rekening houdend met de wensen van de klant alsook de strakke naleving van elke deadline. Bij Hexagon, specialist in reconversies, nemen we graag de uitdaging aan om moeilijk te ontwikkelen gronden een nieuwe invulling te geven. Onze basisprincipes zijn gestoeld op respect voor de mens en zijn onze stempel drukken op het vastgoed- en ondernemerslandschap in Vlaanderen.

www.hxgn.be

omgeving, dit is ook filosofie van Hexagon. Hiermee willen we

31


EEN NIEUWE INVULLING VOOR JOUW OUDE BEDRIJFSSITE


Hexagon herontwikkelt jouw bedrijfssite Meer dan ooit vraagt de ontwikkeling van projecten een doordachte en duurzame aanpak. Daarom focust Hexagon doelbewust op de reconversie van oude terreinen naar vooruitstrevende projecten met een open uitstraling en aanstekelijke dynamiek. Zet je jouw activiteiten stop of verhuis je naar een nieuw bedrijventerrein? Denk je erover na jouw oude bedrijfsterrein te verkopen? Neem contact om met Hexagon en geef jouw oude bedrijfsgebouw een nieuwe invulling. Waarom verkopen aan Hexagon? •

Marktconforme prijs

Duurzame toekomst voor jouw oud terrein

Vlotte verkoop

Discretie verzekerd

Herontwikkeling met respect voor authentieke elementen

Solvabel

Beschik je over een stuk projectgrond en ben je op zoek naar een partij om deze duurzaam te ontwikkelen? Ook dan ben je bij Hexagon aan

www.hxgn.be

het juiste adres.

33


Contacteer ons Op zoek naar een nieuwe plek om te ondernemen of zie je de opportuniteit om te investeren in projecten van Hexagon? Aarzel niet om ons te contacteren, wij bespreken graag alle mogelijkheden.

Jelle Vandendriessche

Stijn Eyckmans

Bestuurder - Directeur

Bestuurder - Financieel Directeur

0485 327 666

0473 939 472

jelle@hxgn.be

stijn@hxgn.be


35

www.hxgn.be


www.hxgn.be

Ondernemerscentrum Spanjestraat 141 — 8800 Roeselare +32 (0)51 79 77 18 — info@hxgn.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.