WIKING katalog 2020 DK/NO

Page 1

made by

ECODESIGN

READY

made by

made by

29-0885 DK/NO

made by

Made in Denmark COLLECTION 2020

ECODESIGN

READY 1


made by

ECODESIGN

READY

WIKING brændeovne er produceret hos HWAM A/S, hvor vores dygtige organisation hver dag arbejder på at frembringe unikke og æstetiske produkter i ­samarbejde med håndplukkede kvalitetsleverandører, til stor glæde for forbrugere verden over. Vore brænde­ovne er produceret på egen fabrik i Hørning syd for Aarhus, i hjertet af Danmark. Her udvikles og produceres ­funktionelle designløsninger på vores moderne fabrik, hånd i hånd med det traditionelle håndværk, som i sidste ende skaber det fuldendte produkt. Hos HWAM A/S har vi fokus på den klimavenlige og CO2-neutrale forbrænding. Det har vi igennem vores unikke forbrændingssystemer, der er indbygget i alle vores produkter, hvorigennem energien i træet udnyttes bedst og renest muligt.

WIKING-peisovner er produsert hos HWAM A/S, der den flinke organisasjonen vår hver dag jobber med å utvikle unike og estetiske produkter i samarbeid med håndplukkete kvalitetsleverandører, til stor glede for brukere verden over. Peisovnene er produsert i fabrikken vår i Hørning sør for Aarhus, i hjertet av Danmark. Her utvikles og produseres funksjonelle designløsninger i den moderne fabrikken, hånd i hånd med det tradisjonelle håndverket som til slutt resulterer i det fullendte produktet. Hos HWAM A/S fokuserer vi på klimavennlig og CO2-nøytral forbrenning. Det skjer ved hjelp av de unike forbrenningssystemene som er integrert i alle produktene våre, der energien i treet utnyttes så godt og rent som mulig.


made by

ECODESIGN

READY

INDHOLD INNHOLD

5

Hvorfor vælge WIKING Hvorfor velge WIKING

7

Enkel betjening Enkel betjening

8

Skån miljøet Skån miljøet

11

Made in Denmark Made in Denmark

13

Kakler & natursten Kakler & naturstein

20

WIKING Mini tekniske specifikationer WIKING Mini tekniske spesifikasjoner

22

WIKING Miro tekniske specifikationer WIKING Miro tekniske spesifikasjoner

24

WIKING Luma tekniske specifikationer WIKING Luma tekniske spesifikasjoner

26

Gulvplader Gulvplater

27

Sortimentsoversigt Sortimentoversikt

made by


WIKING Mini 2, lave ben / korte ben

4


made by

ECODESIGN

READY

made by

HVORFOR VÆLGE WIKING HVORFOR VELGE WIKING

Effektiv forbrænding og enkel betjening takket være WIKING® Automatic™ Effektiv forbrenning og enkel betjening takket være WIKING® Automatic™

Unikt lukkesystem lukker lågen tæt og sikrer den mest optimale forbrænding Unikt lukkesystem lukker døren helt og sørger for optimal forbrenning

Dansk produktion i mere end 45 år Dansk produksjon i mer enn 45 år

Rudeskyl sørger for at luften cirkulerer og hjælper derved med at holde glasset rent Ruteskylling sørger for at luften sirkulerer og bidrar til å holde glasset rent

Komfort og nem betjening takket være WIKING® Automatic™ Høy komfort og enkel betjening takket være WIKING® Automatic™

Dansk design Dansk design

Konvektion fordeler varmen i rummet Konveksjon fordeler varmen i rommet

Varmelagring giver varme over længere tid Varmelagring gir varme over lengre tid

Stillefødder Justeringsbein

WIKING Mini 2, lave ben / korte ben

Mulighed for friskluftsystem Mulighet for friskluftsystem

5


WIKING væghængt / vegghengt WIKING Mini 2,Mini lave2,ben / korta ben WIKING® Automatic™ - En bimetalfjeder, der automatisk regulerer l­uften i brændeovnen, er ­ standard i alle WIKING ­brændeovne.

6

WIKING® Automatic™ - En bimetallfjær som automatisk regulerer luften i p ­ eisovnen, er standard i alle WIKING peisovner.


made by

ECODESIGN

READY

made by

NEM BETJENING ENKEL BETJENING

WIKING® Automatic™ WIKING® Automatic™ har mange fordele: Den tilbyder markant bedre komfort, fordi brændeovnen selv regulerer iltforsyningen. Den giver også lettere optænding, fordi systemet sikrer maksimal iltoptagelse i en kold ovn. Desuden garanterer WIKING® Automatic™ en ren og effektiv forbrænding - til gavn for både dig og miljøet. Du sparer op til 40%* brænde, takket være den bedre forbrænding. Moderne konstruktion WIKING brændeovne er udviklet og fremstillet med de nyeste konstruktionsmetoder. WIKING brændeovne har indbygget rudeskyl, der konstant “renser” glasset med luft. Dermed brænder sodpartiklerne sig ikke fast og b ­ egrænser indsynet til flammerne. Lufttilførslen justeres med et enkelt greb. WIKING brændeovne har et ­højisoleret brændkammer, som sikrer optimal forbrænding. WIKING brændeovnenes unikke konstruktion giver dig konkrete fordele i hverdagen. Brændeovnen varmes hurtigt op, forbruget af træ minimeres, varmeeffekten kan tilpasses dine behov, og du kan opnå lange fyringsintervaller.

WIKING® Automatic™ WIKING® Automatic™ har mange fordeler: Den gir betydelig bedre komfort, fordi peisovnen selv regulerer lufttilførselen. Den gir også lettere opptenning, fordi systemet sikrer maksimal oksygentilgang i en kald ovn. Dessuten garanterer WIKING® Automatic™ en ren og effektiv forbrenning - til glede for både deg og miljøet. Du sparer opptil 40%* ved, takket være den forbedrede forbrenningen. Modern konstruksjon WIKING peisovner er utviklet og fremstilt med de nyeste konstruksjonsmetoder. WIKING peisovner har innebygget ruteskyll som konstant “renser” glasset med luft. Dermed brenner ikke sotpartiklene seg fast og begrenser innsynet til flammene. Lufttilførselen justeres med et enkelt grep. WIKING peisovner har et høyisolert brennkammer som sikrer optimal forbrenning. WIKING peisovnenes unike konstruksjon gir deg konkrete fordeler i hver­ dagen. Peisovnen varmes raskt opp, vedforbruket reduseres, varmeeffekten kan tilpasses ditt behov, og du kan oppnå lange fyringsintervaller.

SPAR OP TIL

SKÅN

RENERE

PÅ DIT BRÆNDEFORBRUG*

NATUREN

FORBRÆNDING

KOMFORTEN

FÅ OPPTIL 40% LAVERE VEDFORBRUK*

SKÅN NATUREN

OPPNÅ RENERE FORBRENNING*

NYT KOMFORTEN

40%

NYD *

* Sammenlignet med en WIKING brændeovn uden WIKING® AutomaticTM / * Sammenlignet med en WIKING peisovn uten WIKING® AutomaticTM

7


SKÅN NATUREN SKÅN NATUREN

Miljøvenlig opvarmning Når træerne står ufældet i skoven, renser de luften ved at suge CO2 til sig. Den CO2 bliver frigivet, når vi afbrænder træet i vores brændeovn. Den samme proces ville have fundet sted, hvis vi lod træet ligge i skovbunden og rådne i stedet. På den måde udnytter vi energien effektivt, samtidig med at vi undgår at bruge af vores energireserve i form af olie, kul og gas. Afbrænding af træ er altså i sig selv en miljøvenlig energiform. Men WIKING brændeovne tager skridtet videre, når det handler om bæredygtighed. ECODESIGN READY 2022 Alle WIKING brændeovne er testet på førende testinstitutter i Europa og er CE-mærkede samt godkendt efter den europæiske standard EN 13240, den norske standard NS 3058/3059 og den østrigske standard Art. 15a. Alle WIKING brændeovne lever op til de strengeste EU krav for partikeludledning. Faktisk er vores ovne allerede i dag forud for kommende skærpede EU-krav i 2022.

Miljøvennlig oppvarming Mens trærne fortsatt står i skogen, renser de luften ved å ta opp CO2. Karbondioksidet blir frigitt når vi brenner veden i peisovnene våre. Den samme prosessen ville ha funnet sted hvis vi i stedet hadde latt treet ligge i skogen og råtne. Slik utnytter vi energien effektivt, samtidig som vi unngår å bruke av energireserver som olje, kull og gass. Brenning av tre er altså i brunn og grunn en miljøvennlig energiform. Men WIKING-peisovner tar skrittet videre når det gjelder bærekraft. ECODESIGN READY 2022 Alle WIKING-peisovner er testet av ledende testinstitutter i Europa, og de er CE-merket og godkjent etter den europeiske standarden EN 13240, den norske standarden NS 3058/3059 og den østerrikske standarden Art. 15a. Alle WIKING-peisovner oppfyller de strengeste EU-kravene for partikkelavledning. Faktisk ligger ovnene våre allerede i dag i forkant av de skjerpete EU-kravene som kommer i 2022.

8


made by

ECODESIGN

READY

made by

Frisk luft forbedrer forbrændingen Uden ilt ingen ild. Derfor er en konstant luftstrøm til din brændeovn nødvendig for at opnå en ren og effektiv forbrænding. Moderne, energieffektive og miljøvenlige huse er ekstra godt isoleret. Det er en fordel for varmeforbrug og elregningen, men det kan være en udfordring for din brændeovn, der ikke kan finde tilstrækkeligt luft i rummet. Derfor har vi udviklet et friskluftsystem, som kan tilsluttes alle vores ovne. Fælles for alle friskluftsystemer er, at brændeovnen via et rørsystem suger den friske luft udefra. Friskluftsystemet sikrer via et lukket system en tilstrækkelig lufttilførsel til brændkammeret og understøtter dermed den optimale forbrænding i brændeovnen. Samtidig undgår man, at allerede opvarmet luft fra rummet bruges til forbrændingen.

Frisk luft forbedrer forbrenningen Uten oksygen ingen ild. Derfor kreves en konstant luftstrøm til peisovnen for å oppnå ren og effektiv forbrenning. Moderne, energieffektive og miljøvennlige hus er ekstra godt isolert. Det er en fordel for varmeforbruket og strømregningen, men det kan være en utfordring for peisovnen, som ikke tilføres tilstrekkelig med luft fra rommet. Derfor har vi utviklet et friskluftsystem som kan koples til alle ovnene våre. Det som er felles for alle friskluftsystemene, er at peisovnen via et rørsystem suger inn frisk luft fra utsiden. Fordi det er lukket, sørger friskluftsystemet for tilstrekkelig lufttilførsel til brennkammeret og bidrar dermed til optimal forbrenning i peisovnen. Samtidig unngår du at luft som allerede er varmet opp, brukes til forbrenningen.

9


WIKING låger i produktionen på fabrikken i Hørning, Danmark. WIKING-dører i produksjonen i fabrikken i 10 Hørning, Danmark.


made by

ECODESIGN

READY

made by

MADE IN DENMARK

Produceret i Danmark Vi er af den opfattelse, at innovation og udvikling går hånd i hånd med produktion. Vælger man at tage produktionen ud af den direkte ligning, mister man den praktiske viden, der gør det muligt at omsætte designidéer til reelle brændeovne, der opfylder både æstetiske og funktionelle behov og krav. Derfor fremstilles alle vores brændeovne på vores fabrik i Hørning og sådan har det været i mere end 45 år. Processen begynder hos de dygtige konstruktører. Når konstruktionstegningerne er på plads, rykker processen ud i vores udviklingsværksted på fabrikken i Hørning, hvor der udarbejdes prototyper af den nye brændeovn. Herefter testes brændeovnen ved vores forbrændingsekspert for at sikre, at brændeovnen kan leve op til de skrappe krav, der stilles. Når brændeovnen brænder som ønsket, sendes den til et akkrediteret testinstitut, hvor den testes og godkendes. Efter at brændeovnen er blevet godkendt i forhold til forbrænding og sikkerhedskrav, sættes den i produktion. Hver enkelt WIKING brændeovn produceres til ordre på vores moderne fabrik, og processerne gennemføres og overvåges af vore dygtige medarbejdere. Dette giver et stabilt flow og sikrer bedre kontrol med produktionen og dermed den allerbedste kvalitet i den færdige brændeovn.

Dansk produksjon Vi mener at innovasjon og utvikling går hånd i hånd med produksjon. Hvis man velger å ta produksjonen ut av denne sammenhengen, forsvinner den praktiske ­kunnskapen som gjør det mulig å gjøre designidéer om til faktiske peisovner som oppfyller både estetiske og funksjonelle behov og krav. Derfor produseres alle peisovnene i fabrikken vår i Hørning, og slik har det vært i mer enn 45 år. Prosessen begynner hos de dyktige konstruktørene. Når konstruksjonstegningene er på plass, flytter p ­ rosessen ut i utviklingsverkstedet i fabrikken i Hørning, der prototyper av den nye ovnen utarbeides. Deretter testes ovnen i regi av forbrenningseksperten vår for å sikre at ovnen oppfyller de strenge kravene som stilles til en peisovn. Når peisovnen brenner som ønsket, sendes den til eksterne tester, der den testes før den godkjennes. Når ovnen er godkjent med tanke på forbrenning og sikkerhetskrav, settes den i produksjon. Hver enkelt WIKING peisovn produseres på bestilling i den moderne fabrikken vår, og prosessene gjennomføres og overvåkes av dyktige medarbeidere. Det gir en stabil strøm og sikrer bedre kontroll av produksjonen, og dermed også den aller beste kvaliteten i den ferdige peisovnen.

11


WIKING Luma 4, natursten / naturstein

12


made by

ECODESIGN

READY

made by

KAKLER & NATURSTEN KAKLER & NATURSTEIN

Med alle kakkel- og naturstensbeklædninger følger en prop i samme materiale til på flot vis at lukke hullet i ­toppladen, såfremt brændeovnen tilsluttes med røgafgang bagud. Det typiske for natursten er, at struktur, overflade og fordybning gør hvert enkelt beklædningssæt unikt. A ­ fhængigt af ­materialet, har hver enkel sten sin egen farve og struktur. Indlejringer, der kan være grå, brune, hvide eller flerefarvede sedimenter er typiske for den enkelte naturstens udseende. Kakkelbeklædninger fås i forskellige farver. Farven på kaklernes glasur kan variere en smule. Krakelinger (hårfine revner) og små fordybninger i majolica og glasur kan forekomme. For at forhindre kuldechok, varmeopbygning og eventuelt materialebrud bør der ikke stilles noget direkte på stenens overflader.

Til alle kakkel- og natursteinsbekledninger følger det med en propp i samme materiale til å på flott vis lukke h ­ ullet i topplaten med dersom peisovnen monteres med røykavgang bak. Det typiske for naturstein er at struktur, overflate og fordypning gjør hvert enkelt bekledningssett unikt. Avhengig av materialet, har hver enkel stein sin egen farge og struktur. Innleiringer, som kan være grå, brune, hvite eller ­flerfargede sedimenter, er typiske for den enkelte natursteins utseende. Kakkelbekledning fås i flere forskjellige farger. Fargen på kaklenes glasur kan v­ ariere noe. Krakelering (hårfine sprekker) og små fordypninger i majolika og glasur kan forekomme. For å forhindre ­kuldesjokk, varmeoppbygging og eventuelt materialbrudd, bør der ikke settes noe direkte på steinens overflater.

KAKKELFARVER

NATURSTEN

KAKKELFARGER

NATURSTEIN

Moos No. 4870

Savanne dunkel No. 6464

Lava No. 6260

Falbe No. 2310

Elfenbein No. 1780

Torf No. 6433

Fossil No. 6494

Mangan No. 2330

Erika No. 4730

Rot glänzend No. 303

Natursten / Naturstein

13


WIKING Mini 2, høje ben / lange ben WIKING Mini For en samlet oversigt over WIKING Mini serien, se side 20 En samlet oversikt over serien WIKING Mini finnes på side 20

14

Mini 2 Sokkel / Sokkel

Mini 2 Lave ben / Korte ben

Mini 2 Høje ben / Lange ben

Mini 2 Væghængt / Vegghengt


made by

ECODESIGN

READY

made by

WIKING

MINI Tekniske specifikationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde Nominel effekt / Nominell effekt Røgafgang / Røykuttak Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Virkningsgrad / Virkningsgrad Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min. (anbefalt) Brændkammerbredde, for/bag / Brennkammerbredde, foran/bak

Godkendelser & registreringer

3-7 kW 4,5 kW Ø 125 mm eller 150 mm 83% 12 Pa 35/32 cm

Godkjennelser & registreringer • • • •

EN 13240 ECODESIGN NS 3058/3059 READY Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018 made by

Forbrændingssystem Forbrenningssystem

15


WIKING Miro 4 WIKING Miro For en samlet oversigt over WIKING Miro serien, se side 22 En samlet oversikt over serien WIKING Miro finnes pĂĽ side 22

16

Miro 1 VĂŚghĂŚngt / Vegghengt

Miro 1 Piedestal / Pidestall

Miro 2 Sokkel / Sokkel

Miro 3

Miro 4

Miro 4 Natursten / Naturstein

Miro 5

Miro 6

Miro 6 Natursten / Naturstein


made by

ECODESIGN

READY

made by

WIKING

MIRO Tekniske specifikationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde Nominel effekt / Nominell effekt Røgafgang / Røykuttak Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Virkningsgrad / Virkningsgrad Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min. (anbefalt) Brændkammerbredde, for/bag / Brennkammerbredde, foran/bak

Godkendelser & registreringer 3-8 kW 4,9 kW Ø 150 mm 78% 12 Pa 35/32 cm

Godkjennelser & registreringer • • • •

EN 13240 ECODESIGN NS 3058/3059 READY Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018 made by

Forbrændingssystem Forbrenningssystem

17


WIKING Luma 4 WIKING Luma For en samlet oversigt over WIKING Luma serien, se side 24 En samlet oversikt over serien WIKING Luma finnes på side 24

18

Luma 1 Væghængt / Vegghengt

Luma 1 Piedestal / Pidestall

Luma 2 Væghængt / Vegghengt

Luma 2 Piedestal / Pidestall

Luma 3

Luma 4

Luma 4 Natursten / Naturstein

Luma 5

Luma 6

Luma 6 Natursten / Naturstein


made by

ECODESIGN

READY

made by

WIKING

LUMA Tekniske specifikationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde Nominel effekt / Nominell effekt Røgafgang / Røykuttak Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Virkningsgrad / Virkningsgrad Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min. (anbefalt) Brændkammerbredde / Brennkammerbredde

Godkendelser & registreringer 4-9 kW 7,0 kW Ø 150 mm 81% 12 Pa 36,5 cm

Godkjennelser & registreringer • • • •

EN 13240 ECODESIGN READY NS 3058/3059 Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018 made by

Forbrændingssystem Forbrenningssystem

19


WIKING Mini Tekniske specificationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde

3-7 kW

Nominel effekt / Nominell effekt

4,5 kW

Røgafgang / Røykuttak

Ø 125 mm / Ø 150 mm

Virkningsgrad / Virkningsgrad

83%

Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min. (anbefalt)

12 Pa

Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Brændkammerbredde, for/bag / Brennkammerbredde, foran/bak

35/32 cm

Varianter / Varianter Røgafgang top eller bag / Røykuttak topp eller bak

Godkendelser & registreringer / Godkjennelser & registreringer • • • •

EN 13240 NS 3058/3059 Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

made by

ECODESIGN

READY

Forbrændingssystem / Forbrenningssystem WIKING® AutomaticTM er standard i alle WIKING brændeovne WIKING® AutomaticTM er standard i alle WIKING peisovner

For mere information om de specifikke modeller, se oversigt side 27 Du finner mer informasjon om hver enkelt modell på side 27

30,830,8

44,5

44,5

24,4

59,2

68,4

59,2

8,3 8,3 37,137,1

51, 351, 3

8,3 8,3 35,635,6

46,846,8

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet. / Alle tegninger: Mål for røykrør og frisklufttilkoblinger er angitt fra midten av hullet.

13, 9

30,830,8

13, 9

6

8,3 8,3 35,635,6

13,9 35,6 13,9 35,6

13, 9

13, 9

20

46,846,8 30,830,8 13,9

8,3 8,3 35,635,6

30,830,8

13,9

46,846,8

6

24,4

50,4

50,4

65,2

65,2

46,0

46,0

60,8

60,8

Mini 2 Væghængt / Vegghengt

68,4

Mini 2 Høje ben / Lange ben

83,2

Mini 2 Lave ben / Korte ben

83,2

Mini 2 Sokkel / Sokkel


made by

ECODESIGN

READY

made by

WIKING Mini 2, høje ben / lange ben

21


WIKING Miro Tekniske specificationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde

3-8 kW

Nominel effekt / Nominell effekt

4,9 kW

Røgafgang / Røykuttak

Ø 150 mm

Virkningsgrad / Virkningsgrad

78%

Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min. (anbefalt)

12 Pa

Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Brændkammerbredde, for/bag / Brennkammerbredde, foran/bak

35/32 cm

Varianter / Varianter Røgafgang top eller bag / Røykuttak topp eller bak

Godkendelser & registreringer / Godkjennelser & registreringer • • • •

EN 13240 NS 3058/3059 Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

made by

ECODESIGN

READY

Forbrændingssystem / Forbrenningssystem WIKING® AutomaticTM er standard i alle WIKING brændeovne WIKING® AutomaticTM er standard i alle WIKING peisovner

For mere information om de specifikke modeller, se oversigt side 28 Du finner mer informasjon om hver enkelt modell på side 28

35,5 7,5

30,4

30,4 30,4

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet. / Alle tegninger: Mål for røykrør og frisklufttilkoblinger er angitt fra midten av hullet.

86,4 96,0 40,0

35,6 35,6 15,9 8,3

46,8 46,8 30,4 30,4

10,0

110,8 101, 2 70,8

96,0 56,4 40,0 35,5 35,6 15,9

0,6

71,2 110,8 70,8 46,8 46,8

Miro 2 Piedestal / Pidestall

13,9 13,9

46,8

7,6

35,6 35,6 15,9 15,9

13,9

30,4 30,4

7,0

40,0 40,0

63,4

71,2

Miro 2 Væghængt / Vegghengt

13,9 13,9

Miro 2 Sokkel / Sokkel

96,0 96,0

96,0

0,6

40,0 56,4

71,2 30,4 30,4

46,8 46,8

13,9 13,9

13,9

35,5 35,6 15,9

46,8 46,8

13,9 13,9

7,6

35,5 7,5

30,4

22

63,4

71,2 7,0

46,8

Miro 1 Piedesta / Pidestall

110,8 110,8 70,8 70,8

Miro 1 Væghængt / Vegghengt

110,8 70,8

Miro 1 Sokkel / Sokkel


made by

ECODESIGN

READY

48,0 48,0

10,0 8,3

13,9

48,0

13,9

8,3 8,3

86,4 35,6 35,6

54,5 54,5 48,0 48,0

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet. / Alle tegninger: Mål for røykrør og frisklufttilkoblinger er angitt fra midten av hullet.

10,0 10,0

135,1

86,4

Miro 6 Kakler / Kakler

10,0 10,0

86,4 86,4

135,1

35,6 35,6

54,5 54,5

86,4

86,4

104,4

104,4

35,6

8,3 8,3

13,9 13,9

13,9

10,0 10,0

131,4 131,4 30,4 30,4

30,4

54,5

Miro 6 Natursten / Naturstein

35,6 35,6 8,38,3

46,8 46,8

8,3

13,9 13,9

8,3

13,9 13,9

10,0

131,4

35,6

46,8

35,6

48,0

Miro 6

86,4

Miro 5

54,5

35,68,3 15,9

10,0

40,0 30,4

13,9 14,0

30,4

13,9 13,9

30,4

35,6

46,8

46,8

35,68,3 15,9

Miro 4 Kakler / Kakler

10,0

96,0

86,4

110,8

86,4 35,6

46,8

46,8

30,4

10,0

40,0

96,0

110,8 101, 2

Miro 4 Natursten / Naturstein

101,2 70,8

Miro 4

70,8

Miro 3

made by

23


WIKING Luma Tekniske specificationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde

4-9 kW

Nominel effekt / Nominell effekt

7,0 kW

Røgafgang / Røykuttak

Ø 150 mm

Virkningsgrad / Virkningsgrad

81%

Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min. (anbefalt)

12 Pa

Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Brændkammerbredde / Brennkammerbredde

36,5 cm

Varianter / Varianter Røgafgang top eller bag / Røykuttak topp eller bak

Godkendelser & registreringer / Godkjennelser & registreringer • • • •

EN 13240 NS 3058/3059 Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

made by

ECODESIGN

READY

Forbrændingssystem / Forbrenningssystem WIKING® AutomaticTM er standard i alle WIKING brændeovne WIKING® AutomaticTM er standard i alle WIKING peisovner

For mere information om de specifikke modeller, se oversigt side 30 Du finner mer informasjon om hver enkelt modell på side 30

37,7 37,7

* Kan også stilles på ikke-brændbart gulv. / * Kan også plasseres på ikke brennbart gulv Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet. / Alle tegninger: Mål for røykrør og frisklufttilkoblinger er angitt fra midten av hullet.

8,4

40,4

67,0 99,0

112,1

45,8 46,0 19,2 8,3

53,6 53,0

19,2 19,2

8,3 8,3

37,7 37,7

80,1

67,0 67,0 8,4 8,4

80,1 46,0 46,0

53,0 53,0

19,2 19,2

19,2 19,2

19,2

19,2

24

37,7

37,7 37,7

Luma 2 Piedestal / Pidestall

8,4

80,1

67,0 8,4

80,1

8,3

37,7

45,8 46,0 19,2 8,3

53,6 53,0

46,0

53,0

Luma 2 Væghængt* / Vegghengt*

40,467,0 99,0

Luma 1 Piedestal / Pidestall

112,1

Luma 1 Væghængt* / Vegghengt*


made by

ECODESIGN

READY

46,0 9,1 20,0

46,8

95,3 46,0

57,3

9,1

46,8

Alle tegninger: Mål for røgafgang og frisklufttilslutning er angivet til center af hullet. / Alle tegninger: Mål for røykrør og frisklufttilkoblinger er angitt fra midten av hullet.

20,0

9,1

46,8

10,0

135,8

95,3 10,0 46,0

57,3 20,0

8,3 8,3

10,0

57,3

Luma 6 Kakler / Kakler

135,8

95,3 95,3 10,0 10,0

45,4 45,4

95,3

111,8 19,2

95,3 10,0

19,2

95,3

108,4 19,2

53,0 37,7 37,7 19,2 19,2

8,3 19,2

9,1

Luma 6 Natursten / Naturstein

132,4 10,0

132,4

45,4

37,7

46,0

46,8

Luma 6

95,3

Luma 5

53,0

57,3

8,3

37,7

19,2

37,7

45,4

53,0

20,0

8,3

10,0

10,0

108,4

45,4

53,0

Luma 4 Kakler / Kakler

Luma 4 Natursten / Naturstein

111,8

Luma 4

95,3

Luma 3

made by

25


WIKING GULVPLADER WIKING GULVPLATER

Til udvalgte Miro og Luma modeller tilbyder vi en flot løsning til beskyttelse af dit gulv foran brændeovnen, nemlig en skræddersyet forlæggerplade. Pladen leveres i enten glas eller sort stål, så du kan vælge den, der passer bedst ind i dit hjem. Till utvalda Miro- och Lumamodeller erbjuder vi en flott løsning til beskyttelse av gulvet foran peisovnen, nemlig en skreddersydd plate til å legge foran ovnen. Platen leveres i enten glass eller sort stål, slik at du kan velge den som passer best i ditt hjem.

Miro stål / stål

Luma stål / stål

Miro glas / glass

Luma glas / glass

B 95,4 x D 50,0 x H 0,2 cm & B 77,4 x D 40,0 x H 0,2 cm

B 95,4 x D 50,0 x H 0,6 cm & B 77,4 x D 40,0 x H 0,6 cm

26

B 96,2 x D 50,3 x H 0,2 cm

B 96,2 X D 50,3 X H 0,6 cm


made by

ECODESIGN

READY

made by

WIKING SORTIMENTSOVERSIGT

WIKING SORTIMENTOVERSIKT

WIKING Mini

Mini 2

Tekniske specifikationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde

3-7 kW

Nominel effekt / Nominell effekt

4,5 kW

Virkningsgrad / Virkningsgrad

83 %

Brændkammerbredde, foran/bag / Brennkammerbredd, foran/bak

35/32 cm

Røgafgang / Røykuttak

Ø 125 / Ø 150 mm

Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min.(anbefalt)

12 Pa

Energieffektivitetsklasse / Energiklasse

A+

Vægt / Vekt Vægt uden ben/sokkel / Vekt uten ben/sokkel

71,2 kg

Vægt med sokkel / Vekt med sokkel

72,1 kg

Vægt med lave ben / Vekt med korte ben

72,0 kg

Vægt med høje ben / Vekt med lange ben

73,5 kg

Varianter / Varianter Røgafgang, top / Røykuttak, topp

Ja / Ja

Røgafgang, bak / Røykuttak, bak

Ja / Ja

Friskluftsystem (Ø 100 mm) tilslutning bag/gulv - med sokkel kun i gulv / Friskluftsystem (Ø 100 mm) tilslutning bak/gulv - med sokkel kun i gulv

Ja / Ja

Naturstensbeklædning / Natursteinskledning

Nej / Nei

Kakkelbeklædning / Kakkelkledning

Nej / Nei

Piedestal / Pidestall

Nej / Nei

Ben / Ben

Ja / Ja

Sokkel / Sokkel

Ja / Ja

Vægbeslag / Veggbeslag

Ja / Ja

Varmelagringssten / Varmelagringsstein

Nej / Nei

Sort stål / Svart stål

Ja / Ja

Grå stål / Grått stål

Ja / Ja

Tilslutning fra gulv, topafgang / Tilkobling fra gulv, topputtak Væghængt / Vegghengt

55,0 cm*

Sokkel / Sokkel

56,9 cm

Lave ben / Korte ben

61,3 cm

Høje ben / Lange ben

79,3 cm

Godkendelser / Godkjennelser EN 13240

Ja / Ja

NS 3058/3059

Ja / Ja

Art. 15a

Ja / Ja

Brændeovnsbekendtgørelsen 2018

Ja / Ja

ECODesign 2022

Ja / Ja

Afstand til brændbart materiale, min. / Avstand til brennbart materiale, min. 1: Bag / Bak

7,5** / 12,5 cm

2: Side / Side

32,5** / 32,5 cm

3: Møbleringsafstand, foran / Møbleringsavstand, foran

100 cm

4: Over brændbart gulv / Over brennbart gulv

22 cm***

5: Ved hjørneplacering, 45° - fra beklædning / Ved hjørneplassering, 45° - fra kledning 6: Ved hjørneplacering, 45° - fra center røgafgang, top / Ved hjørneplassering, 45° - fra midten av røykavgangen, topp 5

1 45°

5** / 7,5 cm 24,9** / 27,4 cm

6

2 5

3

4

* Fra brændeovnens underkant / * Fra peisovnens underkant / ** Med halvisoleret røgrør (isoleringstykkelse min. 25 mm) / ** Med halvisolert røykrør (isoleringstykkelse min. 25 mm) *** Dette afstandskrav er overholdt, når brændeovnen monteres med høje ben eller hænges på væggen med den krævede afstand under brændeovnen / *** Dette avstandskravet er overholdt når peisovnen monteres med lange ben eller henges på veggen med den avstanden som kreves under peisovnen.

27


WIKING Miro Tekniske specifikationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde Nominel effekt / Nominell effekt Virkningsgrad / Virkningsgrad Brændkammerbredde, foran/bag / Brennkammerbredd, foran/bak Røgafgang / Røykuttak Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min.(anbefalt) Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Vægt / Vekt Vægt / Vekt Vægt med naturstensbeklædning / Vekt med natursteinskledning Vægt med kakkelbeklædning / Vekt med kakkelkledning Vægt piedestal / Vekt pidestall Vægt varmelagringssten / Vekt varmelagringsstein Varianter / Varianter Røgafgang, top / Røykuttak, topp Røgafgang, bag / Røykuttak, bak Friskluftsystem / Friskluftsystem Naturstensbeklædning / Natursteinkledning Kakkelbeklædning / Kakkelkledning Piedestal / Pidestall Sokkel / Sokkel Vægbeslag / Veggbeslag Varmelagringssten / Varmelagringsstein Sort stål / Svart stål Grå stål / Grått stål Tilslutning fra gulv, topafgang / Tilkobling fra gulv, topputtak Tilslutningshøjde fra gulv / Tilkobling fra gulv Væghængt / Vegghengt Sokkel / Sokkel Piedestal / Pidestall Godkendelser / Godkjennelser EN 13240 NS 3058/3059 Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018 ECODesign 2022 Afstand til brændbart materiale, min. / Avstand til brennbart materiale, min. 1: Bag / Bak 2: Side / Side 3: Møbleringsafstand, foran / Møbleringsavstand, foran 4: Over brændbart gulv / Over brennbart gulv 5: Ved hjørneplacering, 45° - fra beklædning / Ved hjørneplassering, 45° - fra kledning 6: Ved hjørneplacering, 45° - fra center røgafgang, top / Ved hjørneplassering, 45° - fra midten av røykavgangen, topp 5

1 45°

6

2 5

3

4

* Fra brændeovnens underkant / * Fra peisovnens underkant ** Dette afstandskrav er overholdt, når brændeovnen monteres på sokkel, på piedestal (tilbehør) eller hænges på væggen med den krævede

28 afstand under brændeovnen / ** Dette avstandskravet er overholdt når peisovnen monteres på sokkel, på pidestall (tilbehør) eller henges på veggen med den avstanden som kreves under peisovnen.


made by

ECODESIGN

READY

Miro 1

Miro 2

Miro 3

Miro 4

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

78 %

78%

35/32 cm

made by

Miro 4

Miro 5

Miro 6

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

78%

78%

78%

78%

78%

78%

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

A

A

A

A

A

A

A

A

79 kg

82 kg

90 kg

93 kg

-

94 kg

97 kg

-

-

-

-

-

217 kg

-

-

252 kg

-

-

-

-

130 kg

-

-

143 kg

11 kg

11 kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 kg

34 kg

34 kg

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

-

-

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

67 cm*

67 cm*

-

-

-

-

-

-

74 cm

74 cm

-

-

-

-

-

-

106,6 cm

106,6 cm

-

-

-

-

-

-

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

med beklædning / med kledning

Miro 6

med beklædning / med kledning

52 cm

31 cm

52 cm

31 cm

31 cm

52 cm

31 cm

31 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

7 cm**

7 cm**

-

-

-

-

-

-

38 cm

10 cm

38 cm

10 cm

10 cm

38 cm

10 cm

10 cm

57,9 cm

29,9 cm

57,9 cm

29,9 cm

36,6 cm

57,9 cm

29,9 cm

36,6 cm

29


WIKING Luma Tekniske specifikationer / Tekniske spesifikasjoner Driftsområde / Driftsområde Nominel effekt / Nominell effekt Virkningsgrad / Virkningsgrad Brændkammerbredde / Brennkammerbredd Røgafgang / Røykuttak Skorstenstræk, min. (anbefalet) / Skorsteinstrekk, min.(anbefalt) Energieffektivitetsklasse / Energiklasse Vægt / Vekt Vægt / Vekt Vægt med naturstensbeklædning / Vekt med natursteinskledning Vægt med kakkelbeklædning / Vekt med kakkelkledning Vægt piedestal / Vekt pidestall Vægt varmelagringssten / Vekt varmelagringsstein Varianter / Varianter Røgafgang, top / Røykuttak, topp Røgafgang, bag / Røykuttak, bak Friskluftsystem / Friskluftsystem Naturstensbeklædning / Natursteinkledning Kakkelbeklædning / Kakkelkledning Piedestal / Pidestall Vægbeslag / Veggbeslag Varmelagringssten / Varmelagringsstein Sort stål / Svart stål Grå stål / Grått stål Tilslutning fra gulv, topafgang / Tilkobling fra gulv, topputtak Tilslutningshøjde fra gulv / Tilkobling fra gulv Væghængt / Vegghengt Piedestal / Pidestall Godkendelser / Godkjennelser EN 13240 NS 3058/3059 Art. 15a Brændeovnsbekendtgørelsen 2018 ECODesign 2022 Afstand til brændbart materiale, min. / Avstand til brennbart materiale, min. 1: Bag / Bak 2: Side / Side 3: Møbleringsafstand, foran / Møbleringsavstand, foran 4: Over brændbart gulv / Over brennbart gulv 5: Ved hjørneplacering, 45° - fra beklædning / Ved hjørneplassering, 45° - fra kledning 6: Ved hjørneplacering, 45° - fra center røgafgang, top / Ved hjørneplassering, 45° - fra midten av røykavgangen, topp 5

1 45°

2

6

5

4

3

* Fra brændeovnens underkant / * Fra peisovnens underkant

30 ** Med halvisoleret røgrør (isoleringstykkelse min. 30 mm) / ** Med halvisolert røykrør (isoleringstykkelse min. 30 mm)

*** Dette afstandskrav er opfyldt når brændeovnen monteres på en piedestal eller hænges på væggen med den krævede afstand under brændeovnen. / *** Avstandskravet er oppfylt når peisovnen monteres på en pidestall eller henges på veggen, med den avstanden som kreves under peisovnen.


made by

ECODESIGN

READY

made by

Luma 1 Luma 2 Luma 3 Luma 4 Luma 4 Luma 5 Luma 6 Luma 6 med beklædning / med kledning

med beklædning / med kledning

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

7,0 kW

7,0 kW

7,0 kW

7,0 kW

7,0 kW

7,0 kW

7,0 kW

7,0 kW

81 %

81 %

81 %

81 %

81 %

81 %

81 %

81 %

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

117 kg

114 kg

120 kg

117 kg

-

129 kg

126 kg

-

-

-

-

-

234 kg

-

-

266 kg

-

-

-

-

145 kg

-

-

165 kg

19 kg

19 kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 kg

45 kg

45 kg

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Ja / Ja

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Nej / Nei

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

76,2 cm

76,2 cm

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

76,2* cm

76,2* cm

-

-

-

-

-

-

108,2 cm

108,2 cm

-

-

-

-

-

-

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

Ja / Ja

5** / 12,5 cm

5** / 15 cm

5** / 12,5 cm

5** / 15 cm

5** / 15 cm

5** / 12,5 cm

5** / 15 cm

5** / 15 cm

60 cm

45** / 40 cm

60 cm

45** / 40 cm

45** / 40 cm

60 cm

45** / 40 cm

45** / 40 cm

105 cm

115 cm

105 cm

115 cm

115 cm

105 cm

115 cm

115 cm

28,3*** cm

28,3*** cm

-

-

-

-

-

-

31,5 cm

5** / 7,5 cm

31,5 cm

5** / 7,5 cm

5** / 7,5 cm

31,5 cm

5** / 7,5 cm

5** / 7,5 cm

58,4 cm

31,9** / 34,4 cm

58,4 cm

31,9** / 34,4 cm

35,6** / 38,1 cm

58,4 cm

31,9** / 34,4 cm

35,6** / 38,1 cm

31


made by

MADE IN DENMARK

32

H WA M A /S • N y da m s v ej 5 3 • DK- 836 2 Hørni ng • hwam@hwam.com • www.wi ki ng.com