__MAIN_TEXT__

Page 1

Dansk kvalitet och dansk design i 45 ĂĽr

made by


WIKING MIRO Alla WIKINGs Miro-modeller har en stor glasruta i en kraftig gjutjärnslucka. Dessutom har WIKING Miro 1, WIKING Miro 3 och WIKING Miro 5 breda sidoglas som gör att man kan betrakta lågorna från flera håll. Lätt sneda vinklar baktill gör att WIKING Miro ser lika snygg ut i ett hörn som vid en rak vägg. WIKING Miro 1 och WIKING Miro 2 kan hängas på väggen, placeras på en piedestal eller ställas på golvet med sockel.

2 Foto: WIKING Miro 6


ig

R au m

tu n a b h

g 채n

luf

gep

r체ft

WIKING MIRO 1

WIKING MIRO 4

Finns 채ven utan sidoglas: MIRO 2 med piedestal

Finns 채ven med sidoglas: MIRO 3

3


ig

R au m

tu n a b h g 채n

luf

gep

r체ft

WIKING MIRO 3 4

Finns 채ven utan sidoglas: MIRO 4

Foto: WIKING Miro 6 med kakelbekl채dnaden Lava


WIKING MIRO Alla modeller från WIKING är konvektionskaminer. Det betyder att de värmer upp luften snabbt och fördelar den optimalt i rummet. Alla WIKING Miro braskaminer har en stabil gjutjärnsbotten i förbränningskammaren och en robust gjutjärnslucka som harmonierar bra med de andra materialen av hög kvalitet. Under förbränningskammaren har alla modeller, utom WIKING Miro 1 och WIKING Miro 2, ett praktiskt förvaringsutrymme.

5


WIKING LUMA WIKING Luma 1 och 2 är de lägsta braskaminerna i WIKING Luma-serien. Det förhindrar dock inte att bränslet utnyttjas optimalt, till fördel för både konsumenterna och miljön. Båda modellerna har en stor glasruta i en kraftig gjutjärnslucka, och WIKING Luma 1 har dessutom breda sidoglas så att de sprakande lågorna kan betraktas från flera håll. Båda WIKING Luma-braskaminerna går att ställa direkt på golvet och finns dessutom med en piedestal eller väggfästen. WIKING Luma 1 och WIKING Luma 2 är enkla och tidlösa i sin design och passar perfekt till myshörnan i sommarstugan eller till samlingspunkten i vardagsrummet hemma.

6


ig

R au m

tu n a b h

g än

luf

gep

rüft

WIKING LUMA 2 Finns även med sidoglas: Foto: WIKING Luma 1 vägghängd

LUMA 1 med piedestal

7


ig

R au m

tu n a b h g 채n

luf

gep

r체ft

WIKING LUMA 3 8

Finns 채ven utan sidoglas: LUMA 4. Foto: WIKING Luma 4 med kakelbekl채dnaden Falbe


WIKING LUMA WIKING Luma-serien har utvecklats med en extra stor förbränningskammare för att klara ett stort värmebehov hemma i stugorna. Modellerna är utrustade med solida gjutjärnsbottnar och robusta gjutjärnsluckor som förenar det enkla med en pålitlig design. Dessutom har WIKING Luma 3–6 praktiska förvaringsutrymmen under förbränningskammaren. WIKING Luma 3 och 5 har breda sidoglas, så att de vackra lågorna även kan ses från sidan. WIKING Luma 4 och 6 har som standard glatta stålsidor, men går även att få med kakel eller täljsten, som är en dekorativ och exklusiv beklädnad på en braskamin.

9


WIKING LUMA WIKING Luma 5 och WIKING Luma 6 har utrustats med värmemagasin över brännkammaren och är därmed de högsta modellerna i Luma-serien. Värmemagasinet kan fyllas med värmelagringssten, som lagrar värmen från braskaminen och långsamt avger värme till rummet. WIKING Luma 5 har breda sidoglas för bättre insyn till lågorna, medan WIKING Luma 6 har släta stålsidor. WIKING Luma 6 kan dessutom fås med täljsten eller kakel som ger braskaminen ett elegant utseende.

10


ig

R au m

tu n a b h

g än

luf

gep

rüft

WIKING LUMA 5 Finns även utan sidoglas: LUMA 6. Foto: WIKING Luma 6 med kakkelbeklædning Torf

11


WIKING MINI

WIKING MIRO

WIKING LUMA

12


13


KAKELFÄRGER

Moos Nr. 4870

Savanne dunkel Nr. 6464

Lava Nr. 6260

Torf Nr. 6433

Fossil Nr. 6494

Mangan Nr. 2330

Falbe Nr. 2310

Rot glänzend Nr. 303

NATURSTEN

Erika Nr. 4730

Elfenbein Nr. 1780

KAKEL OCH NATURSTEN

WIKING AUTOMATIC™

Med alla kakel- och naturstensbeklädnader föl-

WIKING Automatic™ har många fördelar: Den

jer en propp i samma material så att man på ett

ger markant bättre komfort, eftersom braskami-

snyggt sätt kan stänga till hålet i topplattan, om

nen själv reglerar syretillförseln. Den är också

braskaminen ansluts till en rökkanal baktill. Ka-

lättare att tända eftersom systemet säkerställer

kelbeklädnaderna finns i olika färger. Det typiska

maximal syreupptagning i en kall kamin. Dess-

för natursten är att struktur, yta och fördjupningar

utom garanterar WIKING Automatic™ en ren

gör varje enskild beklädnad unik. Beroende på

och effektiv förbränning – till nytta* både för

materialet har varje sten sin egen färg och struk-

dig och för miljön. Försök har visat att du spa-

tur. Inlagringar som kan vara grå, bruna, vita eller

rar upp till 40 %* ved tack vare den förbättrade

flerfärgade sediment är typiska för den enskilda

förbränningen.

naturstenens utseende. Färgen på kakelglasyren kan variera något. Krackeleringar (hårfina sprickor) och små fördjupningar i majolika och glasyr kan förekomma. För att * förhindra köldchock, värmeuppbyggnad och eventuellt materialbrott bör man inte ställa något direkt på stenens ytor.

Täljsten

14

*Jämfört med en motsvarande WIKING braskamin utan WIKING Automatic™


VARFÖR VÄLJA WIKING? OM WIKINGS BRASKAMINER Tillverkaren av dessa kaminer, företaget HWAM A/S, är ett familjeägt danskt företag och en av de ledande i Europa. Under mer än 45 år har man designat och tillverkat braskaminer som kännetecknas av innovativ design och hög kvalitet. Frågan om en ”ren och effektiv förbränning” har alltid varit högprioriterad. I dag tillverkar företaget 25 000 braskaminer, varav 80 % levereras

MODERN KONSTRUKTION OCH ENKEL ANVÄNDNING WIKING braskaminer är utvecklade och tillverkade med de senaste konstruktionsmetoderna. WIKING braskaminer har inbyggd rutrengöring, som konstant ”rensar” glaset med luft. Därmed bränner sotpartiklarna inte fast vilket minskar

DESIGNEN Ska din braskamin stå på samma ställe hela året, och inte bara fungera som en värmekälla, utan också som en möbel under många år? Då är det viktigt att du väljer en braskamin som passar perfekt med inredningen i hemmet, när det gäller storlek och stil.

insynen till lågorna. Lufttillförseln justeras med en enkelt grepp. WIKING braskaminer har en

Kom alltid ihåg att säkerställa att installatio-

högisolerad förbränningskammare, som säker-

nen av din WIKING braskamin uppfyller alla

Läs mer om HWAM på

ställer optimal förbränning. WIKINGs unika kon-

lagkrav och de gällande lokala byggstadgar-

www.hwam.se

struktion av braskaminerna ger dig konkreta för-

na. Vill du ha mer information kontaktar du

delar i vardagen. Braskaminen värms upp snabbt

din WIKING-återförsäljare, som kommer att

och träförbrukningen minimeras, värmeeffekten

vara glad över att få hjälpa dig. Observera att

kan anpassas efter dina behov och du kan uppnå

installationerna som visas på produktbilder-

långa eldningsintervall.

na inte nödvändigtvis följer gällande krav.

till kunder över hela Europa.

*

15


WIKING MIRO 1

WIKING MIRO 2

Tekniska specifikationer Driftsområde

3-8 kW

3-8 kW

Nominell effekt

4,9 kW

4,9 kW

Verkningsgrad

78%

78%

Brännkammarbredd, fram/bak

35/32 cm

35/32 cm

Rökavgång

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Skorstensdragning, min.

12 Pa

12 Pa

Energieffektivitetsklasse

A

A

Vikt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt

79 kg

82 kg

Vikt med täljstensbeklädnad

-

-

Vikt med kakelbeklädnad

-

-

11 kg

11 kg

-

-

Rökavgång, topp

Ja

Ja

Rökavgång, bak

Ja

Ja

Vikt, piedestal Vikt, värmelagringssten Varianter

Friskluftsystem

Ja

Ja

Täljstensbeklädnad

Nej

Nej

Kakelbeklädnad

Nej

Nej

Piedestal

Ja

Ja

Sockel

Ja

Ja

Väggbeslag

Ja

Ja

Värmelagringssten

Nej

Nej

Anslutning från golv, toppavgång Anslutning från golv

-

-

Vägghängd*

67 cm

67 cm

Med sockel

74 cm

74 cm

106,6 cm

106,6 cm

Bak

10 cm

10 cm

Sida

52 cm

31 cm

Möbleringsavstånd, fram

90 cm

90 cm

Vid hörnplacering, 45°

38 cm

10 cm

Över brännbart golv**

7 cm

7 cm

EN 13240

Ja

Ja

NS 3058/3059

Ja

Ja

Art. 15a

Ja

Ja

Med piedestal Avstånd till brännbart material, minst

Godkännanden * Från braskaminens underkant ** Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras på en sockel eller en piedestal (tillbehör)

16


WIKING MIRO 3

WIKING MIRO 4

WIKING MIRO 4 MED BEKLÄDNAD

WIKING MIRO 5

WIKING MIRO 6

WIKING MIRO 6 MED BEKLÄDNAD

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

3-8 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

4,9 kW

78 %

78 %

78 %

78 %

78 %

78 %

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

35/32 cm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

A

A

A

A

A

A

90 kg

93 kg

-

94 kg

97 kg

-

-

-

217 kg

-

-

252 kg

-

-

130 kg

-

-

143 kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 kg

34 kg

34 kg

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

52 cm

31 cm

31 cm

52 cm

31 cm

31 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

38 cm

10 cm

10 cm

38 cm

10 cm

10 cm

-

-

-

-

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

17


WIKING LUMA 1

WIKING LUMA 2

Tekniska specifikationer Driftsområde

4-9 kW

4-9 kW

Nominell effekt

7 kW

7 kW

Verkningsgrad

81%

81%

36,5 cm

36,5 cm

Brännkammarbredd Rökavgång

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Skorstensdragning, min.

12 Pa

12 Pa

Energieffektivitetsklasse

A+

A+

Vikt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt

117 kg

114 kg

Vikt med täljstensbeklädnad

-

-

Vikt med kakelbeklädnad

-

-

19 kg

19 kg

-

-

Rökavgång, topp

Ja

Ja

Rökavgång, bak

Ja

Ja

Vikt, piedestal Vikt, värmelagringssten Varianter

Friskluftsystem

Ja

Ja

Täljstensbeklädnad

Nej

Nej

Kakelbeklädnad

Nej

Nej

Piedestal

Ja

Ja

Väggbeslag

Ja

Ja

Värmelagringssten

Nej

Nej

Anslutning från golv

76,2 cm

76,2 cm

Vägghängd*

76,2 cm

76,2 cm

Med piedestal

108,2 cm

108,2 cm

Anslutning från golv, toppavgång

Avstånd till brännbart material, minst Bak

5**/12,5 cm

5**/15 cm

Sida

60 cm

45**/40 cm

Möbleringsavstånd, fram

105 cm

110 cm

Vid hörnplacering, 45°

31,5 cm

5**/7,5 cm

EN 13240

Ja

Ja

NS 3058/3059

Ja

Ja

Art. 15a

Ja

Ja

Godkännanden

* Från braskaminens underkant ** Med halvisolerad rökkanal (isoleringstjocklek min. 30 mm)

18


WIKING LUMA 3

WIKING LUMA 4

WIKING LUMA 4 MED BEKLÄDNAD

WIKING LUMA 5

WIKING LUMA 6

WIKING LUMA 6 MED BEKLÄDNAD

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

4-9 kW

7 kW

7 kW

7 kW

7 kW

7 kW

7 kW

81 %

8 1%

8 1%

81 %

81 %

81 %

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

36,5 cm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

A+

A+

A+

A+

A+

A+

120 kg

117 kg

-

129 kg

126 kg

-

-

-

234 kg

-

-

266 kg

-

-

145 kg

-

-

165 kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 kg

45 kg

45 kg

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

104,5 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5**/12,5 cm

5**/15 cm

5**/15 cm

5**/12,5 cm

5**/15 cm

5**/15 cm

60 cm

45**/40 cm

45**/40 cm

60 cm

45**/40 cm

45**/40 cm

105 cm

110 cm

110 cm

105 cm

110 cm

110 cm

31,5 cm

5**/7,5 cm

5**/7,5 cm

31,5 cm

5**/7,5 cm

5**/7,5 cm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

19


WIKING MINI 2 Tekniska specifikationer Driftsområde

3-7 kW

Nominell effekt

4,5 kW

Verkningsgrad

83 %

Brännkammarbredd, fram/bak

35/32 cm

Rökgång (kan beställas med Ø 125 mm)

Ø 150 mm

Skorstensdragning, min.

12 Pa

Energieffektivitetsklasse

A+

Vikt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Vikt uten ben/sockel

71,2 kg

Vikt med sockel

72,1 kg

Vikt med korta ben

72,0 kg

Vikt med långa ben

73,5 kg

Varianter Rökavgång, topp

Ja

Rökavgång, bak

Ja

Friskluftsystem, (Ø100 mm, anslutning bak/golv

- med sockel bara mot golv)

Ja

Täljstensbeklädnad

Nej

Kakelbeklädnad

Nej

Piedestal

Nej

Ben

Ja

Sockel

Ja

Väggbeslag

Ja

Värmelagringssten

Nej

Anslutning från golv, toppavgång Vägghängd*

55,0 cm

Med sockel

56,9 cm

Med korta ben

61,3 cm

Med långa ben

79,3 cm

Avstånd till brännbart material, minst Bak

7,5**/12,5 cm

Sida

32,5**32,5 cm

Möbleringsavstånd, fram

100 cm

Vid hörnplacering, 45°

5**/7,5 cm

Över brännbart golv***

22 cm

Godkännanden * Från braskaminens underkant. ** Med halvisolerad rökkanal (isoleringstjocklek min. 25 mm) *** Detta avståndskrav följs, när braskaminen monteras med höga ben.

20

EN 13240

Ja

NS 3058/3059

Ja

Art. 15a

Ja


GOLVSKIVOR GOLVSKIVOR

WIKING LUMA

FORMSKUREN GOLVPLÅT TILL DIN BRASKAMIN Til de flesta modeller erbjuder vi naturligtvis även en elegant lösning för att skydda ditt golv framför bras-

WIKING MIRO

B

B T

T H

H

GLAS:

B 96,2 X T 50,3 X H 0,6 CM.

B 95,4 X T 50 X H 0,6 CM.

STÅL:

B 96,2 X T 50,3 X H 0,2 CM.

B 95,4 X T 50 X H 0,2 CM.

kaminen, varför inte en formskuren golvplåt? Skivan kan levereras antingen av glas eller av svart stål så att du kan välja den variant som passar bäst in i ditt hem.

21


WIKING MIRO 1

WIKING MIRO 1

35,6 15,9 13,9

30,4

Vägghängd

Med sockel

Med korta ben

Med långa ben

50,4 6

46,8 30,8

35,6

8,3

51,3

37,1

30,8 13,9 35,6

8,3

24,4

35,6

30,8

13,9

46,8

13,9

13,9

8,3

46,0

44,5 35,6

30,8

83,2

WIKING MINI 2

65,2

WIKING MINI 2

60,8

WIKING MINI 2

59,2

WIKING MINI 2

46,8

96,0

110,8 70,8 46,8

68,4

13,9

30,4

35,5

40,0

46,8

0,6

RITNINGAR

56,4

71,2

Med piedestal

22 Alla ritningar: Mått för rökavgång och friskluftanslutning anges till hålets mitt

8,3


WIKING MIRO 2

WIKING MIRO 2

WIKING MIRO 3

WIKING MIRO 4

WIKING MIRO 4

WIKING MIRO 6

WIKING MIRO 5

86,4 10,0 86,4

135, 1

86,4

131, 4 30,4

8,3

35,6

54,5 48,0

10,0

10,0

35,6

46,8

8,3

13, 9

14,0

30,4

8,3

14,0

35,6

46,8

10,0

10,0

8,3 13,9

86,4

131, 4

104,4

86,4

Med beklädnad

35,6

48,0

8,3

WIKING MIRO 6

Med beklädnad

54,5

35,6

46,8 30,4

14,0

30,4

101,2

86,4

101, 2

35,6

46,8

8,3

35,6 15,9 13,9

30,4

10,0

40,0 46,8

14,0

110,8 70,8

13,9

30,4

35,5

96,0

46,8

0,6

56,4

71,2

Med piedestal

23 Alla ritningar: Mått för rökavgång och friskluftanslutning anges till hålets mitt


WIKING LUMA 1

WIKING LUMA 1

99,0 40,4

46,0

53,0

112, 1

RITNINGAR

8,4

80,1

67,0

Med piedestal

8,3

37,7

45,8 19, 2

19, 2

53,6 37,7

19, 2

19,2

37,7

WIKING LUMA 4

WIKING LUMA 4

95,3

11 1, 8 19, 2 57,3

8,3

24 Alla ritningar: Mått för rökavgång och friskluftanslutning anges till hålets mitt

20,0

46,8

10,0

45,4

19, 2

37,7

10,0

53,0

95,3

108,4

Med beklädnad

46,0 9,1


WIKING LUMA 2

WIKING LUMA 2

WIKING LUMA 3

45,8 19, 2

19, 2

53,6 37,7

95,3 45,4

53,0

8,3

37,7 19,2

19, 2

WIKING LUMA 5

10,0

8,3

37,7

108,4

99,0 40,4

46,0

53,0

112, 1

8,4

80,1

67,0

Med piedestal

WIKING LUMA 6

WIKING LUMA 6

57,3

20,0

8,3

46,8

10,0

45,4

95,3

135, 8

95,3

132,4 53,0 37,7

8,3

10,0

45,4

19,2

19, 2

37,7

10,0

53,0

95,3

132, 4

Med beklädnad

46,0 9,1

25 Alla ritningar: Mått för rökavgång och friskluftanslutning anges till hålets mitt


26


WIKING MINI 2 Den nya lilla WIKING Mini 2 är en braskamin som ger ett mycket elegant intryck. Den passar in i varje bostad, där de vackra lågorna utgör en naturlig samlingspunkt. WIKING Mini 2 finns i fyra olika varianter efter vars och ens smak och behov. Den kan antingen stå på en liten sockel, på låga ben, på höga ben eller hängas på väggen. Trots att den är liten, gör WIKING Mini 2 ett stort intryck. På samma sätt som de andra WIKING-modellerna, innehåller WIKING Mini 2 den bästa förbränningstekniken och är gjord i högsta kvalitet.

27 Foto: WIKING Mini 2 med låga ben


Eventuella tryckfel fรถrbehรฅlles.

made by

www.wiking.com

SE 2018/2019

Profile for HWAM A/S

WIKING katalog 2018 (SE)  

WIKING made by HWAM Katalog för 2018 /2019

WIKING katalog 2018 (SE)  

WIKING made by HWAM Katalog för 2018 /2019

Profile for hwam_as
Advertisement