Hvornum Maskinstation 2018

Page 1

2018

NYHED!

36 meter

E D J E RB iser A T D GO dnære pr til jor

6 6 2 0 6 1 0 2 lf. t å p r ø h g o Ring

www.hvornummaskinstation.dk


Udkørsel og omrøring Vredo

Græsnedfælder

NY 12 meter græsnedfælder og 7,5 meter sortjordsnedfælder

med lavt marktryk Vores Xerion 4000 kan køre med forskudte spor – det såkaldte ”Dog-walk”. Ligeledes kan vores Samson SG23 udskyde en aksel. Begge dele skåner græsmarken.

Claas Xerion 4000 traktor m/ 3 m3 fronttank

Buffertank Opstilling af buffertanke tilbydes 2 stk.

Disc nedfælder til sort jord velegnet til stubmarker med efterafgrøder, f.eks. olieræddiker

12 meter græsnedfælder

Dobbeltskivet nedfælder til græs

Staldgødning spredes med 2 stk. Samson SPE 21 spredere med vandrette valser og spredevinger. Sprederne er velegnet til fjerkrægødning. Læsning udføres med Case 721G gummiged med vejeudstyr.

HVORNUM MASKINSTATION SÆSONEN 2018


af gylle samt forsuring

20 - 24 - 28 - 30 - 32 - 36

meter

Arbejdsbredde

vores vogne har en arbejdsbredde på 20-36 meter

Omrøring af gylle foretages med 2 stk. Samson RV 200 omrører. Perfekt til svinegylle – stor kapactitet.

SyreN tilsætning PÅ 2 VOGNE

Udstyret med GPS styring som sikrer dig en nøjagtig udbringning 6 stk. NYE Samson PG 28 gyllevogne med hjultræk Slangebom op til 36 meter Sortjordsnedfælder 7,5 meter 7 meter (disc) sortjordsnedfælder 1 stk. Samson SG 23 m/ 3 m3 fronttank på Claas Xerion 4000 traktor 12 meter dobbeltskivet græsnedfælder 7 meter (disc) sortjordsnedfælder Alle vognene har fyldhydraulisk hjultræk på midterste hjulaksel, hvilket er en stor fordel i kuperet terræn.


Rensning, harvning og såning

Såning af korn og frø udføres med Horsch Pronto 6 meter luftsåmaskine med skiveskær og tallerkenharvesystem (disc). Maskinen er monteret med gødningsog frøudstyr – ideelt til etablering af græsmarker i renbestand. Velegnet til såning direkte i stub eller pløjet jord. Maskinen benyttes også med fordel til direkte såning af nyt udlæg i eksisterende græsmarker.

Pløjefri dyrkning Falsk såbedsharvning og dybdeharvning med Horsch Terrano 6 meters også velegnet før majssåning

Pløjning med 2 stk. 6 furet vendeplove.

Såning af græs i forbindelse med rensning af majs udføres med 8 og 12 rækket Thyregod renser med radarstyring. Mulighed for såning af græsfrø.

Såning af majs mulighed for rækkeafblænding i kiler udføres med 12 rækket Horsch med skiveskær, både til gødning og frø, som er en stor fordel, blandt andet hvis der såes direkte i stub. Vi sælger og leverer startgødning og majsfrø.

HVORNUM MASKINSTATION SÆSONEN 2018

Tromling tilberedning af såbed med 8,3 meters tromle med planerplanke.


Skårlægning, rivning og ensilering Ensilering græs, helsæd og majs

FÅ STYR PÅ DIT UDBYTTE Vi tilbyder udbytteregistrering og tørstofmåling med NIR-sensor

Shredlage

Snitning med 3 stk. Claas Jaguar 940 med enten pick-up, helsæd med skiveskærs helsædsbord eller 10 rækkers rækkeuafhængigt majsbord. Samt 8 rækket plukkebord til kolbemajs. De 3 snittere er udstyret med udbyttemåler og NIRtørstofmåler, og har mulighed for at tilsætte insileringsmiddel. Dette giver mulighed for udbytteregistrerin g på markniveau, med Claas Telematic, som herefter kan rekvireres af kunden. Dette giver mulighed for at se hvad den enkelte mark giver i udbytte, og få et overblik over, hvordan dyrkningen kan optimeres bedst muligt.

MULIGHED FOR FAST KØRESPOR

- få en bedre knusning af kernerne end ved traditionel corn crackere

Det amerikansk udviklede princip Shredlage monteres på finsnitteren i stedet for den normale corn cracker. Ved at majsplanten rives med dette system, øges overfladen på planten, og der sker dermed en større beskadigelse af stænglen og en evt. bedre knusning af kernerne.

Forsøg foretaget i Amerika viser at shredding-metoden, med lang snittelængde og knuste kerne og flosset ender på stængel og blade kan give et højre udbytte pr. ko på bundlinjen, da optagelsen af majsensilagen skulle være bedre. Vi tilbyder denne metode uden beregning.

Rivning af græs med 1 stk. Claas Liner 4000 HHV storrive, 15 meter arbejdsbredde eller 1 stk. Claas 2900 storrive med 9 meter arbejdsbredde.

Spredning af græs med 2 stk. 13 og 9 meters Claas spredere.

Skårlægning af græs, helsæd og ærter 1 stk. NY Claas Disco 11 meter skårlæggersæt med crimper 1 stk. NY Claas Disco 9,2 meter med crimper og bånd

Tromle Udlejning af Dalbo græsmarkstromle.

Frakørsel med 5 stk. 45 m3 Fliegl afskubbervogne. Heraf 2 stk. med vejeceller. Kørsel i stak med 2 stk. NYE Case 721 G gummigede.


Flydende gødning og kalk YARA GØDNING majs-startgødning NPS 20-9-14 med S, Mg, B, Zn

FLYDENDE GØDNING - MED AGROTAIN NS 24-6 NPKS 15-2-6-2

Salg og udbringning af flydende gødning. Udbringes i op til 24 meters sprøjtespor. GPS autostyring 1 trailersprøjte 3.000 ltr. 1 trailersprøjte 6.000 ltr.

Flydende gødning er fremtidens gødning! Jordbrugskalk Slamsugning Gøma slamsuger

alm. og magnesium sælges, leveres og spredes.

Græs og rabat klipning med Spearhead klipper eller

Hegnsklipning med fire savklinger, som giver et rent og pænt snit.

HVORNUM MASKINSTATION SÆSONEN 2018


Høst og presning Høst 3 mejetærskere 2 stk. Claas Lexion 670 – 31 fod – rystermaskine 1 stk. Claas Lexion 760 – 31 fod – rotormaskine

Presning 2 stk. New Holland BB9090 bigballepressere m/ ballevogn. . . . . . . . 120 x 120 cm 1 stk. N ew Holland minibig med snitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 x 90 cm 2 stk. Claas Quadrant 5300 maxi med snitter m/ballevogn. . . . . . . . . . . 90 x 120 cm 1 stk. Claas rundballepresser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 x 180 cm 1 stk. Claas rundballepresser m/ indpakker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 x 120 cm

KØB af halm på skår

Claas Quadrant 5300 maxi med snitter

Ensilering i wrapballer Presning og indpakning af græs og helsæd i en arbejdgang

Halmsnitning udføres hurtigt og effektivt hos dig med HayBuster 1130


Entreprenørarbejde

Aut. kloakmester

Nedbrydning og knusning Få et uforpligtende tilbud på at få fjernet overskydende bygninger. Kloakarbejde udføres af vores aut. kloakmester, såsom:

Belægningsarbejde

• Nedsivningsanlæg • Rørlægning til gylle • Drænarbejde m.m. • Støbearbejde så som sokkel, gulv m.m. • Omforandring af eksisterende stalde • Oprensning af grøfter og moser • Udgravning af gylletanke • Belægningsarbejde

Ring 2016 0266 og få et godt tilbud på dit nye

nedsivningsanlæg

Jordarbejde 2 stk. 16 ton gummigede 1 stk. 22 ton gravemaskine på bånd 1 stk. rendegraver 1 stk. minigraver 1 stk. minilæsser (evt. med oliehammer til opbrydning af gulve m.v.) Jordkørsel m.v. med 2 stk. 18 tons Thomsen dumpervogne

I øvrigt tilbydes alt forefaldende maskinstationsarbejde

et opkald værd

Houvej 8 . Hvornum . 9500 Hobro . Tlf. 98 54 67 66 . 20 16 02 66 . Fax 98 54 70 66 www.hvornummaskinstation.dk . E-mail: mail@hvornummaskinstation.dk HVORNUM MASKINSTATION SÆSONEN 2018

Afsender: Hvornum Maskinstation . Houvej 8 . Hvornum . 9500 Hobro

20 16 02 66

degngrafisk.dk

Eventuelt totalpasningsaftale tilbydes..!