Page 1

GOLFKLUBBEN

MEDLEMSBLAD

1

MARTS 2013


Tal med en bank, der forstår dig Støtter din bank også din forening? - Det gør Spar Nord. På gensyn i Spar Nord Skagen. www.sparnord.dk

tættere på Danmarks største og flotteste

MINIGOLFBANE ved Skiveren Camping - stedet hvor familien hygger sig Ta’ på besøg i Skiveren og find det hele - naturen, stranden alle faciliteterne

Niels Skiverensvej 5-7 · Skiveren · Aalbæk Tlf. 98 93 22 00

Ved Skiveren Camping Tlf. 98 93 20 60 eller fax 98 93 21 60

VI SES I SKIVEREN! 2


INDHOLD Formandens indlæg. . . . . . . . . . . . . . . .

5

Bestyrelsens beretning 2012 . . . . . . . . .

7

KLUBBLAD nr. 1 - 2013 - 32. ÅRGANG

Pink Cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Golfklubben Hvide Klit Hvideklitvej 28, Bunken, 9982 Ålbæk. Hjemmeside: www.hvideklit.dk

Golfklubbens logo . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Generalforsamling Hvide Klits Venner

17

Sekretariat: Åbent hverdage 8.00-14.00 Sekretær Gitte Juhl. Daglig leder Jan Andersen Tlf. 98 48 90 21. Fax 98 48 91 12 E-mail: info@hvideklit.dk

Regnskab 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Turneringsprogram 2013. . . . . . . . . . . .

21

Nyt DGU kort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Restaurant: Tlf. 98 48 91 14. Fax 98 48 91 12 E-mail: cafe@cafehvideklit.dk

Herredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Seniorklubben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Parmatchklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Greenkeeper: Erik Hansen

Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Booking af starttid: www.golfbox.dk Telefontid hverdage 8.00-14.00. Tlf. 98 48 90 21

Damedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Proshoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

BESTYRELSE: Formand: Willy Bent Hansen. Tlf. 40 46 71 36 E-mail: wbh@skagenhavn.dk Næstformand: Ivan Bengtsen. Tlf. 30 53 99 17 Bengtsens@vip.cypercity.dk Kasserer: Leif Hellsten. Tlf. 26 82 67 33 E-mail: hellsten@post4.tele.dk Inga Mariager. Tlf. 40 14 22 54 E-mail: mariager@skagennet.dk Jørgen Nielsen. Tlf. 50 40 41 14. E-mail: jnsails@stofanet.dk Axel S. Pallesen. Tlf. 40 37 51 30 Mail: adv.pallesen@skagennet.dk Jesper Lyng. Tlf. 40 51 74 00. Mail: jl@towers.dk

Kamphanerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Sekretariatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Caféen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Proshop: Ole Vigsø. Tlf. 23 61 03 30 E-mail: ole@golfshopdanmark.dk

UDVALGSFORMÆND: Begynderudvalg: Hanne B. Andersen Turneringsudvalg: Jan Andersen Baneudvalg: Ivan Bengtsen Handicapudvalg: Jan Andersen Sponsorudvalg: Willy Bent Hansen Junior/eliteudvalg: Jesper Lyng Dameklub: Gitte Juhl Herreklub: John Høst Sørensen Seniorklub: Birthe Elling

HUSK Generalforsamling torsdag d. 21. marts kl. 19.00 Se dagsorden mm. på www.hvideklit.dk Tilmelding til spisning - se side 42

BANEKONTROL: Erling Sanddahl, Steen Christensen, Preben Lennert, Henning Lyk, Carl Aage B. Hansen, Hans Jørgensen KLUBBLADET: Willy Bent Hansen (ansv.) Indlæg, fotos m.v. til bladet: Skagen Bogtrykkeri as, I.P. Thomsens Vej 5, 9990 Skagen Tlf. 98 45 12 22. E-mail: sk@gen-bogtrykkeri.dk

DEADLINE for 2013: Nr. 2 - 17. juni Nr. 3 - 16. september Nr. 4 - 18. november

3


SKAGEN HAVN FISKERESTAURANT Nyd udsigten fra vores hyggelige restaurant på 1. sal. Bordbestilling 98 44 20 00.

HAVNECAFE I vores café serveres lette retter til populære priser. Ingen bordbestilling i sommersæsonen. BAR Pakhusets bar er et godt mødested med atmosfære og god stemning. Musik og dans hver weekend og i sommersæsonen hver aften.

AURANT & HAVNE EREST CAF É FISK

RØDSPÆTTEVEJ 6 • 9990 SKAGEN • TLF. 98 44 20 00 www.pakhuset-skagen.dk 4


FORMANDENS INDLÆG Willy Bent Hansen

Foråret banker på døren, og en ny sæson starter forhåbentlig inden længe. Men selvom vi er en del, der på flere måder har holdt vinterferie fra golfen, så betyder det ikke, at der ikke i vinterens løb er arbejdet på banen. Som det også fremgår af beretningen, så er der faktisk arbejdet på mange forskellige områder for at forbedre og klargøre golfbanen til den nye sæson. Jeg tror, vi er rigtig mange, der ser frem til at få lov at spille banen igen på sommergreens og ikke mindst se resultatet af de ændringer der blev opstartet inden vinteren. Inden længe skal vi også have afviklet den årlige generalforsamling, og vi har valgt at lægge den aktivitet i Golfklubben den 21. marts kl. 19.00. Jeg ser frem til at berette om den foregående sæson, men også om de forventninger vi i bestyrelsen har til det kommende år. Jeg er informeret om, at også Hvide Klits Venner har nogle aktiviteter planlagt som både skal være med til at give nogle hjælpende hænder til klubben, samt støtte op omkring det sociale sammenhold i vores golfklub. Jeg vil da gerne opfordre til, at vi sammen så mange som muligt støtter op omkring

de tiltag, der virker til fælles gavn. Bestyrelsen er ”allerede” trukket i arbejdstøjet og har, når dette læses, afholdt årets to første bestyrelsesmøder. Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med alle de ansatte i klubben, og ikke mindst med alle de frivillige hjælpere i udvalgene og klubberne i klubben. Jeg forventer at første nyhedsbrev udsendes i april måned, og agter at fortsætte med denne form for kommunikation fra bestyrelsen til hele klubben. Vi må krydse fingre for et lunt forår, der kan være med til at skabe gode betingelser for både banen og medlemmerne. Jeg vil ønske alle en god sæsonstart og ser frem til at vi mødes på golfbanen. Willy

5


VÌlg en ejendomsmÌgler der garanterer: #PMJHFSJ4LBHFOFSFUVOJLUQSPEVLU PHGPSNJEMJOHFOBGEFN LS�WFSFOT�SMJHJOETBUToC´EFQ´EFUGBHMJHFPHEFUQFSTPO MJHFQMBO%FUGPST“HFSWJIWFSEBHBUMFWFPQUJMWFEBUCFIBOEMF C´EFL“CFSFPHT�MHFSFTPN7*1oGBLUJTLLBOWJJLLFLPNNFJ UBOLFPNOPHFO EFSFSNFSFCFUZEOJOHTGVMEF

%

Solgt eller Gratis* Hvis vi ikke sÌlger din bolig inden for salgsperioden, sü betaler vi alle udgifter forbundet hertil. Ogsü markedsførings- og dokumentationsomkostninger.

Fü en gratis vurdering - kontakt os i dag. Jens Jørgen

Ronnie

Lone

Tommy

* Tilstandsrapport og EnergimĂŚrke er ikke omfattet af solgt eller gratis princippet.

Calundan - uafhĂŚngigt, lokalt statsaut. ejendomsmĂŚglerfirma v /Jens Jørgen Calundan TUBUTBVUPSJTFSFUFKFOEPNTNÂ?HMFSWBMVBS DinDbolig- og liebhavermĂŚgler pĂĽ toppen af Danmark 4LPMFWFKt4LBHFOtUMGt'BY                 XXXTLBHFONÂ?HMFSFOELtDBMVOEBO!TLBHFONBFHMFSFOEL

Bents AutovĂŚrksted Telefon 98 48 83 44

ALTID GOD SERVICE!

6

Parallelvej 11 â—? 9900 Frederikshavn email: mail@calundan.dk www.calundan.dk â—? Fax 98 43 45 50

98 43 43 00


Bestyrelsens beretning 2012 Inden længe skal Golf Klubben Hvide Klit afholde Generalforsamling. Vejret her i slutningen af februar har budt på en del frost, men meteorologerne lover at foråret så småt banker på. Snart kan vi igen få startet en ny sæson op, og få mulighed for at komme ”på græs” og spille mange gode og hyggelige runder på en af de bedste danske baner. Herfra skal der lyde et stort velkommen til sæson 2013. BANEN Det store lange og seje træk med at optimere vores golfbane til nye standarder er godt i gang. Baneudvalget har taget Hofman rapporten til efterretning, og denne er i høj grad medvirkende til at skabe sammenhæng omkring de aktiviteter, som udføres af greenkeeper staben med det sigte at vi hele tiden er i stand til at præsentere en flot, velholdt og udfordrende golfbane. En golfbane vi som medlemmer vil være stolte af og glade for at spille. Men også en bane som får greenfeespillere til at vende tilbage år efter år. Desværre har vi i det forgangne år fået flere beklagelser fra greenfeespillere om den dårlige tilstand vores greens har været i, især i det første halvår. Det var naturligvis skuffende for alle, især fordi vores greens jo havde været lukkede hen over vintermånederne. Lad os håbe at vejret og greenkeeperne giver vores greens bed-

re vækstvilkår i 2013. Hofman rapporten pegede også på nødvendigheden af om omlægning af teestederne på hul 3, 8 og 16. Greenkeeperne nåede desværre ikke at komme helt i mål med dette arbejde, inden vintervejret satte ind med hård frost. Men mon ikke alle teestederne er spilleklare lige omkring standerhejsning? Flere medlemmer havde udtrykt ønske om en puttinggreen, som matchede de niveauforskelle der opleves ude på vores greens. Den nye del af puttinggreenen vil være klar i tidligt forår når græsset er kommet i god vækst. Mange frivillige er i gang sammen med greenkeeperne med udtynding af bevoksningerne rundt banen. Eksempelvis er der nu åbnet op bag ved greenen på hul 13, hvor også en bunker er sløjfet. Resultatet med udtyndingen bag 13. green er virkelig imponerende. Hullet tager sig helt anderledes ud, og hvis man endnu ikke har været rundt på banen, vil jeg foreslå en tur ud for at se, hvor mange positive forandringer banen har taget hen over vinteren. De store dynger træ som har ligget ved og venstre side ved hul 8 er nu hakket til flis, og samlet set er der ved at være ryddet ganske pænt op rundt banen. Der er stadig mange mindre opgaver at tage fat på, hvor vi som medlemmer kan byde ind med mange 7


Grundlagt 1898

Rødkælkevej 3-5 · 9990 Skagen Tlf. 98 44 10 80 · 21 47 10 80 www.skagen-tomrer.dk

SCT. LAURENTII VEJ 28 Støt vore annoncører 9990 SKAGEN Tlf. 44 17os00 - de98støtter Sct. Laurentii Vej 1 9990 Skagen · Tlf. 98 44 37 33

frisk med det hele - også med prisen!

har markiser og solafskærmning til et hvert hjem - alt efter mål og i gedigne materialer...

å - store, som små!

98 44 13 98 SCT. LAURENTII VEJ 71 · 9990 SKAGEN

8


Bestyrelsens beretning 2012 hænder. Mon ikke vores udmærkede venneforening finder på et eller andet her i starten af det nye år? Som en vigtig del af baneforhold er vi også nødt til at tænke i træningsforhold for både medlemmer og greenfeespillere. I 2012 blev der lavet nye udslagspladser, targetgreens mm., som har været medvirkende til at give træningsfaciliteter et løft i den rigtige retning. Opkvalificeringen af rangen færdiggøres i 2013 med 8 overdækkede udslagspladser, hvor der kan trænes i alt slags vejr. Afslutningsvis skal lyde en stor tak til greenkeeperstaben for godt arbejde i 2012 - også en stor tak til baneudvalget for gode, engagerede og konstruktive møder i 2012. TURNERINGER I sæsonen 2012 blev der yderligere afviklet mange gode og spændende turneringer. Disse klubturneringer er ofte et tilløbsstykke og derfor skal de mange frivillige turneringsledere også have en stor tak for deres indsats. Kamphaner, seniorer, begyndere, damedag og herredag er alle klubber i klubben som vi nyder godt af hver i sær og igen er det ikke mindst på grund af de frivillige, der får tingene til at ske, tak til jer alle. Husk at det primært er deltagelse i turneringer, du som medlem på tværs af klubben får nye bekendtskaber og

sammen med deltagelse i ovennævnte dage skabes og plejes det gode klubliv. Turneringsprogrammet for 2013 er stort set på plads og skulle du have lyst, er din hjælp meget velkommen. Så hold dig ikke tilbage, meld dig hos Jan og Gitte. JUNIOR/ELITE Sæson 2012 var på juniorsiden en fantastisk sæson. Der blev gjort forskellige tiltag, som skulle vende den negative tendens, Hvide Klit havde på juniormedlemmer. Især galt det om, at få fat i nogle nye. Det må siges at være lykkedes, da vi havde en fremgang på 55 nye junior medlemmer sidste år. Det et klart med sådan en tilgang, er der mange ting som skal tilpasses. Det gælder både trænere, udvalgene og medlemmerne. Men vi glæder os til sæson 2013, hvor vi er mere gearet til at håndtere flere nye medlemmer. Vi håber på at se rigtig mange af de nye medlemmer igen i år, ligeledes håber vi på, at kunne udnytte den synergi sidste års tiltag skabte, sådan vi i år vil få endnu flere medlemmer og det bliver sjovere at være junior i hvideklit. På elitesiden, må sæson 2012 endnu engang betegnes som værende på det jævne. Målet med oprykning blev desværre ikke nået. Der vil i sæsonen for 2013 ske nogle væsentlige ændringer på elitesiden, i håb om at nå målet mht. oprykning. 9


SKAGEN CEMENTSTØBERI A/S TLF. 98 44 17 55 www.skagenbeton.dk

hotel

ferieboliger

konferencer

pool

sauna

dampbad

tennis

golf

strand

Tranevej 108, Hulsig DK-9990 Skagen Tel 9848 7222 skagenstrand.dk facebook.com/skagenstrand

En mere farverig hverdag? ...så lad mig gi’ dig et godt og uforbindende tilbud!

PEDERSEN Malermester Aksel

Mosegårdsvej 47 • 9990 Skagen Tlf.: 98 45 01 41 • 21 76 58 41

10


Bestyrelsens beretning 2012 ÅRSREGNSKAB 2012. Hvide Klit kan for regnskabsåret 2012 fremlægge et regnskab, der viser et overskud på kr. 106.647 efter renter og afskrivninger. Vi havde budgetteret med et overskud på kr. 36.000, så resultatet er tilfredsstillende. De væsentligste årsager til den positive afvigelse skal findes både på indtægtssiden. På indtægtssiden er der positive afvigelser på medlemskontingenter og Green-fee. Medlemskontingenter, realiseres med kr. 3.091.134 mod et budget på kr. 3.000.000. Green-fee indtægter er realiseret med kr. 1.781.558 mod et budget på kr. 1.700.000 – en positiv afvigelse på kr. 81.558 ift. budget og på niveau med 2011, hvor vi realiserede en green fee indtægt på kr. 1.771.687. Ser vi på de omkringliggende klubber, som i 2012 har svært ved at nå sine budgetter på green fee indtægter, er indtjeningen på dette område absolut tilfredsstillende. Niveauet for green fee er ligeledes højt, set i forhold til områdets øvrige klubber. Med næsten dobbelt så mange gæster på Golfklubben Hvide Klit i forhold til områdets øvrige klubber er der pres på banen specielt i sommerperioden, hvilket er en medvirkende årsag til vi igen i år kan have uændret kontingent samtidigt med vi fortsat kan investere i forbedrede faciliteter i klubhus, ny maskiner og sidst men ikke

mindst vi kan indsætte de fornødne ressourcer på at højne kvaliteten på banen. Når klubbens samlede indtægter lægges sammen realiserer vi kr. 5.701.285 mod et budget på kr. 5.510.000 en positiv afvigelse på kr. 191.285 ift. budget men kr. 200.100 mindre end vi realiserede i 2011. På udgiftssiden bruger vi lidt flere omkostninger end budgetteret. Sammenlagt bruger vi kr. 4.630.309 mod et budget på kr. 4.499.000. Driftsresultatet før finansielle poster og afskrivninger realiseres med kr. 279.813 mod et budget på kr. 211.000. BUDGET 2013. Vi har for klubåret 2013 lagt et budget, der viser et beskedent overskud på kr. 32.000. Vi har i bestyrelsen valgt at videreføre en fortsat fokus på, at vi ønsker at højne standarden på Hvide Klit til det niveau som banen og klubben fortjener. På et fælles møde mellem bestyrelse, økonomiudvalg, baneudvalg og vores green keepere har vi lavet en investeringsplan som går 5 år frem, hvor vi igen i 2013 vælger at investere i maskinel til banen. I 2013 forventer vi at indkøbe en ny fairwayklipper og side-roller, der jævner og glatter greens. Regnskabet for 2012 og budget 2013 vil naturligvis blive gennemgået og 11


Tømrer- og snedkerfirmaet

SØRENSEN & FRANDSEN Peter Anthonisensvej 5 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 49 66 Mobil 20 33 46 24 · www.sorensenogfrandsen.dk

GÅR DU I SALGSTANKER? Vi støtter og tager selv aktiv del i det lokale foreningsliv i Skagen og Ålbæk. Bestil et gratis salgstjek på tlf. 9844 1616 EDC Ole Bo Sct. Laurentii Vej 63 C · 9990 Skagen · 999@edc.dk

Rum til at mødes Gælder det en af livets store fester, receptioner, banquetter, konferencer, weekendophold eller bare en hyggelig aften for to... Rekvirer vores flotte selskabsbrochure eller ring og bestil bord allerede i dag! Vi glæder os til at se Dem på Color Hotel Skagen! Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen Tlf. 98 44 22 33 • Fax 98 44 21 34

12

Ses vi? www.colorhotels.dk


Bestyrelsens beretning 2012 kommenteret yderligere på generalforsamlingen. TAK Vores mange sponsorer og annoncører bidrager med en så stor del af indtægterne, at vi alle skal huske at værdsætte de mange lokale erhvervsdrivende. De er en meget vigtig medspiller hvad angår en god og bæredygtig økonomi, og uden de mange støtter vil det være meget svært at fortsætte udviklingen af banen og klubben. En stor tak til alle i der har jeres daglige arbejde i golfklubben, uden jeres store indsats ville det ikke være det samme for medlemmer og gæster at besøge Hvide klit.

Et godt samarbejde med Digets Fond gør mange ting nemmere for Hvide Klit, det skal fonden have mange tak for, vi tro og håber fortsat, at fonden ønsker at være en vigtig medspiller. Fra bestyrelsen skal der endvidere lyde en STOR tak til alle de frivillige, der lægger mange timer i arbejdet for Golfklubben, herunder bl.a. i alle udvalgene, klubberne i klubben og Hvide Klits Venner m.fl. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og den kommende sæson. Bestyrelsen

13


RAIS Q-TEE

RAIS WOODWALL

RAIS Q-20

RAIS RINA

Skagen Bogtrykkeri as

I.P. Thomsens Vej 5 路 9990 Skagen Telefon 9845 1222 路 Fax 9845 0285 sk@gen-bogtrykkeri.dk 路 www.skagenbogtrykkeri.dk 14


!"#$%&'()$*+!,$-&()).-$/.'$01-2$ $ $ $

Der vil der være mulighed for at bestille en let anretning til kr. 75,-$ $

3%4567..$8(9(8:8$;'#$!++<=$ >()8.)/(91$4()$?(9;$@:&$01$.9$).4$%9'.49(91<$A()$A($8.1.4$ 1.'9.$%4$B$C.4%).'$A./$;:A.'4C.4%)(91#$ 3D';9(91$%7$-50'.;0'4$70'.12'$($@%7..9$(9/.9$B$12'$:/$ >:'9.'(91.9$-&()).-$-08$.9$-4%C).70'/$;)#$!E#,+<$ $4()8.)/(91$A(%$10)7C0F<$-.9.-4$40'-/%1$/#$!*#$%&'()#$

?(9;$@:&$6%'$GHI3JK>$LMNOJ>$&2$6:)$E$01$!P$$ 01$MHGOK>J$QIBRJ$&2$6:)$!+$ $

K4S4$T'D74.9-$U.;D8&.)-.$ Husk at Hole in One udløser 25.000,- til indsamlingen !! Så kom og vær’ med og prøv om du kan slå det perfekte slag. 15


GOLFkLuBBENS LOGO

Golfklubben Hvide Klits logo - historien om ... Fornylig har flere medlemmer spurgt mig hvor vort logo stammer fra og hvem der har lavet det. I 25-års jubilæumsskriftet skrev jeg en beretning om logoets opståen og den kan jeg nemt gentage for historien er ikke uinteressant. Erling Niemann, golfklubbens første formand, beretter at bomærket var en gave fra et af vore ivrige københavnske medlemmer, ingeniør Bent Andersen, allerede i klubbens første år. Desværre er hverken Erling Niemann eller Bent Andersen her mere.

16

Niels Jacobsen, også en af klubbens stiftere, berettede at en af Bent Andersens venner var direktør i Wahl Asmussens reklamebureau, og det var en (ukendt) tegner fra dette bureau, som på baggrund af en fotografisk gengivelse af den kendte golfspillers Bobby Jones’ golfsving designede Golfklubben Hvide Klits logo. Ole A. Nielsen

Bemærk: Den korrekte gengivelse af logoet er negativ tegning og skrift i en sort eller mørkeblå elipse. (Forhold: br x h: 47:60).


Så er det atter ved at være tid til vores generalforsamling, som afholdes tirsdag den 26. marts kl. 18.30 i klubhuset. I lighed med tidligere år er der arrangeret spisning. Tilmelding og betaling af spisningen klarer I selv direkte til Karin & Nicolai senest den 24. marts. I forbindelse med generalforsamlingen laver vi en foredragsaften, og der er lykkedes os at få sportsjournalist Anders Sigdal til at komme og underholde os. Anders er kendt som journalist på det daværende TV2SPORT, og er freelance skribent på golfmagasinet. I vore kredse er Anders nok mest kendt som manden der har dækket Masters på den berømte Augusta bane i de senere år, og ikke mindst det meget misundelses værdige job med at spille banen i forbindelse hermed. Mon ikke Anders har en god anekdote eller to til os. Programmet for aftenen er følgende: Kl. 17.30 Spisning Kl. 18.30 Generalforsamling, dagsorden iflg. vedtægterne. Kl. 19.30 Foredrag ved Anders Sigdal Efter foredraget er der selvfølgelig mulighed for at stille Anders spørgsmål. Alle er meget velkomne til at deltage i aftenens program, dog vil det naturligvis være sådan at hvis man ikke er medlem af Hvide Klits Venner, så kan man kun overvære generalforsamlingen som gæst. Er du ikke medlem af Hvide Klits Venner, koster foredraget kr. 60,00. Vel mødt Med venlig hilsen Hvide Klits Venner Bestyrelsen


REGNSkAB 2012

18


19


20


RI V

UD

Turneringsprogram 2013

19 171 19


TURNERINGSPROGRAM GOL Turneringer 20 DATO Lør. 23-3 Lør. 13-4 Lør. 27-4 Søn. 5-5 Lør. 25-5 Lør. 26-5 Tirs 28-5 Lør. 1-6 Lør. 15-6 Søn. 16-6 Tirs. 2-7

STARTTID 10.00 Gunstart 9.30 Gunstart 8.00 8.00 Gunstart 8.00 8.00 17.00 Gunstart 9.00 Gunstart 9.30 8.00 8.30 Gunstart

TURNERING Åbningsturnering Digets Pokaler DGU Holdturnering Holte Vinlager DGU Holdturnering DGU Holdturnering Golf for alle Kønnenes Kamp Green Grass Green Grass Sommerturnering

TURNERINGSFOR Stableford i 3 lige st Dame/Herre rk Slag Hulspil 2 Hold Stableford i 3 lige st Hulspil 3 Hold Hulspil 1 Hold Texas Scramble Damer mod Herrer Texas Scramble 4 P Texas Scramble 4 P A-rk : Slagspil B+C-

Tirs 9-7 Lør. 4-8 Lør. 7-9 Søn 8-9 Lør. 14-9 Søn 15-9 Lør. 21-9 Søn. 22-9 Lør. 28-9 Lør. 5-10 Søn. 6-10 Søn.1310 Fre.18-10

17.00 Gunstart 8.00 9.30 Gunstart 9.00 8.00 8.00 9.30 Gunstart 9.00-12.00 9.30 Gunstart 9.30 Gunstart 9.30 8.30

Golf for alle DGU Holdturnering Sponsorturnering Begynderafslutning Klubmesterskab Klubmesterskab Herreafslutning Juniorafslutning Dameafslutning Seniorafslutning Elite/Junior Sponsor Skawgolf

Texas Scramble Hulspil 3 Hold Invitationsturnering Stableford i 2 række Slagspil Slagspil

10.00 Gunstart

Den Gyldne Kølle m/cut Den Gyldne Kølle m/cut Turnering for frivillige hjælpere

Slagspil A-række St og C række Slagspil A-række St og C række Invitationsturnering

10.00 Gunstart 10.00 Gunstart

Standerstrygning Juleturnering

Stableford i 3 lige st 9 Huller Stableford

Lør.19-10 Lør. 2610 Lør. 2-11 Lør. 7-12

8.30 8.30

Invitationsturnering Stableford i 3 lige st

Der tages forbehold 20 24


LFKLUBBEN HVIDE KLIT 2013 013

RM tore rækker gspil C-rk Stableford

SPONSOR Sponsor Søges Digets Fond

Turnerings Leder Hanne og Jan Torben og Gitte

tore rækker

Holte Vinlager

Gitte og Jan

Pers. Hold Pers. Hold -rk : Stableford

Pro Shoppen Hvide Klit Samlet antal tild. slag 85 Start For / Bag Ni Sparekassen Vendsyssel / garanti invest

Begynderudvalget Lisbeth og Jørgen Hanne og Jan Lisbeth og Jørgen Gitte og Jan Begynderudvalget

er

tore rækker

tableford B

Sponsorudvalget Bygma Skagen Hvide Klit Hvide Klit Herreudvalget Juniorudvalget Dameudvalget Seniorudvalget Elite / Juniorudvalg Firmaer i Skagen og Ålbæk Sponsor Søges

tableford B / Texas Scramble

tore rækker

Jan Begynderudvalget Hanne og Torben Hanne og Torben Herreudvalget Juniorudvalget Dameudvalget Seniorudvalget Elite / Juniorudvalg Lisbeth og Jørgen Hanne og Lisbeth Jan og Vibeke

Hvide Klit Kongsvang Hvide Klit

Jan og Willy Hanne og Jan

d for evt. ændringer 21


NyT DGu-kORT Nyt DGU-kort til alle golfspillere Dansk Golf Union har fået nyt logo og ny hovedsponsor. Det betyder blandt andet, at alle golfspillere i 2013 skal have et nyt DGU-kort. De nye DGU-kort sendes direkte ud i et brev til golfspillerne på deres hjemmeadresser fra 28. februar med C-post. Kortet skal aktiveres på danskgolfunion.dk, før det kan tages i brug og erstatte det gamle, hvorfor der findes en aktiveringskode i brevet.

- vi er en del af

Golf på toppen - med fordel www.bojden.dk . www.assensstrand.dk

+++ SKAGEN

GRENEN CAMPING – HELT PÅ TOPPEN Fyrvej 16 . 9990 Skagen Tlf.: +45 98 44 25 46 info@grenencamping.dk www.grenencamping.dk

Skagen CykelUdlejning Banegårdspladsen, Sct. Laurentii Vej 22 & Fiskergangen 10 • 9990 Skagen Tlf. 98 44 10 70 • Fax 98 45 18 70 info@skagencykeludlejning.dk • www.skagencykeludlejning.dk

24


25


26


27


28


29


30


31


hERREDAG Ny sæson nye indsatser Så står vi foran endnu en sæson i Hvide Klit, en sæson som kan syntes lidt langt væk, når vi kigger ud af vinduerne og ser sneen ligge i et fint lag, det kan være så smukt men samtidig trælst når man nu gerne vil i gang med at spille. I herreklubben er vi så småt klar til sæsonen, der er lige nogle småting der skal på plads før vi helt er der, men i det store hele er vi der. 1. februar blev den nye liste med tider hængt op, og som altid har vi i den forbindelse lidt drøftelser med folk, som ikke helt er enig med os omkring, om de har spillet de 8 tællende runder. Denne diskussion har vi hvert år, og vil her blot gøre opmærksom på, at du kan have spillet 20 runder, men hvis du kun har afleveret 6 kort, er du kun registreret for 6 runder. Det er og det vedbliver med at være antal afleverede kort (uanset scoren) der tæller hvis man skal blive på sin tid, huske dette igennem sæsonen. Vi erkender også at vi for første gang har lavet en lille fejle med en spiller, som vi uretmæssigt har pillet af, dette er dog løst i al fordragelighed, så det nu skulle være på plads. I forbindelse med dette har vi måttet flytte tiderne omkring kl. 16.00, 7 min så vi vil gerne bede jer mellem 16.00 og 17.00 om lige at tjekke jeres tid, på forhånd tak. Ellers vil sæsonen fungere nogenlunde som tidligere år. Alle vil ved sæsonstart være delt ind i A, B, C, D række. Den række man starter sæsonen i, er den række man er i hele året, uanset resultater i løbet af året.

32

I disse rækker spiller man om 1) uge vindere, 2) måneds vindere og sluttelig års vindere. Disse vindere findes ved månedens 18 hullers runder (12 tællende runder for hele året), 9 hullers runder tæller ikke med, disse er selvstændige runder og præmieres med vin eller lignende. Hver uge er der nærmest flaget præmie på par 3 hullerne, ligesom der når A og B rækken spiller slagspil, er præmie til den spiller med færreste put i de to rækker. De gange hvor A og B spiller slagspil er der ”skjult hul præmie” til C og D rækkerne. C og D rækken spiller altid stableford runder. Ved siden af ovenstående individuelle match, er der holdturnering hvor hver tid (fx kl. 14.20) er et hold. Vi prøver det igen i år, vel vidende at ikke alle hold er lige engageret i dette, men de der er går op i det med fuld engagement, og der er som gennemsnit 60 spillere med hver onsdag. De der er med giver udtryk for, at det holder dem skarp hele runden, da man godt kan ha’ en mindre god runde, men på enkelte huller kan byde ind med score til holdet, som måske kan medvirke til at vinde uge, måneds eller års præmie. Præmier som i sig selv er værd at spille om, så stram jer an og deltag - desto flere hold der er med, desto sjovere er det for alle, og det at være en del af et hold er nu ikke så ringe. Man er en del af et hold hvis man har en fast tid fx 14.20 (hold 14.20.) Det hold man starter på ved sæsonstart er det hold man spiller på hele året. Man har lov til at spille på andre tider i løbet af dagen, og så alligevel være tællende på sit hold, man skal blot sørge for pågældende dag, at melde


hERREDAG sin score ind til holdet, score på alle huller, så man kan blive påført holdkortet for runden. Holdmatch spilles kun ved 18 hullers runder og det er altid de 2 bedste stabelford score på hvert hul der tæller til holdpoint (ex. spiller 1 og 4 score hver 3 stabelford point på hul 5 mens 2 og 3 hver især score 1 point, det er lig med 6 point på hullet til holdet, spiller 1 og 4’ers score). Årsmesteren findes ved, at hvert holds 9 bedste runder er tællende. Vigtigt ved udfyldelse af scorekort om det er individuel eller hold kort skal disse udfyldes fuldt ud, det betyder for individuelle kort at man udfylder alle felter (de er jo ikke kun til pynt), er kortet ikke korrekt udfyldt tæller runden ikke. Ved holdkort skrives alle spillende på kortet den pågældende runde og deres score føres på, hvorefter man ligger de to bedste score på holdet sammen og føre dette i grå felt til venstre, og efter runden tælles scoren sammen og samlet score påføres stabelford ruden for oven. Det er vigtigt at man påfører ens tid (fx 14.20) på kortet da det er det man registreres efter, er tiden ikke ført på er kortet ugyldigt.

den mindste fejl og kortet er kasseret, der er ikke forskel på herredagsturnering og andre tællende matcher, så sådan er det !!! Med ovenstående ønskes alle en rigtig god sæson. Henning, Brian og Høst

Det var en del praktiske opgaver, hvoraf det sidste næsten er det vigtigste. Vi bruger en del tid og gør det gerne, men vi bruger også uforholdsvis megen tid på at dobbeltjekke osv fordi I ikke udfylder kortene korrekt, dette har vi besluttet er slut, så

33


Voore res kaaffffee skal ikkke kun drriikk k k es - den skal nyydes ! ‡ 27 slags kafffe ‡ 134 slags Te Te ‡ Kusmi Tea ‡ Gavekurve ‡ Chokolade ‡ Delikatesser ‡ OlieOlie eddiketapperi ‡ Coff Coffee to go ‡ Lakrids - Følg lg duufften til Det lliilllle Kaaffffe fehus, ogg mærkk den helt sppeciellle atmosffæ æree

Det lliilllle Kaf aff fffeh ehus Sct. Laurentii vej 67 * 9990 Skagen * Tlf. 9845 1020 www.skagenkaffe.dk * maiken@skagenkaffe.dk

34


SENIORkLuBBEN Foråret er om hjørnet! – Sommeren nærmer sig! Startskuddet til dette års seniormatcher er d. 25. marts og seniorudvalget kan her løfte sløret for årets program. Vi spiller hver mandag formiddag med starttid fra kl. 7.30 til 10.00. Vi har i denne sæson tre udematcher: Venskabsmatch med Frederikshavn Golfklub d. 1. juli Venskabsmatch med Sindal Golfklub d. 30. september Udematch i Hjørring Golfklub d. 27. maj Der er 9-hullersmatcher d. 25. marts, d. 29. april og d. 5. august med anderledes spilleformer og efterfølgende spisning. Som sidste sæson arrangerer vi en weekendtur til Hvalpsund d. 23. – 25. august. Se detaljeret program på vores opslagstavle og på Hvide Klits hjemmeside under Klubber i Klubben.

NYT: Matchfee for hele sæsonen kr. 300 ellers kr. 20 pr. gang. VIGTIGT: Tilmeld dig på Golfbox. BETALING: Nyt kontonr. 9015 458 03 24202 opgiv navn og medlemsnummer. Håber vi får endnu en dejlig sæson med lige så flot deltagelse som i 2012. Vi ses!!!! På seniorudvalgets vegne Birthe Elling

pARMATchkLuBBEN 2013 Ja selv om der stadig er frost i jorden, skal vi jo snart igang i klubben. Er der nogle der har lyst til at være med i Parmatchklubben, er der nogle pladser endnu, I skal blot kigge under Parmatchklubben og tilmelde jer samt indbetale kontingentet inden 1. april. Der vil være forskellige spilleformer i løbet af året. Der spilles på hjemmebane Hvide Klit følgende datoer: 7/4, 22/6 og afslutnings-

match den 12/10. Derudover er der en udekamp på Frederikshavn Golfklub den 10/8. Velkommen til nogle hyggelige runder. Hilsen Parmatchklubben Sanne, Kurt, Theis og Kirsten

35


M MU UR RE ER RF F II R RM MA AE ET T AA SS

Lars Jensen Vagn Juhl KVALITET I RUSTFRIT STÅL Havnevagtvej 4 9990 Skagen Tlf. 98 44 41 14

Lars Ole Jensen Musketervej 10 · 9990 Skagen Telefon 98 44 51 24 Mobil 30 98 28 24

Mobil 20 44 36 14 v/Helle Munk • Sct. Laurentii Vej 58 Fax 98•44 281207 9990 Skagen Tlf.48 9844

Skagen Kasse- & Plastfabrik A/S Østersøvej 2 • Postboks 226 • 9990 Skagen Telefon 98 44 38 77 • Fax 98 45 08 05 Sprøjtestøbning i plast · Emballager til fiskeindustrien Leverandør til levnedsmiddelindustrien

ROBERT HANSEN

A/S

KATTEGATVEJ 1 · 9990 SKAGEN · TLF. 98 44 18 22 · FAX 98 44 67 99

- det er os der sælger Mondeo !

36


JuNIOR Nu er der ikke længe til, at vi igen skal mødes på golfbanen. For juniorerne starter vi op i april og træningen vil igen i år være tirsdag og fredag. Juniorer og forældre vil få et brev tilsendt angående et forældremøde, som vil blive afholdt i april, hvor vi vil informere om, hvordan den kommende sæson vil blive, turneringer, træning osv.

I junior udvalget arbejder vi på at skaffe sponsorer til forskellige arrangementer, tøj mm. til juniorerne og vi håber på, at de firmaer vi kontakter har lyst til at hjælpe os. Vi glæder os til at se jer Hilsen Junior udvalget

DAMEDAG Så piger - så er vi vist ved at være klar til at komme på golfbanen. Vi starter den 21. marts med 9 huller, ingen spisning, da der er generalforsamling i klubben. Vi starter først med spisning den 4. april hvor vi spiller 9 huller, spiser og ser modeopvisning, leveret af vores Pro-shop. Tilmelding spisning www.cafehvideklit.dk, under tilmelding. Vi i damekomiteen glæder os til at se nye som gamle medlemmer på vores damedag, og håber vi igen i år får en perfekt damedagssæson. Hilsen Damekomiteen Karin, Vibeke, Ulla og Gitte

37


LOOP CirkeltrĂŚning Kattegatvej 11 9990 Skagen Tlf. 41 746 214

38

www.loopfitness.dk


NyT fra pROShOppEN Vi glæder os til at komme i gang, der sker nogle spændende ting i 2013. F.eks. er Danny begyndt i lære som PGA træner, der bliver bygget nye faciliteter på driving range, som gør at vi kan udnytte Trackman og video optimalt. Nike, Callaway og Taylor Made kommer med helt nye og banebrydende demoudstyrs pakker hvor man f.eks. kan ændre lie på jernene man prøver. På tøjsiden er der også godt nyt, vi får Daily Sports dametøjskollektionen som er super flot. Derudover har vi også udvidet udvalget af Galvin Greens kollektion meget. Husk damedagens modeshow den 4. april.

Danny og jeg skal på PGA seminar i uge 10, det er altid spændende at lære noget nyt. Vi vil være at finde i shoppen allerede fra den 7. marts og frem. Da vejret i marts måned jo er ustabilt, kan vi ikke sige noget om, hvornår rangen åbner, men når den åbner, står vi klar. Indtil da pakker vi de spændende nyheder ud, så kig forbi og bliv inspireret Vi ses, venlig hilsen Danny og Ole

39


Susanne Lanng 'L3KAGEN

Jewelry

C

Alt indenfor

TĂ&#x2DC;MRER- OG SNEDKERARBEJDE Nybygning, tilbygning og reparation! Jeg styrer gerne et projekt som hovedentreprenør, sammen med andre faggrupper!

er ogsĂĽ: Vi forhandl DĂ&#x2DC;RE VINDUER OG -alu. i trĂŚ og trĂŚ OFORM HTH og UN KĂ&#x2DC;KKENER

VĂŚrksted & Udstilling .IELS/TTESENSVEJs'L3KAGEN 4LF WWWLANNGDK

Tømrer- og snedkerfirma

LARSEN & THORSEN SkarpĂŚsvej 185 â&#x20AC;˘ 9990 Skagen Tlf. 98 45 13 97 â&#x20AC;˘ Mobil: 30 98 13 97

GLARMESTER

SKAGEN NY GLAS VESTKAJEN 12 â&#x20AC;˘ TLF. 98 44 18 16

Aut. kloakmester. Betonboring, flise-, støbe-, kloak- og havearbejde udføres JĂ&#x2DC;RN LYTH SKAGEN A/S HĂĽndvĂŚrkervej 11 ¡ Postboks 154 9990 Skagen Telefon 98 44 22 42 ¡ Fax 98 44 62 42 Biltelefon 40 45 24 42

40

98 44 18 16 Fax 98 45 18 16 www.skagen-nyglas.dk


kAMphANERNE Kamphanernes nye sæson starter som sædvanligt med forårsmødet, der samtidig er vores generalforsamling. Forinden spiller vi, ligeledes som sædvane, en 18 hl. stablefordmatch hvor præmien er en enkelt flaske rødvin. Denne sæsonstart finder sted fredag den 12. april. Matchstart kl. 09.00, idet dog deltagelse i denne match er frivillig. Måske er der en ekstra bonus på hul 4, hvem ved. Efter matchen er der spisning efterfulgt af generalforsamling med sædvanligt program. Fredag den 19. april begynder den løbende hulspilsturnering kl. 09.00, og herefter

fortsættes hver fredag sæsonen igennem, idet dog 2. kampdag er flyttet fra St. Bededag til torsdagen før, den 25. april. Vi aftalt spilletidspunkter med Sæby og Hirtshals golfklubber og det kan allerede nu oplyses, at vor afslutning med præmieuddeling finder sted, den 11. oktober. Med venlig hilsen Ole Axel Nielsen En fairway er en smal strimmel slået græs der adskiller to hold golfspillere, som leder efter bolde ude i roughen. HENRY BEARD

SEkRETARIATET Så er tiden ved at være der, hvor det hele starter på Hvide Klit. Vi glæder os så meget til at komme i gang med den nye sæson. Vi vil fra sekretariatet bede jer endnu engang om at kontrollere, at vi har jeres rigtige email adresse på golfbox, så de beskeder vi sender ud kommer rigtig frem. Standerhejsning er i år lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00, tilmelding på golfbox. Som sædvanlig skal vi nyde en gang suppe efter turneringen, sponsoreret af Cafe Hvide Klit og Golfklubben.

41


cAFéEN Generalforsamlingen torsdag d. 21. marts 2013 for Golfklubben Hvide Klit tilbyder Café Hvide Klit følgende menu fra kl. 17.30: Engelsk bøf med bløde løg, grønt og surt. Hertil hvide kartofler og skysauce Pris pr. person kr. 110,Tilmelding på cafe@cafehvideklit.dk eller tlf. 4028 6095 senest d. 19. marts.

Generalforsamlingen tirsdag d. 26. marts 2013 for Vennerne Hvide Klit tilbyder Café Hvide Klit følgende menu kl. 17.30: Wienerschnitzel med pommessaute, ærter, smørsauce og wienerdreng Pris pr. person kr. 110,Tilmelding på cafe@cafehvideklit.dk eller tlf. 4028 6095 senest d. 24. marts.

Med venlig hilsen Karin og Nick Café Hvide Klit

42


Ind på greenen! Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig.

ikke som de andre

Hotellet tæt ved stranden, havnen, vippefyret, museerne, banegården og forretningsgaderne. Konferencefaciliteter.

Østre Strandvej 35 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 11 31 · Fax 98 45 11 61 · www.hotelstrandly.dk

43


Afsender: Golfklubben Hvide Klit Hvideklitvej 28, Bunken 9982 Ålbæk

Verdens reneste fiskeolie med Omega 3 til hund & kat

Spørg efter Skaga Omega 3 hos din dyrlæge - og læs mere på www.skaga-omega3.dk

PAY-OFF. DK

Din hund og din kat fortjener kun det bedste... alt det bedste fra Skagen. Skaga Omega 3 er fremstillet af 100% fisk (vilde fisk) fra koldt dansk farvand og hele vejen op til de nordligste fiskepladser i Atlanterhavet. Forædlet af FF Skagen med videnskabelig dokumentation af en 100% ren olie. Fiskeolien er udviklet i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet.

2013 nr. 1 - marts  

Klubblad for Golfklubben Hvideklit. Dette er udgaven for marts 2013

2013 nr. 1 - marts  

Klubblad for Golfklubben Hvideklit. Dette er udgaven for marts 2013

Advertisement