Page 1

GOLFKLUBBEN

MEDLEMSBLAD

1

MARTS 2012


STØTTER DIN BANK OGSÅ DIN KLUB? Bank og Bank og storsponsor for for hovedsponsor Golfklubben GolfklubbenHvide Hvide Klit Klit

Danmarks største og flotteste

MINIGOLFBANE ved Skiveren Camping - stedet hvor familien hygger sig Ta’ på besøg i Skiveren og find det hele - naturen, stranden alle faciliteterne

Niels Skiverensvej 5-7 · Skiveren · Aalbæk Tlf. 98 93 22 00

Ved Skiveren Camping Tlf. 98 93 20 60 eller fax 98 93 21 60

VI SES I SKIVEREN! 2


INDHOLD Formandens indlæg. . . . . . . . . . . . . . . .

5

Cafe Hvide Klit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

KLUBBLAD nr. 1 - 2012 - 31. ÅRGANG

Pink Cup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Golfklubben Hvide Klit Hvideklitvej 28, Bunken, 9982 Ålbæk. Hjemmeside: www.hvideklit.dk

Bestyrelsens beretning 2011 . . . . . . . . .

9

Regnskab 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Turneringsprogram . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Proshoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Kamphanerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Seniorklubben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Torsdagsdamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Proshop: Ole Vigsø. Tlf. 98 48 80 08

Herredag 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Greenkeeper: Erik Hansen

Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Booking af starttid: www.golfbox.dk Telefontid hverdage 8.00-14.00. Tlf. 98 48 90 21

Nyt fra sekretariatet. . . . . . . . . . . . . . . .

41

Nyt teested hul 16 . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Sekretariat: Åbent hverdage 8.00-14.00 Sekretær Gitte Juhl. Daglig leder Jan Andersen Tlf. 98 48 90 21. Fax 98 48 91 12 E-mail: info@hvideklit.dk Restaurant: Tlf. 98 48 91 14. Fax 98 48 91 12 E-mail: cafe@cafehvideklit.dk

BESTYRELSE: Formand: Theis Jørgensen. Tlf. 51 90 70 57 E-mail: theislykke@gmail.com Næstformand: Carl Jesper Hermansen. Tlf. 20 44 36 17 E-mail: cjh@skagennet.dk Kasserer: Mads Dyhr. Tlf. 98 44 22 92 E-mail: mdy@sparv.dk Lene Kappelborg. Tlf. 21 24 86 12 E-mail: lkappelborg@hotmail.dk Ivan Bengtsen. Tlf. 30 53 99 17 Bengtsens@vip.cypercity.dk UDVALGSFORMÆND: Begynderudvalg: Hanne Bang Andersen Turneringsudvalg: Carl Jesper Hermansen Baneudvalg: Carl Jesper Hermansen Handicapudvalg: Jan Andersen Sponsorudvalg: Jan Andersen Junior/eliteudvalg: Brian Strauss Dame klub: Gitte Juhl Herre klub: Carl Jesper Hermansen Senior klub: Birthe Elling

HUSK Generalforsamling onsdag d. 28. marts 2012 Se dagsorden m.m. på www.hvideklit.dk

BANEKONTROL: Erling Sanddahl, Steen Christensen, Preben Lennert, Henning Lyk, Carl Aage B. Hansen, Hans Jørgensen KLUBBLADET: Theis Jørgensen (ansv.) Indlæg, fotos m.v. til bladet: Skagen Bogtrykkeri as, I.P. Thomsens Vej 5, 9990 Skagen Tlf. 98 45 12 22. E-mail: sk@gen-bogtrykkeri.dk

Forsidefoto: Træfældning ved siden af drivingrange.

3


SKAGEN HAVN FISKERESTAURANT Nyd udsigten fra vores hyggelige restaurant på 1. sal. Bordbestilling 98 44 20 00.

HAVNECAFE I vores café serveres lette retter til populære priser. Ingen bordbestilling i sommersæsonen. BAR Pakhusets bar er et godt mødested med atmosfære og god stemning. Musik og dans hver weekend og i sommersæsonen hver aften.

AURANT & HAVNE EREST CAF É FISK

RØDSPÆTTEVEJ 6 • 9990 SKAGEN • TLF. 98 44 20 00 www.pakhuset-skagen.dk 4


FORMANDENS INDLÆG Theis Jørgensen

Dette mit sidste indlæg for denne gang, vil jeg starte med en stor tak til alle jer, der i de år jeg har siddet i bestyrelsen, har ofret nogle timer for klubben. Det er ualmindeligt vigtigt, at der fortsat er frivillig arbejdskraft i en klub som vores. En tak til alle I der har støttet op om bestyrelsens arbejde med at udvikle klubben og også en tak til I der er kommet med konstruktiv kritik, som ofte hjælper til med at se tingene fra en anden vinkel. Vinteren er så småt ovre og vi kan se frem til en ny sæson på Hvide klit, forhåbentligt kommer banen igen i år til at stå som en af de bedste i landet, så husk at rette nedslagsmærker op, læg turf på plads og hjælp til med at holde banen fri for affald (TAK). Der vil igen i denne sæson blive anlagt nye teesteder (rød tee på hul 8 og 16 og hvid, gul, blå og rød tee på hul 3), arbejdet med at bringe banen tilbage til udgangspunktet, med mere udsyn til den flotte natur, er også påbegyndt og det foreløbige arbejde er i mine øjne fantastisk. Det bliver spændende at følge de næste år. Det er med stor glæde at jeg her kan orientere om forskellige tiltag, vi fra bestyrelsens side har igangsat. Omkring klubhuset bliver der lagt nye fliser og terrassen bliver udvidet, indenfor vil der blive lagt nye klinker i forhallen og i omklædningsrum-

mene, samtidig vil omklædningsrummene blive renoveret og damerne vil efter planen få et par ekstra brusepladser. Til cafeen og forhallen er der indkøbt nye møbler som vil give et løft på den front, her skal der lyde en stor tak til Carlsbergfonden som har givet 30.000,- til hjælp til møblerne. Drivingrangen vil også få et ansigtsløft i løbet af foråret, ikke mindst med opsætning af den indkøbte boldmaskine med tilhørende boldvasker og 20 udslagssteder med måtter. Alle disse tiltag kræver også at vi som medlemmer giver en hånd, så en opfordring til at melde sig hos Jan og Gitte er hermed videregivet. En stor del af arbejdet i bestyrelsen har selvfølgelig indblandet det daglige personale og selv om vi ikke altid har været enige, vil jeg gerne takke jer alle og ønske jer alle held og lykke fremover. Jeg siger tak for denne gang og kommer med en opfordring til alle medlemmer: HUSK at støtte op om den kommende bestyrelse, de der kommer til at sidde der, ofrer meget fritid på at arbejde for vores klub, ganske ulønnet…!!!! Tak for denne gang Theis

5


CAféEn Generalforsamlingen onsdag d. 28. marts 2012 tilbyder Café Hvide Klit følgende menu: Svinekam stegt som vildt med waldorffsalat, grønt, sødt og surt, kartofler og sauce Pris pr. person kr. 100,Tilmelding på www.cafehvideklit.dk eller tlf. 4028 6095 senest d. 26. marts.

Spisning er kl. 17.30 hos Elektromarine, Kuttervej 15, Skagen

Vi vil gerne sige velkommen til en ny sæson i Café Hvide Klit, og kan fortælle, at vi så småt er begyndt at holde åbent. Vi glæder os meget til at vise vores nye møbler frem i caféen. Vi kan igen i år tilbyde salg af vores fantastiske kød (Angus kvæg) fra Canada. Der vil løbende være forskellige udskæringer ring gerne og bestil på 4028 6095 eller 9848 9114. Ellers kan vi bare sige, at vi glæder os rigtig meget til at komme igang med vores 3. sæson og hilse på Jer alle til en forhåbentlig fantastisk sæson. Husk standerhejsning d. 24. marts, hvor golfklubben og caféen efterfølgende er vært ved en tallerken suppe. Med venlig hilsen Karin og Nick Café Hvide Klit

6


!"#$%&'()$*+!*$,&())-,$.-'$/0,1$ $ $ $

20$3/.-,4/5$67$&'/$2)-$8(0,9$:%#$;)#$!"#<+#$=6/'$%))-$-'$ 6-);/33->#$?/0,1$6/'-,$3@>.A$ Der vil der være mulighed for at bestille en let anretning til kr. 75,-$ T i l m e l d i n g p å : www.cafehvideklit.dk

B%C:4D--$3(>(3E3$;'#$!++FG$ H-C%)-,$($I%DJ->F$46/'$3%>$/0,1$D1'$3@';-C$,(C$,:/'-;/'C#$ KE'>-'(>0->$,&())-,$,/3$->$0E>,C%'C$;)#$!L#<+F$ $C()3-).(>0$6(%$0/)DM/NF$,->-,C$C/',.%0$.#$!*#$%&'()#$

O(>;$IE&$4%'$PQRBSTK$UVWXSK$&1$4E)$L$Y$Z$Y$!<$Y$!Z$$ /0$VQPXTKS$[R\8S$&1$4E)$!]$

TC9C$^'@DC->,$H-;@3&-),-$ Husk at Hole in One udløser 25.000,- til indsamlingen !! Så kom og vær’ med og prøv om du kan slå det perfekte slag.

8/'-,$>_-$OR2$4%'$,%33-$.%0$,%C$&'@3(-'$&1$49`;%>C$ T)1$-C$,)%0$($K'%:;3%>$(>.->$.E$01'$.(>$'E>.-$/0$6@'$3-.$($;/>;E''->:->$

7


Grundlagt 1898

Rødkælkevej 3-5 · 9990 Skagen Tlf. 98 44 10 80 · 21 47 10 80 www.skagen-tomrer.dk

SCT. LAURENTII VEJ 28 Støt vore annoncører 9990 SKAGEN Tlf. 44 17os00 - de98støtter Sct. Laurentii Vej 1 9990 Skagen · Tlf. 98 44 37 33

frisk med det hele - også med prisen!

har markiser og solafskærmning til et hvert hjem - alt efter mål og i gedigne materialer...

å - store, som små!

98 44 13 98 SCT. LAURENTII VEJ 71 · 9990 SKAGEN

8


BESTyRELSEnS BERETning 2011 Generalforsamlingen nærmer sig, det betyder som regel også at foråret så småt banker på. Så kan vi igen komme på ‘grønt’ græs og spille mange gode og hyggelige runder på en af de bedste baner i kongeriget. Herfra skal der lyde et stort velkommen til sæson 2012. BANEN Året startede midt i en af de hårdeste vintre i mange år, med kraftigt snefald og dermed en vinterlukket bane. Lån af sneslynge gjorde vinteren hårdere end normalt for vores greenkeepere, der knoklede med at rydde greens for sne. Noget tyder på at snerydningen, sammen med gunstige vejrforhold, et forhøjet budget på banen og dygtige greenkeepere, var en god satsning. Da frosten forlod banen var en del af vandingsanlægget blevet beskadiget af den hårde vinter, hvilket gav en del ekstra uplanlagt arbejde til greenkeeperne, men det blev klaret. Trods hård vinter med efterfølgende ekstraopgaver, lykkedes det stadig for staben af greenkeepere at få banen op på et højt niveau allerede i maj måned, herefter var det en fornøjelse at modtage de mange roser for banens fine stand. Mange teesteder trænger til en kærlig hånd og dette arbejde blev der taget fat på i løbet af året, 15. og 16. fik nye gule og hvide teesteder og 5. blev rettet op på blå og rød. Desuden fik vi i løbet af året udarbejdet en plan for en gennemgribende renovering af banen, der med tiden skal få HK til at fremstå som den så ud ‘dengang’. Så selv om en del har været skeptiske over lukningen af greens i løbet af vinteren

håber vi, at i også kan se tilbage på en sæson hvor banen virkelig viste sin klasse. Medlemsudviklingen i Hvide Klit Medlemsudviklingen i Hvide Klit viser desværre fortsat en nedadgående tendens. Der er i dag knap 153.000 aktive golfspillere i Danmark, heraf 740 aktve medlemmer af Golfklubben Hvide Klit. Antallet af medlemmer i Hvide Klit udgjorde pr. 31.12.2011 – 774 registrerede aktive medlemmer, fordelt på følgende medlemskategorier: Alder Kvinder Mænd I alt Under 25 år 14 58 72 25 – 64 år 132 229 361 Over 64 år 74 101 175 Aktive i alt 220 388 608 Long distance 136 Medlemmer i alt 744 På indtægtssiden realiserede vi en nettoindtægt på kr. 3.247.182 mod et budget på kr. 3.200.000. Året før realiserede vi netto kr. 3.194.669. Fra 2009 til 2010 faldt medlemstallet fra 835 til 815 medlemmer. Årsagen til vi forøger indtægten skal findes i det faktum at vi fra 2010 til 2011 hævede kontingentsatserne. Bestyrelsen mener at et medlemskab i niveau kr. 5.000 er et fornuftigt niveau og derfor har vi valgt ikke at forhøje kontingentet for seniorer i 2012. For pensionister er kontingentet steget med kr. 50 pr. år til kr. 4.700 i 2012. Der er 2 faktorer som truer klubben fremtidige indtægtsgrundlag. Den ene faktor er, at vi pr. årsskiftet har 245 medlemmer over 60 år, heraf er 175 over 65 år. Det betyder at vi indenfor de kommende 5 år

9


SKAGEN CEMENTSTØBERI A/S TLF. 98 44 17 55 www.skagenbeton.dk

hotel

ferieboliger

konferencer

pool

sauna

dampbad

tennis

golf

strand

Tranevej 108, Hulsig DK-9990 Skagen Tel 9848 7222 skagenstrand.dk facebook.com/skagenstrand

En mere farverig hverdag? ...så lad mig gi’ dig et godt og uforbindende tilbud!

PEDERSEN Malermester Aksel

Mosegårdsvej 47 • 9990 Skagen Tlf.: 98 45 01 41 • 21 76 58 41

10


BESTyRELSEnS BERETning 2011 har 70 medlemmer som fremover i alt betaler kr. 21.000 mindre i kontingent. Såfremt samtlige pensionister fremover betaler det samme kontingent som seniorer vil kontingentgrundlaget fremover stige med kr. 73.500. (ved uændret antal spillere) Det er dog vigtigt for bestyrelsen at pointere at der absolut ikke er tale om et tiltag for at genere vores store gruppe af pensionistmedlemmer. Derimod en nødvendighed, sammen med indsatsen for at skaffe flere nye medlemmer, for at videreføre klubben nuværende høje service niveau. Alternativet er at der skal ske besparelser, hvor serviceniveau vil falde såvel som ressource forbrug på banen og generelt i klubben, vil skulle nedsættes. Den anden faktor er, at medlemstallet faldende. Dermed er der færre om at dele byrden. Bl.a. på den baggrund har vi derfor afholdt møder i klubben henover vinteren, hvor en gruppe medlemmer har arbejdet med tiltag for at få flere nye medlemmer til klubben. Der vil blive gennemført en række ændringer i klubbens organisation, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på opsøgende medlemshvervning – og optimering af indfasningen fra et prøvemedlemsskab til et varigt klubmedlemsskab. TURNERINGER 2011 var som bekendt 40 års jubilæumssæson og det blev markeret med et brag af en jubilæumsturnering. En stor tak skal lyde til de ca. 70 frivillige der hjalp til med at gøre jubilæumsturneringen til noget helt specielt, for mange en dag, der sent vil blive glemt. I sæsonen blev der yderligere afviklet

mange gode og spændende turneringer. Disse klubturneringer er ofte et tilløbsstykke og derfor skal de mange frivillige turneringsledere også have en stor tak for deres indsats. Kamphaner, seniorer, begyndere, damedag og herredag er alle klubber i klubben som vi nyder godt af hver i sær og igen er det ikke mindst på grund af de frivillige, der får tingene til at ske, tak til jer alle. Husk at det primært er deltagelse i turneringer, du som medlem på tværs af klubben får nye bekendtskaber og sammen med deltagelse i ovennævnte dage skabes og plejes det gode klubliv. Turneringsprogrammet for 2012 er på plads og skulle du have lyst er din hjælp meget velkommen. Så hold dig ikke tilbage, meld dig hos Jan og Gitte. JUNIOR/ELITE Danmarks bedste U 19 A hold er ikke hverdagskost og derfor skal der fra bestyrelsens side, lyde et stort tillykke med titlen. Derudover må sæson 2011 for junior/eliteafdelingen, kaldes for en sæson sådan på det jævne. Alle tre hold i danmarksturneringen nåede desværre ikke oprykning og på juniorsiden blev det til lidt juniorspillere i Hvide klit, en udvikling der helst skal vendes for de yngste repræsenterer den fremtid, som klubben skal bygges på. For at få vendt tendensen med et faldende antal juniorer og seniorer, er der nedsat et nyt og større udvalg, der arbejder på forskellige tiltag, som forhåbentligt vil hjælpe til med igen at gøre det interessant at være junior og golfspiller i al almindelighed i Hvide Klit.

11


Tømrer- og snedkerfirmaet

SØRENSEN & FRANDSEN Peter Anthonisensvej 5 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 49 66 Mobil 20 33 46 24 · www.sorensenogfrandsen.dk

GÅR DU I SALGSTANKER? Vi støtter og tager selv aktiv del i det lokale foreningsliv i Skagen og Ålbæk. Bestil et gratis salgstjek på tlf. 9844 1616 EDC Ole Bo Sct. Laurentii Vej 63 C · 9990 Skagen · 999@edc.dk

Rum til at mødes Gælder det en af livets store fester, receptioner, banquetter, konferencer, weekendophold eller bare en hyggelig aften for to... Rekvirer vores flotte selskabsbrochure eller ring og bestil bord allerede i dag! Vi glæder os til at se Dem på Color Hotel Skagen! Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen Tlf. 98 44 22 33 • Fax 98 44 21 34

Skagen Tlf. 98 44 24 11

12

Ses vi? www.colorhotels.dk


BESTyRELSEnS BERETning 2011 Årsregnskab 2011 Hvide Klit kan for regnskabsåret 2011 fremlægge et regnskab, der viser et overskud på kr. 368.215 efter renter og afskrivninger. Vi havde budgetteret med et overskud på kr. 48.000, så resultatet er absolut tilfredsstillende. De væsentligste årsager til den positive afvigelse skal findes både på indtægtssiden og på udgiftssiden. På indtægtssiden er der positive afvigelser på medlemskontingenter, Green-fee, gaver og tilskud. Medlemskontingenter, realiseres med kr. 3.247.181 mod et budget på kr. 3.200.000. Green-fee indtægter er realiseret med kr. 1.771.687 mod et budget på kr. 1.650.000 – en positiv afvigelse på kr. 121.687 ift. budget og hele kr. 145.811 mere end vi realiserede i 2010. Der er flere årsager til den positive afvigelse, dels har banens tilstand i 2011 være på et højt niveau, dels har klubberne i klubben bestilt tider i højsæsonen, således gæster kunne bruge banen, når der opstod huller, dels har der været megen fokus på at samle 1 – 2 og 3 bolde til 4 bolde for at skaffe mere plads. Den sidste faktor er, at vi har fastholdt 7-8 minutter mellem hver bold fremfor 10 minutter. Løsningen er ikke lige populær, men fakta er at løsningen genererer flere starttider og dermed også højre indtjening til klubben. Antallet af green fee spillere i 2011 lander på 6967 personer mod 6464 året før. Vores budget var 6.561. Vores tilskud fra Frederikshavn Kommune, var forsigtigt budgetteret til kr. 300.000, men vi fik kr. 337.593. Området er

under pres og vores ændrede medlemssammensætning gør at tilskud i 2012 formentligt kommer ned i niveau ca. kr. 280.000. Når klubbens samlede indtægter lægges sammen realiserer vi kr. 5.901.435 mod et budget på kr. 5.780.000 en positiv afvigelse på kr. 121.435 ift. budget og kr. 205.521 mere end vi realiserede i 2010. På udgiftssiden bruger vi færre omkostninger end budgetteret. De største afvigelser på udgiftssiden skal findes under klubhusets drift der realiseres med kr. 648.967 mod et budget på kr. 705.500. Til driften af banen anvendtes kr. 2.663.229 mod et budget på kr. 2.700.000. På administration og sekretariat anvendtes der 914.513 mod et budget på kr. 951.500. Sidstnævnte post er reduceret med kr. 81.340 i forhold til 2010. Driftsresultatet før finansielle poster og afskrivninger realiseres med kr. 540.256 mod et budget på 248.000 en positiv afvigelse på 292.256, heraf var afvigelsen på indtægtssiden kr. 121.435, dvs. netto afvigelsen på udgiftssiden er realiseret med kr. 170.821. Budget 2012. Vi har for klubåret 2012 lagt et budget, der viser et beskedent overskud på kr. 36.000. Vi har i bestyrelsen valgt at videreføre en fortsat fokus på at vi ønsker at højne standarden på Hvide Klit til det niveau som banen fortjener. På et fælles møde mellem bestyrelse, baneudvalg og vores green keepere har vi gennemgået Hofmann rapporten, og vi har

13


RAIS Q-TEE

RAIS WOODWALL

RAIS Q-20

RAIS RINA

Skagen Bogtrykkeri as

I.P. Thomsens Vej 5 路 9990 Skagen Telefon 9845 1222 路 Fax 9845 0285 sk@gen-bogtrykkeri.dk 路 www.skagenbogtrykkeri.dk 14


BESTyRELSEnS BERETning 2011 i budget 2012 valgt at tage udgangspunkt i de forbedringer som baneudvalg og greenkeepere har valgt at fokusere på. Investeringsbudgettet gennem de senere år, har i høj grad været anvendt til en udskiftning og dermed forbedring af maskinparken. Denne satsning har været prioriteret fremfor vedligehold og forbedringer af klubhus. I fuld overensstemmelse med vores green keepere har vi derfor i år valgt at fokusere mere på klubhuset. I overensstemmelse med bestyrelsens og medlemmernes ønsker i tilfredshedsundersøgelsen, har vi valgt at igangsætte en renovering af gulve og omklædnings faciliteter i klubhuset. Vi håber på, at vi til sæsonstart kan tilbyde medlemmer og gæster et klubhus med nye møbler, nye klinker og flere badefaciliteter i damernes omklædningsrum. Regnskabet for 2011 og budget 2012 vil naturligvis blive gennemgået og kommenteret yderligere på generalforsamlingen.

TAK Vores mange sponsorer og annoncører bidrager med en så stor del af indtægterne, at vi alle skal huske at værdsætte de mange lokale erhvervsdrivende. De er en meget vigtig medspiller hvad angår en god og bæredygtig økonomi, uden de mange støtter vil det være meget svært at fortsætte udviklingen af banen og klubben. En stor tak til alle i der har jeres daglige arbejde i golfklubben, uden jeres store indsats ville det ikke være det samme for medlemmer og gæster at besøge Hvide klit. En stor tak til Ole Schmidt for de mange år som træner, ingen tvivl om at Ole har en stor del af æren for at Hvide klit er hvor den er i dag. Et godt samarbejde med digets fond gør mange ting nemmere for Hvide klit, det skal fonden have mange tak for, vi håber fortsat at fonden ønsker at være en vigtig medspiller. Bestyrelsen

15


REgnSkAB 2011

16


17


18


19


20


RI V

UD

Turneringsprogram 2012

19 171


TURNERINGSPROGRAM GOL Turneringer 201 DATO STARTTID Lør. 24-3 10.00 Gunstart Lør. 14-4 9.30 Gunstart Lør. 28-4 8.00 Søn. 29-4 8.00 Sø’n. 6-5 8.00 Gunstart Lør. 12-5 9.00 Søn. 13-5 9.00 Søn. 10-6 9.00 Gunstart Lør. 16-6 9.30 Søn. 17-6 8.00 Tirs. 3-7 8.30 Gunstart Lør. 4-8 8.00 Søn. 19-8 8.00 Lør. 1-9 8.00 Søn 2-9 8.00 Lør. 8-9 9.30 Gunstart Søn 9-9 9.00 Lør. 15-9 9.30 Gunstart Lør. 22-9 9.30 Gunstart Lør. 29-9 9.30 Gunstart Søn. 30-9 9.00-12.00 Lør. 6-10 10.00 Gunstart Søn. 7-10 9.30 Søn.148.30 10 Fre.19-10 8.30 Lør.20-10

8.30

Lør.27-10 Lør. 3-11 Lør. 8-12

9.00 10.00 10.00

TURNERING Åbningsturnering Digets Pokaler DGU Holdturnering DGU Holdturnering Holte Vinlager Par turnering Morsdagsturnering Spar Nord Open Green Grass Green Grass Sommerturnering DGU Holdturnering Café Hvide Klit´s ”Pro-am” Klubmesterskab Klubmesterskab Sponsorturnering Begynderafslutning Herreafslutning Dameafslutning Seniorafslutning Juniorafslutning Turnering for frivillige hjælpere Elite/Junior Sponsor Skawgolf

TURNERINGSFORM Stableford i 3 lige sto Dame/Herre rk Slag Hulspil 3 Hold Hulspil 3 Hold Stableford i 3 lige sto Greensome Stablefo Stableford Stableford i 3 lige sto Texas Scramble 4 P Texas Scramble 4 P A-rk : Slagspil B+CHulspil 3 Hold Greensome Stablefo Slagspil Slagspil Invitationsturnering Stableford i 2 række

Den Gyldne Kølle m/cut Den Gyldne Kølle m/cut Kønnenes Kamp Standerstrygning Juleturnering

Slagspil A-række Sta og C række Slagspil A-række Sta og C række Damer mod Herrer Stableford i 3 lige sto 9 Huller Stableford

Invitationsturnering Invitationsturnering Stableford i 3 række

Der tages forbehold 24 20


LFKLUBBEN HVIDE KLIT 2012 12

M ore rækker spil C-rk Stableford

SPONSOR Pro Shoppen Hvide Klit Digets Fond

Turnerings Leder Hanne Pedersen / Jan Andersen Torben Pedersen / Brian Strauss

ore rækker ord

Holte Vinlager Lars Jensen / Jørn Lyth Dameudvalget Spar Nord Samlet antal tild. slag 85 Start For / Bag Ni Sparekassen Vendsyssel

Jan Andersen Jan Andersen / Vibeke Poulsen Dameudvalget Hanne / Torben Pedersen Lisbeth / Jørgen Larsen Lisbeth / Jørgen Larsen Gitte Juhl / Jan Andersen

ore rækker Pers. Hold Pers. Hold rk : Stableford

ord Parturnering

er

/ Texas Scramble

er

ableford B

Café Hvide Klit Hvide Klit Hvide Klit Sponsorudvalget Bygma Skagen Herreudvalget Dameudvalget Seniorudvalget Juniorudvalget Hvide Klit Elite / Juniorudvalg Firmaer i Skagen og Ålbæk Sponsor søges

ableford B

ore rækker

Begynderudvalget Hanne / Torben Pedersen Hanne / Torben Pedersen Jan Andersen / Brian Strauss Begynderudvalget Herreudvalget Dameudvalget Seniorudvalget Juniorudvalget Gitte Juhl / Jan Andersen Elite / Juniorudvalg Gitte Juhl / Torben Pedersen Lisbeth / Jørgen Larsen Lisbeth / Jørgen Larsen

Kongsvang Hvide Klit

Lisbeth / Jørgen Larsen Hanne Pedersen / Jan Andersen

d for evt. ændringer 25 21


Susanne Lanng 'L3KAGEN

Jewelry Alt indenfor

TĂ&#x2DC;MRER OG SNEDKERARBEJDE Gasbeton, sokkelelementer, nybygninger, tilbygninger og reparationer !

C VĂŚrksted & Udstilling .IELS/TTESENSVEJs'L3KAGEN 4LF WWWLANNGDK

Vi forhandler ogsĂĽ: VINDUER, DĂ&#x2DC;RE i trĂŚ og plast fra Outrup HTH og UNOFORM KĂ&#x2DC;KKENER Tømrer- og snedkerfirma

LARSEN & THORSEN SkarpĂŚsvej 185 - 9990 Skagen

Tlf.: 98 45 13 97 â&#x20AC;˘ Mobil.: 30 98 13 97

GLARMESTER

SKAGEN NY GLAS VESTKAJEN 12 â&#x20AC;˘ TLF. 98 44 18 16

Aut. kloakmester. Betonboring, flise-, støbe-, kloak- og havearbejde udføres JĂ&#x2DC;RN LYTH SKAGEN A/S HĂĽndvĂŚrkervej 11 ¡ Postboks 154 9990 Skagen Telefon 98 44 22 42 ¡ Fax 98 44 62 42 Biltelefon 40 45 24 42

24

98 44 18 16 Fax 98 45 18 16 www.skagen-nyglas.dk


25


26


27


28


29


VĂŚlg en ejendomsmĂŚgler der garanterer: Boliger i Skagen er et unikt produkt, og formidlingen af dem krĂŚver en sĂŚrlig indsats â&#x20AC;&#x201C; bĂĽde pĂĽ det faglige og det personlige plan. Det forsøger vi hver dag at leve op til ved at behandle bĂĽde købere og sĂŚlgere som VIP â&#x20AC;&#x201C; faktisk kan vi ikke komme i tanker om nogen, der er mere betydningsfulde.

%

Solgt eller Gratis* Hvis vi ikke sÌlger din bolig inden for salgsperioden, sü betaler vi alle udgifter forbundet hertil. Ogsü markedsføringsog dokumentationsomkostninger.

Fü en gratis vurdering - kontakt os i dag. Jens Jørgen

Ronnie

Karen

Tommy

* Tilstandsrapport og EnergimĂŚrke er ikke omfattet af solgt eller gratis princippet.

Calundan - uafhĂŚngigt, lokalt statsaut. ejendomsmĂŚglerfirma v /Jens Jørgen Calundan statsautoriseret ejendomsmĂŚgler & valuar Din bolig- og liebhavermĂŚgler pĂĽ toppen af Danmark 4NÂ&#x201C;HFOt4LBHFOtUMGt'BY www.skagenmaegleren.dk

Bents AutovĂŚrksted Telefon 98 48 83 44

ALTID GOD SERVICE!

30

Parallelvej 11 â&#x2014;? 9900 Frederikshavn email: mail@calundan.dk www.calundan.dk â&#x2014;? Fax 98 43 45 50

98 43 43 00


V elkommen elko til Sæsonst art i Pr oshoppen! Velkommen Sæsonstart Proshoppen! Nike 20XI-S / Nike 20XI-X

B l a c k O wl G o l f M 9 0 0 C a r t

Spalding Tour Edition

K øb et dusin (449,- /ds ) af Nikes nye tourbolde 20XI -X eller 20XI -S, så får du en N ikecap med i k øbet, værdi 180 -

En rigtig god til en rigtig go

Husk , du får over 20 % rabat p å e n l etspillet distancebold !

N Nike-cap ike-cap m med ed i kkøbet! øbet !

79 799,9,-

/15 -pack (vejl. udsalgspris 129,-)

Callaway D iablo E dge

Cobra Baf fler

Sidste års sæller t, nu til superpris !

Letspillet hybrid til e pris

99,99,-

Nike Air Zoom Trophy I ar t-

79 799,9,-herre+ dame (vejl. udsa g p

Flotte herregolfsko med mange finesser.

erre 699,6 99,- hherre ,)

(vejl. udsalgspris 999,-)

PowaKaddy

2.999,2.999,-

K ø b e n P ow a K a d d y S p o r t L i t h i u m elv sye me væ

Er du blandt de 50 første kunder i løbet af Sæsonstarten k får du en god drikkedunk med i købet, værdi 49,-.

7 jjern, ern, sstålskaft, t å lsk af t , h herre erre (4 . 499,-)

3 3.499,.499,7 jjern, e rn , g grafitskaft, rafitskaf t, h herre erre ( 5 . 499,-)

2.999,2.999,6 jjern, e rn , g grafitskaft, rafitskaf t, d dame da ame (4 .799,-)

Drikkedunk – gratis til de 50 første!

PowaKaddy P o y bag g med i købet!

m

Proshoppen P roshoppen Tel 98 48 8 0 08 ole @ golfshopdanmark.dk Vi har åbent hverdage 9 -17 weekend 9 -16

31


DU FORSØMMER INTET VED AT BRUGE 24 MINUTTER PÅ TRÆNING I LOOP en ingen er tid und Nu sk yl

4 minutte kun 2 r! på on iti

LOOP er et unikt træningskoncept, der sikrer en balanceret træning af hele kroppen – både styrke og kondition. På kun 24 minutter. Træningen bygger på de anerkendte principper i cirkeltræning og giver gode resultater i en gennemtænkt kombination og variation af udvalgte øvelser på 16 nøje udvalgte træningsmaskiner. Uden ventetid!

ns røg di tyrke og . Fo ko ng nd i dn

INGEN GEBYRER INGEN BINDING

199*pr.

md.

EFTER 4 MDR.

formen n ld fo Hold - træ g i l li ved e OP i LO ndt året ru

R DIG: I’’R LOOP G TYRKE

-S ON TIIO IIT - KOND ENHED D L O - UDH KRAFT - SLAG IIO S ON IIS - PRÆC

179*pr.

md.

Den hurtigste vej til en sundere krop

Kattegatvej 11 · 9990 Skagen · T Tlf. lf. 44 324 324

32

www.loopcirkeltræning.dk


kAMphAnERnE Generalforsamling i Kamphanerne Fredag den 13. april starter vi sæson 2012. Vi vil som sædvanlig denne dag spille en 18. hl. stableford turnering om en flaske rødvin. Efter kampen samles vi til frokost i klubhuset og vi vil samtidig afvikle vor årlige generalforsamling. Dagsorden udsendes til medlemmerne, men som tidligere vil det dreje sig om meddelelser af forskellig art, herunder regnskab for 2011, afgang og tilgang af medlemmer, valg af ledelse og hvad der ellers vil blive foreslået. Ledelsen har forslag om en ny medlemskategori: Passive medlemmer, for kamphaner der af forskellige grunde er ophørt med aktivt golfspil, men som ønsker stadig at beholde en tilknytning til kamphanerne, f.eks. ved deltagelse i de to årlige spisninger.

Venskabsturneringerne er aftalt med Hirtshals her på Hvide Klit: Fredag d. 10. august og i Sæby fredag d. 31 august. Afslutning med spisning vil ske fredag d. 12. oktober 2012. Det vanskeligste slag er på 90 meter med et 5-jern … hvor bolden skal ramme et egetræ, hoppe tilbage i en sandbunker, ramme en sten, hoppe op på greenen og dernæst rulle ned i hullet. Det er så svært, at det kun er lykkedes for mig én gang. ZEPPO MARX (1901-1977) Ole A. Nielsen

Den egentlige turnering starter fredag den 20. april og så vil det gå løs hver fredag indtil oktober.

33


Voore res kaaffffee skal ikkke kun drriikk k k es - den skal nyydes ! ‡ 27 slags kafffe ‡ 134 slags Te Te ‡ Kusmi Tea ‡ Gavekurve ‡ Chokolade ‡ Delikatesser ‡ OlieOlie eddiketapperi ‡ Coff Coffee to go ‡ Lakrids - Følg lg duufften til Det lliilllle Kaaffffe fehus, ogg mærkk den helt sppeciellle atmosffæ æree

Det lliilllle Kaf aff fffeh ehus Sct. Laurentii vej 67 * 9990 Skagen * Tlf. 9845 1020 www.skagenkaffe.dk * maiken@skagenkaffe.dk

34


SEnioRkLuBBEn Foråret kan bare ikke komme for hurtigt nu!!!! Så kom og vær med! Alle, der er +50 og har et handicap på max 45, kan deltage. Vi spiller hver mandag formiddag, og det koster 20,- kr. Holdene blandes, vi får nye medspillere næsten hver gang og har rigtig mange hyggelige golfrunder i løbet af sæsonen. Seniorudvalget glæder sig til at introducere jer for programmet, som vi har prøvet at sammensætte med et par nye tiltag. Vi håber I tager godt imod det. På vores tre spisedage hjemme, spiller vi en 9 hullers match med anderledes spilleformer. Der er planlagt to udematcher med gunstart og spisning. Den 21/5 i Sindal og den 10/9 i Sæby. Venskabsmatchen med Frederikshavn golfklub spilles i Frederikshavn den 2/6.

Der spilles en 18 hullers match den 23. juli om årets vandrepokal. Sidst i august, den 24-26, arrangerer vi en weekendtur for jer til Hvalpsund Golfklub med overnatning på Hvalpsund Færgekro. Lørdag den 29. september har vi en holdmatch med gunstart og en festlig afslutning, selvfølgelig, og hvis vejret tillader det mødes vi den 10. december til en lille julematch.

LÆS MERE på Hvideklit’s hjemmeside: Klik på ”Klubber i klubben” Klik på ”Seniorklubben” Velkommen til jer alle med håb om en rigtig god sæson fra alle i seniorudvalget. Birthe Elling

ToRSDAgSDAMER Så er der atter gået en vinter og nu kribler det for at komme ud og se om vi stadig kan ramme den lille bold. Vi starter torsdag den 29. marts med 9 tællende huller og efterfølgende spisning i vores nyindrettede Cafe’ Tilmelding senest tirsdag den 27. marts på www.cafehvideklit.dk. Skulle vejret imod alle forventninger være over 20 grader møder vi op i shorts. Under alle omstændigheder spiser og hygger vi klokken 18.30.

For ikke at glemme vores sponsorer, vil vi hermed takke jer alle sammen fordi I var med til at gøre vores spisedage og afslutningsdag rigtig hyggelige. Vi vil hermed også opfordre alle nye piger til at møde op i vores torsdagsklub. Husk at jeres hcp. skal være 54 eller derunder. Hilsen Damekomiteen Karin, Vibeke, Ulla og Gitte

35


M MU UR RE ER RF F II R RM MA AE ET T AA SS

Lars Jensen Vagn Juhl KVALITET I RUSTFRIT STÅL Havnevagtvej 4 9990 Skagen Tlf. 98 44 41 14

Lars Ole Jensen Musketervej 10 · 9990 Skagen Telefon 98 44 51 24 Mobil 30 98 28 24

Mobil 20 44 36 14 v/Helle Munk • Sct. Laurentii Vej 58 Fax 98•44 281207 9990 Skagen Tlf.48 9844

Skagen Kasse- & Plastfabrik A/S Østersøvej 2 • Postboks 226 • 9990 Skagen Telefon 98 44 38 77 • Fax 98 45 08 05 Sprøjtestøbning i plast · Emballager til fiskeindustrien Leverandør til levnedsmiddelindustrien

ROBERT HANSEN

A/S

KATTEGATVEJ 1 · 9990 SKAGEN · TLF. 98 44 18 22 · FAX 98 44 67 99

- det er os der sælger Mondeo !

36


hERREDAg 2012 og al det vi nu engang skal huske Så er det lige før det sker, sæsonen går i gang og vi er sikker på vi alle glæder os. Vi har i herrekomiteen nu fået fordelt grupperne og fået sat datoer og spilformat af til de enkelte runder. I år vil der løbende komme nogle overraskelser ved de forskellige runder, ikke mindst i forbindelse med vores spiseaftner. I år starter vi op med 147 spillende herre med faste tider. Der er ca. 10 herre som har givet udtryk for at spille, når der er huller (spiller mangler). Husk at hjælpe med at også de kan komme til at spille. Det er rigtig mange spillere, som onsdag efter onsdag skal gennem vores flotte bane. Første hold slår ud kl. 11.30 og sidste hold kl. 17.00. Dette fra den 14. marts til vi slutter lørdag den 15. september. Vi har et hul over middag - 3 ledige tider, jer der har tid omkring middag, må meget gerne snakke med Jan om at rykke jeres tid til lidt senere, dette vil give mulighed for at få greenfee spillere ind og dermed kroner i klubkassen.

Som tidligere år er herredagen inddelt i 4 grupper ABCD, alt efter handicap. Handicap der bliver benyttet ved inddeling i grupper, er det handicap man har 1. januar 2012. Der vil i år være 27 spilledage, hvor følgende vil gøre sig gældende i henholdsvis A – B rækken og i C – D Rækken: A – B Rækken spiller: 10 x 9 hullers stableford + 7 x 18 hullers stableford + 10 x 18 hullers slagspil. C – D Rækken spiller: 10 x 9 hullers stableford + 17 x 18 hullers stableford. 9 hullers matchene, er selvstændige matche fra gang til gang og tæller ikke med til årspræmie. Af de sytten, 18 hullers runder (A, B, C, D), tæller de 10 runder med til årspræmie. Af de 10, 18 hullers slagspil (A, B), tæller de 7 med til årets bruttopræmie. Når der spilles slagspil i A og B rækken, er der puttingkonkurrence. Samtidig er der disse dage skjulte huller i C og D rækken. På alle runder er der nærmest flaget på

37


hERREDAg 2012 de par 3 huller der er med i matchen. Ligeledes vil der fra gang til gang være indlagt forskellige udfordringer (fx længste drive på et hul), så tjek ved skranken inden du går ud. Der uddeles præmier ved spisning. Her gælder, at uge og månedsvinder altid vil modtage deres præmier. For alt andet (fx putning, nærmest hullet osv.) gælder, at man skal være til stede ved spisning for at få sin præmie. Som skrevet i sidste klubblad, opfordres I til at møde op til spisning, såvel af sociale grunde men også fordi vi trods alt uddeler en hel del præmier, ud fra det større regnskab der føres fra gang til gang – ellers er der jo ingen grund til at føre regnskab og uddele præmier ??? Holdturnering: Også i 2012 spilles der holdmatch. Det hold man er på, er den tid man har til herredag (fx de 4 der står på tiden 14.30 er et

Det er ikke alle, der har prøvet at slå sit 2. slag fra søen på hul 18, men Mogens Jacobsen fra herreholdet kl. 15.22 prøvede det.

38

hold). Der spilles holdmatch hver gang der spilles 18 hullers runder. Det er altid stableford point der er tællende, selvom der spilles slagspil i A og B rækken. Det er de 2 bedste score på hvert hul der er tællende for holdet. Scoren føres på det speciel fremstilet holdkort. Af de 17, 18 hullers runder som der spilles holdmatch i er det de 9 der er tællende til årspræmien. Gennem sæsonen kåres der uge og månedsvinder. Som ved individuel match, gælder også her at man skal være til stede for at få sin præmie. Matchfee: Som tidligere år er matchfee kr. 30,- pr gang, med mindre man vælger på en gang (første runde man spiller) at betale kr. 600,for hele sæsonen (lægges i turneringsfee konvolut hvorpå der skrives herredag + navn – og ligges i greenfee boks). Hvis man vælger at vil betale de 30,- hver gang foregår det ved at man hos Ole i proshoppen køber billetter a kr. 30,-. Man kan minimum købe 5 billetter ad gangen. Inden du går ud: Går du til skranken, hvor du skriver dig på listen for dagen, husk at krydse af i det betalingsfelt som er gældende for dig. Betaler du med billet, så husk at udfyld billetten inden du ligger den i kassen. Når du har indskrevet dig, tager du dit scorekort som udfyldes korrekt, med navn, dato, handicap osv. – er scorekortet ikke korrekt udfyldt bliver man scratchet pågældende dag. Det samme gælder når man kommer ind og man i ro og mag med sine


hERREDAg 2012 holdkammerater sammentæller dagens runde skal man huske at der skal være underskrift af en selv + markør. Spisning: Som tidligere år, spises der den første onsdag i hver måned, første gang den 4. april kl. 19.15 (se datoer for spisning på kalender). Sidste tilmelding til spisning altid mandag før, til Cafeeen. Vigtigt - vigtigt - vigtigt - vigtigt: I perioden uge 27 til uge 32, prøvede klubben noget nyt i 2011 - denne ordning fortsætter. Dette for at skaffe plads til flere greenfee spillere, også på herre og damedage. Dette gøres for at øge muligheden for merindtægt og dermed endnu en mulighed for at forbedre klubbens økonomi til gavn for os alle. Vi i herreklubben, bakker op om dette, og du er derfor, i ovenstående periode, nødt til, at melde dig til herredag i disse uger. Du skal senest søndag gå på

golfboks og tilmelde dig den følgende onsdag (din normale tid – men slå jer gerne sammen). Vi vil på første spisning og ellers orienterer nærmere omkring dette, således vi undgår misforståelser. Afslutning: Husk at sætte kryds i kalenderen den 15. september hvor vi fra morgenstunden og til sent denne dag, afholder afslutningsmatch med gunstart kl. 9.00 med efterfølgende frokost kl. ca. 14.30. Her vil der være masser af præmier og lignende. Med ovenstående skulle I nu vide hvad der ligger forud, og vi ses derude forhåbentlig på fairway og i Cafeen, men skulle vi mødes mellem træerne kan vi jo godt hilse alligevel. Henning Aavang, Brian (Gummi) Sørensen og John Høst Sørensen

Skagen CykelUdlejning Banegårdspladsen, Sct. Laurentii Vej 22 & Fiskergangen 10 • 9990 Skagen Tlf. 98 44 10 70 • Fax 98 45 18 70 info@skagencykeludlejning.dk • www.skagencykeludlejning.dk

39


junioR Så kom foråret endeligt. Ja, der er jo ikke en hel masse vi fra juniorafdelingen kan skrive om, da vi stadig er i gang med at finde ud af hvordan det hele kommer til at køre sammen med vores nye pro Ole Vigsø Nielsen. Men en ting er helt sikker, der kommer til at ske en masse i juniorafdelingen i år En af de ting, der kommer til at ske, er at der vil blive træning i 2 hold om tirsdagen. Hold et træner fra 16 til 17 med vores pro og fra 17 til 18 med proassistenten samt nogle hjælpere. Hold to træner fra 17 til 18 med vores pro og fra 18 til 19 med proassistenten samt nogle hjælpere. Desuden vil der være spil om fredagen for dem der har lyst.

40

Alle junior vil også få et klippekort til et par eneundervisninger af proen. Om fredagen vil der også starte et hold for 5 til 6 årige, her vil legegolf være i højsædet. Vores nye pro vil tage ud til børnehaverne i Skagen og Ålbæk og lege golf med børnene. Derefter er det meningen, at børn og forældre skal ud på Hvide Klit og have en hyggedag. Vi glæder os til en ny og udfordrerne sæson. Venlig hilsen Juniorudvalget


nyT fRA SEkRETARiATET Jan og Gitte glæder sig at komme i gang med den nye sæson. Derfor bliver det rigtig dejligt når banen/klubhuset bliver fyldt med glade golfere. Vi ønsker Ole Vigsø velkommer til Hvide Klit, og håber at Ole vil falde godt til både sammen med os og alle vores medlemmer. Samtidig vil vi gerne sige tak til Ole Smidt for et langt og godt samarbejde igennem de sidste mange år. Vi håber vi ses på golfbanen. Kontingent Der er stadig mange der ikke har fået indbetalt deres kontingent, og som det står i vores vedtægter har man ikke stemmeret på generalforsamlingen, når man står i restance. Vi vil meget gerne om I vil indbetale kontingent hurtigst muligt. Golfbox Vi har lige udsendt en samlet besked over golfbox, og fået rigtig mange tilbage mel-

dinger på forkerte mailadresse. Vi vil bede jer om at kontrollere om I er med på golfbox og om jeres mailadresse er den rigtige, Annoncører og sponsorer Vi vil endnu engang sige tak for jeres sponsorat til klubben. Uden jeres støtte er det utroligt svært at få klubben til at fungere. Igen i år har vi haft personlig kontakt til annoncører og sponsorer, og det er for os en vigtig opgave. Åbningsturnering/standerhejsning Er lørdag den 24. marts 2012 med gunstart kl. 10.00 og tilmelding på golfbox. Der er som sædvanlig suppe efter turnering, sponsoreret af Cafe Hvide Klit og klubben. Vores pro er sponsor for åbningsturneringen, for på denne måde at sig goddag til klubbens medlemmer. Du kan stadig nå at være med, så tilmeld dig på golfbox. Sekretariatet

Lidt råhygge før runden

41


nyT TEESTED huL 16

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

!"#$%#&''()*+,-.(*/#-0*123(4*4()324-)31567#89* !"#*$%#&''()* 24 * * +,-.(* * /#-0*123(4*4* ()32 * -)31567#89**

*/&))(* ;(.**4()324-)3<* /&))(*.&*07)%(*.-3*:0*567#8(*3"#$%#&''()*;(.*4()324-)3<* * 3*:0*567 * #8(* * * )%(* * .* 3"# * $%#&''()* * * .&*07

*

* >* * * * * (##*(4*0"* * .(4*,* 4&; * $"4*()* * #*8:11(*%#* &''()1 ** * ***";%#* 7.)-*)31 *5:4**'4&3* ==-*5:4*'4&3*$"4*()*(##(4*0"*.(4*,-#*8:11(*%#&''()1*";%#7.)-)314&;>* * * * * **4()324-)314&; * * * *"3*-*.(0*5(#(*0:3(0*,74(*;(.*0-#* ':.($:?':.($:?-#-0(0(4>*-).3:)3>*4()324-)314&;*"3*-*.(0*5(#(*0:3(0*,74(*;(.*0-#* * * #-0(0(4> * * * * *-).3:)3> * * * * * * %#&'5&1(0*(4**.(6#-30*:0** %";;(*-).*-@* * * * * :0*%#&'5&1(0*(4*.(6#-30*:0*%";;(*-).*-@* *:0* * * * * * * 04:*5,(4*;A)(.>*1A*5(),().*.-3* * 1*.&*%&))(* * 0*7)%(*.* 3** :0*06()(** #-.0**(%1 *+,+,-1*.&*%&))(*07)%(*.-3*:0*06()(*#-.0*(%104:*5,(4*;A)(.>*1A*5(),().*.-3* 4; -00(*-*1(%4(0:4-:0(0*$"4*()*)7 0-#*!-00(*-*1(%4(0:4-:0(0*$"4*()*)74;(4(*1):%@* *0-#*! * * * * * * * (4(*1):%@ * ** * * * * *

42

* * * * * *

** * **

*

** ** * * * * *

*

* * *

** *

*

* *

*

*


Ind på greenen! Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig.

ikke som de andre

Hotellet tæt ved stranden, havnen, vippefyret, museerne, banegården og forretningsgaderne. Konferencefaciliteter.

Østre Strandvej 35 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 11 31 · Fax 98 45 11 61 · www.hotelstrandly.dk

43


B Afsender: Golfklubben Hvide Klit Hvideklitvej 28, Bunken 9982 Ă&#x2026;lbĂŚk

2012 nr. 1 - marts  

Klubblad for Golfklubben Hvideklit. Dette er udgaven for marts 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you