Page 1

GOLFKLUBBEN

MEDLEMSBLAD

2

MAJ 2010


STØTTER DIN BANK OGSÅ DIN KLUB? Bank og hovedsponsor for Golfklubben Hvide Klit

Danmarks største og flotteste

MINIGOLFBANE ved Skiveren Camping - stedet hvor familien hygger sig Ta’ på besøg i Skiveren og find det hele - naturen, stranden alle faciliteterne

Niels Skiverensvej 5-7 · Skiveren · Aalbæk Tlf. 98 93 22 00

Ved Skiveren Camping Tlf. 98 93 20 60 eller fax 98 93 21 60

VI SES I SKIVEREN! 2


INDHOLD

KLUBBLAD nr. 2 - 2010 - 29. ÅRGANG Golfklubben Hvide Klit Hvideklitvej 28, Bunken, 9982 Ålbæk. Hjemmeside: www.hvideklit.dk Sekretariat: Åbent hverdage 8.00-14.00 Sekretær Gitte Juhl. Daglig leder Jan Andersen Tlf. 98 48 90 21. Fax 98 48 91 12 E-mail: info@hvideklit.dk Restaurant: Tlf. 98 48 91 14. Fax 98 48 91 12 E-mail: cafe@cafehvideklit.dk Proshop: Pro Ole Smidt. Tlf. 98 48 80 08 Greenkeeper: Erik Hansen Booking af starttid: www.golfbox.dk Telefontid hverdage 8.00-14.00 Tlf. 98 48 90 21 BESTYRELSE: Formand: Theis Jørgensen. Tlf. 51 90 70 57 E-mail: havnekroen@skagennet.dk Næstformand: Hans-Jørgen Hjort. Tlf. 75 84 00 40 E-mail: gohhjort@hotmail.com Kasserer: Mads Dyhr. Tlf. 98 44 22 92 E-mail: mdy@sparv.dk Lene Kappelborg. Tlf. 21 24 86 12 E-mail: lkappelborg@hotmail.dk Frede Jensen. Tlf. 30 25 07 57 E-mail: frj@skagennet.dk Carl Jesper Hermansen. Tlf. 20 44 36 17 E-mail: cjh@skagennet.dk Brian Strauss. Tlf. 40 12 50 55 E-mail: s125d@skagennet.dk UDVALGSFORMÆND: Baneudvalg: Frede Jensen Begynderudvalg: Hans-Jørgen Hjort Turneringsudvalg: Carl Jesper Hermansen Handicapudvalg: Jan Andersen Sponsorudvalg: Jan Andersen Junior/eliteudvalg: Brian Strauss Dame klub: Gitte Juhl Herre klub: Carl Jesper Hermansen Senior klub: Karen Krause-Jensen BANEKONTROL: Erling Sanddahl, Hans Jørgensen, Carl Åge B. Hansen, Jens Thomsen, Knud Erik Andersen KLUBBLADET: Theis Jørgensen (ansv.) Indlæg, fotos m.v. til bladet: Skagen Bogtrykkeri as, I.P. Thomsens Vej 5, 9990 Skagen Tlf. 9845 1222. E-mail: sk@gen-bogtrykkeri.dk

Formandens indlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turneringsresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamphanerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golfmesse i Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referat fra generalforsamlingen . . . . . . . . . Begyndere 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juniorafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvide Klits Venner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regelspalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banekontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 7 9 11 13 13 15 18 21 25 27 29 30

Standerhejsning den 14. marts2010

Forsidefoto: Den 25. april blev der afholdt Golfens Dag her på Hvide Klit og i mange andre golfklubber landet over. Her fik alle en chance for at afprøve golfsportens udfordringer. DEADLINE for næste nr.: 21. juni 2010

3


SKAGEN HAVN FISKERESTAURANT Nyd udsigten fra vores hyggelige restaurant på 1. sal. Bordbestilling 98 44 20 00.

HAVNECAFE I vores café serveres lette retter til populære priser. Ingen bordbestilling i sommersæsonen. BAR Pakhusets bar er et godt mødested med atmosfære og god stemning. Musik og dans hver weekend og i sommersæsonen hver aften.

AURANT & HAVNE EREST CAF É FISK

RØDSPÆTTEVEJ 6 • 9990 SKAGEN • TLF. 98 44 20 00 www.pakhuset-skagen.dk 4


FORMANDENS INDLÆG Theis Jørgensen

Når jeg tænker tilbage til tiden, hvor jeg startede i Golfklubben Hvide Klit, tænker jeg blandt andet tilbage på glæden ved at modtage klubbladet. Jeg læste med stor interesse og nysgerrighed formandens indlæg. Jeg havde allerede dengang en naturlig nysgerrighed for og interesse i, hvad der skete i Golfklubben Hvide Klit. Denne interesse kombineret med glæden ved at udføre et stykke arbejde for klubben, er en medvirkende faktor til, at jeg efter en periode som bestyrelsesmedlem, efterfølgende næstformand i bestyrelsen, nu er formand, og tiden er nu kommet til mit første indlæg i vores klubblad. Hvordan gør jeg så det? Der er mange ting, jeg gerne sammen med bestyrelsen vil udrette og der er ting vi i fællesskab kan forbedre. Vi kan lave nye tiltag, forbedre eksisterende faciliteter, forbedre banen og lave nye faciliteter. Alle disse ting kan vi ikke alene gøre i bestyrelsen. Golfklubben Hvide Klit er på én gang en klub, en forening, men det er også en virksomhed med ansatte. Vi må ikke glemme at holde fokus på, at vi som klub, og med den rette klubånd i fællesskab med vores team af ansatte, kan hjælpe og løfte klubben. Dermed kan vi sammen skabe Danmarks bedste golfklub. Som nævnt er der mange ting at tage fat på. I en tid, hvor mediernes spalteplads er fyldt med negativt ladede ord som eksempelvis finanskrise, mener jeg at en af de vigtigste ting for mig som formand at fokusere på er, at slå et slag for er klubånden. Klubånden er den energi, som kan hjælpe os alle til at vi får en bedre klub, hvor alle føler sig velkomne både nybegyndere, juniorer, herre-, dame-, og senior klubben, men også vores greenfee spillere fra ind- og udland. En drøm må være, at vi på sigt laver en turnering for 4 mands hold (en fra seniorklubben, en fra herredagen, en fra damedagen og en junior), der kunne spille sammen, hygge sig med hinanden og ikke mindst lære hinanden at kende.

Denne energi skal vi turde overføre til vores familie, venner og netværk, således alle i klubben taler godt og positivt om klubben. Vi har i dag lidt over 800 medlemmer i klubben, vi skal have flere. Holder vi fokus på at golfsporten er et aktiv for mennesker i alle aldre, kan vi i fællesskab skabe det rigtige fundament for at øge antallet af medlemmer, dermed forbedrer vi økonomien, hvilket vil have en afsmittende effekt på klubben som helhed. Hvis bare hver 4. medlem i år kunne finde 1 nyt medlem, så er vi rigtigt godt på vej… Sæsonen er kommet i gang efter en meget lang, alt for lang, periode hvor der var skiløbere på Hvide klit i stedet for golfere. Grundet den hårde vinter er banen jo lidt medtaget på visse områder og derfor håber jeg, at jordtemperaturen snart stiger så vi igen kan få gang i væksten. 2010 er året hvor ”Hvide Klits Venner” har set dagens lys, spændende med en venneforening, jeg håber at mange vil støtte op om projektet. Vi glæder os i bestyrelsen til samarbejdet med Hvide Klits Venner. Venneforeningen er for mig at se det første skridt hen imod en styrkelse af klubånden og det skaber et bredere fundament for at lave positive tiltag i klubben. Herredagen har startet et projekt med, at et hold kan ”adoptere” et hul og hver onsdag sørge for at netop det hul er ryddet for skrald, greenen støvsuget for nedslagsmærker, jeg vil opfordre alle på herredagen til at gi’ en hånd og hjælpe til da der ind imellem er vel mange nedslagsmærker torsdag morgen. Af materielle forbedringer har klubhuset indvendigt fået en tiltrængt gang maling og med lunere vejr vil vi også male klubhuset udvendigt. Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til Jørn, Peder og Jens, for Jeres store arbejde for vores herlige klub. Jeg vil samtidigt benytte mit første indlæg til at slå fast, at jeg vil yde det bedste jeg kan for hele klubben. Sidder du med en god idé, eller har du en kontakt i dit netværk som kan bidrag med noget positivt til klubben, så kom endelig til mig. Lige så vigtigt har du konstruktiv feed back eller ros vil jeg også gerne høre fra dig, for som nævnt tidligere, alene ved en positiv tilgang til tingene med fokus på forbedring, kan vi bevæge golfklubben Hvide Klit i den rigtige retning.

5


Revisionsfirmaet Steen Andersen Registrerede revisorer

Registreret Revisionssanpartsselskab Skagen Skovvej 3, 9990 Skagen Telefon: 98 44 14 00 Telefax: 98 45 04 62 E-mail: skagen@revsa.dk

Hjørring Brinck Seidelinsgade 2, 9800 Hjørring Telefon: 98 90 38 00 Telefax: 98 90 38 00

FRR ... et godt alternativ

Hjemmeside: www.revsa.dk

Frøken SCT. LAURENTII VEJ 28 Aalund 9990 SKAGEN Blomster Brugskunst Tlf. 98&44 17 00

Sct. Laurentii Vej 1 9990 Skagen · Tlf. 98 44 37 33

Skagensvej · Ålbæk frisk med det hele 58 - også med prisen! Telefon 98 48 91 01

har markiser og solafskærmning til et hvert hjem - alt efter mål og i gedigne materialer...

å - store, som små!

98 44 13 98 SCT. LAURENTII VEJ 71 · 9990 SKAGEN

6


TURNERINGSRESULTATER Digets Pokaler 17. april 2010

Vindere i Damerækken: Fv. Nr. 2: Majken Jørgensen Nr. 3: Hanne Pedersen Nr. 1: Yrsa Vittrup

Vindere i Herrerækken: Nr. 1: Dieter Schneider Nr. 2: Anders Christer Jensen Nr. 3: Nikolaj Fynbo

Vindere i C-rækken: Nr. 1: Reinhart Nielsen Nr. 2: Vivi Bryndum Nr. 3: Tonny Carlsen

7


9990 SKAGEN TLF. 30 99 06 85 Villy: 40 73 06 85 Olaf: 40 73 06 84

Vagn Juhl KVALITET I RUSTFRIT STÅL

www.hfbygskagenaps.dk Havnevagtvej 4 9990 Skagen Tlf. 98 44 41 14 Mobil 20 44 36 14

... FOLKFax DU98KAN PÅ! 44 48STOLE 28

8

Kattegatvej 11 • Skagen

TÆPPER & MØBLER - alt under ét tag!

Tlf. 98 44 26 40


KAMPHANERNE Fredag d. 9. april: FORÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING Vi spillede som sædvanligt inden den egentlige kamphanesæson en stablefordmatch. Denne match blev vundet af Carl Aage Hansen med 33 points. Nr. 2 blev Ole Axel Nielsen med 30 point. De fik begge rødvin med hjem. Endvidere blev Arne Madsen tildelt hædrende omtale for sine 29 point. Vi fik en fremragende æggekage til frokost og fortsatte med uddeling af præmierne for den netop overståede match. Niels Brodersen, kassemester, viste sort på hvidt at regnskabet udviste en beholdning på godt 3000 kr. En forøgelse fra årets start (2009) med knap 800 kr. Den nye spilleplan blev udleveret og der var lidt debat om afbud, udeblivelse m.v. Det blev vedtaget, at man skulle møde i god tid så turneringslederen havde tid til at planlægge spillet. Der var ingen der ønskede udskiftning i ledelsen der derfor er uændret i endnu et år. Kassemesteren har modtaget årets gebyr fra mange kamphaner og beder de resterende om at indbetale kr. 500 på kamphanernes konto. (Se kontonummer i matchpropositionerne). Ole A. Nielsen

Nr. 1: Carl Aage Hansen

Nr. 2: Ole Axel Nielsen

Æresmedlem Eluf Schrøder

9


Grundlagt 1898

10

R酶dk忙lkevej 3-5 路 9990 Skagen Tlf. 98 44 10 80 路 21 47 10 80 www.skagen-tomrer.dk


NYE MEDLEMMER Velkommen til nye medlemmer Dorthe Bredgaard Birthe Sørensen Karl Johan Damgaard Karina Thomsen Wolfgang Bley Lars Ove Jensen Gert Bye Nielsen Anette Landbo Mejlkjær Claus Larsen Edith Poulsen Lilan Clemmensen Ulla Jacobsen Kurt Jacobsen Jeannete Lauridsen Henrik Møller Dennis Sørensen Bjarke Eriksen Jens Christian Broe Vrist Kia Andersen Mette Grønbech Elizabeth Christoffersen

Verona Sørensen Ulla Sølvkjær Nina Grønseth Birthe Jensen Kim Lau Petersen Sebastian Dam Grethe Sindt Jon Sindt Tove Schultz Melissa Wiborg Asbjørn Christer Jensen Esben Kjeldsen Jens Hjortkær Niels Brøbecher Sofie Fynbo Birger Thisted Jørgensen Grethe Munk Smidt Jesper Lyng Carina Vestergaard Andreas Diget Hermansen Mathias H Bindslev Christoffer Cloos Hylander Anette Ejsenhardt

11


SKAGEN CEMENTSTØBERI A/S TLF. 98 44 17 55 www.skagenbeton.dk

hotel ferieboliger konferencer fransk kok pool sauna dampbad tennis golf strand

Tranevej 108, Hulsig DK-9990 Skagen Telefon +45 9848 7222 skagenstrand.dk

skagen strand væk fra det hele, tæt på det meste

Afslibning og renovering af gulve. Opsætning af køkken m.m. Stort udvalg af nye gulve til god pris. Ring til Preben Lennert og du får råd og vejledning Brovandevej 30 • Skagen • Tlf. 20 32 71 80 info@skagen-gulve.dk • www.skagen-gulve.dk 12


SENIORKLUBBEN Så er vi efter en lang vinter kommet rigtig godt i gang igen, og vi har fået mange nye medlemmer – VELKOMMEN TIL JER. Vi har også i år arrangeret UDFLUGTER. Den 14. juni spiller vi i Sæby fra kl. 8.30, og den 20. september skal vi spille i Hirtshals med gunstart kl. 8.30. Den 13. september skal vi dyste mod Frederikshavn i Frederikshavn – mødetid kl. 8.00. Nærmere information om ovenstående vil senere kunne læses på nettet og på opslagstavlen i klubhuset. VANDREPOKAL: Den 26. juli spiller vi en l8-hullers turnering. Vinderen af dagens turnering vi få retten til årets vandrepokal og vil få sit navn indgraveret i pokalen. SPISNING: Den 17. maj og den 2. august vil der blive afholdt 9-hullers turnering med efterfølgende obligatorisk spisning. Prisen er kr. 110,00 der dækker såvel spisning som matchfee.

ÅRSPOINT: Ved beregning af års point vil et medlems samlede score være summen af de 15 spilledage, hvor medlemmet har haft det højeste antal point. Som spilledage tæller også udflugterne til Sæby og til Hirtshals, men ikke turneringsdagene. EL-VOGNEN: Der er indgået aftale med golfklubben om, at medlemmer af seniorklubben – med gyldig grund – uden betaling kan bruge den el-vogn, der af Niels Jacobsens arvinger er overdraget til golfklubben. Aftalen gælder ved brug i seniorklubbens matcher, og vognen kan reserveres i receptionen, såfremt den er til rådighed. Til de hidtil 3 første spilledage i år den 12., 19. og 26. april har der været et meget stort antal tilmeldinger, så alt tyder på en rigtig god sæson 2010, det glæder vi os til. På bestyrelsens vegne Karen Krause-Jensen

Hvide Klit deltog i Golfmessen i Herning den 26.-28. februar. Vi slog et slag for GOLF PÅ TOPPEN sammen med Frederikshavn, Sæby og Sindal.

13


Fiskergangen 8-10 9990 Skagen Tlf. 98 44 12 14 Fax 98 45 14 46 E-mail: cykler@friskagen.dk

Aut. kloakmester. Betonboring, flise-, støbe-, kloak- og havearbejde udføres JØRN LYTH SKAGEN A/S Håndværkervej 11 · Postboks 154 9990 Skagen Telefon 98 44 22 42 · Fax 98 44 62 42 Biltelefon 40 45 24 42

Skagen Bogtrykkeri as

I.P. Thomsens Vej 5 · 9990 Skagen Telefon 9845 1222 · Fax 9845 0285 sk@gen-bogtrykkeri.dk 14


GENERALFORSAMLING Ca. 130 var fremmødt til generalforsamlingen den 23. marts 2010. Formanden Jens Ottesen bød velkommen, og bad om 1 min. stilhed for at mindes klubbens afdøde medlemmer. 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes advokat Aksel Groth. 2. Beretning. Formanden henviste til sin skriftlige beretning i klubbladet og ønskede kun at korrigere et enkelt tal, nemlig at antallet af gratisspillende greenfee gæster skulle være 3000 og ikke som anført 2305. Beretningen blev taget til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer. 3. Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Jørn Andersen. Regnskabet blev forelagt til godkendelse, og med dirigentens tilladelse blev budget 2011 samtidigt fremlagt til orientering. Under gennemgangen af regnskabet fremhævede kassereren at der i 2009 havde været afholdt store vedligeholdelsesomkostninger på maskiner; til gengæld har klubben sparet meget på vandafgiften. Årsagen til årets gode resultat er øgede indtægter fra sponsorer, fra greenfee og fra Frederikshavnerordningen. Når klubben over de seneste 3 år har set en stigning i greenfeeindtægterne, er årsagen hovedsageligt at de gamle hotelaftaler er udløbet. Regnskabet blev herefter godkendt uden spørgsmål og kommentarer. 4. Budget 2010. Budgettets indtægter forventes at blive lavere end i 2009. Vi har haft en usædvanlig stille start på det nye år i forbindelse

med den kolde vinter, det bevirker, at vi ikke har haft indtægter på greenfee i de første 3 måneder. Forventningerne er at tilskud fra Frederikshavnerordningen vil blive lavere, da bl.a. aktivitetstilskuddet er nedsat i 2010 ligesom en mindre tilbagegang i medlemstallet for de 0-25 årige medfører mindre tilskud. Kontingent 2011. Bestyrelsen anmodede om en tilladelse til en generel forhøjelse på op til 5 % i 2011, ligesom bestyrelsen ønskede pensionistkontingentet forhøjet med yderligere 340,00 kr. Det sidste punkt gav anledning til en del protester, da adskillige mente, at ikke alle pensionister var i stand til eller villige til at betale en sådan stigning. Bestyrelsen begrundede ønsket med, at antallet af pensionister havde været og vil fortsat være stærkt stigende, således var man på 4 år gået fra at have 40 pensionister til nu at have over 160. Efter afstemning godkendtes begge bestyrelsens anmodninger, idet forhøjelsen på kr. 340,- kun efter fintælling blev vedtaget med stemmerne 70 mod 69. 5. A. Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring paragraf 8: 8.1 ny ordlyd – Kontingentrestancer udover 3 måneder kan efter bestyrelsens beslutning medføre eksklusion. Genoptagelse kan først finde sted, når hele restancen med tillæg af et af bestyrelsen fastsat gebyr er betalt af den ekskluderede. Ændring vedtaget. 6. B. Forslag fra baneudvalg. Forslag om forbud mod brug af golfvogne og golfbuggies i vinteren 2010/2011. Dette medførte en livlig debat fra de tilstedeværende. Nu har vi spillet på banen i

15


GENERALFORSAMLING

Fv.: Revisor Peder Hyldtoft - Kasserer Jørn Andersen - Formand Jens Ottesen

40 år uden forbud udtalte Jørgen Nielsen. Henning Sehested mente at mange pensionister ikke ville komme ud at spille hele vinteren, det syntes han ikke var fair. Niels Villadsen ville vide hvordan klubben ville håndtere greenfee spillere, som ikke havde bærebag med. Edith Villadsen anførte, at en del som hun ikke fysisk kunne klare en bærebag og dermed var udelukket fra at spille i et halvt år, hvis forslaget blev vedtaget. Frede Jensen svarede på forsamlingens spørgsmål. Forslaget kom til afstemning og blev med stort flertal nedstemt. Det blev henstillet til forsamlingen at benytte bærebag i videst muligt omfang i vintersæsonen..

16

7. Forslag fra medlemmerne. Allan Fage og Bjørn Thomsen fremlagde forslag om ændring af vedtægternes paragraf 14-15 og 16, som omhandler bestyrelsens sammensætning og valg hertil. Aksel Groth gjorde opmærksom på at dette også ville kræve vedtægtsændringer i paragraf 12. Bjørn Thomsen syntes ikke det var fair at de først på generalforsamlingen blev gjort opmærksom på at det krævede en vedtægtsændring i paragraf 12. Lene Kappelborg gjorde opmærksom på at der bør være 6-7 medlemmer i bestyrelsen, og ikke som foreslået 5, p.g.a., at det er frivilligt arbejde, og man skal være flere til at bære byrden. Hans-Jørgen Hjort fremhævede den risi-


GENERALFORSAMLING ko ved forslaget, at en direkte valgt formand kunne komme i konflikt med resten af bestyrelsen. Herefter blev forslaget sendt til afstemning, og da der ikke var det i vedtægterne krævede 2/3 flertal for forslaget, bortfaldt det. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Jens Ottesen og Jørn Andersen. De ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Carl Jesper Hermannsen, Mads Dyhr og Brian Strauss. Forsamlingen foreslog Birthe Elling. Valgt blev Mads Dyhr, Carl Jesper Hermannsen og Brian Strauss. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Peter Hyldtoft ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen har indhentet tilbud på revision og som ekstern revisor blev BDO foreslået. Jørgen Larsen efterlyste en ulønnet frivillig intern revisor og ønskede oplyst prisen på den eksterne revision. Bestyrelsen oplyste, at prisen var kr. 17.000 + moms og at det var et krav i Frederikshavnerordningen at regnskabet var godkendt af en statsautoriseret eller en registreret revisor. Herefter valgtes BDO revision.

10. Eventuelt. Allan Fage og Bjørn Thomsen forelagde ønsket om at oprette foreningen Hvide Klit’s Venner. Foreningens formål vil være at yde støtte til den fortsatte udvikling af golfklubben Hvide Klit samt gennem golfarrangementer og lignende at styrke såvel klubånd som at udbrede interesse for og kendskab til golf. De fik mange positive tilkendegivelser og indmeldelsesblanketter blev omdelt. Stiftende generalforsamling afholdes den 19.04 2010, kl. 19.30. Jan Andersen orienterede om Forenings El hos Energi Nord, hvor klubben får en rabat på El pr. tilmeldt privat husstand, og husstanden selv også får en rabat. Der vil blive informeret yderligere på hjemmesiden i løbet af kort tid. Hans-Jørgen Hjort bad medlemmerne holde sig orienteret på hjemmesiden, idet de endelige planer om åbent hus vil blive offentliggjort her fredag den 26.03.2010. Hans Jørgen Hjort takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Jens Ottesen og Jørn Andersen samt intern revisor Peder Hyldtoft for et langvarigt og godt arbejde for Hvide Klit.. Til slut takkede formanden dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.

Tømrer- og snedkerfirmaet

SØRENSEN & FRANDSEN Peter Anthonisensvej 5 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 49 66 Mobil 20 33 46 24 · www.sorensenogfrandsen.dk

17


BEGYNDERE 2010 Velkommen til alle begyndere 2010 Klubbens bestyrelse og klubbens begynderudvalg vil hermed byde jer velkommen hos os. Du kan glæde dig til rigtigt mange timer i det fri, med nye venner og en udfordrende sport, som grundet sit enestående handicapsystem gør, at alle, dygtige som mindre dygtige, ældre som yngre med stor fornøjelse kan konkurrere mod hinanden på lige fod. Men nu skal du altså i gang med at lære teknikken. Instruktion i slagene får du hos vor træner Ole Smidt sammen med dit hold. Så gælder det om at øve, øve og øve. Regelbog samt to letlæste bøger om regler og adfærd på banen får du udleveret på en regelaften. Øvelse på vores korte bane (kaldet par-3 banen) beliggende ved Sundhedshøjskolen kan du straks gå i gang med. Scorekort til denne bane kan hentes ved skranken i klubhuset. Men pas på, at du ikke slår, hvis du kan risikere at ramme andre. I praksis vil det sige, at der ikke bør være andre foran dig på det hul, du vil spille, og se dig godt for, at du ikke rammer nogen bag dig eller ved siden af dig, når du svinger dit golfjern. Klubhuset, restauranten og træningsfaciliteterne kan du benytte ligesom alle andre medlemmer. Du er velkommen om tirsdagen, hvor en øvet vil spille par-3 banen med dig og hjælpe med råd og vejledning. Når du kan spille par 3 banen under 42 slag (damer) eller 39 slag (herrer) afleverer

18

du scorekortet til begynderudvalget, og du kan nu deltage i begynderturneringen på turneringsbanen om tirsdagen. Kaninturnering første gang tirsdag den 4. maj Tirsdag er dagen hvor nybegyndere og begyndere mødes med erfarne spillere for at dyste i en turnering over 9 huller. Man møder op helst i god tid før kl. 16.30 og udfylder et scorekort til turneringsbanen med navn og nr. De første gange i sæsonen vil der være hjælpere der viser dig, hvordan scorekortet udfyldes. Kortet og 10 kr. afleveres ved skranken, hvor begynderudvalget så sætter holdene sammen. Starten er mellem 16.50 og 17.00, og du bliver af en holdkaptajn kaldt ud i tide, så du kan finde det hul, du skal starte på og nå ud til det til tiden.. Efter turneringen er der samvær og præmieoverrækkelse i restauranten. Mad skal bestilles før man starter. På disse aftener kan man ved sit spil opnå et handicap og løbende forbedre det. Alle sportsgrene har regler, naturligvis, men golfsporten har flere end de fleste. Da man jo spiller ude i naturen, kan der forekomme mange forskellige situationer, som man så har måttet lave regler for. Vi er mange medlemmer, der skal færdes sikkert på banen, så det er vigtigt, at du foruden reglerne får lært sikkerhedsbestemmelserne og færdselsregler på banen (etiketteregler). Alt dette bliver du undervist i på regel- og etikette kurser. Se efter på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen for begyndere i klubhuset, hvornår disse afholdes, og meld dig til. Du skal undervejs i forløbet aflægge en prøve på dine slagfærdigheder, og ved en


BEGYNDERE 2010 test bevise, at du kender tilstrækkeligt til golfetikette og -regler til, at du kan godkendes til på egen hånd at spille på turneringsbanen. Du henvender dig i sekretariatet, som sikrer, at du inden 14 dage vil komme til prøve. Når disse er bestået og dit handicap via deltagelse i kaninturneringen er nået ned på 45 eller derunder, bliver du godkendt til på egen hånd at spille turneringsbanen, men indtil da tilbyder klubben en fadderordning, hvor du stadig som begynder kan komme til at spille på turneringsbanen, men så er det sammen med en fadder. Se nærmere herom på klubbens hjemmeside eller på opslagstavlen i klubhuset.

udfordret både psykisk og fysisk, og det er svært. Men det er derfor, at man år efter år glæder sig til den næste runde golf. Når du så næste år er blevet fuldt medlem og har handicap på 45 eller derunder byder klubben dig på muligheder for at spille med seniorerne, dameklubben eller herreklubben efter disses bestemmelser, ligesom du helt frit når der er ledige timer kan bestille tid og gå ud at spille døgnet rundt, alene eller med nye eller gamle bekendte, ligesom du kan spille på mange baner i Danmark og i udlandet mod at betale greenfee. På begynderudvalgets vegne: velkommen Hans-Jørgen Hjort

Det er en spændende sport, du har kastet dig ud i. Jeg kan garantere, at du vil blive

19


TEGNESTUEN SKAGEN ApS Arkitektfirma ved Karsten Hvid Jepsen, ark. MAA Arkitekter MAA, DANSKE ARKitektvirksomheder Østersøvej 2, 9990 SKAGEN, 9844 1524/4034 2224 khj@tegnestuen-skagen.dk

Rum til at mødes Rum til at mødes

Gælder det en af livets store fester, receptioner, banquetter, konferencer, weekendophold

Gælder det en livets store fester, eller bare en af hyggelig aften for receptioner, to... banquetter, konferencer, weekendophold eller bare en hyggelig aften for to...

Rekvirer vores flotte selskabsbrochure

Rekvirer vores flotte selskabsbrochure eller ring og bestil bord allerede i dag! eller ring og bestil bord allerede i dag! Vi til til at se på Color Hotel Skagen! Vi glæder glæderosos at Dem se Dem på Color Hotel Skagen! Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen

Ses vi?

44 22 33 • Fax 98 44 21 34 Color Hotel Skagen, Tlf. Gl. 98 Landevej 39, 9990 Skagen Tlf. 98 44 22 33 • Fax 98 44 21 34

www.colorhotels.dk

Ses vi?

www.colorhotels.dk

GÅR DU I SALGSTANKER? Vi støtter og tager selv aktiv del i det lokale foreningsliv i Skagen og Ålbæk. Bestil et gratis salgstjek på tlf. 9844 1616 EDC Ole Bo Sct. Laurentii Vej 63 C · 9990 Skagen · 999@edc.dk

20


JUNIORAFDELINGEN

Så kom vi endelig igang. Det har nok været den værste vinter jeg kan huske idet det ikke har været muligt at spille golf. I juniorafdelingen plejer vi at spille vantegolf et par gange om vinteren, men da dette ikke kunne lade sig gøre, måtte vi lave et par arrangementer indendørs. Disse bød på lidt af hvert: Vi havde puttekonkurencer indendørs og chippekonkurencer ude på parkeringspladsen - desuden var der lavet nogle quizer ang. Regler og etikette på en golfbane. Fredag den 9-4 kom så endelig den dag, hvor vi kunne komme på ”græs”. Vi lagde ud med en gang texasscramble for både børn og voksne. Derefter var der spisning. Vi var 50, der nød Nikolai og Karins gode mad (hvis det er standarden bliver det en god sæsson.)

Lørdag den 18-4 afholdt vi begynder- og kredsturnering i Hvide Klit. Vi fik besøg af Læsø, Sæby og Frederikshavn. Vi var så beskedne at tage førstepladsen i begge turneringer. Kreds: 1 Hvide Klit . . . . . . . . . 128 point 2 Sæby . . . . . . . . . . . . . . 105 point 3 Frederikshavn . . . . . . 97 point 4 Læsø . . . . . . . . . . . . . . 70 point Begynder: 1 Hvide Klit . . . . . . . . . 2 Frederikshavn . . . . . . 3 Sæby . . . . . . . . . . . . . . 4 Læsø . . . . . . . . . . . . . .

66 point 51 point 27 point 0 point

Desværre er vi ramt af masseafbud til Læsøturen - men håber, at dem der kommer afsted får en god tur. Resultater i næste klubblad. fortsættes side 23

21


:\ZHUUL3HUUN +P7OEKIR

1L^LSY` Alt indenfor

TØMRER OG SNEDKERARBEJDE Gasbeton, sokkelelementer, nybygninger, tilbygninger og reparationer !

C

Vi forhandler også: VINDUER, DØRE i træ og plast fra Outrup HTH og UNOFORM KØKKENER K

:ŸVOWXIH 9HWXMPPMRK 2MIPW3XXIWIRWZINˆ+P7OEKIR 8PJ [[[PERRKHO

FARVEKOPI Farvebrochurer - Etiketter A3 Plakater - Postkort Medlemsblade - Prislister Regnskaber - Lokalplaner

Tømrer- og snedkerfirma

LARSEN & THORSEN Skarpæsvej 185 - 9990 Skagen

Tlf.: 98 45 13 97 • Mobil.: 30 98 13 97GLARMESTER

SKAGEN NY GLAS VESTKAJEN 12 • TLF. 98 44 18 16

Sange - Indbydelser Menukort - Tegninger Visitkort - Bordkort

Sct. Laurentii Vej 112 - 9990 Skagen Telefon 9844 3511 - Fax 9845 0311 E-mail: sjoebeck@adr.dk

22

98 44 18 16 Fax 98 45 18 16 www.skagen-nyglas.dk


JUNIORAFDELINGEN

A rækken

Årets første turnering blev afholdt den 234 og igen i år vil vi gerne sige tak til vores proshop for deres sponsorat af meget fine præmier til alle der deltog. A rækken 1 Louise Pedersen 2 Magnus Nielsen 3 Nikolaj Fynbo

B rækken

B rækken 1 Christian B Mikkelsen 2 Jacob Jørgensen 3 Marcus Andersen C rækken 1 Palle Olsen 2 Christian Groth 3 Christian Lauridsen D rækken 1 Melissa Wiborg 2 Asbjørn Jensen 3 Julie Dam

C rækken

Til sidst vil jeg gerne opfordre alle juniorene til at tage en ven eller veninde med ud og prøve at spille golf om fredagen - der er nemlig plads til mange flere.

233

D rækken


Flot velassorteret Italiensk vin og delikatesseafdeling samt franske specialiteter

Det De D ett llille ille kkaffehus affehus SSkagen kagen

SSct. ct. LLaurentii aurentii Vej Vej ej 6 67 7 Tlf. Tl f. 98 98 45 45 10 10 2 20 0 TTæt Tæ æt vved ed R Rådhuset ådhuset og og K Kirken irke keen n www.skagenkaffe.dk www.s w ww. w.skage ggen enkaf afffffeee.dk .dk

Stort udvalg i kaffe og teer samt hjemmelavet chokolade. Aut. Kusmi forhandler.

24


HERREDAG

Langt om længe Puha da da, hvor har det taget tid inden sæsonen kom i gang. Men nu er vi i gang, og vi må fra Herredages komiteens side sige, at vi er kommet godt fra land. Ved første spisning i april var der mødt over 90 op, hvilket var helt fantastisk for os i komiteen at se, og hvilket Cafe Hvide Klit garanteret også syntes var dejligt. Vi er sikre på, at med den menu der blev serveret, vil vi være rigtig mange til spisning den første onsdag i hver måned. Som tidligere år er der også i år nye tiltag som man skal være opmærksom på som medlem af herredagen. Et af de nye tiltag er sat i værk er, at når der er spisning, har man mulighed for at spille par 3 banen, i ventetiden på at vi skal spise kl. 19.15. Man spiller banen 2 gange, må kun ha 3 jern (inkl. en putter) med, og der spilles slagspil uden handicap. Den der har spillet runderne i færreste slag vinder pågældende onsdag, og vil på behørig vis blive fejret under middagen. Man skal huske, at herrekomiteen skal have scorekort senest kl. 19.00, overskrides denne tid er man ikke med i dagens match på par 3 banen.

I år har vi også sat Frede Jensens gode ide med at hvert hold adopterer et golfhul. Adoptionen indebærer, at når man spiller, ikke bare hver onsdag men i det hele taget, er opmærksom på at ”vedligeholde” det adopterede hul. I skrivende stund er det ikke alle hold der har meldt sig til denne vigtige opgave, hvilket for os i herrekomiteen ikke er i orden. Tiltaget er først og fremmest lavet for at hjælpe os selv, altså for at banen bliver så god som muligt, så hvis ikke dit hold har adopteret et hul, så er det tiden nu. Der kan være flere hold som har det samme hul, så der er ingen undskyldning. Vi har desværre ikke nået at spille så mange runder i skrivende stund, så der herunder står en masse navne på spillere der har vundet, dette vil komme i næste blad. Vi i herrekomiteen ønsker jer alle en god sæson, smil hele runden, og du vil ha større chance for at gå ned i handicap. Herrekomiteen

25


MURERFIRMAET A S

Lars Jensen Vagn Juhl KVALITET I RUSTFRIT STÅL Havnevagtvej 4 9990 Skagen Tlf. 98 44 41 14

Lars Ole Jensen Musketervej 10 · 9990 Skagen Telefon 98 44 51 24 Mobil 30 98 28 24

Mobil 20 44 36 14 v/Helle Munk • Sct. Laurentii Vej 58 Fax 98•44 281207 9990 Skagen Tlf.48 9844

Skagen Kasse- & Plastfabrik A/S Østersøvej 2 • Postboks 226 • 9990 Skagen Telefon 98 44 38 77 • Fax 98 45 08 05 Sprøjtestøbning i plast · Emballager til fiskeindustrien Leverandør til levnedsmiddelindustrien

ROBERT HANSEN

A/S

KATTEGATVEJ 1 · 9990 SKAGEN · TLF. 98 44 18 22 · FAX 98 44 67 99

- det er os der sælger Mondeo !

26


HVIDE KLITS VENNER Hvide Klits Venner en realitet Mandag den 19. april 2010 var der indkaldt til stiftende generalforsamling i ”Hvide Klits Venner”. En forening som i løbet af vinterens mørke var opstået, ved at to passionerede golfspillere, Bjørn Thomsen og Allan Fage Sørensen kedede sig bravt fordi sneen forhindrede dem i at slå til den lille runde. Adskillige timer blev brugt på at drøfte hvordan man bedst muligt kunne hjælpe Hvide Klit på alle måder. Masser af ideer opstod under de to herres samtaler, men især en ide blev ved at poppe op, nemlig venneforeningen. Det blev ikke ved snakken, nej handling og en plan tog form, og lørdag den 6. marts var der indkaldt til et formøde på Pakhuset, for at se om ideen kunne bære. På mødet var 24 personer mødt op, 24 personer som alle gav de to herre det sidste ”drive” til at sætte Hvide Klits Venner i værk. Som skrevet tidligere, blev Hvide Klits Venner stiftet den 19. april 2010. Helt i tråd med en af venneforeningens intentioner, ”det gode sammenhold”, startede aften med en dejlig ”Wienerschnitzel” og lidt hygge omkring bordene hvor der efterhånden havde indfundet sig ca. 65 deltagere. Bjørn Thomsen indledte den stiftende generalforsamling med at byde velkommen, og det var helt tydeligt at Bjørn var stolt over det flotte fremmøde. Bjørn fortalte om selve tilblivelsen af venneforeningen, hvorefter Bjørn pegede på Peder Hyldtoft som dirigent for den stiftende generalforsamling. Peder gelejdede myndigt generalforsamlingen gennem alle punkter. De to initiativtagere Bjørn Thomsen og Allan Fage Sørensen havde ydet et godt og solidt forarbejde, da der til selve vedtægterne var ganske få ændringer. Vedtæg-

terne blev vedtaget, og Hvide Klits Venner var en realitet. Efter vedtagelse af vedtægterne, overgik generalforsamlingen til valg af bestyrelsen. Som formand valgtes Bjørn Thomsen, som kasser valgtes Allan Fage Sørensen. Desuden blev Michael Venøbo, Yrsa Vittrup (som senere ved konstituering af bestyrelsen blev valgt som næstformand) og John Høst Sørensen valgt som menige medlemmer af bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Eva Lønroth og Hans Henrik Holst. Som revisor valgtes Steen Andersen og som revisor suppleant valgtes Finn Justesen. Efter valg var generalforsamlingen nået frem til eventuelt. Her Kunne Allan Fage Sørensen fortælle, at foreningen på nuværende tidspunkt har ca. 100 medlemmer, hvilket er det man roligt kan kalde en god start for en ny forening. Bestyrelsen er i arbejdstøjet på nuværende tidspunkt, og der vil ikke gå længe før man kan følge med i hvilke tiltag som venneforeningen først tager fat på. Foreningen har lavet aftale med moderklubben Hvide Klit om at få en ”pind” på Hvide Klits hjemmeside, her vil man kunne læse alt om venneforeningen, man vil også her kunne læse om hvordan man for kr. 150,- om året kan være med til at bakke venneforeningen op. Man skal huske desto flere medlemmer venneforeningen har, desto større chance er der for, at vi kan yde en indsats som i den sidste ende vil hjælpe Hvide Klits Golfklub, såvel sammenholdmæssigt som økonomisk, så meld dig ind i Hvide Klits Venner, hellere i dag end i morgen. Hvide Klits Venner

27


Bents AutovĂŚrksted Telefon 98 48 83 44

ALTID GOD SERVICE!

28


REGELSPALTEN Fru NN ligger fint på fairway. Tager et prøvesving og rammer uheldigvis bolden, der flytter sig ca. 1 m frem. ”Av det var et prøvesving” siger fruen og fortsætter hen til bolden og spiller videre medens hun tæller 1 slag frem på sin kuglesnor. Her er vist noget galt, mente hendes medslagspillere, men hvad? Jo, for det første har hun ikke slået noget slag. Et slag er som alle ved: en fremadgående bevægelse af køllen eller jernet i den hensigt at ramme bolden. Det havde hun, som hun tydeligt sagde, ikke. Derimod har hun bevæget en bold i hvile, og her siger regel 18-2, at hun skulle have et straffeslag, samt genplacere bolden. Da hun altså ikke genplacerede bolden, har hun overtrådt re-

gel 20-7, d. v. s., hun har spillet fra et forkert sted. Straffen herfor er 2 straffeslag. I den givne situation havde hun ikke væsentlig fordel af at spille 1 m længere fremme, så hvis hun og markøren havde noteret 3 straffeslag, havde alt været i orden. Skulle der opstå en situation, hvor man spiller fra forkert sted og har haft væsentlig fordel af det, skal man inden man slår ud på næste hul tilbage og rette fejlen ved at spille en ny bold fra det rigtige sted samt lægge to straffeslag til denne bolds score. Undlader man at rette fejlen i tide bliver man diskvalificeret Morale: tag altid prøvesving et godt stykke væk fra bolden.

Spil golf på toppen – med rabat! – frit efter eget valg:

Golfklubben Hvide Klit . 9848 9021

2 x greenfee for kr. 550,x 3 x greenfee for kr. 800,x 4 x greenfee for kr. 1.000,-

Sæby Golfklub . 9846 7677

Køb kupon i et af klubbernes sekretariater - let og bekvemt. Gælder kun hverdage. Sindal Golf Klub . 9893 4422

Frederikshavn Golf Klub . 9843 5588

Kuponen er personlig og skal benyttes inden for 7 dage. Grupper er også velkomne.

www.golfpaatoppen.dk 29


BANEKONTROL Nu er banekontrollen så småt startet op og kontrollørernes opgave er, at sikre spillet på vores bane glider let og smertefrit. Kontrollørerne er der for vores skyld og yder et stort stykke arbejde for vores klub. Så jeg vil indtrængende opfordre alle, både gæster og medlemmer til at tage godt imod dem når i møder dem på banen. Vi har i samarbejde med banekontrollen, udarbejdet et sæt regler for kontrollens opgaver og beføjelser. De regler vil være at finde på opslagstavlen i klubhuset og på skiltet med konverteringstabeller på vej imod hul 1. En god start vil være, at alle altid har deres bagmærke til at hænge synligt på deres bag, skulle du høre til dem der skifter imellem bære- og vognbag, kan du få et ekstra bagmærke i sekretariatet.

30

Dernæst skal alle altid have en pitchfork med på banen. Der er bestilt reklame pitchforks, som kan købes af kontrollørerne når de kommer rundt. I år har kontrollørerne bemyndigelse til, at slå en og to bolde sammen. De har ligeledes ret til at beslutte, om der skal lukkes igennem. Skulle du komme ud for noget sådan, er det fordi det er nødvendigt og hvis det kan få spillet til at flyde bedre, er det jo godt for alle, så tag det ikke som en straf hvis det skulle ske. HUSK ! Banekontrollen er der for din skyld, så du kan få en god oplevelse ud af at spille vores pragtfulde bane, derfor vil jeg opfordre alle til at tage godt imod dem. Theis


Støtter din bank også din forening - det gør Spar Nord Bank!

Ind på greenen! Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig.

På gensyn i Spar Nord Skagen ikke som 96 de 79 andre Telefon 00 50 www.sparnord.dk

Hotellet tæt ved stranden, havnen, vippefyret, museerne, banegården og forretningsgaderne. Konferencefaciliteter.

Østre Strandvej 35 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 11 31 · Fax 98 45 11 61 · www.hotelstrandly.dk


Afsender: Golfklubben Hvide Klit Hvideklitvej 28 Bunken 9982 Ålbæk

B Oplevelser for krop, sjæl og det gode humør!

Ruths Hotel

Ruths Hotel · Hans Ruths Vej 1 · 9990 Skagen · Tlf. 9844 1124

Strandhotellet

- se mere på www.ruths-hotel.dk

Strandhotellet Gl. Skagen · Jeckelsvej 2 · 9990 Skagen · Tlf. 9844 3499

Restaurant S¹m¸rket

- se mere på www.strandhotellet.glskagen.dk

Strandhotellet Gl. Skagen · Jeckelsvej 6 · 9990 Skagen · Tlf. 9844 3348

- se mere på www.strandhotellet.glskagen.dk

2010 nr. 2 - maj  

Klubblad for Golfklubben Hvideklit. Dette er udgaven for maj 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you