Page 1

GOLFKLUBBEN

MEDLEMSBLAD

2

MAJ 2009


STØTTER DIN BANK OGSÅ DIN KLUB? Bank og hovedsponsor for Golfklubben Hvide Klit

2


INDHOLD

KLUBBLAD nr. 2 - 2009 - 28. ÅRGANG Golfklubben Hvide Klit, Hvideklitvej 28, Bunken, 9982 Ålbæk. Hjemmeside: www.hvideklit.dk Sekretariat: Ma.-fr. 9-13. Sekr. Pia Larsen Tlf. 98 48 90 21. Fax 98 48 91 12 E-mail: info@hvideklit.dk Restaurant: Tlf. 98 48 91 14. Fax 98 48 91 12 Proshop: Pro Ole Smidt. Tlf. 98 48 80 08 Greenkeeper: Erik Hansen Booking af starttid: www.golfbox.dk Telefontid hverdage 8.00-14.00 Tlf. 98 48 90 21 BESTYRELSE: Formand: Jens Ottesen. Tlf. 21 49 94 85 E-mail: minnaottesen@skagennet.dk Næstformand: Theis Jørgensen. Tlf. 51 90 70 57 E-mail: lotte.theis@skagennet.dk Kasserer: Jørn Andersen. Tlf. 98 48 15 79 E-mail: rosemarieogjorn@andersen.mail.dk Gitte Juhl. Tlf. 40 28 42 77 E-mail: frujuhl@hotmail.com Hans-Jørgen Hjort. Tlf. 75 84 00 40 E-mail: gohhjort@hotmail.com Lene Kappelborg. Tlf. 21 24 86 12 E-mail: lkappelborg@hotmail.dk Frede Jensen. Tlf. 30 25 07 57 E-mail: frj@skagennet.dk UDVALGSFORMÆND: Baneudvalg: Frede Jensen Banekontrol: Erling Sanddahl, Carl Erik Sørensen, Hans Jørgensen, Carl Åge B. Hansen, Jens Thomsen, Knud Erik Andersen Begynderudvalg: Hans-Jørgen Hjort Dameudvalg: Gitte Juhl Handicapudvalg: Jan Andersen Herreudvalg: Carl Jesper Hermansen Sponsorudvalg: Jan Andersen Juniorudvalg: Brian Strauss Seniorudvalg: Henning Sehested Sportsudvalg/junior- & elite: Theis Jørgensen KLUBBLADET: Jens Ottesen (ansv.) Indlæg, fotos m.v. til bladet: Skagen Bogtrykkeri as, IP Thomsens Vej 5, 9990 Skagen Tlf. 9845 1222. E-mail: sk@gen-bogtrykkeri.dk

Formandens indlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turneringsresultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cafémøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hole in one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torsdagsdamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamphanerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybegyndere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junior-elite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islantilla Golf Resort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 års jubilæum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 33

Standerhejsning den 15. marts 2009.

Forsidefoto: Schrøders hus. DEADLINE for næste nr.: 22. juni 2009

3


SKAGEN HAVN FISKERESTAURANT Nyd udsigten fra vores hyggelige restaurant på 1. sal. Bordbestilling 98 44 20 00.

HAVNECAFE I vores café serveres lette retter til populære priser. Ingen bordbestilling i sommersæsonen. BAR Pakhusets bar er et godt mødested med atmosfære og god stemning. Musik og dans hver weekend og i sommersæsonen hver aften.

AURANT & HAVNE EREST CAF É FISK

RØDSPÆTTEVEJ 6 • 9990 SKAGEN • TLF. 98 44 20 00 www.pakhuset-skagen.dk 4


FORMANDENS INDLÆG

Efter en vel overstået generalforsamling er det mig stor en glæde at byde de 2 nye medlemmer Frede Jensen og Lene Kappelborg velkommen i bestyrelsen. Frede Jensen har påtaget sig formandskabet for baneudvalget. Med Frede’s store viden indenfor skovområdet er vi meget glade for, at han vil udføre dette stykke frivillige arbejde i klubben. Velkommen til Frede. Et lige så stort velkommen til Lene Kappelborg. Lene har, i kraft af sit daglige virke i turistforeningen, en meget stor viden om bl.a. markedsføring. Uden at der er blevet nedsat et udvalg, har Lene påtaget sig især at arbejde med information, kommunikation, markedsføring og PR. Lene og klubbens daglige leder Jan Andersen skal have det løbende ansvar for området. Velkommen til Lene. Et af vores nye tiltag, som er affødt af et forslag på generalforsamlingen, er afholdelse af et Café-møde hvor alle ideer og forslag er meget velkomne. Mødet vil blive afholdt i klubbens lokaler. Vi håber at mange af klubbens medlemmer vil bakke op om dette initiativ og møde op, så vi kan få en god debat. Vores nye pumpehus ”SCHRØDERS HUS” er nu ved at være færdigt. Der mangler stadigt lidt el-arbejde og nedlægning af fliser pumperummet. Hvis der er nogle af ejerne af golfbiler der ønsker at sætte porte i bygningen skal

de henvende sig til Jan i sekretariatet. Vi har nedfældet nogle retningslinier for udseendet af portene, da disse gerne skulle passe til bygningen og samtidig have et ens udseende. ”Digets Pokaler” blev igen i år afviklet på bedste måde. Der var rigtig mange deltagere i matchen, men ikke ret mange til flæskesteg og is bagefter. Dette er lidt ærgerligt da netop denne turnering med spisning, var en tradition som Svend Åge så frem til hvert år. Næste år vil vi forsøge, sammen med ”Digets Fond”,at lave turneringen mere attraktiv, således at de der deltager i matchen også deltager i spisningen. Endnu engang tak til Hans Peter Kyk og Fonden for den flotte pengegave på kr. 20.000,-. Det er mig igen i år en stor glæde at byde vores nye medlemmer velkommen i klubben. Forløbig er der startet 2 hold, og vi håber, at der bliver oprettet et hold mere i løbet af foråret. Begynderne spiller som sædvanlig hver tirsdag, og jeg er sikker på at udvalget sagtens kan bruge frivillige hjælpere. Så mød op. Der er altid brug for en hjælpende hånd. Med venlig hilsen Jens Ottesen

5


SSimulatorgolf imulator g o l f & BBowling owling Vi spiller 책ret rundt. 38 golfbaner & 8 bowlingbaner

Buttervej 25, 9990 Skagen

Tlf. 98 44 43 44 6


TURNERINGSRESULTATER Trælastens Åbningsturnering 15.3.

Digets Pokaler 18.4.

Vindere A-Rækken Nr. 1: Morten Løve Hansen · Nr. 2: Lasse Sørensen · Nr. 3: Lasse røntved Vinderne af Digets Pokaler 2009 Damerækken: Randi Schneider C-rækken: Lotte Lykke Jørgensen Sponsor: Hans Peter Kyk Herrerækken: Lars Ole Jensen

Vindere B-Rækken Nr. 1: Mikael S. Christensen · Nr. 2: Hans Lindskov · Nr. 3: Niels Ole Kristensen

Vindere C-Rækken Nr. 1: Frank Christensen · Nr. 2: Tommy Torp Nr. 3: Thomas Lund

Parturnering 25.4.

Sponsorer: tv. Lars Ole Jensen th. Jørn Lyth Nr. 1: Heidi F.Sørensen/Theis Jørgensen Nr. 2: Yrsa og Jens Vittrup Nr. 3: Lene og Jørgen Frandsen

7


9990 SKAGEN v/ Olaf TLF. 30Frandsen 99 06 85 Tlf. 40 Villy: 4073 7306 0684 85 Olaf: 40 73 06 84 www.hfbygskagenaps.dk

Kattegatvej 11 • Skagen

TÆPPER & MØBLER - alt under ét tag!

... FOLK DU KAN STOLE PÅ!

8

Tlf. 98 44 26 40


CAFÉ·MØDE Kære medlemmer i Golfklubben Hvide Klit! På generalforsamlingen blev der stillet forslag om, at der blev lavet et idéudvalg for klubben. Det synes vi er et rigtig godt forslag, og vi vil med dette café møde invitere til at deltage og komme frem med gode idéer. Vel mødt i klubben den 7. juni. Med venlig hilsen Sekretariatet og bestyrelsen Golfklubben Hvide Klit inviterer medlemmer til Café møde søndag den 7. juni kl. 14.00 - 18.00 i klubhuset. Har du gode forslag til nye tiltag? Eller bare et ønske om at være med til at gøre klubben til en endnu bedre klub? Så tilmeld dig nu! Du kan allerede nu vælge dig ind i en af de grupper, hvor du mener du har mest at byde ind med: Grp. 1: Selve banen og slette- og skovarealer omkring banen. • Herunder par 3banen og træningsfaciliteter – indspil, putting green, udslag osv. • Hvordan kan vi (medlemmer) være med til at passe bedre på banen? • Affald, cigaretskodder, rive i bunkers, toiletforhold, tissesteder, oprydning • Kan nye tiltag omkring banen være med til at vi finder nye muligheder? • Banekontrol – har vi råd til det? Eller har vi råd til at lade være? Hvor tit? Grp. 2: Klubhuset, proshop, bagrum, restaurant, sekretariat. • Hvilket serviceniveau vil vi gerne have?

• • • •

Og har vi det allerede? Kan der tænkes nye muligheder? Hvordan holder vi bagrummene rene? Åbningstider og priser? Booking og tilmeldinger

Grp. 3: Økonomi • Hvordan får vi flere nye medlemmer? • Hvordan får vi flere green-fee spillere? • Er der nye indtægtsmuligheder? • Er der besparelser ? • Kan vi tænke økonomien anderledes? Grp. 4: Aktiviteter og information i klubben • Er der nye samarbejdspartnere? • Kan vi tænke andre aktiviteter sammen med golfen? • Træning og spil? • Klubber i klubben? • Sammenhold – nye tiltag • Hvordan sørger vi for et højt informationsniveau? • Er der oplysninger nok på websiden og bruges de? • Hvad ønsker klubbens medlemmer at vide noget om? • Annoncering og klubblad Grp. 5: Noget helt nyt??? • Her er der bare helt frit slag! Og hvilket drive!!!! Klubben er vært ved kaffe/the og kage. Vi arbejder i cafégrupper, hvor alle idéer kan fremlægges og diskuteres. Efter en god time, skifter vi gruppe, så vi kan få indflydelse flere steder. Dagen afsluttes med

9


Grundlagt 1898

10

R酶dk忙lkevej 3-5 路 9990 Skagen Tlf. 98 44 10 80 路 21 47 10 80 www.skagen-tomrer.dk


CAFÉ·MØDE

HOLE in ONE

fremlæggelse af idéer og input til viderebehandling. De mange gode forslag vil efterfølgende blive bearbejdet i bestyrelsen og vi vil lægge både forslag og beslutninger på medlemssiderne. Der er ingen begrænsninger i forslag, så hvis du har noget helt andet på hjertet der kan være med til at forbedre klubben, er det bare om at melde sig til.! Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer.! Med venlig hilsen Bestyrelsen

Yrsa Vittrup lavede årets første Hole in One den 8. februar 2009. Det skete på hul 13.

Tilmelding senest Torsdag den 21. maj – men tilmeld dig gerne med det samme. Du kan sende din tilmelding pr. mail til Jan eller Pia på booking@hvideklit.dk eller meld dig til i sekretariatet næste gang du kommer. HUSK AT VI SKAL BRUGE DIN MAILADRESSE, SÅ DU KAN FÅ TILSENDT YDERLIGERE INDEN MØDET.!!! Foto: Jens Morten

11


SKAGEN CEMENTSTØBERI A/S TLF. 98 44 17 55 www.skagenbeton.dk · Tlf. 24 68 20 21 9

hotel ferieboliger konferencer fransk kok pool sauna dampbad tennis golf strand

Tranevej 108, Hulsig DK-9990 Skagen Telefon +45 9848 7222 www.skagenstrand.dk

SKAGEN STRAND - væk fra det hele, tæt på det meste

GULD • SØLV • URE KONTAKTLINSER • OPTIK• SOLBRILLER

Oakley

Certina

Diamanter

Stelton Sct. Laurentii Vej 48 • 9990 Skagen • Tlf. 98 44 11 08 - 98 44 15 33

12


TORSDAGSDAMER TORSDAGSTURNERINGEN. Sæsonen er nu kommet godt igang, og mange piger er mødt til tordsdagsmatchen – det er dejligt. Vejret har også artet sig fra den pæne side og det er vi jo glade for. I år har vi startet et nyt betalingssystem op som fungere således: Sæsonbetaling 600,- kr. – kort er udleveret til hele året 2009 til den enkelte spiller – disse årskort er personlige. Alternativ er at købe 10 kort til 300,kr. – disse kan også benyttes næste år. Er der 2 spiller der ønsker at gå sammen om 10 kort, kan det også være en måde, at gøre det på. Kortene kan købes på spisedage, hvor komiteen vil være tilstede. Det skal siges, at denne betalingsform er blevet godt modtaget. I år har vi omkring 50% flere fuldt betalende medlemmer. Den 28. maj får vi besøg af pigerne fra Frederikshavn Golfklub. Denne pokalmatch har vi spillet i mange år og den er lige spændende. Som I jo nok husker, måtte pokalen desværre blive i Frederikshavn sidste år, dette vil vi jo gerne ændre, så vi er jo gået i skarp træning, som dog også kan ses på vores resultater. Vi håber i møder talstærkt op denne dag med jeres gode humør og smil. Vi mødes i klubben kl. 13.30 – her får I udleveret scorekortet og finder sammen med de andre holdspillere. Der er gunstart kl. 14.00, og spisning bagefter. Matchfee 30,- kr., dog ikke for fuldt betalende medlemmer. Spisning 100,- kr. Præmier betales af dameklubbens kasse.

Sidste tilmelding d. 22. maj – se opslag. På vores orenteringsaften omtalte vi også PINK CUP. Det er en turnering som Kræftens Bekæmpelse afholder i alle dameklubber, med det formål at indsamle beløb til fordel for brystkræftsagen. Golfmachen afholdes den 11. juni. Mindste beløb for deltagelse i matchen er kr. 100,-. Der vil også være mulighed for at købe lodder og mange andre spændende ting denne dag og aften. Har du lyst – kig ind på www.pinkcup.dk Årets weekend afholdes den 21.-21. juni på Hvide Klit med overraskelser og overnatning på Aalbæk gl. kro – sidste tilmelding og betaling er den 1. juni. Se nærmere opslag i klubben. Husk at vi på spisedage har nærmest flaget på hul 4. Der vil også komme nogle matcher der vil kører over flere datoer – vi har fået sponsoreret nogle meget fine præmier. Håber vi får en rigtig god golfsæson På Damekomiteens vegne Kirsten Larsen

26. 03. 2009 Gr. 1 Vibeke Poulsen Gr. 2 Bodil Andersen Gr. 3 Sandy Schiøtt Gr 4 Rikke Størup Bengtsen

18 point 18 point 16 point 14 point

02. 04. 09 Gr 1 Birthe Wenzel Gr 2 Mette Frandsen Gr.3 Sandy Schiøtt point

33 point 31 point 31 point

13


Fiskergangen 8-10 9990 Skagen Tlf. 98 44 12 14 Fax 98 45 14 46 E-mail: cykler@friskagen.dk

Aut. kloakmester. Betonboring, flise-, støbe-, kloak- og havearbejde udføres JØRN LYTH SKAGEN A/S Håndværkervej 11 · Postboks 154 9990 Skagen Telefon 98 44 22 42 · Fax 98 44 62 42 Biltelefon 40 45 24 42

Skagen Bogtrykkeri as

I.P. Thomsens Vej 5 · 9990 Skagen Telefon 9845 1222 · Fax 9845 0285 sk@gen-bogtrykkeri.dk 14


TORSDAGSDAMER Gr 4 Lone Flyvholm 16. 04. 09 Gr 1 Vibeke Poulsen Gr 2 Susanne Løøw Gr 3 Eva Lønroth Gr 4 Vivi Bryndom 23. 04. 09 Gr 1 Eva Jørgensen Gr 2 Lene Kappelborg Gr 3 Lotte Jørgensen Gr 4 Inge Lise Nielsen

32 point 71 netto 72 netto 70 netto 31 point

36 point 39 point 36 point 30 point

KAMPHANERNE Forårsmødet den 17. april fik overraskende stor deltagelse, idet vi var 18 til den indledende stableford. Efterfølgende viste det sig, at Jens Thomsen var bedst med 36 point efterfulgt af Carl Aage Hansen, 35 og Jørgen Nielsen 33 point. Alle fik flasker med rødt indhold. Vi bød velkommen til 2 nye, Arne Madsen og Steen Christensen (dog endnu ikke ankommet til Skagen!). Vi er atter fuldtallig med 20 deltagere i Kamphanerne. Der var fødselsdagshilsen til John Holsko (75 år) og Eluf Schrøder (93!). Kassemester Niels Brodersen oplæste regnskabet, der udviste et mindre underskud men dog en kassebeholdning på 2288 kr. Adskillige betalte på stedet årskontingentet. Til orientering er kontonummeret: 7360 1372912, hvis man vil overføre kontingentet på 500 kr.

Atter udspillede der sig en del diskussion omkring Niels Jacobsens golfbil. Alle implicerede parter har nu indgået aftale med en sponsor, der betaler nye batterier (igen) og fremtidigt betaler alle, kamphaner og seniorer, kr. 50 pr. gang for at benytte bilen. Også medlemmer med fysisk handicap kan leje bilen. På bookingkontoret findes nu en bog hvori al benyttelse skal noteres - også forudbestilling. Kamphaner og seniorer har førsteret i deres registrerede spilletider. Sluttelig uddeltes turneringsplan/matchpropositioner, og der mindes om at enhver ændring i denne turneringsplan i god tid meddeles til turneringsleder: Orla Kjeldsen. Med venlig hilsen Ole A. Nielsen

15


TEGNESTUEN SKAGEN

Arkitektfirma ved Karsten Hvid Jepsen, ark. MAA Arkitekter MAA, DANSKE ARKitektvirksomheder Østersøvej 2, 9990 SKAGEN, 9844 1524/4034 2224

Rum til at mødes Rum til at mødes

Gælder det en af livets store fester, receptioner, banquetter, konferencer, weekendophold

Gælder det en livets store fester, eller bare en af hyggelig aften for receptioner, to... banquetter, konferencer, weekendophold eller bare en hyggelig aften for to...

Rekvirer vores flotte selskabsbrochure

Rekvirer vores flotte selskabsbrochure eller ring og bestil bord allerede i dag! eller ring og bestil bord allerede i dag! Vi til til at se på Color Hotel Skagen! Vi glæder glæderosos at Dem se Dem på Color Hotel Skagen! Color Hotel Skagen, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen

Ses vi?

44 22 33 • Fax 98 44 21 34 Color Hotel Skagen, Tlf. Gl. 98 Landevej 39, 9990 Skagen Tlf. 98 44 22 33 • Fax 98 44 21 34

www.colorhotels.dk

Ses vi?

www.colorhotels.dk

GÅR DU I SALGSTANKER? Vi støtter og tager selv aktiv del i det lokale foreningsliv i Skagen og Ålbæk. Bestil et gratis salgstjek på tlf. 9844 1616 EDC Ole Bo Sct. Laurentii Vej 63 C · 9990 Skagen · 999@edc.dk

16


HERREDAG I skrivende stund er april ved at være forbi, og hvilken forrygende måned, når vi tænker på vejret. Vi synes når vi kigger score, at mange er kommet godt fra start, og det tegner til at blive endnu en god sæson på Hvide Klit. Igen er der brug for lidt forklaringer omkring, hvordan tingene foregår, for at vi kan afvikle herredagene på den bedst tænkelige måde. For os ganske enkle ting, men for nogen lidt svære at forstå, så derfor prøver vi lige med dette indlæg at fortælle: Nærmest flaget er jo dejligt når det lykkes, så er det da ærgerligt, man ikke lige har fået det skrevet på sit scorekort. Har man ikke det, ja så ryger den præmie man i virkeligheden havde gjort sig fortjent til. Så tæt på flaget, skriv dig på sedlen ved hullet, og sørg for din markør får det skrevet på dit scorekort også. Som nærmest flaget, således også når der er længste drive, eller hvad nu der er lagt ind som ekstra præmie på en runde, er du en af dem, så sørg for, at din markør skriver det på dit kort, husk det nu!!!! Omkring holdturnering, så skal dit/ jeres kort (Hvorpå der står fortrykt holdkort) være udfyldt ligeså korrekt som det individuelle kort, for at det er tællende. Så der skal dato, tid, deltagere på og scoren skal skrives op i feltet for stableford point, husk det nu!!! Angående præmier, så er det sådan, som vi meddelte ved spisning sidste gang, med store klapsalver til følge, at for at modtage præmier skal man som udgangspunkt være med til spisning (altså spisende), dette gælder for alle præmier som ligger udover ugevinder og månedsvinder i det

individuelle spil, altså nærmest hullet, længste drive eller hvad der nu måtte være af ”ekstra præmier” får man ikke hvis man ikke spiser med. For holdturneringens vedkommende, er det kun månedsvinder der kan få sin præmie hvis man ikke er til spisning, altså selvom man er ugevinder får man ikke sin præmie hvis man ikke spiser med. Håber ovenstående er til at forstå, hvis ikke må man jo bare spørge, men reglerne ændres ikke. Til det sidste hold der går ud (behøves nødvendigvis ikke at være sidste tid), vil vi gerne hvis I vil tage flag (længste drive), sedler ved par 3 huller med ind, når I kommer rundt, det vil være en rigtig stor hjælp, på forhånd tak. Præmier for marts måned: Herredag 18-3 A John Pedersen 23 p B Dieter Schneider 19 p C Børge Sørensen 19 p D Claus Kristensen 19 p NÆRMEST FLAGET Hul 4: Jan T. Andersen Hul 6: John Pedersen Herredag 25-3 A Torben Christoffersen 17 p B Frank K. Nielsen 19 p C Søren Sørensen 20 p D Peter Toftegård 21 p NÆRMEST FLAGET Hul 4: John Thorsen Hul 6: Johs Jepsen

7,0 årsp 5,0 årsp 5,0 årsp 5,0 årsp 4,23 m 1,02 m

4,0 årsp 5,0 årsp 5,5 årsp 6,0 årsp 1,59 m 7,65 m

Carl Jesper, Brian og Høst

17


:\ZHUUL3HUUN +P7OEKIR

1L^LSY` Alt indenfor

TØMRER OG SNEDKERARBEJDE Gasbeton, sokkelelementer, nybygninger, tilbygninger og reparationer !

C

Vi forhandler også: VINDUER, DØRE i træ og plast fra Outrup HTH og UNOFORM KØKKENER

:ŸVOWXIH 9HWXMPPMRK 2MIPW3XXIWIRWZINˆ+P7OEKIR 8PJ [[[PERRKHO

FARVEKOPI Farvebrochurer - Etiketter A3 Plakater - Postkort Medlemsblade - Prislister Regnskaber - Lokalplaner

Tømrer- og snedkerfirma

LARSEN & THORSEN Skarpæsvej 185 - 9990 Skagen

Tlf.: 98 45 13 97 • Mobil.: 30 98 13 97GLARMESTER

SKAGEN NY GLAS VESTKAJEN 12 • TLF. 98 44 18 16

Sange - Indbydelser Menukort - Tegninger Visitkort - Bordkort

Sct. Laurentii Vej 112 - 9990 Skagen Telefon 9844 3511 - Fax 9845 0311 E-mail: sjoebeck@adr.dk

18

98 44 18 16 Fax 98 45 18 16 www.skagen-nyglas.dk


NYBEGYNDERE Velkommen til alle nybegyndere Hvide Klit har primo april startet 2 hold med hver 12 nybegyndere, og flere ventes at komme til, når vort åbenthus-arrangement afholdes den 26. april. Klubbens bestyrelse og klubbens begynderudvalg vil hermed byde jer velkommen hos os.

Du er velkommen om tirsdagen, hvor en øvet vil spille par-3 banen med dig og hjælpe med råd og vejledning. Når du kan spille par 3 banen under et bestemt antal slag, afleverer du scorekortet til begynderudvalget, og du kan nu deltage i begynderturneringen på turneringsbanen om tirsdagen.

Regelbog og to letlæste bøger om regler og adfærd på banen får du udleveret ved indmeldelsen, som sker til vort sekretariat i klubhuset. Har du ikke allerede fået dem, så henvend dig snarest.

Kaninturnering første gang tirsdag den 5. maj. Tirsdag er dagen hvor nybegyndere og begyndere mødes med erfarne spillere for at dyste i en turnering over 9 huller. Man møder op helst i god tid før kl. 16.30 og udfylder et scorekort til turneringsbanen med navn og medlemsnr. De første gange i sæsonen vil der være hjælpere der viser dig, hvordan scorekortet udfyldes. Kortet afleveres ved skranken, hvor begynderudvalget så sætter holdene sammen. Starten er mellem 16.50 og 17.00, og du bliver af en holdkaptajn kaldt ud i tide, så du kan finde det hul, du skal starte på og nå ud til det til tiden. Efter turneringen er der samvær og præmieoverrækkelse i restauranten. På disse aftener kan man ved sit spil opnå et handicap og løbende forbedre det.

Øvelse på vores korte bane (kaldet par-3 banen) beliggende ved Sundhedshøjskolen kan du straks gå i gang med. Scorekort til denne bane kan hentes ved skranken i klubhuset. Men pas på, at du ikke slår, hvis du kan risikere at ramme andre. I praksis vil det sige, at der ikke bør være andre foran dig på det hul, du vil spille, og se dig godt for, at du ikke rammer nogen bag dig eller ved siden af dig, når du svinger dit golfjern. Klubhuset og træningsfaciliteterne kan du benytte ligesom alle andre medlemmer.

Alle sportsgrene har regler, naturligvis, men golfsporten har flere end de fleste. Da man jo spiller ude i naturen, kan der forekomme mange forskellige situationer, som man så har måttet lave regler for. Vi er mange medlemmer, der skal færdes sikkert på banen, så det er vigtigt, at du foruden reglerne får lært sikkerhedsbestemmelserne og færdselsregler på banen. Alt dette bliver du undervist i på regel- og etikette kurser. Se efter på opslagstavlen for begyndere i klubhuset, hvornår disse afholdes, og meld dig til.

Du kan glæde dig til rigtigt mange timer i det fri, med nye venner og en udfordrende sport, som grundet sit enestående handicapsystem gør, at alle dygtige som mindre dygtige kan konkurrere mod hinanden med stort udbytte. Men nu skal du altså i gang med at lære teknikken. Instruktion i slagene får du hos vor træner Ole Smidt sammen med dit hold. Så gælder det om at øve, øve og øve.

19


Flot velassorteret Italiensk vin og delikatesseafdeling samt franske specialiteter

Det De D ett llille ille kkaffehus affehus SSkagen kagen

SSct. ct. LLaurentii aurentii V Vej ejj 6 67 7 Tlf. Tl f. 98 98 45 45 10 10 2 20 0 TTæt Tæ æt vved ed R Rådhuset ådhuset ogg K Kirken irke keen n www.skagenkaffe.dk www.s w ww. w.skage gen enkaf afffffeee.dk .dk

Stort udvalg i kaffe og teer samt hjemmelavet chokolade. Aut. Kusmi forhandler.

20


NYBEGYNDERE Du skal undervejs i forløbet aflægge en prøve på dine slagfærdigheder, og ved en test bevise, at du kender tilstrækkeligt til golfetikette og -regler til, at du kan godkendes til på egen hånd at spille på turneringsbanen. Du henvender dig i sekretariatet, som sikrer, at du inden 14 dage vil komme til prøve. Når disse er bestået og dit handicap er 45 eller derunder, bliver du godkendt til på egen hånd at spille turneringsbanen, men indtil da tilbyder klubben en fadderordning, hvor du stadig som begynder kan

komme til at spille på turneringsbanen, men så er det sammen med en fadder. Se nærmere herom på klubbens hjemmeside eller på opslagstavlen i klubhuset. Det er en spændende sport, du har kastet dig ud i, jeg kan garantere, at du vil blive udfordret både psykisk og fysisk, og det er svært. Men det er derfor, at man år efter år glæder sig til den næste runde golf. På begynderudvalgets vegne Hans-Jørgen Hjort

SENIORKLUBBEN

Foto: Jens Morten

Vi indledte sæson 2009 med åbningsmatch mandag d.16/3, der blev spillet en 9-hullers Stableford- match med efterfølgende spisning. Det blev en fin dag med god tilslutning og dejlig mad. Vinder af dagens match blev Lone Myhlendorph. Som bekendt har den store tilslutning til vore mandags-matcher medført, at vi må starte allerede kl. 8.00, hvad der tilsyneladende ikke har givet medlemmerne problemer. Den senest afviklede 9-hullers

match med efterfølgende spisning havde således 52 deltagere. Vinderen af denne match d. 20/4 blev Erik Brun Petersen med Kirsten Møller på 2.pladsen. Udover de kommende spilledage på "hjemmebane" kan medlemmerne se frem til at besøge Sæby Golfklub d. 15/6 og Sindal Golfklub d. 21/9. Med venlig hilsen Bestyrelsen

21


MURERFIRMAET A S

Lars Jensen Vagn Juhl KVALITET I RUSTFRIT STÅL Havnevagtvej 4 9990 Skagen Tlf. 98 44 41 14

Lars Ole Jensen Musketervej 10 · 9990 Skagen Telefon 98 44 51 24 Mobil 30 98 28 24

Mobil 20 44 36 14 v/Helle Munk • Sct. Laurentii Vej 58 Fax 98•44 281207 9990 Skagen Tlf.48 9844

Skagen Kasse- & Plastfabrik A/S Østersøvej 2 • Postboks 226 • 9990 Skagen Telefon 98 44 38 77 • Fax 98 45 08 05 Sprøjtestøbning i plast · Emballager til fiskeindustrien Leverandør til levnedsmiddelindustrien

ROBERT HANSEN

A/S

KATTEGATVEJ 1 · 9990 SKAGEN · TLF. 98 44 18 22 · FAX 98 44 67 99

- det er os der sælger Mondeo !

22


JUNIOR-ELITE Fredag den 17. april startede sæsonen for juniorerne i Hvide Klit. Hvis vejret var en indikation for den kommende sæson, så bliver det en god en af slagsen. For solen skinnede fra en skyfri himmel, da ca. 40 juniorer og deres forældre teede ud. Efter 9 huller var der spisning og informationsmøde om sæsonen. Vi har i juniorafdelingen hold med i mange turneringer, f.eks. nordjysk begynderturnering der består af 6 spillere, som alle skal have et hcp. mellem 36 og 54. Kredsturneringen som er for 6 spillere med hcp. mellem 18 og 36. DGU’s juniorholdsturnering der er en hulspils turnering, her har vi 3 hold med. Junioreliteholdet består af 4 spillere, u. 19 A består af 3 spillere, u. 19 B består ligeledes af 3 spillere. Vores begynderhold startede med at skulle til Læsø lørdag den 18. april. Vi tog fra Skagen kl. 06.45, da vi skulle med færgen kl. 07.50. Her mødte vi vores modstandere fra Sæby og Frederikshavn. Det var vores tur til at have morgenmad med, så vi havde købt rundstykker, som blev spist med velbehag. Hvide Klit var som sædvanlig godt repræsenteret, 7 spillere og 4 hjælpere. Vi havde i dagens anledning fået lov til at tage en mere med end normalt, blot skulle vi udpege de 6, der skulle tælle med i turneringen. Frederikshavn mødte op med 1 spiller og 2 hjælpere, Sæby 3 spillere og 2 hjælpere, Læsø 2 spillere. Vi havde en pragtfuld dag med godt vejr, og sidst men ikke mindst vandt vi kæmpestort. Ud af de 6 spillere der tæller, tager man de 4 med flest stableford point og lægger dem sammen hvilket gav dette resultat:

Hvide Klit 174 points (48+43+43+40) Sæby 74 points (29+24+21) Læsø 35 points (28+7) Frederikshavn 13 points (13) På vej hjem fik vi burger og pommes frites. Det var en flok trætte børn og voksne, der var i Skagen ved 22 tiden. Næste gang vi skal spille, er den 30. maj i Hvide Klit Åbningsturneringen den 27. april, som er sponsoreret af vores proshop (mange tak for det) gav følgende resultat: A rækken Slagspil 0-18 hcp. (foto 1) 1 Stefan H. Pedersen . . . . . . . . . . . . 73 netto 2 Nikolai Fynbo . . . . . . . . . . . . . . . . 76 netto 3 Louise Pedersen . . . . . . . . . . . . . . 81 netto B rækken stableford 18-36 hcp. (foto 2) 1 Mads L. Hansen . . . . . . . . . . . . . 40 point 2 Thomas Lundholm . . . . . . . . . . . . 32 point 3 Jacob Jørgensen . . . . . . . . . . . . . . 29 point C rækken stableford 36-45 hcp. (foto 3) 1 Niels Højrup . . . . . . . . . . . . . . . . 19 point 2 Martin Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . 19 point 3 Oliver Ravn . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 point D rækken stableford 45-67 hcp. (foto 4) 1 Christian B. Mikkelsen . . . . . . . . 31 point 2 Rosilie Smidt . . . . . . . . . . . . . . . . 19 point 3 Christian Lauridsen . . . . . . . . . . . 14 point E rækken (par 3 banen) (foto 5) 1 Julie Dam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 point 2 Tobias Hermandsen . . . . . . . . . . . 25 point 3 Phillip Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 21 point (foto 1)

23


Danmarks største og flotteste

MINIGOLFBANE ved Skiveren Camping - stedet hvor familien hygger sig Ta’ på besøg i Skiveren og find det hele - naturen, stranden alle faciliteterne

Niels Skiverensvej 5-7 · Skiveren · Aalbæk Tlf. 98 93 22 00

Ved Skiveren Camping Tlf. 98 93 20 60 eller fax 98 93 21 60

VI SES I SKIVEREN!

24


JUNIORELITE (foto 2)

(foto 3)

(foto 4)

(foto 5)

U 19 A holdet var i Hjørring mandag den 20.-4. for at spille. Holdet består af 1. single Martin Lind, 2. single Stefan H. Pedersen og 3. single Nikolai Fynbo. Vi tabte ganske klart, det var kun Nikolai der klarede at dele matchen, så vi tabte 5-1. Med til historien hører dog, at vi skulle have været i U 16 A, men da der ikke er nogen klubber her oppe nordpå, der har hold med i denne række, så skulle vi helt til Ikast for at spille. Dette er ikke mulig at nå på en hverdag, så derfor valgte vi at møde nogle der er lidt ældre end vi bare for at komme ud og spille. Mandag den 27. april skulle vi møde Aalborg på hjemmebane, men denne match blev aflyst efter 3 huller pga. lyn og torden. Samme dag spillede vores U 16 B i Frederikshavn. Holdet bestod af 1. single Frederik Pedersen, 2. single Kasper Thomsen, 3. single Mikael Sølvkær Christensen. De spillede på trods af vejret, og desværre tabt vi 6-0. Til sidst tager vi til Ørnehøj lørdag den 2.5. for at spille jdt. Jdt er en netto slagspilsturnering som spilles over 4 gange, der spilles i 3 rækker u. 13, u. 16, og u. 19. Hvis man deltager i mindst 3 af de 4 turneringer har man mulighed for at kvalificere sig til finalestævnet (de 6 bedste drenge og 2 bedste piger i hver række går videre). Hvide Klit sender 9 spiller af sted: 7 drenge og 2 piger. Held og lykke til dem alle.

25


3ÇEHJWOJOHPHTBMHBGHVMWF /FEMŽHOJOHBGHVMWF 0QTŽUOJOHBGL‘LLFOFSNN #SPWBOEFWFKr4LBHFOr5MG JOGP!TLBHFOHVMWFELrXXXTLBHFOHVMWFEL

Vagn Juhl KVALITET I RUSTFRIT STĂ…L Havnevagtvej 4 9990 Skagen Tlf. 98 44 41 14 Mobil 20 44 36 14 Fax 98 44 48 28

Tømrer- og snedkerfirmaet

SĂ˜RENSEN & FRANDSEN Peter Anthonisensvej 5 ¡ 9990 Skagen ¡ Tlf. 98 44 49 66 Mobil 20 33 46 24 ¡ www.sorensenogfrandsen.dk

26


INDLÆG Til daglig hører man, at det vil være skønt, at kunne se golf på tv’et. Det kan også lade sig gøre, hvis man bare får det stemt ind på Antenneforeningens generalforsamling. Der er fra nogle få medlemmers side, gjort et stykke arbejde for at kalde sammen, få lavet fuldmagter, så man kan få stemmer nok. Der kom omkring 20 fuldmagter, det er sgu ikke mange, når man tænker, på medlemstallet i Golfklubben... Jeg selv havde 5 stemmer med. Det var alle stemmer, der ikke havde medlemskab af Hvide Klit, men medlemmer i Antenneforening. Dem fik jeg fordelt til rigtige positive medlemmer af golfklubben De 5 stemte i hvert fald for at få Golfkanalen med – det kan jeg love for. Men hvor jeg savnede, at se golfklubbens medlemmer, der mødte et fåtal op, resten blev hjemme. Jeg kan godt sætte navne på dem der mødte op, det vil være nemt – TAK FORDI I KOM. Resten af dem der til daglig brokker sig over, at vi ikke har golf på TV, hvor var I. Bestyrelsen for golfklubben var i hvert fald ikke mødt talstærkt op. I kunne i hvert fald gøre lidt reklame for det. Men I har vel andre store problemer af slås med. Hvis blot 50 medlemmer + en fuldmagt hver, var mødt op, havde vi fået golfkanalen ind. Næste år i april kommer der en ny generalforsamling i Antenneforeningen, og hvis samvittigheden er lidt rusten lige nu, så kan det måske hjælpe, hvis I dukker op.

Ser frem til at møde jer på næste generalforsamling i Antenneforeningen og naturligvis også på golfbanen. Det er således, at på Antenneforeningens generalforsamling, er alle medlemmer stemmeberettiget, uanset om man er pakke 1, 2 eller 3 kan man stemme. Dvs. at pakke 1 også kan stemme hvad pakke 3 skal indeholde, Pakke 1 er den absolut billigste kanal du kan købe. Jeg skal ikke komme med skjulte hentydninger, men når generalforsamlingen bliver afholdt, er det inklusive fri kaffe, winerbrød, øl og vand. Noget kunne tyde på, at mange pakke 1 og 2 møder op, for at deltage i dette orgie af mad og drikke, om ikke andet, så for at komme hjemmefra og hygge sig blandt andre. Det er dem vel undt. Mange hilsner Paul Wenzel

27


Bents Autov忙rksted Telefon 98 48 83 44

ALTID GOD SERVICE!

UniFisk A/S Gl. Kirkesti 31 路 9990 Skagen

28


Islantilla Golf Resort

Golftur/træningslejr til Islantilla Golf Resort Vores tur startede en frostklar nat med bus fra Skagen Banegård natten tirsdag den 24. februar kl. 01.30. 32 forventningsfulde og morgenfriske medlemmer af Hvide Klit var klar, og efter et par opsamlinger undervejs og nogle lækre sandwich og pølsehorn, gik turen til Billund lufthavn. Der var godt nok lidt stille på den sidste strækning, men da var alle mætte – og måske ikke helt udhvilet. Kl. 06.00 var vi i lufthavnen og i gang med at skrive sedler til og veje vores medbragte bagage. Vi var nogle stykker, der fik travlt med at omfordele bagage, så vægten kunne holdes. I lufthavnen mødtes vi med Peter fra Green to Green, der ville flyve med os. Han havde lavet et godt forarbejde, så alt ville være klar ved ankomsten incl. leje af trolleyer.

Ombord på flyvemaskinen mødte vi et kendt ansigt, tidligere skawbo Louise, der gav en udsøgt betjening under turen til Faro Lufthavn, hvor vi landede i dejlig lunt vejr. Herefter kørte vi i bus ca. 75 km, over den spanske grænse til Islantilla Golf Resort. Der ventede os en dejlig oplevelse, flot hotel med fine værelser, swimmingpool, spa og wellness. Det var tidlig eftermiddag, så de seje skyndte sig at få bestilt en tid til en 9-hullers runde, hvor andre gav sig god tid til at få pakket ud, besigtige området og få lidt frokost i den lille restaurant i bygningen overfor det store hotel. Måltiderne på hotellet blev, på alle dage, en kulinarisk oplevelse med alt hvad hjertet kunne begære af forskellige muligheder af pålæg, forretter, supper, kød- og fiskeretter, frugt, ost og desserter, ja selv rugbrød kunne man få. Banen var delt op i 3 sløjfer med mulighed for at gå 27 huller dagligt, hvilket mange

29


Revisionsfirmaet Steen Andersen Registrerede revisorer

Registreret Revisionssanpartsselskab Skagen Skovvej 3, 9990 Skagen Telefon: 98 44 14 00 Telefax: 98 45 04 62 E-mail: skagen@revsa.dk

Hjørring Brinck Seidelinsgade 2, 9800 Hjørring Telefon: 98 90 38 00 Telefax: 98 90 38 00

FRR ... et godt alternativ

Hjemmeside: www.revsa.dk

Frøken SCT. LAURENTII VEJ 28 Aalund 9990 SKAGEN Blomster Brugskunst Tlf. 98&44 17 00

Sct. Laurentii Vej 1 9990 Skagen · Tlf. 98 44 37 33

Skagensvej · Ålbæk frisk med det hele 58 - også med prisen! Telefon 98 48 91 01

har markiser og solafskærmning til et hvert hjem - alt efter mål og i gedigne materialer...

å - store, som små!

98 44 13 98 SCT. LAURENTII VEJ 71 · 9990 SKAGEN

30


Islantilla Golf Resort benyttede sig af. Andre nøjedes med 18 huller og hyggede sig efterfølgende i swimmingpoolen og spaen, så de trætte muskler kunne blive blødt op. Den grønne sløjfe var den letteste, den gule lidt mere krævende og kuperet og endelig den blå med de fleste udfordringer. Mange fik sig en slem overraskelse, da de kom på ”blå sløjfe”, den sværeste sløjfe, med vand, slugter og ”andet godt”, der skulle passeres. Flere af hullerne var smalle, så der ligger en hel del Hvide Klit bolde dernede, som røg ud i krat, på de omkringliggende terrasser eller swimmingpools. Det tog over 5 timer at gennemføre 18 huller for en 4-bold. Dette skyldtes bl. a. også, at der var langt at gå imellem flere af tee-stederne. Jo, det blev for de fleste, i starten ”interessante oplevelser” på de smukke og spændende baner. Det var dog rigtig dejligt, måske specielt for B-spillerne, at der var 2 dage, hvor A og B holdene blev mixede i matcherne. Lørdag var fridag. Men til stor glæde for B spillerne tilbød Ole at bruge sin fri formiddag på clinic for dem, der havde lyst, hvilket langt de fleste havde. Det var virkelig godt at få genopfrisket opstilling, grip og sving under kyndig vejledning. Lørdagen blev for mange brugt til flere runder på banen, andre tog en taxi ind til den nærliggende by Lepe for dels at se byen men også for måske at få købt lidt med hjem. Men ak – der var regional helligdag – alle butikker var lukkede. Der var et lille ”Hjallerup marked”, ligesom man kunne opleve et kvindeløb i de afspærrede gader. Heldigvis fandtes en lille lokal restaurant med nogle gode tapas, så helt spildt var turen ikke.

Vi fik mange morsomme oplevelser i ugens løb. F. eks sendte Lasse en bold helt ud i ”Biscayen” (tror vi nok). Michael puttede fra sandbunkeren lige til flaget med en putter. Per Arne havde flere gode drive ind på folks terrasser, så han fik forbud af Kit mod at bruge driveren resten af ugen. Hvem ville ikke gerne have set Theis og Rasmus, på hul 19, kravle over hegnet til en privat have med pool og fiske med en stang til en markise efter deres ”gode” bolde. Martin D forcerede elegant et hegn til en anden privat terrasse for at få fat i sin bold. Heldigvis var de fleste omkringliggende lejligheder tomme p.t. ellers var der måske nogle beboere, der var kommet til skade. Endelig så flere Rasmus i fuld sprint løbe efter en lille dreng, der huggede hans bold på greenen. Rasmus løb drengen op og fik sin bold. Hvorfor deltager denne adrætte mand ikke i sprint for herrer? Største oplevelse havde vi, da Jens lavede hole in one og dermed gav drinks til alle voksne og sodavand til ungdommen om aftenen – flot. Hele ugen var præget af mildt vejr og sol indimellem. På den sidste dag fik vi regn, så matchen på denne dag druknede for de fleste. Alle var enige om, at turen har været helt igennem pragtfuld, uanset om man var 10 eller 74 år. Michael, Theis, Brian og Ole havde lavet en flot tur. Vi håber dette arrangement vil blive gentaget næste år, vi er flere, der godt kunne tænke sig at komme med igen. Kirsten og Eva

31


Spil golf på toppen – med rabat! – frit efter eget valg:

Golfklubben Hvide Klit . 9848 9021

2 x greenfee for kr. 550,x 3 x greenfee for kr. 800,x 4 x greenfee for kr. 1.000,-

Sæby Golfklub . 9846 7677

Køb kupon i et af klubbernes sekretariater - let og bekvemt. Gælder kun hverdage. Sindal Golf Klub . 9893 4422

Frederikshavn Golf Klub . 9843 5588

Kuponen er personlig og skal benyttes inden for 7 dage. Grupper er også velkomne.

Foto: Jens Morten

www.golfpaatoppen.dk

32


ET 25 ÅRS JUBILÆUM Pludselig er det et kvart århundrede siden, invitationen til ”Golftur til Skagen” kom dumpende ind fra skotøjshandler Flemming Hansen. Fire mandfolk skulle vi være. Hansens dengang beskedne sommerhus var basen. To deltagere skulle sove i annekset i garagen. Det har unægtelig ændret sig en kende gennem årene. I dag er vi ni glade lidt gråsprængte, ganske sportstrænede (sådan da) gentlemengolfere fra Vejle Golf Club, inklusive én tidligere Vejlespiller. Vi er stadig lige så uartige som tidligere, altså nogle af os; men noget har dog ændret sig. Førhen var diverse skagensrestauranter midtpunkt for vore festorgier. Superb mad & liflige vine. Største ”stjerne” var den nu hedengangne ”Restaurant Trekosten” i Gammel Skagen, hvor de to brødre Erik og Henry regerede. Erik i køkkenet og Henry, som også var strandfoged, var et altid muntert centrum i Strandbaren; kendt af alle og enhver fra Skagen og til Hellerup. Om vi noble herrer dengang i firserne har opført os en kende løssluppent, ja, ligefrem barnagtigt (læses ungdommeligt) skal jeg lade være usagt. Men! et år var ved vor ankomst på Trekosten bordet dekoreret med børnelegetøj, inklusive en vaskebalje med en svømmende gul plasticand (som på Hotel Phønix i hovedstaden). Altid har vi set solen gå ned i Vesterhavet, til tider også dens opgang sammesteds. Ja, altså på vej hjem fra et lille listigt sted. Altid, næsten altid, har vi opført os sømmeligt, samt modtaget mangen

en kompliment for vor noble optræden såvel på golfbanen som udenfor. Underlige hændelser er forekommet. Roser er dumpet ud af den blå luft. I de gode gamle dage spiste vi i klubben jordbærgrød af friske bær fra Klubformandens have i Hirtshals. Herfra kommer også altid den traditionelle hummer til vor grillaften. Ak ja, værtshusbesøgene er svundet ind på det sidste, de glade restaurationsaftener er afløst af kulinariske topudfoldelser hjemme i det Hansenske sommerhus. I vor lille skare befinder sig i dag én om ikke to med gastronomisk indsigt ud over det almindelige. Ingen sover længere i udhuse. I dag ”råder” vor lille eksklusive Senatorklub over 3 huse i Gammel Skagen, endog inden for gåafstand af hinanden. Ikke så ilde, ifald man lister ”hjemad” lettere opstemt i det gryende morgenlys. Initiativtageren startede som skohandler, fortsatte som folketingsmedlem og sluttede smukt som trafikminister. I dag er vi alle halveller helpensionister, men dog kun store drenge, sådan omkring de ca. 50 år, så godt og vel, eller lidt, meget lidt, over. Golfklubben Hvide Klit har gennem alle årene været finalebanen, stedet hvor kampen stod om at få navnet indgraveret på den fra Skotland (naturligvis) hjembragte pokal. Selv er jeg af lutter beskedenhed kun påført én enkelt gang. Samme mådehold øves IKKE af en vis hr. Tirsgaard, som er indehaver af flest sejre. Nå! Det er jo næsten

33


ET 25 ÅRS JUBILÆUM

Foto: Jens Morten

også hans hjemmebane, og i tilgift er han udstyret med (og dette er vigtigt) en stærk psyke, hvilket er en nødvendighed for at kunne overleve én af de øvrige deltagere, som uafladeligt taler som én af de tidligere østtyske propagandaradioer. Sidstnævnte kræver hår på brystet at kunne omgås, idet han er udstyret med, hvad jeg forsigtigt vil omtale som et ”tåbesyndrom”. Han kan finde sin bold bag 15 grantræer i et hul, helt uspillelig! Og så udbryde: ”Herligt den ligger lige til indspil.” Til tider går det sågar godt! Hvide Klit er min yndlingsgolfbane nr. 3. Ren uspoleret natur. Grøn eller afsvedet efter årstiden. Altid yderst spilbar. Kort eller lang, afhængig af den vind, som heroppe kan være en barsk modstander. Ja! og så vejret. Solen mener jeg. I de forgangne 25 år har vi kun en gang måttet halvere matchen til 9 huller på grund af regn. Toppen af Danmark hører til toppen af golf. Det er en golfbane, man SKAL have spillet. Hvad nok kun få

34

ved, er Hvide Klit ikke den første golfbane på Skagen, thi i Skagens Avis kunne man i juli 1938 læse følgende: ”Ved Skagens Badehotel (nu nedbrændt, lå på Grenen) er man for Tiden i Færd med at anlægge en Golfbane sydvest for Hotellet, for at gæsterne kan få Lejlighed til at dyrke den mange Steder så yndede Sport. Golfbanen vil få 12 Huller, og foreløbig er man ved at være færdig med de 6 første.” Andetsteds kan læses: ”Trafikminister Fisker har i dag besøgt Skagen for at inspicere Havneanlægget.” Vi er en skare golfere, som håber mange år endnu at kunne inspicere tidligere trafikminister Hansens sommerhus. Som guld er den årle morgenstund, når dagen opstår af døde, dog kysser os og med guld i mund den liflige aftenrøde. Hvor jeg dog glæder mig til den næste senatormatch i juni.


Ind på greenen! Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig.

ikke som de andre

Hotellet tæt ved stranden, havnen, vippefyret, museerne, banegården og forretningsgaderne. Konferencefaciliteter.

Østre Strandvej 35 · 9990 Skagen · Tlf. 98 44 11 31 · Fax 98 45 11 61 · www.hotelstrandly.dk

35


Afsender: Golfklubben Hvide Klit Hvideklitvej 28 Bunken 9982 Ålbæk

B Oplevelser for krop, sjæl og det gode humør!

Ruths Hotel

Ruths Hotel · Hans Ruths Vej 1 · 9990 Skagen · Tlf. 9844 1124

Strandhotellet

- se mere på www.ruths-hotel.dk

Strandhotellet Gl. Skagen · Jeckelsvej 2 · 9990 Skagen · Tlf. 9844 3499

Restaurant S¹m¸rket

- se mere på www.strandhotellet.glskagen.dk

Strandhotellet Gl. Skagen · Jeckelsvej 6 · 9990 Skagen · Tlf. 9844 3348

- se mere på www.strandhotellet.glskagen.dk

2009 nr. 2 - maj  

Klubblad for Golfklubben Hvideklit. Dette er udgaven for maj 2009

2009 nr. 2 - maj  

Klubblad for Golfklubben Hvideklit. Dette er udgaven for maj 2009

Advertisement