Page 1

MAART EN APRIL 2014

Postbus 325 3220 AH Hellevoetsluis www.hvhelius.nl info@hvhelius.nl

Veld– en zaalaccommodatie M.F.S.A. De Fazant Fazantenlaan 4 Hellevoetsluis


Van de voorzitter Met het fantastische lenteweer van de laatste dagen ga je toch weer een beetje verlangen naar het veldseizoen al moet ik heel eerlijk bekennen dat de handballer in mij een voorkeur heeft voor zaalhandbal, maar vanzelfsprekend heb ik vroeger ook tijdens het buitenseizoen altijd mijn beste beentje voor gezet en ik verwacht niet anders dat dit bij ieder van onze leden ook het geval is. In ieder geval: begin april gaan we weer de wei in en gaat iedereen weer zijn uiterste best doen om ook daar sportief genoegen en resultaten te behalen. Ik wens het jullie allemaal toe. Het is velen natuurlijk al opgevallen, dat daar waar de jeugdafdeling van onze club groeit en bloeit het met de afdeling ouderen redelijk droevig gesteld is. Onze Commissie Technische Zaken moet alle zeilen bijzetten om teams compleet te krijgen en moet vaak een beroep doen op spelers/speelsters van andere teams. Natuurlijk denkt CTZ ook na hoe de terugloop kan worden gestopt en omgedraaid naar een groei, maar ja, zij kunnen ook niet toveren natuurlijk. Helaas is het ons nog niet gelukt om het probleem van het vrijwilligerstekort geheel op te lossen. Met name de invulling van de kantinediensten is een doorlopende zorg. Het zou toch geweldig zijn als alle leden, die voor vrijwilligerstaken in aanmerking komen, maar ook de ouders van onze jeugdleden, zouden inzien, dat de kantine niet alleen gebruikt wordt door HELIUS en dus dient als een soort “clubhuis” voor HELIUS, maar dat de inkomsten die gegenereerd worden uit alle andere gelegenheden dat we “open” moeten zijn, van essentieel belang zijn voor de inkomsten van de vereniging. De komende weken mag u van de Coördinator Vrijwilligers allerlei acties verwachten die ertoe moeten leiden dat het probleem voor eens en voor altijd wordt opgelost. Ik mag jullie er ook nog even op wijzen, dat er voor 27 maart aanstaande een Bijzondere Algemene Leden Vergadering is uitgeschreven. Daar zal het bestuur het resultaat van het werk van de werkgroep Huishoudelijk Reglement en Statuten ter goedkeuring aan de Ledenvergadering voorleggen. Ik raad jullie aan op die vergadering aanwezig te zijn (leden en ouders van jeugdleden). Jullie stem zal worden gehoord en telt mee. Laat de gelegenheid om mee te praten niet voorbijgaan. Voor verdere nuttige en leerzame informatie verwijs ik graag naar de bijdragen van mijn collega bestuursleden. Joop Heijnraets


Scheidsrechterzaken In de stukjes SCP deel x is het de bedoeling dat ik met enige regelmaat de leden van de vereniging wil informeren over het wel en wee van de Helius scheidsrechters in wording, scheidrechter verplichtingen en de thuis- en uitfluitende scheidsrechters. Hierbij hoop ik meer begrip te kweken voor het begrip scheidsrechter en zijn functies binnen de vereniging. SCP deel 6: Het zaal seizoen bijna ten einde 2013 – 2014 HS1 scheidsrechters Voor onze kersverse scheidsrechters Manou van Voorst, Mila Went, Danielle Beckers en Eva van Leeuwen heb ik de bond er opnieuw attent op gemaakt dat zij nog steeds geen diploma hebben mogen ontvangen. Dit vind ik erg slordig van de bond echter denk ik dat dit vooral veroorzaakt is door de reorganisatie die de bond heeft en nog steeds door maakt. De ontwikkelingen lopen gelukkig wel door. De begeleiding van alle HS1 scheidsrechters loopt volgens mij wel goed. Een aantal hebben al steeds minder begeleiding nodig. Er zijn HS1 scheidrechters die de volgende stap al zetten en hoger op aan het proberen en proeven zijn en dat lijkt te smaken naar meer. Mooie ontwikkelingen dus. Er zijn ook scheidsrechters die nu langzaam in hun nopjes komen met het fluiten van onze jongste jeugd de F teams. Hierover wil ik het volgende even kwijt: als je gewent bent om handbal te spelen en je gaat het fluiten onder de knie krijgen dan is eigenlijk het moeilijkste gedeelte het starten met het fluiten. De moeilijkste categorie is eigenlijk de jongste jeugd, onze F teams. Niet omdat die het je moeilijk maken maar juist omdat je hier geen scheidsrechter bent maar spelleider. De meeste handbal regels gelden hier niet maar juist het plezier van de spelers staat voorop. Probeer dan maar eens als jonge scheidsrechter overeind te blijven tussen trainers, coaches en toch ook wel vaak fanatieke ouders langs de kant. Ik heb zelf regelmatig de F gefloten en ik moet zeggen dat als je eenmaal door hebt wat deze spelleiding inhoudt dan is dit wel het meest dankbare werk wat je als scheidsrechter tegen kan komen. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat je perse alleen deze jeugd groepen wil fluiten. Wat mij betreft is daar dan ook helemaal niets mis mee.


Het examen van Job Heidekamp in januari is helaas niet door gegaan daar de examinator niet kon op de geplande datum. Geen nood dacht ik, ik ga de wedstrijd van Job zelf evalueren en vraag nog een aantal mensen mee te kijken. Het resultaat van deze wedstrijd en de manier van fluiten was verbluffend goed. Job, je bent een echt talent en dat heb ik je dan ook al verteld. Het resultaat van wat je hebt laten zien en de verstuurde beoordelingen van jouw wedstrijd hebben er toe geleid dat de bond voldoende overtuigd is van jou kunnen en hierbij hebben ze dan ook besloten dat ook jij voor het HS1 diploma geslaagd bent. Ook jouw diploma is reeds aangevraagd en we zullen er zeker bij de uitreiking ervan op de juiste manier bij stilstaan. Zodra er voldoende nieuwe HS1 kandidaten hebben gemeld, wil ik weer een HS1 cursus starten. Men dient dit dan wel even via scp@hvhelius.nl te melden. HS2 scheidsrechters Onze HS2 scheidsrechters hebben het afgelopen zaalseizoen weer veel wedstrijden geleid. Zoals wel vaker gezegd, geen scheidsrechter, geen wedstrijd. Ook het aanstaande veldseizoen zal ik weer een beroep op jullie doen. Ik hoop ook dan weer op jullie te kunnen rekenen zoals dat afgelopen seizoen gebeurd is. Mocht e.e.a. nu niet lukken, zit dan niet bij de pakken neer maar zoek een vervanger. Bedenk dat als jij niet kunt er 2 teams zonder scheidsrechter staan en dat je dat zelf ook niet leuk vind als jou dat over komt. Binnen Helius hebben we hier gelukkig niet veel klagen over en daar ben ik jullie dankbaar voor. Het uitfluiten gaat ook goed en wordt steeds uitdagender voor mij. De afstanden worden groter en daarmee de wedstrijden interessanter omdat je met teams te maken krijgt die jou niet kennen. Den Haag, Middelburg, e.d. zijn de plaatsen waar je naar toe gaat en dat maakt het voor mij ook weer leuk. Sta jij als HS2 scheidsrechter stevig in je schoenen of heb je wel eens het idee dat je wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Meld je dan bij mij dan praten we erover en kunnen we d.m.v. een stukje begeleiding je helpen steviger in je schoenen te komen te staan en je weer plezier te verschaffen in het fluiten. Algemeen: Zoals eerder gemeld kun je op http://www.handbal.nl/scheidsrechters/spelregelkennis/ nu al alle spelregels online oefenen inclusief de uitleg bij foute beantwoording zijn direct inzichtelijk. Probeer het eens, het is een goede voorbereiding op wat komend seizoen van de bond verwacht gaat worden. Oproep: wil een ieder die de spelregels wil leren op een gezellige en interactieve manier zich bij mij melden. Indien er voldoende animo is wil ik spelregelavonden gaan houden in de kantine. Ruud van der Helm SCP HV Helius


Kaartavond

KLAVERJASSEN EN JOKEREN Vond u het ook zo gezellig op de kaartavond in december???? Wat was het weer ouderwets druk die avond! We hopen dat dat ook op de komende kaartavonden weer het geval zal zijn. Op zondag 13 april organiseren we weer een kaartavond. We beginnen zoals altijd om 19.30 uur. De meeste mensen moeten de volgende dag weer werken, dus kom a.u.b. op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen en het niet al te laat afgelopen is. Er zijn leuke prijzen te winnen en we hebben natuurlijk ook een loterij. U kunt zich inschrijven via de mail: kaartavond@hvhelius.nl

Mart en Hanneke van der Meijden


Vrijwilligers Zoals ik eindigde in deel twee wil ik het laatste stukje herhalen voor deel 3 van dit verhaal en daar weer op verder borduren. Belangrijk is om te weten dat we bij Helius bezig zijn met een cultuuromslag en terug willen naar het echte verenigingsleven waar een ieder zijn steentje aan bijdraagt zonder met elkaar te vergelijken van wie nu precies wat doet want dat is namelijk het individualisme waar geen ene verenging bij gebaat is. Drukke werkzaamheden en een trip voor mijn normale werk naar de USA hebben er voor gezorgd dat het verder werven van vrijwilligers even op een laag pitje heeft gestaan. Dat gaat natuurlijk weer veranderen want het is nou eenmaal zo dat we er nog lang niet zijn. Ik krijg soms mail van mensen die in mij melden dat zij niet in staat zijn vrijwilligerswerk te verrichten want zij hebben het zo druk met het gezin en het heen en weer brengen van de kids naar andere sportverenigingen etc. etc. Eigenlijk wil je dan reageren op een manier die niet gepast is en dat doe je dan maar niet.


Toch wil ik hier wel iets over kwijt en wel het volgende: ik denk dat iedereen het druk heeft. Er zijn vele taken te verrichten binnen onze vereniging die heel goed inplanbaar zijn en zeer nuttig zijn. Bedenk dan eens het volgende: het feit dat jouw kind kan sporten komt doordat er vrijwilligers zijn die dit mogelijk maken. Deze vrijwilligers hebben vaak niet eens kinderen op de vereniging maar vinden het gewoon leuk om te doen. Mijn advies voor deze mensen: wees nu eens eerlijk tegenover jezelf en / of je kind. Van de contributie gaan we het niet doen, draag je steentje bij en wees een voorbeeld voor een ander, bijvoorbeeld voor je kind. Ben je ook nog eens opvoedkundig bezig. Tegen al diegene de zich regelmatig inzetten voor de vereniging zou ik willen zeggen: super bedankt, houd vol, wel blijven verbeteren om op die manier het voor een ieder weer overzichtelijk en beter te maken. Chapeau ik verwacht jullie op het jaarlijkse vrijwilligers feestje. Tot zover mijn relaas van mijn belevenissen. Mocht je vragen hebben of mocht je wakker geschud zijn door deze teksten dan hoop ik dat u contact met me opneemt en zoeken we een passende taak voor u. Vele handen maken licht werk en houdt de sportbeleving voor u en uw kind levendig en plezierig. Maar denk eraan: vrijwilligers werk is niet vrijblijvend Ruud van der Helm


Helius zoekt oud frituurvet

Heb je dus oud frituurvet, doe het in een afgesloten kan en geef het af in de kantine. Het scheelt een ritje naar de stort, naar de training/wedstrijd kom je toch en je helpt de vereniging!


Dit is Joel Kamga uit Kameroen Hij werkt als vrijwilliger voor stichting Bafang Kids Steun. Hier verzorgt hij alle ICT werkzaamheden. De stichting zet zich in voor kinderen uit Kameroen om hun een zomer lang echt kind te laten zijn. In Kameroen is dit voor kinderen helaas niet zo vanzelf sprekend als voor kinderen in westerse landen. De stichting verzorgt sport en spel en onderwijs voor de kinderen. De Stichting is geheel afhankelijk van fondsen, sponsors en donateurs. De visie van Stichting Bafang Kids Steun: In 2015 moeten er een groot aantal doelen zijn behaald waarbij een aantal regeringen in de wereld de toezegging hebben gedaan hieraan mee te werken. De millenniumdoelen: *het terugdringen van armoede en honger met 50%; *alle kinderen gaan naar school; *mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig; *minder kindersterfte, sterfte van kinderen onder 5 jaar met twee derde verminderd t.o.v. 1990; *verbetering van de gezondheid van moeders; *bestrijding aids, malaria en andere dodelijke ziektes; *meer mensen schoon drinkwater; *toegang tot medicijnen en een eerlijk handelssysteem; *minder schulden voor ontwikkelingslanden.


Wij zijn van handbalvereniging Helius uit Hellevoetsluis en wij zijn speelsters uit het dames 1 team. Wij worden getraind en gecoacht door Leopold Foussom, de voorzitter en penningmeester van Bafang Kids Steun. De passie die hij heeft als coach, laat hij ook terug zien in al zijn bezigheden voor de stichting. Elke zomer worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen in zijn geboorteplaats, Bafang, Afgelopen zomer zijn een speelster en oud speelster uit ons team meegegaan naar Kameroen om hun bijdrage te leveren. Zij hebben met een groep vrijwilligers allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen in Bafang. Zij hebben dit beiden met heel veel plezier gedaan en vonden het een hele mooie ervaring. Ze waren beiden onder de indruk van de goede inzet en de tot nu toe behaalde resultaten van de stichting. Ook hebben zij Joel Kamga goed leren kennen. Om alle ICT werkzaamheden uit te voeren heeft Joel een laptop nodig. Hij had van een donateur een laptop gekregen om dit allemaal te verwezenlijken. Helaas is zowel zijn laptop als zijn harde schijf gestolen uit zijn huis. Wij willen jullie vragen of u nog een laptop heeft die u ter beschikking wilt stellen aan de stichting zodat Joel door kan gaan met zijn werk voor de stichting. Het hoeft geen gloednieuwe laptop te zijn, met een tweedehandse zouden Joel, maar vooral ook de stichting al heel blij zijn.

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

Wil je meer over Stichting Bafang Kids Steun weten? Kijk op www.bafangkids.org of www.facebook.com/bafangkidssteun

12


Inleveren graag in de gele container in de kantine

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

Helius zoekt oude sportschoenen

13


Adverteerders en sponsoring Dames C hebben sponsor De dames C hebben in het bedrijf Cable Partners een sponsor gevonden voor zowel de shirts als de jacks. Het contact met Jan Voermans, namens Cable Partners, is ontstaan via Frank van Leeuwen, vader van Eva. Frank: enorm bedankt voor zijn inzet om Cable Partners onze vereniging te steunen !!

De speelsters van de D2 hebben via Annemieke van Altena, de moeder van Demi de Boer, die werkt bij restaurant “Aan Zee” nieuwe tassen gekregen. Annemieke en restaurant “Aan Zee”: hartstikke bedankt!!!

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

D2 hebben sponsor voor hun tassen

14


Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

Als u als ouder/verzorger het leuk vindt om het team van uw zoon/dochter en dus ook de vereniging te steunen, neem dan even contact op met mij. Dit kan ook via sponsoring@hvhelius.nl.

15


Bezoek aan Hummel Nederland In het kader van de moeizame leveringen door Hummel in de afgelopen twee jaar zijn Richard Venneker en ik naar Hummel Nederland geweest om dit te bespreken. Bij aankomst in Deventer werden we verwelkomd door Martijn Abbenhues en Manuela van Bruggen en bovendien was er een digitaal welkom in de vorm van onderstaande borden.

“Wij kunnen jullie mededelen dat de vereniging eenmalig indoor Chevron kousen kan bestellen op rekening van Hummel tbv de leden. Wij als Hummel willen zo een duidelijk signaal afgeven om zo te laten zien dat we erg blij zijn met HV Helius en dat we de afgelopen leveringsproblemen betreuren. Wij hopen dat dit ook zo wordt gecommuniceerd binnen de vereniging en dat dit ook onderdeel gaat worden van het clubtenue.� De bestelling is inmiddels weg en wij gaan er vanuit dat iedere speler in deze sokken gaat spelen! Dit geldt ook voor de pakken: om als vereniging een uniforme uitstraling te hebben willen wij graag dat alle spelers en ook hun coaches op de wedstrijddagen in deze pakken naar de vereniging (of het nu uit of thuis is) gaan.

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

Er waren twee belangrijke onderdelen van dit plezierige gesprek: hoe kunnen we de leveringsproblemen in de toekomst voorkomen en hoe kan Hummel bij de leden blijven overkomen als serieuze partner. Vanuit onze kant werd het voorstel gedaan om de hele vereniging in dezelfde sokken te krijgen. Op dit verzoek kwam onderstaande mail binnen:

16


Na het zaalseizoen willen we nog een bijeen komst organiseren met alle trainers en coaches van alle jeugdteams om met elkaar van gedachten te wisselen over het afgelopen seizoen en het nieuwe seizoen. Bouke Troost heeft aangegeven te stoppen als trainer/coach van de Heren selectie. We zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe trainer voor de Heren selectie. Het veldseizoen komt er weer aan en we zullen daarom vanaf 1 april weer buiten gaan trainen. (dit is geen 1 april grap!)

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

Wetenswaardigheden technische commissie

17


18

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis


MAART

APRIL

MEI

1

3 4 5 12

5 7 9 10 12 13 15 16 18

9

15 16 18 20 21 22 23 24

25 26

28 30

Michael van Leijden Anouk Roest Sanne Eland Jan Simon van der Linde Wim Luijendijk Iza Booda Anouska Laterveer Marijn Meyer Saskia Bleij Danielle Bekkers Sophie Gutteling Riette Maas Haya Went-S lob Daniel de Jonge Cas Capello Danny Schild Randy Schild Mila Went Joany van de Velden Devin van Voorst Sven van Beemst Claudia Donehue-Pape Joel Spoor Didou Suttorp

15 17 18 21 23 25 26 30

Taco van der Kooij Niki Spoor Eileen Kemkens Manon Degenkamp Raymond Luijendijk Emma de Buck Raphael Bergs Esmee Louwerens Anouk Hartog Roel Wendel Nienke Koppelaar Yannick Zwaan Sabrina Groeneveld Angela Sulev

23 24 25 29 31

Betsy Krijgsman Frank van leeuwen Amanda Dantuma Nienke Schurink Bo van de Graaf Bastin Berbee Eva van Leeuwen Michelle van der Sluis Jasper Ausema Fenna de Jager Marco Dries Mark Wolters Koen de Jager Sharon Pfeiffer Mireille Laterveer Ilana Kooiman

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

Verjaardagen

19


Wedstrijden jeugd Zaterdag 22 maart 2014 Dames B1 Sporthal: Vertrek: Dames C1 Sporthal: Vertrek: D-jeugd 1 Sporthal: Vertrek: D-jeugd 1 Sporthal: Vertrek: E-jeugd 1 Sporthal: Vertrek: F-jeugd F1 Sporthal: Vertrek:

13.00

uur

12.00

HVOS DB1 — Helius DB1 Olympia te Spijkenisse uur van de Fazant

15.40

uur

13.55

Oliveo DC2 — Helius DC1 MFA Het Nest te Pijnacker uur van de Fazant

11.10

uur

10.10

HVOS D1 — Helius D2 Olympia te Spijkenisse uur van de Fazant — Helius D1

14.15

uur

12.30

Hercules D3 Boswijk te Rijswijk uur van de Fazant

11.40

uur

10.25

HWC E1 — Helius E1 Westwijk te Vlaardingen uur van de Fazant

10.00

uur

8.45

HWC F1 — Helius F1 Westwijk te Vlaardingen uur van de Fazant

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zaterdag 29 maart 2014 Dames B1 Sportpark: Vertrek:

10.45

DWS DB1 — Helius DB1 Prinses Beatrix park te Schiedam uur van de Fazant

12.00

uur

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zondag 6 april 2014 Dames B1 Sportpark: Vertrek:

8.30

DES DB1 — Helius DB1 DES te Papendrecht uur van de Fazant

10.00

uur

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

TWEEDE HELFT VELDSEIZOEN 2013 - 2014

20


Zaterdag 12 april 2014 Velddienst 09.15 - 10.15 10.15 - 11.10

uur: uur:

Cas Capello Lisanne Meekel

12.50 - 13.40 13.40 - 14.45

uur: uur:

Martijn Ausema Danielle Bekkers

11.10 - 12.00 12.00 - 12.50

uur: uur:

Kimberley Tournier Mark Wolters

14.45 - 16.00

uur:

Kevin Ris

F-jeugd 2

Helius F2

— HVOS F1

9.30

uur

F-jeugd 1

Helius F1

— TOGB F1

10.15

uur

D-jeugd 2

Helius D2

— HWC D1

11.10

uur

E-jeugd 1

Helius E1

— Unitas E1

12.00

uur

D-jeugd 1

Helius D1

— HVOS D1

12.50

uur

Dames C1

Helius DC1

— HWC DC1

13.40

uur

Heren B1

Helius B1

— ROWAH HB1

14.45

uur

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zondag 13 april 2014

Dames B1 Sportpark: Vertrek:

10.55

Indus DB1 Oost te Rozenburg uur van de Fazant

— Helius DB1

11.55

uur

Woensdag 16 april 2014

Dames B1

Helius DB1

— HVOS DB2

19.00

uur

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

21


22

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis


Wedstrijden senioren

Heren 1 Sporthal:

Hellas HS3 — Helius HS1 Hellashal te Den Haag

15.00

uur

Heren 2

DWS HS2

— Helius HS2

12.20

uur

Sporthal: Vertrek:

Groenoordhal te Schiedam uur van de Fazant

11.05

Gemini DS2 — Helius DS1 Oosterpoort te Zoetermeer

14.20

uur

Sporthal: Dames 2 Sporthal: Vertrek:

16.35

uur

15.20

Saturnus DS2 — Helius DS2 Reijerhal te Ridderkerk uur van de Fazant

14.45

uur

13.15

Westlandia HA1 — De Pijl te Naaldwijk uur van de Fazant

Dames 1

Heren A-jeugd Sporthal: Vertrek:

Helius HA1

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zaterdag 29 maart 2014 Zaaldienst: Heren 1 Tijdwaarnemer:

20 00 - 21.30 uur: Helius HS1 Mehli Bascetin

Heren 1 — EHC HS1

20.15

uur

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

Zondag 23 maart 2014

23


TWEEDE HELFT VELDSEIZOEN 2013 - 2014 Zondag 6 april 2014 Velddienst: 11.45 - 13.30

uur:

Dames 2

Dames 2 Helius DS2

— Saturnus DS2

12.15

uur

Roda HS2 Roda te Rotterdam

— Helius HS2

13.15

uur

UITWEDSTRIJD: Heren 2 Sportpark: Vertrek:

12.00

uur van de Fazant

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zondag 13 april 2014 Velddienst: 11.45 - 13.30

uur:

Dames 1

Dames 1 Helius DS1

— EDH/Oliveo DS1

12.00

uur

Heren 1 Sportpark:

Meeuwen HS1 — Helius HS1 Meeuwen te Rotterdam

11.00

uur

Dames 2

— Helius DS2

11.00

uur

9.45

Roda DS2 Roda te Rotterdam uur van de Fazant

12.45

uur

11.30

Saturnus HA1 — Helius HA1 Reijerpark te Ridderkerk uur van de Fazant

Sportpark: Vertrek: Heren A-jeugd Sportpark: Vertrek:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

UITWEDSTRIJDEN:

24


Zondag 27 april 2014 Velddienst: 09.45 - 11.10 11.10 - 12.30

uur: uur:

Dames 2 Heren 2

12.30 - 14.00

uur:

Heren 1

Dames 2

Helius DS2

— Unitas DS1

10.00

uur

Heren 2

Helius HS2

— Indus HS1

11.10

uur

Heren 1

Helius HS1

— Conventus HS1

12.30

uur

VELO DS1 VELO te Wateringen

— Helius DS1

12.00

uur

Dames 1 Sportpark:

Clubblad van handbalvereniging Helius Hellevoetsluis

UITWEDSTRIJD:

25

Clubblad maart en april 2014  
Clubblad maart en april 2014  

clubblad handbalvereniging Helius Hellevoetsluis maart en april 2014

Advertisement