Page 1

1-85:1-85.qxd

2010. 11. 25.

12:38

Page 3

teakalauz a

t e a

k u l t ú r t ö r t é n e t e


1-85:1-85.qxd

2010. 11. 25.

12:38

Page 4

Szöveg © dr. Kiss Mariann Alkotó szerkesztô © Szentirmai Dóra Szerkesztette: Koncz Gábor Felelôs szerkesztô: Falcsik Mari 2. bôvitett kiadás A könyvet tervezte: Nemes András Borítóterv: Nemes András; Szamarasz Daphne, Szepesi Zsuzsa és Beata Becla fotóinak felhasználásával ISBN 978-963-9686-25-0 Összkiadás ISBN 978-963-9686-35-9 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni. Kiadja a HVG Kiadó Zrt. , Budapest, 2007, 2010 Felelôs kiadó: Szauer Péter www. hvgkonyvek. hu Nyomdai elôkészítés: Nemes András Nyomás: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. Felelôs vezetô: Vágó Magdolna


1-85:1-85.qxd

2010. 11. 25.

12:38

Page 5

TARTALOM

5

TARTALOM Bevezetés 1. MI A TEA?

A növény A név – Miért „tea” a „cha”? 2. TEATÖRTÉNELEM

Ki fedezte fel a teát? A tea ôshazája: Kína Tang-dinasztia: teatégla és fôzött tea Szung-dinasztia: portea és habarás Ming-dinasztia: leveles tea és áztatás Tea és ópium A kínai tea és teázás elterjedése a világon A tea Japánban A tea Európában Teanagyhatalom: Anglia A tea a szigetországban Brit Kelet-indiai Társaság Csempészet és hamisítás A tea mindenekfölött A tea az ipari forradalomban Teaklipperek: versenyfutás teával Az ötórai tea A tea a háborúban Függetlenség teával: Amerika A brit teabirodalom Viktoriánus vállalkozás: India Fahéj-kávé-tea: Ceylon A tea és Oroszország Teakaravánok Kereskedelem és állami felügyelet Orosz teázás Termesztés és feldolgozás A tea Magyarországon

7 8 9 12 15 16 17 18 22 23 25 29 30 38 42 42 44 45 47 49 50 52 54 55 58 58 63 66 67 69 71 72 77


1-85:1-85.qxd

6

2010. 11. 25.

12:38

Page 6

TARTALOM

3. ÜLTETVÉNYTÔL A POHÁRIG

Teatermesztés Szaporítás A teacserje fejlôdésére ható tényezôk A teanövény gondozása A teaszüret Feldolgozás Fonnyasztás (elôszárítás) Sodrás Erjesztés (fermentálás) Szárítás Válogatás (rostálás) Ízesítés, keverékkészítés Csomagolás Kereskedelem A tea világkereskedelmének jellemzô adatai Teaaukciók Minôsítés és osztályozás Híres teakereskedôk és teáik 4. TEAFÖLDRAJZ

Argentína Banglades Grúzia India Indonézia Japán Kenya Kína Malawi Nepál Srí Lanka Tajvan Törökország Uganda Vietnam Jegyzetek Szépirodalmi idézetek forrása

86 88 88 89 90 93 96 97 99 102 104 105 106 107 109 109 111 113 118 124 127 128 130 131 133 135 136 137 140 142 143 145 146 147 148 150 151


1-85:1-85.qxd

24

2010. 11. 25.

12:39

Page 24

TEATÖRTÉNELEM

hanem leveles teaként kellett beszolgáltatni. Késôbbi korok az egekig magasztalták a császári udvarnak a sajtolt tömbtea trónfosztását elôidézô intézkedését, hangsúlyozva azt, hogy a leveles tea beszolgáltatása hozzájárult a tea ízének, aromájának önmagában való megismeréséhez. A préselt tea fôzése, és erôs fûszerekkel való ízesítése ugyanis pont ettôl a kifinomult élvezettôl fosztotta meg az embereket. A korábbi elkészítési módok, ízlelési szempontok hamar feledésbe merültek. Új tesztelési és kóstolási gyakorlat alakult ki, a régi teamesterek helyébe újak léptek, akik képesek voltak a leveles alakban leforrázott, s pár percig áztatott tea minôségi különbségeinek észlelésére. Csien-lung kínai császár a XVII. század közepén – késôbb teáscsészékre festett – ódát írt a teáról, melybôl egy Amiot nevû francia jezsuita pap hozott is magával Európába. Azt javasolta, „…igyátok ezen becses folyadékot, mikor kedvetek tartja és el fogja ûzni a kedvetlenség öt okát. A nyugalomnak azon állapotát, melyet az így elkészített folyadék elôidéz, mi kóstolhatjuk és érezhetjük, de le nem írhatjuk.”3 Sok olyan tudós élt a Ming-dinasztia idején, akik különbözô területeken (a zenében, a festészetban, a kalligráfiában vagy a sakkban) alkottak maradandót, de a teakóstolás és a „teatudomány” kimunkálása mindegyiküknek közös hobbija

A Ming Birodalom idején épített bástya a Nagy Falon, egy régi fotográfián. (Kép: Wikipédia)

volt. Nagy hangsúlyt helyeztek a természetes környezet kiválasztására: együtt teáztak és beszélgettek egy falusi kunyhóban, vagy zöldellô hegycsúcson egyedül itták a teát, miközben gyönyörködtek a táj szépségében. A megfelelô hangulati és esztétikai elemek kidolgozására is ügyeltek, melyekkel fokozhatták a teázás élvezetét. Olyan zenét komponáltak és játszottak, amely harmonizált a patak csobogásával, vagy elvegyült a vízforralás zajával. A teát nem csupán élvezeti cikként itták, hanem olyan médiumként tartották számon, amely segít az emberi kapcsolatok elmélyítésében és a természethez való visszatérésben.


1-85:1-85.qxd

2010. 11. 25.

12:39

Page 25

A TEA ÔSHAZÁJA: KÍNA

TEA ÉS ÓPIUM 1839-ben a Sárkányok Udvarában trónoló császár Pekingbe hívatta egyik tartományi kormányzóját, az 53 éves Lin Cö-hszü (Lin Zexu), akit okossága, feddhetetlen jelleme és korrekt magatartása miatt Tiszta Ég Linként emlegettek. A császár nagyon is földi gondokkal küzdött: a kormányzót a kínai ópiumválság minél gyorsabb megoldásával bízta meg. Az ópiumot Kínában a Tang-kor óta használták orvosságként, és minimális mennyiséget termeltek is a szecsuáni területen, de élvezeti szerként csak a dohány XVII. századi meghonosítása után kezdték használni. A császár 1729ben megtiltotta a kábítószer behozatalát, de a drog a tiltás ellenére folyamatosan áramlott be az országba, méghozzá a holland, majd az angol kereskedôk illegális akciói révén, melyek mögött természetesen gazdasági érdekek rejlettek. Az európaiaknak ugyanis valahogyan ki kellett egyensúlyozniuk a kereskedelmi mérleg deficitjét, ha már az önellátó Kínának nem volt szüksége az általuk felkínált cikkekre, Európában viszont hatalmas volt a kereslet a tea és egyéb gyarmatáruk iránt (1796-ra az Angliába bevitt tea elérte az évi 4,5 millió tonnát). Az európaiak azt is

25

nehezményezték, hogy Kína – bár északon a XVII. század óta folyamatos, kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatot tartott fenn Oroszországgal – nem volt hajlandó megnyitni az országot az angol, holland és portugál kereskedôk elôtt, akik csak egyetlen helyen, Kantonban, és állami felügyelet alatt bonyolíthatták le az export-import ügyleteket. A külföldiek városon belüli mozgását is korlátozták. Az európaiak úgy vélték, hogy a felsorolt problémák csaknem mindegyikére megoldás az ópium Kínába csempészése. Ming-kori teatartó.


86-152:86-152.qxd

144

2010. 11. 25.

12:48

Page 144

TEAFÖLDRAJZ

Indiaióceán

SRÍ LANKA

Kandy Dibula N uwara Eliya Colombo Ratnapur

Uwa

Galle Teatermesztés

0

100 km

Magasföldi teaültetvény vízeséssel, Nuwara Eliyában. (Fotó: Roshani)

lyekbôl különbözô ízû, színû és aromájú teakeverékek igen széles választéka készül. Vannak testesebb és könnyû teái, mások édesebb és fanyarabb öntetek, de minden ceyloni teára jellemzô az élénk, gazdag aromaanyag és az aranybarna szín. A szigeten termesztett teákat 3 kategóriába oszthatjuk: - a magasföldi tea 1200 m felett - a közepes magasságon szüretelt tea 600-1200 m között - az alacsonyan fekvô területen szüretelt tea 650 m alatti ültet vényen terem. Srí Lanka hegyes-dombos földje ideális a teatermesztés számára: a hômérséklet mérsékelt és szinte állandóan azonos, az

eget gyakran felhôk borítják, s két – egymást váltó – monszunszél hozza a csapadékot. A sziget közepén található Ghat-hegység keleti és nyugati részre osztja az országot. Amikor az egyik országrészben befejezik a teaszüretet, kezdhetik a másikban. A 7-8 naponként szedhetô termés minôségét kedvezôen befolyásolja az is, hogy sok a magasan, teraszosan kialakított ültetvény, a legjobb földek 1500 m magasságban találhatók. 1971-ig az ültetvények brit tulajdonban voltak; a földreform óta az elôállított teák 65%-a kisbirtokokon terem, s a kistermelôk általában szerzôdéses viszonyban állnak valamelyik feldolgozóval, brókerrel vagy csomagolóval. A kibocsátás


86-152:86-152.qxd

2010. 11. 25.

12:48

Page 145

TEAFÖLDRAJZ

14 5

35%-a multinacionális cégek (Finlays, John Keels Holdings Ltd, Tata Tea, Akbar Brothers) tulajdonában levô ültetvényekrôl és üzemekbôl származik. A ceyloni teák túlnyomó része ortodox fekete, kis része pedig ctc-tea. Legismertebb teái: Ceylon Blend, Dimbula, Kandy, Nuwara Eliya, Uvah Ratnapura, Galaboda. (Ezek sajátosságairól, elkészítésük és fogyasztásuk módjáról részletes leírás található a Teafajták címû fejezetben. ) Fôbb teaültetvények: Adavatte, Aislaby, Attempattia, Berubeula, Blairmond, Bombagalla, Diyagama, Dyraaba, Gastotte, Loinorn, Lovers Leap, Pettiagalla, Redalla, Somerset, Stratspey, Theresia, Tommagong. Szedési idôszakok: jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept okt. nov. dec.

(legjobb idôszak a keleti parton: június vége–augusztus, a nyugati parton: február–március közepe)

------TAJVAN (FORMOSA) Termelés: a helyezésrôl nincs adat Export: a helyezésrôl nincs adat Tajvanon (portugál nevén: Formosán) a kínaiak honosították meg a teát, amikor 300 évvel ezelôtt Fucsienbôl származó cserjéket telepítettek a sziget északi részére. A tajvani teatermesztés alacsony mûvelésû, 650 m alatti. A sziget ideális

Teaszüret a hegyoldalban. (Fotó: Szepesi Zsuzsa)

hely a teának: a levegô nagyon párás, a hômérséklet egyenletesen meleg (nyáron sosem megy 28 °C fölé, és télen se csökken 18 °C alá). Tajvanon kis, családi vállalkozások foglalkoznak teatermesztéssel, és legtöbben ott-

Tan-su Tajvaniszoros

Tajpej

TAJVAN Dél-kínaitenger 0

Teatermesztés

100 km


B1-101:B1-89.qxd

2010. 11. 25.

12:53

Page 5

TARTALOM

5

TARTALOM 7 A készítés legfontosabb eleme: a tea 8 8 A leveles tea 9 A filteres tea 10 Jó víz nélkül nincs jó tea 11 A teakészítés edényei 13 Hogyan tároljuk a teát? 1. HOGYAN KÉSZÍTSÜNK TEÁT?

2. TEAFAJTÁK

Assam (Asszám) tea Bai Hao tea Bai Mu Dan (Fehér Bazsarózsa) tea Bancha tea Bao Zhong (Csomagolt) tea Bi Luo Chun (Tavaszi Jádecsiga) tea Ceylon Blend tea Ché Xanh tea Darjeeling tea Dimbula tea Earl Grey tea English Breakfast tea Genmaicha tea Gua Pian (Dinnyemagok) tea Gunpowder (Puskapor) tea Gyokuro (Nemes Harmat) tea Hojicha (Pirított) tea Hou Kui (Majomkirály) tea Huang Shan Mao Feng (Pihés Ormok A Sárga Hegyekbôl) tea Irish Breakfast tea Jázmintea Kanyam tea Keemun (Csimen) tea

15 18 19 20 21 21 22 24 24 25 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Keemun Mao Feng tea Lapsang Souchong tea Long Jing (Sárkány Kútja) tea Matcha (Folyékony Jade Hab) tea Nilgiri tea Nuwara Eliya tea Orosz Karaván tea Puer tea Sencha tea Shui Xian (Vizitündérek) tea Shou Mei (Örökélet Szemöldöke) tea Tie Guan Yin (Kegyelem Vas Istennôje) tea Tung Ting (Hideg Hegycsúcs) tea Yin-Zhen (Ezüst Tû) tea Yunnan (Jünnan) tea

40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 50

3. TEÁZÁSI SZOKÁSOK

56 58 62 63 65 65 65 75 75 76 77 81

Anglia: 350 éves szerelem Ausztália: a billy tea India: a csáj maszálá Japán Hétköznapi teázás Teaszertartás (chanoyu) Kína Lu Jü teáskönyve Hétköznapi és ünnepi teázás Kínában A kungfu teázás „Egy teáskannával a kínai akárhol is boldog tud lenni” – a jihszing Korea

51 52 53 54

83 86


B1-101:B1-89.qxd

6

2010. 11. 25.

12:53

Page 6

TARTALOM

Malajzia: teh tarik Marokkó: tea mentalevéllel Mianmar: ital is, étel is Oroszország Szamovár: a fémmûvesek magasiskolája Így teáznak az oroszok Tibet: a jakvajas tea Törökország USA: jeges tea Üzbegisztán: a kök csaj 4. RECEPTEK

Fôzzünk teával! Elôételek Levesek Fôételek Édességek Ételek és teák párosítása

87 88 89 92 92 95 96 98 99 101 102 103 103 104 106 109 111

113 114 Miért egészséges teát inni? 114 A tea rövid távú hatásai A tea hosszú távú élettani hatásai 114 118 Tea vagy kávé? 5. TEA ÉS EGÉSZSÉG

6. CSÉSZEALJ – A TEÁRÓL MÁSKÉPPEN

Teázzunk tudományosan! A tea kémiája Miért bôrösödik a tea? Egyszerû kémiai kísérletek teával

120 121 121 123 123

A teatasak-probléma – nem csak matematikusoknak 125 Hogyan tunkoljunk hatékonyan? – Tea és fizika 127 Miért fújódik föl a teafilter, amikor forró vizet öntünk rá? 130 Robotok elôfutárai: karakuri babák 130 Einstein és a tealevél paradoxon 133 Tea az ûrben 135 Jóslás 136 A jóslás eszközei 136 A jóslás lépései 136 Hajtogatás filteres tea tasakjából 142 Köszönetnyilvánítás Az idegen nyelvû kifejezésekrôl Jegyzetek Szépirodalmi idézetek forrása Felhasznált irodalom Név- és tárgymutató

144 146 147 149 149 151


B1-101:B1-89.qxd

38

2010. 11. 25.

12:53

Page 38

TEAFAJTÁK

MIÉRT EZ A NEVE?

FOGYASZTÁS MÓDJA

Nevét a teával együtt szárított friss jázminvirág adja. A Szung-dinasztia (Kr. u. 960–1279) óta ismerik. Egyéb elnevezései: Jasmine Tea, Moli Hua Cha, White Jasmine Flower Tea, Mut Lei Fa Ca.

Sajátos ízét leginkább natúr élvezhetjük. Délutáni tea.

KANYAM TEA

MIK A JELLEGZETESSÉGEI?

Klasszikus kínai recept szerint készült, jázminvirággal ízesített könnyû tea. Zöld, zsenge levelek keverednek a jázminszirmokkal ebben a harmonikus aromájú, testes, világossárga forrázatú teában. Több változata létezik, olykor fekete teából is készítik. Csúcsminôségû jázmintea a Que She Jian (Madárnyelvecskék).

ILAM

HONNAN SZÁRMAZIK?

Nepálból, Ilam vidékérôl. MILYEN FAJTA? Fekete.

HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL?

MIÉRT EZ A NEVE?

Egy csésze (3 dl) vízhez egy teáskanál teafüvet számítsunk. 70-80 °C-on forrázva készítsük el. 1,5-2 percig áztassuk.

Termesztésének helyérôl kapta a nevét. A Kanyam ültetvény az ország nyugati részén, a Mahabharat-hegylánc területén található. Az Ilam-vidék legnagyobb birtoka, ahol 140 éve termesztenek kereskedelmi célra teát. Az ültetvény egyik legmagasabb pontjáról lélegzetelállító panoráma nyílik, melyet szinte minden Nepálról szóló filmben megcsodálhatunk (a csúcsot nem véletlenül nevezik Shooting Hillnek, vagyis Forgatás-hegynek). MIK A JELLEGZETESSÉGEI?

A hagyomány szerint elônyös hatással van a szerelmi életre is.

A Kanyam tea nagyméretû, barnásfekete színû, rusztikus levelekbôl áll. Édeskés illata keveredik a hagyományos feldolgozásból eredô testes alapízével. Sûrû, erôs


B1-101:B1-89.qxd

2010. 11. 25.

12:53

Page 39

KANYAM, KEEMUN

39

HONNAN SZÁRMAZIK?

Fekete tea doboza Nepálból. (Fotó: Szamarasz Daphne)

forrázata föld színû. Nepálból származó teákhoz külföldön viszonylag ritkán lehet hozzájutni a nagy belföldi fogyasztás miatt.

Kínából. Sanghajtól nyugatra, Anhuj tartományban, mintegy 1000 méter magasságban termesztik. MILYEN FAJTA? Fekete. MIÉRT EZ A NEVE?

Úgy beszélik, hogy 1875-ben Ju Gan Cseng sikeresen letette a köztisztviselôi vizsgát, de nem akarta végigjárni a szamárlétrát, aminek a végén majd mandarin lesz. Apja azt mondta: „A pénz és a

HOGYAN KÉSZÍTSÜK EL?

Egy csésze (3 dl) vízhez egy teáskanál teafüvet számítsunk. A fekete nepáli teát 95 °C hômérsékleten forrázzuk le. 3-4 percig áztassuk. FOGYASZTÁS MÓDJA

Tejjel vagy natúr fogyasztható. Kiválóan alkalmas reggeli fogyasztásra, mert erôs, hatásos élénkítô ital. KEEMUN (CSIMEN) TEA

ANHUJ

Kóstolás a Keemun-gyárban. (Fotó: Szepesi Zsuzsa)

rang nem minden. Fontosabb olyan tudást szerezned, ami egész életedben veled lesz. ” A fiatalember Fucsienben kitanulta a teakészítés fortélyait és hazatért szülôföldjére. Csimenben 3 teagyárat alapított, ahol a helybéliek által addig


B1-101:B1-89.qxd

72

2010. 11. 25.

12:54

Page 72

TEÁZÁSI SZOKÁSOK

kerülhet a falfülkébe virágzó cseresznyefaág. 5 A teaszertartás menete A teaszertartás lépéseinek részletes leírására és ezek többértelmû jelentésének elemzésére e kötet lapjain szintén nem vállalkozhatunk. A következôkben bemutatott szokások, jellegzetességek, érdekességek szolgáljanak bevezetôül a japán kultúra e központi hagyományába: induljunk el a teaház felé vezetô ösvényen! A gyenge (híg) tea szertartása az alábbi lépésekbôl áll: Meghívás: A teamester összeállítja a vendégek listáját. (Az elsô és utolsó vendégnek vannak feladatai a szertartás során, ezért már a meghívóban tisztázzák, hogy hányadik vendégként kérik föl a részvételre. )

A házigazda a pozitív és negatív, a nô és férfi lényeg közötti tengelyen ül.

Vendégek érkezése: A várószobában gyülekeznek a vendégek, akik fölkészülnek a ceremóniára. Belépés a teaházba: A vendégek nesztelen léptekkel, mélyen meghajolva mennek be a teaszobába. Meghajolnak az ikebana elôtt, majd csendben körülnéznek a teaházban: megszemlélik a tokonomában (falfülkében) kiállított képet, végül letelepednek a számukra kijelölt helyre. Teakészítés: A tea elôtt könnyû süteményt kínálnak. A teamester a csészébe adagolja a megfelelô mennyiségû teaport, majd a merítôkanállal forró vizet KÜLÖNBÖZÔ SZERTARTÁSOK A teatalálkozón (chakai) nem szolgálnak föl ételt, csak a gyenge teát (usucha). Ekkor a ceremónia körülbelül egy órás. A teljes teaszertartás (chaji), amelyben a teák mellé ételt is felszolgálnak, négy részbôl áll, és mintegy négy órát vesz igénybe Kezdetben könnyû ételt (kaiseki) kínálnak. Ezután szünetet tartanak (nakadachi), ami alatt a vendégek a kertben gyönyörködnek, beszélgetnek vagy pihennek. A vendégeket gong hívja vissza a szertartás folytatására. A szertartás fô részében (gozairi) kerül sor az erôs tea (koicha) elkészítésére és elfogyasztására. Befejezésül gyenge teát (usucha) szolgálnak fel.


B1-101:B1-89.qxd

2010. 11. 25.

12:54

Page 73

JAPÁN

Kaiseki. Az ételt háromféleképpen élvezhetjük, vélik a japánok: szemünkkel, nyelvünkkel és szívünkkel. (Fotó: Joel Bradshaw)

önt rá. A pamaccsal fölkevert, habos teát kínálja a vendégeknek. Teaivás: A japánok nem ízesítik a teájukat. Három lassú kortyot ír elô a szabály, tilos felhörpinteni. Miután minden vendég megitta az italát, több csésze teát is el lehet fogyasztani egymás után, a mennyiség nincs meghatározva. Beszélgetés: Miután már nem isznak több teát, a vendégek csöndes társalgásba merülnek, ami rendszerint a teázás körül forog. Szó eshet a teához és edényekhez kapcsolódó irodalmi, mûvészeti, filozófiai kérdésekrôl. Távozás: A teaszertartás végén a vendégek megköszönik a felszolgált teát, majd zajtalan léptekkel elhagyják a teaházat. A kert ajtajában tett meghajlással még utoljára kifejezik hálájukat a teamesternek. A klasszikus teaszertartáson kínálhat-

73

TEA

SÛRÛ, ERÔS

HÍG, GYENGE

Név Levélszín Szüretelés típusa

koicha sötétzöld maximum 2 levél + hajtáscsúcs finom

usucha kékeszöld minimum 2 levél + hajtáscsúcs durvább natsume v. usuchaki lakkozott fa

ôrlés Teatartó neve Anyaga Fedél

Adagolás Csésze Italkeverés

Teaivás

chaire kô vagy kerámia elefántcsont lakkozott fa

3 kanál/ vendég közös teásedény simára három lassú korty

1,5-2 kanál/ vendég külön-külön csésze habosra egész adag

Felszolgált édesség mamagashi higashi fajtája lágy, nedves* száraz**

Fogyasztása

fôétkezés után teaivás teaivás elôtt elôtt

* Fehérbab-krémmel töltött rizstészta, lila szósszal. Az edény mintája az íriszek virágzására utal, azaz májusban szervírozott édességrôl van szó. ** ôszi, gingkoleveleket utánzó szárazsütemény.


B102-156:B90-144.qxd

2010. 11. 25.

13:01

Page 151

151

NÉV– ÉS TÁRGYMUTATÓ A Adams, Harvey II.

kötet 61 adománytea (Tribute Tea) I. kötet 103 agony of the leaves II. kötet 8 ágtea II. kötet 33 alacsony tea („low tea”) I. kötet 53 Almási Balogh Pál I. kötet 78 alvó rügy (banhji) I. kötet 92, 95 Amerika I. kötet 29, 55-57, 118121 aminosavak II. kötet 121-22 Anglia I. kötet 25, 39, 42-54, 57, 109, 113, 120, II. kötet 58-61, 84, 124, 125 Anhuj I. kötet 137-38 II. kötet 30, 34-35, 38-40 anyós tea II. kötet 79 Arany Teaszoba I. kötet 34 aranyásók I. kötet 51 II. kötet 62-63 aranyrög-tea II. kötet 80 Argentína I. kötet 109, 111, 125-26 árnyékolás I. kötet 88, 91 II. kötet 33, 44 aroma I. kötet 23-24, 62, 68, 71, 76, 80, 83, 92, 97, 99, 105–07, 113-14, 117, 129, 132, 134, 137, 143-44 II. kötet 13, 18-19, 21, 23–31, 35–37, 40-41, 42, 43–45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 64, 81, 82, 83, 85, 89, 90, 96, 103, 112, 121, 122 aromaanyagok I. kötet 90, 98, 102, 114, 144 II. kötet 8, 37, 85, 125 Asimo humanoid II. kötet 132 Assam Tea Company I. kötet 61 Asszám (Assam) I. kötet 9, 58–61, 64, 99, 128, 130–32, 134 II. kötet 10, 18, 25 asszámi tea (Thea Assamica) I. kötet 9-10, 60–62, 132 II. kötet 16, 17, 18-19, 25, 29, 37, 64, 111-12 átlós kannafedél II. kötet 80 aukció I. kötet 45, 48, 60, 62, 111-113, 126, 134 Ausztrália II. kötet 62-63, 134

Autumnal Flush I. kötet 117, 132 II. kötet 26 B bai cha (fehér tea) I. kötet 104 Bai Hao [paj hao] I. kötet 145 II. kötet 16, 17, 19 Bai Mu Dan [pai mu tan] I. kötet 140 II. kötet 16, 17, 20 Bai Mu Tan lásd Bai Mu Dan bai népcsoport II. kötet 79 bajhovi tea I. kötet 72 bajuszcsésze II. kötet 61 bambuszseprû (chasen) II. kötet 68 Bancha [pancsa] I. kötet 135 II. kötet 16, 17, 21, 30, 33 Banglades I. kötet 113, 126-27, 129 banhji I. kötet 95 Bao Zhong [pao dzsong] I. kötet 102, 145 II. kötet 16, 17, 21-22 Bedford hercegnôje I. kötet 52 bergamott (Citrus bergamia) II. kötet 28 Bi Lou Chun[pi luo csun] II. kötet 16, 17, 71, 78 billy tea II. kötet 62-63 blend lásd teakeverék bocsánat tea II. kötet 79 Bodhidharma lásd Buddha bohéa I. kötet 9 BOP (Broken Orange Pekoe) I. kötet 117 II. kötet 18-19 borravaló I. kötet 49 bostoni teadélután (Boston Tea Party) I. kötet 55-57 bôrösödés II. kötet 123-124 Braganzai Katalin I. kötet 42, 44 Brit Kelet-Indiai Társaság I. kötet 26, 44-45, 51, 56, 58, 6061, 63, 112, 120-21 bróker I. kötet 118, 145 Bruce, Charles I. kötet 59-60 Buddha (Bodhidharma) I. kötet 16-17, 32 II. kötet 68, 82, 80-81 buddhista I. kötet 23, 29, 32, 36, 133 II. kötet 51, 68, 75, 76 buddhizmus I. kötet 17, 30, 35 búék tea II. kötet 80-81 builder’s tea lásd melós-tea buket I. kötet 75

Burma lásd Mianmar Bushido I. kötet 31 bürokrácia I. kötet 72, 84 C caddy I. kötet 45 çajdanlik (duplakanna) II. kötet 99 Camellia sinensis I. kötet 11, 31, 96, 127 Çaykur I. kötet 146 Centrocsaj I. kötet 73 Ceylon I. kötet 63–65, 75, 82, 84, 107, 111-12, 115, 117–19, 122-23, 130, 133-34, 140, 143–45 II. kötet 10, 16, 17, 24, 27–29, 37, 45, ceyloni tea II. kötet 24, 28, 59, 89, 111, 122 chabana II. kötet 65 chadamari lásd teatócsa chado lásd teaszertartás chagama lásd vízforraló üst chai I. kötet 13, 133 II. kötet 57-58 chaire II. kötet 68, 73 chaji II. kötet 73 chakin (törlôkendô) II. kötet 69 chanoyu lásd teaszertartás chasaku (teaszedô lapát) II. kötet 69 chasen II. kötet 69 chasitsu (teaszoba) II. kötet 6768 chawan II. kötet 69 Ché Xanh [se szan] II. kötet 16, 17, 24-25 Chojiro [Csódzsiró] II. kötet 70 chung lásd kajvan chunmee lásd Shou Mei Churchill, Winston I. kötet 54 citromos tea I. kötet 71, 83 II. kötet 89, 96, 124 congou II. kötet 81 ctc (crush, tear, curl) I. kötet 99, 100–02, 115, 134, 137, 143, 145, 149 II. kötet 37 ctc-gép I. kötet 100, Cutty Sark I. kötet 53 csajnyik (csôrös teásedény) I. kötet 69 II. kötet 93 csapadék I. kötet 60, 85, 89-90,


B102-156:B90-144.qxd

2010. 11. 25.

13:01

Page 152

152

93, 116, 130, 134, 137, 142 II. kötet 35 csáj maszálá II. kötet 63-64 csempészet I. kötet 25, 27-28, 45-47, 63 cseranyagok I. kötet 102 csersav I. kötet 102, 114 II. kötet 117, 119, 124, 125 Csianghszi (Jiangxi) I. kötet 138 II. kötet 30 Csien-Lung császár I. kötet 24, II. kötet 80 csifir II. kötet 95 csing cha I. kötet 104 Csing-dinasztia II. kötet 80 csomagolás I. kötet 39, 51, 67, 70, 107-08, 110, 111 II. kötet 13, 24, 43, 48, 77 csomagolt tea (Bao Zhong) II. kötet 21-22 Csöcsiang (Zheijang) I. kötet 137-38 II. kötet 31, 42 D D (Dust) I. kötet 117 II. kötet 18 Darjeeling I. kötet 61-63, 93, 104, 114-15, 131–33, 142 II. kötet 25, 26 Darjeeling tea II. Kötet 8, 11, 16, 17, 25–27, 28, 40, 111, 112 demlikaçaj (teakészítés) II. kötet 99 délutáni tea (afternoon tea) I. kötet 53 II. kötet 21, 38, 60 dhool (asszámi) I. kötet 99, 10102 Dietrich és Gottschlig I. kötet 80-81 Dimbula I. kötet 144-45 II. kötet 16, 17, 27 Dinnyemagok tea II. kötet 3031 dobozolló I. kötet 95 dogú tatami II. kötet 68 dongmo (teaköpülô) II. kötet 96 Dooars II. kötet 64 duplakanna II. kötet 98 durva szedés (coarse plucking) I. kötet 95-96 dusnyiki II. kötet 93 E Earl Grey I. kötet 113 II. kötet 10, 11, 16, 17, 27-28, 111 ECP szárító I. kötet 105 Edo-kor I. kötet 36-37, 91 II.

kötet 136-137 egészség I. kötet 30, 31, 43, 74, 93 II. kötet 10, 76, 101, 113-19, 139, 140 egészségügy I. kötet 74, 84, 110 II. kötet 48, 60, 134, Einstein, Albert II. kötet 133-34 Eiszai I. kötet 30-31 elsô szüret (First Flush) I. kötet 93-94, 117, 132, 135, 140, 14243, 149 II. kötet 26, 49 English Breakfast I. kötet 107, 113 II. kötet 16, 17, 28-29, 60, 109 enzim I. kötet 99, 103-04 II. kötet 47, 115, 122-23 Eristavi, Mikha I. kötet 72 erjesztés (fermentálás) I. kötet 97, 99, 102–04 II. kötet 42, 47, 53, 117, 118 esszencia I. kötet 71 II. kötet 95-96 F F, FNGS (Fannings) I. kötet 117 Fair Trade I. kötet 110 fehér tea (bai cha) I. kötet 12, 97-98, 103-04, 148 II. kötet 8, 30, 50 fekete tea (black tea) I. kötet 12, 47, 65, 69, 71, 76, 83, 85, 93, 96–99, 102, 104-05, 109, 113, 115, 117, 126, 129-30, 133-34, 142, 146, 149 II. kötet 8, 11, 13, 19, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 54-55, 58, 63, 62, 87, 89, 90, 95, 98, 101, 103-04, 110-12, 116, 118, 121-124, 136 Felhôégetô (Huo-Shao-Yün) II. kötet 46 félig fermentált tea lásd oolong. felületi feszültség II. kötet 135 fermentálás lásd erjesztés. filter, teafilter I. kötet 57, II. kötet 9, 12, 60-61, 96, 103, 104-10, 124, 125-27, 130, 136, 142 finom szedés (fine plucking) I. kötet 96 First Flush Darjeeling I. kötet 133 First Flush lásd elsô szüret Fiumei Kávébehozatali Társaság I. kötet 81, 82

five o’clock tea lásd ötórai tea fluidágyas szárító I. kötet 105 fonnyasztás (hervasztás; withering) I. kötet 75, 97–99, 105 II. kötet 35, 42, 53, FOP (Flowery Orange Pekoe) I. kötet 116 II. kötet 18 Formosa I. kötet 127, 145 II. kötet 19, 22 fônix három meghajlása II. kötet 82 francia érintés I. kötet 41 Franciaország I. kötet 12, 38, 41-42 FTGFOP 1 I. kötet 116 II. kötet 26 Fucsien (Fujian) I. kötet 12, 99, 138, 145 II. kötet 20-21, 37, 39, 41, 49, 51, 53 fukusa (törlôkendô) II. kötet 69 furo (hordozható szénserpenyô) II. kötet 67 Függetlenségi Nyilatkozat I. kötet 57 G Garraway, Thomas I. kötet 43 Genmaicha [genmajcsa] I. kötet 135 II. kötet 16,17, 29-30, 112 gépi szedés I. kötet 75 GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe) I. kötet 116 II. kötet 18 Golden Orange Pekoe Fannings I. kötet 117 GOPF lásd Golden Orange Pekoe Fannings Görgey Artúr I. kötet 79 gôzölés (steaming) I. kötet 19, 36-37, 97–99, 104, 131 II. kötet 43, 48, 99, 107 gravitáció II. kötet 129, 135 grúz tea I. kötet 73, 76, 83, 130 Grúzia I. kötet 74, 128-129 Gua Pian (Dinnyemagok) tea II. kötet 16, 17, 30-31 Gunpowder (Puskapor) I. kötet 104, 140, 145 II. kötet 16,17, 31-32, 88, 94, 101 gyarmatáru I. kötet 25, 38, 40, 58, 63, 69, 77, 81, 82, 112, 120 gyógytea (herbatea) I. kötet 85, 96, 128 II. kötet 61, 119 Gyokuro [gyokuro] I. kötet 91, 135 II. kötet 16, 17, 32-33


B102-156:B90-144.qxd

2010. 11. 25.

13:01

Page 153

153

gyöngytea lásd Gunpowder. gyümölcstea I. kötet 85 II. kötet 8, 89, 125 H hajtás (flush) I. kötet 10, 31, 65, 76, 88-89, 91, 92–94, 96, 115 II. kötet 23, 26, 32, 35, 51, 52, 55, 75, 118, 121, 123 hajtáscsúcs (tip) I. kötet 89, 93, 96, 115, 130 II. kötet 19, 20, 23, 30, 35, 50, 54, 73 hajtogatás II. kötet 142-143 Halálra Rémisztô Tea lásd Bi Lou Chun hamisítás I. kötet 45-47, 70 háromízû tea II. kötet 79 hei cha (sötét tea) I. kötet 104 Herbária I. kötet 85 hervasztás lásd fonnyasztás. hétlepénytea l. kötet 108 hevítés lásd gôzölés vagy pörkölés. Hidejoshi, Tojotomi (Hideyosi Toyotomi) I. kötet 34-35 II. kötet 65 high tea („magas” tea) I. kötet 53 hishuku lásd vízmerítô kanál Hófehér Levél (I-P’eng_Hsüeh) II. kötet 47 Hoffmann József I. kötet 77 Hojicha [hojicsa] I. kötet 105 II. kötet 16, 17, 32 Holland Kelet-Indiai Társaság I. kötet 39, 63 Hollandia I. kötet 38-40, 42, II. kötet 84 honcha I. kötet 31 Honda II. kötet 132 hong cha (vörös tea) I. kötet 104 Horniman, John I. kötet 122 Hou Kui (Majomkirály) tea I. kötet 104, II. kötet 34-35 huang cha (sárga tea) I. kötet 104 Huang Shan Mao Feng [huang san mao feng] II. kötet 16, 17, 35-36, 54 Huang-shan hegység (Sárga hegység) I. kötet 138, 140 II. kötet 34, 35, humanoid robotok II. kötet II. kötet 132 Hunan I. kötet 138

húzott tea (pulled tea) II. kötet 87 Hyson II. kötet 17, 30 Ilam I. kötet 142-43 II. kötet 39 in between (közbülsô szüret) I. kötet 132 II. kötet 26 I India I. kötet 9, 13, 17-18, 2627, 38, 43, 45, 48, 51, 56, 58–65, 72, 82, 84, 93, 100, 102, 107, 109, 111–13, 115, 117, 121, 126, 128-29, 131–34, 136 II. kötet 16, 17, 18, 25, 28, 44, 63-64, 96 indiai tea I. kötet 58-62, 81, 82, II. kötet 28, 37, 101, 122 Indonézia I. kötet 10, 65, 93, 109, 111, 113, 126, 131-32133-34 II. kötet 17 ipari forradalom I. kötet 49-50, II. kötet 60 Irán II. kötet 92, 98 Irish Breakfast II kötet 16, 17, 19, 36-37, 60, 109 Írország I. kötet 147 II. kötet 35 ízesített tea (scented tea) I. kötet 41, 106, 113, 138 II. kötet 8, 77 J jakvajas tea II. kötet 96-98, 103, 104, 112, 122, Japán I. kötet 9, 13-14, 18, 23, 29–39, 41, 46, 72, 84, 91, 93, 95, 98, 105, 108-09, 126, 135, 149 II. kötet 16, 17, 20, 29, 30, 32, 33, 43, 48, 49, 65-74, 117, 130, 132 japán tea II. kötet 8, 20, 24, 31, 32, 103, 104, 112, 122, járadéktea (Tribute Tea) I. kötet 21, 23 jázmin tea I. kötet 106, 113 II. kötet 16, 17, 35-36, 91, 93, 96, 99-100 jeges tea I. kötet 128 II. kötet 9, 32, 61, 99-100 jihszing (yixing) II. kötet 11, 83–86 Jin-csen lásd Yin Zhen Jókai I. kötet 79, 80 jóslás II. kötet 136-42 Jünnan I. kötet 10, 18, 22, 97, 103-04, 137, 139 II. kötet 46, 54-55, 79, 89, 111 K kaiseki II. kötet 73 kajvan (gaiwan) teázás II. kötet

80 kakaó I. kötet 47, 62 kakejiku lásd tekercskép kama lásd vízforraló üst Kamerun II. kötet 17 kamforka II. kötet 93 Kanton I. kötet 25, 27, 28, 29, 50 Kanyam I. kötet 143 II. kötet 16, 17, 38-39 karakuri baba II. kötet 130-32 karakuri ningyo lásd karakuri baba karavántea I. kötet 68, 77, 82 II. kötet 16, 17, 46, 109 katechinek I. kötet 98 II. kötet 43, 105, 117, 121, 123 kávé I. kötet 39, 43, 47, 57, 6465, 78, 82, 83, 86, II. kötet 61, 63, 90, 98, 118, 128-29 kávéfogyasztás I. kötet 43, 62 kávéház I. kötet 40, 42-44, 48, 80, II. kötet 89 kávéültetvények I. kötet 63-65, 119 Keemun [csimen] I. kötet 137, 140 II. kötet 16, 17, 19, 29, 3940, 111, 112 Keemun MaoFeng[csimen mao feng] II. kötet 16, 17, 40-42 kensui lásd vízgyûjtô edény Kenya I. kötet 65, 92, 109, 113, 126, 134-135-, 136-37, 147 II. kötet 17, 29, 34, 59, 111 Kericho I. kötet 136-37 keverék I. kötet 69, 75, 88, 100, 106-07, 113, 116, 122, 129, 134, 141, 144 II. kötet 16, 24, 28-29, 36-37, 45, 46, 52, 53, 58, 64, 95–98 kézi szedés I. kötet 95, 127 KFT I. kötet 85 Kína I. kötet 9, 11-13, 17-29, 30, 31, 32, 38, 40, 42, 44, 47, 50-51, 55, 59, 64, 65, 67-68, 71, 72, 77, 81, 84, 93, 108, 109, 111, 112, 126, 135-138, II. kötet 8, 16, 17, 20, 23, 27, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 75-86,89, 96, 114 kínai tea 16, 20, 30, 32, 34, 42, 46, 77, 100, Királyi Tengerészet I. kötet 47,


B102-156:B90-144.qxd

2010. 11. 25.

13:01

Page 154

154

54 klipper I. kötet 50–52, 111 klorofill I. kötet 91, II. kötet 44, 122 koffein I. kötet 60, 62, 85, 91, 114, 128 II. kötet 21, 30, 34, 40, 54, 114-115, 117, 118-119, 121 koicha II. kötet 72-73 Korea I. kötet 13, 18, 84 II. kötet 68, 86 kök csaj II. kötet 101 Kôrösi Csoma Sándor I. kötet 62 kran (szamovárcsap) II. kötet 93 krüska (zárógyûrû) II. kötet 93 Kubláj kán I. kötet 18, 103 Kukicha [kukicsa] II. kötet 34, 103 kungfu teázás II. kötet 8, 19, 22, 23, 36, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 52, 81-83, 86 L lapacho tea I. kötet 128 laphet lásd lepet Lapsang Souchong [lapszangszucsong] I. kötet 105, 138, 140 II. kötet 11, 16, 17, 28, 41-42, 46, 103,107, 111 leánykérés tea II. kötet 79 lehúzás I. kötet 92 lepet (laphet) II. kötet 90-91 Lin Cö-hszü ( Lin Zexu) I. kötet 25-29 Lipton, Sir Thomas I. kötet 118-19, 121 Lipton-tea I. kötet 85, 111, 119, 129 Liu An Gua Pian lásd Gua Pian tea London I. kötet 39, 44, 52, 70, 112, 118, 120, II. kötet 94, 119, 123 Long Jing [lung tying] (Lung Csing) I. kötet 102 II. kötet 40, 78 Loolecondera ültetvény I. kötet 64, 143 Lord Macartney I. kötet 58-59 low tea („alacsony” tea) I. kötet 53 Lu Jü I. kötet 19, 86 II. kötet 31, 43, 75–77 lu cha (zöld tea) I. kötet 104

Lung Csing lásd Long Jing.

M Magassággyûlölô (Hen-T’ien-

Ka) II. kötet 47 Magyarország I. kötet 11, 61, 77-85 II. kötet 10 magyar tea I. kötet 81 Majomkirály tea II. kötet 34-35 Makaó I. kötet 13, 26 (itt c-vel írt!), 38 Malajzia II. kötet 87 malátás (malty) I. kötet 132 II. kötet 19, 37, 46, 55 Malawi I. kötet 65, 140–42 II. kötet 17 Mandarin teáskanna II. kötet 112 Margaret’s Hope I. kötet 133 II. kötet 26 Marinyn I. kötet 137 Marokkó II. kötet 32, 88-89, 92 második szüret (Second Flush) I. kötet 93, 117, 132, 135, 140, 149 II. kötet 18, 21, 26, 37 matcha [macsa] I. kötet 37, 135 II. kötet 16, 17, 33, 43-44, 74 maté tea I. kötet 62, 127-28 II. kötet 118 meander II. kötet 134 meat tea lásd high tea. Meinl Gyula Kávébehozatali Rt I. kötet 82 melós-tea II. kötet 60 menta II. 32, 51, kötet 88-89, 100 Mercurious Politicus I. kötet 43 Mértékletesség Pétervári Társasága I. kötet 74 metszés I. kötet 88, 92-93, 95 metszôolló I. kötet 149 Mianmar I. kötet 22, II. kötet 54, 89-91 Mincing Lane I. kötet 112, 118 Minden éjjel tavasz (Yeh-YehChün) II. kötet 47 Ming-dinasztia (Ming-kor) I. kötet 23-24, 25, 36, 90 II. kötet 11, 81, 83 mizusashi lásd víztartó edény Mongólia I. kötet 18, 29, 67 Monkey picked („majomszedésû” tea) II. kötet 52 mosótea II. kötet 82

Moszkva I. kötet 66-69, 72, 122 II. kötet 94 muskotályos (muscatel) I. kötet 132 II. kötet 25-26 N Napkirály I. kötet 41 natsume II. kötet 68, 73 négyoldalú vizsgálat II. kötet 71 Nelson admirális I. kötet 47, 49 Németország I. kötet 12 Nemzetközi Tea Bizottság I. kötet 111 Nemzetközi Tea Egyezmény I. kötet 111 Nepál I. kötet 22, 124, 140-41 II. kötet 16, 17, 38-39 New York I. kötet 39, 51, 56, 118 II. kötet 29 Nilgiri I. kötet 131–33 II. kötet 16, 17, 44-45, 64 nome basra (gyümölcstea) II. kötet 89 Nuwara Eliya I. kötet 143–45 II. kötet 16, 17, 45 nyomelemek II. kötet 112 O Okakura Kakudzó (Kakuzo) II. kötet 57, 74 oolong I. kötet 12, 90, 97–99, 102–06, 108, 138, 140, 145 II. kötet 8, 13, 16, 19, 21, 46, 49, 50, 51, 53, 78, 88, 103, 105, 111, 112, 115, 119, 130 OP (Orange Pekoe) I. kötet 116 II. kötet 18 ópium I. kötet 25-29 ópiumháború I. kötet 28 orchidea kézjel I. kötet 94 Orosz Karaván tea I. kötet 69, 107 II. kötet II. kötet 16,17, 46, 109 Oroszország I. kötet 13, 25, 6676 II. kötet 46, 92-94 orosz tea I. kötet 68-69, 70–73, 77, 146 II. kötet 92-94 ortodox (orthodox) I. kötet 99, 100-102, 115, 134, 143 ortodox-gép I. kötet 101 Orwell, George I. kötet 54, II. kötet 59 osztályozás I. kötet 10, 75, 94, 97, 105, 107, 113, 115, 117 II. kötet 18, 25 Ö ötórai tea (Five o’clock tea) I.


B102-156:B90-144.qxd

2010. 11. 25.

13:01

Page 155

155

kötet 52, 71ôszi szüret (Autumnal Flush) I. kötet 94, 117, 132 II. kötet 19 P P (Pekoe) I. kötet 116 pacsung lásd téglatea panyaro II. kötet 86 Penny-egyetem I. kötet 44 Pettit, Don II. kötet 136 piala (fületlen teáscsésze) II. kötet 101 Planta tea I. kötet 83 podsztakannyik (pohártartó) I. kötet 75 II. kötet 96 polifenolok II. kötet 115, 12324 Popov I. kötet 73, 82-83, 130 porcelán I. kötet 18, 23, 28, 42, 47, 47, 53, 67, 71, 79, 80 II. kötet 11, 59, 60, 61, 64, 69, 75, 99, 129 portea II. kötet 22-23, 29, 36 II. kötet 23, 69, 74 postás tea II. kötet 96 phöcsha szuma lásd jakvajas tea pörkölés (firing) I. kötet 98, 104 II. kötet 33, 77 préselt tea I. kötet 19, 24, 30, 74, 108, 137, II. kötet 48, 78, 97 Pu’er I. kötet 22 II. kötet 46, 47 Puerh[puer] tea I. kötet 12, 18, 22, 103-04, 108, 139-40 II. kötet 13, 16, 17, 46–49 puochong tea I. kötet 103 II. kötet 29, 112 Puskapor tea lásd Gunpowder. Que She Jian (Madárnyelvecskék) II. kötet 38 R rabat (kehely) II. kötet 80 rakszang (teakanna) II. kötet 97 raku II. kötet 69, 70 repejok II. kötet 93 Rikjú, Szen no (Sen no Rikyu) I. kötet 33–36 II. kötet 70 robotok II. kötet 130-32 ro (süllyesztett tûzhely) II. kötet 67 roji [rodzsi] I. kötet 66 II. kötet 67 rotorvane I. kötet 100 rügy I. kötet 61, 92-93, 95, 96, 116 II. kötet 23, 32, 41

S sakar (fületlen teáscsésze) II.

szbitennyik II. kötet 92 Széchenyi István I. kötet 78, 81 szedés I. kötet 21, 76, 96, 113, 115, 117 II. kötet 25 szedési ciklus I. kötet 94 szedési idôszakok I. kötet 127149 szedôasztal (plucking table) I. kötet 92, 95 szerelem-tea II. kötet 79 Szibéria I. kötet 66-69, 122 II. kötet 92 Szojuz-expedíció II. kötet 135 szortírozás (sorting) I. kötet 62, 75, 106 Szovjetunió I. kötet 73-76, 83, 126, 128 II. kötet 92 sztakan (üvegpohár) II. kötet 95 Szuezi csatorna I. kötet 52, 70 Szung-dinasztia (Szung-kor) I. kötet 22-23, 30 II. kötet 20, 38, szüret (teaszüret) I. kötet 10, 26, 40, 75, 91, 93-96, 98, 107, 109, 116-117, 133-134,136,139, 144Shui Hsien lásd Shui Xian 145 II. kötet 18-19, 21, 23, 25Shui Xian [suj hszien] I. kötet 26, 33, 34, 36, 37, 49, 52, 53, 104 II. kötet 16, 17, 49-50 73, 74, 75-76, 91 Sini-ye Aatel-O-Baatel II. kötet szûrlé I. kötet 12, 77 98 szûrô II. kötet 8, 11, 12, 130, siski II. kötet 93 132 sodrás (rolling) I. kötet 62, 97, 99, 100–03 II. kötet 30, 37, 50 T T. I. P. S. I. kötet 49 Tai Ping Hou Kui lásd Hou Kui Srí Lanka I. kötet 9, 63, 84, 92, tea 107, 109, 111, 113, 126, 131, Taiping Hou Kui lásd 143-44 II. kötet 16, 17, 24, 27, Majomkirály tea 45, 58, 59 Tajvan I. kötet 84, 108, 124 Sullivan, Thomas I. kötet 57 tanár-tea II. kötet 79 Sultaness Head kávéház I. kötet Tang-dinasztia (Tang-kor) I. 43 kötet 18-22, 25 II. kötet 22, 76súlytalanság II. kötet 143 77 sütemény, teasütemény I. kötet tannin I. kötet 91 II. kötet 111 53, 79-80 II. kötet 58-59, 73, Tata Tea I. kötet 145 89, 111, 128-129 tatami I. kötet 33-34, 36 II. szakartvelo (teaszüretelô gép) I. kötet 67–69 kötet 75 Taylor, James I. kötet 64, 143 szalmakunyhó-tea I. kötet 33 tea a l'anglaise lásd ötórai tea szamovár I. kötet 71 II. kötet teaaukció I. kötet 111–13 88, 92–94, 98 teababa (tea-cozy) II. kötet 61 szamuráj I. kötet 31, 32, 33 teacserje, cserje105 I. kötet 10, szárazás I. kötet 105 II. kötet 55 17, 58-59, 63, 72, 84, 89, 91–93, szárítás (frying) I. kötet 23, 3696, 117, 128, 131, 134-35, 37, 46, 62, 65, 94, 97-98, 139–43 II. kötet 20–23, 26, 35103–05 II. kötet 77-78, 84 kötet 97, 98 Sara Lee Hungary Kávé és Tea Kft. I. kötet 85 sárga tea (huang cha) I. kötet 12, 70, 103, 104, 108 sárkánykemence II. kötet 85 Sárkányok Udvara I. kötet 25 Second Flush lásd második szüret. sejka II. kötet 93 sencha [szencsa] I. kötet 37, 98, 135 II. kötet 16,17, 21, 48-49, 65, 103,104, 108, 112 SFTGFOP 1 (Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) I. kötet 116 II. kötet 18-19, 26 shoan cha lásd szalmakunyhótea. shoin cha I. kötet 32 Shou Mei [sou mei] I. kötet 104, 140 II. kötet 16, 17, 50-51


B102-156:B90-144.qxd

2010. 11. 25.

13:01

Page 156

156

36, 46-47, 51, 53, 54, 55, 86 teadélután I. kötet 55, 57 II. kötet 25 teafilter lásd filter teafû I. kötet 29, 45, 85 II. kötet 15–55, 99, 105, 124 teaház I. kötet 35, 43-44, 46, 48, 49, 80, 84 II. kötet 81, 89 teaiskola I. kötet 35 teakanna, teáskanna I. kötet 19, 21, 25, 42, 56, 71, 119 II. kötet 59, 64, 80-83, 86, 88, 89. 90, 93, 100, 112, 136, 141 teakaraván I. kötet 13, 69-72 teakertek I. kötet 48-49 teakeverék (blend) I. kötet 69, 75, 106, 113, 116, 129 II. kötet 24, 28-29, 45, 52 teakóstoló, I. kötet 113–15 tealevél-paradoxon II. kötet 133-34 tealevél-saláta (lepet) II. kötet 91 teamassza (dhool) I. kötet 92, 101-102, 105 teanin II. kötet 121, 122 Teáskönyv (Csa csing) I. kötet 19 II. kötet 43, 75–77 Teáskönyv (Kakudzó) II. kötet 74 teaszertartás (chado, chanoyu) I. kötet 23, 31–37 II. kötet 32, 44, 65-74 teaszoba (chashitsu) II. kötet 67-68 teatasak-probléma II. kötet 125127 teatégla (téglatea) I. kötet 1822, 23, 26 (téglathéa), 70, 75, 130, 139 II. kötet 48, 75, 96 teatócsa II. kötet 70 teazokni II. kötet 12 teh tarik lásd húzott tea teishu I. kötet 32 tej I. kötet 41 II. kötet 8, 19,24, 27, 29,37, 39, 41, 45, 48, 55, 58, 59, 60, 63, 87, 90, 95, 97, 117, 119, 123-124, 128 tekercskép (kakejiku) II. kötet 68

temaeza (teamester gyékénye) II. kötet 68 tengerész tea II. kötet 96 Tetley I. kötet 111 TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) I. kötet 116 II. kötet 18 Thea sinensis I. kötet 9 Ti Kuan Yin lásd Tie Guan Yin Tibet I. kötet 20, 29, 62, 135, II. kötet 96-98 Tie Guan Yin [tje kuanyin] I. kötet 103, 138, 140, 145 II. kötet 16,17, 51-52, 81, 112 tocha I. kötet 32 tokonoma I. kötet 33 II. kötet 68, 72 Tokugava-kor I. kötet 36-37 II. kötet 136-37 Toyota II. kötet 137-138 törmelék (broken) I. kötet 114, 117 Törökország I. kötet 27, 109, 111, 144-45 II. kötet 58, 87-88 transzszibériai vasút I. kötet 69, 81 II. kötet 94 truba II. kötet 93 tsukubai I. kötet 34 II. kötet 66 tuareg tea II. kötet 100 Tula II. kötet 92-93 tulipánpohár II. kötet 99 Tung Ting I. kötet 103, 104, 145 II. kötet 16, 17, 52-53 tunkolás II. kötet 127-129 Twining, Thomas I. kötet 121 II. kötet 28 U Udzsi (Uji) I. kötet 31, 135 II. kötet 32, 43 udzsi (uji)-módszer I. kötet 3637 Uganda I. kötet 145-46 Unilever Magyarország Kft I. kötet 85 Uraszenke I. kötet 35 USA lásd Amerika I. kötet 5558, II. kötet 79, 99-101 usucha II. kötet 72-73, usuchaki lásd natsume utóérlelés II. kötet 48 Uva I. kötet 143, 145II. kötet 17

Ü ültetés I.

kötet 10, 60, 64, 90-91 ültetvény I. kötet 9, 21, 30, 5862, 64-65, 72-74 II. kötet 18, 25, 26, 35, 38, 54 ûrhajó II. kötet 135 ûrtea II. kötet 135 Üzbegisztán II. kötet 101 V vám I. kötet 45, 55-56, 62, 6870, 84 Vámbéry Ármin II. kötet 101 vasalógép I. kötet 102 vetka II. kötet 93 Vietnam I. kötet 22, 46-47, 107, II. kötet 16,17, 24-25 vízforraló üst II. kötet 69 Vizitündérek tea lásd Shui Xian vízkeménység II. kötet 10 vízgyûjtô edény (kensui) II. kötet 69 vízmerítô kanál (hishuku) II. kötet 68 víztartó edény (mizusashi) II. kötet 69 W wabi teázás I. kötet 33, 35 Washington, George I. kötet 57 Y Yangoon II. kötet 89 Yin Zhen [jin dzsen] I. kötet 138 II. kötet 16,17, 53-54 yoho sabaki lásd négyoldalú vizsgálat yuan pao lásd aranyrög-tea. Yunnan (Jünan) tea II. kötet 16,17, 54-55 Z zavarka (teasûrítmény) II. kötet 93, 95 Zhu Cha lásd Gunpowder. zöld tea (green tea) I. kötet 10, 12, 26, 37, 39, 47, 70-71, 75, 78, 84-85, 93, 96–98, 101, 103, 10405, 109, 115, 119, 126, 134-35, 140, 149 II. kötet 8, 13, 22, 24, 30, 34, 36, 43, 44, 48-49, 65, 8182, 88, 90, 92, 100, 101, 103112, 115-119, zulu tea II. kötet 17

http://www.hvgkonyvek.hu/media/tea1_web  

http://www.hvgkonyvek.hu/media/tea1_web.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you