Page 1

52 vรกltozรกsmodell

otvenket_valtozas_modell.indd 1

2013.04.03. 11:00


Mikael Krogerus – Roman Tschäppeler

52 változásmodell én és a világ

otvenket_valtozas_modell.indd 3

2013.04.03. 11:00


A fordítás alapja: Mikael Krogerus − Roman Tschäppeler: Die Welt erklärt in drei Strichen: Das kleine Buch der grossen Veränderungen

©

Copyright Kein & Aber AG Zurich – Berlin, 2011 All rights reserved. Illusztráció: Philip Earnhart, Dag Grødal Fordította

© Apjok Gizella, 2013

Borítóadaptáció: Tabák Miklós HVG Könyvek Kiadóvezető: Budaházy Árpád Felelős szerkesztő: Török Hilda ISBN 978-963-304-118-5 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni. Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2013 Felelős kiadó: Szauer Péter www.hvgkonyvek.hu Nyomdai előkészítés: Inic Kft. Betűtípus: Rotis Semi Sans Std Papír: 90 grammos, 1,3 volumenizált,  Munken Premium Cream

Nyomta és kötötte: Gyomai Kner Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fazekas Péter

otvenket_valtozas_modell.indd 4

2013.04.03. 11:00


Tartalom HASZNÁLATI ÚTmutató..............................................................................9 MILYEN A VILÁGUNK? Világkeletkezés-modell..............................................................................14 Történelem vége modell...........................................................................16 „X az új Y” modell........................................................................................20 3T-modell........................................................................................................22 Rizómamodell...............................................................................................24 Szalvétára skiccelt modell........................................................................28 Globalizációmodell......................................................................................30 Braess-paradoxon........................................................................................32 Fellendülés-hanyatlás modell.................................................................34 Pénzügyi válság modell.............................................................................36 Korrupciómodell...........................................................................................38 Uralommodell................................................................................................40 Pioneer-modell.............................................................................................42 3+1-modell....................................................................................................46 Tudománymodell.........................................................................................48 MILYEN A VILÁGOM? Monogámiamodell......................................................................................52 Élet értelme modell.....................................................................................54 Nevelésmodell...............................................................................................56 Előítélet-modell............................................................................................58 Márkamodell..................................................................................................60 Ellenkultúra-modell....................................................................................62 Cápaugrásmodell.........................................................................................66 Másságmodell...............................................................................................68 Tévésorozat-modell..................................................................................... 70 Tekintélymodell.............................................................................................72

otvenket_valtozas_modell.indd 5

2013.04.03. 11:00


6

52 változásmodell

HOGYAN VÁLTOZTATHATOM MEG A VILÁGOMAT? Döntésmodell................................................................................................76 Összpontosítás-modell..............................................................................80 Időtávmodell..................................................................................................84 Boldogtalanságmodell...............................................................................86 Változtatásmodell........................................................................................90 Alapjövedelem-modell..............................................................................92 Latte macchiato modell............................................................................96 Web 2.0-modell............................................................................................98 Befektetésmodell.......................................................................................100 Haldoklásmodell.........................................................................................104 Objektivitásmodell.....................................................................................106 HOGYAN VÁLTOZTATHATJUK MEG A VILÁGUNKAT? G0-modell..................................................................................................... 110 Transzparencia-modell............................................................................114 Diktátormodell............................................................................................118 Rajintelligencia-modell.......................................................................... 120 Vallásmodell................................................................................................ 122 Preempciómodell...................................................................................... 126 Klímakatasztrófa-modell....................................................................... 128 Innovációmodell........................................................................................ 132 Hiperciklusgörbe ...................................................................................... 134 Kondratyev-ciklusok................................................................................ 138 Moore-törvény ......................................................................................... 142 Szingularitásmodell................................................................................. 144 Génazonosítás-modell............................................................................ 146 Jövőmodell.................................................................................................. 150 Világvégemodell........................................................................................ 154 Változásellenesség-modell.................................................................... 156

otvenket_valtozas_modell.indd 6

2013.04.03. 11:00


Tartalom

7

FÜGGELÉK Modelliskola................................................................................................ 160 Utószó........................................................................................................... 169 Köszönetnyilvánítás..................................................................................171 A szerzők és a rajzolók............................................................................ 173 Felhasznált irodalom és az illusztrációk forrásai......................... 175 Jegyzetek a magyar kiadáshoz.............................................................181

otvenket_valtozas_modell.indd 7

2013.04.03. 11:00


Használati útmutató Miről szól? A könyv a változásokról szól. A mindennapok látszólag jelentéktelen, apró változásairól és a világtörténelem nagy, felfoghatatlan átalakulásairól. Felébreszti lelkiismeretünket, hogy tennünk kellene valamit, egyúttal rádöbbent, hogy ehhez sokkal többet kellene tudnunk a világunkról. Miért van egyre kevesebb időnk? Miért lett minden olyan komplikált? Megfelelő rendszer-e a demokrácia? Ki uralja a világot? Miért lépünk félre? Miért lett olyan olcsó a repülés? Szakértőkkel konzultáltunk, elméleteket tanulmányoztunk és kérdőjeleztünk meg. Szerettük volna megérteni az alapvető változásokat, ezért megpróbáltuk a legfontosabbakat feltérképezni és modellezni. Az eredmény egy korokon átívelő vizuális útikönyv lett: elméletek, merész gondolati kísérletek és ötletek praktikus gyűjteménye, amelynek alapján jobban megérthetjük világunkat. Az 52 modell természetesen csak egy válogatás. Bonyolult elméleti megközelítések leegyszerűsített összefoglalói, amelyek gondolkodásra késztetnek. Rájöttünk, ha el akarunk magyarázni valamit, le kell egyszerűsítenünk mondanivalónkat. Senki ne várjon magasröptű értekezéseket vagy divatos infografikákat, mert a lehető legegyszerűbb módon szerettük volna elmagyarázni állandóan változó, megmagyarázhatatlannak tűnő világunkat.

otvenket_valtozas_modell.indd 9

2013.04.03. 11:00


10

52 változásmodell

Mire jóK a modellek? Abból indultunk ki, hogy a rajzokra általában jobban emlékszünk, mint a szavakra. Az összefüggéseket pedig inkább az ábrák, mint a szövegek alapján értjük meg. A modellek többségénél a már meglévő ábrákat vettük alapul, ahogy az elméletek megalkotói maguk is megpróbálták pár vonással elmagyarázni a valóság bonyolultságát. Azokhoz a megközelítésekhez, amelyekhez nem találtunk megfelelő illusztrációt, magunk készítettünk ábrákat. Ebben két kiváló szakember segített, akik főállásban is ezzel foglalkoznak: Dag Grødal egy nagy skandináv banknál a változási folyamatokat vizualizálja, Philip Earnhart a Delta Air Lines, a DuPont és a KPMG számára dolgozott ki infografikákat és oktatási anyagokat. Az általunk összegyűjtött modellek kísérletek arra, hogy a szavakkal nem kifejezhető tartalmakat a lehető legegyszerűbben magyarázzuk el. Miközben a világ változásairól szóló modelleken dolgoztunk, rádöbbentünk, hogy a változásról alkotott addigi felfogásunkat gyökeresen meg kell változtatnunk. Rájöttünk, a változás, ellentétben a változásmenedzsment tanításaival, nem időkorlátok közé szorított átmenet egyik állapotból a másikba. Ezért a létezés gondolatát helyettesítenünk kell a valamivé válás folyamatával.

otvenket_valtozas_modell.indd 10

2013.04.03. 11:00


H A S ZN Á L AT I Ú T Mu TATó

11

HOGYAN HASZNÁLHATó?

EGYSZERŰSÉG IRÁNTI IGÉNY

Michel Foucault filozófus után szabadon azt állítjuk, ez a könyv egy kis szerszámos láda. A modellek mérőeszközök, csavarhúzók, kalapácsok, fúrók, vízmértékek, amelyekkel a világ felmérhető, szétszedhető, megváltoztatható és újra összerakható. Nyissuk ki a ládát, vegyük ki bármelyik modellt, hogy megérthessük a világról alkotott elképzeléseket!

EZ

A

NY

V

VILÁGUNK BONYOLULTSÁGA

Jó szórakozást a könyvhöz, amelyben soha nem lehet tudni, milyen változást hoz a következő oldal! Nem létezik olyan, amit ne lehetne megmagyarázni.

otvenket_valtozas_modell.indd 11

2013.04.03. 11:00

otvenket_valtozas_modell_webre  
otvenket_valtozas_modell_webre  

http://www.hvgkonyvek.hu/media/otvenket_valtozas_modell_webre.pdf

Advertisement