Page 1

Robert Winston

Evol煤ci贸


LONDON, NEW YORK, MUNICH, MELBOURNE, and DELHI

A Dorling Kindersley Book www.dk.com Robert Winston: Evolution Revolution First published in Great Britain in 2009, Copyright © 2009 Dorling Kindersley Limited Fordította © Zölei Anikó, 2012 HVG Könyvek Kiadóvezető: Budaházy Árpád Sorozatszerkesztő: Pásti-Kovács Nóra ISBN 978-963-304-095-9

Az evolúció, azaz a törzsfejlődés elméletének megfogalmazását sokan minden idők legkiválóbb tudományos teljesítményének tartják. Nem Charles Darwin volt az első, akiben felmerült, hogy a jelenlegi állatfajok talán más, korábbi formákból alakultak ki, de nála állt ez össze egységes rendszerré. Úgy gondolta, hogy minden mai élőlény kezdetleges életformákból alakult ki, s hogy mindez több millió év alatt, aprócska változások sorozatán át történt. Darwin azt is felismerte, hogy ezek a változások azért következtek be, mert a fajok fokozatosan alkalmazkodtak a környezetükhöz. Ha egy növény- vagy állatfajnak ez nem sikerült, utódai egyre kevésbé voltak életképesek, és végül mindenestül kihalt. Darwin eszméi csodálatot, kritikát és felháborodást egyaránt kiváltottak, és több mint 150 évvel később még mindig akadnak olyanok, akik vitába szállnak velük. Valóban nem könnyű elfogadni, hogy a majmok rokonai vagyunk. A tudományok fejlődésével azonban a darwini elképzelések is egyre hihetőbbé váltak. Az evolúció magyarázatot ad rá, hogyan kerültünk ide, hol a helyünk a minket körülvevő világban. Érthetőbbé teszi számunkra az olyan dolgokat, mint az egészség vagy a betegség, az érzések és az ösztönök. És végül ráébreszt bennünket arra, hogy tisztelettel tartozunk nagyszerű bolygónk többi lakója iránt, hisz voltaképpen a rokonaink.

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni. Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2012 Felelős kiadó: Szauer Péter www.hvgkonyvek.hu Nyomdai előkészítés: HVG Press Kft. Felelős vezető: Erényi Ágnes Nyomás: TBB, Slovakia

R OBERT W INSTON


TARTALOMJEGYZÉK VÁLASZKERESÉS

DARWIN és elmélete

Ahogy a GÉNEKBEN meg van írva

Akcióban az EVOLÚCIÓ

Kitör a vita ...................................... 12 A könyv, ami megváltoztatta a világot ............................................. 6 Titokzatos kövületek ....................... 14 Válaszkeresés ...................................... 8 Forradalom! ..................................... 16 Teremtéstörténetek .......................... 10

Darwin és elmélete .......................... 18 Szégyen, gyalázat! ............................ 20 A nagy kaland .................................. 22 Hullámhegyek, hullámvölgyek ......... 24 Természettudós munka közben ........ 26 Győzzön a legjobb! .......................... 28

Küzdelem az életben maradásért ...... 30 Túl fogom élni! ................................ 32 Káprázatos jelenség .......................... 34 Bestseller .......................................... 36 A nagy mű után ............................... 38

Ahogy a génekben meg van írva ...... 40 A borsószemek rejtélye ..................... 42 Genetikai recept ............................... 44 Különleges kombináció ................... 46 Mutációk ......................................... 48 Mindenki mutáns ............................ 50

Balvégzet vagy vakszerencse ............. 52 A rejtélyek rejtélye ............................ 54 Szellem a génekben .......................... 56 Mindent a fajért? .............................. 58 Istent játszani ................................... 60 Jurassic Park .................................... 62

Akcióban az evolúció ....................... 64 Az élet története ............................... 66 Hiányzó láncszemek ........................ 72 Elszigetelten ..................................... 74 Ugyanaz, és mégis más ..................... 76 Embriók ........................................... 78 Keresd meg a rokonokat! ................. 80

Családfák ......................................... 82 Miért nőtt ormánya az elefántnak? .. 84 A majomtól az emberig .................... 86 Az emberi viselkedés ........................ 88 A betegségek leküzdése .................... 90 Az evolúció folytatódik .................... 92

Fogalomtár ...................................... 94 Név- és tárgymutató ......................... 96 Köszönetnyilvánítás ......................... 96


Miért van élet a Földön?

Honnan származunk? Az emberek évezredeken át próbálták megválaszolni ezeket a kérdéseket. 1858-ban Charles Darwin előrukkolt a természetes kiválasztódás vagy természetes szelekció elméletével, amely magyarázatot ad az ÉLET keletkezésére. A következő évben befejezte A FAJOK EREDETE című könyvét, s ezzel az egész

világfelfogást új alapokra helyezte. Újraértelmezte az

ember helyét a világban, és

parázs vitákat robbantott ki a fajok napjainkban is folytatódó fejlődéséről.

6

„Mialatt bolygónk a tömegvonzás megváltoztathatatlan törvényei szerint keringett, az oly igen EGYSZERŰ kezdetektől… a legcsodálatosabb és leggyönyörűbb formákig, végtelen sok élőlény alakult ki és alakul továbbra is.” Charles Darwin (1858)

„A küzdelem a természetben szünet nélkül folyik, a halál általában gyorsan lecsap, az életerősek, az egészségesek és a boldogok pedig túl él n e k és sokasodnak.” Charles Darwin (1859)

7


Azt rebesgetik, hogy a dinóktól származunk!

Előfordult veled valaha is, hogy megnéztél egy bogárkát, belekukkantottál egy virág kelyhébe vagy meghallgattad egy madár énekét?

Ilyen hosszú nyakkal bizonyára MAGASAN állok az evolúciós ranglétrán.

Egyesek szerint ez az egész evolúció csak üres… bőgés.

Hogyan tudott minden élőlény ilyen remekül alkalmazkodni a környezetéhez?

Rácsodálkoztál-e már, milyen sokféle állat és növény él a Földön? Nos, nem te vagy az első, akit elgondolkodtatnak ezek a dolgok. Az emberek évszázadok óta töprengenek és kutatnak… Hogy mit szeretnének megtalálni? A legnagyobb rejtély kulcsát: Hé, szalamandra! Vajon honnan Hallom, te valami csudalény voltál! származunk? Aha, a középkorban azt hitték, a tűz

VÁLASZKERESÉS

lángjaiból születek.


Válaszkeresés

Teremtéstörténetek A tábortüzek lobogó fényénél ősidőktől fogva mesélnek történeteket az állatok, a növények és az emberek eredetéről. Bár a történetek sokfélék, szinte mindegyikben istenek vagy szellemek teremtik a világot. Ezek a régi mítoszok nemzedékről nemzedékre szállnak.

É DES Kész is vagyunk! Gyerünk vissza aludni!

G ÖRÖG

MÍTOSZOK

Az ókori görögök szerint a babérfa akkor alakult ki, amikor Apolló, a szerelem istene üldözőbe vette Daphnét, az erdei nimfát. A kimerült lányt megsajnálta Gaia, a földanya, és babérfává változtatta.

Teremtéstörténetek

AZ

ÉDENKERT

A Bibliában a Teremtés könyvében (Genezis) az áll, hogy az Úr hat nap alatt teremtette a világot. Minden egyes fajt a maga tökéletességében alkotta meg. A két első embert, Ádámot és Évát a saját képére teremtette, vagyis megkülönböztette őket az állatoktól, és fontos feladatot ruházott rájuk. Ez, a nyugat-európai emberekben oly mélyen gyökerező vallásos teremtéstörténet hosszú-hosszú évszázadokon át a tudományos gondolkodást is meghatározta.

ÁLOM

Az ausztrál őslakosok hite szerint az ősök a föld mélyén aludtak, ám amikor az idő meghasadt, felébredtek, és bejárták az egész Földet. Életre keltették a világ dolgait, és megtanították őket élni.

Ádám + Noé + Ábrahám + Jákob + Mózes + Dávid + Salamon +…

Daphné babérfává változik Bűzösborz

Mikor történik már valami izgi?

Kezdetben… C SENDES B RAHMA

A hindu isten, Brahma, egy lótuszvirágon ülve lebegett a végtelen óceán sötétjében. A lótuszból teremtette a világ minden élőlényét. A növényeknek érzelmeket adott, míg az állatokat az érintés, a szaglás, látás, hallás és mozgás képességével ajándékozta meg. Lótuszvirág

MONDÁK

A Csendes-óceán egyes szigetein élő korai népcsoportok szerint az első emberek a madárfejű teknősisten tojásából keltek ki.

1654

Valójában gyönyörű szép hajadon vagyok!

S ZENT

SZELLEMEK

Az amerikai őslakosok egyik meséje szerint volt egy gyönyörűséges, de hiú, fehér hajú leány, aki egyszer kicsúfolt egy fura külsejű férfit. Ám mivel az illető valójában egy nagy hatalmú szellem volt, mérgében bűzösborzzá változtatta a lányt. A lány gyönyörű hajára már csak az állat hátán végigfutó kócos fehér sáv emlékeztet. Ő lett az első bűzösborz a világon.

A

TEREMTÉS NAPJA

Miután a bibliai szereplők életkorát pontosan összeadogatta, James Ussher ír érsek arra jutott, hogy a teremtés napja éppen Kr. e. 4004. október 23-ára, egy vasárnapi napra esett. Számításai szerint a Föld bolygó 6000 éves sincs.

James Ussher (1581–1656) 11

Evolucio%2001-11%20oldalpar  

http://www.hvgkonyvek.hu/media/Evolucio%2001-11%20oldalpar.pdf