Page 1

Tartalom Elôszó

13

Bevezetés

17

A gondolkodás öt szakasza

33

Néhány alapvetô gondolkodási folyamat Rendszerek és módszerek EL Hová akarok eljutni?

55

65

ÁT Az információs szakasz LE Mik a lehetôségek?

125

145

KI Mi tehát az eredmény?

205

MEG Dolgoztassuk a gondolatainkat! Szituációkódolás

41

231

259

Összefoglaló áttekintés

267

tordelt_ok_33.indd 5

7/2/07 3:52:50 PM Négyszínes fekete


Miért? Lélegzem. Járok. Beszélek. Gondolkodom. E dolgokról nem kell gondolkodnom, miért gondolkodjam hát a gondolkodásról? Természetes, hogy gondolkodom. Jön az magától. Az intelligens ember anélkül is tud gondolkodni, hogy megtanulná, hogyan kell. A többiek meg csinálhatnak akármit, úgysem sikerül nekik. Mi hibádzik ebben az okoskodásban?

tordelt_ok_33.indd 7

7/2/07 3:52:50 PM Négyszínes fekete


Mert... Mert a gondolkodás a legalapvetôbb emberi képesség. Mert gondolkodási készségünk meghatározza, miként boldogulunk az életben. Mert gondolkodnunk kell, ha tervet akarunk készíteni, ha el akarunk indulni valamerre, ha meg akarunk oldani egy problémát, ha élni akarunk a lehetôségeinkkel, ha meg akarjuk tervezni a jövônket. Mert gondolkodási képesség nélkül csak olyanok vagyunk, mint egy sodródó faág, amelyet csak visz a víz, ki tudja, merre.

tordelt_ok_33.indd 8

7/2/07 3:52:50 PM Négyszínes fekete


Mert a gondolkodás szórakoztató mulatság – már ha megtanuljuk, hogyan tegyük azzá. Mert a gondolkodás és az intelligencia két különbözô dolog. Az intelligencia olyasmi, mint az autó lóereje. A gondolkodás pedig mint az autóvezetô ügyessége. Sok rendkívül intelligens ember rossz gondolkodó, és az „intelligencia csapdájába” esik. Sok kevésbé intelligens ember magas fokra fejlesztette gondolkodási készségét. Mert a gondolkodás olyan készség, amely tanulható, gyakorolható és fejleszthetô. A fejlôdést azonban akarni kell. Az embernek meg kell tanulnia, hogyan kell biciklizni, hogyan kell autót vezetni. Mert a hagyományos iskolai és egyetemi oktatás a gondolkodásra csak elemi szinten tanít meg.

tordelt_ok_33.indd 9

7/2/07 3:52:50 PM Négyszínes fekete


És mi a helyzet az érzelmekkel és az értékekkel? Az ember azt hihetné, hogy a legfontosabb dolgok a világon az érzelmek és az értékek. Ez így is van. Éppen ezért olyan fontos a gondolkodás. Az ember azért gondolkodik, hogy eljusson azokhoz az értékekhez, amelyeket keres. A kerékpár célja is az, hogy elvigyen oda, ahova menni akarunk. Ha megtanulunk biciklizni, kevés energiával igen gyorsan messzire juthatunk. Ekképpen a gondolkodás is lehetôvé teszi számunkra,

tordelt_ok_33.indd 10

7/2/07 3:52:50 PM Négyszínes fekete


hogy a fontosnak tekintett értékeket – vágyakat, törekvéseket, célokat – megvalósítsuk. Képzelje el, kedves olvasóm, hogy be van zárva egy szobába, és minden vágya, hogy kijusson onnan! Szabad akar lenni. Az érzelmei rendkívül erôsek. Melyiknek veszi nagyobb hasznát: ennek a rettentô erôs érzésnek vagy egy kulcsnak, amely nyitja az ajtót? Az érzelmek nem sokat érnek, ha a megvalósításukra nincs meg a megfelelô eszköz. Az is igaz, hogy a kulcs sem ér túl sokat, ha az ember nem akar kimenni a szobából. Szükségünk van értékekre, érzésekre és gondolkodásra is. Az érzelem nem helyettesítheti a gondolkodást, az értékek nélküli gondolkodás viszont céltalan.

tordelt_ok_33.indd 11

7/2/07 3:52:51 PM Négyszínes fekete


Ez a könyv a gondolkodásról szól. Az értékek és az érzelmek ugyanilyen fontosak, de gondolkodás nélkül nem sokra jutunk velük.

tordelt_ok_33.indd 12

7/2/07 3:52:51 PM Négyszínes fekete


Elôszó

Amikor nekifogtam, hogy megírjam ezt a könyvet, választanom kellett, hogy olyan könyvet írjak-e, amely a gondolkodást minden szempontból, bonyolultan és átfogóan elemzi, vagy egy sokkal egyszerûbbet, közérthetôbbet. Végül is az írás címe döntött: Tanítsd meg önmagad gondolkodni. Olyan könyvnek szántam, amely mindazokhoz szól, akiket érdekel, hogy hogyan fejleszthetnék tovább gondolkodási készségüket. Csak kevés ember szánná rá magát, hogy belefogjon, vagy éppenséggel végigolvasson egy bonyolult, vaskos kötetet. Így hát úgy döntöttem, hogy könyvem egyszerû és gyakorlatias lesz. Tapasztalatból tudom, hogy vannak kritikusok, akiket szörnyen felbôszít az egyszerûség; úgy gondolják, hogy ami egyszerû, az már nem is lehet komoly. Félnek is az egyszerûségtôl, mert elveszi a kenyerüket, hiszen nekik az a feladatuk, hogy megmagyarázzák a bonyolult dolgokat. Én mindig is az egyszerûség híve voltam. Arra törekedtem, hogy a dolgokat minél inkább leegyszerûsítsem. Ezért van az, hogy azokat a gondolkodási „eszközöket”, amelyeket kidolgoztam, egyaránt tanítják a hatéves, fekete, dél-afrikai, falusi kisgyereknek és a legnagyobb nemzetközi mamutvállalatok vezérigazgatóinak. Az igazán széles körben elterjedt Hat Gondolatsegítô Sapka (Six Thinking Hats) rendkívül egyszerû, de roppant hatásosan alkalmazható módszer. A 2500 éve meghonosodott hagyományos érvrendszer helyett gyakorlatias alternatívát ajánl. Ezért van az, hogy ezt a módszert az oktatásban, az üzleti életben és az államigazgatásban is egyre szélesebb körben alkalmazzák.

tordelt_ok_33.indd 13

7/2/07 3:52:51 PM Négyszínes fekete


14 ELÔSZÓ Az L játékot (L-Game) egy híres cambridge-i matematikus, Littlewood professzor felhívása nyomán találtam ki. A cél egy olyan játék kifejlesztése volt, amelyben minden résztvevônek csak egy figurája van. Az ötletemet nemrégiben komputerrel elemezték, s kiderült, hogy „valódi játék” (nincs olyan nyerési stratégia, amellyel az elsô játékos elônyhöz jutna). Nemrégiben még egy ennél is egyszerûbbet találtam ki, a Három pötty játékot (The Three-spot Game). Mindenekelôtt: az egyszerûség könnyen tanulható és hasznosítható. Ki fogja olvasni ezt a könyvet? Az évek során számos munkám jelent meg a gondolkodásról, és lehetetlen elôre megmondani, kik lesznek az olvasók. A hozzám írt levelekbôl azt a következtetést lehet levonni, hogy írásaimat valóban a legkülönfélébb emberek olvassák. Az a közös bennük, hogy mindannyiukban megvan az indíttatás és a gondolkodás iránti érdeklôdés. Azt hiszem, hogy a tömegkommunikációs eszközök (tévé, rádió, írott sajtó) jócskán alábecsülik az emberek intelligenciáját, és úgy gondolják, közönségük egyébre sem vágyik, mint szórakozásra és felszínes kikapcsolódásra. Nekem nem ez a tapasztalatom. Vannak, akik fölöttébb meg vannak elégedve gondolkodási képességükkel. Az ilyen emberek úgy hiszik, már nincs mit tanulniuk. A vitákban többnyire felülkerekednek, és úgy vélik, a gondolkodás másra sem való, mint hogy az embernek legyen véleménye, és azt meg is tudja védeni. Vannak, akik rendkívül intelligensek, és gondolkodásukban nem vétenek hibát. Úgy hiszik, hogy az intelligencia elég, és a hibátlan gondolkodás egyszersmind jó gondolkodás is. Vannak aztán olyanok is, akik kiábrándultak a gondolkodásból. Az iskolában nem tanultak különösebben jól, és nem igazán mesterei a „talányok” megfejtésének, ezért arra a következtetésre jutottak,

tordelt_ok_33.indd 14

7/2/07 3:52:51 PM Négyszínes fekete


ELÔSZÓ

15

hogy a gondolkodás nem nekik való. Már azzal is meg vannak elégedve, hogy amennyire tôlük telik, egyik napról a másikra szép csendben eléldegélnek. Az elégedettség minden haladás ellensége – mint ahogy a lemondás is. Ha az ember azt hiszi magáról, hogy tökéletes, akkor nem tesz semmi erôfeszítést, hogy elôbbre jusson, ha pedig feladja a próbálkozást, szintén nem tesz erôfeszítést. Ezt a könyvet azoknak szánom, akik úgy érzik, a gondolkodás mindennapos, gyakorlatias, ám bonyodalmas és zavaros ügy. Fejleszteni akarják gondolkodásukat, hogy azt egyszerûbbé és hatékonyabbá tegyék. Olyan készséggé akarják tenni, amelyet bárhol és bármikor fölhasználhatnak.

tordelt_ok_33.indd 15

7/2/07 3:52:51 PM Négyszínes fekete

tordelt_ok_33.indd  

LE Mik a lehetôségek? 145 ÁT Az információs szakasz 125 Rendszerek és módszerek 55 Bevezetés 17 A gondolkodás öt szakasza 33 Néhány alapvetô...