Page 1

PETRIK FERENC, POMEISL ANDRÁS

POLGÁRI JOG DOLOGI JOG MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT, BŐVÍTETT KIADÁS

Az új Ptk. magyarázata IV/VI.


PETRIK FERENC, POMEISL ANDRÁS

POLGÁRI JOG DOLOGI JOG MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT, BŐVÍTETT KIADÁS

Az új Ptk. magyarázata IV/VI. A sorozat főszerkesztője: PETRIK FERENC ny. kollégiumvezető A kötet szerkesztője: WELLMANN GYÖRGY, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője A szerkesztő munkatársa: POMEISL ANDRÁS

Lap- és Könyvkiadó Kft.


© Petrik Ferenc, 2014 © Pomeisl András, 2014 © HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014 A kézirat lezárva: 2014. június 30.

PETRIK FERENC – [Ptk. Ötödik könyv] Első Rész, Második Rész, Harmadik Rész VIII–IX. Cím, Negyedik Rész POMEISL ANDRÁS – [Ptk. Ötödik könyv] Harmadik Rész VII. Cím

A kiadó számára minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részleteit tilos a kiadó engedélye nélkül közölni. ISBN 978 963 258 245 0 Budapest, 2014 A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadása Felelős kiadó: dr. Frank Ádám, a kft. ügyvezetője Internet: www.hvgorac.hu E-mail: info@hvgorac.hu Felelős szerkesztő: dr. Gábor Zsolt Tipográfia és műszaki szerkesztés: Harkai Éva Szedés: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.


5 

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK A főbb rövidítések jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ÖTÖDIK KÖNYV DOLOGI JOG ELSŐ RÉSZ A BIRTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 I. CÍM: A BIRTOK ÉS A BIRTOKVÉDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 I. Fejezet – A birtok. A birtok megszerzése és elvesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 II. Fejezet – A birtokvédelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 II. CÍM: JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 MÁSODIK RÉSZ A TULAJDONJOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 III. CÍM: A TULAJDONJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 III. Fejezet – A tulajdonjog általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 IV. Fejezet – A tulajdonjog tárgyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 IV. CÍM: A TULAJDONJOG TARTALMA ÉS VÉDELME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 V. Fejezet – A birtokláshoz való jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 VI. Fejezet – A használat és a hasznok szedésének joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1. Általános szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2. Egyes szomszédjogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3. A használat különös esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4. Túlépítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 VII. Fejezet – A rendelkezési jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1. A rendelkezési jog általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2. Az elidegenítési és terhelési tilalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 VIII. Fejezet – A tulajdonjog védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 V. CÍM: A TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 IX. Fejezet – Tulajdonszerzés átruházással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 X. Fejezet – Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árverés útján . . . 94 XI. Fejezet – A kisajátítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 XII. Fejezet – Az elbirtoklás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 XIII. Fejezet – Tulajdonszerzés terméken, terményen és szaporulaton . . . . . . 105 XIV. Fejezet – A növedék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 XV. Fejezet – Tulajdonszerzés gazdátlan javakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 XVI. Fejezet – A vadak és a halak tulajdonjogának megszerzése . . . . . . . . . . . 107 XVII. Fejezet – A találás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 XVIII. Fejezet – A feldolgozás, az átalakítás, az egyesülés, a vegyülés, a hozzáépítés, az átépítés, a beépítés és a ráépítés . . . . . . . . . 113 VI. CÍM: KÖZÖS TULAJDON ÉS TÁRSASHÁZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 XIX. Fejezet – A közös tulajdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 XX. Fejezet – A társasház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135


6

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

HARMADIK RÉSZ A KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 VII. CÍM: A ZÁLOGJOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 XXI. Fejezet – A zálogjog létrejötte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 XXII. Fejezet – A zálogjoggal biztosított követelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 XXIII. Fejezet – A zálogjog tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 XXIV. Fejezet – A felek jogai és kötelezettségei a kielégítési jog megnyílása előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 XXV. Fejezet – A hitelbiztosítéki nyilvántartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 XXVI. Fejezet – A zálogjogok rangsora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 XXVII. Fejezet – A zálogjog érvényesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1. A kielégítési jog gyakorlásának általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 2. A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének közös szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 3. A zálogtárgy zálogjogosult általi értékesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4. A zálogtárgy tulajdonjogának a zálogjogosult által történő megszerzése . . . 255 5. Az elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 XXVIII. Fejezet – A zálogjog megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 VIII. CÍM: A HASZNÁLATI JOGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 XXIX. Fejezet – A földhasználat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 XXX. Fejezet – A haszonélvezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 XXXI. Fejezet – A jog és követelés haszonélvezetére vonatkozó különös szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 XXXII. Fejezet – A használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 IX. CÍM: SZOLGALOM ÉS KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 XXXIII. Fejezet – A telki szolgalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 XXXIV. Fejezet – Közérdekű használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 NEGYEDIK RÉSZ AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 X. CÍM: AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ÉS ANNAK ELVEI . . . . . . . . . . . . . 304 XI. CÍM: AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS KÖZHITELESSÉGE . . . . . . . . . . . 314 XII. CÍM: BEJEGYZÉS, FELJEGYZÉS. RANGSOR ÉS RANGHELY . . . . . . . . . 321 XIII. CÍM: AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS HELYESBÍTÉSE; A TÖRLÉSI ÉS A KIIGAZGATÁSI KERESET; JOGVÉDELMI HATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326


7 

TARTALOM A főbb rövidítések jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ÖTÖDIK KÖNYV DOLOGI JOG Átmeneti rendelkezés a Ptk. Ötödik Könyvéhez (Ptké. 41. §) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ELSŐ RÉSZ A BIRTOK (Petrik Ferenc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 I. CÍM: A BIRTOK ÉS A BIRTOKVÉDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1. A dologi jogi fogalma általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. A birtokjog fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 I. Fejezet – A birtok. A birtok megszerzése és elvesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5:1. § [Birtokos] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5:2. § [A birtok megszerzése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1. Alapvetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2. A birtokos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5:3. § [Birtokátruházás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:3. §-ához (Ptké. 42. §) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. A birtok megszerzésének esetei a jogtudományban . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2. A rendelkezés hatálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5:4. § [A birtok elvesztése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 II. Fejezet – A birtokvédelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5:5. § [A birtokost megillető birtokvédelem] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. Birtokvédelem közös birtok esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5:6. § [Önhatalom] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5:7. § [Birtokper] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5:8. § [Birtokvédelem a tényleges birtoklási helyzet alapján] . . . . . . . . . . . . . . . 36 1. Az igazgatási szerv eljárásnak tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2. A jegyző határozata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 II. CÍM: JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5:9. § [A jogalap nélküli birtokos helyzete és kiadási kötelezettsége] . . . . . . . . 40 5:10. § [A jogalap nélküli birtokos megtérítési igénye és elviteli joga] . . . . . . . . 41 5:11. § [A dolog hasznainak kiadása és a jogalap nélküli birtokos felelőssége] . . . 42 1. A dolog haszna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2. A károk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 5:12. § [A jogalap nélküli birtokos joga a dolog értékesítésére és felhasználására] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:12. §-ához (Ptké. 43. §) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


8

TARTALOM

MÁSODIK RÉSZ A TULAJDONJOG (Petrik Ferenc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 III. CÍM: A TULAJDONJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 III. Fejezet – A tulajdonjog általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5:13. § [A tulajdonjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1. A tulajdonjog belső tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2. A felelősségkeletkeztető tulajdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3. A tulajdonjog korlátozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. A tulajdonjog korlátozásának jellemzői . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5. Osztott tulajdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 IV. Fejezet – A tulajdonjog tárgyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5:14. § [A dolog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1. A dolog fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2. Szellemi alkotás mint a tulajdonjog tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3. Vállalat mint a tulajdonjog tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4. A vagyon mint a tulajdonjog tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5. A dolgok osztályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6. A pénz és az értékpapír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 7. Az emberi test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 8. A természeti erők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 9. Állatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5:15. § [Alkotórész] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5:16. § [Tartozék] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5:17. § [Az ingatlanon fennálló tulajdonjog terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5:18. § [Az épület és a föld tulajdonjoga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5:19. § [A földhasználat szerződéses szabályozása a föld és az épület tulajdonosa között] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:19. §-ához (Ptké. 44. §) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5:20. § [Elővásárlási jog az épület és a föld elváló tulajdona esetén] . . . . . . . . . 64 IV. CÍM: A TULAJDONJOG TARTALMA ÉS VÉDELME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1. A tulajdonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 V. Fejezet – A birtokláshoz való jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5:21. § [A birtoklás joga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 VI. Fejezet – A használat és a hasznok szedésének joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1. Általános szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5:22. § [Használat, hasznok szedése, terhek viselése és veszélyviselés] . . . . . . 66 5:23. § [A dolog használatának általános magánjogi korlátja] . . . . . . . . . . . . . . 66 1. A 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog   korlátainak különös szabályairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2. Egyes szomszédjogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5:24. § [A földtámasz joga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5:25. § [A szomszédos telek igénybevétele] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 1. További szomszédjogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2. A bírósági gyakorlatban elismert szomszédjogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70


TARTALOM

9 

3. A használat különös esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5:26. § [A szükséghelyzet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5:27. § [A közérdekű használat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4. Túlépítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5:28. § [A jóhiszemű túlépítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5:29. § [A rosszhiszemű túlépítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:28–5:29. §-ához (Ptké. 45. §) . . . . . . . . . . . . . . . 75 VII. Fejezet – A rendelkezési jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1. A rendelkezési jog általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 5:30. § [A rendelkezési jog tartalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2. Az elidegenítési és terhelési tilalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5:31. § [Elidegenítési és terhelési tilalom alapítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5:32. § [Az elidegenítési és terhelési tilalom hatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5:33. § [Elidegenítési és terhelési tilalom jogszabály vagy bírósági határozat alapján] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5:34. § [Az elidegenítési és terhelési tilalomba ütköző rendelkezés ingatlan-nyilvántartási bejegyezhetősége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:32–5:34. §-ához (Ptké. 46. §) . . . . . . . . . . . . . . . 79 VIII. Fejezet – A tulajdonjog védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5:35. § [A tulajdoni igények elévülésének kizártsága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5:36. § [A tulajdonjog védelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1. A tulajdon védelme önhatalommal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2. A tulajdoni per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3. A dolog kiadása iránti más perek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5:37. § [Ingatlan-nyilvántartási igény] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 V. CÍM: A TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 1. A tulajdonjog megszerzése általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 IX. Fejezet – Tulajdonszerzés átruházással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 5:38. § [Az átruházás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1. Az átruházás mozzanatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2. A tulajdonátruházás jogcíme (animusa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3. A szerzésmód (corpus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4. Ingó dolog átruházása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5. Az ingatlan átruházása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5:39. § [Nem tulajdonostól való tulajdonszerzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5:40. § [Tulajdonszerzés pénzen és értékpapíron] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 X. Fejezet – Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árverés útján . . . . 94 5:41. § [Tulajdonszerzés hatósági határozattal és hatósági árverés útján] . . . . 94 5:42. § [Az állam kártalanítás nélküli tulajdonszerzése hatósági határozattal] . . . 95 XI. Fejezet – A kisajátítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5:43. § [Kisajátítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 XII. Fejezet – Az elbirtoklás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5:44. § [Az elbirtoklás feltételei és jogi hatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1. Az elbirtoklás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2. Az elbirtoklás általános feltétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3. Az elbirtoklás és a ráépítés kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4. Tehermentes elbirtoklás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


10

TARTALOM

5:45. § [A jogcímes elbirtoklás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:45. §-ához (Ptké. 47. §) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 5:46. § [Jogutódlás az elbirtoklásban] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 5:47. § [Az elbirtoklás kizártsága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 5:48. § [Az elbirtoklási idő nyugvása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 5:49. § [Az elbirtoklás megszakadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 XIII. Fejezet – Tulajdonszerzés terméken, terményen és szaporulaton . . . . . . . . 105 5:50. § [Tulajdonszerzés terméken, terményen és szaporulaton] . . . . . . . . . . . . 105 XIV. Fejezet – A növedék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5:51. § [Tulajdonszerzés a növedéken] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 XV. Fejezet – Tulajdonszerzés gazdátlan javakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5:52. § [Tulajdonszerzés gazdátlan javakon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 XVI. Fejezet – A vadak és a halak tulajdonjogának megszerzése . . . . . . . . . . . . . 107 5:53. § [Tulajdonszerzés vadakon és halakon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 1. A vad tulajdonjoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2. A hal tulajdonjoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 XVII. Fejezet – A találás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5:54. § [Tulajdonszerzés találással] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5:55. § [A találó kötelezettsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5:56. § [A jegyző eljárása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5:57. § [A találó jogainak korlátai és a dolgot terhelő jogok sorsa] . . . . . . . . . . . 110 5:58. § [A talált dolog értékesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5:59. § [Közönség számára nyitva álló helyen talált dolog] . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5:60. § [A nem eltartható vagy megőrizhető dolog esetén követendő eljárás] 111 5:61. § [A tulajdonos jogai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5:62. § [Találódíj] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5:63. § [A tulajdonjog és az értékesítés során befolyt vételár sorsa, ha a jogosult nem jelentkezik] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5:64. § [Kincstalálás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 XVIII. Fejezet – A feldolgozás, az átalakítás, az egyesülés, a vegyülés, a hozzáépítés, az átépítés, a beépítés és a ráépítés . . . . . . . . . . . 113 5:65. § [Feldolgozás és átalakítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5:66. § [Egyesülés és vegyülés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5:67. § [A feldolgozott, átalakított, egyesült vagy összevegyült dolog értékesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5:68. § [Hozzáépítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 5:69. § [Beépítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5:70. § [Ráépítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 5:71. § [Rosszhiszemű ráépítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5:72. § [A közös tulajdonra vonatkozó szabályok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:68–5:72. §-ához (Ptké. 48. §) . . . . . . . . . . . . . . . 122 VI. CÍM: KÖZÖS TULAJDON ÉS TÁRSASHÁZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 XIX. Fejezet – A közös tulajdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5:73. § [A közös tulajdon fogalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5:74. § [A tulajdonostársak joga a birtoklásra és használatra] . . . . . . . . . . . . . . 124 5:75. § [A közös tulajdon hasznainak szedése, költségviselés és veszélyviselés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125


TARTALOM

11 

5:76. § [A közös tulajdon állagának megóvása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5:77. § [Több dologból létrejövő közös tulajdon anyagain fennálló jogok sorsa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5:78. § [Határozathozatal] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5:79. § [A szótöbbséggel hozott határozat bíróság előtti megtámadása] . . . . . . 127 5:80. § [Rendelkezési jog a saját tulajdoni hányaddal] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5:81. § [Elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5:82. § [A közös tulajdon védelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 5:83. § [A közös tulajdon megszüntetése iránti igény] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 5:84. § [A közös tulajdon megszüntetése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1. A közös tulajdon tárgyának természetbeni megosztása . . . . . . . . . . . . . . 133 2. A tulajdoni hányadok megváltása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 3. A közös tulajdon árveréssel történő megszüntetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4. A közös tulajdon társasháztulajdonná alakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5. A bíróság döntési jogkörének korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 XX. Fejezet – A társasház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 5:85. § [A társasház] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 HARMADIK RÉSZ A KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 1. A korlátolt dologi jogokról általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 VII. CÍM: A ZÁLOGJOG (Pomeisl András) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Átmeneti rendelkezés a Ptk. 5:86–5:144. §-ához (Ptké. 49. §) . . . . . . . . . . . . . . 138 1. A szerződéssel alapított zálogjogra alkalmazandó jog . . . . . . . . . . . . . . . 139 2. A törvényes zálogjogra alkalmazandó jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 XXI. Fejezet – A zálogjog létrejötte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5:86. § [A zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1. A zálogjogviszony tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1.1. A zálogjogviszony alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1.2. A zálogjogviszony tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2. Az utóbb szerzett jogok hatása a zálogjogra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 5:87. § [A zálogjog létrejötte] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5:88. § [A zálogjog alapítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5:89. § [A zálogszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1. A zálogszerződés jellege és lényeges tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 2. A zálogkötelezett kötelezettségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3. A zálogtárgy meghatározására vonatkozó különös szabály . . . . . . . . . . . 148 4. A biztosított követelés meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5. A zálogszerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5:90. § [Fogyasztói zálogszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 1. A fogyasztói zálogszerződés fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2. A zálogtárgy meghatározása a fogyasztói zálogszerződésben . . . . . . . . . 151 3. A biztosított követelés meghatározása a fogyasztói zálogszerződésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5:91. § [A zálogszerződés felek közötti hatálya] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5:92. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5:93. § [A jelzálogjog bejegyzése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155


12

TARTALOM

1. A jelzálogjog alapításához szükséges bejegyzés lehetőségét biztosító nyilvántartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2. Az ingatlan-nyilvántartásba és a lajstromba való bejegyzés feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3. A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezhető jelzálogjog . . . . . . . . . . . 157 5:94. § [A birtokátruházás kézizálogjog esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5:95. § [Az óvadék alapítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1. Az óvadék fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 2. Az óvadék alapítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 5:96. § [Zálogjogosulti bizományos] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 1. A zálogjogosulti bizományos kijelölése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2. A zálogjogosulti bizományos nyilvántartásba való bejegyzése . . . . . . . . 162 3. A zálogjogosulti bizományos nyilvántartásba való bejegyzésének joghatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4. A zálogjogosulti bizományos vagyonelkülönítési kötelezettsége . . . . . . . 164 XXII. Fejezet – A zálogjoggal biztosított követelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5:97. § [A zálogjoggal biztosítható követelés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1. A zálogjoggal biztosítható pénzkövetelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2. A zálogjoggal biztosítható nem pénzbeli követelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3. A bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelések megítélése . . . . . . . 167 4. Az érvénytelen szerződésből eredő követelések megítélése . . . . . . . . . . . . . 168 5:98. § [A zálogtárggyal való helytállás terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 1. A zálogkövetelés járulékos jellege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2. A zálogjoggal biztosított követelés járulékaiért való helytállás . . . . . . . . 169 3. Keretösszeg meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5:99. § [A biztosított követelés átruházása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1. A biztosított követelés átruházásának joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 2. A zálogjog átruházásának általános szabálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5:100. § [A különvált zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 1. A különvált zálogjog keletkezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2. A zálogjog önálló átruházására irányuló szerződéssel szembeni tartalmi és alaki követelmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3. A zálogjog önálló átruházásának hatálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4. A különvált zálogjog jogosultjának jogállása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5. A különvált zálogjog önállóságának megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 XXIII. Fejezet – A zálogjog tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5:101. § [A zálogtárgyak] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 1. A zálogjog tárgyára vonatkozó általános szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. A kézizálog tárgyára vonatkozó különös szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 3. A zálogjog alapítása vagyontárgy meghatározott részén . . . . . . . . . . . . . 180 4. Jog vagy követelés elzálogosítása esetén alkalmazandó értelmező szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5. Jog elzálogosítása esetére vonatkozó utaló szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 5:102. § [A körülírással meghatározott zálogtárgy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 1. A körülírással meghatározott zálogtárgy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 2. A zálogjog fennmaradása a zálogkötelezett rendelkezése alól kikerült vagyontárgyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183


TARTALOM

13 

5:103. § [A zálogtárgy alkotórészei, tartozékai és hasznai] . . . . . . . . . . . . . . . . 184 1. A zálogjog a dolog alkotórészén és tartozékán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2. A zálogjog a dolog hasznain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 3. Az elválás hatása a zálogjogra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5:104. § [A zálogtárgy helyébe lépő dolog vagy más érték] . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 1. Az értékcsökkent vagy megsemmisült zálogtárgy helyébe vagy mellé lépő érték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 2. A kisajátított zálogtárgy helyébe lépő érték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 3. A károsodás elhárítása érdekében értékesített zálogtárgy helyébe lépő érték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4. A rendes gazdálkodás keretében értékesített zálogtárgy helyébe lépő érték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5. A feldolgozott, átalakított, mással egyesített vagy vegyített zálogtárgy helyébe lépő érték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 6. Az eredeti zálogtárgy helyett adott és a kiegészítő zálogtárgy . . . . . . . . 191 7. Az elzálogosított követelés helyébe lépő érték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8. A különvált zálogjogra vonatkozó különös szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5:105. § [Zálogjog több zálogtárgyon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1. Az egyetemleges zálogjog fogalma és tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 2. Az egyetemleges zálogjog feltüntetése a nyilvántartásban . . . . . . . . . . . . 194 XXIV. Fejezet – A felek jogai és kötelezettségei a kielégítési jog megnyílása előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5:106. § [A kézizálogjog tárgyának birtoklása, használata és hasznosítása] . . . . 195 5:107. § [A kézizálogfedezet védelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1. A zálogkötelezett és a személyes kötelezett ellenőrzési joga . . . . . . . . . . . . 198 2. A zálogtárgy értékesítésének joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3. A zálogtárgy kicserélésének joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 4. Az osztható zálogtárgy részleges felszabadításának joga . . . . . . . . . . . . . 200 5. A zálogkötelezett joga a zálogtárgy helyreállítására . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 5:108. § [A jelzálogjog tárgyának birtoklása, használata és hasznosítása] . . . . 201 5:109. § [A jelzálogfedezet védelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 1. A zálogjogosult ellenőrzési joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2. A károsodás veszélye esetén gyakorolható jogok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3. A zálogtárgy értékesítésének joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4. A zálogkötelezett joga a zálogtárgy helyreállítására . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5:110. § [Az elzálogosított követelés mint zálogfedezet védelme] . . . . . . . . . . . . 206 1. A jelzálogfedezet jogügyleti elvonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2. A zálogjoggal terhelt követelés kötelezettje által felhozható kifogások . . . 207 5:111. § [Az elzálogosított követelés kötelezettjének jogai és kötelezettségei] . . . 207 1. Az elzálogosított követelés kötelezettjének adott teljesítési utasítás . . . . . . 208 2. Az elzálogosított követelés érvényesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 XXV. Fejezet – A hitelbiztosítéki nyilvántartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5:112. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartás alapelvei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 1. A hitelbiztosítéki nyilvántartásban nyilvántartott jogok . . . . . . . . . . . . . . 211 2. A hitelbiztosítéki nyilvántartás felépítése és hitelessége . . . . . . . . . . . . . . 211 3. A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvánossága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 3.1. A hitelbiztosítéki nyilvántartás üzemideje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213


14

TARTALOM

3.2. A hitelbiztosítéki nyilvántartásba való betekintési jog terjedelme . . 213 3.2.1. A betekintési jog általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 3.2.2. A hatások betekintési joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 5:113. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartás tartalmát meghatározó nyilatkozatok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 1. A hitelbiztosítéki nyilatkozatok alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 2. A felhasználóként történő nyilvántartásba vétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 3. A képviselőként eljáró személyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 4. A felek kölcsönös értesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 5:114. § [A zálogjog bejegyzése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1. A bejegyzés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 2. A bejegyzés módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3. A ranghely előzetes biztosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4. A bírósági határozat végrehajtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 5:115. § [A zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat tartalma] . . . . . . . . . . . 221 5:116. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartás tartalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 5:117. § [A zálogjog törlése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 1. A bejegyzés törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 2. A hitelbiztosítéki nyilatkozat törlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 XXVI. Fejezet – A zálogjogok rangsora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5:118. § [A zálogjog megalapításához kötődő rangsor elve] . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5:119. § [A zálogtárgy helyébe lépő vagy a zálogfedezet kiegészítésére adott tárgyon fennálló zálogjog ranghelye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5:120. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett zálogjog tárgyainak változása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5:121. § [A rendelkezési jog korábbi jogosultja által alapított zálogjog] . . . . . . 227 5:122. § [A zálogtárgy megszerzését biztosító zálogjog elsőbbsége] . . . . . . . . . 228 5:123. § [Óvadék és jelzálogjog közötti rangsor] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 5:124. § [Ranghely-szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5:125. § [A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 XXVII. Fejezet – A zálogjog érvényesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1. A kielégítési jog gyakorlásának általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 5:126. § [A kielégítési jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1. A kielégítési jog megnyílta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 2. A kielégítési jog gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 3. A különvált zálogjogra vonatkozó különös szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . 237 2. A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének közös szabályai . . . 237 5:127. § [A kielégítési jog bírósági végrehajtáson kívüli gyakorlásának módjai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 5:128. § [A kielégítési jog gyakorlása fogyasztói zálogszerződés esetén] . . . . . . 238 5:129. § [A zálogjog érvényesítésének átvételéhez való jog] . . . . . . . . . . . . . . . . 240 1. A zálogjog érvényesítésének átvételéhez való jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2. A zálogjog érvényesítését megkezdő zálogjogosult kötelezettségei a zálogjog érvényesítésének átvétele esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 5:130. § [A kielégítési jog gyakorlásának felfüggesztése vagy korlátozása] . . . 241 3. A zálogtárgy zálogjogosult általi értékesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5:131. § [Az előzetes értesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243


TARTALOM

15 

1. Az előzetes értesítés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 2. Az előzetes értesítés címzetti köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3. Az előzetes értesítés időpontja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 4. Az előzetes értesítés tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 5. Mentesség az előzetes értesítési kötelezettség alól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 5:132. § [A zálogtárgy birtoklásához való jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 1. A zálogjogosult zálogtárgy birtokbavételéhez való joga . . . . . . . . . . . . . . 246 2. A zálogkötelezett felszólítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3. A zálogkötelezett kiadási kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 5:133. § [A kereskedelmi ésszerűség követelménye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1. A kereskedelmi ésszerűség követelménye általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 2. Vélelem a kereskedelmi ésszerűség követelményének betartása mellett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 5:134. § [Az értékesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 1. A zálogjogosult joga a zálogtárgy átruházására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 2. A zálogjog érvényesítésének egyes módozatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 5:135. § [Elszámolás, az értékesítés bevételének felosztása] . . . . . . . . . . . . . . . 253 1. A zálogjogosult elszámolási kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 2. A zálogtárgy értékesítéséből befolyó összeg felosztása. A kielégítési sorrend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 4. A zálogtárgy tulajdonjogának a zálogjogosult által történő megszerzése . . . . 255 5:136. § [A zálogtárgy zálogjogosult általi megszerzésének tilos esete] . . . . . . 255 5:137. § [A zálogtárgy tulajdonjogának a zálogjogosult által történő megszerzése a kielégítési jog megnyílását követően] . . . . . . . . . . . . . . 256 1. A zálogtárgy átvételére vonatkozó ajánlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 2. A zálogtárgyra vonatkozó adásvételi szerződés létrejötte és teljesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 5:138. § [A közvetlen kielégítés joga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 5. Az elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 5:139. § [Az elzálogosított jog vagy követelés érvényesítése] . . . . . . . . . . . . . . . 261 5:140. § [Alzálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 5:141. § [Követelést megtestesítő értékpapírok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 XXVIII. Fejezet – A zálogjog megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 5:142. § [A zálogjog megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 1. Lemondás a zálogjogról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 2. A zálogtárgy megsemmisülése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 3. A kézizálog birtokának elvesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 4. A biztosított követelés megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5. A biztosított követelés elévülése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 6. A kielégítési jog gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 7. A különvált zálogjogra vonatkozó utaló szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 5:143. § [Zálogjogtól mentes tulajdonszerzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 1. A zálogtárgy kereskedelmi forgalomban történő megszerzése . . . . . . . . . 268 2. A zálogtárgy értékesítése a zálogfedezet érdekében . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 5:144. § [A zálogjogosult kötelezettsége a zálogjog megszűntekor] . . . . . . . . . . 269 1. A zálogjogosult kötelezettségei a zálogjog megszűnése esetén . . . . . . . . . 270


16

TARTALOM

2. A számlavezető és zálogtartó kötelezettségei a kézizálog (óvadék) megszűnése esetében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 3. A különvált zálogjog jogosultjának kötelezettségei a különvált zálogjog megszűnése esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 VIII. CÍM: A HASZNÁLATI JOGOK (Petrik Ferenc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 XXIX. Fejezet – A földhasználat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 5:145. § [Földhasználati jog a föld és az épület szétváló tulajdonjoga esetén] 272 XXX. Fejezet – A haszonélvezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 5:146. § [A szerződésen alapuló haszonélvezet keletkezése] . . . . . . . . . . . . . . . . 273 1. A szerződéssel alapított haszonélvezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2. A jogszabályon alapuló haszonélvezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 3. A haszonélvezeti jogviszony alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 5:147. § [A haszonélvezeti jog tartalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 1. A haszonélvezeti jog tartalmáról általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 2. Birtoklás, használat, hasznok szedése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3. Teljes vagy részleges haszonélvezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 4. Több személyt megillető haszonélvezet ugyanazon a dolgon . . . . . . . . . . 278 5. A haszonélvezeti jog időtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 5:148. § [A haszonélvezet gyakorlásának átengedése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 5:149. § [A haszonélvező jogai és kötelezettségei a haszonélvezet fennállása alatt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 5:150. § [A költségek viselése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 1. Rendes gazdálkodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 2. A terhek viselése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 3. A dolog használatával kapcsolatos kötelezettségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 4. A tulajdonos értesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 5:151. § [A rendhagyó haszonélvezet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 1. A dologgal való rendelkezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 5:152. § [A tulajdonos jogai a haszonélvezet fennállása alatt] . . . . . . . . . . . . . . 283 1. Ellenőrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 2. Biztosíték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 3. A haszonélvezeti jog gyakorlásának felfüggesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 5:153. § [A haszonélvezet tárgyának elpusztulása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 5:154. § [A haszonélvezet megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 5:155. § [A haszonélvező kötelezettségei a haszonélvezet megszűnése esetén] 288 1. A dolog visszaadására vonatkozó kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 2. A dologban beállott károk megtérítése iránti kötelezettség   és a rendkívüli munkálatok költségének megtérítése iránti igény . . . . . 289 3. A haszonélvezeti jog védelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 XXXI. Fejezet – A jog és követelés haszonélvezetére vonatkozó különös szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 5:156. § [Haszonélvezet jogokon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 5:157. § [A jog haszonélvezőjének jogállása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 5:158. § [Haszonélvezet követelésen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 XXXII. Fejezet – A használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 5:159. § [A használat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291


TARTALOM

17 

IX. CÍM: SZOLGALOM ÉS KÖZÉRDEKŰ HASZNÁLAT (Petrik Ferenc) . . . . . . . . 293 XXXIII. Fejezet – A telki szolgalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 5:160. § [A telki szolgalom fogalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 1. A szolgalomról általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 2. Útszolgalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 3. A szolgalom terjedelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 5:161. § [A telki szolgalom létrejötte szerződéssel és elbirtoklással] . . . . . . . . . 296 1. A telki szolgalom létesítésére irányuló szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 2. A telki szolgalom alapítása egyoldalú jognyilatkozattal . . . . . . . . . . . . . . 297 3. A telki szolgalom alapítása hatósági határozattal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 4. A telki szolgalom szerzése elbirtoklással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 5. Az átruházás kizártsága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 5:162. § [A telki szolgalom gyakorlása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 5:163. § [A telki szolgalom megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 1. A telki szolgalom bírósági megszüntetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 2. A szolgalommentesség elbirtoklása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3. Lemondás a szolgalomról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 4. Az ingatlan elpusztulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 5. A telki szolgalom megszűnésének egyéb esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 XXXIV. Fejezet – Közérdekű használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 5:164. § [A közérdekű használati jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 A használati jogok ingatlan-nyilvántartással összefüggő különös szabályai . . . . 302 1. Az ingatlanok összevonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 2. Az ingatlan megosztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 3. Az ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzett telki szolgalom . . . . . . . . . . . 303 NEGYEDIK RÉSZ AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (Petrik Ferenc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 X. CÍM: AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ÉS ANNAK ELVEI . . . . . . . . . . . . . . . 304 5:165. § [Az ingatlan-nyilvántartás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 1. Elvi és történeti alapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 2. Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó igények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 3. A telekkönyv története . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 4. Az ingatlan-nyilvántartás belső rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 5. Az ingatlan-nyilvántartás elvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 5:166. § [Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 5:167. § [Az okirati elv] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 5:168. § [A bejegyzési elv] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 5:169. § [A rangsor elve] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 5:170. § [Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 XI. CÍM: AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS KÖZHITELESSÉGE . . . . . . . . . . . . . 314 5:171. § [Az ingatlan-nyilvántartási közhitelesség tartalma] . . . . . . . . . . . . . . . 314 5:172. § [Az ingatlan-nyilvántartásban bízva jogot szerző jóhiszeműsége] . . . . 317 5:173. § [Az ingatlan-nyilvántartás teljessége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 5:174. § [Jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzők védelme] . . . . . . . . . . . . . . 319 5:175. § [Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző jogállása] . . . . . . . . . . 320


18

TARTALOM

5:176. § [Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hatályának kiterjesztése] . . . . . 320 5:177. § [Az ingatlan-nyilvántartási adatok irányadó jellege] . . . . . . . . . . . . . . . 321 XII. CÍM: BEJEGYZÉS, FELJEGYZÉS. RANGSOR ÉS RANGHELY . . . . . . . . . . . 321 5:178. § [A bejegyzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 5:179. § [A feljegyzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 5:180. § [A rangsor és a ranghely] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 5:181. § [A jog tartalmának megváltozása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 XIII. CÍM: AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS HELYESBÍTÉSE; A TÖRLÉSI ÉS A KIIGAZGATÁSI KERESET; JOGVÉDELMI HATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 5:182. § [Az ingatlan-nyilvántartás helyesbítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 5:183. § [Bejegyzés törlése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 5:184. § [A törlési és kiigazgatási igény] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 5:185. § [Bejegyeztetési kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 5:186. § [A bejegyzés kijavítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 5:187. § [Az ingatlan-nyilvántartás jogvédelmi hatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Áttekintő táblázat az 1/2014. PJE határozathoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334


19 

A FŐBB RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Alapjogi Charta

az Európai Unió Alapjogi Chartája

Alaptörvény

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Abtv.

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

áf. állásfoglalás BDT

Bírósági Döntések Tára

BGB

Német Polgári Törvénykönyv (Bürgerliches Gezetzbuch)

BH

Bírósági Határozatok konkrétan: BH 2002.329. (BH – szóköz – kiadás éve – pont – BH száma – pont)

Bit.

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény

Bszi.

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Ctv.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Csjt.

a házasságról, a családról és a gyámságról szóló – már nem hatályos – 1952. évi IV. törvény

Cstv.

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

Dologi jog

Magyar Magánjog (szerk.: Szladits Károly) V. kötet – Dologi jog, Budapest, Grill, 1942. Szladits (1930.) Szladits Károly: Dologi jog, Budapest, Grill, 1930.

EBH

a Legfelsőbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Gyűjteményében megjelent elvi határozat konkrétan: EBH 2006.1538. (EBH – kiadás éve – pont – határozat száma – pont)

ED

a Bírósági Határozatokban közzétett elvi döntés

EH

a Kúria elvi határozata konkrétan: EH G.4. (EH – szakág jele [B, G, K, M, P] – pont – a határozat száma – pont)

Etv.

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Étv.

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

EUSz.

az Európai Unióról szóló szerződés

EUMSz.

az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Fgytv.

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény


20

A FŐBB RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Gt. I.

a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény

Gt. II.

a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény

Gt. III.

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

He.

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Hbnytv.

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény

Hbnyr.

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet

régi Hpt.

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Hpt.

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

ÍH

Ítélőtáblai Határozatok

Inytv.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Inyvhr.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

Jt.

a jelzálogról szóló 1927. évi XXXV. törvénycikk

Kbt.

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

Ket.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

KGD

Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár

Kht.

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

Kjtv.

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény

Knpt.

a Pp. módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény

Kövy (1845)

Kövy Sándor, in: Fogarassy János: A magyar közpolgári törvénytudomány, Pest, 1845.

LB

Legfelsőbb Bíróság

Ltv.

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Legfőbb Ügyészség

MJ

Magyar Jog

Mt.

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

régi Mt.

a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

Mtj.

az 1928-as Magánjogi törvényjavaslat

Nmjt.

a nemzeti magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet

Optk.

Osztrák Polgári Törvénykönyv

PED

polgári elvi döntés


A FŐBB RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Pp. Ppé. Ppék.

21 

a Polgári perrendtartásról szóló, többször módosított 1952. évi III. törvény a Pp. hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában alkotott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet

Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

régi Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló – 2014. március 15-től nem hatályos – 1959. évi IV. törvény

régi Ptk. magyarázata

a Polgári Törvénykönyv magyarázata 1–2. (szerk.: Gellért György), Complex, Budapest, 2007.

régi Ptk. kommentár

Polgári jog, Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Petrik Ferenc), HVG-ORAC Kiadó, Budapest

az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata Magyarázata I–II. (szerk.: Osztovits András), OPTEN, Budapest, 2011. régi Ptké. I.

a [régi] Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 2. tvr.

régi Ptké. II.

a [régi] Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. tvr.

Ptké. Raffay (1909)

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről Raffay Ferenc: A magyar magánjog kézikönyve, Budapest, 1909.

Szladits (1930)

Szladits Károly: Dologi jog, Budapest, Grill, 1930.

SZJ

Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerk.: Vékás Lajos), COMPLEX, Budapest, 2008.

Szjt.

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Telekkönyvi jog

Szladits Károly: A magyar telekkönyvi alanyi jog (szerk.: Führer Imre), Budapest, 1921.

Vht.

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Világhy–Eörsi

Világhy Miklós–Eörsi Gyula, Magyar Polgári jog, Tankönyvkiadó 1965.

Zahár (1939) Zlinszky

Zahár Gyula: Fejezetek legújabb magánjogok köréből, Grill, 1939. Zlinyszky Imre: A magyar magánjog mai érvényében, Franklin Társulat, 1897. a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Kormányrendelet

Zvkér.


ÖTÖDIK KÖNYV

DOLOGI JOG


25  Átmeneti rendelkezés a Ptk. Ötödik Könyvéhez Ptké. 41. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor fennálló dologi jogi jogviszonyokkal kapcsolatos, a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ptké. V. fejezete határozza meg a dologi jogviszonyok [Ptk. Ötödik Könyv] hatályára vonatkozó rendelkezést. A főszabály [Ptké. 41. §] szerint az e könyvben szabályozott dologi jogi jogviszonyokkal kapcsolatos tényekre és megtett jognyilatkozatokra – ha azok e törvény hatálybalépését követően keletkeztek – a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a törvény azonban ezen általános szabálytól eltérően is rendelkezhet [például Ptké. 42. §-a a dolog átadásáról, illetve birtokba bocsátásáról].

ELSŐ RÉSZ

A BIRTOK I. Cím

A birtok és a birtokvédelem Az új Ptk. a dologi jog Első Részeként tárgyalja a birtokjogot, kiindulva abból, hogy a birtok általában megelőzi a tulajdont, s a birtokjog a jogalanyok szélesebb körét fogja át.

1. A dologi jog fogalma általában A dologi jog az ingókra, ingatlanokra és más dolognak minősülő fogalmakra vonatkozó abszolút (feltétlen) jog. Abszolút jog, mert a dologi jog csak a jogosultat jelöli meg, azt a személyt, aki mástól nem függő hatalmat gyakorol a dolog felett; mindenkit arra kötelez, hogy a dologi jogot tartsa tiszteletben. A dologi jog a jogosultnak mindenki mással szembeni jogát fejezi ki, így emberek közötti viszony. A dologi jogba (iura in rem) a következő jogviszonyok tartoznak: (a) a tulajdonjog (rerum dominicum); (b) a korlátolt dologi jogok, másként: idegen dologbeli jogok (iura in re aliena); (c) a birtokjogok. A tulajdonjog a dolog feletti uralom teljességét jelenti, míg a korlátolt dologi jogok a jogosultnak a dolog feletti részleges hatalmát fejezik ki, amelyek egyben – főszabályként – a tulajdonos jogát terhelik. A korlátolt dologi jog ugyancsak abszolút jogosultság, a tulajdonoson kívül mindenki mást a jog elismerésére kötelez. Végül a dologi jog védelmet nyújt annak is, aki a dolgot valamely jog vagy tény folytán hatalmában tartja, akár úgy is, hogy erre tulajdonjoga alapján vagy más jogcímen nem jogosult. Ezzel foglalkozik a birtokjog. A dologi jogviszonyok jellemzője azok zárt köre (a típuskényszer elve). A kötelmi jog jellemzője a típusszabadság, a felek szerződéssel bármilyen – nem til-


26

A BIRTOK

tott – tartalommal hozhatnak létre új típusú szerződéses jogviszonyt. A javak feletti uralmi kapcsolatok szabályozása ezt a nyitottságot, a dologi jog szabad alakítását nem engedheti meg, a jogviszony fajtáit és ezek tartalmát a törvény pontosan meghatározza. A kötelmi jog szabályai jellemzően diszpozitívak, tehát a rendelkezésektől a felek egyező akarattal eltérhetnek, a jogviszonyuk tartalmává a diszpozitív szabály akkor válik, ha erről a szerződésben nem rendelkeztek. A dologi jog szabályai imperatívak, annyiban is, hogy a jogviszony alanya csak a dologi jogban meghatározott intézményt veheti igénybe jogai gyakorlására. A dologi jogba meghatározott jogviszonyok tartoznak. A dologi jog történetében a hármas felosztással – mint történelmi korszakokkal – találkozhatunk. A római jogban – a klasszikus kort megelőzően – nem volt a tulajdonnak általános meghatározása, a tulajdonos egyes jogosultságait sorolták fel: a használatot, a dolog gyümölcsöztetését és a birtoklást (uti, frui, habere/possidere). A dominium minden olyan esetet jelentett, amikor valamilyen dolog valakinek hatalmában volt, s a dominium fogalmát általában a dologi jogok csoportjára használták. A tulajdonjog kialakulásával ezeknek a részjogosítványoknak elkülönített szabályozása beolvad a tulajdonjog egészébe. A klasszikusok (így Paulus) már a tulajdonjogot mint a részjogosítványok egészét határozták meg. A civilisztikában ma már a tulajdonjog (tulajdonviszony) a dologi jog törzse, amelyből kiágaznak az önállósult részjogosítványok. A birtokjog leginkább önállósul a tulajdonjogtól, ugyanis nemcsak a tulajdonjog részjogosítványa, hanem a tulajdonoson kívüli birtokosnak (a dolgot hatalmában tartó személynek) is védelmet biztosító intézmény. A dologi jog tárgyalását emiatt a jogtudományban szokásos a birtokjog elemzésével kezdeni. A régi Ptk. ezzel szemben a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezések után foglalkozik a birtokkal. A Ptk. visszalép a klasszikus hagyományokhoz, s a birtokjoggal kezdi a Dologi jogról szóló könyvet. Mindkét rendszer helytálló lehet, indokolható. Ez a könyv a Ptk. rendszerét követi, bár a tulajdonjogról szóló részben tárgyalja a dologi jog számos fogalmát (például a dolog fogalmát).

2. A birtokjog fogalma A birtok római jogi gyökere az usus. Ez az intézmény különbséget tesz a jog és ennek gyakorlása között. Az usushoz fűzi hozzá a birtoklás egyik joghatását, az usus általai jogszerzést (usucapio). A XII táblás törvény még nem ismerte a birtokvédelmet, ezt a praetor vezette be, főként az ager publicus használójának védelmére, aki az állam tulajdona után tulajdonosi jogvédelmet nem igényelhetett, utóbb ezt a védelmet kiterjesztették minden ingatlanra és ingóra. Ez már a birtok tényén nyugvó védelem volt: pusztán birtoka alapján, a tulajdonjog bizonyítása nélkül kaphatott a birtokos gyors és hatékony védelmet. A praetori birtokvédelem (Kr. e. III–II. század körül) alapján dolgozta ki a köztársasági jogtudomány a birtok fogalmát. E tanítás lényege, hogy a birtokhoz szükséges: (a) a birtokra vonatkozó akarat (animus possidendi) és (b) a külvilág tényei szerint megvalósuló birtoklás (corpus possessionis). A birtok mindkét alkotóeleme – az animus és corpus – megléte esetén jön létre, s animus csak akaratképes személytől eredhet (infantes saját cselekményével birtokot sem szerezhet). Finomítja ezt a tételt az a magyarázat, hogy a birtokosi akarat benne van a corpusban, ami megvalósul, ha a birtokos külső cselekményében a dolgot oly helyzetbe hozza, amely a birtokviszonyt kifelé félreismerhetetlenül elárulja [Marton


A BIRTOK ÉS A BIRTOK VÉDELEM

27 

Géza: A római magánjog elemeinek tankönyve, Institúciók, Budapest, Tankönyvkiadó, 1957., 134. és 140. o.]. Az animust tehát általában a jog feltételezte, ha a corpus megvalósult. „A birtok bizonyítása nem annyira jogi, mint ténybeli bizonyítás, a bizonyításhoz tehát elég, ha a dolog testileg a birtokukban van.” [Paulus 5.11.2.]. A birtok ténye és a birtokhoz fűződő birtokjog római jogi kettőse alakítja ki évszázadokkal később a magánjog tudományában a birtok és a bírlalat fogalmát. A birtokjog nélküli birtoklás ténye jelenti a birlalatot (a római jogban előbb a possesio, majd az ebből kialakuló detentio). A birtok, birlalat egymáshoz való viszonyát a XIX. században Jhering fejtette ki [Der Besitzwille – Zugleich eine Kritik der Herrschender juristische Methode, Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1889.]. Előtte Savigny [Das Recht des Besitzes, Giessen, Heyer, 1803.] tanítása volt meghatározó, aki szerint birtokos csak az, aki a maga számára gyakorol tényleges uralmat a dolog felett, a birlaló, aki más számára birtokol. Jhering elméletének egyik fő vonulata, hogy a birtok nem más, mint valószínű tulajdon. Ő volt az, aki a birtok animus eleme ellen emelt szót. A magyar jogtudományban ezt tette Szászy-Schwartz Gusztáv is [Szászy-Schwartz: Az animus domini bírálata, Magyar Igazságügy, XXIX. 153. o.]. Ezek a nézetek fokozatosan megváltoztatták a birtok elméleti felfogását, s a XX. század első felének magyar kodifikációja – a német, svájci polgári törvénykönyvekhez hasonlóan – „a birtok tényállás-elemei közül az animus dominit, kiiktatandónak vélte”. Több mint egy évszázada makacsul tartotta magát a jogtudományban, a bírói gyakorlatban, majd a régi Ptk.-ban is az a meghatározás, amely az animus vizsgálatát mellőzhetőnek véli, és amely szerint birtokos az, aki a dolgot hatalmába keríti, illetőleg hatalmában tartja, tudati állapotától függetlenül. Az Mtj. előkészítése során erősödött meg az a felismerés, hogy a birtok fogalmából mellőzni kell az animust. Nyilvánvalóvá vált, hogy az animust is magában foglaló kettős elemű birtok méltánytalanul nagy csoportokat zárna ki a birtokvédelemből. A jogtudomány és a bírói gyakorlat is abból indult ki, hogy a birtokos fogalmának nem eleme az animus domini. Ellenkező felfogás ugyanis pontosan azokat zárná ki a birtokvédelemből, akik nem valamely jogcímen birtokolnak egy dolgot, s akiknek csak a birtok adna védelmet a dolog elleni támadás elhárítására. Hiszen aki tulajdonjoga vagy más jogcím alapján birtokol, az e jogviszony alapján is védelmet igényelhet. Fokozatosan uralkodóvá válik az a felfogás, hogy szükségtelen a birtokosi akarat ingatag elemét bevinni a jogrend szervezetébe. A Mtj. (1928. évi változat) 443. §-a szerint: „[a] birtok tényleges uralom a dolgon”. Ennek ellenére a birtokjogot mégsem sikerült e mozzanattól függetleníteni, hiszen a „sajátjakénti” birtoklás, „saját érdekében való birtoklás”, „más érdekében” való birtoklás tényálláseleme nem volt megkerülhető. „A birlaló […], aki éppen azért birlaló és nem birtokos, mert az ő dolog feletti tényleges hatalomgyakorlásából ez az akarati mozzanat hiányzik” [Kolosváry Bálint: A birtok és a birtokvédelem, in: A magyar magánjog (szerk.: Szladits Károly) V., Dolog jog, Budapest, Grill, 1942., 58. és 60. old.]. Birtokos lehet az, aki tudtán kívül szerez birtokot: „nincs kizárva az sem, hogy cselekvőképtelen személy szerezzen birtokot, ha a dolog tényleges hatalmi körébe jut [Szladits Károly: Dologi jog, Budapest, Grill, 1930., 31. old.]. A régi Ptk. – a megelőző bírói gyakorlatnak és tudományos állásfoglalásoknak megfelelően – már egyértelmű a birtok szabályozásában: a birtok lényege, hogy valaki a dolog felett közvetlenül vagy közvetve hatalmat gyakorol, a birtokos személyét elsősorban


28

A BIRTOK

a tényleges hatalmi helyzet határozza meg. A törvény a birtok-birlalat ellentmondásosságát is megkísérli feloldani. A régi Ptk.-t megelőző szabályozás – eltörölvén a birtok fogalmából az animust – megtartotta a birlalás intézményét, ami viszont „zavart okozó indokolatlanság” [Kolosváry Bálint: A birtok és a birtokvédelem, in: A magyar magánjog (szerk.: Szladits Károly) V., Dologi jog, Budapest, Grill, 1942., 59. old.]. Ezt az indokolatlanságot a régi Ptk. megszüntette, kiiktatva a birtokjogból a birlalást, s helyette – a más érdekében birtoklók védelmében – bevezette a felelős őrzés intézményét. Ezt a – Magyarországon száz éve megnyugtatóan lezárt – vitát megtörte a Ptk. előkészítése során a Javaslat készítőinek a birtokról vallott nézete, amely „abból indul ki, hogy a birtok nem írható le önmagában a dolog feletti hatalom ténylegességével…” [Szakértői javaslat SZJ 586. old.]. Ez a felfogás a későbbi tervezetekben sokat változott, azonban nyomokban még a Ptk.-ban is fellelhető. Bizonyára ennek tudható be, hogy a törvény szerkesztői különös kodifikációs technikát választottak a birtok szabályozása során. A Ptk. ugyanis külön szabályozza a birtok megszerzését és a birtokos személyét. A régi Ptk. ezt – logikusan – együtt szabályozta: az a birtokos, aki a birtokot megszerzi, magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. Álláspontom szerint az új törvény alapján sem lehet a birtokos fogalmát és a birtok megszerzését elválasztani. Aki a dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog ténylegesen hatalmába jut, attól nem tagadható meg, hogy birtokosnak tekintsük.

I. Fejezet A birtok. A birtok megszerzése és elvesztése 5:1. § [Birtokos] (1) Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. (2) Olyan birtokos mellett, aki a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tényleges hatalmában tartja a dolgot (albirtokos), birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja (főbirtokos). (3) Birtokos az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került. 5:2. § [A birtok megszerzése] A dolog birtokát megszerzi, akinek a dolog tényleges hatalmába jut.

1. Alapvetés A birtok legáltalánosabb lényege – ami megkülönbözteti a tulajdontól – a következő: a birtok = tény, a tulajdon = jog. Birtokosnak lenni annyit jelent, hogy a dolog valakinek hatalmában van, akár joggal, akár jogalap nélkül. Ha az új törvényt úgy értelmezzük, hogy a dolog tényleges hatalmába jutása önmagában nem eredményez birtokosi minőséget, úgy birtokosnak csak az minősül és birtokvédelem csak azt illeti meg,


A BIRTOK ÉS A BIRTOK VÉDELEM

29 

– aki a dolgot sajátjaként (tulajdonosként) tartja hatalmában; vagy – a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tartja hatalmában (bérlő, használó), az ilyen birtokos albirtokosnak minősül; – birtokos a főbirtokos, tehát az, akitől az albirtokos a birtokát származtatja (ha a bérlő a dolgot albérletbe adja, ő főbirtokosnak, az albérlő albirtokosnak minősül); – birtokos, akit jogalap nélkül időlegesen megfosztanak a dolog feletti tényleges hatalomtól. Ez a magyarázat, véleményem szerint a birtokos fogalmát túlságosan leszűkíti, a birtokvédelemből kizárt olyanokat is, akiknek eddig a törvény védelmet biztosított. Bizonytalanná válhat például az elbirtokló helyzete. A törvény ugyan utal arra, hogy birtokos a sajátjaként birtokló, ez azonban nem elegendő, hiszen az elbirtoklásnak ez csupán egyik feltétele, s egyébként sem azonnal felismerhető, nyilvánvaló helyzet. Ha az animust nem tartjuk a birtok meghatározó elemének, az 5:1. § magyarázata során kiindulhatunk a bírói gyakorlat kialakult, s a jogtudományban eddig is irányadó tanulságaiból. Eszerint a dolog hatalomban tartása a birtokos részéről megvalósulhat. 1. a saját érdekében és a saját nevében, ez a legteljesebb jogú birtok (saját vagy főbirtok); 2. a saját érdekében, de más nevében, pontosabban mástól származtatott jogcímen (használati birtok); 3. más érdekében, de a maga nevében (így birtokol például a gyám, a gondnok, a jogi személy felszámolója stb.); 4. más érdekében és más nevében; a birtokosok e csoportjának is két esetköre lehet: – aki más érdekében és más nevében tartja a dolgot hatalmában, de önálló jogcímmel erre nem rendelkezik (ilyen a birtokos alkalmazottja, vagy akit a birtokos időlegesen ezzel megbíz), – aki más érdekében tartja a dolgot magánál, vagy erre semmiféle jogcímmel nem rendelkezik, s nincs is szándékában, hogy a dolgot magánál tartsa. A régi Ptk.-t megelőző magánjog szerint – amint már bemutattuk – a más nevében és más révén birtoklót (akinél csak a dolog fizikai birtoklása valósult meg) a birlaló (detentor) jogállása illette meg. A birlalónál csak a birtoklás ténylegessége valósul meg, ehhez jogcím nem párosul. A régi Ptk.-t követő polgári jog a detenciót nem ismeri, azonban – a Ptk.-t megelőzően – a régi Ptk. a felelős őrzésre vonatkozó rendelkezéssel a birtok e fajtáját is szabályozás alá vonta. A Ptk. a jogalap nélküli birtokost önállóan szabályozza.

2. A birtokos A törvény a következő személyeket minősíti birtokosnak: (1) Birtokos, akinek a dolog tényleges hatalmába jut. A törvény szövege olyan értelmezést is megenged, hogy az 5:2. § nem a birtokos fogalmát, hanem a birtok megszerzését szabályozza. Értelmetlen lenne ugyanakkor nem tekinteni birtokosnak azt, akinek a dolog tényleges hatalmában van. (2) Birtokos, aki a dolgot sajátjaként, vagy erre jogosító jogviszony (bérleti jog, használati jog stb.) alapján – időlegesen tartja hatalmában. (3) Birtokosnak kell tekinteni továbbra is azt a személyt, akitől a dolog más személy tényleges hatalmába került, úgy azonban, hogy e személynek a birtoklásra jogosító jogviszonya nincs.


30

A BIRTOK

(4) Álláspontom szerint birtokos továbbá a jogalap nélküli birtokos, aki lehet – jóhiszemű jogalap nélküli birtokos, – rosszhiszemű jogalap nélküli birtokos, – a dolgot bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton megszerző birtokos. Jogalap nélküli birtoklás esetén a birtokost terhelő követelmények az általánostól eltérően alakulnak [5:9–5:12. §§]. A jogkövetkezmények szempontjából a birtok különböző fajtái között arra figyelemmel is különböztethetünk, hogy a birtoklás jogcíme a birtokost saját vagy más jogán illeti meg, illetőleg hogy a birtoklást a maga vagy más nevében gyakorolja. Ennek megfelelően a birtok lehet: (a) Saját birtok. A saját birtok esetén a birtokos a maga részére és a maga nevében gyakorol a dolog felett hatalmat. Saját birtokos a tulajdonos, valamint az, aki a dolgot sajátjaként birtokolja. Saját birtokos tehát lehet a nem tulajdonos, ha az elbirtokláshoz szükséges körülmények között tartja a dolgot hatalmában. (b) Használati birtok, amikor a birtokos a dolgot – annak használatára vonatkozó – jogcímen (bérlő, haszonélvező, haszonbérlő, zálogjog jogosultja stb.) tartja hatalmában. Egyik esetben sem szükséges, hogy a jogcím érvényes, illetőleg hibátlan legyen. Így saját birtokról van szó akkor is, ha valaki a dolgot jogellenesen tartja magánál, azonban a birtoklást véglegesnek, a dolgot sajátjának tekinti. A használati birtok esetében sem feltétel, hogy a jogcím érvényes legyen, ezekben az esetekben a birtokos bérlőként, haszonélvezőként stb. gyakorol a dolog felett hatalmat. A saját birtokost a Ptk. főbirtokosnak nevezi, ez abban az esetben indokolt, ha a dolognak ugyanakkor van albirtokosa is, aki használati birtokosnak tekinthető (például a tulajdonos és a dolog bérlője). A törvény ezzel szemben a főbirtokos-albirtokos fogalmát arra az esetre szűkíti le, amikor az albirtokos egyben használati birtokos, tehát a birtokban tartásra birtokra jogosító jogviszony alapján kerül sor. 5:3. § [Birtokátruházás] (1) A birtok átruházása a dolog feletti tényleges hatalomnak az erre irányuló megállapodás alapján való átengedésével valósul meg. A birtokátruházásra a szerződés létrejöttére és érvényességére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (2) A birtokátruházás a birtokos és a birtok megszerzőjének erre irányuló megállapodásával megvalósul, ha a) a birtokot megszerző fél a dolgot albirtokosként már birtokában tartja; vagy b) az átruházó fél a dolgot albirtokosként továbbra is birtokában tartja. (3) A birtokátruházás a birtokos dolog feletti tényleges hatalmának megszüntetésével megvalósul, ha ebben a birtokos és a birtok megszerzője megállapodnak. (4) Ha a dolog harmadik személy birtokában van, a birtokátruházás a dolog kiadása iránti igénynek a birtokot szerző félre való átruházásával megvalósul, ha ebben a birtokos és a birtokot szerző fél megállapodnak.

Polgári jog IV/VI. – Dologi jog  

Részlet a Polgári jog IV/VI. – Dologi jog című könyvből > Zálogjog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you