Page 1

Polgári Jog

Kommentár a gyakorlat számára (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja) Harmadik kiadás III. kötet Ptk. Hatodik Könyv – Kötelmi jog Ptk. Hetedik Könyv – Öröklési jog Ptk. Nyolcadik Könyv – Záró rendelkezések

Szerzők: MAKAI KATALIN MOLNÁR AMBRUS MURÁNYI KATALIN OROSZ ÁRPÁD OSZTOVITS ANDRÁS PÁZMÁNDI KINGA PETRIK BÉLA PETRIK FERENC POMEISL ANDRÁS SÁNDOR TAMÁS SÁRKÖZY TAMÁS SZEIBERT ORSOLYA SZENTIVÁNYI IVÁN TAKÁTS PÉTER TÖRÖK GÁBOR VÉKÁS LAJOS WELLMANN GYÖRGY ZSOHÁR ANDRÁS

BARTAL GÉZA BÍRÓ GYÖRGY BOÓC ÁDÁM BOROS ZSUZSA DARÁZS LÉNÁRD FARKAS ATTILA LÁSZLÓ FUGLINSZKY ÁDÁM GADÓ GÁBOR GÁL JUDIT HARMATHY ATTILA HAVASI PÉTER KATONÁNÉ PEHR ERIKA KECSKÉS LÁSZLÓ KISFALUDI ANDRÁS KISS MÁRIA KOMÁROMI GÁBOR KOVÁCS LÁSZLÓ KŐRÖS ANDRÁS

Szerkesztő: PETRIK FERENC

Lap- és Könyvkiadó Kft.


A kézirat lezárva: 2013. április 15. © Makai Katalin, 2013 © Bartal Géza, 2013 © Molnár Ambrus, 2013 © Bíró György, 2013 © Murányi Katalin, 2013 © Boóc Ádám, 2013 © Orosz Árpád, 2013 © Boros Zsuzsa, 2013 © Osztovits András, 2013 © Darázs Lénárd, 2013 © Pázmándi Kinga, 2013 © Farkas Attila László, 2013 © Petrik Béla, 2013 © Fuglinszky Ádám, 2013 © Petrik Ferenc, 2013 © Gadó Gábor, 2013 © Pomeisl András, 2013 © Gál Judit, 2013 © Sándor Tamás, 2013 © Harmathy Attila, 2013 © Sárközy Tamás, 2013 © Havasi Péter, 2013 © Szeibert Orsolya, 2013 © Katonáné Pehr Erika, 2013 © Szentiványi Iván, 2013 © Kecskés László, 2013 © Takáts Péter, 2013 © Kisfaludi András, 2013 © Török Gábor, 2013 © Kiss Mária, 2013 © Vékás Lajos, 2013 © Komáromi Gábor, 2013 © Wellmann György, 2013 © Kovács László, 2013 © Zsohár András, 2013 © Kőrös András, 2013 © HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013

Budapest, 2013 A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest kiadása Internet: www.hvgorac.hu E-mail: info@hvgorac.hu Felelős kiadó: dr. Frank Ádám, a kft. ügyvezetője ISBN 963 9203 96 3 A kiadó számára minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy módon – a kiadó engedélye nélkül közölni. Felelős szerkesztő: dr. Gábor Zsolt Műszaki szerkesztő: Harkai Éva Szedés: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.


Szerzők: BARTAL GÉZA – Hatodik Könyv Harmadik Rész, XV. Cím, XXXVII. Fejezet BÍRÓ GYÖRGY – Hatodik Könyv Első Rész II. és III. Cím, Második Rész XI. és XIII. Cím BOÓC ÁDÁM – Harmadik Könyv Harmadik Rész XI. és XII. Cím BOROS ZSUZSA – Negyedik Könyv Második Rész I–IV. Cím, Negyedik Rész IX–X. Cím DARÁZS LÉNÁRD – Hatodik Könyv Harmadik Rész, XIX. Cím FARKAS ATTILA LÁSZLÓ – Hatodik Könyv Második Rész X. Cím, 6:157–6:178. § FUGLINSZKY ÁDÁM – Hatodik Könyv Második Rész X. Cím, 6:142–6:147. § GADÓ GÁBOR – Harmadik Könyv Harmadik Rész X. Cím GÁL JUDIT – Harmadik Könyv Harmadik Rész XIV. Cím XXXV–XL. Fejezet, XV. Cím HARMATHY ATTILA – Hatodik Könyv Negyedik Rész XXVI. Cím HAVASI PÉTER – Hatodik Könyv Negyedik Rész XXVII. és XXVIII. Cím KATONÁNÉ PEHR ERIKA – Negyedik Könyv Negyedik Rész XI. Cím, Ötödik Rész KECSKÉS LÁSZLÓ – Első Könyv KISFALUDI ANDRÁS – Hatodik Könyv Első Rész I. Cím, Második Rész IX. Cím KISS MÁRIA – Hatodik Könyv Harmadik Rész XVI. Cím XXXIX., XL., XLI. és XLIII. Fejezet KOMÁROMI GÁBOR – Harmadik Könyv Harmadik Rész XIII. Cím KOVÁCS LÁSZLÓ – Hatodik Könyv Harmadik Rész XIV. Cím KŐRÖS ANDRÁS – Második Könyv Első és Második Rész; Negyedik Könyv Első Rész, Második Rész VI. Cím; Hatodik Könyv Harmadik Rész XVII. Cím XLIV. és XLVI. Fejezet, XXIII. Cím MAKAI KATALIN – Második Könyv Első és Második Rész; Negyedik Könyv Negyedik Rész XII. Cím MOLNÁR AMBRUS – Hatodik Könyv Második Rész X. Cím, 6:137–6:141. §, 6:148–6:152. §, 6:153–6:156. §, 6:179–6:184. §


MURÁNYI KATALIN – Hatodik Könyv Harmadik Rész XVII. Cím, XLV. Fejezet OROSZ ÁRPÁD – Hetedik Könyv OSZTOVITS ANDRÁS – Hatodik Könyv Harmadik Rész XV. Cím XXXVIII. Fejezet, Harmadik Rész, XVI. Cím XLII. Fejezet; Nyolcadik Könyv PÁZMÁNDI KINGA – Harmadik Könyv Első Rész VI. Cím; Ötödik Rész PETRIK BÉLA – Hatodik Könyv Második Rész XII. Cím, Harmadik Rész XX. Cím LVIII. és LIX. Fejezet; Ötödik Rész PETRIK FERENC – Második Könyv Harmadik és Negyedik Rész; Ötödik Könyv Első Rész, Második Rész, Harmadik Rész VIII–IX. Cím, Negyedik Rész; Hatodik Könyv Harmadik Rész, XXIV. Cím POMEISL ANDRÁS – Ötödik Könyv Harmadik Rész VII. Cím; Hatodik Könyv Harmadik Rész XVIII. Cím és XXI. Cím, Hatodik Rész SÁNDOR TAMÁS – Harmadik Könyv Harmadik Rész XIV. Cím, XXXI–XXXIV. Fejezet SÁRKÖZY TAMÁS – Harmadik Könyv Második Rész; Hatodik Rész; Hetedik Rész SZEIBERT ORSOLYA – Negyedik Könyv Második Rész V. Cím, Harmadik Rész, Negyedik Rész XIII. Cím; Hatodik Könyv Harmadik Rész, XXV. Cím SZENTIVÁNYI IVÁN – Hatodik Könyv Harmadik Rész, XX. Cím, LII – LVII. Fejezet TAKÁTS PÉTER – Hatodik Könyv Harmadik Rész, XXII. Cím TÖRÖK GÁBOR – Harmadik Könyv Első Rész I–V. Cím VÉKÁS LAJOS – Hatodik Könyv Második Rész IV. és V. Cím WELLMANN GYÖRGY – Hatodik Könyv Második Rész VI., VII. és VIII. Cím ZSOHÁR ANDRÁS – Harmadik Könyv Negyedik Rész

Szerkesztő: DR. PETRIK FERENC


TARTALOM A főbb rövidítések jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVI HATODIK KÖNYV KÖTELMI JOG Első Rész A KÖTELMEK KÖZÖS SZABÁLYAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I. CÍM: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Kisfaludi András) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I. Fejezet – A kötelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6:1. § [A kötelem] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A kötelem fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 A kötelem tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A kötelmi jogi szabályozás diszpozitivitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6:2. § [Kötelemkeletkeztető tények] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 A kötelemkeletkeztető tények köre általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Az egyoldalú jognyilatkozat mint kötelemkeletkeztető tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat mint kötelemkeletkeztető tény . . . 7 6:3. § [A kötelem megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A kötelemszüntető tények általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A teljesítés mint kötelemszüntető tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A confusio mint kötelemszüntető tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A jogosult, illetve a kötelezett halála vagy jogutód nélküli megszűnése mint kötelemszüntető tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 A felek megállapodása mint kötelemszüntető tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A jogszabályban, bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb ok mint kötelemszüntető tény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 II. Fejezet – A jognyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6:4. § [A jognyilatkozat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 A jognyilatkozat fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 A jognyilatkozat alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 A ráutaló magatartás mint jognyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 A hallgatás mint ráutaló magatartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6:5. § [A jognyilatkozat hatályosulása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A jognyilatkozat hatályosulása általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 A címzett jognyilatkozat hatályosulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 A jelenlevők között tett címzett jognyilatkozat hatályosulása . . . . . . . . . . . . . . 14 A távollevők között tett címzett jognyilatkozat hatályosulása . . . . . . . . . . . . . . 14 A ráutaló magatartással tett címzett jognyilatkozat hatályosulása . . . . . . . . . . 15 A nem címzett jognyilatkozat hatályosulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6:6. § [Alakisághoz kötött jognyilatkozat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6:7. § [Írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Az írásbeliség követelményének tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A nem hagyományos módon történő írásba foglalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 V


TARTALOM

Írástudatlan, illetve írásra vagy olvasásra képtelen, továbbá a nyilatkozat nyelvét nem értő személyek által tehető írásbeli nyilatkozat . . . . . . 6:8. § [A jognyilatkozat értelmezése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A jognyilatkozat értelmezése általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A joglemondó nyilatkozat értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó egyéb szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:9. § [A szerződés szabályainak megfelelő alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:10. § [A jognyilatkozatra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása] . . . . . . . . III. Fejezet – A képviselet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A képviselet általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:11. § [Képviselet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A képviselet szabályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A képviselet fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Közvetlen és közvetett képviselet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A képviselet jogalapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:12. § [A képviseleti jog korlátozása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:13. § [Érdekellentét] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A képviselt és a képviselő közötti érdekellentét jogkövetkezményei . . . . . . . . . . . Vélelem az érdekellentét fennállta mellett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:14. § [Álképviselet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az álképviselet fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az álképviselő által tett nyilatkozat jogi sorsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az álképviselő kártérítési felelőssége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ügyleti képviselet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:15. § [Meghatalmazás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A meghatalmazás mint egyoldalú, címzett jognyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A meghatalmazás joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A meghatalmazás alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A meghatalmazás időbeli hatálya általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A meghatalmazás visszavonása és korlátozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korlátozottan cselekvőképes személy meghatalmazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:16. § [Általános meghatalmazás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:17. § [A képviselet terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A képviselet egyes sajátos esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:18. § [Vélelmezett és látszaton alapuló képviselet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vélelmezett képviselet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Látszaton alapuló képviselet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:19. § [Ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete] . . . . . . . . . . . . . . . . Az ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete általában . . . . . . . . . . . Gondnok rendelése az ügyeinek vitelében akadályozott személy részére . . . . . . . Az ügyeinek vitelében akadályozott személy részére kirendelt gondnok jogköre . . 6:20. § [Eseti gondnokság és eseti gyámság] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eseti gondnok kirendelésének feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az eseti gondnok kirendelésének joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eseti gyám kirendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Fejezet – Az elévülés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:21. § [Az időmúlás joghatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI

19 20 20 21 21 21 22 23 23 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 28 29 30 30 30 31 31 32 32 32 32 33 34 34 34 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38


TARTALOM

6:22. § [Elévülés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Az elévülési idő általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 A különleges elévülési szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Az elévülésre vonatkozó szabály korlátozott diszpozitivitása . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6:23. § [Az elévülés joghatásai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6:24. § [Az elévülés nyugvása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6:25. § [Az elévülés megszakítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 V. Fejezet – Tartozáselismerés. Egyezség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6:26. § [Tartozáselismerés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 A tartozáselismerés mint címzett jognyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Az elismert tartozás jellege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 A tartozáselismerés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 A tartozáselismerés joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6:27. § [Egyezség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Az egyezség fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Az egyezség joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 A perbeli egyezség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 II. CÍM: TÖBBALANYÚ KÖTELMEK (Bíró György) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 VI. Fejezet – Több kötelezett a kötelemben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6:28. § [Osztott kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6:29. § [Egyetemleges kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Az egyetemleges kötelezettség esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Az egyetemleges kötelezettek és a jogosult viszonya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6:30. § [Az egyetemleges kötelezettek egymás közti viszonya] . . . . . . . . . . . . . . . . 51 VII. Fejezet – Több jogosult a kötelemben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6:31. § [Több jogosult osztható szolgáltatás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6:32. § [Jogosulti együttesség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6:33. § [A jogosultak egyetemlegessége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 III. CÍM: A KÖTELEM TELJESÍTÉSE (Bíró György) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 VIII. Fejezet – Általános rendelkezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6:34. § [A teljesítés általános szabálya] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6:35. § [A teljesítés ideje] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6:36. § [Idő előtti teljesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 6:37. § [A teljesítés helye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6:38. § [A teljesítés elismerése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6:39. § [A teljesítési költségek viselése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6:40. § [Fajlagos szolgáltatás elosztása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 6:41. § [Elszámolás több tartozás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 IX. Fejezet – A pénztartozás teljesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6:42. § [Fizetés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 A fizetés fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 A fizetés időpontja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 A fizetésre vonatkozó szabályok hatályának kiterjesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6:43. § [Pénztartozás idő előtti teljesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6:44. § [Pénztartozás teljesítésének helye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6:45. § [Pénztartozás teljesítésének módja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 A ténylegesen fizetendő pénz fajtájának és mennyiségének meghatározása általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 VII


TARTALOM

A ténylegesen fizetendő pénz fajtájának és mennyiségének meghatározása lehetetlenült effektivitási klauzula esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:46. § [Elszámolás több tartozás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:47. § [Kamat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kamat fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kamatfizetési kötelezettség jogalapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kamat mértéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:48. § [Késedelmi kamat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Fejezet – Beszámítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:49. § [Pénzkövetelések beszámítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A beszámítás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A beszámítható követelések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:50. § [Pénzkövetelések beszámításának korlátai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:51. § [A beszámítás kizártsága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:52. § [A beszámítás szabályainak alkalmazása nem pénzkövetelés esetén] . . . . . XI. Fejezet – A teljesítés sajátos esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Bírósági és közjegyzői letét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:53. § [Bírósági letét útján való teljesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:54. § [Visszakövetelés és elévülés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:55. § [A letét kiadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:56. § [Közjegyzői letét] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Harmadik személy részéről történő teljesítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:57. § [Harmadik személy részéről történő teljesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 64 64 64 65 65 66 67 67 68 68 68 69 70 71 71 71 71 72 73 73 73

MÁSODIK RÉSZ A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. CÍM: A SZERZŐDÉS. A SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI (Vékás Lajos) . . . . . 6:58. § [A szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:59. § [Szerződési szabadság] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:60. § [Jogszabály által meghatározott szerződési tartalom] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:61. § [Visszterhesség vélelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. CÍM: A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE (Vékás Lajos) . . . . . . XII. Fejezet – A szerződés létrejötte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:64. § [Ajánlati kötöttség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:65. § [Az ajánlati kötöttség megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:66. § [Az ajánlat elfogadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:67. § [Új ajánlat, módosított elfogadás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:68. § [Késedelmes elfogadás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:69. § [A szerződés létrejöttének időpontja és helye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:70. § [Írásbeli alakhoz kötött szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. Fejezet – Szerződéskötési kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:71. § [Szerződéskötési kötelezettség jogszabály alapján] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:72. § [Elzárkózás szerződéskötéstől gazdasági erőfölénnyel visszaélve] . . . . . . . 6:73. § [Előszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Fejezet – Szerződéskötés versenyeztetési eljárás során . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:74. § [Felhívás ajánlattételre versenyeztetési eljárásban] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 75 75 75 76 76 77 79 79 79 81 81 82 82 83 84 84 85 85 86 86 88 88

VIII


TARTALOM

6:75. § [Ajánlati kötöttség versenyeztetési eljárásban] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:76. § [Árra vonatkozó versenyeztetési eljárás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. Fejezet – Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel . . . . . . . . . . . . . . . . 6:77. § [Általános szerződési feltétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:78. § [Az általános szerződési feltétel szerződéses tartalommá válása] . . . . . . . . . 6:79. § [Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses tartalommá válása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:80. § [Szerződési feltételek ütközése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:81. § [Általános szerződési feltételek ütközése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI. Fejezet – Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai . . . . 6:82. § [Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötés esetén] . . . . . . . . . . 6:83. § [Az adatbeviteli hibák javítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:84. § [Elektronikus szerződési jognyilatkozat és annak visszaigazolása] . . . . . . . 6:85. § [Az elektronikus szerződéskötési szabályok hatálya és kógenciája] . . . . . . . XVII. Fejezet – A szerződés értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:86. § [A szerződés értelmezése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:87. § [Teljességi záradék] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Cím: Az érvénytelenség (Wellmann György) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az érvénytelenség szabályainak kódexbeli elhelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az érvénytelenségi szabályok alkalmazási köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A szerződés érvénytelenségének lényege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A nemlétező szerződés elhatárolása az érvénytelen szerződéstől . . . . . . . . . . . . . A két kategória meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A nemlétező szerződés gyakorlati esetkörei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A nemlétező és az érvénytelen szerződés jogkövetkezményei közötti különbség . . XVIII. Fejezet – Semmisség és megtámadhatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:88. § [Semmisség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A semmisség elhatárolása a megtámadhatóságtól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A semmisség fő jellemzői . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A semmis szerződés átminősítése (conversio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A semmisségre való hivatkozásra és a semmisségi per megindítására való jogosultság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:89. § [Megtámadás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megtámadási jog lényege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megtámadásra való jogosultság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megtámadási jog gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megtámadási határidő kérdése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megtámadási jog megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A szerződési akarat hibája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az érvénytelenségi okok rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az akarathiba fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:90. § [Tévedés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tévedés címén való megtámadás feltételrendszerének változásai . . . . . . . . . . . Jogi tévedés; közös téves feltevés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tévedés címén való megtámadás kizártsága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:91. § [Megtévesztés és jogellenes fenyegetés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Megtévesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jogellenes fenyegetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 89 89 89 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 96 96 96 97 97 99 99 99 100 101 101 101 102 104 105 107 107 107 108 109 109 110 110 110 111 111 112 113 113 114 114 IX


TARTALOM

6:92. § [Titkos fenntartás, színlelt szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Titkos fenntartás, rejtett indok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Színlelt szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6:93. § [Akarathiba ingyenes szerződés esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2. A szerződési jognyilatkozat hibája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6:94. § [A szerződés alaki hibájának orvoslása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Az alaki hiba mint semmisségi ok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Az alaki hiba orvoslása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Kötelező alakisághoz kötött szerződés módosítása, megszüntetése, felbontása . . . 120 3. A célzott joghatás hibája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6:95. § [Tilos szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 A tilos szerződések köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 A jogszabályba ütköző szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Kógens polgári jogi szabályba ütköző szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Más jogágak szabályaiba ütköző szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 A legújabb joggyakorlat és jogirodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Jogszabály megkerülésével kötött szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6:96. § [Jóerkölcsbe ütköző szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 A nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző szerződés fogalmi ismérvei . . . . . . . . . . . . . 129 Elhatárolási kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 A bírói gyakorlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6:97. § [Uzsorás szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Az uzsorás szerződés szabályozása és fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 A feltűnően aránytalan előny kikötése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 A sérelmet szenvedő fél „hátrányos” helyzete és annak „célzatos” kihasználása . . 134 6:98. § [Feltűnő értékaránytalanság] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 A szerződés megtámadása feltűnő értékaránytalanság miatt . . . . . . . . . . . . . . . . 135 A bírói gyakorlat (a PK 267. sz. állásfoglalás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 A szabályozás új elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 6:99. § [Fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 A fiduciárius hitelbiztosítékokkal kapcsolatos jogirodalmi vita . . . . . . . . . . . . . . 138 A biztosítéki célú vételi jog érvényességének megítélése a bírói gyakorlatban . . . 139 A Ptk. kodifikációja során felmerült szabályozási előzmények . . . . . . . . . . . . . . . 140 A fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége a Ptk.-ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 6:100. § [Fogyasztói jogot csorbító feltétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6:101. § [Fogyasztó joglemondó nyilatkozata] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Fogyasztóvédelmi magánjog a Ptk.-ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 A fogyasztói jogot csorbító feltétel és a fogyasztó joglemondó nyilatkozatának semmissége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6:102. § [Tisztességtelen általános szerződési feltétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 6:103. § [Tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben] . . . . . . . . . . . 145 A tisztességtelen szerződési feltételek két esetköre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 A tisztességtelen általános szerződési feltétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6:104. § [Egyes tisztességtelen kikötések fogyasztói szerződésben] . . . . . . . . . . . . 150 6:105. § [Tisztességtelen általános szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 X


TARTALOM

6:106. § [Vállalkozások közötti tisztességtelen szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 A közérdekű igényérvényesítés európai uniós alapjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset . . 155 Vállalkozások közötti tisztességtelen szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 6:107. § [Lehetetlen szolgáltatás. Érthetetlen, ellentmondó kikötés] . . . . . . . . . . . . 158 A lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés semmissége . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Az érthetetlen vagy ellentmondó kikötés semmissége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 XIX. Fejezet – Az érvénytelenség jogkövetkezményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Az érvénytelenségi jogkövetkezmények rendszerének alakulása a régi Ptk.-ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Az érvénytelenségi jogkövetkezmények – a régi Ptk.-tól eltérő – rendszere és dogmatikai szemlélete a Ptk.-ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6:108. § [Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása] . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Az érvénytelenség általános joghatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Az érvénytelenség megállapítása a jogkövetkezmények levonása nélkül . . . . . . . 164 Kereseti kérelemhez kötöttség az érvénytelenségi perben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6:109. § [A kárveszély átszállása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6:110. § [Bírósági érvényessé nyilvánítás visszamenő hatállyal] . . . . . . . . . . . . . . . 167 6:111. § [A szerződés érvényessé válása a felek akaratából] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6:112. § [Eredeti állapot helyreállítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Az eredeti állapot helyreállítása a régi Ptk. és a PK 32. számú állásfoglalás alapján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 A nyújtott szolgáltatások természetbeni visszatérítésének kölcsönössége . . . . . . 172 A szolgáltatások eredeti értékegyensúlyának a fenntartása . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 6:113. § [Az alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 A határozathozatalig történő hatályossá nyilvánítás a régi Ptk.-ban . . . . . . . . . . 174 Az alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Speciális szabályok uzsorás szerződés esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 6:114. § [Részleges érvénytelenség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 A részleges érvénytelenség általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Fogyasztói szerződés részleges érvénytelensége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 6:115. § [Járulékos igények érvénytelen szerződés esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Többlettényállási elemeken alapuló járulékos igények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 A kamat, illetve a használati díj elszámolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Kárfelelősség az érvénytelen szerződést kötő felek egymás közötti jogviszonyában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Az érvénytelen szerződés megkötésével jóhiszemű harmadik személyeknek okozott károkért való felelősség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 VII. CÍM: A SZERZŐDÉS HATÁLYA. HATÁLYTALANSÁG (Wellmann György) . . 185 6:116. § [Feltétel és időhatározás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Feltétel és időhatározás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 6:117. § [Függőben lévő feltétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 6:118. § [Beleegyezéstől vagy jóváhagyástól függő szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . 187 6:119. § [A hatálytalan szerződés joghatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 A hatálytalan szerződés jogkövetkezménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 XI


TARTALOM

6:120. § [Fedezetelvonó szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Relatív hatálytalanság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 A fedezetelvonó ügylet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 A fedezetelvonás tényállási elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 A követelés, illetve igény fennállta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 A jogosult kielégítési alapjának elvonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 A szerző fél rosszhiszeműsége, illetve az ügylet ingyenessége . . . . . . . . . . . . . 192 A relatív hatálytalanság jogkövetkezménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 A szerző fél helytállási kötelezettsége a vagyontárgy hiányában . . . . . . . . . . . . . 194 Igényérvényesítés a szerző féltől szerző további szerzőkkel szemben, valamint olyan személyekkel szemben, akiknél az előny jelentkezik . . . . . . . . . . . 195 A fedezetelvonás miatti hatálytalanság és az érvénytelenség viszonya . . . . . . . . 196 VIII. CÍM: BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖVETELÉS (Wellmann György) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6:121. § [Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Természetes kötelmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 IX. CÍM: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (Kisfaludi András) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 XX. Fejezet – Általános rendelkezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 6:122. § [A kárveszély átszállása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 6:123. § [A szolgáltatás minősége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 A szolgáltatás minősége általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 A szolgáltatás minőségével szembeni egyes különös követelmények . . . . . . . . . . 201 A szolgáltatás minőségére vonatkozó nyilvános kijelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 A szolgáltatás minőségére vonatkozó előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 A szolgáltatás minőségére vonatkozó diszpozitív szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 6:124. § [Dokumentáció átadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 6:125. § [Többletszolgáltatás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6:126. § [Akadályközlési kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Akadályközlési kötelezettség tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Az akadályközlési kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei . . . . . . . . . . 206 6:127. § [A szolgáltatás megvizsgálásának kötelezettsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 A megvizsgálási kötelezettség tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Mentesség a megvizsgálási kötelezettség alól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 A megvizsgálás költségeinek viselése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 6:128. § [Egyidejű teljesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 6:129. § [Közreműködő igénybevétele] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Közreműködő igénybevétele általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Közreműködő igénybevétele személyes teljesítési kötelezettség esetén . . . . . . . . 209 6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 A szerződésen alapuló pénztartozás teljesítésének ideje általában . . . . . . . . . . . 210 A szerződésen alapuló pénztartozás teljesítésének idejére vonatkozó különös szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 A szerződésen alapuló pénztartozás teljesítésének idejére vonatkozó kikötés semmissége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 6:131. § [Pénztartozás idő előtti teljesítése fogyasztói szerződés esetén] . . . . . . . . . 211 6:132. § [A kikötött kamat mérséklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 6:133. § [Költség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

XII


TARTALOM

XXI. Fejezet – A teljesítés különös esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6:134. § [Teljesítés vagylagos szolgáltatás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 A választás joga általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 A jogosultat megillető választás joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6:135. § [Teljesítés osztható szolgáltatás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 6:136. § [Harmadik személy javára szóló szerződés teljesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . 214 A harmadik személy teljesítésre vonatkozó igénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 A harmadik személy teljesítésre vonatkozó igényének megnyílta . . . . . . . . . . . . . 215 Lemondás a harmadik személy igényéről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 A harmadik személlyel szemben felhozható kifogások köre . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 X. CÍM: A SZERZŐDÉSSZEGÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 XXII. Fejezet – A szerződésszegés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 6:137. § [Szerződésszegés] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 6:138. § [A teljesítés követeléséhez való jog] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . 219 6:139. § [Visszatartási jog] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 6:140. § [Elállás, felmondás] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6:141. § [Fedezeti szerződés] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] (Fuglinszky Ádám) . . . . 223 Felelősség a szerződésszegésért okozott károkért (kontraktuális felelősség) . . . 223 Szerződésszegés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 A 6:142. § tárgyi hatálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Tényálláselemek és bizonyítási kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 A szerződésszegés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Az ok-okozati összefüggés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Kár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 A kimentési okok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 A kötelezett ellenőrzési körén kívül eső körülmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Előre nem látható körülmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 A körülmény elkerülésének, illetve a kár elhárításának el nem várható volta . . 233 Eltérő felelősségi szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Eltérő felelősségi mérce a szerződésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Eltérő felelősségi mércék a Ptk.-ban és más jogszabályokban . . . . . . . . . . . . . 234 6:143. § [A kártérítés mértéke] (Fuglinszky Ádám) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 A szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk és a következménykárok elhatárolása; teljes kártérítés az ún. „tapadó károkért” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Az előreláthatósági korlát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Kinek kell előre látnia a kárt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Mikor kell a kárt előre látni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Mit kell előre látni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Esetcsoportok a Bécsi Vételi Egyezmény gyakorlata alapján és további támpontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Szándékos szerződésszegés és teljes kártérítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 6:144. § [A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályainak kiegészítő alkalmazása] (Fuglinszky Ádám) . . . . . . . . . . . . . 249 Kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Felróhatóság a károsulti oldalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 A kármegosztás aránya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

XIII


TARTALOM

A felróható károsulti közrehatás és a kárenyhítési kötelezettség esetei szerződésszegéshez kapcsolódóan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Többek közös károkozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:145. § [Párhuzamos kártérítési igények kizárása] (Fuglinszky Ádám) . . . . . . . . . A szabályozás indoka és gyakorlati jelentősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A szabály tartalma és célja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A szabály gyakorlati jelentősége és hatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A non-cumul klauzula körén kívül eső károkozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:146. § [Felelősség a teljesítés során okozott károkért] (Fuglinszky Ádám) . . . . . . 6:147. § [Kártérítési felelősség ingyenes szerződéseknél] (Fuglinszky Ádám) . . . . Ingyenes szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kontraktuális felelősség általános szabályainak alkalmazása . . . . . . . . . . . . . . Felelősség a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkért . . . . . . . . . . . . . . . . Felelősség a jogosult vagyonában okozott károkért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:148. § [A közreműködőért való felelősség] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . 6:149. § [Részleges szerződésszegés] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:150. § [Közbenső szerződésszegés] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:151. § [Előzetes szerződésszegés] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:152. § [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása] (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII. Fejezet – Késedelem (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A kötelezett késedelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:153. § [A kötelezett késedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:154. § [A kötelezett késedelmének jogkövetkezményei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elállási jog gyakorlásának általános feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elállás mint egyoldalú jognyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A késedelemre alapított elállási jog gyakorlásának különös feltételei . . . . . . . Az érdekmúlás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A fix határidő vagy póthatáridő elmulasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A késedelemmel okozott és a késedelmi kamatot meghaladó kár megtérítése . . . 6:155. § [Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben] . . . . . . . . . . . . . . 2. A jogosult átvételi késedelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:156. § [Átvételi késedelem] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIV. Fejezet – Hibás teljesítés (Farkas Attila László) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A hibás teljesítés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:157. § [Hibás teljesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:158. § [Hibás teljesítési vélelem] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kellékszavatosság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:159. § [Kellékszavatossági jogok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kellékszavatosságról általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kellékszavatossági jogok rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kijavítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kicserélés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Árleszállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kötelezett költségén történő javítás vagy javíttatás (a kijavítási költség megfizetése) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV

251 253 254 254 254 255 256 258 260 260 262 262 263 263 266 268 270 271 272 272 272 275 276 276 277 278 278 280 282 283 285 285 287 288 288 292 293 293 293 295 299 301 302 302 304


TARTALOM

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól] . . . . . . . . . . . . 308 6:162. § [A hiba közlése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 6:166. § [Költségviselés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 3. Termékszavatosság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 6:168. § [Termékszavatossági igény] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 4. Jótállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 6:171. § [Jótállás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 6:173. § [A jótállási igény érvényesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 5. Kártérítési igény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 6. Jogszavatosság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 6:175. § [Jogszavatosság a jogszerzés akadálya miatt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 6:176. § [Jogszavatosság a jogszerzés korlátozott volta miatt] . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 7. A hibás teljesítés különös szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 6:177. § [Hibás teljesítés eredmény létrehozására irányuló szerződéseknél] . . . . . . 332 6:178. § [Hibás teljesítés használatra vagy hasznosításra irányuló szerződéseknél] . . 333 XXV. Fejezet – A szerződésszegés egyéb esetei (Molnár Ambrus) . . . . . . . . . . . . . . 334 1. A teljesítés lehetetlenné válása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 6:179. § [A teljesítés lehetetlenné válása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 6:180. § [Felelősség a lehetetlenné válásért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 6:181. § [Vagylagos szolgáltatás lehetetlenné válása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 6:182. § [A lehetetlenné vált dologszolgáltatás maradványa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 2. A teljesítés megtagadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 6:183. § [A teljesítés megtagadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 3. Jognyilatkozat tételének elmulasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 6:184. § [Jognyilatkozat bírói ítélettel történő pótlása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 XI. CÍM: A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA (Bíró György) . . . 343 XXVI. Fejezet – A szerződés megerősítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 1. A foglaló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 6:185. § [Foglaló] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 2. A kötbér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 6:186. § [Kötbér] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 6:187. § [Kötbér és egyéb szerződésszegési igények] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 6:188. § [A kötbér mérséklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 6:189. § [Kötbérigény kamata] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 3. A jogvesztés kikötése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 6:190. § [Jogvesztés kikötése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 XXVII. Fejezet – A szerződés módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 6:191. § [A szerződés felek általi módosítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 A módosító szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 XV


TARTALOM

A módosító szerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 A módosító szerződés tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Az egyoldalú módosítás lehetősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 A szerződés módosításának jogkövetkezményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Az egyezség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 6:192. § [Bírósági szerződésmódosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 A bírósági szerződésmódosítás feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 A bírósági szerződésmódosítás egyes különleges esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 XII. CÍM: ENGEDMÉNYEZÉS, JOGÁTRUHÁZÁS, TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS ÉS SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS (Petrik Béla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 XXVIII. Fejezet – Engedményezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6:193. § [Engedményezés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6:194. § [Az engedményezhető követelések] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 6:195. § [Engedményezést kizáró kikötés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 6:196. § [Tájékoztatás és az okiratok átadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 6:197. § [Értesítés az engedményezésről] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 6:198. § [Teljesítési utasítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 6:199. § [Többszöri és utólagos engedményezés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 6:200. § [A kötelezett költségeinek megtérítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 6:201. § [Követelés átszállása jogszabály rendelkezése alapján] . . . . . . . . . . . . . . . . 366 XXIX. Fejezet – Jogátruházás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 6:202. § [Jogátruházás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Az alanyi jogok átruházhatósága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 A jogátruházás általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 A jogátruházás különös szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 XXX. Fejezet – Tartozásátvállalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 6:203. § [Tartozásátvállalás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 6:204. § [Előzetes hozzájárulás a tartozásátvállaláshoz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 6:205. § [Teljesítésátvállalás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 6:206. § [Tartozáselvállalás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 6:207. § [Tartozás átszállása jogszabály rendelkezése alapján] . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 XXXI. Fejezet – Szerződésátruházás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 6:208. § [A szerződésátruházás joghatásai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 6:209. § [Előzetes hozzájárulás a szerződésátruházáshoz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 6:210. § [Az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak alkalmazása] . . . 377 6:211. § [Szerződésátruházás jogszabály rendelkezése alapján] . . . . . . . . . . . . . . . . 377 XIII. CÍM: A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE MEGÁLLAPODÁSSAL ÉS EGYOLDALÚ NYILATKOZATTAL (Bíró György) . . . . . . . . . . . . . . 378 6:212. § [Megszüntetés a felek megállapodásával] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 6:213. § [Megszüntetés egyoldalú jognyilatkozattal] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 A szerződés megszüntetése egyoldalú nyilatkozattal általában . . . . . . . . . . . . . . 379 Az elállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Az elállás jogalapja és alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Bánatpénz kikötése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Jogszabályon alapuló rendes és rendkívüli elállás joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 A felmondás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Felmondási idő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Rendes és rendkívüli felmondás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 6:214. § [Bíróság általi megszüntetés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 XVI


TARTALOM

HARMADIK RÉSZ Egyes szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 XIV. Cím: A tulajdonátruházó szerződések (Kovács László) . . . . . . . 386 XXXII. Fejezet – Az adásvételi szerződés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 6:215. § [Az adásvételi szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Az ingó dolgok adásvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Az értékpapírok adásvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Követelések adásvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 A jogok adásvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Ingatlanok adásvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 6:216. § [Tulajdonjog-fenntartás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 6:217. § [Hasznok szedése, teher- és kárveszélyviselés ingatlan adásvétele esetén] . . . 398 6:218. § [Költségek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 6:219. § [Kárveszély átszállása fogyasztói adásvétel esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 6:220. § [Az eladó késedelmének jogkövetkezményei fogyasztói adásvétel esetén] . . 399 XXXIII. Fejezet – Az adásvétel különös nemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 6:221. § [Elővásárlási jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Szerződéssel alapított elővásárlási jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 A jogszabály rendelkezésén alapuló elővásárlási jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 6:222. § [A vételi ajánlat közlése az elővásárlási jogosulttal] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 6:223. § [Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága] . . . . 407 6:224. § [Visszavásárlási jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 6:225. § [Vételi és eladási jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 6:226. § [Az elővásárlási, a visszavásárlási, a vételi és az eladási jog közös szabályai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 6:227. § [Részletvétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 6:228. § [Megtekintésre vétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 6:229. § [Próbára vétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 6:230. § [Minta szerinti vétel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 XXXIV. Fejezet – Az adásvételi szerződés altípusai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 6:231. § [Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele] . . . 414 6:232. § [Saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 6:233. § [A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 XXXV. Fejezet – A csereszerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 6:234. [Csereszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 XXXVI. Fejezet – Az ajándékozási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 6:235. § [Ajándékozási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 6:236. § [A teljesítés megtagadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 6:237. § [Ajándék visszakövetelése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 XV. CÍM: A VÁLLALKOZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 XXXVII. Fejezet – A vállalkozási szerződés (Bartal Géza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 1. A vállalkozási szerződés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 6:238. § [Vállalkozási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 A vállalkozási szerződés lényege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Elhatárolási kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Megbízási szerződés – vállalkozási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Munkaszerződés – vállalkozási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 XVII


TARTALOM

A vállalkozási szerződés tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 A vállalkozási szerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Ajánlatkészítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 6:239. § [A tevékenység megszervezése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Közreműködő igénybevétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 A vállalkozó költségviselése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 6:240. § [A megrendelő utasítási joga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 A vállalkozó figyelmeztetési kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 6:241. § [A tevékenység végzésének helye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 6:242. § [A megrendelő ellenőrzési joga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 A vállalkozó tevékenységének nem vagy nem megfelelő ellenőrzése . . . . . . . . . . 434 6:243. § [A munkavégzés összehangolása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 6.244. § [Többletmunka, pótmunka] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Többletmunka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Pótmunka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 6:245. § [A vállalkozói díj] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Átalánydíj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 A vállalkozói díj esedékessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 A számlaadási kötelezettséggel kapcsolatos kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 A fizetés megtagadása szerződésszegésre hivatkozással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 6:246. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 6:247. § [A szolgáltatás átadás-átvétele] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Átadás–átvételi eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 A mű átvételének megtagadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 A teljesítés joghatásának beállta a tényleges birtokbavétel alapján . . . . . . . . . . . 446 6:248. § [A szerződés lehetetlenülése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 6:249. § [Elállás, felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 A díj arányos részének megfizetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 6:250. § [Ingyenes vállalkozási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 2. A tervezési szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 6:251. § [A tervezési szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 A tervezési szerződés fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 A tervdokumentáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 A terv hibája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Építészeti műszaki tervezési tevékenység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 3. A kivitelezési szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 6:252. § [A kivitelezési szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 A kivitelezési szerződés fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 A kivitelezési szerződés alakja, tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 A tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek beszerzése . . . . . . . . . 455 A kivitelezőt terhelő megvizsgálási és figyelmeztetési kötelezettség . . . . . . . . . . . 455 4. A kutatási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 6:253. § [Kutatási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 A kutatási szerződés fogalma, közreműködő igénybevétele . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Jogi oltalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 5. Az utazási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 6:254. § [Utazási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 XVIII


TARTALOM

Az utazási szerződés fogalma, alanyai, alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek átruházása . . . . . . . . . . 458 6. A mezőgazdasági vállalkozási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 6:255. § [Mezőgazdasági vállalkozási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 A mezőgazdasági vállalkozási szerződés fogalma, alanyai, alakja . . . . . . . . . . . . 459 Felelősségi kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 7. Közszolgáltatási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 6:256. § [Közszolgáltatási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 A közszolgáltatási szerződés fogalma, alanyai, díjfizetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Szerződéskötési kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 XXXVIII. Fejezet – A fuvarozási szerződés (Osztovits András) . . . . . . . . . . . . . . . . 462 6:257. § [Fuvarozási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 A fuvarozást érintő alapvető jogforrások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 A fuvarozási szerződés fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 A fuvarozási szerződéssel létrehozott kötelem természete . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 A fuvarozási szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 A fuvarozási szerződés (közvetett) tárgya: a küldemény . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Visszterhesség – ingyenesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 6:258. § [A fuvarlevél] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Fuvarlevél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Az elektronikus fuvarlevél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 6:259. § [Csomagolás; okmányok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 A küldemény csomagolása és a konténerfuvarozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 A csomagolás módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 A kísérőokmányok átadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 A kísérőokmányok felhasználása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 6:260. § [Veszélyes áru fuvarozása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 6:261. § [A fuvareszköz kiállítása és a küldemény berakása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 A fuvareszköz kiállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 A küldemény be- és kirakása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 6:262. § [A feladó elállási joga a fuvarozás megkezdése előtt] . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 6:263. § [Fuvarozási akadály] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 6:264. § [Rendelkezési jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 6:265. § [Értesítés a küldemény megérkezéséről] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 A kiszolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 6:266. § [Fuvardíj] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 A fuvardíj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 A fuvarozó árukárért viselt felelőssége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 6:267. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 6:268. § [A fuvarozó felelőssége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 A fuvarozó felelősségének esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Alkalmazandó jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Felelősségkorlátozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 6:269. § [A feladó felelőssége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 6:270. § [Az igények elévülése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 6:271. § [A vállalkozás szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 XVI. Cím: A MEGBÍZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Elhatárolás más szerződéstípusoktól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 XIX


TARTALOM

XXXIX. Fejezet – A megbízási szerződés (Kiss Mária) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 6:272. § [Megbízási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 6:273. § [Utasítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 6:274. § [Képviseleti jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 6:276. § [Megbízási díj] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 A megbízó díjfizetési kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 A megbízási díj esedékessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 A megbízással kapcsolatos költségek előlegezése és viselése . . . . . . . . . . . . . . . 488 6:277. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 6:278. § [Felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 6:279. § [Elszámolás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 6:280. § [Ingyenes megbízási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 XL. Fejezet – A bizományi szerződés (Kiss Mária) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 6:281. § [Bizományi szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 6:282. § [A bizományos jogállása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 6:283. § [Tulajdonszerzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 6:284. § [Bizományi díj] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 6:285. § [Belépési jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 6:286. § [Eltérés a bizományi szerződés feltételeitől] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 6:287. § [A megbízás szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 XLI. Fejezet – A közvetítői szerződés (Kiss Mária) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 1. A közvetítői szerződés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 6:288. § [A közvetítői szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 6:289. § [A közvetítő képviseleti jogának terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 6:290. § [Tájékoztatási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 6:291. § [A közvetítő díjazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 6:292. § [A megbízás szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 2. A tartós közvetítői szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 A szabályozás jellege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 6:293. § [Különös szabályok önállóan eljáró közvetítő esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 6:294. § [A közvetítő képviseleti jogának terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 6:295. § [A megbízó kötelezettségei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 6:296. § [A szerződés időtartama] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 6:297. § [A szerződés felmondása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 6:298. § [A közvetítő kártalanítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 6:299. § [A kártalanítás kizártsága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 6:300. § [A kártalanítási szabályok eltérést nem engedő jellege a közvetítő javára] . . . 509 6:301. § [A szerződés megszűnését követő versenykorlátozás] . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 XLII. Fejezet – A szállítmányozási szerződés (Osztovits András) . . . . . . . . . . . . . . . 510 6:302. § [Szállítmányozási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 A szállítmányozási szerződés fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 A szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 A szerződés tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 A szerződési gyakorlatban elterjedt szállítmányozási feltételekről általában . . . . 512 6:303. § [Igényérvényesítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 6:304. § [Önszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 6:305. § [Jutalék] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 XX


TARTALOM

6:306. § [Elévülés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 6:307. § [A szállítmányozó felelőssége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 6:308. § [A megbízó felelőssége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 6:309. § [A bizomány és a fuvarozás szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . 516 XLIII. Fejezet – A bizalmi vagyonkezelési szerződés (Kiss Mária) . . . . . . . . . . . . . . 517 Történeti áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 6:310. § [Bizalmi vagyonkezelési szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 A szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 A szerződés tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 A szerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 6:311. § [A kedvezményezett meghatározása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 6:312. § [A vagyonelkülönítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 6:313. § [A kezelt vagyon védettsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 6:314. § [A kedvezményezett és hitelezőinek igénye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 6:315. § [Ellenőrzési jog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 6:316. § [Utasítási jog hiánya] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 6:317. § [A vagyonkezelővel szembeni fokozott követelmény] . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 6:318. § [A vagyonkezelő rendelkezési joga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 6:319. § [Titoktartási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 6:320. § [Tájékoztatási és számadási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 6:321. § [A vagyonkezelő felelőssége a vagyonrendelővel és a kedvezményezettel szemben] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 6:322. § [A vagyonkezelő költség- és díjigénye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 6:323. § [A vagyonkezelő felelőssége harmadik személyekkel szemben a vállalt kötelezettségekért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 6:324. § [Több vagyonkezelő] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 6:325. § [Változás a felek személyében] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 6:326. § [A bizalmi vagyonkezelés megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 6:327. § [Elszámolási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 6:328. § [A kezelt vagyon kiadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 6:329. § [Bizalmi vagyonkezelés létesítése egyoldalú jogügylettel] . . . . . . . . . . . . . 529 6:330. § [A megbízás szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 XVII. Cím: A használati szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 XLIV. Fejezet – A bérleti szerződés (Kőrös András) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 1. A bérleti szerződés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 6:331. § [Bérleti szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 6:332. § [A bérbeadó szavatossága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 6:333. § [A dolog használata] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 A bérlő használati joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 A bérbeadó ellenőrzési joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 A dolog átalakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 6:334. § [A használat átengedése harmadik személy részére] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 6:335. § [Költségviselés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 6:336. § [A bérleti díj] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 6:337. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 6:338. § [A határozott idejű bérlet megszűnése és a dolog elpusztulása] . . . . . . . . . 540 6:339. § [A bérleti jogviszony megszüntetése rendes felmondással] . . . . . . . . . . . . . 541 6:340. § [A bérelt dolog átruházása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 6:341. § [A felek jogai és kötelezettségei a bérlet megszűnésénél] . . . . . . . . . . . . . . 544 XXI


TARTALOM

2. A lakásbérleti szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:342. § [Lakásbérleti szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:343. § [A bérleti díj biztosítéka] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:344. § [A bérbeadó karbantartási kötelezettsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:345. 548§ [A bérlő elviteli joga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:346. § [A549 bérlő tűrési kötelezettsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:347. § [Rend549es felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:348. § [Felmondás szerződésszegés miatt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felmondás a bérlő felróható magatartása miatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felmondás a bérleti díj nem fizetése miatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLV. Fejezet – A haszonbérleti szerződés (Murányi Katalin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:349. § [Haszonbérleti szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A haszonbérleti szerződésről általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A haszonbérleti szerződés tartalma, létrejötte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A haszonbérleti szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A szerződés időtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az ellenszolgáltatás meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az alhaszonbérlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:350. § [A rendes gazdálkodás követelményeinek érvényesítése] . . . . . . . . . . . . . . A rendes gazdálkodás tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rendes gazdálkodás termőföld haszonbérlete esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:351. § [Költségviselési szabályok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A dolog fenntartásához szükséges felújítás és javítás költségei . . . . . . . . . . . . . . A rendkívüli felújítás és javítás költségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:352. § [A haszonbér megfizetése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A haszonbér mérséklése, elengedése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:353. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:354. § [A haszonbérlet felmondása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A haszonbérlet megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A bérelt dolog átruházása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:355. § [Dolog visszaadása mezőgazdasági haszonbérlet esetén] . . . . . . . . . . . . . . 6:356. § [A bérlet szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A termőföld haszonbérletére vonatkozó külön szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A vadászati jog haszonbérletére vonatkozó külön szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . A halászati jog haszonbérbe adása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az erdőgazdasági haszonbérletre vonatkozó külön szabályok . . . . . . . . . . . . . . . XLVI. Fejezet – A haszonkölcsön-szerződés (Kőrös András) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:357. § [Haszonkölcsön-szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:358. § [A haszonkölcsönbe adott dolog használata, hasznainak szedése] . . . . . . . 6:359. § [A haszonkölcsön megszűnte] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII. Cím: A letéti szerződések (Pomeisl András) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVII. Fejezet – A letéti szerződés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:360. § [Letéti szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letéti szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letéti szerződés fő tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letéti szerződés közvetett tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letéteményes visszaadási kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letevő díjfizetési kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letéteményes megőrzési kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXII

545 546 546 547 547 548 549 549 550 550 551 551 551 552 553 553 554 554 555 555 555 556 556 556 557 557 559 559 560 562 562 563 563 567 569 570 570 570 572 573 574 574 574 575 575 575 577 578 578


TARTALOM

6:361. § [A letett dolog használata, másra bízása, hasznainak szedése, kezelése] . . A letett dolog elkülönítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letett dolog kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letett dolog használata, hasznosítása, őrizetének átadása . . . . . . . . . . . . . . . . A letett dolog hasznainak beszedése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:362. § [A dolog átvételének megtagadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:363. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:364. § [A letét megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letevő felmondási joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letevő felmondási joga harmadik személy javára kötött szerződés esetén . . . . A letéteményes felmondási joga határozatlan idejű letéti szerződés esetén . . . . . A letéteményes felmondási joga határozott idejű letéti szerződés esetén . . . . . . . A letevő díjfizetési kötelezettsége a határozott idejű letéti szerződés idő előtti megszűnése esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letett dolog visszaadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:365. § [Ingyenes letét] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az általános szabályok alkalmazása az ingyenes letétre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letéteményes költségigénye ingyenes letét esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A letéteményes felelőssége ingyenes letét esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVIII. Fejezet – A gyűjtő és a rendhagyó letéti szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:366. § [Gyűjtő letéti szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A gyűjtő letét fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A gyűjtő letétként őrzés joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az értékpapírok gyűjtő letétként őrzésére vonatkozó különös szabályok . . . . . . 6:367. [Rendhagyó letéti szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:368. § [Számlavezetési kötelezettség gyűjtő és rendhagyó letét esetén] . . . . . . . . XLIX. Fejezet – A szállodai letéti szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:369. § [Szállodai letéti szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A szálloda letéti felelőssége általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A szálloda letéti felelőssége az értéktárgyakért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:370. § [A szálloda zálogjoga] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:371. § [A nyilvánosság számára nyitva álló intézmények felelőssége] . . . . . . . . . XIX. Cím: A forgalmazási és a jogbérleti (franchise) szerződés (Darázs Lénárd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Fejezet – A forgalmazási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:372. § [Forgalmazási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:373. § [A jóhírnév megóvása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A termék jóhírneve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Termékreklámokkal kapcsolatos előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:374. § [Utasítás és ellenőrzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utasítási jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellenőrzési jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:375. § [Megfelelő alkalmazás szolgáltatások esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LI. Fejezet – A jogbérleti (franchise) szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:376. § [Jogbérleti (franchise) szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A franchise gazdasági célja és a jogviszony funkcionális megközelítése . . . . . . . A „jogbérlet” jelentése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

579 580 581 582 584 585 585 586 587 588 589 590 591 592 593 593 594 595 595 595 596 596 597 598 599 599 599 600 602 603 603 605 606 606 607 607 607 608 608 609 609 610 610 610 610 613 XXIII


TARTALOM

Jogforrások, az etikai normák szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 A franchise megjelenési formái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Kereskedelmi franchise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Szolgáltatási franchise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Termelési franchise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Vegyes rendszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Master-franchise kapcsolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 A franchise-jogviszony magánjogi komplexitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 A franchise szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Áruforgalmi szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Egyéb szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Joghasznosítási elem, a védett jogok kérdése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 A védett jogok tárgya és terjedelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 A védett ismeret (know-how) meghatározó szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 A védett ismeret (know-how) specifikus tartalma a franchise esetében . . . . . . 620 Franchise díjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 A visszterhesség problematikája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 A franchise díjak jellege és rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 Belépési díj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Forgalmi jutalék (royalty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Marketing-hozzájárulás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Egyéb fizetési kötelezettségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 A jogbérletbe vevő önállósága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 6:377. § [Szerzői és iparjogvédelmi jogok és védett ismeret biztosítása] . . . . . . . . . 626 A jogbérletbe adó kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 A jogbérletbe vevő kötelezettségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 6:378. § [Ellátási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 Kizárólagossági kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Tárgyi kizárólagosság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Ellátási kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 6:379. § [A jóhírnév megóvása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 6:380. § [Utasítás és ellenőrzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Az utasítási jog értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Az utasítási jog korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Ellenőrzési jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 6:381. § [A szerződés megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 A törvényszöveg értelmezése általánosságban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 A szerződés időtartama és a megszűnés összefüggései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Általános megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Versenyjogi indokok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Etikai normák szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Felek gazdasági érdekei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Az időtartam meghatározásának szempontjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 A felmondás speciális kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Felmondási okok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Felmondási jogkövetkezmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 XX. CÍM: A HITEL- ÉS A SZÁMLASZERZŐDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 LII. Fejezet – A hitelszerződés (Szentiványi Iván) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 6:382. § [Hitelszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 XXIV


TARTALOM

LIII. Fejezet – A kölcsönszerződés (Szentiványi Iván) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 6:383. § [Kölcsönszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 6:384. § [A kölcsön kifizetésének megtagadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 6:385. § [A kölcsönösszeg igénybevételének elmaradása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 6:386. § [A kölcsön rendelkezésre tartása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 6:387. § [A kölcsönszerződés felmondása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 6:388. § [Szívességi kölcsön] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 6:389. § [A kölcsönszerződés szabályainak megfelelő alkalmazása] . . . . . . . . . . . . 645 LIV. Fejezet – A betétszerződés (Szentiványi Iván) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 6:390. § [A betétszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 LV. Fejezet – A folyószámla-szerződés (Szentiványi Iván) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 6:391. § [Folyószámla-szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 6:392. § [A folyószámla egyenlegének megállapítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 6:393. § [A folyószámla egyenlegéhez kapcsolódó joghatások] . . . . . . . . . . . . . . . . 651 LVI. Fejezet – A fizetésiszámla-szerződés (Szentiványi Iván) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 6:394. § [Fizetésiszámla-szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 6:395. § [A számlavezető kötelezettségei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 6:396. § [A fizetési számla feletti rendelkezés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 6:397. § [Törvényes zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 6:398. § [A fizetésiszámla-szerződés szabályainak kiterjesztése] . . . . . . . . . . . . . . . 653 6:399. § [A folyószámla szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 LVII. Fejezet – A fizetési megbízási szerződés (Szentiványi Iván) . . . . . . . . . . . . . . . 654 6:400. § [Fizetési megbízási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 6:401. § [A fizetési megbízás teljesítésének megtagadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 6:402. § [Díjkövetelés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 6:403. § [Felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 6:404. § [A megbízási szerződés szabályainak alkalmazása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 LVIII. Fejezet – A faktoring szerződés (Petrik Béla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 6:405. § [Faktoring szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 A faktoring szabályozásának történeti előzményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 A faktoring fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 A Ptk. szabályozási modellje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 A faktoring szerződés tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 A követelés finanszírozási célú átruházása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 A faktor visszkereseti joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 A faktordíj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 A szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 A faktoring ügyletek tárgya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 6:406. § [Nyilvántartásba-vételi kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 6:407. § [A szerződés felmondása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 6:408. § [A kölcsönszerződés szabályainak megfelelő alkalmazása] . . . . . . . . . . . . 668 LIX. Fejezet – A pénzügyi lízingszerződés (Petrik Béla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 6:409. § [Pénzügyi lízingszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 6:410. § [Nyilvántartásba vételi kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 6:411. § [Szavatossági igények] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 6:412. § [Hasznok, terhek, költségek, kárveszély. Használat] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 6:413. § [A használat és a jogszerzés átengedése harmadik személynek] . . . . . . . . . 676 6:414. § [Lízingdíj] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 6:415. § [A szerződés felmondása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 XXV


TARTALOM

XXI. Cím: A biztosítéki szerződések (Pomeisl András) . . . . . . . . . . . . . . . 679 LX. Fejezet – A kezességi szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 6:416. § [Kezességi szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 A kezességi szerződés lényeges tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 A kezességgel biztosított követelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 A kezességi szerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 6:417. § [A kezesség járulékossága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 A kezesi felelősség terjedelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 A kezes által felhozható kifogások köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 A bírósági úton nem érvényesíthető követelésért vállalt kezesség . . . . . . . . . . . . 687 A kötelezett elleni fizetésképtelenségi eljárás hatása a kezes felelősségére . . . . . 688 A kezesi felelőssége a kötelezett ellen indított per és végrehajtás költségeiért . . . 688 6:418. § [A jogosultat terhelő tájékoztatási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 A jogosultat terhelő tájékoztatási kötelezettség terjedelme általában . . . . . . . . . 689 A jogosultat terhelő tájékoztatási kötelezettség terjedelme általános kezesség esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 6:419. § [A sortartás kifogása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 6:420. § [Készfizető kezesség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 6:421. § [Kártalanító kezesség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 6:422. § [A kezes teljesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 A kezes felszólítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 A kezes kötelezettel szembeni értesítési és tájékozódási kötelezettsége . . . . . . . . 695 A jogosultat terhelő tájékoztatási kötelezettség terjedelme általában . . . . . . . . . 696 A jogosult kötelezettségei a kezes teljesítését követően . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 6:423. § [Az alkezes teljesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 6:424. § [A határozott időre vállalt kezesség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 6:425. § [A határozatlan időre vállalt kezesség felmondása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 6:426. § [A kezes szabadulása a kötelemből] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 6:427. § [Több kezes] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 A kezesek és a hitelező viszonya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Az egymásra tekintet nélkül kezességet vállaló kezesek egymás közti viszonya . . . 701 Az egymásra tekintettel kezességet vállaló kezesek egymás közti viszonya . . . . . 702 6:428. § [Azonos követelést biztosító kezesség és zálogjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 6:429. § [A jogszabály alapján fennálló kezesség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 6:430. § [Fogyasztó által vállalt kezesség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 A jogosult különös tájékoztatási kötelezettsége fogyasztói kezesség esetén . . . . . 704 Keretösszeg meghatározása általános (globális) fogyasztói kezesség esetén . . . . 704 A fogyasztó tájékoztatás a kötelezett késedelméről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 A fogyasztó kezesség szabályai alkalmazásának kizárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 LXI. Fejezet – A garanciaszerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 6:431. § [Garanciaszerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 A garanciaszerződés lényeges tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 A garanciaszerződés alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 6:432. § [A járulékosság hiánya] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 A garanciavállalás függetlensége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 A biztosított kötelezettségre való utalás a garanciavállaló nyilatkozatban . . . . . 708 6:433. § [A lehívási jog személyhez kötöttsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 6:434. § [Jogutódlás a jogosult személyében] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 XXVI


TARTALOM

6:435. § [A garantőr teljesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 A jogosult fizetési felszólításának alaki és tartalmi feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . 710 A kötelezett értesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 A garantőr kifogásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 A garantőr haladéktalan cselekvési kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 6:436. § [Nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólítás] . . 711 A nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólításra vonatkozó általános szabály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 A nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólítás nevesített esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 6:437. § [A határozatlan időre vállalt garancia felmondása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 6:438. § [Fogyasztó által vállalt garancia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 XXII. Cím: A biztosítási szerződések (Takáts Péter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 LXII. Fejezet – A biztosítási szerződés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 6:439. § [Biztosítási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 A biztosítási szerződés fogalma általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 A biztosítási szerződés tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 A biztosítási szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 A biztosítási esemény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 A biztosítás fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 6:440. § [A biztosítási érdek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 6:441. § [Együttbiztosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 6:442. § [Csoportos biztosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 A csoportos biztosítás fogalma és funkciója . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 Tájékoztatási kötelezettség csoportos biztosítás esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 A csoportos biztosítási szerződésbe való belépés korlátozás . . . . . . . . . . . . . . . . 720 A szerződő fél és a biztosított közötti jogviszony megszűnésének hatása . . . . . . . 721 6:443. § [A szerződés megkötése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 A biztosítási fedezetet igazoló dokumentum kiállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 A biztosítási fedezetet igazoló dokumentum és az ajánlat tartalmának eltérése . . . 722 Az ajánlati kötöttség időtartama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 6:444. § [A biztosító ráutaló magatartása fogyasztói szerződésben] . . . . . . . . . . . . 723 A biztosítási szerződés ráutaló magatartással történő megkötésének feltételei . . . 724 A biztosítási szerződés létrejöttének időpontja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 A biztosítási esemény bekövetkezése a kockázatelbírálási idő alatt . . . . . . . . . . . 725 A ráutaló magatartással létrejött szerződés eltérése az általános szerződési feltételektől . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 6:445. § [A biztosító kockázatviselésének kezdete] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 A biztosító kockázatvállalásának kezdő időpontja általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 Az előzetes fedezetvállalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 6:446. § [A biztosítási kockázat jelentős növekedése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 6:447. § [A díjfizetési kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 A biztosítási díj esedékessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 A biztosítási időszak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 6:448. § [Díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnése esetén] . . . . . . . . . . . . . 729 6:449. § [A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei] . . . . . . . . . . 729 A biztosítási szerződés megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 A biztosítási szerződés reaktiválása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 XXVII


TARTALOM

6:450. § [A szerződő fél tájékoztatási kötelezettsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:451. § [Belépés a szerződésbe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:452. § [Közlési és változásbejelentési kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A szerződő fél közlési kötelezettsége a szerződés megkötésekor . . . . . . . . . . . . . . A szerződő fél változásbejelentési kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A közlési, illetve változásbejelentési kötelezettség megsértésének jogkövetkezményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A közlési, illetve változásbejelentési kötelezettség fogyasztói szerződés esetén . . . 6:453. § [A biztosítási esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentési kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:454. § [A szerződés lehetetlenülése; érdekmúlás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:455. § [A fogyasztói biztosítási szerződés egyoldalúan kógens szabályai] . . . . . . 6:456. § [A fogyasztói összegbiztosítások és az egészségbiztosítási szerződés egyoldalúan kógens szabályozása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:457. § [A biztosítási szerződési szabályok hatályának kiterjesztése] . . . . . . . . . . . LXIII. Fejezet – A kárbiztosítási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A kárbiztosítási szerződés általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:458. § [A túlbiztosítás tilalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:459. § [Többszörös biztosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A többszörös biztosítás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A biztosító kötelezettsége többszörös biztosítás esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A biztosítók egymás közötti viszonya többszörös biztosítás esetén . . . . . . . . . . . 6:460. § [Alulbiztosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:461. § [Fedezetfeltöltés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:462. § [A biztosító teljesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:463. § [Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:464. § [Mentesülés a szolgáltatási kötelezettség alól] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A biztosító szolgáltatás alóli mentesülésének esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A biztosító szolgáltatás alóli mentesülése a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A biztosító szolgáltatás alóli mentesülése fogyasztói szerződés esetén . . . . . . . . 6:465. § [Állapotmegőrzési kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:466. § [Rendes felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:467. § [Részleges díjfizetés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:468. § [Megtérítési igény] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A biztosító megtérítési igénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A biztosított igényének érvényesítése a biztosító által indított perben . . . . . . . . . A megtérítési igény fogyasztói szerződés esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:469. § [A biztosított vagyontárgy megkerülése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A felelősségbiztosítási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:470. § [Felelősségbiztosítási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A felelősségbiztosítás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A felelősségbiztosítás terjedelme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:471. § [A biztosítási esemény bejelentése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:472. § [A biztosító szolgáltatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:473. § [A károsult igényének érvényesítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A károsult közvetlen igényérvényesítésének kizárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A károsult fedezet megállapítása iránti igényének érvényesíthetősége . . . . . . . . XXVIII

731 731 732 732 733 733 734 734 735 736 737 737 738 738 738 739 739 740 740 740 741 742 744 745 745 747 747 747 748 748 749 749 750 750 750 751 751 751 752 753 754 754 754 755


TARTALOM

6:474. § [A biztosított általi elismerés, teljesítés és egyezség hatálya a biztosítóval szemben] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 LXIV. Fejezet – Az összegbiztosítási szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 1. Az összegbiztosítási szerződések általános szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 6:475. § [A biztosítási érdek összegbiztosítás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 6:476. § [Többszörös biztosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 2. Az életbiztosítási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 6:477. § [Életbiztosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 6:478. § [A kedvezményezett] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 A kedvezményezettként kijelölhetők köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 A kedvezményezett kijelölése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 A kedvezményezettjelölés folyamatos hatályban tartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 A kedvezményezettjelölés hatályának megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 6:479. § [A szerződéskötés különös szabályai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 6:480. § [Várakozási idő] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 6:481. § [A díjfizetés elmulasztásának következménye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 6:482. § [A közlési és változásbejelentési kötelezettség megszegésének következménye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 6:483. § [Rendes felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 A szerződő fél rendes felmondása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 A biztosító rendes felmondásának kizárása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 6:484. § [Maradékjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 3. A balesetbiztosítási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 6:485. § [Balesetbiztosítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 6:486. § [Alkalmazandó szabályok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 LXV. Fejezet – Az egészségbiztosítási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 6:487. § [Egészségbiztosítási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 6:488. § [Alkalmazandó szabályok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 6:489. § [Várakozási idő] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 6:490. § [Felmondás egészségbiztosítás esetén] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 XXIII. Cím: A tartási és az életjáradéki szerződés (Kőrös András) . . 768 LXVI. Fejezet – A tartási szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 6:491. § [Tartási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 A szerződés alanyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 A szerződés megkötése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 A szerződés tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 A tartási szerződés érvénytelensége, relatív hatálytalansága . . . . . . . . . . . . . . . . 771 6:492. § [A tartásra kötelezett kötelezettsége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 6:493. § [A szerződés megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 6:494. § [Tartás ellenében ingatlan tulajdonjogának átruházása] . . . . . . . . . . . . . . . 774 6:495. § [A tartási szerződés módosítása és megszüntetése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 A tartási szerződés átváltoztatása életjáradéki szerződéssé . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 A tartási szerződés megszüntetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 6:496. § [Ingyenes tartási szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 LXVII. Fejezet – Az életjáradéki szerződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 6:497. § [Életjáradéki szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 XXIV. Cím: A polgári jogi társasági szerződés (Petrik Ferenc) . . . . . . 783 Elvi alapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Történeti áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 XXIX


TARTALOM

6:498. § [Polgári jogi társasági szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Polgári jogi társaság a tartalma szerint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 A tagok jogviszonya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 Közös tulajdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 6:499. § [Vagyoni hozzájárulás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 6:500. § [A hozzájárulás módja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 6:501. § [Igényérvényesítés a taggal szemben] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 6:502. § [Nyereség és veszteség, tartozások] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 6:503. § [Ügyvitel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 6:504. § [Ellentmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 6:505. § [Az ügyviteli jog megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 6:506. § [Képviselet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 6:507. § [A tagok egymás közötti viszonya] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 6:508. § [A tag hitelezője] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 6:509. § [Rendes felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 6:510. § [Rendkívüli felmondás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 6:511. § [A tag halála vagy megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 6:512. § [Kizárás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 6:513. § [Elszámolás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 XXV. Cím: Az élettársi kapcsolat (Szeibert Orsolya) . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 6:514. § [Az élettársi kapcsolat létrejötte és megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Az élettársi kapcsolat kritériumai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Az élettársi kapcsolat keletkezése és megszűnése, az élettársi nyilvántartás . . . . 802 Az élettársi kapcsolat joghatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 6:515. § [Az élettársi vagyonjogi szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 6:516. § [Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 Élettársak kölcsönös támogatási kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 6:517. § [A lakáshasználat szerződéses rendezése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 A bejegyzett élettársi kapcsolat a 2009. évi XXIX. tv. alapján . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 A házasságon kívüli partnerkapcsolatok köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 A bejegyzett élettársi kapcsolat rendezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Negyedik rész FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL OKOZOTT KÁRÉRT . . . . . . . . . . . . A szabályozás alapkérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVI. CÍM: A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYA ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI (Harmathy Attila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kártérítési felelősség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kártérítési felelősség általános szabálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Ptk. szabályozási módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:518. § [A károkozás általános tilalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A jogellenes károkozás tilalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Károkozás felelősség nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az üzleti kockázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A műtéti kockázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A károkozásért való felelősség kérdése a tulajdonjog gyakorlása körében . . . . . A kártérítési felelősség sajátos esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXX

817 817 818 818 818 819 819 819 820 820 821 821 822


TARTALOM

6:519. § [A felelősség általános szabálya] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 A kártérítési felelősség szabályozási módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 A polgári jogi kártérítési felelősség általános feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 Felróható magatartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 A szakmai előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 A legnagyobb gondossággal történő eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 Mérlegelési szempontok a tulajdonjog gyakorlásával másnak okozott kár esetében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 Bizonyítási teher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 Az általános felelősségi szabály alkalmazása a speciális szabály helyett . . . . . . 829 6:520. § [Jogellenesség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 Károkozás a károsult beleegyezésével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 Jogtalan támadás vagy arra utaló fenyegetés elhárítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 Szükséghelyzetben okozott kár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 Jogilag megengedett károkozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 6:521. § [Előreláthatóság] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 Az okozati kapcsolat szabályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 Az okozati kapcsolat egyes kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 6:522. § [A kártérítési kötelezettség terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 A megtérítendő kár meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 A károsult személyének meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 A károsult a születéssel kapcsolatos károsodás esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 A károsult a tartás elvesztésével kapcsolatos károsodás esetén . . . . . . . . . . . . 836 A szerződésszegés hatása szerződéses viszonyban nem álló félre . . . . . . . . . . . 837 A megtérítendő kár fajtái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Értékcsökkenés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Elmaradt vagyoni előny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 A károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek . . . 842 A károsult vagyoni előnye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 A kártérítés mértékének csökkentése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 6:523. § [A károsodás veszélye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 6:524. § [Többek közös károkozása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 Egyetemlegesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 Az egyetemlegesség mellőzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 A kár megosztása a károkozók között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 6:525. § [Károsulti közrehatás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 A károsult magatartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 Kármegosztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 A károsult helytállása más személyekért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 6:526. § [A károkozásért való felelősség korlátozása és kizárása] . . . . . . . . . . . . . . 850 6:527. § [A kártérítés módja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 6:528. § [A jövedelempótló járadék] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 6:529. § [A tartást pótló járadék] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 6:530. § [A járadék megváltoztatása vagy megszüntetése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 6:531. § [Az általános kártérítés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 6:532. § [A kártérítés esedékessége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 6:533. § [Elévülés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 XXXI


TARTALOM

6:534. § [Az életviszonyok változásának figyelembevétele a kár mértékének meghatározásánál] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 XXVII. Cím: A felelősség egyes esetei (Havasi Péter) . . . . . . . . . . . . . . . . 854 LXVIII. Fejezet – Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért . . . . . . . . . . . . 854 6:535. § [Veszélyes üzemi felelősség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 Gépi közlekedési eszközök, gépi működtetésű eszközök, berendezések . . . . . . . . 856 Robbanóanyagok, lőfegyver, pirotechnikai eszközök, egészségre káros és mérgező anyagok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 Mentesülés a felelősség alól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 6:536. § [Az üzembentartó] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 6:537. § [A károsulti közrehatás szabályai] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 6:538. § [Elévülés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 6:539. § [Veszélyes üzemek találkozása és az üzembentartók egymás közötti viszonya közös károkozásnál] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 LXIX. Fejezet – Felelősség más személy által okozott kárért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 6:540. § [Felelősség az alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért] . . . . . . . 865 6:541. § [Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 6:542. § [Felelősség a megbízott károkozásáért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 6:543. § [Felelősség más szerződés kötelezettjének károkozásáért] . . . . . . . . . . . . . 868 LXX. Fejezet – Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért . . . . . . . . . . . . . . . . 870 6:544. § [Felelősség vétőképtelen által okozott kárért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 A vétőképtelen személy mentesülése a kártérítési felelősség alól . . . . . . . . . . . . . 871 A vétőképtelen személy gondozójának kártérítési felelőssége . . . . . . . . . . . . . . . . 871 A vétőképtelen személy gondozójának mentesülése a kártérítési felelősség alól . . . 872 A vétőképtelen személy több gondozójának kártérítési felelőssége . . . . . . . . . . . . 873 6:545. § [Kártérítés méltányosság alapján] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 6:546. § [Önhiba] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 6:547. § [Felelősség vétőképes kiskorú károkozásáért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 LXXI. Fejezet – Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért . . . . . . . . . . . . 875 6:548. § [Felelősség közigazgatási jogkörben okozott kárért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 A közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség tartalma . . . . . . . . . . . 876 A rendes jogorvoslati eljárás és a bírósági felülvizsgálat kimerítése . . . . . . . . 876 A közhatalom gyakorlásával okozott kár fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 A közhatalom gyakorlásának jogellenessége és felróhatósága . . . . . . . . . . . . . 878 A kárigény érvényesítésének előfeltétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 A felelősség alanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 6:549. § [Felelősség bírósági, ügyészségi, közjegyzői és végrehajtói jogkörben okozott kárért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 A rendes jogorvoslat kimerítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 A felelősség alanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 A felelősség alapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 A bíróság ítéletének sérelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 A közjegyzői és végrehajtói jogkörben okozott kárért való felelősség . . . . . . . . . 884 LXXII. Fejezet – A termékfelelősség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 6:550. § [Felelősség a termékkárért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 6:551. § [A termék] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 6:552. § [A termékkár] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 6:553. § [A gyártó] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 XXXII


TARTALOM

6:554. § [A termék hibája] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 6:555. § [Mentesülés a felelősség alól] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 6:556. § [Harmadik személy közrehatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 6:557. § [A felelősség korlátozása és kizárása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 6:558. § [Igényérvényesítési határidő] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 6:559. § [Vegyes rendelkezések] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 LXXIII. Fejezet – Felelősség az épületkárokért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 6:560. § [Az épület tulajdonosának felelőssége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 6:561. § [Felelősség tárgyak kidobásával vagy kiöntésével okozott kárért] . . . . . . . 896 LXXIV. Fejezet – Felelősség az állatok károkozásáért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 6:562. § [Az állattartás körében okozott kár] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 6:563. § [A vadászható állat által okozott kárért való felelősség] . . . . . . . . . . . . . . . 900 XXVIII. Cím: Kártalanítás jogszerű károkozásért (Havasi Péter) . . 901 6:564. § [A kártalanítás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 A kártalanítási kötelezettség feltételei általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 A kártalanítási kötelezettség egyes esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 Kártalanítás a jogszerű szabadságelvonásért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 Egyéb kártalanítási esetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 ÖTÖDIK RÉSZ Az ÉRTÉKPAPÍR (Petrik Béla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX. Cím: Általános szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:565. § [Az értékpapír fogalma] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az értékpapírjog szabályozásának rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az értékpapír fogalmának szabályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az értékpapírba foglalt kötelezettség keletkezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:566. § [Kifogáskorlátozás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:567. § [Az eltérő szabályozás lehetősége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXX. Cím: Az okirati formában előállított értékpapírok . . . . . 6:568. § [Az okirati formában előállított értékpapír kibocsátásának hibája] . . . . . . 6:569. § [Az okirati formában előállított értékpapírok átruházásának módja] . . . . A bemutatóra szóló értékpapírok átruházása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A névre szóló értékpapír átruházása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Negatív rendeleti záradék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:570. § [Az okirati formában előállított értékpapír átruházásának joghatása] . . . . 6:571. § [Az okirati formában előállított értékpapírok alaki legitimációs hatása] . . . 6:572. § [Az okirati formában előállított értékpapírok megsemmisítése] . . . . . . . . . XXXI. Cím: A dematerializált értékpapír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:573. § [A dematerializált értékpapír előállítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:574. § [Értékpapírok dematerializált értékpapírrá alakítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:575. § [Az átalakításra be nem nyújtott értékpapírokra vonatkozó szabályok] . . . 6:576. § [Az értékpapírszámla] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:577. § [A dematerializált értékpapírok átruházása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:578. § [A dematerializált értékpapír alaki legitimációs hatása] . . . . . . . . . . . . . . .

905 905 905 906 908 910 911 912 913 913 913 915 915 916 917 917 920 922 922 924 925 926 927 929

XXXIII


TARTALOM

HATODIK RÉSZ EGYÉB KÖTELEMKELETKEZTETŐ TÉNYEK (Pomeisl András) . . . . . . . . . . 933 XXXII. Cím: A jogalap nélküli gazdagodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 6:579. § [Jogalap nélküli gazdagodás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 A jogalap nélküli gazdagodás tényállása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 A gazdagodás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 A jogalap hiánya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 A más rovására történő gazdagodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 A jogalap nélküli gazdagodás jogkövetkezményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 A jogalap nélküli gazdagodás általános jogkövetkezménye . . . . . . . . . . . . . . . 937 A jogalap nélküli gazdagodás megtérítése a gazdagodástól való elesés esetén . . . 937 A rosszhiszeműen szerzett vagyoni előny visszatérítése . . . . . . . . . . . . . . . . 938 A felróhatóan elvesztett vagyoni előny visszatérítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 Az állam javára marasztalás megszűnése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 6:580. § [Az érték megtérítése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 A gazdagodó által megszerzett vagyoni előny visszatérítése . . . . . . . . . . . . . . . . 939 A gazdagodó által megszerzett vagyoni előny hasznainak átengedése . . . . . . . . . 940 6:581. § [Az életfenntartás céljára adott juttatás visszakövetelése] . . . . . . . . . . . . . . 940 Az életfenntartás céljára adott, és arra felhasznált juttatás visszatérítési kötelezettség alóli mentessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 Kivételek az életfenntartás céljára adott, és arra felhasznált juttatás visszatérítési kötelezettség alóli mentessége alól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 6:582. § [Közös gazdagodók] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 XXXIII. Cím: A megbízás nélküli ügyvitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 6:583. § [Megbízás nélküli ügyvitel] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 A megbízás nélküli ügyvitel tényállási elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 Eljárás az ügyben más helyett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 A jogosultság hiánya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 A megbízás nélküli ügyvivő fő kötelezettsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 6:584. § [A beavatkozás helyénvalósága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 A beavatkozás helyénvalósága általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 A beavatkozás helyénvalóságának különös esetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 Életveszély elhárítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 A széles körben fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása . . . . . . . . . . . . . 947 A tartási kötelezettség teljesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 6:585. § [Megbízás nélküli ügyvivő] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 A megbízás nélküli ügyvivő kötelezettségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Az ügy urának értesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 A megbízás nélküli ügyvivő megbízottal azonos kötelezettségei . . . . . . . . . . . . 948 A megbízás nélküli ügyvivő jogai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 A megbízás nélküli ügyvivő jogai helyénvaló beavatkozás esetén . . . . . . . . . . 949 A megbízás nélküli ügyvivő jogai nem helyénvaló beavatkozás esetén . . . . . . 950 A bizalmi vagyonkezelés szabályainak alkalmazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 A felelős őrzés intézményének megszüntetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 A bizalmi vagyonkezelés alkalmazandó szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 Elkülönítési kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 Őrzési kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 Elszámolási kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 XXXIV


TARTALOM

Kiadási kötelezettség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 6:586. § [Idegen ügy sajátként való ellátása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 XXXIV. Cím: Az utaló magatartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 6:587. § [Utaló magatartás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 Az utaló magatartásra vonatkozó rendelkezés tárgyi hatálya . . . . . . . . . . . . . . . 953 Az utaló magatartásra tekintettel okozott kár áthárításának előfeltételei . . . . . . 954 Az utaló magatartás szándékossága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 A károsult jóhiszeműsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 A károkozó magatartás indokoltsága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 A károsulti önhiba hiánya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 Az utaló magatartásra tekintettel okozott kár áthárítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 XXXV. Cím: A díjkitűzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 6:588. § [Díjkitűzés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 A díjkitűzés szabályozásának történeti áttekintése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 A díjkitűző kötelezettsége általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 A kötelezettség létrejötte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 Az egyoldalú jognyilatkozat megtétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 A díjkitűzés nyilvánossága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 A kötelezettség teljesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 A díj megosztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 A díj megosztása együttesen elért teljesítmény vagy eredmény esetén . . . . . . . 961 A díj megosztása egymástól függetlenül elért teljesítmény vagy eredmény esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961 A díjkitűzés visszavonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 A díjkitűzés visszavonásának érvényességi feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 A díjkitűzés visszavonásának hatályossági feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 XXXVI. Cím: A kötelezettségvállalás közérdekű célra . . . . . . . 963 6:589. § [Kötelezettségvállalás közérdekű célra] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 A közérdekű kötelezettségvállalás szabályozásának történeti áttekintése . . . . . . 963 A közérdekű kötelezettségvállalásról általában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 A közérdekű kötelezettségvállalás alakja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 A közérdekű kötelezettségvállalás tartalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 A közérdekű kötelezettségvállalás elhatárolása az alapítványtól . . . . . . . . . . . . . 965 6:590. § [Szerv kijelölése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 A kezelő szerv kijelölése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 Az ügyész igényérvényesítési lehetősége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 6:591. § [Visszavonás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 Az egyszeri szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonása . . . . . . 967 A határozatlan időre szóló, rendszeres szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalás visszavonása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 A már teljesített szolgáltatások visszakövetelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 6:592. § [A kötelezettség megszűnése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 A közérdekű kötelezettségvállalás megszűnésének okai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 A fel nem használt szolgáltatások visszaszolgáltatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968

XXXV


TARTALOM

HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG (Orosz Árpád) ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I. CÍM: ÖRÖKLÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7:1. § [Öröklés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7:2. § [Öröklési igény] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7:3. § [Az öröklés jogcímei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. CÍM: KIESÉS AZ ÖRÖKLÉSBŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7:4. § [Kiesés az öröklésből] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7:5. § [Kiesés a haszonélvezeti jogból, a kötelesrészből, továbbá a hagyományból és a meghagyásból] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A kiesési okok rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Az örökös halála . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7:6. § [Érdemtelenség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7:7. § [Lemondás az öröklésről] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7:8. § [A lemondás személyi hatása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7:9. § [A lemondás terjedelme] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 MÁSODIK RÉSZ VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPULÓ ÖRÖKLÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 III. CÍM: A VÉGRENDELET FAJTÁI, ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEI, ÉRTELMEZÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7:10. § [Végintézkedési szabadság] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7:11. § [A végrendelet személyes jellege] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7:12. § [Végrendelet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7:13. § [A végrendelet fajtái] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7:14. § [Közvégrendelet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7:15. § [Írásbeli magánvégrendelet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7:16. § [Sajátkezűleg és más által írt végrendelet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7:17. § [Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételei] . . . . . . . . . . . . 14 7:18. § [Írásbeli magánvégrendelet tanúja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Az írásbeli magánvégrendelet fajtái és a rájuk vonatkozó közös szabályok . . . . . 14 Az írásbeli magánvégrendelet egyes fajtáira vonatkozó különös szabályok . . . . . 17 7:19. § [Tanú vagy más közreműködő számára rendelt juttatás] . . . . . . . . . . . . . . . . 19 7:20. § [A szóbeli végrendelet kivételessége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7:21. § [A szóbeli végrendelet érvényességi feltételei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7:22. § [Szóbeli végrendelet tanúja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7:23. § [Közös végrendelet] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7:24. § [A végrendelet értelmezése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 IV. CÍM: A VÉGRENDELET TARTALMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7:25. § [Örökösnevezés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 7:26. § [Az örökrész meghatározása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7:27. § [Helyettes örökös nevezése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7:28. § [Utóörökös nevezése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7:29. § [Kizárás az öröklésből] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7:30. § [A végrendelettel ki nem merített hagyaték] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 XXXVI


TARTALOM

7:31. § [Hagyományrendelés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:32. § [Utóhagyomány rendelése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:33. § [Meghagyás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:34. § [A végrendeleti öröklés szabályainak alkalmazása a hagyományra és a meghagyásra] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:35. § [Növedékjog] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:36. § [Növedékjog hagyományon és meghagyáson] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. CÍM: A VÉGRENDELET ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA . . 7:37. § [A végrendelet megtámadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:38. § [Végrendeleti rendelkezések érvénytelensége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:39. § [Gondnokság alatt álló személy végrendeletének érvényessége] . . . . . . . . . . 7:40. § [Az örökhagyó akarati hibája] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:41. § [A végrendelet visszavonása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:42. § [Az írásbeli végrendelet megsemmisítése és megsemmisülése] . . . . . . . . . . 7:43. § [A közös végrendelet hatálytalansága és visszavonása] . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:44. § [A közjegyzőnél letett végrendelet visszavétele] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:45. § [Szóbeli végrendelet hatálytalansága] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:46. § [Házastárs vagy élettárs javára tett végrendelet hatálytalansága] . . . . . . . . . 7:47. § [A végrendelet részleges érvénytelensége és részleges hatálytalansága] . . . VI. CÍM: ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:48. § [Öröklési szerződés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:49. § [Az öröklési szerződés érvényességi követelményei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:50. § [Az örökség biztosítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:51. § [Házastársak közös öröklési szerződése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:52. § [Öröklési szerződés módosítása és megszüntetése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. CÍM: HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOZÁS. RENDELKEZÉS VÁRT ÖRÖKSÉGRŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:53. § [Halál esetére szóló ajándékozás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:54. § [Rendelkezés várt örökségről] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 34 36 37 37 37 39 39 42 42 43 45 46 47 49 49 50 51 51 51 53 54 56 56 57 57 58

HARMADIK RÉSZ TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 VIII. CÍM: A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÁLTALÁNOS RENDJE . . . . . . . . . . . . . . . 59 7:55. § [Leszármazók öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7:56. § [Osztályrabocsátási kötelezettség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 7:57. § [Az osztályrabocsátás foganatosítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 7:59. § [A házastárs megváltási igénye] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7:60. § [Házastárs öröklése szülő mellett] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7:61. § [Házastárs egyedüli öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7:62. § [Házastárs kiesése a törvényes öröklésből] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 7:63. § [Szülő és a szülő leszármazójának öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 7:64. § [Nagyszülő és a nagyszülő leszármazójának öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 7:65. § [Dédszülő és a dédszülő leszármazójának öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 7:66. § [Távolabbi felmenők öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 IX. CÍM: ÁGI ÖRÖKLÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 7:67. § [Ági vagyon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 7:68. § [Ági örökösök] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 XXXVII


TARTALOM

7:69. § [Házastárs haszonélvezeti joga ági vagyonon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:70. § [Az ági öröklésből kivont vagyon] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:71. § [Az ági örökség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. CÍM: AZ ÖRÖKBEFOGADÁSSAL KAPCSOLATOS ÖRÖKLÉSI JOGI SZABÁLYOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:72. § [Az örökbefogadott öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:73. § [Öröklés az örökbefogadott után] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. CÍM AZ ÁLLAM ÖRÖKLÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:74. § [Az állam szükségképpeni törvényes öröklése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 74 74 75 75 75 76 76

NEGYEDIK RÉSZ KÖTELESRÉSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. CÍM: JOGOSULTSÁG A KÖTELESRÉSZRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:75. § [Kötelesrészre jogosultak] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:76. § [A kötelesrészi igény elévülése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:77. § [Kitagadás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:78. § [Kitagadási okok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:79. § [Megbocsátás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:80. § [A kötelesrész alapja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:81. § [A kötelesrész alapjából kivont adományok] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:82. § [A kötelesrész mértéke] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. CÍM: A KÖTELESRÉSZ KIELÉGÍTÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:83. § [Betudás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:84. § [Felelősség a kötelesrész kielégítéséért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:85. § [A kötelesrészre jogosult és hozzátartozói korlátozott felelőssége] . . . . . . . . 7:86. § [A kötelesrész kiadása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 78 78 79 79 80 83 85 87 88 90 90 90 91 92

ÖTÖDIK RÉSZ AZ ÖRÖKLÉS JOGHATÁSAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. CÍM: AZ ÖRÖKSÉG MEGSZERZÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:87. § [Az öröklés megnyílása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:88. § [Haszonélvezeti joggal terhelt hagyatéki tárgy kiadása] . . . . . . . . . . . . . . . . 7:89. § [Az örökség visszautasítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:90. § [Lemondás a visszautasítás jogáról] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:91. § [A hagyomány és a meghagyás megszerzése] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. CÍM: AZ ÖRÖKÖS JOGÁLLÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:92. § [Az örököstársak jogállása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:93. § [Osztályos egyezség] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI. CÍM: HAGYATÉKI TARTOZÁSOK ÉS KIELÉGÍTÉSÜK . . . . . . . . . . . . . . . 7:94. § [Hagyatéki tartozások] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:95. § [A hagyatéki tartozások kielégítésének sorrendje] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:96. § [Felelősség a hagyatéki tartozásokért] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:97. § [Az örököstársak felelőssége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:98. § [Kielégítés az örökös által] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:99. § [A hagyományos felelőssége] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:100. § [A hagyatéki hitelezők felhívása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94 94 94 94 95 95 97 98 98 99 99 99 100 101 102 103 104 105

XXXVIII


TARTALOM

NYOLCADIK KÖNYV ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (Osztovits András) ELSŐ RÉSZ ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:1. § [Értelmező rendelkezések] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A hozzátartozó és a közeli hozzátartozó fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A fogyasztó fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A vállalkozás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A vagyontárgy fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A jogszabály fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A bírósági eljárás fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tőzsde fogalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:2. § [Befolyás] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:3. § [A határidők számítása] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4

MÁSODIK RÉSZ HATÁLYBALÉPÉS ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8:4. § [Hatálybalépés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8:5. § [Átmeneti rendelkezések] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 HARMADIK RÉSZ AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8:6. § [Az Európai Unió jogának való megfelelés] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

XXXIX


TARTALOM

XL


RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A FŐBB RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A családjog kézikönyve

A Családjog Kézikönyve, (szerk.: Kőrös András), HVG-ORAC, 2007.

AB Alkotmánybíróság Abtv.

az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

áf. állásfoglalás Alapjogi Charta az Európai Unió Alapjogi Chartája Alaptörvény

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Ar.

6/2003. (III. 7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

At.

1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

BDT

Bírósági Döntések Tára

Bét.

a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény

BGB

Német Polgári Törvénykönyv (Bürgerliches Gezetzbuch)

BH

Bírósági Határozatok konkrétan: BH 2002.329 (BH – szóköz – kiadás éve – pont – BH száma)

Bit.

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény

Bizottsági Javaslat

Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal (szerk.: Vékás Lajos), Complex Kiadó 2012.

Brüsszel-II.A. Rendelet

A Tanács 2003. november 27. napján kelt 2201/2003/EK rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban irányadó joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1247/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Bszi.

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Btk.

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről XLI


RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

új Btk.

2012. C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

CDT

Civilisztikai Döntvénytár, Családjog 1953–1977., HVG-ORAC, 1997.

Civiltörvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Ctv.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

CSJK

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Családjogi Könyve

Csjt.

a házasságról, a családról és a gyámságról szóló – már nem hatályos – 1952. évi IV. törvény

Csjt. Kommentár I. Csjt. Kommentár II. Csjtr.

A családjogi törvény magyarázata (szerk.: Bacsó Jenő és Szigligeti Viktor), KJK., 1971. A családjogi törvény magyarázata (szerk.: Petrik Ferenc), KJK., 1988. 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről

Cstv.

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

Csvt.

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről

Dologi jog

Magyar Magánjog (szerk.: Szladits Károly) V. kötet – Dologi jog, Budapest, Grill, 1942. Szladits (1930.) Szladits Károly: Dologi jog, Budapest, Grill, 1930.

EBD

a Kúria által közzétett elvi döntés konkrétan: EBD G.4. (EBD– szakág jele [B, G, K, M, P] – pont – a határozat száma – kiadás éve – pont)

EBH

a Kúria elvi határozata konkrétan: EBH G.4. (EBH – szakág jele [B, G, K, M, P] – pont – a határozat száma – kiadás éve – pont)

EBH

a Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos gyűjteménye konkrétan: EBH 2006.1538. (EBH – kiadás éve – pont – határozat száma – pont)

XLII


RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Etv.

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi LXXV. törvény

Étv.

az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény

EUMSz.

az Európai Unió működéséről szóló szerződés

EUSz.

az Európai Unióról szóló szerződés

Eü. tv.

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Evt.

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

Fgytv.

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Gt. I.

a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény

Gt. II.

a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény

Gt. III./Gt.

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Gyer.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Gyermekjogi Egyezmény

az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek Jogairól szóló, New-Yorkban, 1989. november 20-án kelt ENSZ Egyezmény

Gyvt.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Hágai Egyezmény

a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés (Kihirdette az 1986. évi 14. tvr.)

He.

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Hhtv.

a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény

Hpt.

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

ÍH

Ítélőtáblai Határozatok

Inytv.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Inyvhr.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

Jt.

a jelzálogról szóló 1927. évi XXXV. törvénycikk XLIII


RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

K.

Kúria – Magyarország legfőbb bírói szerve

Kbt.

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

Ket.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kf.

közigazgatási fellebbezési ügyben hozott határozat betűjele

KGD

Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár

Kht.

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

Kjnp.

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény

Knpt.

a Pp. módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény

Korm. Kormány Kt.

Kereskedelmi Törvény (1875. évi XXXVII. törvénycikk)

Ktv.

1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről

Küszt.

Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény

LB

Legfelsőbb Bíróság

Ltv.

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

Legfőbb Ügyészség

MJ

Magyar Jog

Mt.

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

régi Mt.

a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény

Mtj.

az 1928-as Magánjogi törvényjavaslat

Nfatv.

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Nmjt.

a nemzeti magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet

Nv.tv.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Optk.

Osztrák Polgári Törvénykönyv

XLIV


RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Ökk.Ir.

A Tanács 86/653/EGK irányelve (1986. december 18.) a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról

P. törv.

a Legfelsőbb Bíróság polgári ügyben hozott törvényességi határozatának betűjele

PED

Polgári Elvi Döntés

PEH

Polgári Elvi Határozatok – A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányelvei, elvi döntései és állásfoglalásai (Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1988.)

PEH

Polgári Elvi Határozatok, KJK. Budapest, 1988.

Pf.

polgári fellebbezési eljárásban hozott határozat betűjele

Pfv.

polgári felülvizsgálati ügyben hozott határozat betűjele

PJD

Polgári Jogi Döntvénytár (I–XI. kötetszámmal)

PJE

a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Polgári Jogegységi Határozata

PK

a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Polgári Kollégiuma

Pk.

polgári nemperes eljárásban hozott határozat betűjele

Pp.

a Polgári perrendtartásról szóló, többször módosított 1952. évi III. törvény

Ppé.

a Pp. hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet

Ppék.

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatályba léptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában alkotott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet

PSZÁF

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

régi Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló – 2014. 03. 15-től nem hatályos – 1959. évi IV. törvény

Ptké. I.

a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 2. tvr.

Ptké. II.

a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. tvr.

régi Ptk. Magyarázata

a Polgári Törvénykönyv magyarázata 1–2. (szerk.: Gellért György), Complex, Budapest, 2007. XLV


RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

régi Ptk. Kommentár

Polgári jog, Kommentár a gyakorlat számára (szerk.: Petrik Ferenc), HVG-ORAC, Budapest

az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Magyarázata Magyarázata I–II. (szerk.: Osztovits András), OPTEN, Budapest, 2011. SZJ

Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerk.: Vékás Lajos), COMPLEX, Budapest, 2008.

Szjt.

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Szladits (1930)

Szladits Károly: Dologi jog, Budapest, Grill, 1930.

Szt.

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Sztv.

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Telekkönyvi jog Szladits Károly: A magyar telekkönyvi alanyi jog (szerk.: Führer Imre), Budapest, 1921. Tf.t.

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

Tfvt.

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Tpt.

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

Tpvt.

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

Tvt.

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

Vht.

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Világhy–Eörsi

Világhy Miklós–Eörsi Gyula, Magyar Polgári jog, Tankönyvkiadó 1965.

Vtv.

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

XLVI


HATODIK KÖNYV KÖTELMI JOG


hatodik Könyv Kötelmi jog ELSŐ RÉSZ

A KÖTELMEK KÖZÖS SZABÁLYAI A Ptk. elődjétől eltérően a kötelmi jogi szabályozást a kötelmek közös szabályaival kezdi, elismerve azt, hogy a kötelmeknek – függetlenül azok forrásától – vannak olyan közös sajátosságaik, amelyek egységes szabályozásra alkalmasak. A régi Ptk. kötelmi jogi szabályozása csak a kötelem forrásai szerint elkülönülő szabályokat adott, amelyek között a tételes jog nem teremtett általános átjárhatóságot. Egyes területeken tartalmazott kapcsoló rendelkezéseket, például a szerződésen kívüli károkért való felelősség szabályait kifejezett utaló szabály alapján lehetett alkalmazni a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség körében is, de ilyen kapcsolatot általánosságban nem alapozott meg. Ez egyrészt szerkezeti egyenetlenségekhez vezetett, mert például az egyoldalú nyilatkozatokból eredő kötelmekről a szerződések címszó alatt rendelkezett a régi Ptk., holott fogalmilag az nyilvánvalóan nem oda tartozott, ám olyan szerkezeti egység nem állt rendelkezésre, ahol ez a szabályanyag megfelelően elhelyezhető lett volna. Másrészt a közös szabályok hiánya odavezetett, hogy a gyakorlat rákényszerült egyes szabályok olyan területen való alkalmazására is, ahol az – szigorú értelmezés mellett – nem lett volna lehetséges. Így például az elévülésről a szerződési szabályok között rendelkezett a törvény, ám nyilvánvalóan ezeket a szabályokat alkalmazni kellett a nem szerződésből eredő követelések elévülésére is, a gyakorlat tehát – a jogszabályi szerkezeti kereteket átlépve – alkalmazta az elévülési szabályokat például a deliktuális kártérítési igényekre is. Hasonlóképpen a szerződésekről szóló szabályanyag rendelkezett a szerződési nyilatkozatok hatályosságának kérdéséről vagy a szerződések teljesítéséről, ami azonban nyilvánvalóan nemcsak a szerződési nyilatkozatokra vagy a szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokra alkalmazható és alkalmazandó szabály volt, hanem a kötelmi jog más területein is (sőt akár még a kötelmi jogon kívül is). A Ptk. ezeket az ellentmondásokat kívánta kiküszöbölni azzal, hogy a nem egyetlen kötelemkeletkeztető forrásból eredő kötelmekre vonatkozó szabályokat általános kötelmi jogi rendelkezésként fogalmazta meg, amely szabályok tehát egyformán alkalmazandóak bármely forrásból származó kötelem esetén. Szerkezetileg ezen általános szabályokat követik az egyes kötelemkeletkeztető tényállásokra vonatkozó szabályok, amelyek azonban mindig az általános szabályokkal együtt értendőek. 1


hatodik könyv – kötelmi jog

I. Cím

Általános rendelkezések I. Fejezet A kötelem 6:1. § [A kötelem] (1) A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. (2) A kötelem valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányulhat. (3) A kötelmeknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó közös szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja.

A kötelem fogalma A régi Ptk. a kötelem fogalmát nem kísérelte meg formába önteni. A szerződést jellemezte olyan ügyletként, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére [régi Ptk. 198. § (1) bekezdés]. Ha figyelembe vesszük, hogy a szerződés tipikus kötelemkeletkeztető tényállás, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a Ptk. is lényegében a korábbi jogszabály felfogásának megfelelően kezeli a kötelem fogalmát, csak azt tételes jogi szabály formájában, általánosságban is megjeleníti. Kötelemként értelmezi a jogszabály nemcsak a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettséget, hanem ugyanannak a szolgáltatásnak a követelésére irányuló jogosultságot is. Ekként tehát a kötelmet inkább kétoldalú viszonyként, semmint egyoldalú kötelezettségként jellemzi. A kötelem tehát a kötelmi jogi jogviszony tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget és jogosultságot jelenti. A kötelmi jogi jogviszony relatív szerkezetű és pozitív tartalmú jogviszony, azaz a jogviszony alanyai mind a jogosulti, mind a kötelezetti oldalon nevesített szereplők, akik egymással szemben válnak a jogviszony tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatosan jogosulttá, illetve kötelezetté. A kötelmi jogi jogviszony általában zártnak tekinthető abban az értelemben, hogy abból a jogviszony alanyain kívül más személyekre főszabály szerint sem jogok, sem kötelezettségek nem hárulhatnak. A jogviszony pozitív tartalma pedig arra utal, hogy a kötelmi jogviszony alanyai általában nem pusztán valamilyen zavarástól való tartózkodásra kötelesek – szemben a dolgi jogi jogviszonyok személy szerint meg nem határozott kötelezettjeivel, akik a dologi jogi jogosult jogainak zavarásától kötelesek tartózkodni –, hanem valamilyen pozitívan meghatározott magatartás kifejtését várjuk tőlük. A kötelem polgári jogi gyökerű, s ennek megfelelően alapvetően vagyoni jellegű 2


első rész – a kötelmek közös szabályai

szolgáltatásokra vonatkozik. Fizetési kötelezettség például keletkezhet a polgári jogon kívül más jogviszonyokban (például adójogviszonyban) is, de azok nyilvánvalóan nem jelentenek polgári jogi értelemben vett kötelmet. Ezen a téren esetenként vitatott lehet, hogy egy-egy kötelezettség a polgári jog területére tartozó kötelmet jelent-e. Különösen élesen vetődik fel ez a kérdés akkor, ha a kötelezettség valamilyen közjogban gyökerező feladat teljesítésével vagy közjogi alapon járó valamilyen juttatással függ össze. Úgy tűnik a bírói gyakorlatból, hogy az ilyen kötelezettségek magánjogi jellegét elismerik, s ekként ezeket a kötelezettségeket is kötelemként értékelik. Így például több települési önkormányzatnak azt a megállapodását, amely szerint az alapfokú oktatás biztosítására irányuló közjogi kötelezettségüknek akként fognak eleget tenni, hogy az egyikük által működtetett iskolába járhatnak a többi településen lakó diákok is, az iskola fenntartásához pedig a megállapodásban részt vevő mindegyik önkormányzat hozzájárul, a bíróság szerződésnek, s a vállalt kötelezettségeket szerződésből eredő kötelemnek minősítette [BH 2000.454.]. Hasonlóképpen elismerte a bíróság a munkahelyteremtő beruházást szolgáló állami támogatás felhasználásának feltételeiről a támogatást juttató állami szerv és az igénybe vevő vállalkozás közötti megállapodás magánjogi jellegét, s ezzel a megállapodásból eredő kötelezettségek kötelem voltát [BH 1998.600.]. E közjogban gyökerező kötelezettségek magánjogi kötelemként való elfogadásához azonban a bíróságok álláspontja szerint szükséges az, hogy azokat valamilyen, a magánjogban elismert kötelemkeletkeztető tény „átfordítsa” magánjogi kötelemmé. Önmagában egy kormányhatározat, amely egy felszámolás költségeinek a költségvetésre terheléséről rendelkezik, nem keletkeztet a bíróság szerint olyan kötelmet, aminek alapján a felszámolandó cég hitelezőinek az állammal szemben érvényesíthető követelései keletkeznének (BH 2008.306.; hasonló álláspontot tükröz a BDT 2008.1865. szám alatt közzétett döntés is).

A kötelem tartalma Az (1) bekezdésben meghatározott kötelem szerinti szolgáltatás különféle lehet. E szolgáltatások kimerítő felsorolása nem lehetséges, legfeljebb tipikus csoportjai jelezhetők. A (2) bekezdés erre tesz kísérletet, felsorolva a szokásos szolgáltatástípusokat. Mivel a felsorolás a „más magatartás” megjelöléssel végződik, egyértelmű, hogy az adásra (dare), tevékenységre (facere) vagy tevékenységtől tartózkodásra (non facere) irányuló szolgáltatások nem merítik ki a lehetséges szolgáltatások körét. Az egyebek között bizonyosan megemlíthető a készenlétben megnyilvánuló szolgáltatás (praestare), amikor is a kötelezettnek nem kell adnia vagy tennie semmit, hanem készen kell állnia arra, hogy bizonyos feltételek bekövetkezése esetén például adási szolgáltatást nyújtson. A más magatartás körében egyébként bármilyen más szolgáltatás nyújtására szóló kötelezettség is lehet kötelem tárgya. Az adásra irányuló szolgáltatás valamilyen dologra vonatkozó szolgáltatás, amely a dolog tulajdonjogának, illetve birtokának az átengedésére irányul. Dare szolgál3


hatodik könyv – kötelmi jog

tatásnak minősül a pénzfizetésre irányuló kötelezettség is, hiszen a pénz is sajátos dolog [5:14. § (2) bekezdés]. Az egyes kötelmi jogi jogviszonyokban a különböző típusú szolgáltatások együtt is megjelenhetnek akár a szerződés különböző pozícióiban (például a tevékenységre irányuló szolgáltatás ellenértékeként a másik fél pénzszolgáltatást teljesít), akár ugyanazon az oldalon (például ha egy vállalkozó az anyagot is biztosítja a munka elvégzéséhez, akkor egyszerre vállal tevékenységre és adásra irányuló szolgáltatást).

A kötelmi jogi szabályozás diszpozitivitása A Ptk. a kötelmek általános szabályai között mondja ki a jogi szabályozás diszpozitív jellegére vonatkozó szabályt, amely korábban csak a szerződések szabályaira vonatkozóan került megfogalmazásra [régi Ptk. 200. § (1) bekezdés második mondata]. A jogalkotó úgy ítélte meg, hogy a kötelmek körében – függetlenül attól, hogy milyen kötelemkeletkeztető tényből fakad a kötelem – általánosságban is elfogadható a feleknek az a jogosultsága, hogy a törvényben rögzített szabályoktól eltérően szabályozzák saját viszonyaikat. Ez többek között a kötelmi jogi jogviszonyok relatív szerkezetével magyarázható, vagyis azzal, hogy személy szerint azonosított jogalanyok között áll fenn a jogviszony, így ezek a felek képesek arra, hogy egymással egyetértésben eltérő szabályok alá rendeljék saját jogviszonyukat. Ahol – mint a dologi jogi jogviszonyoknál – az egyik póluson álló fél nincs személy szerint meghatározva, eleve lehetetlen a jogviszony alanyai között konszenzust feltételezni. Ahol viszont a felek személy szerint meghatározottak, ott kialakulhat egyező akarat a jogszabályoktól való eltérésről. Ilyen közös akarat nemcsak szerződéses viszonyokban képzelhető el, hanem szerződésen kívüli károkozáson vagy jogalap nélküli gazdagodáson alapuló viszonyokban is. Kétségtelen, hogy például a deliktuális kártérítés körében, ahol a felek a jogviszony keletkezését megelőzően nincsenek egymással kapcsolatban, nehezebben alakulhat ki a felek egyetértése a jogszabálytól való eltérésről, de elvileg nem lehet kizárni ezt sem [vö. 6:526. §]. A diszpozitív szabályozás a szerződési szabadságnak egy fontos alapköve, de ez nem jelenti azt, hogy érvényesülését a szerződési szabályokra kellene szorítani. A kötelmi jogi szabályoktól való eltérésnek feltétele, hogy erről a felek megegyezésre jussanak. Egyoldalúan a kötelmi jogviszonyok alanyai nem tehetik félre a törvényi rendelkezéseket. A jogszabályi rendelkezések – természetüknél fogva – érvényesülésre törekvő normák, ezért az nem igényel külön rendelkezést, hogy a jogszabályokat be kell tartani. Ellenkezőleg, azt kell a jogszabálynak kimondania, ha nem tekinti a normákat feltétlenül érvényesítendő szabályoknak, s ezzel együtt meg kell határoznia az eltérés feltételét. Ez a feltétel a kötelmi jogviszonyok körében a felek megegyezése, illetve az, hogy az eltérést kifejezett norma ne tiltsa. Az eltérés tilalma sok esetben a szerződések tartalmi érvénytelenségére vonatkozó szabályokban jelenik meg. Nyilvánvaló, hogy ha a jogszabály valamilyen szerződési rendelkezést annak tartalma miatt érvénytelennek nyilvánít, az útját állja 4


első rész – a kötelmek közös szabályai

annak, hogy a felek az eltérés lehetőségével élve ilyen tartalmú megegyezést kössenek egymással. Különösen fontos ebben a körben, hogy érvénytelenségi okként jelennek meg olyan általánosan megfogalmazott tételek, melyek szerint a jóerkölcsbe ütköző [6:96. §], vagy a jogszabály megkerülésére irányuló szerződések [6:95. §] is semmisek, s érvénytelenségre vezethet a tisztességtelen szerződési feltételek, illetve általános szerződési feltételek alkalmazása is [6:102–6:106. §§]. Nem megengedett tehát a jogszabálytól való olyan eltérés, amely egyébként kötelező érvényesülést igénylő jogszabályt kíván megkerülni, vagy amely a jóerkölcs vagy a tisztesség követelményeibe ütközne. Különösen a jóerkölcsbe ütközés fogalma nem definiálható pontosan, ezért az eltérő szabályozás határai is ezen a téren rugalmasan változhatnak, s esetről esetre történő megítélést igényelnek. 6:2. § [Kötelemkeletkeztető tények] (1) Kötelem keletkezhet különösen szerződésből, károkozásból, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből, egyoldalú jognyilatkozatból, értékpapírból, jogalap nélküli gazdagodásból, megbízás nélküli ügyvitelből és utaló magatartásból. (2) Egyoldalú jognyilatkozatból jogszabályban meghatározott esetekben keletkezik kötelem. Ezekre a kötelmekre a kötelmek közös és a szerződés általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. (3) Kötelem jogszabályból, bírósági vagy hatósági határozatból akkor keletkezik, ha a jogszabály, a bírósági vagy a hatósági határozat így rendelkezik, és a kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást meghatározza. Ezekre a kötelmekre a kötelmek közös és a szerződés általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A kötelemkeletkeztető tények köre általában Az (1) bekezdés felsorolja azokat a jogi tényeket, amelyeken kötelmek alapulhatnak. A felsorolás nem tekinthető kimerítő jellegűnek, hiszen azt a „különösen” kifejezés vezeti be. A (3) bekezdés fényében meg is állapíthatjuk, hogy a felsorolásból hiányzik a jogszabályon vagy bírósági, illetve hatósági határozaton alapuló kötelmek említése. Az itt felsorolt kötelemkeletkeztető jogi tények közül némelyek részletes, nagy terjedelmű szabályozásban részesülnek a későbbiek során (lásd például a szerződésekre vonatkozó szabályozást, illetve a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályait), más, itt megjelölt kötelemkeletkeztető tények azonban részletes szabályozás nélkül, legfeljebb utaló szabályok megállapításával kerülnek rendezésre. Ez utóbbi csoportba sorolható az egyoldalú nyilatkozatból, illetve a jogszabályból vagy hatósági határozatból eredő kötelmek köre, amelyeket a jogalkotó az e §-ba foglalt szabályozással lezártnak tekint.

5


hatodik könyv – kötelmi jog

Az egyoldalú jognyilatkozat mint kötelemkeletkeztető tény A Ptk. fenntartja azt a szabályozást, amely szerint az egyoldalú nyilatkozatoknak – szemben a szerződésekkel – nem tulajdonít általánosan kötelemkeletkeztető hatást. Nem akármelyik egyoldalú nyilatkozatból származik tehát kötelem, hanem csak azokból, amelyek esetén a jogszabály kifejezetten rendelkezik a nyilatkozat ilyen hatásáról. Példa lehet erre a díjkitűzés [6:588. §], vagy a kötelezettségvállalás közérdekű célra [6:589. §], vagy akár az értékpapírok intézménye [6:565. §]. Ezeket az egyoldalú nyilatkozatokat a törvény a szerződésektől elkülönítve tárgyalja, figyelemmel a szerződésektől való lényegi különbségükre, ugyanakkor a jelen §-ban előírja, hogy azokra a kötelmek általános szabályait [6:1–6:57. §§] és a szerződések általános szabályait [6:58–6:214. §§] is alkalmazni kell. A kötelmek általános szabályainak alkalmazhatósága valószínűleg nem igényelne kifejezett rendelkezést, hiszen a kötelmi jogi könyv szerkezetéből következik, hogy a kötelmek általános szabályai minden kötelemkeletkeztető tényből származó kötelem esetén alkalmazásra kerülnek. Az azonban, hogy a szerződések általános szabályait is alkalmazni kell az egyoldalú nyilatkozatokból eredő kötelmekre, már nem magától értetődő. Nyilvánvaló egyébként, hogy a szerződési szabályok közül azok, amelyek a szerződés kétoldalú jellegével kapcsolatosak (például a felek konszenzusának kialakulására vonatkozó előírások [6:63–6:70. §§]), nem is jöhetnek szóba az egyoldalú ügyleteknél. Viszont az egyoldalú nyilatkozatokra is alkalmazhatóak például a szerződések érvénytelenségének szabályai [6:88–6:115. §§] vagy a szerződések teljesítésére vonatkozó általános előírások [6:122–6:136. §§]. Mivel a most tárgyalt összefüggésben az egyoldalú nyilatkozatok mint köte­lem­ keletkeztető tények kerülnek szabályozásra, a rájuk vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók más, olyan egyoldalú polgári jogi nyilatkozatokra, amelyek más funkciót töltenek be. Így például a tisztán családjogi hatásokat célzó egyoldalú nyilatkozatok minden bizonnyal nem a szerződési szabályok alapján ítélhetők meg [például BH 2003.70.]. Ugyanakkor az egyoldalú nyilatkozatok kötelemkeletkeztető hatását az eddigi bírói gyakorlat viszonylag szélesen értelmezte, s feltehető, hogy ez az értelmezés a jövőben is fennmarad. Ennek értelmében például az egyoldalú nyilatkozatokra vonatkozó szabályt alkalmazhatónak találták a meghatalmazásra is, s ennek megfelelően a meghatalmazás érvényességét is vizsgálhatónak látták a szerződés érvényességének szabályai szerint [BDT 2010.2331.]. Egyoldalú kötelemkeletkeztető nyilatkozatnak tekintették a vételi vagy elővásárlási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatot is [l. például a BH 2012.119.], holott az szervesen beépül a szerződés létrejöttének folyamatába. Ugyancsak az egyoldalú nyilatkozatok szabályai szerint ítélték meg a szerződés teljesítését elismerő nyilatkozatot [BH 2007.18.], amely pedig nem keletkeztet, de önmagában nem is szüntet meg jogosultságot vagy kötelezettséget. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan szerződések, amelyek az egyik felet terhelik kötelezettségekkel, a másik pedig a szolgáltatást ingyen, ellenszolgáltatás nélkül kapja. Az ilyen ingyenes szerződések is szerződések, nem pedig 6


első rész – a kötelmek közös szabályai

egyoldalú nyilatkozaton alapuló kötelmek. Az ajándékozó nyilatkozata az ajándékozási szándékról nem keletkeztet kötelmet, ha a megajándékozott az ajándékot nem fogadja el kifejezett nyilatkozattal vagy legalább ráutaló magatartással.

Jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat mint kötelemkeletkeztető tény Elvileg kötelem keletkezhet jogszabályból vagy bírósági, illetve hatósági határozatból is. Ez esetben azonban nem arról van szó, hogy jogszabály szabályoz valamilyen kötelemkeletkeztető tényt, hanem arról, hogy maga a jogszabály (vagy a határozat) hozza létre a kötelmet. A szerződésekre vonatkozó polgári jogi szabályozás nem hoz létre kötelmet, csak megteremti a jogi kereteit annak, hogy a szerződés kötelemkeletkeztető hatással járjon. Ettől különbözik az az eset, amikor a jogszabály minden további lépés nélkül keletkezteti magát a kötelmet. Ez természetesen csak úgy képzelhető el, ha a jogszabály, illetve a bírósági vagy hatósági határozat mint kötelemkeletkeztető tény megteremti a kötelmi jogviszony létéhez szükséges feltételeket, vagyis meghatározza kellő pontossággal a relatív szerkezetű jogviszony alanyait, illetve rögzíti a kötelmi jogviszony tartalmát is. Bizonyos esetekre a jótállási kötelezettséget jogszabály írja elő kötelező erővel, így az ebből eredő jogok és kötelezettségek a jogszabály hatálya alá tartozó szerződést kötő felek között akkor is fennállnak, ha a szerződő felek ilyen tartalmú megállapodást nem kötöttek egymással. Kötelmi jogviszonynak minősítette a bíróság az állami vállalatok privatizációja során az önkormányzatokat jogszabály alapján megillető privatizációs ellenértékhányadra vonatkozó jogosultságot keletkeztető jogviszonyt [BH 1999.76.], ami megint csak közvetlenül a jogszabályból eredt. A bírósági határozatból eredő kötelem példájaként szokták említeni az előszerződés alapján bíróság által létrehozott szerződésből eredő kötelmet is, megítélésem szerint azonban ez esetben a kötelem a szerződésből származik, s a specialitás csupán abban áll, hogy a szerződés hogyan jön létre. 6:3. § [A kötelem megszűnése] A kötelem megszűnik a) a szolgáltatás teljesítésével; b) abban az esetben, ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a kötelezett, ha e törvény eltérően nem rendelkezik; c) a kötelezett halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha kötelezettsége személyesen teljesíthető szolgáltatás nyújtására irányult; d) a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha a szolgáltatást – annak jellegénél fogva – kifejezetten részére kellett nyújtani; e) a feleknek a kötelem megszüntetésére irányuló megállapodásával; f) jogszabályban vagy bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb okból. 7


hatodik könyv – kötelmi jog

A kötelemszüntető tények általában A Ptk. új szabályként összefoglaló módon meghatározza azokat az eseteket, amelyek bekövetkezte folytán a kötelem megszűnik. E megszűnési okok közül több további részletes szabályozást igényel. Így például a törvény a teljesítést mind a kötelmek általános szabályai, mind a szerződési szabályok körében érinti. Az ott szabályozott teljesítés kötelem megszüntető hatása azonban a jelen §-ban írtak szerint következik be. A kötelem megszűnését eredményező okok felsorolását nemcsak mélységében nem tekinthetjük teljes körűnek. Vannak ugyanis olyan további okok, amelyek egyegy kötelemkeletkeztető tényen alapuló kötelmek esetében értelmezhetőek, más esetekben azonban nem működhetnek. Így például a szerződésből eredő kötelmek megszűnnek akkor is, ha a szerződést valamelyik fél egyoldalú nyilatkozattal, teljesítés nélkül megszünteti: eláll a szerződéstől vagy felmondja a szerződést [6:213. §]. Nem szerződésen alapuló kötelmek esetén azonban a felmondás vagy elállás nem értelmezhető, így ezekről az általános szabályok között nem lehetett rendelkezni. Ugyanakkor a 6:213. § rendelkezéseiből egyértelműen levezethető, hogy a szerződés egyoldalú megszüntetése esetén a szerződés alapján keletkezett kötelem is megszűnik, hiszen a felek – vagy a szerződéskötésre visszamenő hatállyal, vagy a jövőre nézve – nem tartoznak a szerződés szerinti szolgáltatásokkal.

A teljesítés mint kötelemszüntető tény Bár a törvény szövege nem emeli ki, de a teljesítésre mint kötelmet megszüntető tényre utalva a jogszabály nyilván a szabályszerű, a kötelem tartalmának megfelelő teljesítését érti [vö. 6:34. §]. A nem szabályszerű teljesítés esetén fennmaradhatnak a teljesítés szabályszerűvé tételéhez szükséges vagy a nem szabályszerű teljesítés hátrányos következményeinek kiküszöbölésére irányuló kötelezettségek, sőt akár újabb kötelmek is keletkezhetnek, hiszen például egy szerződés hibás teljesítése kártérítési kötelezettséget [6:142. §] vonhat maga után.

A confusio mint kötelemszüntető tény Ha jogosulttá és kötelezetté is ugyanaz a személy válik (confusio), a kötelmi jogviszony relatív szerkezete nem tartható fenn, hiszen nincsenek meg a jogviszony különböző oldalán álló különböző személyek, akik között a kötelmi jogi jogviszony fennállhatna. Egy jogalanynak saját magával szemben fennálló kötelmi jogi kötelezettsége vagy jogosultsága általában nem értelmezhető, hiszen annak, hogy valaki saját magától követeljen egy szolgáltatást vagy saját maga részére teljesítsen egy szolgáltatást, általában nincs értelme. Ilyen esetekben tehát helyesebb megoldás, ha a kötelmet megszűntnek tekintjük. Tipikusan ilyen helyzet áll elő akkor, ha az örökhagyó hitelezője válik örökössé, 8


első rész – a kötelmek közös szabályai

s ekként az egyetemes jogutódlás keretében megszerzi az örökhagyó tartozását is. Jogi személyek átalakulása, egyesülése vagy szétválása esetén is előfordulhat, hogy a jogelőd kötelezettségei egy olyan jogutódhoz kerülnek, aki a kötelezettséget megalapozó jogviszonyban jogosulti pozíciót tölt be. Természetesen a confusio kötelemszüntető hatása csak abban a relációban és csak olyan mértékben érvényesül, ameddig a jogosult és a kötelezett személye azonossá válik. A régi Ptk. kifejezetten rendelkezett arról, hogy a szerződésnek a jogosult és a kötelezett személyében bekövetkező egyesülése miatti megszűnése nem érinti harmadik személy jogait és kötelezettségeit [régi Ptk. 322. §]. Ezt a tételt azonban kifejezett rendelkezés nélkül is le lehet vezetni abból a körülményből, hogy egy relatív szerkezetű jogviszonyból eredő kötelezettség megszűnése is csak e relatív viszonyban értelmezhető, s nem lehet hatása más személyek közötti viszonyokra. Ha tehát például a jogosult egy olyan kötelezettséget szerez meg, amelyért jogelődje más személyekkel egyetemlegesen volt köteles helytállni, a confusio az egyetemleges adóstársak kötelezettségét nem fogja megszüntetni. Bizonyos esetekben a jogosult és kötelezett személyének azonossá válása – speciális jogszabályi rendelkezés folytán – a fentiek ellenére nem vezet a kötelem megszűnéséhez. Például a váltóra vonatkozó szabályok szerint abban az esetben, ha a váltókötelezett szerzi meg a váltót, azt ismét továbbadhatja, tehát a váltóból eredő követelés nem szűnik meg confusio folytán.

A jogosult, illetve a kötelezett halála vagy jogutód nélküli megszűnése mint kötelemszüntető tény Bár a kötelmi jogi viszonyok többségükben olyan vagyoni viszonyokat jelentenek, amelyek esetén közömbös lehet, hogy ki a kötelem kötelezettje vagy jogosultja, mégis lehetnek olyan szolgáltatások, ahol ennek jelentősége van. Bizonyos esetekben – alapvetően tevékenységre irányuló szerződésekből eredő kötelmek esetén – a jogosult szempontjából egyáltalán nem közömbös, hogy ki az a személy, aki a kötelezettséget teljesíteni fogja. Lehetnek tehát olyan szolgáltatások, amelyek akár a jogszabálynál fogva, akár a felek kikötése alapján csak a kötelem eredeti kötelezettje által teljesíthetőek. Vannak továbbá olyan szolgáltatások is, amelyek – megint csak jogszabály erejénél fogva vagy a felek megállapodása szerint – kizárólag meghatározott személy részére teljesíthetőek. A fenti eseteket jól példázza egy természetes személy ápolására, gondozására kötött szerződés, ahol sem a jogosult, sem a kötelezett személye nem felcserélhető. Az ilyen jellegű kötelmek megszűnnek akkor, ha meghal az a kötelezett, akinek a kötelmet személyesen kellett volna teljesítenie, illetve az a jogosult, akinek a javára kellett a szolgáltatást teljesíteni. A kötelem megszűnése ilyen esetekben annak ellenére bekövetkezik, hogy a meghalt természetes személynek szükség szerint van örököse, tehát olyan személy, akire az örökhagyó jogai és kötelezettségei átszállná9


hatodik könyv – kötelmi jog

nak. A halál miatt megszűnő kötelmek azonban nem képezik a hagyaték tárgyát, s nem szállnak át az örökösre. Némileg más a helyzet akkor, ha a személyesen teljesítendő vagy személyes szükségletet szolgáló szolgáltatás kötelezettje vagy jogosultja nem természetes személy, mert az ő esetében a Ptk. nem egyszerűen a megszűnést, hanem a jogutód nélküli megszűnést szabja a kötelem megszűnésének feltételéül. Ebből az következik, hogy ha a jogi személy jogutóddal szűnik meg, akkor a személyéhez kötődő jogok és kötelezettségek is átszállnak a jogutódjára, ami valójában megkérdőjelezi ezeknek a jogoknak és kötelezettségeknek a személyhez kötöttségét.

A felek megállapodása mint kötelemszüntető tény Ellentétben a kötelem egyoldalú megszüntetésének lehetőségével, ami jobbára a szerződések világában értelmezhető, a felek megállapodásával bármilyen kötelem megszüntethető. Akár egy deliktuális kártérítési kötelezettség kötelezettje és jogosultja is megállapodhatnak abban, hogy a kötelezettet nem terheli kötelezettség. Érdemes itt megjegyezni, hogy a 6:8. § (3) bekezdése elismeri és szabályozza azt az esetet, amikor a kötelem jogosultja a jogosultságáról lemond. A hivatkozott szabály a lemondó nyilatkozat értelmezéséről szól, annak joghatásáról nem. Minden bizonnyal a szűk értelmezési szabály figyelembevételével el lehet ismerni azt, hogy a jogosult egyoldalú lemondása is megszüntetheti a kötelmet, akármilyen forrásból származó kötelemről legyen is szó. Ha egy szerződésből eredő jogosultság vagy kártérítési igény jogosultja kijelenti, hogy a neki járó szolgáltatásra nem tart igényt, arról véglegesen lemond, ennek joghatása a kötelem megszűnése kell hogy legyen.

A jogszabályban, bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb ok mint kötelemszüntető tény Elvileg jogszabály – a jogalkotásra vonatkozó keretek között – rendelkezhet a kötelem megszűnéséről, bár a magánjogi jogviszonyokba való ilyen beavatkozást is kivételesnek kell tekinteni, s ha jogszabály rendelkezik egy kötelem megszűnéséről, akkor biztosítania kell a kötelmi jogi jogviszony résztvevői közötti egyensúly fenntartását. A bíróságoknak nincs általánosságban kötelmet megszüntető jogköre. Ahhoz, hogy bíróság ilyen tartalmú döntést hozhasson, jogszabályi felhatalmazásra van szüksége. Ilyen szabályt tartalmaz például a 6:495. § a tartási szerződésekkel kapcsolatban.

10


első rész – a kötelmek közös szabályai

II. Fejezet A jognyilatkozat 6:4. § [A jognyilatkozat] (1) A jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat. (2) Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető. (3) Ha a fél jognyilatkozatát ráutaló magatartással fejezi ki, a jognyilatkozat megtételének a ráutaló magatartás tanúsítása minősül. (4) A hallgatás vagy valamilyen magatartástól tartózkodás a felek kifejezett rendelkezése alapján minősül jognyilatkozatnak.

A jognyilatkozat fogalma A Ptk. a kötelmekre vonatkozó általános szabályok között rendelkezik a jognyilatkozatokról, amelyek a jogi tényeknek azt a csoportját jelentik, amelyben valamely jogalany joghatás kiváltására irányuló akaratát fejezi ki. A kifejezésre jutó és joghatás kiváltására irányuló akaratnak nemcsak a kötelmi jogi jogviszonyok keletkezése, módosítása vagy megszűnése körében van jelentősége, mégis talán ezek a viszonyok – s ezeken belül is leginkább a szerződéses viszonyok – azok, amelyeknél a jognyilatkozat a jogviszony középpontjában áll. Azt a tényt, hogy a jognyilatkozatoknak más típusú jogviszonyok körében is jelentősége lehet, a törvény azzal fejezi ki, hogy a jognyilatkozatokra vonatkozó általános szabályokat alkalmazni rendeli nemcsak a kötelmi jogban, hanem a polgári jog minden más területén is [6:10. §]. Ekként a jognyilatkozatra vonatkozó, itt tárgyalt szabályok érvényesülnek a személyek és a jogi személyek joga, a dologi jog, öröklési jog, sőt akár a családjog területén is – kiegészülve az adott jogterületre vonatkozó speciális szabályokkal. A jognyilatkozatra vonatkozó általános kötelmi jogi szabályok e kiterjesztett alkalmazása tételes jogi alapokkal is rendelkezik, ezt ugyanis a 6:10. § kifejezetten kimondja. Ugyanakkor a jognyilatkozatokra vonatkozó általános szabályozás nem teljes körű: a jognyilatkozatok hatályára, érvénytelenségére és hatálytalanságára a szerződések idevágó általános szabályait kell alkalmazni a 6:9. § szerint, ami azzal a következménnyel jár, hogy a szerződési szabályok a 6:10. § közvetítésével a kötelmi jogon kívül is hatással lesznek.

A jognyilatkozat alakja A Ptk. a korábbi szabályozástól eltérően a jognyilatkozat fogalmát nem szűkíti le arra az esetre, amikor az akarat az emberi nyelv eszközeit felhasználva kerül megfogalmazásra és válik érzékelhetővé, felfoghatóvá a külvilág számára – akár szóban, akár írásban. Bár az (1) bekezdés még alkalmat adna a köznyelvi felfogáshoz köze11


hatodik könyv – kötelmi jog

lebb álló ilyen értelmezésre, a (2) bekezdés azonban egyértelművé teszi, hogy a Ptk. fogalomrendszerében jognyilatkozatnak számít a ráutaló magatartás is, azaz az olyan magatartás, amely nyelvi megformálás nélkül képes a joghatás kiváltására irányuló akarat megjelenítésére és közvetítésére. A régi Ptk. is elismerte azt, hogy ráutaló magatartással ki lehet fejezni szerződéses akaratot, de az ilyen magatartást nem minősítette jognyilatkozatnak, hanem ezzel összefüggésben szerződéskötésről, illetve a szerződési akarat kifejezéséről beszélt [régi Ptk. 216. § (1) bekezdés]. A fogalom tartalmának változásától függetlenül egyértelműen megállapítható, hogy a polgári jogi jogviszonyokban joghatást kiváltó akarat kifejeződését jognyilatkozatnak kell tekintenünk, s e jognyilatkozatok megtehetők szóban, írásban, illetve ráutaló magatartással is. Természetesen ez csak olyan általános szabály, amely a jognyilatkozatok megtételének elvileg lehetséges módjait sorolja fel, s nem jelenti azt, hogy bármelyik jognyilatkozat bármilyen formában érvényesen megtehető; bizonyos jognyilatkozatokra a törvény meghatározott alakisági követelményeket szabhat. Az írásbeli nyilatkozatokról a törvény külön §-okban rendelkezik részben a kötelmek általános szabályai [6:7. §], részben a szerződési szabályok [6:70. §] között. A ráutaló magatartásról azonban ebben a §-ban beszél a jogszabály.

A ráutaló magatartás mint jognyilatkozat A (3) bekezdés igyekszik egyértelművé tenni, hogy a ráutaló magatartással kifejezett akarat pusztán a magatartás tanúsításával, minden további nélkül jognyilatkozatnak fog minősülni, s alkalmas lehet az általa célzott joghatás kiváltására. Arról, hogy milyen magatartások tekinthetők valamely akarat joghatás kiváltására alkalmas kifejeződésének, a törvény további eligazítást nem nyújt, ezért a bírósági gyakorlatra marad ennek esetről esetre történő tisztázása. Az eddigi gyakorlat szerint például a szerződéses akarat kifejezésére alkalmas lehet a szolgáltatás teljesítésének elfogadása [BH 2012.170.]. Hasonló a helyzet a közüzemi szolgáltatásoknál, ahol a szolgáltatás igénybevételével mint ráutaló magatartással jöhet létre a szerződés [BH 2002.436.]. A bíróság az adásvételi szerződés hatálybalépéséhez szükséges nyilatkozattal azonos hatású ráutaló magatartásnak tekintett a vétel tárgyának a birtokbavételét is [BH 2008.182.]. Az engedményezési szerződés létrejöttét eredményező ráutaló magatartásnak minősítette a bíróság az engedményezésről szóló nyilatkozatban megjelölt új jogosultnak azt a lépését, hogy az engedményezett követelést bíróság előtt perben érvényesítette [BH 2003.282.].

A hallgatás mint ráutaló magatartás A korábbi szabályozástól némileg eltérően szabályozza a Ptk. azt a kérdést, hogy lehet-e az akarat kifejezéseként értékelni a hallgatást vagy valamely magatartástól 12


első rész – a kötelmek közös szabályai

való tartózkodást. Nyilvánvaló, hogy ezek a körülmények legfeljebb ráutaló magatartásnak minősülhetnének, hiszen írásbeli vagy szóbeli nyilatkozatról nem lehet szó. A kérdés tehát az, hogy a hallgatás vagy magatartástól tartózkodás lehet-e joghatás kiváltására irányuló ráutaló magatartás. A (4) bekezdés szerint ilyen hatást csak akkor lehet tulajdonítani a hallgatásnak, tartózkodásnak, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak. A korábbi szabályozás szerint ugyanilyen hatása volt annak, ha jogszabály rendelkezett ilyen módon. Ennek a fordulatnak a kimaradása azt a látszatot keltheti, hogy jogszabály már nem rendelkezhet arról, hogy a hallgatás ráutaló magatartásnak minősül. A valóságban azonban van ilyen tartalmú rendelkezés [lásd például a 6:444. § (1) bekezdését], ami nyilvánvalóan érvényesülhet akkor is, ha az általános kötelmi jogi rendelkezések erre nem utalnak. A jogszabályra való utalás éppen azért maradhatott ki, mert a jogszabálynak külön felhatalmazás nélkül is az a hatása, hogy az érvényesülni fog, tehát felesleges külön rendelkezni erről. Azt azonban, hogy jogszabályi rendelkezés nélkül a hallgatás vagy valamilyen magatartástól való tartózkodás minősülhet-e ráutaló magatartásnak, rendeznie kellett a jogszabálynak, s azt a szűkebb megoldást választotta, amely szerint ehhez a felek előzetes megállapodása szükséges. Vagyis, ha a felek rendezik egymás között a szerződéskötés módját, s ennek során kitérnek arra, hogy valamelyik fél a szerződési akaratát hallgatással vagy valamely magatartástól való tartózkodással is kifejezheti, akkor ennek megfelelően lehet eljárni, egyébként azonban a hallgatásnak vagy tartózkodásnak nem lesz ilyen hatása. 6:5. § [A jognyilatkozat hatályosulása] (1) A jelenlevők között tett jognyilatkozat nyomban hatályossá válik. Jelenlévők között tett a jognyilatkozat abban az esetben, ha a jognyilatkozat tartalmáról a címzett annak megtételével egyidejűleg tudomást szerez. (2) A távollevők között tett jognyilatkozat a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá. (3) A ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a címzett tudomásszerzésével válik hatályossá. (4) A nem címzett jognyilatkozat megtételével válik hatályossá.

A jognyilatkozat hatályosulása általában Az előző §-ból egyértelműen megállapítható, hogy a jognyilatkozat joghatás kiváltását célozza. Nem mellékes kérdés, hogy mikortól, milyen időpontban képes e hatás kiváltására. Erre a kérdésre válaszolnak a jognyilatkozat hatályával kapcsolatos rendelkezések. Egy jognyilatkozat létezhet olyan módon is, hogy az még nem hatályosul, azaz nem képes a joghatások kiváltására. Ha valaki például leírja szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát, de azt nem juttatja el a címzetthez, a nyilatkozat írásbeli formában létezik ugyan, de joghatás nem fűződik hozzá, például nem eredményez ajánlati kötöttséget. A korábbi Ptk. a szerződési nyilatkozatok hatályosságáról differenciáltan rendel13


hatodik könyv – kötelmi jog

kezett aszerint, hogy milyen eszközzel tették meg azt [lásd a régi Ptk. 214. § (1) bekezdését], míg a szerződés létrejöttének időpontját attól függően határozta meg, hogy jelenlévők vagy távollévők között jön-e létre a szerződés [lásd a régi Ptk. 213. § (1) bekezdését].

A címzett jognyilatkozat hatályosulása A Ptk. a jognyilatkozatok hatályosulását nem azok megtételének eszközéhez, módjához kívánja kötni, hanem ahhoz, címzett vagy nem címzett nyilatkozatról van-e szó, s hogy a címzett nyilatkozat megtételre jelenlévők vagy távollévők között kerül-e sor.

A jelenlevők között tett címzett jognyilatkozat hatályosulása A címzett nyilatkozatoknál fontos két fogalom közül a jelenlévők közötti nyilatkozattételt írja körül a törvény, amiből az következik, hogy minden olyan eset, ami nem fér bele ebbe a fogalomba, az távollévők közötti nyilatkozattételnek minősül. A jelenlévők fogalma nem a földrajzi vagy helyi együttlétet jelenti, hanem azt, hogy a címzett a nyilatkozat megtételével egyidejűleg tudomást szerez-e a nyilatkozat tartalmáról. Ebben az értelemben a telefonon vagy számítógépes hálózaton keresztül folytatott beszélgetés vagy akár szöveges üzenetváltás során tett nyilatkozat is jelenlévők között megtett nyilatkozat lehet annak ellenére, hogy nyilatkozó és a címzett között jelentős földrajzi távolság lehet. A jelenlévők közötti nyilatkozat hatályosulásának a címzett tudomásszerzése és nem a tudomásszerzés lehetősége a kritériuma. Ilyen módon egy írásbeli vagy egy hangüzenet elküldése nem minősül jelenlévők között megtett nyilatkozatnak, ha arról a másik fél nem szerez egyidejűleg tudomást. Mivel a jelenlévők közötti nyilatkozattételnek fogalmi eleme a címzett egyidejű tudomásszerzése, indokolt lehet, hogy az ilyen nyilatkozat a megtételének időpontjától, azonnal képes legyen a joghatások kiváltására.

A távollevők között tett címzett jognyilatkozat hatályosulása Az olyan nyilatkozatok, amelyekről a címzett nem szerez azonnal tudomást, a célzott joghatásuk kiváltására sem lehetnek alkalmasak addig, amíg a címzettnek esélye sincs a nyilatkozat tartalmának megismerésére. Ugyanakkor a hatályosuláshoz a tudomásszerzést sem lehet megkövetelni, ugyanis ebben az esetben túlzottan egyoldalúan az egyik félen múlna a nyilatkozat hatályossá válása, s komoly bizonyítási nehézségek is felmerülhetnének. A Ptk. ezért a távollévők között tett nyilatkozat esetén a nyilatkozatnak a címzetthez való megérkezését írja elő a nyilatkozat hatályossá válása feltételeként. A megérkezés többnyire valamilyen módon – tipikusan írásban – rögzített nyilatkozatot feltételez, de ezt nem lehet kizárólagosnak tekinteni: szóbeli üzenet esetén 14


első rész – a kötelmek közös szabályai

is értelmezhető a nyilatkozatnak a címzetthez való megérkezése. Kétségtelen, hogy a szóbeli üzenet megérkezése csak a címzett tudomásszerzésével képzelhető el, az írásbeli nyilatkozat megérkezése azonban bizonyosan nem igényli a tudomásszerzést, hanem csak olyan helyzetet kell elérni, hogy az írásbeli nyilatkozat a címzett számára megismerhető legyen. Ha a postán továbbított írásbeli nyilatkozat megérkezik a címzetthez, s bedobják a postaládájába, akkor már csak a címzetten múlik, hogy azt ténylegesen megismeri-e, s ha igen, mikor. Ezért lehet indokolt, hogy már a megérkezéssel beálljanak a nyilatkozat hatásai, azaz a nyilatkozat hatályossá váljon. Az eddigi bírói gyakorlat a megérkezést egyes esetekben ellentétesen értelmezte, s például nem tekintette megérkezettnek azt az írásbeli nyilatkozatot, amelynek kézbesítését a posta megkísérelte, de a címzett értesítés ellenére nem jelentkezett a küldeményért, ezért azt „nem kereste” jelzéssel küldte vissza a feladónak [LB Gfv. IX.30.236/2011/4.]. Hasonló tényállás mellett egy másik ügyben a bíróság úgy érvelt, hogy ha a címzett hibájából maradt el a kézbesítés, akkor a küldeményt mégis megérkezettnek kell tekinteni [BH 2011.68.], s beállnak az írásbeli nyilatkozat hatásai. Némileg más esetet jelent az, amikor a postai küldeményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a címzett az adott címen ismeretlen. Ilyenkor a címzettnek nincs meg az esélye sem a küldemény átvételére, ezért a küldeményt nem lenne indokolt megérkezettnek tekinteni [lásd LB Gfv.IX.30.345/2010/6.].

A ráutaló magatartással tett címzett jognyilatkozat hatályosulása Külön rendelkezik a törvény a ráutaló magatartással tett, de címzett nyilatkozat hatályosulásáról. Ehhez a címzett tudomásszerzésére van szükség, akár jelenlévők, akár távollévők között történik a nyilatkozat megtétele. Mivel a ráutaló magatartás a nyilatkozó akaratát kifejező cselekvés, ezért ezzel kapcsolatban a tudomásszerzés lehetősége nem lehet elegendő, indokolt magát a tudomásszerzést megkövetelni a hatály beálltához.

A nem címzett jognyilatkozat hatályosulása Nem címzett jognyilatkozatok esetén a törvény a nyilatkozat megtételét elegendőnek tekinti a nyilatkozat hatályosulásához. Ezt a bírói gyakorlatban minden bizonnyal úgy lenne helyes értelmezni, hogy e nyilatkozatokkal kapcsolatban is követelmény lenne legalább a megismerés lehetősége. Egy nyilvános részvényjegyzésre szóló felhíváshoz nyilván nem kapcsolódnak joghatások addig, amíg nem teszik lehetővé a nyilatkozat megismerését a nyilvánosság számára. Hasonlóképpen egy díjkitűzést [6:588. §] tartalmazó nyilatkozat is mindaddig, amíg nem teszik közzé, nem keletkeztet jogokat és kötelezettségeket. 6:6. § [Alakisághoz kötött jognyilatkozat] (1) Ha jogszabály vagy a felek megállapodása a jognyilatkozatra meghatározott alakot rendel, a jognyilatkozat ebben az alakban érvényes. 15

Polgári Jog kommentár III. – részlet  
Polgári Jog kommentár III. – részlet  

Részlet a Polgári Jog Kommentár a gyakorlat számára című kapcsos kiadvány III. kötetéből.

Advertisement