1994. évi LIII. törvény

Page 107

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról Hatályosság: 2013.01.01 - 2013.06.30

Jogkódex - Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek www.hvgorac.hu

A VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET KÖZÖS SZABÁLYAI Az eljáró szervek és személyek A végrehajtói tevékenység keretei A végrehajtási szervezet felügyelete XIX. FEJEZET AZ ÖNÁLLÓ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ A végrehajtói szolgálat keletkezése A végrehajtói szolgálat megszűnése A végrehajtói szolgálat szüneteltetése A végrehajtói szolgálattal kapcsolatos eljárás Önálló bírósági végrehajtó-helyettes Végrehajtójelölt Végrehajtók közös irodája A végrehajtó helyettesítése A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara A végrehajtó díjazása Végrehajtói iroda Közigazgatási hatósági ügyek intézése XX. FEJEZET A TÖRVÉNYSZÉKI VÉGREHAJTÓ A törvényszéki végrehajtó feladata A törvényszéki végrehajtó szolgálati viszonya Törvényszéki végrehajtó-helyettes Törvényszéki végrehajtójelölt A törvényszéki végrehajtó helyettesítése Utaló rendelkezés XXI. FEJEZET A VÉGREHAJTÁSI ÜGYINTÉZŐ A végrehajtási ügyintéző feladata A végrehajtási ügyintéző szolgálati viszonya A bírósági titkár és a bírósági ügyintéző végrehajtási jogköre XXII. FEJEZET FEGYELMI FELELŐSSÉG A fejezet alkalmazási köre Fegyelmi vétség Fegyelmi büntetések A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése A fegyelmi vétség elévülése A fegyelmi ügyben eljáró szervek A fegyelmi eljárás megindítása Fegyelmi vizsgálat Az elsőfokú fegyelmi tanács eljárása Fegyelmi határozat Jegyzőkönyv fegyelmi ügyben Fellebbezés fegyelmi ügyben A másodfokú fegyelmi tanács eljárása Fegyelmi intézkedés Felfüggesztés A büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések Új eljárás kezdeményezése A fegyelmi eljárás költsége A fegyelmi büntetés nyilvántartása A fegyelmi büntetés jogkövetkezményének megszűnése Alkalmatlanság Fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyban álló személyekkel szemben HATODIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Nyomtatta: Teszt (2013. 01. 23.) 107. oldal

70 70 71 72 72 72 72 75 76 77 77 78 78 79 79 85 86 88 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98