Page 1

Efteruddannelse for ejendomsbranchen Efterår 19 INVESTERING & FINANSIERING

FORENINGSRET

BOLIGLEJEMÅL

BYGGERI & RENOVATION

ERHVERVSLEJEMÅL

KOMMUNIKATION

EA-UDDANNELSEN

1


Velkommen til efterårssæsonen 2019 Ejendomsbranchen er i skarp konkurrence med andre brancher om at tiltrække de unge kvikke hoveder og fastholde seniorer og sølvræve, der hellere end gerne må blive ved lidt længere. Branchen er under konstant forandring. Det er ”license to operate”, at virksomhederne hele tiden er ajour med den regulatoriske udvikling, hvor pilen fortsat peger på dybere og mere detaljeret regulering af selv små forretningsprocesser, men heldigvis er vi også i et meget konkurrencepræget marked, hvor branchens virksomheder bliver stadigvæk

Vi har spurgt vores kursister På en skala fra 1 til 5: Angiv din tilfredshed med det faglige indhold og niveau

dygtigere til at levere på kundernes efterspørgsel i relation til digitalisering, drifts- og værdioptimering, tilgængelighed, convenien-

staben med de dygtigste advokater, revisorer,

kursusrække og blive certificeret ejendomsin-

ejendomsadministratorer, ingeniører og

vestor. Alt sammen tiltag, der er udviklet for

Som førende leverandør af uddannelser til

arkitekter, der alle er i stand til at formidle

at imødekomme den stigende efterspørgsel

ejendomsbranchen arbejder vi for at sikre et

ofte kompliceret viden praksisnært, så der

på fleksible efteruddannelsestilbud med høj

bredt udvalg af aktuelle og fagligt relevante

er umiddelbart udbytte både for de enkelte

faglighed, der kan tilpasses en travl hverdag,

uddannelsestilbud, der understøtter ejen-

kursister men også for de virksomheder, der i

og hvor den studerende løbende kan genbe-

domsbranchens behov, herunder udfordringer

vidt omfang finansierer kursusudgifterne.

søge læringsplatformen.

EjendomDanmarks efteruddannelsestilbud

Du kan læse meget mere om de enkelte

spænder vidt fra vores klassiske halv- eller

tilbud og tiltag i dette kursuskatalog.

ce og service.

med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere samt udvikling af nye services. Vi evaluerer løbende de enkelte kurser på

heldagskurser til et helt uddannelsesforløb på

faglighed, undervisningsmateriale, undervi-

EA-uddannelsen, der fra efteråret 2019 æn-

sernes pædagogik og formidlingsevner. Vores

drer form og overgår fra klasseundervisning

Morten Østrup Møller

egne medarbejdere bedriver en omfattende

til ”blended learning”. Fra efteråret bliver

Juridisk direktør

undervisning, og ofte supplerer vi underviser-

der også mulighed for at gennemføre en

EjendomDanmark

God læselyst og på gensyn i kursuslokalet.

Foto: iStock.com/Camilla Rønde.

2

www.ejd.dk


l Fleksibelt læringsmiljø

l Styrk dine kompetencer

l Få en solid faglighed

l Optimer din arbejdssituation

Indhold

Bliv ejendomsadministrator (EA) Læs mere fra side 30 Praktiske oplysninger Introduktion til EA-uddannelsen................................................................ 30 Tilmelding og afbestilling.......................................................................... 35 Kursuskalender........................................................................................... 36

Foreninger

Foto: iStock.com/Koldunova_Anna.

Naboskader ved byggeri Bliv klædt på til at håndtere naboretlige tvister i praksis. Læs mere om kurset på side 16.

Digital tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til ejerforeninger....7 Alt om generalforsamlinger – fra en praktisk synsvinkel........................... 7 Administration af andelsboligforeninger.................................................... 8 Administration af ejerforeninger................................................................ 8

Erhvervslejemål Grundkursus: Erhvervslejeret I................................................................... 10 Grundkursus: Erhvervslejeret II.................................................................. 10 Erhvervslejekontrakter i praksis................................................................. 11 Markedsleje i erhvervslejemål................................................................... 11

Boliglejemål

Foto: iStock.com/Artursfoto.

Alt om generalforsamlinger Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger. Læs mere om kurset på side 7.

Indgåelse af boliglejekontrakter – Typeformular A, 9. udgave............... 13 Forbrugsregnskaber................................................................................... 13 Gennemgribende forbedrede boliglejemål og BRL § 5, stk. 2................ 14 Grundkursus: Lejeret I og II........................................................................ 14 Ind- og fraflytning i teori og praksis.......................................................... 15 Nyhedskursus: Bolig- og erhvervslejeret................................................... 15 Forbedringer............................................................................................... 16 Naboskader ved byggeri – hvordan sikrer du dig?................................... 16 Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål............................................ 17 Husorden i praksis...................................................................................... 17 Lejeretlig due diligence............................................................................. 18

Investering & finansiering Driftsoptimering ........................................................................................ 20 Ejendomsfinansiering ................................................................................ 20 Ejendomsinvestering for begyndere ........................................................ 21 Generationsskifte i ejendomsvirksomheder ............................................ 21 Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme ................... 22 Køb og salg af investeringsejendomme .................................................. 22 Min første udlejningsejendom ................................................................. 23 Nyhedskursus i værdiansættelse .............................................................. 23 Virksomhedsformer og -strukturer for ejendomsvirksomheder ............. 24

Byggeri & Renovering Foto: iStock.com/Olaser.

Min første udlejningsejendom Få et grundlæggende kendskab til investering i fast ejendom. Læs mere om kurset på side 23.

AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår.......................................................... 26 Renovering og ombygning af ejendomme............................................... 26 Energirenovering af bygninger.................................................................. 27

Kommunikation Konflikthåndtering..................................................................................... 29 Den gode kontakt til kommunen.............................................................. 29

3


Vores undervisere Vores undervisere er anerkendte jurister og økonomer, som har været med til at udvikle EA-uddannelsen og kurserne gennem mange år. De har flere års erfaring i ejendomsbranchen og en stor viden, som de brænder for at dele med studerende og kursister. Underviserne inddrager løbende ny viden, cases og praksis i undervisningen. De inddrager også din dagligdag som cases på den teori, som gennemgås på det pågældende fag eller kursus. En del af underviserne er ansat i EjendomDanmarks sekretariat, hvor de til daglig arbejder med erhvervs- og boliglejeret, ejendomsinvestering, værdiansættelse og dataindsamling og -analyse. Vores jurister og økonomer deltager blandt andet i relevant udvalgs- og høringsarbejde, giver juridisk og økonomisk rådgivning, skriver artikler, vejledninger og bøger og har en stor ekspertise inden for investeringsejendomme. De har dermed en stor erfaring med at formidle og dele deres viden. Vi har desuden en række eksterne eksperter tilknyttet vores uddannelses- og kursusaktiviteter, som er blandt de dygtigste på deres faglige felter. Her ser du et udpluk af vores undervisere.

Seniorøkonom Mikkel Alsø, EjendomDanmark.

Advokat, partner John Bjerre Andersen, DLA Piper.

Chefanalytiker Jeppe Borre, Totalkredit.

Driftskonsulent Henrik Christensen, DEAS.

Advokat, partner Luise Christensen, Plesner.

Advokat Mogens Dürr, DEAS.

Super brugbart kursus, når man som mig er ny på området”. Anne, deltager på kursus forår 2019. Chefrådgiver Jan Ellebye, EjendomDanmark.

Økonomisk konsulent Kristian EngelundMikkelsen, EjendomDanmark.

Juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Director Jakob Hermann, PwC.

Udviklingschef, Mark Howell, Niras.

Advokatfuldmægtig Pernille Lind Husen, Husen Advokater.

Juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Altid meget professionelle kurser, hvor jeg har indtryk af at EjendomDanmark altid er godt opdateret fra Boligministeriet og andre instanser”.

Eva, deltager på kurset Bolig- og erhvervslejeret, efterår 2018.

4

www.ejd.dk

Adm. direktør, seniorpartner, MRICS Morten Jensen, Newsec Advisory.

Advokat Rasmus Juvik

Tax partner, Søren Thorvaldsen Svane Keller, PwC.

Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Sinding & Compagni A/S.


Virkelig grundig gennemgang af hele generalforsamlingens forløb fra start til slut ... Jeg føler mig helt klar til forårets generalforsamlinger efter at have deltaget på kurset.”

Nadia, deltager på kurset Generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger, forår 2019.

Advokat og partner Knud-Erik Kofoed, NT advokater.

Chefrådgiver Einar Krog, Niras.

Der var et højt fagligt niveau og en god dialog med underviserne. Alle kommentarer var relevante og diskussionen løb aldrig ”af sporet”. Alt i alt en rigtig god dag”.

Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone.

Maj-Britt, deltager på kurset Foreningsret, efterår 2018.

Underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen, EjendomDanmark.

Partner, projektleder Jacob Lemche, Peter Jahn & Partnere.

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Ekspertisechef Susanne Balslev Nielsen, Niras.

Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, CEJ.

Advokat, partner Jesper Bøge Pedersen, Bech-Bruun.

Partner Kim Søberg Petersen, PwC.

Advokat, partner Mads Schierbeck, NT Advokater.

Senior Tax Manager Ditte Julie Velling, PwC

Juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, EjendomDanmark.

Partner Jesper Bo Winther, PwC.

Ejendomsadministrator, EA Juridisk konsulent Jens Jørgen Rask, Ramin Salek, JJ-Ejendomsadministration. EjendomDanmark.

Advokat Ulla Zurita, Denlaw Advokater.

Vi har spurgt vores kursister På en skala fra 1 til 5: Angiv din tilfredshed med underviserens evne til at formidle det faglige indhold På en skala fra 1 til 5: Angiv din tilfredshed med underviserens viden om emnet

www.ejd.dk

5


Foto: iStock.com/Sjo.

Foreninger Som deltager på EjendomDanmarks kurser om foreninger vil du blive klædt på til korrekt at løse opgaver om alt fra generalforsamling til opdaterede vedtægter og den daglige administration. Din viden fra kurserne vil for eksempel betyde, at du ikke får vedtaget en beslutning, der ikke vil være gældende ifølge vedtægterne, og at du er opdateret på de kommende regler om tinglysning.

... skønt med 2 undervisere der var inde i både ældre og nyere domme om emnet, og kunne trække henvisninger til domme op af lommen, efterhånden som de forskellige punkter blev gennemgået”. Maj-Britt, deltager på kurset Erhvervslejekontrakter, forår 2019.

Med en praktisk viden om de opgaver, der er særlige ved foreninger, vil du kunne administrere både ejer- og andelsforeninger smidigere. En lang række kompetente undervisere vil give dig konkrete værktøjer til at løfte den løbende drift af foreninger. Ligesom du kan få et indblik i de seneste regler inden for området.

Jeg har absolut fået meget med hjem”. Lisbeth, deltager på kurset Digital tinglysning, efterår 2018.

6


Alt om generalforsamlinger – fra en praktisk synsvinkel

Få styr på de udfordringer, du møder, når du skal tinglyse

Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger.

for en ejerforening og bliv opdateret på de nye regler for

Du får en grundig gennemgang af generalforsamlingens forløb

tinglysningsafgiften, der træder i kraft den 1. juli 2019.

fra start til slut.

På kurset gennemgår vi blandt andet reglerne for oprettelse af ved-

Kurset tager afsæt i de problemstillinger, man oplever i hverdagen før,

tægter og tillæg til vedtægter, herunder hvornår der skal indhentes

under og efter en generalforsamling

samtykke fra ejerne.

Foreninger

Digital tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til ejerforeninger

Du lærer, hvornår der kan træffes beslutninger med den rette stemme-

Efter kurset kan du forestå tinglysning af pant og servitutter for ejerfor-

majoritet. Der vil være praktiske eksempler på, hvad man kan forvente,

eninger.

når man møder som dirigent samt løsningsforslag til, hvordan forskelli-

Kurset fokuserer på de udfordringer, du som administrator kan opleve

ge situationer takles.

i forbindelse med tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til

Fokus er også på tips og tricks i forberedelsen og efterbehandlingen

ejerforeninger. Du får en praktisk gennemgang af anmeldelser af ved-

af generalforsamlingen, så du slipper for de kvaler, dårlig planlægning

tægter og pantesikkerhed i tinglysningssystemet, fuldmagter, herunder

kan medføre lige op til en generalforsamling, ligesom et godt referat er

§ 6 fuldmagter, hvor vi gennemgår nye afgørelser fra Vestre Landsret

guld værd efterfølgende.

omkring § 6 fuldmagter, og vi kigger på, hvordan vi kan bruge dem i vores daglige arbejde.

Kurset giver dig en rigtig god viden om afholdelse af generalforsamlinger i andelsbolig- og ejerforeninger, herunder dirigenthvervet, så du

Vi vil komme ind på ejerforeningers beslutningsdygtighed vedrørende

bliver klar til generalforsamlingerne.

tinglysning af pant. Du vil få gode råd blandt andet i forhold til, hvornår det er nødvendigt af indhente ejernes samtykke til for eksempel vedtægtsændring og pant.

Indhold • Gennemgang af hvad man bør forberede før indkaldelse til generalforsamling, herunder eksempler på udarbejdelse af forslag til afstem-

For at deltage på kurset skal du have et grundlæggende kendskab til

ning på generalforsamling

det digitale tinglysningssystem.

• Tips og tricks til hvad der bør overvejes, når datoen for generalfor-

Indhold

samlingen skal fastsættes

• Seneste nyheder og opdateringer fra tinglysningsretten (inkl. de nye regler for tinglysningsafgift) • Fuldmagter, herunder § 6 fuldmagt, og hvad tinglysningen kræver i forbindelse med fuldmagt • Tinglyste og afviste dokumenter – typiske årsager til afvisning af vedtægter • Praktisk gennemgang af tinglysning ved: -- nye vedtægter

• Hvem har adgang og stemmeret til generalforsamlingen? • Afstemninger og beslutningskompetence, herunder fokus på stemmeregler • Gennemgang af de enkelte punkter på dagsordenen, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget • Særlige forhold angående ekstraordinære generalforsamlinger herunder dagsorden, forslag mv. • Udarbejdelse af referat

-- tillæg til vedtægter -- pantstiftende vedtægter

Se fuld kursusbeskrivelse på www.ejd.dk/kurser

-- forhøjelse af pantstiftende vedtægter -- debitorskifte pantstiftende vedtægter -- debitorskifte med forhøjelse ejerpantebrev -- aflysning af ejerpantebrev med underpant

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 14. november kl. 9.30-12.30.

Kurset holdes i Aarhus Onsdag den 4. december kl. 9.30-12.30.

Undervisningslektioner 3½.

Underviser Advokat Ulla Zurita, Denlaw Advokater.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København Onsdag den 13. november kl. 9.30-16.00.

Kurset holdes i Aarhus Onsdag den 11. december kl. 9.30-16.00.

Undervisningslektioner 7.

Undervisere Direktør Patrick Kuklinski, Cobblestone og juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

7


Foreninger

Administration af andelsboligforeninger

Administration af ejerforeninger

Få styr på reglerne og seneste retspraksis, der gælder for

Få styr på reglerne og seneste retspraksis, der gælder for

andelsboligforeninger, og bliv bedre til at håndtere typiske

ejerforeninger, og bliv bedre til at håndtere typiske

problem­stillinger.

problemstillinger.

Kurset tager udgangspunkt i de almindelige problemer med sær- og

Kurset tager udgangspunkt i ejerforeningernes juridiske opbygning og

fællesråden samt afgrænsningen mellem vedligeholdelse og forbed-

organisation, herunder forholdet mellem ejerforeningens fællesejen-

ringer. Hvem hæfter for hvad, og hvor langt rækker andelshaverens

dom og de enkelte ejeres særejendom (ejerlejlighederne).

ret til at foretage forbedringer. Derudover fokuseres der på de særlige problemstillinger, der opleves ved administration af andelsboligforeninger, herunder problematikken med maksimalprisreglerne, tvungen midtvejsregulering og brug af reguleringsklausuler ved overdragelser, der alle kan føre til overprissager. 

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om blandt andet vedligeholdelsespligtens fordeling. Hvilke forbedringsarbejder må der laves i ejerlejligheden? Hvem hæfter for skader opstået i og uden for ejerlejligheden? Ligesom praktiske problemstillinger i forhold til opkrævning af fællesudgifter og

Formålet med kurset er at give dig et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for andelsboligforeninger. Undervisningen vil tage udgangspunkt i fortolkning af vedtægter, idet dette er udgangspunktet i den daglige drift, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget i undervisningen.

opsætning af altaner vil blive inddraget. Formålet med kurset er at give dig et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for ejerforeninger. Undervisningen vil således omfatte reglerne i ejerlejlighedsloven og normalvedtægten for ejerlejligheder, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget i

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om blandt andet værdifastsættelse af forbedringer, vedligeholdelsespligtens fordeling og overdragelse af andelsboliger. Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger,

undervisningen i relevant omfang. Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med administration af ejerforeninger i forhold til den daglige drift af ejerforeningen.

som opstår i forbindelse med administration af andelsboligforeninger i forhold til den daglige drift.

Indhold

Indhold

• Ejerforeningens struktur og juridiske opbygning

• Andelsboligforeningens struktur og juridiske opbygning

• Ejerlejlighedsejerens råderet og mulighed for at foretage forbedringer

• Relevante regler og praksis, der gælder for andelsboligforeninger

• Vedligeholdelsespligtens fordeling på sær- og fællesejendom

• Andelshavers råderet og mulighed for at foretage forbedringer

• Fordeling af fællesudgifter og afgrænsning til individuelle udgifter

• Vedligeholdelsespligtens fordeling på sær- og fællesejendom

• Hæftelse for fællesudgifter ved ejerskifte

• Overdragelse af andelsboliger

• Husorden

• Relevante regler og praksis, der gælder for ejerforeninger

• Maksimalpris • Overpris

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger

Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Pris eksklusive moms

Kurset holdes i København

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Torsdag den 24. oktober kl. 9.30-16.00.

Kurset holdes i Vejle

Undervisningslektioner

Onsdag den 4. september kl. 9.30-16.00.

7.

Undervisningslektioner 7.

Undervisere

Undervisere

Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, CEJ og juridisk konsulent, advokat

Advokat Rasmus Juvik og juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Foto: iStock.com/Izzetugutmen.

8

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Foto: iStock.com/Olaser.

Erhvervslejemål Kend de seneste regler inden for erhvervslejemål, udform kontrakter med sikker hånd og få styr på markedslejen.

Begge undervisere var meget veloplagte og gode til at formidle. Desuden var der fine eksempler fra virkeligheden/ afgørelser. Vi fik et godt materiale med hjem til vort videre arbejde med erhvervslejekontrakter”.

I efteråret 2019 udbyder EjendomDanmark flere kurser om erhvervslejemål. Med den viden, du får med Tina, deltager efterår 2018. fra kurserne, kan du navigere sikkert gennem regler, lovgivning, faldgruber og udfordringer inden for erhvervslejemål.

Du vil på kurserne blandt andet kunne få praktisk erfaring med kontraktudformning og kendskab til de seneste regler inden for lovgivningen.

Jeg synes, at det var et rigtig godt og brugbart kursus, så tak for det!” Mette, deltager efterår 2018.

9


Erhvervslejemål

Grundkursus: Erhvervslejeret I

Grundkursus: Erhvervslejeret II

Få styr på de grundlæggende regler inden for erhvervslejemål

På grundkursets del II fortsætter vi, hvor vi slap på del I.

og bliv i stand til at håndtere typiske problemstillinger, der

Vi foretager en grundlæggende gennemgang af de øvrige

knytter sig til erhvervslejemål.

emner inden for erhvervslejeretten, så du i større udstrækning

Kurset lægger vægt på lovgrundlaget og den væsentligste relevante retspraksis, og forholdet mellem erhvervslejeloven og den individuelle erhvervslejeaftale bliver gennemgået.

bliver i stand til at varetage administrationen af erhvervslejemål og indgå erhvervslejeaftaler.

Indhold

Vi gennemgår udvalgte emner for at sætte dig i stand til at varetage administrationen af en række af de mest almindelige forhold inden for erhvervslejemål og indgåelse af erhvervslejeaftaler.

• Fremleje • Afståelse og genindtrædelse • Lejers brug af det lejede og forandringer i lejemålet

Indhold

• Vedligeholdelse

• Erhvervslejeloven og aftalefrihed

• Fraflytning og istandsættelse

• Lejekontrakten

• Behandling af tvister

• Erhvervsbeskyttelse og opsigelse

• Lejers betalinger • Betalinger ud over lejen – forbrugs- og ejendomsregnskaber

Erhvervslejeret I og II kan tages som individuelle kurser eller i forlæn-

• Lejeregulering

gelse af hinanden for et større samlet indblik.

Erhvervslejeret I og II kan tages som individuelle kurser eller i forlængelse af hinanden for et større samlet indblik.

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms

Praktiske oplysninger

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Pris eksklusive moms

Kurset holdes i København

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Torsdag den 28. november kl. 9.30-16.00.

Kurset holdes i København

Undervisningslektioner

Torsdag den 21. november kl. 9.30-16.00.

7.

Undervisningslektioner

Undervisere

7.

Advokat, partner Luise Christensen, Plesner, og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Undervisere Advokat, partner Luise Christensen, Plesner, og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Foto: iStock.com/Olaser.

10

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Markedsleje i erhvervslejemål

Lær at udforme en erhvervslejekontrakt og bliv klogere på de

Bliv i stand til at gennemføre markedslejeforhøjelse og lær at

faldgruber, du skal være opmærksom på.

håndtere krav om lejenedsættelse fra lejer.

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis udformer en

Kurset gennemgår systematikken i markedslejereglerne og giver dig et

erhvervslejekontrakt. Du får tips og tricks til, hvad du skal skrive i

indblik i de særlige juridiske problemstillinger, du bør være opmærk-

kontrakten. Der er både tale om strategiske overvejelser og forslag til

som på i forbindelse med regulering af markedslejen. Vi inddrager den

formuleringer. Målet er, at du efter kurset er i stand til at forhandle og

nyeste relevante retspraksis om markedslejetvister.

udarbejde erhvervslejekontrakter.

Erhvervslejemål

Erhvervslejekontrakter i praksis

Vi vil dykke ned i erhvervslejekontraktens betydning for adgangen til at

På kurset bliver der redegjort for håndteringen af særlige problem-

kunne regulere markedslejen. Vi vil også give gode råd om de praktiske

stillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en

overvejelser, man bør gøre sig forud for en varsling om markedsleje-

erhvervslejekontrakt bør indeholde.

forhøjelse og efterfølgende, hvis der opstår en tvist mellem lejer

Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål. Kurset er i vid udstrækning baseret på EjendomDanmarks koncepter for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af de centrale kontraktvilkår sker med udførlig henvisning til relevant retspraksis.

og udlejer. Vi vil komme ind på den nyeste relevante retspraksis om erhvervslejekontraktens udformnings betydning for muligheden for at gennemføre markedslejereguleringer. På kurset kommer vi også ind på, at der i retstvister om markedslejens størrelse skal tages højde for samtlige relevante aftaler og aftalevilkår for de pågældende lejemål, og at alle sådanne relevante oplysninger skal fremlægges. Du får indsigt i reglerne og reguleringen af markedsleje i erhvervslejemål.

Det forudsættes, at du har et generelt kendskab til erhvervslejeloven.

Indhold

Indhold Begrebet markedsleje, herunder:

• Fastsættelse af lejemålets størrelse

• Forbedringer

• Lejemålets anvendelse • Erhvervsbeskyttelse – Hvad er det, og hvilke konsekvenser har det? • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen • Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler • Fordele og ulemper ved lejers ret til afståelse og genindtrædelse • Lejers arbejder i lejemålet

• Lejers branche • Lejemålets fysiske udformning • Lejevilkårene osv. • Væsentlighedskravet • Varsling af forhøjelse eller nedsættelse • Varslingsintervaller • Mulige varslingshindringer

• Fordelingen af vedligeholdelsespligten • Lejemålets ophør: Opsigelse, ophævelse og krav til lejemålets stand ved aflevering

• Aftalt fredning • Aftalt lejeregulering • Aftalt uopsigelighed • Formkrav • Syn og skøn

Praktiske oplysninger

• Sammenligningslejemål • Behandling af tvister

Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Praktiske oplysninger

Kurset holdes i Aarhus Torsdag den 10. oktober kl. 9.30-16.00

Pris eksklusive moms

Kurset holdes i København

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Fredag den 27. december kl. 9.30-16.00.

Kurset holdes i København

Undervisningslektioner

Torsdag den 31. oktober kl. 9.30-13.00.

7.

Undervisningslektioner

Undervisere i Aarhus

4.

Advokat og partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Undervisere

Underviser i København

direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Advokat og partner Knud-Erik Kofoed, NT Advokater og juridisk

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

11


Foto: iStock.com/Olaser.

Boliglejemål Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt, og hvordan gennemfører du en gennem­ gribende modernisering? Reglerne, der gælder private boliglejemål, kan være svære at navigere i.

Super godt kursus med energiske undervisere. God kombi med teori og praksis”.

Martin, deltager på kurset Forbedringer, efterår 2018. Bliv klogere på lejelovgivningens mange begreber og faldgruber. Du får blandt andet den nyeste viden om reglerne omkring ind- og fraflytning, forbrugsregnskaber og hvordan du indgår en boligkontrakt. Deltag også i vores nye kurser, der stiller skarpt på naboret og husorden.

Alle kurserne er baseret på den seneste praksis og lovgivning.

Et virkelig godt kursus, hvor jeg har fået god viden på området. De kunne svare på ALT og var meget kompetente”. Winnie, deltager på kurset Forbrugsregnskaber, efterår 2018.

12


Lær hvordan du udfylder en lejekontrakt korrekt og bliv klogere på, hvordan du undgår fejl, når du anfører særlige vilkår.

Forbrugsregnskaber Bliv klogere på, hvordan du skal aflægge et forbrugsregnskab. Kurset giver dig et kendskab til lejelovgivningens regler om aflæggelse af forbrugsregnskaber og en orientering om de ændringer, der er

Kurset giver dig en grundlæggende gennemgang af udfyldelsen af

sket de senere år, herunder i forhold til forbrugsmåling og udgifter i

den autoriserede boliglejekontrakt – Typeformular A, 9. udgave. På

forbrugsregnskaberne. Fokus vil være på reglerne for boliglejemål, men

kurset vil du også få en gennemgang af de enkelte bestemmelser i

deltagerne vil også blive præsenteret for reglerne for erhvervslejemål,

typeformularen, hvor der vil være særligt fokus på enkelte af typefor-

herunder forskellene mellem bolig og erhverv.

mularens bestemmelser og ændringerne i typeformularen som følge af lovændringerne i lejelovgivningen pr. 1. juli 2015. Hvilke ændringer er der sket fra 8. til 9. udgave af typeformularen? Hvordan imødekommes lovændringerne i § 11 i typeformularen?

Boliglejemål

Indgåelse af boliglejekontrakter – Typeformular A, 9. udgave

Indhold • Forbrugsmåling og krav om opsætning af forbrugsmålere • Forbrugsregnskaber i boliglejemål • Udgifter i forbrugsregnskaber (bolig)

Indhold

• Aflæggelse af forbrugsregnskaber (bolig)

• Indholdskrav til boliglejekontrakter

• Tvister (bolig)

• Anvendelse af digital kommunikation

• Forbrugsregnskaber i erhvervslejemål (hovedtræk)

• Brug af individuel aftale eller blanket – lejelovens § 5 • Håndtering af indkaldelse til indflytningssyn • Gennemgang af §§ 1-10 i typeformular A 9. udgave

Praktiske oplysninger

• Forslag til § 11-klausuler vedrørende blandt andet markedsleje, nettoprisindeksering og vedligeholdelsesfordeling • Overflødige vilkår i § 11

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Onsdag den 4. december kl. 9.30-13.00.

Praktiske oplysninger

Undervisningslektioner

Pris eksklusive moms

4.

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Undervisere

Kurset holdes i København

Juridisk konsulent Ramin Salek og juridisk konsulent Lena Hartmann,

Tirsdag den 24. september kl. 9.30-13.00.

begge EjendomDanmark.

Undervisningslektioner 4.

Underviser Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Foto: iStock.com/Sinenkiy.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

13


Boliglejemål

Gennemgribende forbedrede boliglejemål og BRL § 5, stk. 2

Grundkursus: Lejeret I og II

Få styr på hvilke regler og betingelser der er for udlejning efter

klogere på lejelovgivningen og dens faldgruber.

boligreguleringslovens § 5, stk. 2 om gennemgribende forbedrede lejemål.

Bliv introduceret til lejerettens regler om beboelseslejemål og bliv

Kurset giver dig et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål.

Kurset vil give dig et indblik i de relevante regler samt en udførlig gennemgang af, hvilke kriterier der skal overholdes, for at boliglejemålet kan genudlejes som et gennemgribende forbedret lejemål, hvor lejen kan fastsættes efter det lejedes værdi. Du vil få en detaljeret gennemgang af de mange betingelser i boligreguleringslovens § 5, stk. 2, herunder krav til ejendommen, forbedringsbegrebet, forbedringernes omfang samt krav til opretholdelse af forbedringerne af forbedringerne, for at man fortsat kan leje ud efter

Kurset er baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og tager udgangspunkt i indgåelsen af lejekontrakten og de sædvanlige vilkår, der er omfattet af den autoriserede standardlejekontrakt. Der vil være fokus både på rammerne for og konsekvenserne af lejeaftalen og de vilkår, der har relevans både i lejeperioden og ved lejemålets ophør, herunder misligholdelse af lejekontrakten og udlejers mulighed for ophævelse. Den seneste praksis og lovgivning danner grundlag for gennemgangen,

§ 5, stk. 2 til senere lejere. Der vil også være fokus på lejefastsættelsen samt håndteringen af tvister. Seneste domspraksis om gennemgribende forbedrede lejemål

og det juridiske indhold suppleres med relevante eksempler fra hverdagen som administrator eller ejer. Forhåndskendskab til lejelovgivningen er ikke en forudsætning, da

vil blive inddraget i undervisningen. Et politisk flertal har i forbindelse med debatten om udenlandske investeringer i danske ejendomme nedsat en ekspertgruppe, der skal belyse omfanget og virkningerne af BRL § 5, stk. 2-renoverin-

kurset indeholder en indledende introduktion til lovgrundlaget.

Indhold

ger. Såfremt ekspertgruppens rapport foreligger på tidspunktet for

• Lejelovene og deres indbyrdes sammenhæng

kursets afholdelse, vil indholdet af denne blive gennemgået.

• Ejendomstyper og lejemålstyper • Indgåelse af lejeaftalen

Indhold

• Typeformular A, 9. udgave • Fremleje, brugsrettigheder og adgang

• Det lejeretlige forbedringsbegreb • Hvilke ejendomme er omfattet af BRL § 5, stk. 2? • Energikrav til ejendommen

• Overordnet gennemgang af reglerne for lejefastsættelse og lejeregulering

• Beløbsgrænserne i BRL § 5, stk. 2 • Hvornår er lejemålets værdi væsentligt forøget? • Orienteringspligten af de øvrige lejere

• Depositum og forudbetalt leje • Forbrugsregnskaber, vand og varme • Indflytning, indflytningssyn og mangler

• Lejefastsættelsen

• Vedligeholdelse i lejeperioden

• Forhåndsgodkendelse af lejen

• Fraflytning, fraflytningssyn og istandsættelse

• Bytte

• Husorden

• Opretholdelse af forbedringerne

• Misligholdelse af lejekontrakten, de mest relevante ophævelsesgrun-

• Tvister

de herunder betalingsmisligholdelse

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Pris eksklusive moms

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Medlem: 3.858 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Tid og sted, København

Tid og sted, Aarhus

Tirsdag den 10. december kl. 9.30-16.00.

Torsdag den 14. november kl. 9.00-16.00

Undervisningslektioner

Undervisningslektioner

7.

7.

Undervisere Juridisk direktør Morten Østrup Møller og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, begge EjendomDanmark.

14

• Lejeperioden

Undervisere Advokat Mogens Dürr, DEAS og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, EjendomDanmark.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Nyhedskursus: Bolig- og erhvervslejeret

Bliv klogere på reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn

Bliv opdateret på seneste nyt inden for bolig- og erhvervslejeret.

i boliglejemål, og hvordan du kan imødekomme dem i praksis.

Kurset giver dig en gennemgang af nyhederne inden for bolig- og er-

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige regler, som gælder ved

hvervslejeretten. Det omfatter både relevant retspraksis og nyheder fra

udlejers håndtering af ind- og fraflytninger i boliglejemål. Hvordan

Christiansborg. Kurset giver et bredt overblik, og du får en grundig op-

håndteres reglerne i praksis i forbindelse med udfyldning af flyttesyns-

datering på det nyeste inden for både bolig- og erhvervslejeområdet.

rapporterne og indkaldelse til flyttesyn, og hvad er seneste retspraksis? Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager afsæt i parternes vedligeholdelses- og istandsættelsespligt, behandler kurset også lejelovens regler om vedligeholdelse og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man forstå ved normal istandsættelse / påkrævet vedligeholdelse, og hvornår er der eventuelt tale om misligholdelse af lejemålet?

Boliglejemål

Ind- og fraflytning i teori og praksis

Det er en fordel, hvis du har forhåndskendskab til minimum ét af ovennævnte retsområder. Indholdet af kurset, herunder den tid der bruges på bolig- og erhvervslejeret, afhænger af, hvor meget nyt der er sket inden for de to fagområder i det forgangne år.

Indhold

EjendomDanmarks juridiske konsulent står for den juridiske gennemgang, og en tekniker, der tilrettelægger ind- og fraflytninger, står for den praktiske gennemgang, herunder vil du blive præsenteret for forskellige cases, som du skal løse. Disse cases vil efterfølgende blive drøftet i plenum.

• Omfang og konsekvenser af ændret retspraksis ved domstolene og øvrige tvistemyndigheder • Nye lovændringer, vejledninger og andre tiltag, som har indflydelse på udlejning af bolig- og/eller erhvervslejemål • Andre relevante emner af væsentlig interesse

Indhold • Reglerne vedrørende obligatoriske ind- og fraflytningssyn og

Praktiske oplysninger

-rapporter • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse og misligholdelse

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

• Kort om lejeaftalens vilkår • Gennemgang af cases

Kurset holdes i København

• De nyeste domme og nævnsafgørelser inden for emnet

Mandag den 16. december kl. 9.30-13.00

Kurset holdes i Aarhus Onsdag den 18. december kl. 9.30-13.00

Praktiske oplysninger

Undervisningslektioner Pris eksklusive moms

4.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Undervisere, København

Kurset holdes i København

Juridisk direktør Morten Østrup Møller og juridisk konsulent Lena

Tirsdag den 29. oktober kl. 9.30-16.00.

Hartmann, begge EjendomDanmark.

Undervisningslektioner

Undervisere, Aarhus

7.

Advokat, partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Undervisere Driftskonsulent Henrik Christensen, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

Foto: iStock.com/Olaser.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

15


Boliglejemål

Nyhed Forbedringer Bliv klogere på, hvilke muligheder du har for at forhøje lejen, når der udføres forbedringer, og hvordan proceduren er for at gennemføre en forbedring, samt varsle lejeforhøjelse. Kurset belyser mulighederne for at gennemføre forbedringer i udlejningsejendomme samt hvorledes den efterfølgende lejeforhøjelse

Naboskader ved byggeri – hvordan sikrer du dig? Bliv klædt på til at håndtere naboretlige tvister i praksis – før, under og efter byggeriet. Formålet med kurset er at give dig en grundig indføring i naboretten,

varsles.

og hvordan du kan forholde dig i tilfælde af tvister. Du vil på kurset

På kurset gennemgår vi de lejeretlige regler om forbedringer. Reglerne

begynder, og hvad du skal være særlig opmærksom på, mens byggeriet

vil i et vist omfang blive sat ind i en praktisk kontekst blandt andet i

pågår.

lære, hvilke forholdsregler du kan foretage dig, før naboens byggeri

forhold til projektplanlægning og sikring af dokumentation.

Skulle uheldet være ude, vil kurset også give dig indblik i hvornår og for

Forbedringsbegrebet, reglerne om varsling og beregning af forbed-

hvilke skader, der kan opnås erstatning. Du vil også blive præsenteret

ringsforhøjelser, reglerne om varsling af adgang og iværksættelse,

for hvilke andre muligheder, der er end erstatning samt reglerne for

reglerne om forhåndsgodkendelser og tvister om forbedringer bliver

reklamation og forældelse.

gennemgået. Du vil derudover blive præsenteret for reglerne om aftalte forbedringer og forbedringer i erhvervslejemål i hovedtræk, da

Kurset henvender sig til alle, der står over for et større byggeprojekt

kurset er målrettet forbedringer i boliglejemål. Endelig vil reglerne om

enten som nabo eller som bygherre.

gennemgribende forbedringer ved genudlejning af boliglejemål blive

Kurset vil inddrage praktiske eksempler og nyere retspraksis.

berørt i oversigtsform. For en nærmere gennemgang af gennemgribende forbedringer af

Indhold

boliglejemål henvises til kurset ”Gennemgribende forbedrede boligleje-

• Hvordan skal du som nabo forholde dig før og under byggeriet?

mål og BRL § 5, stk. 2”.

• Hvordan skal bygherre forholde sig før og under byggeriet? • Får du erstatning, hvis noget går galt?

Indhold

• Andre muligheder end erstatning? • Reklamation og forældelse?

• Det lejeretlige forbedringsbegreb • Beregning af forbedringsforhøjelser • Varsling af forbedringsforhøjelse i regulerede og uregulerede kommuner

Praktiske oplysninger

• Varsling af adgang til det lejede • Varsling af iværksættelse

Pris eksklusive moms

• Inddragelse af beboerrepræsentation

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

• Forhåndsgodkendelse

Kurset holdes i København

• Tvister om forbedringsforhøjelser • Aftalte forbedringer (hovedtræk)

Tirsdag den 12. november kl. 9.30-13.00.

• Forbedringer i erhvervslejemål (hovedtræk)

Undervisningslektioner

• Gennemgribende forbedring af boliglejemål (oversigt)

4.

Underviser

Praktiske oplysninger

Advokat, partner Mads Schierbeck, NT Advokater.

Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Tid og sted, København Tirsdag den 1. oktober kl. 9.30-16.00.

Undervisningslektioner 7.

Undervisere Advokatfuldmægtig Pernille Lind Husen, Husen Advokater og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

16

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål

Nyhed Husorden i praksis Bliv klædt på til at håndtere husordenssager i praksis.

Få et overordnet kendskab til erhvervs- og boliglejelovgivningens mange forskellige regler for huslejens størrelse og regulering.

Formålet med kurset er at give dig værktøjer til at behandle husordenssager i praksis. Hele proceduren i en husordenssag bliver gennemgået,

Kurset henvender sig til dig, der har brug for et overordnet kendskab

herunder også sagens behandling i huslejenævn og/eller ved domsto-

til, hvordan huslejen fastsættes i erhvervslejemål og i de forskellige

lene.

typer boliglejemål. Du får redskaber, så du hurtigt kan undersøge og danne dig et overblik over, om huslejen i konkret ejendom er fastsat og reguleret i overensstemmelse med reglerne.

Boliglejemål

Nyhed

På kurset vil du endvidere opnå er praktisk kendskab til, hvilke advarsler, opsigelser og ophævelser skal indeholde, samt hvordan du dokumenterer, at lejer har modtaget henholdsvis din advarsel, opsigelse

Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, økonomi- og regnskabsmedarbejdere, revisorer advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, bedre på til at kunne analysere og rådgive om, hvordan lejen fastsættes og reguleres i erhvervs- og boliglejemål. Aftalepraksis og nyeste domspraksis bliver inddraget i

eller ophævelse. Kurset vil inddrage den nyeste nævns- og retspraksis. Indholdet på kurset fokuserer på reglerne for boliglejemål.

relevant omfang.

Indhold

Reglerne for huslejefastsættelse og -regulering i erhvervs- og bolig-

• Husordensovertrædelser

lejemål er omfattende. De enkelte emner bliver derfor behandlet

• Krav til indholdet af en advarsel, opsigelse eller ophævelse

i hovedtræk, så hvis du har brug for en dybere viden på operativt

• Tvistebehandling i huslejenævn og/eller ved domstolene

niveau i relation til de specifikke huslejeregler, anbefaler vi, at du tager

• Drøftelse af cases, som efterfølgende gennemgås i plenum

EjendomDanmarks specialkurser om omkostningsbestemt leje, forbed-

• Gennemgang af relevante domme og nævnsafgørelser, herunder utrykte afgørelser

ringer, småhuse, markedsleje mv. Det er en fordel, at du har et grundlæggende kendskab til erhvervslejeloven og de to boliglejelove.

Praktiske oplysninger

Indhold • Samspillet mellem lejeloven og boligreguleringsloven. • Grundprincipper i erhvervslejelovgivningen • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Tirsdag den 19. november kl. 9.30-13.00.

lejefastsættelsen • De forskellige måder at fastsætte lejen for i erhverv og boliger • Lejefastsættelsesreglerne

Undervisningslektioner 4.

• Aftaler om regulering af lejen • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk

Underviser

• Det lejedes værdi

Juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

• Markedsleje • Skatte- og afgiftsregulering

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København Tirsdag den 17. september kl. 9.30-16.00.

Undervisningslektioner 7.

Underviser Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

17


Efteruddannelse mellem jul og nytår

Efteruddannelse mellem jul og nytår

For advokater

Har du gennemført de obligatoriske 54 lektioners efteruddannelse? EjendomDanmark har tilrettelagt to kursusforløb specielt for advokater og advokat­fuldmægtige mellem jul og nytår i København. Hvis du deltager på kurserne Erhvervslejekontrakter i praksis og Lejeretlig due diligence opnår du 14 af de obligatoriske efteruddannelseslektioner. Alle EjendomDanmarks kurser opfylder på indholds- og undervisningssiden kvalitetskravene for advokaters obligatoriske efteruddannelse. Så du behøver ikke vente helt til december, hvis du synes vores øvrige kursusudbud er interessant.

Nyhed Erhvervslejekontrakter i praksis

Lejeretlig due diligence

Lær at udforme en erhvervslejekontrakt og bliv klogere på de

BLiv klædt på til at gennemføre en lejeretlig due diligence.

faldgruber, du skal være opmærksom på.

Når du skal gennemføre en lejeretlig due diligence, er det vigtigt at

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis udformer en

vide, hvilke lejeretlige risici, der skal tages med i overvejelserne om

erhvervslejekontrakt. Du får tips og tricks til, hvad du skal skrive i

køb af ejendommen. Her er det centralt at kende konsekvenserne af

kontrakten. Der er både tale om strategiske overvejelser og forslag til

lejekontrakternes vilkår. Du får en gennemgang af faldgruber i nye og

formuleringer.

gamle lejekontrakter. Hvor er der risici eller muligheder for optimering?

På kurset bliver der redegjort for håndteringen af særlige problem-

Det er meget givende for alle, der arbejder med overdragelse af ejen-

stillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en

domme, både som administratorer, ejere og advokater.

erhvervslejekontrakt bør indeholde. Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for

Indhold

udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste

• Nye og gamle lejekontrakter – Hvilke regler gælder?

vilkårs betydning for vurdering af markedslejen.

• Lejefastsættelse, herunder betydningen af det lejeretlige ejendoms-

Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål.

begreb • Byfornyelse og gennemgribende moderniseringers betydning for lejen • Huslejefastsættelse og regulering for lejemål med kapitalafkast, jf. BRL § 9, stk. 2

Se fuld kursusbeskrivelse på side 11.

• Huslejefastsættelse og regulering for lejemål med markedsleje • Huslejevarslinger • Igangværende lejesager

Praktiske oplysninger

• Risikoafdækning • Formkrav ved modernisering af lejligheder

Pris eksklusive moms

• Vedligeholdelseskonti og indberetning til GI

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i Aarhus

Praktiske oplysninger

Torsdag den 10. oktober kl. 9.30-16.00.

Kurset holdes i København

Pris eksklusive moms

Fredag den 27. december kl. 9.30-16.00.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Undervisningslektioner

Kurset holdes i København

7.

Mandag den 30. december kl. 9.30-16.00.

Undervisere i Aarhus

Undervisningslektioner

Advokat, partner John Bjerre Andersen, DLA Piper og juridisk direktør

7.

Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Underviser

Underviser i København

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

18

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Foto: iStock.com/Track5.

Investering & Finansiering Bliv certificeret ejendomsinvestor hos EjendomDanmark Nu har du mulighed for at få papir på, at du er certificeret ejendomsinvestor. Certificeringen som ejendomsinvestor sker på flere niveauer, og i efteråret 2019 er det for første gang muligt at blive certificeret ejendomsinvestor på niveau 1. Investering i ejendomme adskiller sig væsentligt fra investeringer i eksempelvis aktier og

risici, der kan være forbundet med investerin-

Uddannelse er nødvendigt i en branche, der hele tiden forandrer sig. Der stilles nye krav, det finansielle marked ændrer sig, og lovgivningen bliver endnu mere kompleks. Som certificeret ejendomsinvestor får man papir på, at man følger denne udvikling tæt og forstår at navigere i den”.

gen. Denne viden vil være nyttig både for dig,

Henrik Dahl Jeppesen, formand for EjendomDanmark.

obligationer og kræver en grundlæggende økonomisk, juridisk og teknisk viden. En certificeret ejendomsinvestor hos EjendomDanmark vil have tilegnet sig en grundlæggende viden inden for disse områder. Tværfagligheden kan bidrage til en endnu større forståelse af, hvad der skal til for at foretage en fornuftig ejendomsinvestering og hvilke

der selv investerer i ejendomme, eller dig, der arbejder for eller hos en ejendomsinvestor. Nye krav og ny lovgivning er forandringer, som ejendomsbranchen løbende må forholde sig

For at få en certificering skal du tage neden­

I 2020 vil det være muligt at videreudbygge

til. Derfor er det afgørende for virksomheder-

stående kurser og bestå en afsluttende

niveau 1 med et niveau 2.

ne i branchen, at ansatte løbende uddannes

eksamen:

og efteruddannes. Det kan ske ved den praktiske udførelse af jobbet og i kombination med efteruddannelse. En certificeret ejendomsinvestor skal som minimum skal have modtaget grundlæggende undervisning i lejefastsættelse, investeringsteori, finansiering og værdiansættelse. EjendomDanmarks efteruddannelse vil løbende blive evalueret og videreudviklet for at sikre den højest mulige kvalitet.

A. Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål, se side 18

Det er EjendomDanmark som giver certificeringen. Certificeringen kan bruges som bevis på ejendomsbranchens efteruddannelse.

B. Ejendomsfinansiering, se side 20 C. Ejendomsinvestering for begyndere, se side 21

Læs mere Læs mere på www.ejd.dk/investcert

D. Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme, se side 22 E. Afsluttende eksamen

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

19


Investering & Finansiering

Driftsoptimering

Ejendomsfinansiering

Bliv klogere på, hvordan man bruger nøgletal til optimering

Få et indblik i mulighederne for ejendomsfinansiering for

af en ejendoms værdi i driftsfasen.

investeringsejendomme.

Kurset giver dig en forståelse for, hvordan du kan anvende nøgletal til

Skal du træffe beslutning om ejendomsfinansiering, refinansiering, eller

at identificere optimeringsmuligheder af en ejendoms værdi for ejere

har du blot brug for et overblik over mulighederne, så er dette kurset

og brugere.

det rette for dig.

Der er flere ejendomsdatabaser, der bruges i forbindelse med tilstands-

Kurset giver dig et overblik over både nyere og veletablerede mulig-

vurderinger af ejendomme i forbindelse med køb/salg (Teknisk Due

heder for ejendomsfinansiering i såvel store som små ejendomsvirk-

Diligence) og vedligeholdsbudgettering. På kurset får du kendskab til

somheder. Du vil desuden få en generel indsigt i grundlæggende

disse nøgletal og hvordan du anvender dem i praksis. Selv om nøgletal

finansieringsteori, som er en fordel at have kendskab til, når finansie-

eller benchmark ikke er svaret på alt, kan de give overblik og sammen-

ringsbeslutningen skal træffes. 

ligningsmuligheder mht. omkostninger og værdiskabelse. Kurset gennemgår også de risici, der kan være ved vedligeholdelsesbudgettering.

Ejendomsvirksomheder er forskellige, hvorfor der ikke eksisterer én optimal finansieringsløsning. Du opnår derfor kendskab til, hvilke strategi-

Kurset er især relevant for dig, som er driftsansvarlig eller har et over-

ske overvejelser samt omkostnings- og risikovurderinger der bør tages i

ordnet ansvar for ejendomsdrift. Men uanset om du er finansdirektør,

betragtning, når der skal træffes beslutning om ejendomsfinansiering.

HR-direktør, mægler eller driftsansvarlig, har du altid brug for parametre – objektive såvel som subjektive – til vurdering af en ejendoms funktion og dermed dens værdi.

Indhold • Grundlæggende finansieringsteori

Kurset giver dig definitioner, modeller og eksempler, som skal hjælpe

• Nyere og veletablerede lånemuligheder

dig i arbejdet med eksisterende ejendomme og deres optimeringspo-

• Realkreditlån

tentialer.

• Belåningsgrader og bidragssatser • Byggelån

Indhold

• Crowdfunding

• Nøgletal og databaser for nøgletal – deres anvendelse og deres begrænsninger • Specifikt om nøgletal til budgettering af drift og vedligehold • Specifikt om nøgletal og hvordan det påvirker værdiansættelse • Perspektivering og optimeringsmuligheder - hvor giver det værdi? • Cases. Hvordan ser ejendomme ud i forhold til nøgletal, og hvad gør man så? • Fremtidige nøgletal: 12 værdi-parametre til øget værdiskabelse i

• Refinansiering • Sale and lease back • Ejendomsobligationer • Derivater • Omkostnings- og risikovurdering • Strategiske overvejelser • Hvad påvirker finansieringsmulighederne? • Ejendomsvirksomheders forskellige finansieringsbehov

ejendomsbranchen

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger

Pris eksklusive moms

Pris eksklusive moms

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr. 

Kurset holdes i , København

Kurset holdes i København

Mandag den 23. september kl. 9.30-13.00.

Torsdag den 12. december kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner

Undervisningslektioner

4.

4.

Undervisere

Undervisere

Chefanalytiker Jeppe Borre, Totalkredit og økonomisk konsulent 

Udviklingschef Mark Howell, Niras, chefrådgiver Einar Krog, Niras,

Kristian Engelund-Mikkelsen, EjendomDanmark.

ekspertisechef Susanne Balslev Nielsen, Niras og underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen, EjendomDanmark.

20

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Generationsskifte i ejendomsvirksomheder

Få et grundlæggende kendskab til investering i fast ejendom.

Bliv klogere på, hvordan generationsskiftet planlægges i din

Kurset giver dig et indblik i de økonomiske analyser ved investering

ejendomsvirksomhed.

i ejendomme og introducerer dig til forhold og sammenhænge på

Familieejede ejendomsvirksomheder har ikke samme mulighed for

markedet for fast ejendom.

generationsskifte som alle andre familieejede virksomheder.

Du lærer om markedet og sammenhænge på investeringsejendoms-

Indtil der kommer ligestilling for familieejede ejendomsvirksomheder er

markedet, økonomisk tomgang, investeringskalkuler for ejendomme,

det nødvendigt nøje at planlægge generationsskifte efter de gældende

måling af ejendomsafkast og værdiansættelse af investeringsejendom-

regler.

me. Desuden gennemgår vi afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktiv-klasser og ser på forholdet mellem risiko og forventet afkast.

Investering & Finansiering

Ejendomsinvestering for begyndere

Du lærer om reglerne for bo- og gaveafgift.     Du sættes ind i succesionsreglerne og disses begrænsninger via pen-

Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås.

getanksreglen. Der oplyses om ejerskabsformer og værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte. På kurset gennemgås eksempler, som du efterfølgende kan arbejde

Indhold

videre med i din egen familieejede ejendomsvirksomhed.

• Investorer og ejendomsinvesteringer

Indhold

• Ejendomsinvesteringsmarkedet • Økonomisk tomgang

• Familieejede ejendomsvirksomheder

• Måling af ejendomsafkast

• Successionsbetingelserne

• Værdiansættelse

• Pengetankreglen

• Prisdannelsen på fast ejendom

• Gave- og boafgift

• Risiko, afkast og porteføljeteori

• Forberedelse af generationsskifte

• Investering i aktier, obligationer eller ejendomme

• Værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte • Ejerskabsformer • Eksempler på ejendomsvirksomheder

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Pris eksklusive moms

Kurset holdes i København

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Tirsdag den 22. oktober kl. 9.30-13.00.

Kurset holdes i København

Kurset holdes i Aalborg

Tirsdag den 26. november kl. 9.30-13.00.

Torsdag den 24. oktober kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner

Undervisningslektioner

4.

4.

Undervisere

Undervisere Seniorøkonom Mikkel Alsø og økonomisk konsulent Kristian Engelund-Mikkelsen, begge EjendomDanmark.

Tax Partner Søren Thorvaldsen Svane Keller og Senior Tax Manager, Ditte Julie Velling, begge PwC.

Foto: iStock.com/Chaiyon021.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

21


Investering & Finansiering

Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme

Køb og salg af investeringsejendomme

Lær, hvordan du værdiansætter med DCF-modellen i praksis.

investeringsejendomme og -selskaber.

Grundkurset er for dig, der vil lære værdiansættelse med DCF-model-

Kurset giver dig praktisk kendskab til alle væsentlige processer, når du

len. Hvis du skal arbejde med og/eller forstå værdiansættelser med

skal købe eller sælge investeringsejendomme, herunder due diligence,

DCF-modellen, er dette et uundværligt kursus, der sikrer, at du får en

købsaftale, overvejelser om ejerformer, finansiering og ejendommens

grundlæggende og nødvendig viden i dit arbejde og i din forståelse af

udviklingsmuligheder.

Bliv klogere på praktikken i forbindelse med køb og salg af

DCF-modellen.

Kurset giver dig et bredt kendskab til due diligence: Juridisk, teknisk og

Kurset giver dig grundlæggende viden om værdiansættelse af inve-

økonomisk.

steringsejendomme og gør dig i stand til at forstå den afkastbaserede metode og anvende Discounted Cash Flow-metoden (DCF-metoden) i praksis. Excel anvendes til at illustrere den beregningsmæssige effekt af relevante forhold for værdiansættelsen.

Indhold • Købers due diligence • Køb og salg: Juridisk, teknisk og økonomisk

Anbefalingerne, der er udarbejdet i publikationen Værdiansættelse

• Det overordnede investeringsejendomsmarked

af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, vil blive

• Købsaftalen

gennemgået og diskuteret. Praktiske udfordringer og faldgruber vil

• Den tekniske gennemgang

løbende blive drøftet på kurset. Du involveres aktivt ved øvelser, grup-

• Moms og skatter

peopgaver og erfaringsudvekslinger.

• Ejerformer

Det er nødvendigt, at du medbringer en computer.

Indhold • Gennemgang af relevant lovgivning relateret til vurdering af ejendomme • Den afkastbaserede model og første års afkast • Gennemgang af DCF-modellen

• Finansiering

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

• Fastsættelse af forrentningskravet

Kurset holdes i København

• Praktiske erfaringer med og anvendelse af værdiansættelse

Onsdag den 20. november kl. 9.30-14.30.

• Anbefalinger til DCF-modellen • Øvelser i Excel-regneark med DCF-modellen og den afkastbaserede model

Undervisningslektioner 5½.

Undervisere Business Development Director Mark Howell, Niras, advokat,

Praktiske oplysninger

partner, Jesper Bøge Pedersen, Bech-Bruun og Director, MRICS Jacob Hermann PwC.

Pris eksklusive moms Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 7. november kl. 9.30-16.00.

Undervisningslektioner 7.

Undervisere Partner, MRICS Kim Søberg Petersen, FS Real Estate, PwC og økonomisk konsulent Kristian Engelund-Mikkelsen, EjendomDanmark.

22

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Min første udlejningsejendom

Nyhedskursus i værdiansættelse

Få et grundlæggende kendskab til investering i fast ejendom.

Bliv opdateret på værdiansættelse af investeringsejendomme.

Kurset giver nødvendig og aktuel viden om investering i fast ejendom.

Kurset giver dig indsigt i det nyeste inden for værdiansættelse af inve-

Hvorfor investere i fast ejendom? Hvilke faldgruber er der for den nye investor? Hvilken ejendom skal jeg vælge? Hvordan optimeres ejendomme, og hvordan planlægger jeg den daglige drift? Du vil få svar på, hvilke forskellige risici, der er i forbindelse med ejendomsinvesteringer, og du vil få viden om det mest grundlæggende ved belåning af ejendomme.

steringsejendomme. Hvilke nye krav og publikationer er der kommet inden for det seneste år? Hvad betyder det for værdiansættelsen? De nye offentlige vurderinger kommer efter planen i 2020. Hvad betyder de nye offentlige vurderinger? Hvordan ser den markedsmæssige afkastbaserede model ud? På kurset lærer du at anvende og forstå den afkastbaserede model

Kurset er en introduktion for den helt nye eller mindre erfarne ejendomsinvestor.

Investering & Finansiering

Nyhed

med de antagelser, som ligger bag. Der findes forskellige tilgange i markedet til indkomstkapitalisering, og det er afgørende at vide, hvilke antagelser der er anvendt. En af de vigtigste definitioner er fortsat

Indhold

forrentningskravet, som kurset gennemgår.

• Valg af ejendomme

Indhold

• Daglig drift

• Nyt vedrørende værdiansættelse

• Optimering af ejendomme

• Forudsætninger for værdiansættelse

• Værdiansættelse

• Nye anbefalinger

• Finansiering og gearing

• Den afkastbaserede model med tre faser

• Risiko

• Den nye offentlige vurdering

• Investering i andre aktiver

• Forrentningskrav • Håndtering af risiko • Andelsboligvurderinger

Praktiske oplysninger

• Cases med konkrete vurderinger • International perspektivering herunder RICS

Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr. 

Praktiske oplysninger

Kurset holdes i København Onsdag den 2. oktober kl. 9.30-13.00

Pris eksklusive moms

Undervisningslektioner

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

4.

Kurset holdes i København

Undervisere

Fredag den 6. december kl. 9.30-13.00

Ejendomsadministrator, EA Jens-Jørgen Rask og underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen, EjendomDanmark.

Undervisningslektioner 4.

Undervisere Adm. direktør, seniorpartner, MRICS, Morten Jensen, Newsec Advisory og underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen, EjendomDanmark.

Foto: iStock.com/Jirapong Manustrong.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

23


Investering & Finansiering

Virksomhedsformer og -strukturer for ejendomsvirksomheder Få et indblik i hvilken virksomhedsform, der er det bedste valg for din ejendomsvirksomhed. Er din virksomhed nyopstartet, eller overvejer du at omlægge virksomhedsstruktur, fx i forbindelse med vækst, risikohåndtering, ændring i ejerkreds eller som forberedelse til generationsskifte, så er dette det rette kursus for dig. Er det optimalt med stiftelse af kommanditselskab, et anpartsselskab, et aktieselskab eller noget fjerde? På kurset lærer du, hvilke overvejelser der bør betragtes, når du som nyopstartet ejendomsvirksomhed skal træffe beslutning om virksomhedsform, eller hvis du overvejer, om du med fordel kunne omlægge strukturen mere fordelagtigt. Kommercielle- og finansielle overvejelser om valg af virksomhedsform vil også blive gennemgået. På kurset lærer du desuden om hvor stor kapitalbinding, der er i de forskellige virksomhedsformer, hvordan beskatningen er, herunder hvordan overskud beskattes, og om underskud kan fratrækkes. Herudover vil du lære om de forskellige hæftelsesformer, herunder personlig og solidarisk hæftelse. Det er desuden vigtigt at have kendskab til krav for årsrapporter (skal de fx offentliggøres), og hvilke risici er forbundet med de forskellige virksomhedsformer og -strukturer.

Indhold • Typer er virksomhedsformer for ejendomsselskaber • Veletablerede virksomhedsformer og nye muligheder • Kommercielle- og finansielle overvejelser om valg af virksomhedsform • Kommanditselskaber • Holdingselskaber • Skattemæssige overvejelser • Startkapital • Hæftelse • Administrative krav • Risici • Årsrapporter (evt. krav) • Hvad er den bedste virksomhedsform/-struktur? • Virksomheders forskellige behov

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 10. oktober kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner 4.

Undervisere PwC.

Foto: iStock.com/MicroStockHub.

24

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Foto: iStock.com/Ilkercelik.

Byggeri & Renovering Få den nyeste viden og bliv endnu skarpere på, hvad du skal være opmærksom på, når du bygger eller renoverer dine ejendomme. På EjendomDanmarks kurser om byggeri, ombygning og renovering kan du blive opdateret på de seneste regler og få indblik i, hvad du ikke må glemme i processen. Bliv klogere på, hvad du skal huske, når du gennemfører byggeprojekter, og på hvordan du kan løse typiske udfordringer.

Det var super godt at der var mange interessante eksempler fra virkelighedens verden!”.

Tine, deltager på kurset A B 18, forår 2019.

Med en opdateret viden inden for områdets regler og praktisk viden om en bygge- eller renoveringsproces er du langt bedre klædt på til at føre dine og din virksomheds projekter sikkert i mål.

25


Byggeri & Renovering

AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår

Renovering og ombygning af ejendomme

Bliv klogere på det nye aftalesystems opbygning og indhold.

Bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på, når en ejendom

På kurset gennemgås de nye regler med særlig fokus på, hvad der er

skal renoveres eller ombygges.

nyt i forhold til hidtil gældende entrepriseret (AB92). Kurset kommer til

På kurset får du en gennemgang af nogle af de udfordringer, du som

at omfatte både det nye aftalesystems struktur og indhold samt derud-

udlejer eller administrator møder, når der på en ejendom skal planlæg-

over en gennemgang af entrepriserettens traditionelt mest konflikt-

ges og gennemføres bygningsrenovering eller ombygning.

fyldte områder, som gennemgås på grundlag af de nye regler og med inddragelse af hidtidig praksis.

På kurset gennemgår vi, hvad du som udlejer eller administrator skal være opmærksom på inden for byggeteknik og entrepriseret i forbin-

Indhold

delse med renovering eller ombygning af eksisterende ejendomme.

Kurset vil navnlig omhandle følgende emner:

Indhold

• Det nye aftalesystems opbygning og indhold

• Drift, vedligehold og forebyggelse af skader på ejendommen

• Væsentlige nye regler i forhold til hidtil gældende AB-vilkår

• Planlægning af større byggearbejder

• Entreprenørens projektering

• Aftaleindgåelse, herunder valg mellem de forskellige entreprisefor-

• Projektgennemgang

mer

• Byggemøder og fuldmagt

• Sikkerhedsstillelse

• Ekstraarbejde

• Udførelse, herunder byggestyring og aftaler på byggepladsen

• Betaling

• Bygherrens pligter, herunder arbejdsmiljø på byggepladsen

• Forsinkelse og erstatning/dagbod

• Aflevering og mangler

• Mangler og aflevering

• Reklamation og forældelse

• Tvisteløsning

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Pris eksklusive moms

Pris eksklusive moms

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Medlem: 3.585 kr. Ikke-medlem: 4.480 kr.

Kurset holdes i København

Kurset holdes i København

Onsdag den 9. oktober kl. 9.30-16.00.

Onsdag den 25. september kl. 9.30-16.00.

Undervisningslektioner

Undervisningslektioner

7.

7.

Undervisere

Underviser

Advokat, partner Mads Schierbeck, NT Advokater og partner,

Advokat, partner Mads Schierbeck, NT Advokater.

projektleder Jacob Lemche, Peter Jahn & Partnere.

Foto: iStock.com/Gorodenkoff.

26

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Byggeri og Renovering

Nyhed Energirenovering af bygninger Få styr på, hvordan du gennemfører en energirenovering. Kurset giver dig kendskab til væsentlige metoder og processer, når du skal gennemføre energirenoveringsprojekter fra ide- til driftsfase. Der findes talrige eksempler på fejlslagne energirenoveringer, hvor energibesparelsen udebliver. På kurset hører du om, hvad der skal til, for at energirenoveringen lykkes, og den forventede energibesparelse realiseres, når bygningen er taget i drift. På kurset får du gennemgået en case om energiforbedringer, og hvordan du kan beregne en lejeforhøjelse som følge af energiforbedringer.

Indhold • Introduktion til SBi anvisning 269 ”Energirenovering af større bygninger – metode og proces” • Beslutningsgrundlag for at energirenovere • Realisering af forventet energibesparelse • Faldgruber ved energirenovering • Fokuspunkter ved faseskift i byggeprocessen • Beregningsforudsætninger og -værktøjer • Baseline • Målerprojekt • Funktionstest

Praktiske oplysninger Pris eksklusive moms Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København Torsdag den 12. september kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner 4.

Undervisere CivilIngeniør Jacob Birck Laustsen, Energi og indeklima og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

Foto: iStock.com/Skynesher.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

27


Foto: iStock.com/Gilaxia.

Kommunikation Bliv forstået! God kommunikation kan åbne nye døre, spare tid og ressourcer – og sikre dig, at du når i mål med dine projekter eller forhandlinger. Bedre dialog! Få værktøjer til at forebygge og håndtere de konflikter, du kan blive hvirvlet ind i som administrator – både når du selv står i centrum af konflikten eller skal mægle mellem to parter.

Yderst professionel underviser. Levende og meget aktiv og integrerer kursister og virker meget interesseret i løsning af vores problemstillinger”.

Anonym, deltager, efterår 2018.

Forstå din kommune! I efteråret 2019 kan du blive styrket i at få skabt den gode relation til kommunen, hvor du sikrer dig, at din sag rammer det rigtige skrivebord, og din stemme bliver hørt.

28


Konflikthåndtering

Den gode kontakt til kommunen

Bliv bedre til at håndtere konflikter og få styr på, hvordan du løser

Bliv klogere på, hvordan du får kontakt til den rigtige forvaltning

dem.

i din kommune.

Kurset gør dig i stand til at håndtere og mægle i konflikter. Kurset tager

Har du haft brug for at tage kontakt til din kommune? Det kunne være

udgangspunkt i forskellige konflikter, som du selv har mødt i din hver-

for at få løst praktiske problemer ved affaldshåndtering, rottebekæm-

dag, og forskellige løsningsforslag bliver gennemgået.

pelse eller skaffe konkrete tilladelser. Men det kunne også være i

Kurset behandler både den situation, hvor administrator er eller bliver en del af konflikten og den situation, hvor administrator skal håndtere en konflikt mellem to eller flere parter.

Kommunikation

Nyhed

planlægningen af ny projekter, som skal koordineres med lokalplaner eller lignende. Kontakten til kommunen er ikke altid logisk, og der kan være mange indgange. Dette kursus giver dig en større forståelse for din kommunes opbygning

Indhold • Definition af en konflikt • Forebyggelse af konflikter • Konflikthåndtering • Afslutningsstrategier • Exit-strategier • Administrators rolle i konflikter med andre • Mægling som arbejdsredskab

og giver dig en række redskaber til at skabe bedre og længerevarende relationer i dette arbejde. Dette vil vi gøre ved at give dig tre forskellige perspektiver ved kontakten til en kommune – baseret på en teoretisk tilgang, en praksisnær tilgang og med udgangspunkt i en et velfungerende eksempel fra vores egen branche.

Indhold • Hvordan er en kommune opbygget? • Hvorfor er kommunen opbygget, som den er? • Hvordan og hvem går jeg til?

Praktiske oplysninger

• Hvordan får jeg bedst opbygget en varig relation til kommunen?

Pris eksklusive moms

• Hvad kan vi lære af hinanden i branchen?

• Hvordan skal vi systematisere tilgangen til kommunen?

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Kurset holdes i København

Praktiske oplysninger

Mandag den 4. november kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner

Pris eksklusive moms

4.

Medlem: 2.175 kr. Ikke-medlem: 2.730 kr.

Underviser

Kurset holdes i København

Direktør Line Sander, Supplement A/S.

Mandag den 25. november kl. 9.30-13.00.

Undervisningslektioner 4.

Undervisere Chefrådgiver Jan Ellebye, EjendomDanmark. Derudover vil en praktiker og en sagsbehandler guide dig gennem dagen.

Foto: iStock.com/SIphotography.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

29


EA-uddannelsen

Introduktion til EA-uddannelsen EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning. EA-uddannelsen består af følgende obligatori-

udviklingsarbejde. EA-uddannelsens fag er

ejendomssammensætning, forsikring, juridisk

ske fag: Indledende ejendomsadministration,

derfor bygget op om et grundigt og gennem-

og økonomisk metode samt kundeservice.

Administration af boligudlejningsejendomme

prøvet undervisningsmateriale, der er udviklet

Introduktionen giver dig et fundament for

og Ejendoms- og skatteregnskab. For at opnå

af EjendomDanmark. Materialet tilpasses

resten af din uddannelse og for dit erhverv

retten til at benytte EA-titlen skal du gennem-

løbende ny praksis og inddrager relevante

som ejendomsadministrator.

ført de tre obligatoriske fag samt to ud af tre

afgørelser og lovgivning.

Beskyttet titel

valgfag. Se oversigten på side.

Bliv klædt godt på til et komplekst arbejdsområde

EA-uddannelsen giver dig ret til at benytte den

Undervisning baseret på 20 års erfaring

Ejendomsadministration er et komplekst

hos EjendomDanmark. Med titlen EA vil du

fagområde – men med det obligatoriske fag

være blandt branchens mest efterspurgte til

EjendomDanmarks erfarne undervisere inddra-

”Indledende ejendomsadministration” får

at varetage et job inden for ejendomsadmini-

ger den nyeste viden baseret på mange års

du en tværfaglig introduktion til emner som

stration.

beskyttede titel EA. Denne titel opnår du kun

EA-uddannelsen skifter form og er blevet mere fleksibel Det kan være efter aftensmaden, sidst på eftermiddagen, når kontoret er ved at være tømt, eller i weekenden. Fleksibilitet er nøgleordet i den nye opbygning af EA-uddannelsen, der går fra den klassiske klasseundervisning til ”blended learning”. EjendomDanmark har nemlig valgt at gå ombord i e-learningsplatformen Moodle­ rooms. Du skal fortsat møde op til fysiske studieaktiviteter, men langt færre gange end hidtil på EA-uddannelsen. Pensum

bør læse igen eller hvilken video, du bør

I begyndelsen var jeg ret skeptisk, fordi jeg egentlig mest er til klassisk klasseundervisning, men det nye fungerer godt, og jeg har simpelthen måttet æde min indledende skepsis igen”.

se igen.

Karin, studerende på EA-uddannelsen.

tilegnes primært gennem et veltilrettelagt studieforløb i kombination med selvstudie, grupper, opgaveløsning og webinarer med jeres undervisere. Derved får du mulighed for at afprøve, hvilke dele af pensum du har forstået og hvilke dele af pensum, du

Det er et gennemtestet og anerkendt undervisningskoncept, du nu bliver en del af.

30

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk


Formålet med uddannelsen er at gøre den

love, bekendtgørelser og vejledninger og

der knytter sig til de faktorer, som indgår i

studerende i stand til at forstå, varetage og

central administrativ praksis og retspraksis,

undervisningen.

håndtere de praksisnære problemstillinger,

der knytter sig til den daglige administration

der knytter sig til ejendomsadministration.

af ejendomme for derved at være i stand til

Kompetencer

Den studerende skal opnå en forståelse af

selvstændigt at varetage administrationen af

Når den studerende har gennemført

de problemstillinger og udfordringer, de

forskellige typer af ejendomme.

EA-uddannelsen, kan den studerende yde

møder i deres hverdag og samtidig blive i

EA-uddannelsen

EA-uddannelsens læringsmål

rådgivning og sagsbehandling vedrørende

stand til at vurdere og vælge den korrekte

Færdigheder

administration af private udlejningsejen-

løsningsmodel.

I praksis betyder det, at de studerende

domme, erhvervslejemål og/eller andels-

opnår færdigheder, der gør dem i stand

bolig- og ejerforeninger.

Viden og forståelse

til selvstændigt at anvende de forskellige

Den studerende øger sin viden og forståelse

regler og vejledninger mv., der relaterer

om ejendomsadministration, således at den

sig til de forskellige typer ejendomme og

studerende opnår et godt kendskab til de

varetage almindelige problemstillinger,

Jeg synes, det er en rigtig god undervisningsform og faktisk meget bedre, end jeg havde forventet. Blandt andet har jeg mulighed for at tage en række quizspørgsmål online og teste min viden, efter jeg har læst en tekst. Jeg kan også tage testen op mod en eksamen og se, om jeg stadig kan huske det, jeg lærte for tre måneder siden”. Søs, studerende på EA-uddannelsen.

Foto: iStock.com/SilviaJansen.

Tilmeld dig et kursus på www.ejd.dk

31


EA-uddannelsen

Adgangskrav til EA-uddannelsen

Ejendomsmægler, Revision og Ejendoms-

Andelsbolig- og ejerforeninger, Ejendomsin-

Du skal som minimum have gennemført en

administration.

vestering og finansiering og/eller Erhvervsle-

relevant erhvervs- eller grunduddannelse for

jeret.

voksne eller en gymnasial uddannelse for at

EA-uddannelsen er den fjerde valgfrie uddan-

blive optaget på EA-uddannelsen. Derud-

nelsesretning og udgør 30 ECTS-point. Du

Uddannelsesforløb

over skal du have mindst to års relevant

optjener derfor ECTS-point, mens du gennem-

Der er ingen fast struktur på uddannelsen.

erhvervserfaring efter, du har gennemført

fører EA-uddannelsen.

Det betyder, at du selv tilrettelægger dit

den adgangsgivende uddannelse. Erhvervser-

uddannelsesforløb og i hvilken rækkefølge, du

faringen kan optjenes, mens du gennemfører

Du kan fortsat gennemføre EA-uddannelsen

vælger at følge fagene. Sekretariatet anbefa-

uddannelsen.

særskilt fra akademiuddannelsen, men du har

ler dog, at du begynder din uddannelse med

også mulighed for at vælge at gennemføre

det obligatoriske fag Indledende ejendomsad-

Der kan ansøges om dispensation fra overstå-

hele akademiuddannelsen og fortsætte videre

ministration.

ende efter en individuel kompetencevurde-

i uddannelsessystemet fx på HD 2. del, hvis du

ring. Læs mere om adgangskravene på www.

gerne vil det.

ejd.dk/adgangskrav.

På figuren til højre kan du se, hvornår de enkelte fag bliver udbudt, så du kan tilrettelæg-

For at opnå retten til at benytte EA-titlen

ge dit uddannelsesforløb.

EA-uddannelsens placering i Akademiuddannelsen

skal du fortsat gennemføre hele EA-uddan-

På www.ejd.dk finder du også et forslag et

nelsen, der består af følgende obligatoriske

veltilrettelagt uddannelsesforløb.

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

fag: Indledende ejendomsadministration,

udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obliga-

Administration af boligudlejningsejendomme

EA-uddannelsen er normeret til at kunne

toriske fag og en valgfagsdel inden for fire

og Ejendoms- og skatteregnskab. Derudover

gennemføres på to år. Du skal have gennem-

uddannelsesretninger: Bank og realkredit,

skal du have gennemført to ud af tre valgfag:

ført din uddannelse inden for seks år. Det

Struktur på Akademi­ uddannelsen i Finansiel Rådgivning (AU FR) Samfundsøkonomi 10 ECTS

Erhvervsjura i den finansielle sektor 10 ECTS Retningsbestemt fag 30 ECTS Indledende ejendoms­ administration 0 ECTS Administration af boligudlejningsejendomme 10 ECTS Ejendoms- og skatteregnskab 10 ECTS

Valgfag I 5 ECTS

Valgfag II 5 ECTS

Afgangsprojekt 10 ECTS

Fag på AU FR Valgfag på AU FR = EA-uddannelsen Foto: iStock.com/Alxpin.

32

Tilmeld dig et fag på www.ejd.dk


EA-uddannelsen

gælder, hvis du ønsker at gennemføre EA-uddannelsen særskilt fra akademiuddannelsen. Men de seks år gælder også, hvis du gerne vil gennemføre den samlede akademiuddannelse.

Hele uddannelsen eller ét fag?

Hvornår udbydes fagene? Faget Obligatoriske fag

udbydes i

som enkeltfag, hvis du ønsker at kvalificere dig

Indledende ejen-

Efterårs­

på enkelte fagområder. Herefter har du mulig-

domsadministration

semestret

hed for at supplere med de øvrige fag og tage

Administration af

hele EA-uddannelsen, og dermed få mulighed

boligudlejnings­

for at opnå rettighed til at benytte titlen EA.

ejendomme

Fagbeskrivelser

Ejendoms- og

Efterårs-

skatteregnskab

semestret

Alle fagene på EA-uddannelsen kan også tages

På www.ejd.dk/ea finder du fagbeskrivelserne for alle uddannelsens fag.

Undervisningsplaner Find praktiske oplysninger om efterårets udbudte fag på www.ejd.dk/ea.

ECTS-point er en måleenhed, der angiver arbejdsbyrden for den studerende, og er ikke et udtryk for uddannelsesforløbets sværhedsgrad. Hvert fag tildeles et antal point, som

Efterårs­

udtrykker den arbejdsindsats, den stude-

ejerforeninger

semestret

rende skal yde for at gennemføre den en-

Ejendomsinvestering

Efterårs­

og finansiering

semestret

Til hvert fag vil der blive benyttet litteratur,

Supplerende fag

under de enkelte fagbeskrivelser.

ECTS-point

Andelsbolig- og

Erhvervslejeret

den litteratur, den studerende selv skal købe,

semestret

Valgfag

Litteratur og undervisnings­ materiale den studerende selv skal købe. Læs mere om

Efterårs­

kelte uddannelsesenhed. Den studerende opnår først fagets anførte ECTS-point, når eksamen er bestået.

Forårssemestret

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning har en samlet vægt på 60 ECTS-

Grundlæggende bog-

Efterårs­

føring og regnskab

semestret

point. Heraf udgør EA-uddannelsen 30 ECTS-point.

Foto: iStock.com/Chonlachai.

Tilmeld dig et fag på www.ejd.dk

33


EA-uddannelsen

Derudover vil der på hvert fag blive udar-

dende fag. De studerende, der ønsker at gå til

dinger, kan et fag også blive aflyst. Vi opfordrer

bejdet en elektronisk materialesamling.

reeksamen, er naturligvis meget velkomne til

derfor de studerende til at tilmelde sig de fag,

Indholdet varierer fra fag til fag, men de inde-

at deltage i en spørgetime, hvis de udbydes på

de ønsker at følge i god tid for at undgå unød-

holder alle materiale, der supplerer den an-

det enkelte fag. Der afholdes ikke en særskilt

vendige aflysninger. Du vil få besked senest

vendte litteratur. På de fleste fag, hvor man

syge- eller reeksamen på EA-uddannelsen. Er

tre uger før undervisningsstart, hvis dit fag er

anvender en domsoversigt, vil du modtage et

du forhindret, eller består du ikke, kan faget

aflyst på grund af for få tilmeldinger.

studieabonnement til ED-lovportalen, hvorfra

derfor først afsluttes i forbindelse med, at

du vil have adgang til de anvendte domme.

næste ordinære eksamen afholdes.

Materialesamlingen og eventuel adgang til

Realkompetencevurdering Har du gennemført fag på uddannelsen i 2015

Oprettelse af hold

eller før, kan du ansøge EjendomDanmark om

Hvert fag bliver oprettet på baggrund af

at blive indstillet til en realkompetencevurde-

Du kan læse mere om materialesamlingen og

antallet af tilmeldinger. Tilmeldingerne bliver

ring.

hvilke fag, der giver adgang til ED-lovportalen

registeret efter først til mølle-princippet.

under de enkelte fag.

Bliver et fag overtegnet, oprettes der en ven-

Yderligere information og dine muligheder for

teliste. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis

realkompetencevurdering finder du på www.

Eksamen

der er få pladser tilbage på et fag. Når du

ejd.dk/ea.

Eksamensformen er en fire timers skriftlig

ikke at tilmelde dig et fag, inden det er over-

eksamen på computer. De studerende skal selv

tegnet, kan du skrive til sekretariatet og bede

medbringe en computer.

om at blive skrevet på en venteliste. Du vil

ED-lovportalen er inkluderet i studieafgiften.

blive kontaktet, hvis der opstår en ledig plads

Reeksamen

på det ønskede fag. Et ønske om at blive

Mod et gebyr på 400 kroner kan du gå til

skrevet på venteliste anses som en bindende

reeksamen ved næste eksamen i det pågæl-

tilmelding. Er der ikke tilstrækkelig med tilmel-

Selvom noget af undervisningen nu foregår online, er det lidt som at sidde i et klasselokale, hvor man stadig kan række hånden op. Det fungerer fint for mig, og det er rart, at jeg ikke skal ind forbi EjendomDanmark hele tiden. Det ville tage meget af min tid”. Thomas, studerende på EA-uddannelsen.

Foto: iStock.com/Scanrail.

34

Tilmeld dig et fag på www.ejd.dk


EA-uddannelsen

Tilmelding og afbestilling Tilmeldingsfrister og oprettelse af kurser

Afbestilling

Der er ikke nogen tilmeldingsfrist på kurserne, men hvert kursus bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et kursus derfor blive aflyst. Vi opfordrer til, at du tilmelder dig kurset i god tid, så vi undgår unødvendige aflysninger.

Afbestilling skal ske skriftligt til EjendomDanmark. Bliver du selv forhindret i at deltage, kan du overdrage pladsen til en kollega. Ved afbestilling beregnes følgende gebyrer for kurser og fag på ejendomsadministratoruddannelsen:

Kursussteder

Tilmelding til kurser

Fremgår af kursusbeskrivelserne på hjemmesiden og af din ordrebekræf-

www.ejd.dk.

telse.

Bekræftelse Du vil altid modtage en bekræftelse på din tilmelding på e-mail.

Tidspunkt

Kontaktoplysninger

Tidligere end fem uger før kursusstart

EjendomDanmark Nørre Voldgade 2 1358 København K Telefon: 33 12 03 30

Gebyr 500 kroner

Tre til fem uger før kursusstart

50 % af kursusafgiften

Tre uger før kursusstart

100 % af kursusafgiften

E-mail: info@ejd.dk

Ændringer Der tages forbehold for trykfejl, og EjendomDanmark forbeholder sig ret til ændringer i kataloget, herunder aflysninger.

Foto: iStock.com/Noipornpan.

www.ejd.dk

35


Kursuskalender Vejle Administration af andelsboligforeninger, 4. september København Energirenovering af bygninger, 12. september NYHED

Bliv certificeret ejendomsinvestor hos EjendomDanmark København København København Aalborg København

Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål, 17. september NYHED Ejendomsfinansiering, 23. september Ejendomsinvestering for begyndere, 22. oktober Ejendomsinvestering for begyndere, 24. oktober Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme, 7. november

København København København København København Aarhus København København København København København København København Aarhus København København København København København København København København Aarhus København København Aarhus København København Aarhus

Indgåelse af boliglejekontrakter – Typeformular A, 9. udgave, 24. september AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår, 25. september Forbedringer, 1. oktober Min første udlejningsejendom, 2. oktober NYHED Renovering og ombygning af ejendomme, 9. oktober Erhvervslejekontrakter i praksis, 10. oktober Virksomhedsformer og -strukturer for ejendomsvirksomheder, 10. oktober Administration af ejerforeninger, 24. oktober Ind- og fraflytning i teori og praksis, 29. oktober Markedsleje i erhvervslejemål, 31. oktober Konflikthåndtering, 4. november Naboskader ved byggeri – hvordan sikrer du dig?, 12. november NYHED Alt om generalforsamlinger – fra en praktisk synsvinkel, 13. november Grundkursus: Lejeret I og II, 14. november Digital tinglysning af vedtægter, 14. november Husorden i praksis, 19. november NYHED Køb og salg af investeringsejendomme, 20. november Grundkursus: Erhvervslejeret I, 21. november Den gode kontakt til kommunen, 25. november NYHED Generationsskifte i ejendomsvirksomheder, 26. november Grundkursus: Erhvervslejeret II, 28. november Forbrugsregnskaber, 4. december Digital tinglysning af vedtægter, 4. december Nyhedskursus i værdiansættelse, 6. december Gennemgribende forbedrede boliglejemål og BRL § 5, stk. 2, 10. december Alt om generalforsamlinger – fra en praktisk synsvinkel, 11. december Driftsoptimering, 12. december Nyhedskursus: Bolig- og erhvervslejeret, 16. december Nyhedskursus: Bolig- og erhvervslejeret, 18. december

Mangler du lektioner for at opfylde efteruddannelseskravet? EjendomDanmark har tilrettelagt to kursusforløb specielt til dig København Erhvervslejekontrakter i praksis, 27. december København Lejeretlig due diligence, 30. december NYHED

Profile for EjendomDanmark

EjendomDanmarks kursuskatalog, efterår 2019  

Efteruddannelse for ejendomsbranchen

EjendomDanmarks kursuskatalog, efterår 2019  

Efteruddannelse for ejendomsbranchen

Profile for hverve