Ejendomsforeningen Danmarks Markedsstatistik – tomgang (oktober 2018)

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang

Oktober 2018

• Kontortomgangen oplever det største årlige tomgangsfald siden årtusindeskiftet. • Ejendomsbranchens samlede tomgang falder til det langsigtede gennemsnit for første gang siden 2009. • Faldende tomgang giver øgede lejeindtægter for 300 mio. kr. over seneste kvartal – over det seneste år er tallet 1,5 mia. kr. • Efterspørgslen holder trit med det øgede boligudbud, og tomgangen for bolig falder igen til fire procent.

WEBRAPPORT TOMGANG

Ejendomsbranchen runder en positiv milepæl Årene efter finanskrisen bød på flere år med høje tomgangstal. Siden tomgangen toppede med 10,6 procent i 2013, er tomgangen faldet markant. Det har resulteret i en øget årlig indtjening for branchen på 3,9 mia. kr. Og tendensen peger fortsat opad med en øget årlig indtjening på 1,5 mia. kr. som følge af det seneste års tomgangsfald. Her bidrager perioden juli – oktober 2018 alene med 300 mio. kr. Med en tomgang på 6,9 procent i tredje kvartal 2018 runder den danske ejendomsbranche en milepæl. 6,9 procent er nemlig også det langsigtede gennemsnit i hele perioden fra 2000, og det er første gang siden 2009, at den aktuelle tomgang rammer dette.

Tomgangen når for første gang siden 2009 det langsigtede gennemsnit.

Figur 1. Tomgangen når langsigtsgennemsnittet Procent 15,00

15,0

10,00

10,0

6,9 5,00

5,0

00

01

02

03

04

05

06

07

08 I alt

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I alt gennemsnit

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Omvendt er der stadig god plads til yderligere aktivitet. Set i forhold til det lave tomgangsniveau på omkring fire procent inden finanskrisen, er der et potentiale for yderligere indtjening i omegnen af tre mia. kr. årligt. Tomgangsfaldet i oktober 2018 gælder særligt kontor og industri, men også bolig oplever et lille fald. Kun butik oplever en lille stigning i tomgangen i dette kvartal, mens udviklingen har været positiv set over det seneste år – ligesom for alle øvrige ejendomskategorier.

Den øgede udlejningsaktivitet, siden tomgangen toppede i 2013, udgør en årlig indtjening for branchen på 3,9 mia. kr.

Tomgangen for kontor er faldet med hele 2,2 procent over det seneste år.

Også geografisk er de positive tendenser bredt funderet. Tomgangen falder i fire af de fem regioner, hvor kun Region Sjælland oplever et mindre fald på grund af øget tomgang i Østsjællands butikker og industri. Den øgede udlejningsaktivitet, siden tomgangen toppede i 2013, udgør en årlig indtjening for branchen på 3,9 mia. kr. Mere udlejning og stigende lejeniveau forbedrer kontorudlejning Tomgangen for kontor falder fortsat markant og er nu på det laveste niveau siden april 2010. Dermed er der ikke langt til det langsigtede gennemsnit på 8,4, og hvis den nuværende udvikling fortsætter, nås det ved årsskiftet. Den stigende efterspørgsel efter kontor har betydet en øget årlig indtjening for branchen på 1,8 mia. kr. siden tomgangen toppede med 12,6 i 2016. Fremgangen skyldes både udlejning af flere kontorkvadratmeter og et stigende lejeniveau. Set i lyset af de fortsatte positive toner fra udviklingen på arbejdsmarkedet, levner det plads for optimisme om yderligere tomgangsfald. Indtjeningspotentialet ved at komme ned på niveauet fra sidste højkonjunktur på cirka fem procent er betragteligt svarende til 1,9 mia. kr. om året.

Figur 2. Økonomisk tomgang, oktober 2018 9,1

8,9

6,3

6,8

6,9

4,0

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

-0,6

-2,2

0,2

-0,5

-0,8

-2,0

-0,1

0,4

-1,1

-1,2

-0,3

-1,4

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

2


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Tomgang for bolig varierer mindre Tomgangen for bolig svinger generelt mindre end de andre sektorer. Efter at have ligget under tre procent i 2015 og 2016 steg tomgangen til over fire procent i starten af 2018. Denne stigning skyldes en stor tilgang til markedet af helt nyopførte boliger og nyudviklede boliger, der begge har et naturligt højere tomgangsniveau. Den samlede tomgang er dog siden faldet igen, og er nu på lige under fire procent, hvilket fortæller os, at også de nye boliger bliver lejet ud. For boliger er den økonomiske tomgang højere end den kvadratmetermæssige tomgang. Det afspejler, at de dyreste lejemål trækker tomgangen op, og er stik modsat tendensen for kontor- og butikslejemål, hvor tomgangen i højere grad udgøres af store billige lejemål uden for de store byer.

Figur 3. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,00

20,00

PROCENT

15,00

10,00

5,00

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt.

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 Kontor

Kontor Kontor

2007

2008 Butik

Butik Butik

2009 Industri

2010 Bolig

Industri Industri

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

Bolig Bolig

I alt I alt

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvet. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I år 2000 er kontordata fra Ejendomstorvets Markedsindeks indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag.

3


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Kontor – Tomgangsfald de seneste ni kvartaler Det går godt for udlejningen af kontorlejemål, hvor den økonomiske tomgang faldt med 0,6 procentpoint i sidste kvartal til 8,9 procent. Det er det laveste niveau siden april 2010 og afspejler de fortsat gunstige økonomiske konjunkturer.

Faldet med 2,2 procentpoint er det største årlige fald i dette årtusinde.

Største fald og lavest tomgang i Region Midtjylland.

Faldet i tomgangen er i overvejende grad båret af, at tomme kontorlokaler bliver udlejet, men også af, at lejen på udlejede lokaler stiger. Dette er resultatet af den rekordhøje kontorbeskæftigelse, som nu for alvor viser sig i form af øget efterspørgsel efter kontorlokaler. Siden samme periode sidste år er den økonomiske tomgang faldet med 2,2 procentpoint. Det er det største årlige fald i dette årtusinde. Den arealmæssige tomgang falder med 0,3 procentpoint til 10,6 procent. Faldet i den økonomiske tomgang er bredt funderet, og kun i Region Syddanmark stiger den svagt. Det største regionale fald finder man i Region Midtjylland, hvor den falder med 1,0 procentpoint til 5,0 procent. Det er samtidigt den laveste regionale tomgang. Faldet i tomgangen er drevet af Aarhus, hvor den nu er 4,7 procent efter et fald på 1,2 procentpoint. Det er det laveste niveau blandt de fire største byer. I Odense falder tomgangen med 4,1 procentpoint til 13,1 procent, men da der er en tilsvarende stigning i Trekantområdet, stiger tomgangen i Region Syddanmark med 0,3 procentpoint. I København falder tomgangen til 5,6 procent, hvilket er 0,4 procentpoint lavere end forrige kvartal og samlet set falder tomgangen i Region Hovedstaden med 0,6 procentpoint til 9,1 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,1

-0,6

-2,1

København centrum

5,6

-0,4

0,4

Øvrige Københavns Kommune

7,7

-0,3

-1,6

Nordsjælland

10,9

-1,0

-11,9

Øvrige Hovedstaden

12,8

-0,9

-2,3

11,9

-0,6

-0,7

14,0

-0,9

-2,7

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

9,9

-0,6

1,3

11,6

0,3

-3,2

Odense

13,1

-4,1

-4,4

Trekantområdet

14,5

3,7

-0,2

7,8

0,6

Region Syddanmark

Øvrige Syddanmark Region Midtjylland

5,0

-1,0

-2,6

Aarhus

4,7

-1,2

-2,9

Øvrige Midtjylland

5,9

0,0

-1,7

Region Nordjylland

10,3

-0,6

-3,1

10,7

-0,3

-3,0

8,9

-0,6

-2,2

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

4


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Butik – Lavt niveau trods marginal kvartalsvis stigning Butikstomgangen i landet ligger på 6,3 procent i oktober 2018. Det er en lille stigning på 0,2 procentpoint i modsætning til de mindre fald, der har været i de første ni måneder i 2018. I forhold til øvrige erhvervssektorer ligger butik fortsat et stykke under, ligesom butikstomgangen i dag er under det langsigtede gennemsnit på 6,8 procent.

Mindre stigning ændrer ikke på et relativt lavt tomgangsniveau.

Blandt regionerne har tomgangen igennem længere tid været lavest i Regionerne Nordjylland og Midtjylland. Her har tomgangsniveauet bevæget sig på henholdsvis mellem tre og fire procent og fem og seks procent i de to regioner. I Region Nordjylland stiger tomgangen dog i oktober med 0,7 procentpoint siden juli og lander på 3,9 procent.

Region Nordjylland har laveste butikstomgang.

Region Sjælland har den højeste tomgang på 8,5 procent, og her er tomgangen mere end to procentpoint over landsgennemsnittet. Det skyldes til dels seneste kvartalsvise stigning på 1,9 procentpoint til 9,5 procent i Østsjælland. Omvendt afhjælper faldet med 1,1 procentpoint i Vest- og Sydsjælland den samlede butikstomgang i regionen. I fire ud af fem regioner, er den arealmæssige tomgang for butikslejemål lidt højere end den økonomiske tomgang. Det betyder, at udlejningsværdien af de tomme lejemål gennemsnitligt er lavere end udlejningsværdien for de udlejede lejemål. Med andre ord er det lettere at udleje dyre og måske mere velbeliggende og moderne kvadratmeter end de lidt billigere.

Velbeliggende og moderne kvadratmeter udlejes lettest.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

6,3

0,3

-0,3

København centrum

5,3

0,8

1,4

Øvrige Københavns Kommune

3,8

-0,9

-2,3

Nordsjælland

6,2

0,0

-3,9

Øvrige Hovedstaden

9,2

0,8

0,6

8,5

1,0

-1,3

Region Sjælland Østsjælland

9,5

1,9

0,8

Vest- og Sydsjælland

6,3

-1,1

-6,2

7,0

-1,2

-0,5

Odense

4,7

-1,9

Trekantområdet

6,6

-0,4

-1,4

Region Midtjylland

5,3

-0,1

-0,7

Aarhus

4,3

-0,2

-1,0

Øvrige Midtjylland

7,4

0,4

0,1

Region Nordjylland

3,9

0,7

0,3

3,3

0,8

-0,5

6,3

0,2

-0,5

Region Syddanmark

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

5


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Industri – Laveste niveau i ti år Årlig ændring på -2,0 procentpoint.

Tomgangen for industri falder i oktober 2018 med 0,8 procentpoint. Det svarer til en ændring på -2,0 procentpoint siden oktober sidste år, og er det største årlige fald siden juli 2016. Således fortsætter industri med at falde til et stadig lavere niveau, og det laveste siden oktober 2008. Faldet er især båret af lavere tomgang i Øvrige Hovedstaden, som er den del af Region Hovedstaden med størstedelen af industrilejemål og samtidig området med den laveste tomgang. Her faldt niveauet med 0,5 procentpoint til 8,0 procent. I Region Sjælland, som er den af regionerne med det højeste tomgangsniveau, steg tomgang yderligere med næsten to procentpoint til 22,5 procent. På årsplan er det en stigning på 3,8 procent.

Udbuddet tilpasses den lavere efterspørgsel.

Markedet for industrilejemål er præget af, at nyudlejningen af tomme lejemål fylder noget mindre end for de øvrige sektorer. Tilsvarende er der også en lavere værdimæssig del af de udlejede industrilejemål, der bliver tomme. I løbet af det seneste år har de to bevægelser opvejet hinanden. Forklaringen på den lavere økonomiske tomgang skal derfor findes i tilpasninger på udbudssiden og ikke en større efterspørgsel.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,5

-0,7

-2,0

København centrum

12,2

0,2

-5,3

Øvrige Københavns Kommune

13,0

-1,4

-0,9

Nordsjælland

11,7

-0,7

-7,0

Øvrige Hovedstaden

8,0

-0,5

-1,3

Region Sjælland

22,5

1,9

3,8

Region Syddanmark

10,8

-3,1

-7,8

4,1

-0,6

0,4

4,1

-1,0

0,8

9,1

-0,8

-2,0

Region Midtjylland Aarhus Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

6


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Bolig – Stabil tomgang på fire procent Den økonomiske tomgang for boliger ser ud til at have stabiliseret sig på et niveau omkring fire procent. I forhold til sidste kvartal er tomgangen faldet svagt med 0,1 procentpoint og set i forhold til samme periode sidste år er den uændret. Tomgangen var på sit laveste i 2015, hvor den var nede på 2,6 procent, men steg sidenhen til lidt over fire procent, og toppede i fjerde kvartal 2017 på 4,3 procent. Den arealmæssige tomgang er på 3,7 procent og følger samme udvikling som den økonomiske tomgang. Det lille fald i den økonomiske tomgang skyldes, at flere tomme boliglejemål er blevet udlejet i sidste kvartal. Den høje byggeaktivitet gør, at der kommer mange nye udlejningsboliger på markedet, hvilket er med til at trække tomgangen op. Men samlet set er efterspørgslen i øjeblikket stor nok til at absorbere det øgede udbud.

Efterspørgslen holder trit med det øgede boligudbud.

I København centrum stiger tomgangen for boliger med 0,9 procentpoint til 5,4 procent, og samlet set stiger tomgangen med 0,3 procentpoint i Region Hovedstaden til 4,0 procent. I Aarhus oplever man det største fald på 1,4 procentpoint, og tomgangen er nu på 4,4 procent, hvilket er det laveste niveau i halvandet år. Den økonomiske tomgang i Aalborg er forsat den højeste blandt de fire største byer, men falder med 1,2 procentpoint til 8,2 procent, mens Odense har den laveste tomgang på 1,0 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

4,0

0,3

0,4

København centrum

5,4

0,9

-0,6

Øvrige Københavns Kommune

4,2

-0,5

-0,2

Nordsjælland

2,3

0,0

-0,4

Øvrige Hovedstaden

4,1

1,6

2,4

1,3

-0,9

-1,6

Østsjælland

1,1

-0,1

-0,3

Vest- og Sydsjælland

1,4

-1,2

-2,2

1,9

0,2

-0,1

Odense

1,0

-0,1

-0,4

Trekantområdet

4,3

1,0

2,3

Øvrige Syddanmark

2,4

0,2

-0,5

4,1

-1,2

-0,4

Aarhus

4,4

-1,4

-0,5

Øvrige Midtjylland

3,1

-0,6

-0,3

Region Nordjylland

8,2

-1,0

4,0

Aalborg

8,2

-1,2

4,0

Øvrige Nordjylland

8,8

1,4

1,2

4,0

-0,1

0,4

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

7


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Geografisk afgrænsning København centrum

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Trekantområdet

København centrum Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

Østsjælland

Øvrige Københavns Kommune Øvrige Hovedstaden

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: København centrum består af København indre by med postnumrene: 900, 1000-1431, 1434-1438, 1448-1559, 1562-1609, 1611-1614 og 1631-1634.

8


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 14. november 2018. Næste planlagte offentliggørelse er primo februar 2019. Porteføljerne har omkring 102.400 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 20,7 milliarder kroner og 16,9 millioner kvadratmeter. Til sammenligning var det statistiske grundlag i oktober 2017 en lejebærende værdi på 18,6 milliarder kroner og 15,4 millioner kvadratmeter. Der indgår 6.800 ejendomme* i markedsstatistikken. Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 30. september 2018 og benævnes oktober 2018. Kvartalsændringen er fra oktober 2018 (opgjort per 30. september 2018) sammenlignet med juli 2018 (opgjort per 30. juni 2018). Årsændringen er fra oktober 2018 (opgjort per 30. september 2018) sammenlignet med oktober 2017 (opgjort per 30. september 2017). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2+3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Akelius, Alm. Brand, ALN Holding, Andersen Partners Ejendomsadministration, Anker Bay Petersen, AP Pension, Arbejdernes Landsbank, Arkitekternes Pensionskasse, Arup & Hvidt, ATP, Barfoed Group, Bernhard Guhle, Bevica Fonden, Blue Vision, Bruno Dall, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, CK Holding, Coller Capital, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Administrationscenter, Danagraf A/S, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, DIP, DNP Ejendomme, Domhusgaarden Ejendomsadministration, DSB Ejendomme, Egen Vinding & Datter ApS, Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsselskaberne, Estate Invest, Fast Ejendom Danmark, Flemming Jeppsson, Flemming Olsen, Flemming Sørensen, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Friheden Ejendomme A/S, Færchfonden, Goldschmidt Ejendomme A/S, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Grønløkkevej 10, Hans Nielsen, Hauchs Ejendomme, HD Ejendomme, HEA Ejendomme, Hjørnet, Hosta Ejendomme, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Jammerbugt Kommune, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kaj Pedersen, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, KEBLOH ApS, KIRKBI, KHK’s Legat, KLP Ejendomme, Kramers Legat, Køge Kommune, Laros, LB Forsikring, Lyngby Kommune, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, Michael Westh-Jensen, Minova, Mogens Westh-Jensen, Moltzen Administration, Mogens Nielsen, MP Pension, NEMO, Nemp, Niam, Niels Møller, NNE, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Patrizia Denmark, PBU, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, Pitzner Ejendomme, PKA, PN Ejendomme, Postbudenes Byggeforening, Probus, ProDomus, Realdania, Revisorteamet, Sampension, SEB, Siersbo ApS, Svanholt Ejendomme, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, TLP ApS, Tom Jensen, Topdanmark, Totalbyg, Tryg, Vagner P, Valad, Vestjysk Ejendomsadministration ApS, Volantis A/S, Wagner Ejendomme, West Star Property Holding ApS og Aage Larsens Boligudlejning.

Mere information * Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks underdirektør

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51

9


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Appendix Figur 4. Arealmæssig tomgang, oktober 2018 10,6 9,1 7,6

7,0 5,7 3,7

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

-0,3

-2,0

0,2

0,5

-1,0

-1,7

-0,1

0,5

-2,7

-1,6

-0,4

-1,7

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,7

-0,3

-1,7

København centrum

5,9

-0,6

0,4

Øvrige Københavns Kommune

7,2

-0,6

-1,2

Nordsjælland

12,8

-0,7

-8,5

Øvrige Hovedstaden

15,7

0,0

-1,6

12,8

-2,0

-2,0

Østsjælland

14,8

-0,5

-1,6

Vest- og Sydsjælland

14,9

0,4

1,5

14,7

2,2

-2,5

Odense

13,4

-1,5

-4,6

Trekantområdet

12,5

-1,3

-7,1

Øvrige Syddanmark

17,5

8,7

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

10,1

2,7

1,0

Aarhus

6,6

0,0

-2,0

Øvrige Midtjylland

5,6

-3,9

-4,8

Region Nordjylland

9,6

-2,7

-5,5

11,5

-1,4

-4,4

10,6

-0,3

-2,0

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

10


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

7,2

0,3

1,1

København centrum

5,3

0,2

2,0

Øvrige Københavns Kommune

6,1

-0,2

0,1

Nordsjælland

7,6

0,5

-2,1

Øvrige Hovedstaden

9,1

0,5

2,4

Region Sjælland

6,9

0,2

-2,0

Østsjælland

8,4

2,4

1,6

Vest- og Sydsjælland

4,8

-2,6

-7,9 1,4

Region Syddanmark

8,6

-0,5

Odense

6,0

-0,6

Trekantområdet

8,4

-0,5

0,2

Region Midtjylland

6,8

0,2

0,1

Aarhus

6,7

-0,3

1,8

Øvrige Midtjylland

7,0

0,9

-1,7

Region Nordjylland

4,3

1,2

-1,4

4,6

1,6

-2,1

7,0

0,2

0,5

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,8

-1,1

-1,5

København centrum

18,7

0,3

0,4

Øvrige Københavns Kommune

13,4

-1,8

-2,1

Nordsjælland

12,7

-1,0

-6,9

Øvrige Hovedstaden

8,0

-1,0

-1,0

17,5

1,9

3,6

Region Syddanmark

9,9

-3,4

-9,0

Region Midtjylland

4,7

0,2

0,3

4,7

0,6

1,0

9,1

-1,0

-1,7

Region Sjælland

Aarhus Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

11


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, oktober 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

Oktober 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,6

0,3

0,5

København centrum

4,5

0,8

0,0

Øvrige Københavns Kommune

3,8

-0,4

-0,1

Nordsjælland

2,3

0,0

-0,1

Øvrige Hovedstaden

3,7

1,3

2,0

Region Sjælland

1,6

-1,1

-2,0

Østsjælland

1,1

-0,3

-0,3

Vest- og Sydsjælland

1,8

-1,3

-2,7

1,9

0,2

-0,2

Odense

1,1

-0,1

-0,5

Trekantområdet

3,7

0,7

1,7

Øvrige Syddanmark

2,5

0,4

-0,3

3,9

-0,9

-0,1

Aarhus

4,1

-1,3

-0,3

Øvrige Midtjylland

3,3

0,0

0,3

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

7,8

-1,0

3,5

Aalborg

7,7

-1,4

3,6

Øvrige Nordjylland

9,0

2,0

-0,4

3,7

-0,1

0,5

Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.