EjendomDanmark Markedsstatistik – tomgang (april 2019)

Page 1

April 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang • Årligt fald på 1,0 procentpoint • Merudlejning det seneste år betyder øget indtjening for branchen på 1,1 mia. kr. • Lille kvartalsvis stigning i butikstomgangen • Tomgangen er højst for de nyeste boliger • Mindre boliglejemål har lavere tomgang

Fra 7,6 til 6,6 procent på et år Det lave tomgangsniveau fastholdes på under syv procent i de seneste ni måneder. Med en økonomisk tomgang på 6,6 procent i april og et årligt fald på et procentpoint for alle sektorer er der fortsat tegn på, at det går godt for udlejningen af investeringsejendom. Tomgangen er på det laveste niveau igennem de seneste ti år. Det er især udlejningen af bolig- og butikslejemål, der holder gennemsnittet nede med tomgang på henholdsvis 3,7 procent og 6,0 procent. Over det seneste kvartal er det dog også her, at tomgangen er steget, mens der er modsvarende små forbedringer i udlejningen af kontor og industri. Det betyder alt i alt et uændret tomgangsniveau siden januar 2019. Det årlige fald går på tværs af alle sektorer, og betyder samlet set en årsændring på -1,0 procentpoint.

Udlejningen af butik og bolig holder tomgangen nede.

Den danske økonomi går fortsat godt, og beskæftigelsen bliver ved med at stige. Dette er med til at øge efterspørgslen efter kontorlokaler og presser tomgangen ned. Den økonomiske tomgang for kontor falder med 0,2 procentpoint i sidste kvartal og er næsten faldet med tre procentpoint siden 2016. I 2019 forventer De økonomiske råd, at økonomien vokser med 2,4 procent, og ledigheden forsat falder. Det private forbrug og detailhandlen stiger også,

Figur 1. Økonomisk tomgang, april 2019 9,9 8,6

6,0

6,4

6,6

3,7

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

-0,2

-1,3

0,4

-0,1

-0,2

-0,5

0,2

-0,4

-0,5

-1,9

0,0

-1,0

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

men for butiksejendomme stiger tomgangen med 0,4 procentpoint. Niveauet for butikstomgangen er dog historisk lavt og set i forhold til sidste år, er der tale om et lille fald på 0,1 procentpoint. Siden 2015 er tomgangen for butik reduceret med fire procentpoint. Tomgangen er lavest i mindre boliger Der er markant lavere tomgang blandt lejeboliger under 100 m2. Det gælder både i byerne og i den øvrige del af landet. Mens der er højest tomgang for lejeboliger i størrelsen 125-149 kvm med 5,9 procent, er tomgangen for boliger under 75 m2 nede på 2,3 procent.

I København er over 98 procent af de mindre lejligheder udlejet.

Ser man på de tre største byer, er tomgangen generelt lavest i København, mens boligtomgangen topper i Aalborg. Særligt gælder det de mindste boligstørrelser – dem under 75 m2 – at udlejningsgraden er meget tæt på 100 procent, i København er den 98 procent. Der er altså fortsat stort behov for og muligheder ved, at der opføres små boliger. I april fastholdes en tomgang på lidt over syv procent i Aalborg. Det relativt høje niveau er båret af, at især de større lejemål over 75 m2 har en større tomgang. For større boliger i Aalborg mellem 125 og 150 m2 er tomgangen på 12,6 procent i april.

Figur 2. Boligtomgangen er markant lavere for de mindre lejemål 0

2

4

6

8

10

12

Under 75 m² 75-99 m² 100-124 m² 125-149 m² 150 m² og over Alle

København

Aarhus

Aalborg

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

2

Øvrige Danmark

Hele landet

Procent 14


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019 Nye boliger har højere tomgang Der er blevet bygget mange nye boliger de seneste par år, specielt i landets største byer. Den økonomiske tomgang for boliger er i indeværende kvartal på 3,7 procent og har været svagt faldende over det seneste år. Tomgangen for nye boliger opført efter 2010 er på landsplan 4,8 procent, mens den for boliger ældre end 2010 er på 3,3 procent. Nye boliger er generelt større end den eksisterende boligmasse, hvilket kan være med til at forklare den højere tomgang. Ser man på størrelsen af de enkelte lejemål er de i gennemsnit 93 m2 for nye boliger, mens lejemålene i de ældre boliger i gennemsnit er på 82 m2.

I Aarhus er nye udlejningsboliger mindre end i København.

Ser man på de tre store byer København, Aarhus og Aalborg har Aalborg den højeste tomgang på nybyggede udlejningsboliger på 10,9 procent, mens den for de ældre er på 5,7 procent. I København har nye boliger en tomgang på 5,4 procent mod 2,5 procent for de ældre. I Aarhus er billedet det modsatte, hvor de nye boliger har den laveste tomgang på 3,4 procent. Dette kan blandt andet forklares med, at nye boliglejemål i Aarhus generelt er mindre end i København og Aalborg. I København er nye lejemål i gennemsnit 97 m2, mens de kun er 81 m2 i Aarhus.

Figur 3. Nye boliger har højere tomgang

Aalborg Ældre ejendom:

Ny ejendom:

Aarhus Ældre ejendom:

5,7 % 10,9 %

5,3 % 3,4 %

Hele landet

København Ældre ejendom:

Ny ejendom:

2,5 % 5,4 %

Ny ejendom:

Ældre ejendom:

Ny ejendom:

3,3 % 4,8 %

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: I analysen er nye ejendomme opført efter 2010.

3


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Kontor – Atter fremgang i udlejningen

I København er tomgangen næsten halveret i forhold til sidste år .

Den økonomiske tomgang for kontorlejemål faldt med 0,2 procentpoint i sidste kvartal til 8,6 procent. Siden samme periode sidste år er tomgangen faldet med 1,3 procentpoint. Det største regionale fald findes i Region Syddanmark, hvor tomgangen falder med 1,5 procentpoint på tre måneder. Set i forhold til sidste år er det Region Hovedstaden, der har det største fald på 1,5 procentpoint. I Region Midtjylland stiger tomgangen med 1,4 procentpoint, hvilket skyldes en stigning for Aarhus. Her er tomgangen oppe på 6,7 procent efter en stigning på 2,7 procentpoint. Set i forhold til sidste år er det dog samme niveau. Den laveste tomgang findes i København centrum, hvor faldet forsætter. Tomgangen er nede på 3,9 procent efter et fald på 0,6 procentpoint. Siden sidste år er tomgangen næsten halveret, hvor den lå på syv procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

8,5

-0,3

-1,5

København centrum

3,9

-0,6

-3,0

Øvrige Københavns Kommune

8,7

0,9

0,7

Nordsjælland

12,1

-0,1

-1,4

Øvrige Hovedstaden

11,0

-1,3

-3,0

10,7

0,1

-1,2

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Syddanmark Odense

7,9

2,2

-8,3

12,7

-1,5

4,0

11,0

-1,5

-0,1

8,5

-2,7

-8,4

Trekantområdet

11,7

-3,2

0,1

Øvrige Syddanmark

12,3

0,5

6,7

1,4

0,4

6,7

2,7

0,2

Øvrige Midtjylland

6,7

-2,8

1,0

Region Nordjylland

11,3

-0,1

-0,6 -1,3

Region Midtjylland Aarhus

Aalborg

10,7

0,0

Øvrige Nordjylland

14,4

-1,7

8,6

-0,2

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

4

-1,3


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Butik – Stadig under gennemsnittet trods stigning Butikslejemål har forsat den laveste økonomiske tomgang blandt erhvervsejendomme på trods af en lille stigning sidste kvartal. Overordnet set steg tomgangen med 0,4 procentpoint til 6,0 procent, hvilket forsat er under det historiske gennemsnit. For København centrum har den økonomiske tomgang for butikslejemål været generelt stigende gennem de seneste par år. Siden 2015 er tomgangen steget fra omkring 1,5 procent til det nuværende niveau på lidt over seks procent. Detailhandlen har gennem perioden været svagt stigende, men forbrugernes ændrede indkøbsmønstre med blandt andet stigende nethandel kan være med til at forklare et lidt højere tomgangsniveau.

Tomgangen falder i tre ud af fem regioner.

Butikstomgangen falder med omkring et halvt procentpoint i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, mens den stiger i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Her er niveauet dog endnu under landsgennemsnittet. Blandt de fire store byer er det kun Aalborg der oplever et fald i tomgangen, mens den stiger i Aarhus, Odense og København.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

5,8

0,8

-0,6

København centrum

6,4

0,9

1,0

Øvrige Københavns Kommune

4,6

1,0

-1,5

Nordsjælland

5,9

-0,3

-0,4

Øvrige Hovedstaden

6,1

0,8

-1,4

7,1

-0,5

-1,3

Østsjælland

8,3

-0,5

1,0

Vest- og Sydsjælland

5,6

-0,5

-5,5

6,7

-0,5

0,8

Odense

5,4

0,1

Trekantområdet

6,7

0,4

Øvrige Syddanmark

8,0

-2,1

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

1,0

5,8

0,4

0,5

Aarhus

4,6

0,4

0,5

Øvrige Midtjylland

7,7

0,5

-0,3

Region Nordjylland

5,7

-0,7

3,6

Aalborg

5,6

-0,9

3,2

Øvrige Nordjylland

6,2

0,0

6,0

0,4

Total

-0,1

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

5


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Industri – Lille fald i tomgang Industritomgangen falder fortsat og når i april et tomgangsniveau på 9,9 procent. Det er et årligt fald på 0,5 procentpoint, og det laveste niveau for industri.

Med under ti procent har industri det indtil nu laveste niveau.

Industritomgangen er generelt højest i Region Sjælland på 19 procent af den lejebærende værdi og i Region Syddanmark på 11,1 procent, mens tabet af ledige industrilokaler er mindst i Region Midtjylland med en tomgang på 5,2 procent. I Region Syddanmark var der dog det største kvartalsvise fald på 4,7 procentpoint til det nuværende niveau på 11,1 procent. Faldet i den økonomiske tomgang er dobbelt så stort som faldet i den arealmæssige tomgang på 2,4 procent. Det betyder, at den lejebærende værdi af nyudlejede industrilokaler gennemsnitligt er højere end den lejebærende værdi af fortsat tomme industrilejemål. I øvrige Hovedstaden ligger tomgangsniveauet relativt lavt på 9,6 procent og 0,3 procentpoint under landsgennemsnittet.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,4

0,0

-0,7

København centrum

12,0

0,1

-5,0

Øvrige Københavns Kommune

11,8

-0,4

-1,6

Nordsjælland

13,9

1,3

2,2

9,6

0,0

0,3

Region Sjælland

19,0

-0,3

-0,2

Region Syddanmark

11,1

-4,7

-0,8

5,2

1,1

1,0

8,1

3,0

3,0

9,9

-0,2

-0,5

Øvrige Hovedstaden

Region Midtjylland Aarhus Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

6


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Bolig – Forsat stor efterspørgsel efter boliger Et lavt tomgangsniveau for bolig på 3,7 procent er resultat af en fortsat stærk efterspørgsel på boliglejemål. På trods af en mindre tomgangsstigning på 0,2 procentpoint på landsplan siden januar 2019, er tomgangen i april 0,4 procentpoint under niveauet fra april sidste år. I Region Hovedstaden er tomgangen 0,3 procentpoint under landsgennemsnittet. Det er de dyrere lejemål som oftere står tomme i København centrum, Aarhus og Aalborg, da den økonomiske tomgang er højere end den arealmæssige. Over det seneste år er der i forhold til april 2018 størst fald i boligtomgangen i København centrum, Odense og Aarhus med henholdsvis -0,9, -2,2 og -1,2 procentpoint. Et lidt højere niveau i København centrum, Aarhus og Aalborg er resultat af nyrenoverede og nyudviklede ejendomme, der i løbet af de seneste seks måneder er blevet indflytningsklar. Det kan også ses på tomgangen, at der på kort sigt er lidt større økonomisk tab på nyere boliger end på de ældre. Tomgangen for nye boliger opført efter 2010 er på landsplan 4,8 procent, mens den for boliger ældre end 2010 er på 3,3 procent. Der er en god efterspørgsel efter lejeboliger under 100 m2. Det gælder både byerne og den øvrige del af landet. Mens der er højest tomgang for lejeboliger i størrelsen 125-149 kvm med 5,9 procent på landsplan, er tomgangen for boliger større end 150 m2 nede på 5,3 procent. I København er tomgangen for de største boliglejemål på 4,2 procent.

Nybyggeri og renoveringer trækker tomgangen lidt op.

Tomgangen er lavest i de mindre boliger.

Udlejningsgraden af boliger mindre en 75 m2 er på tæt på 98 procent – højest i København, hvor 98,1 procent af den lejebærende værdi bliver realiseret. Der er altså fortsat stort behov for nyopførelsen af små boliger.

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,4

0,4

-0,3

København centrum

5,2

1,4

-0,9

Øvrige Københavns Kommune

3,6

0,8

-0,8

Nordsjælland

2,7

0,3

0,8

Øvrige Hovedstaden

2,7

-0,9

0,2

3,3

0,0

0,6

Østsjælland

2,4

0,1

1,5

Vest- og Sydsjælland

3,7

-0,1

0,1

2,0

-1,0

-1,1

Odense

1,1

-1,8

-2,2

Trekantområdet

2,8

-0,4

-0,7

Øvrige Syddanmark

3,4

0,1

0,9

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

4,5

1,0

-0,6

Aarhus

4,7

1,1

-1,2

Øvrige Midtjylland

4,0

0,4

1,2

Region Nordjylland

7,3

0,0

0,5

Aalborg

7,3

0,1

0,6

Øvrige Nordjylland

7,0

-0,4

-1,2

3,7

0,2

-0,4

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

7


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Geografisk afgrænsning København centrum

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Trekantområdet

København centrum Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

Østsjælland

Øvrige Københavns Kommune Øvrige Hovedstaden

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: København centrum består af København indre by med postnumrene: 900, 1000-1431, 1434-1438, 1448-1559, 1562-1609, 1611-1614 og 1631-1634.

8


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 12. juni 2019. Næste planlagte offentliggørelse er august 2019. Porteføljerne har omkring 145.000 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 27,1 milliarder kroner og 23,8 millioner m2. Til sammenligning var det statistiske grundlag i april 2018 en lejebærende værdi på 18,9 milliarder kroner og 15,6 millioner m2. Der indgår i dag 10.600 ejendomme* i markedsstatistikken. Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 31. marts 2019 og benævnes april 2019. Kvartalsændringen er fra april 2019 (opgjort per 31. marts 2019) sammenlignet med januar 2019 (opgjort per 31. december 2018). Årsændringen er fra april 2019 (opgjort per 31. marts 2019) sammenlignet med april 2018 (opgjort per 31. marts 2018). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret. * Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Morten Marott Larsen mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Advice, Advodan, Akelius, Alm. Brand, ALN Holding, Andersen Partners Ejendomsadministration, Anker Bay Petersen, AP Pension, Arbejdernes Landsbank, Arkitekternes Pensionskasse, Arup & Hvidt, ATP, Ejendomsselskabet Aunbøll A/S, Bagenkop Ejendomme A/S, Balder Ejendomme, Bangs Gård A/S, Bank Lauridsen, Barfoed Group, Bendtsen ApS, Bernhard Guhle, Bernstorrfhus, Bevica Fonden, Blue Vision, Bodil og Co. I/S, Bolig og erhvervsudlejning I/S, Boliggruppen, Bruno Dall, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Cieslak Ejendomme, CK Holding Odense I/S, Claus Sørensen, Cobblestone, Coller Capital, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Administrationscenter, Danagraf A/S, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, De Københavnske Ejendomsselskaber, Demant Advokater, Difko, DIKEV, DIP, DK Ejendomme, DNP Ejendomme, Domhusgaarden Ejendomsadministration, Dreist Storgaard, DSB Ejendomme, Egen Vinding & Datter ApS, Ejendommen Hauchsvej 16 I/S, EjendomDanmark, Ejendomskontoret, Ejendomsselskaberne, Ejendomsselskabet af 15. maj 1895, Ejendomsselskabet NEMP, Ejendomsselskabet Thy, Ejendomsselskabet Østervold, Estate Invest, Etex Ejendomme, EV bolig, Fast Ejendom Danmark, Flemming Jeppsson, Flemming Olsen, Flemming Sørensen, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Freja Ejendomsadministration, Friheden Ejendomme A/S, Færchfonden, Goldschmidt Ejendomme A/S, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Grønløkkevej 10, Grønnegaarden Ejendomsselskab, Hans Nielsen, Hauchs Ejendomme, HD Ejendomme, HEA Ejendomme, Hegela Erhvervsudlejning, Helle Duun, Hestia, Hjørnet, Home Holbæk, Hovedstadens Ejendomsadministration, Hosta Ejendomme, Humlebogruppen, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Investorgruppen, Jammerbugt Kommune, Jens Garfalk, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kaj Pedersen, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, KEBLOH ApS, KIRKBI, KHK’s Legat, KLP Ejendomme, Kramers Legat, Københavns Kommune, Køge Kommune, Laros, Lars Wissing, LB Forsikring, Lindhart Ejendomsadministration, Lyngby Kommune, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, Michael Westh-Jensen, Minova, Mogens Westh-Jensen, Moltzen Administration, Mogens Nielsen, MP Pension, MOWE Holding ApS, NEMO Ejendomsadministration, Nemp Ejendomsadministration, Niam, Niels Møller, Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Odense Bolig ApS, Ole Hartvig, PBU, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, PIA International, Pitzner Ejendomme, PKA, PN Ejendomme, Postbudenes Byggeforening, Probus, ProDomus, Realdania, Revisorteamet, Roskilde Fællesbageri ApS, Sampension, SEB, Samrådets Boligselskab / Dronning Louises Stiftelse, Siersbo ApS, Skovly Ejendomme, Sofus Administration ApS, SparNord Ejendomme Aalborg, Svanholt Ejendomme, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Thisted Kommune, TLK Ejendomme, TLP ApS, Tom Jensen, Topdanmark, Totalbyg, Tryg, Vagner P, Valad, VEA ApS, Vestjysk Ejendomsadministration ApS, Vestsjællandske Ejendomme ApS, Volantis A/S, Wagner Ejendomme, West Star Property Holding ApS, Wihlborg, Wind Administration, Øens Ejendomsadministration, Øernes Ejendomsselskab, Aalborg Boligadministration og Aage Larsens Boligudlejning.

9


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Appendix Figur 4. Udvikling i økonomisk tomgang 25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan. Jul. Jan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kontor

Butik

Industri

Bolig

I alt

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvets Markedsindeks. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra EjendomDanmarks markedsstatistik. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I år 2000 er kontordata fra Ejendomstorvets Markedsindeks indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag.

Figur 5. Arealmæssig tomgang, april 2019 10,5

10,4

7,4 5,9

5,8 3,5

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

-0,1

-0,6

-0,2

-0,5

-0,4

0,0

0,1

-0,3

-0,6

-2,6

-0,1

-0,9

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

10


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,3

-0,1

-0,8

København centrum

4,1

-0,3

-2,7

Øvrige Københavns Kommune

8,4

1,2

0,7

Nordsjælland

14,6

-0,2

-0,3

Øvrige Hovedstaden

14,2

-1,0

-1,7

14,6

1,9

0,0

13,1

6,1

-4,6

8,6

-7,1

-4,2

15,5

0,5

2,3

13,8

2,2

-4,8

9,1

-9,6

-5,0

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Syddanmark Odense Trekantområdet Øvrige Syddanmark Region Midtjylland

15,1

-0,2

16,9

10,1

9,5

Aarhus

7,6

3,0

0,8

Øvrige Midtjylland

7,2

-5,7

-1,9

Region Nordjylland

8,4

-5,4

-4,6

Aalborg

13,7

0,8

0,1

Øvrige Nordjylland

13,2

-4,4

2,8

10,5

-0,1

-0,6

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

5,4

0,1

-1,3

København centrum

5,6

0,4

-0,5

Øvrige Københavns Kommune

4,6

0,8

-1,8

Nordsjælland

6,6

-0,7

-0,5

Øvrige Hovedstaden

5,7

-0,2

-1,5

5,2

-1,1

-2,6

Østsjælland

4,6

-1,3

-1,7

Vest- og Sydsjælland

5,8

-0,9

-4,7

7,0

-0,9

1,3

Odense

6,3

0,4

Trekantområdet

7,6

-1,6

Øvrige Syddanmark

7,2

-1,7

6,3

0,3

-0,1

Aarhus

4,5

0,2

-0,4

Øvrige Midtjylland

8,3

0,5

0,0

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

2,0

7,9

-0,4

5,0

Aalborg

9,1

-0,7

5,5

Øvrige Nordjylland

5,2

0,1

5,9

-0,2

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

-0,5

11


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2019

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,3

-0,2

-1,2

København centrum

17,7

0,1

-2,0

Øvrige Københavns Kommune

12,1

-0,9

-2,3

Nordsjælland

16,0

2,1

2,3

8,9

-0,4

-0,9

Region Sjælland

21,0

-0,1

6,0

Region Syddanmark

17,4

-2,4

4,4

5,0

0,3

0,9

6,3

0,8

2,2

10,4

-0,4

0,0

Øvrige Hovedstaden

Region Midtjylland Aarhus Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

April 2019 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,1

0,4

-0,3

København centrum

4,0

0,7

-0,6

Øvrige Københavns Kommune

3,2

0,8

-0,9

Nordsjælland

2,7

0,4

0,8

Øvrige Hovedstaden

2,7

-0,5

0,2

Region Sjælland

4,0

0,0

0,6

Østsjælland

2,3

0,0

1,2

Vest- og Sydsjælland

4,6

-0,1

0,2

Region Syddanmark

2,2

-0,7

-0,6

Odense

1,1

-1,5

-1,9

Trekantområdet

2,8

-0,3

-0,5

Øvrige Syddanmark

3,6

0,4

1,2

4,4

0,7

0,0

Aarhus

4,5

0,8

-0,6

Øvrige Midtjylland

4,3

0,3

1,6

Region Nordjylland

6,9

0,2

0,0

Aalborg

6,9

0,2

0,2

Øvrige Nordjylland

7,3

0,3

-2,2

3,5

0,1

-0,3

Region Midtjylland

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.