EjendomDanmark Markedsstatistik - tomgang (april 2018)

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang

April 2018

• Økonomisk tomgang oplever det største årlige fald siden april 2006 på 1,1 procentpoint • Tomgangsfald betyder 2 mia. kr. i større indtjening siden 2015 • 12 procent stigning i kontorbeskæftigelsen siden 2009 forbedrer nu tomgangen WEBRAPPORT TOMGANG

• Butik har i april 2018 det største kvartalsvise tomgangsfald

Sunde vilkår giver lavere tomgang Tomgangsfaldet på markedet for investeringsejendomme fortsætter den positive udvikling i april 2018. På landsplan er tomgangen i dag på 7,7 procent, hvilket nærmer sig de syv procent, som er gennemsnittet siden 2000. Sammenlignet med april 2017 er tomgangsniveauet 1,1 procentpoint lavere i dag, og det er det største årlige tomgangsfald, der er oplevet siden april 2006. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at tomme udlejningsejendomme i dag koster udlejere omkring otte milliarder kroner årligt. Men selvom der stadig er betydelige tabte lejeindtægter forbundet med det aktuelle lavere tomgangsniveau, så betyder det, at udlejere af investeringsejendomme har cirka to milliarder kroner højere indtjening i forhold til juli 2015.

Tomgangen på 7,7 procent koster otte milliarder kroner årligt.

Figur 1. Økonomisk tomgang, april 2018 10,6

10,2

8,3

7,7

6,1 4,1

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

-0,3

-1,6

-0,4

-1,6

0,3

-1,5

0,0

0,8

0,8

År

Kvartal

År

-0,2

-1,1

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Stigende kontorbeskæftigelsen forbedrer tomgangen Resultaterne stemmer pænt overens med de gunstige vilkår, der stadig præger markedet. Det gælder blandt andet udviklingen i kontorbeskæftigelsen, som det seneste år er steget med 2,1 procent. Sammen med forventninger om en fortsat stigning styrkes efterspørgslen på kontorlokaler, og det kan betyde, at kontortomgangen inden alt for længe nærmer sig det langsigtede niveau på omkring otte procent.

Lavere kontortomgang også i april.

Øget forbrug mindsker butikstomgang For butik fortsætter tomgangsfaldet i april den positive udvikling, der har været de seneste tre år. Det er båret af tomgangsfald i størstedelen af landet, dog med undtagelse af København CBD, hvor tomgangen har været svagt stigende de sidste tre kvartaler. Ifølge Danmarks Statistik fortsætter detailomsætningen med at stige, og den er i marts 2018 steget med 1,2 procent i forhold til samme tid sidste år. Forbrugertilliden har en stigende trend, og dermed ser det fortsat ud til, at detailhandlen kan opleve yderligere efterspørgsel på butikslokaler. Således er de seneste tre måneders fald i den samlede tomgang med 0,2 procentpoint resultat af den positive udvikling for kontor og butik, hvor tomgangen det seneste kvartal er faldet med 0,3 og 0,4 procentpoint. Også de mindre stigninger i tomgangen for bolig, der har været siden juli 2016, er i april afløst af uændret tomgang. Det betyder, at boligtomgangen fastholder et relativt lavt tomgangsniveau på 4,1 procent. Forsat gode vilkår for investeringer og udlejning de kommende år.

Når dette kombineres med et totalt afkast på 7,2 procent i 2017 og forventninger om fortsat fornuftige afkast i de kommende år, ser det generelt forsat lyst ud. For industri er tomgangen derimod steget med 0,3 procentpoint siden januar 2018. Tomgangsniveauet på 10,6 procent betyder dog et årligt fald på 1,5 procentpoint for industri på landsplan.

Figur 2. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr.

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kontor Kontor

2007

2008

Butik Butik

2009

2010

Industri Industri

2011

2012

Bolig Bolig

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I alt I alt

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Oline-ED statistikken.

2


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Kontor – Fortsat fald i tomgang Den økonomiske tomgang falder med 0,3 og 1,6 procentpoint i forhold til sidste kvartal sidste år, mens den arealmæssige tomgang stiger med 0,2 procentpoint i forhold til sidste kvartal og falder med 0,7 procentpoint i forhold til sidste år (se tabel 5 side 9). Fald på 2,4 procentpoint Siden den økonomiske tomgang toppede i januar 2016, er den økonomiske tomgang faldet fra 12,6 til 10,2 procent. Faldet i den arealmæssige tomgang er større, da den er faldet med 3,0 procentpoint siden den arealmæssige tomgang toppede i 2016. Den arealmæssige tomgang er stadig højere end den økonomiske tomgang, hvilket betyder, at det er de forholdsvist billige kontorkvadratmeter, som oftest står tomme. Stigende efterspørgsel efter kontor Der er flere kontorbeskæftigede, hvilket alt andet lige betyder stigende efterspørgsel efter kontorarealer. Kontorbeskæftigelsen er steget med 2,1 procent i forhold til sidste år. Efter finanskrisen nåede kontorbeskæftigelsen bunden i 2009, men siden da er kontorbeskæftigelsen vokset med 12,0 procent. Overordnet set forventes det, at beskæftigelsen fortsætter med at stige i Danmark. I 2018 forventes det, at den totale beskæftigelse vokser med omkring 40.000. Fald i Region Syddanmark I Region Syddanmark er den økonomiske tomgang på 10,9 procent, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Men det går den rigtige vej i Region Syddanmark, da den økonomiske tomgang er faldet 2,9 procentpoint siden januar og 3,8 procentpoint i forhold til april sidste år. Inden for Region Syddanmark er der fortsat ledig kapacitet i Odense, som også oplever faldende tomgang.

Ikke siden 2010 har tomgangen været under ti procent.

Der er 1.211.400 kontorbeskæftigede i februar 2018.

Den økonomiske tomgang i Region Syddanmark toppede i april 2017 med 15,7 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor Region Hovedstaden København, CBD

April 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

10,4

-0,1

-1,6

6,9

1,1

0,6

Øvrige København og omegn

10,9

-0,1

-2,0

Nordsjælland

19,9

-4,8

-2,2

Region Sjælland

11,8

0,0

4,8

15,5

-1,3

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

9,2

0,7

3,6

10,9

-2,9

-3,8

Odense

17,0

-1,5

-0,9

Trekantområdet

11,1

-4,8

6,2

-1,7

-2,8

Aarhus

6,4

-2,3

-3,2

Øvrige Midtjylland

5,6

0,0

-0,9

Region Nordjylland

11,9

0,4

-1,1

12,0

0,0

-1,5

10,2

-0,3

-1,6

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

3


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Butik – Det pæne fald fortsætter Butikstomgangen fastholder de seneste tre års trend og falder i april 2018 igen på landsplan. Med en økonomisk tomgang på 6,1 procent er butik den sektor, der i april både har det største kvartalsvise fald og det laveste tomgangsniveau sammenlignet med de andre erhvervssektorer. De seneste tre måneder er den økonomiske tomgang for butik faldet med 0,4 procentpoint og i forhold til april sidste år er tomgangen nu 1,6 procentpoint lavere.

Øget forbrug giver fortsat større behov for butikslokaler.

Fald i fire ud af fem regioner.

Det hænger blandt andet sammen med den generelle positive udvikling, der har været for detailhandlen siden begyndelsen af 2013. En opgørelse af forbrugertilliden indikerer, at forbrugernes tillid til dansk økonomi fortsat er intakt og positiv, og det er gode forudsætninger for, at detailhandlen fortsat vil give yderligere efterspørgsel på butikslokaler. Størst fald i Region Nordjylland Tomgangsfaldet indfinder sig i fire af landets regioner. I Region Nordjylland betyder ændringen på -0,8 procentpoint, at regionen har et niveau på 2,3 procent og således det fortsat laveste regionerne imellem. Den arealmæssige tomgang på 3,3 procent er også et godt stykke under landsgennemsnittet, og her er det seneste kvartalsfald på 1,5 procentpoint. Også i Region Hovedstaden er butikstomgangen faldet. Ændringen på -0,6 procentpoint er det største siden april 2017, og med en økonomisk tomgang på 6,2 har regionen nu et tomgangsniveau tæt på landsgennemsnittet.

Største fald i Hovedstadsregionen siden april 2017.

Tomgangen i København CBD er 5,2 procent I Hovedstadsregionen er faldet særligt båret af udviklingen uden for det centrale København, hvor Øvrige København og omegn har fald på 1,1 procentpoint, og Nordsjælland har fald på 2,2 procentpoint. I København CBD er butikstomgangen derimod steget det seneste kvartal med 1,0 procentpoint. Det er tredje kvartal i træk, at tomgangen stiger i København CBD.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik Region Hovedstaden

April 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

6,2

-0,6

-0,5

København, CBD

5,2

1,0

1,3

Øvrige København og omegn

6,8

-1,1

-0,7

Nordsjælland

6,1

-2,2

-3,3

Region Sjælland

8,2

-0,5

-2,2

Østsjælland

7,5

-0,6

-1,8

Vest- og Sydsjælland

9,8

-0,4

-3,0

5,8

0,5

-2,0

Trekantområdet

5,5

0,5

-2,6

Region Midtjylland

Region Syddanmark

5,7

-0,2

-2,2

Aarhus

4,3

-0,4

-0,4

Øvrige Midtjylland

8,3

0,0

-5,4

Region Nordjylland

2,3

-0,8

-9,0

2,6

-0,7

6,1

-0,4

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

4

-1,6


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Industri – Lille stigning i tomgangen I april 2018 var der en lille kvartalsvis stigning i den økonomiske tomgang på 0,3 procentpoint. Dermed var industri den eneste sektor af erhvervsejendomme, hvor den økonomiske tomgang overordnet steg. Den arealmæssige tomgang for industri steg med 1,0 procentpoint i forhold til sidste kvartal, men den er faldet med 0,6 procentpoint i forhold til april 2017. Magisk grænse på ti procent Man skal tilbage til 2008 for at finde en økonomisk tomgang under ti procent for industri, så april 2018 var heller ikke kvartalet, hvor vi kom under ti procent i økonomisk tomgang. Vi må dermed vente lidt endnu på, at den økonomiske tomgang ikke længere er tocifret. Den økonomiske tomgang for industri toppede i januar 2015 med 15,8 procent, og siden sidste år er den økonomiske tomgang faldet med 1,5 procentpoint for industri. Det overordnede fald hænger godt sammen med, at industriproduktion i Danmark steg 2,8 procent i 2017. Fald i Region Syddanmark Den økonomiske tomgang er steget i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland i forhold til sidste kvartal. Til gengæld faldt den økonomiske tomgang i Region Syddanmark. Fælles for disse regioner er, at den økonomiske tomgang er faldet, hvis vi sammenligner med samme periode sidste år. Størst er det årlige fald i Region Sjælland med 4,9 procent, men det er fortsat her, at man kan finde den højeste regionale økonomiske tomgang.

Kvartalsvis stigning, men årligt fald på 1,5 procentpoint.

Stort fald i Region Sjælland.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

April 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

11,4

0,9

-1,2

København, CBD

17,0

-1,3

5,1

Øvrige København og omegn

10,5

1,1

-1,7

Nordsjælland

11,7

-0,8

-6,5

Region Sjælland

19,2

0,1

-4,9

Region Syddanmark

11,9

-6,0

-1,2

4,3

0,8

-0,3

5,2

2,0

1,2

10,6

0,3

-1,5

Region Hovedstaden

Region Midtjylland Aarhus Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

5


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Bolig – Fastholder tomgangsniveauet I forhold til de øvrige sektorer er tomgangen på bolig fortsat lav på 4,1 procent i april 2018. Til trods for dette er der stadig tale om en årlig stigning i forhold til samme måned sidste år på 0,8 procentpoint. Boligtomgangen er fortsat over det langsigtede niveau.

Region Hovedstaden ligger nu under landsgennemsnittet.

Tomgangsniveauet ligger over det langsigtede gennemsnit siden 2000 på 3,3 procent. Med en fortsat generelt sund dansk økonomi og forventninger om, at dette opretholdes i den kommende tid, er der grund til at forvente, at efterspørgslen på bolig især i landets større byer vil få tomgangen til at nærme sig langsigtsniveauet. Fald i Region Hovedstaden – stigninger i øvrige regioner I april 2018 ser man i Region Hovedstaden tegn på, at de seneste seks kvartalers mindre stigninger siden oktober 2016 får en ende. Her er boligtomgangen i modsætning til de øvrige regioner faldet det seneste kvartal med 0,3 procentpoint til et niveau på 3,7 procent og under landsgennemsnittet for april. I Region Sjælland og Region Syddanmark er tomgangen noget under gennemsnittet med økonomisk tomgang på henholdsvis 2,7 og 2,1 procent, dog med stigninger det sidste kvartal på henholdsvis 0,4 og 0,1 procentpoint. I Region Nordjylland og Region Midtjylland er boligtomgangen på 6,8 og 6,3 procent, og her opleves der yderligere mindre stigninger i april på henholdsvis 0,8 og 0,5 procentpoint. Sammenlignet med samme periode sidste år er tomgangsprocenten steget med 2,6 og 1,5 procentpoint i de to regioner.

Odense har den laveste tomgang blandt landets fire største byer.

Stigninger i Aalborg og Aarhus Det skyldes især stigninger i Aalborg og Aarhus, som det seneste år har oplevet stigninger på 2,6 og 2,0 procentpoint og når et tomgangsniveau på henholdsvis 6,7 og 7,2 procent. De relativt høje niveauer i boligtomgangen i de større byer, hvor efterspørgslen samtidig er høj, kan være resultat af de større investeringer og renoveringer. Det vil medføre, at lejemål i en kortere periode står tomme, mens renoveringerne foretages. Derimod er boligtomgangen i Odense lavere end landsgennemsnittet med en økonomisk tomgang på 1,7 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig Region Hovedstaden

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

3,7

-0,3

0,4

København, CBD

5,3

-0,1

0,5

Øvrige København og omegn

3,8

-0,3

0,5

Nordsjælland

2,1

-0,4

-0,1

Region Sjælland

2,7

0,4

0,4

Østsjælland

1,1

0,0

-0,4

Vest- og Sydsjælland

3,2

0,5

0,7

2,1

0,1

0,5

Odense

1,7

0,0

0,2

Trekantområdet

3,5

0,7

1,1

Øvrige Syddanmark

2,0

0,0

0,6

Region Syddanmark

Region Midtjylland

6,3

0,5

1,5

Aarhus

7,2

0,7

2,0

Øvrige Midtjylland

3,0

-0,5

-0,6

Region Nordjylland

6,8

0,8

2,6

Aalborg

6,7

0,8

2,6

Øvrige Nordjylland

8,3

2,0

1,8

4,1

0,0

0,8

Total 6

April 2018 (procent)

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Geografisk afgrænsning København CBD

Lynettehavnen

Margretheholm

Kongebrovej

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Øvrige København og omegn

Trekantområdet Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

København CBD Østsjælland

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: København CBD dækker postnumrene: 900, 1000-1559, 1562-1609 og 1611-1614. CBD står for Central Business District.

7


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 15. maj 2018. Næste planlagte offentliggørelse er primo juli 2018. Porteføljerne har omkring 83.900 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 18,9 milliarder kroner og 15,6 millioner kvadratmeter. Til sammenligning var det statistiske grundlag i januar 2018 en lejebærende værdi på 17,8 milliarder kroner og 15,1 millioner kvadratmeter. Der indgår 5.500 ejendomme i markedsstatistikken.* Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 31. december 2018 og benævnes januar 2018. Kvartalsændringen er fra januar 2018 (opgjort per 31. december 2018) sammenlignet med oktober 2018 (opgjort per 30. september 2018). Årsændringen er fra januar 2018 (opgjort per 31. december 2018) sammenlignet med januar 2018 (opgjort per 31. december 2018). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret.

* Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

8

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Akelius, Alm. Brand, Andersen Partners Ejendomsadministration, AP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, ATP, Bevica Fonden, Blue Vision, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Coller Capital, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, DIP, DNP Ejendomme, DSB Ejendomme, Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsselskaberne Grønløkkevej 10, Fast Ejendom Danmark, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Færchfonden, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, HD Ejendomme, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Jammerbugt Kommune, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, KIRKBI, KLP Ejendomme, Kramers Legat, Laros, LB Forsikring, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, MP Pension, Niam, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Patrizia Denmark, PBU, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, Pitzner Ejendomme, PKA, Probus, ProDomus, Realdania, Sampension, SEB, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Topdanmark, Tryg, Valad, Wagner Ejendomme og Aage Larsens Boligudlejning.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Appendix Figur 3. Arealmæssig tomgang, april 2018 11,3

10,7 8,3

8,5

6,6

3,9

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

-0,4

-1,8

0,2

-0,7

1,0

-0,6

0,0

0,8

1,6

År

Kvartal

År

0,0

-0,8

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor Region Hovedstaden København, CBD

April 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

11,3

-0,2

-1,8

6,8

0,7

0,8

Øvrige København og omegn

12,0

-0,1

-2,1

Nordsjælland

17,7

-4,5

-3,4

Region Sjælland

14,6

0,6

5,3

Østsjælland

16,3

0,3

Vest- og Sydsjælland

13,7

0,7

4,6

13,0

-4,0

-7,1

Odense

18,6

-1,3

-5,4

Trekantområdet

13,7

-7,5

7,4

-2,2

-2,8

Aarhus

6,6

-2,9

-3,5

Øvrige Midtjylland

9,2

-0,5

-0,9

Region Nordjylland

13,1

0,7

-1,2

13,7

0,2

-1,5

11,2

-0,6

-2,0

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

9


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

April 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

6,9

0,8

1,1

København, CBD

5,8

1,2

3,6

Øvrige København og omegn

7,3

1,0

0,8

Nordsjælland

7,0

-1,1

-2,1

Region Sjælland

7,5

0,0

-3,1

Region Hovedstaden

Østsjælland

6,2

0,2

-2,1

Vest- og Sydsjælland

9,5

-0,4

-4,5

Region Syddanmark

5,5

-0,2

-1,7

Trekantområdet

5,1

-0,6

-3,5

Region Midtjylland

7,1

-0,5

-3,2

Aarhus

5,4

-0,2

1,2

Øvrige Midtjylland

9,0

-1,0

-9,3

Region Nordjylland

3,3

-1,5

-5,1

4,1

-1,3

6,6

0,3

Aalborg Total

-0,7

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri Region Hovedstaden

April 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

11,9

2,1

0,2

København, CBD

19,7

0,7

-1,5

Øvrige København og omegn

10,8

2,3

0,1

Nordsjælland

18,7

0,1

3,2

Region Sjælland

15,0

0,2

-2,4

Region Syddanmark

13,0

-5,2

-3,1

4,2

-0,1

-1,7

4,2

0,0

-0,6

10,6

1,0

-0,7

Region Midtjylland Aarhus Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

10


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, april 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

April 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

3,4

-0,2

0,5

København, CBD

4,2

-0,1

0,3

Øvrige København og omegn

3,5

-0,2

0,6

Nordsjælland

2,1

-0,4

-0,1

Region Sjælland

3,4

0,3

0,3

Østsjælland

1,3

0,0

-0,4

Vest- og Sydsjælland

4,0

0,5

0,5

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

2,2

0,1

0,6

Odense

1,8

-0,1

0,4

Trekantområdet

3,4

0,5

1,2

Øvrige Syddanmark

1,9

0,0

0,5

5,6

0,2

1,4

Region Midtjylland Aarhus

6,7

0,4

2,4

Øvrige Midtjylland

2,7

-0,2

-0,9

Region Nordjylland

6,9

0,9

2,3

Aalborg

6,7

0,8

2,3

Øvrige Nordjylland

9,6

2,1

1,8

3,9

0,0

0,9

Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.