EjendomDanmark Markedsstatistik - tomgang (januar 2018)

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang

Januar 2018

• Laveste tomgangsniveau i otte år • Forløsende fald i kontortomgangen • Butikstomgangen er under det langsigtede niveau (butik har laveste tomgang i ni år)

WEBRAPPORT TOMGANG

• Stigende tomgang for bolig, men den er fortsat relativt lav

Fortsat faldende tomgang understreger høj aktivitet Tomgangen for investeringsejendomme fortsætter med at falde. I januar 2018 faldt den økonomiske tomgang med 0,3 procentpoint til 8,0 procent og til det laveste niveau i markedsstatistikkens tid (januar 2014). Seneste status på udlejningsomfanget ved indgangen til 2018 giver anledning til at bevare positive forventninger til det igangværende år. Selvom det forventede afkast på investeringsejendomme på 5,7 procent de kommende år ikke er historisk højt, så er der fortsat høj aktivitet på ejendomsinvesteringsmarkedet i Danmark. I 2017 blev der investeret for knap 100 mia. kroner på det danske ejendomsmarked, og i fjerde kvartal stod Danmark for op mod 40 procent af den samlede transaktionsvolumen i Norden (CBRE, 22. januar 2018). Dertil kommer helt grundlæggende forudsætninger som prognosen om fortsat økonomisk vækst på over to procent årligt de næste år (jf. DØRS E17), et indtil videre lavt renteniveau og en lav inflation. Endelig ser den positive udvikling i

Laveste tomgangsniveau på landsplan i otte år.

Forsat gode vilkår for investeringer og udlejning de kommende år.

Figur 1. Økonomisk tomgang, januar 2018 10,6

10,4

8,0

7,4 6,5 4,2

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

-0,6

-1,2

-0,2

-1,5

-0,7

-1,3

0,6

1,1

-0,5

År

Kvartal

År

-0,3

-0,9

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

beskæftigelsen for bygge- og anlægssektoren ud til at fortsætte. Ifølge Danmarks Statistik er beskæftigelsen steget med 20.000 eller 15 procent i løbet af de seneste fire år. Dansk Byggeri vurderer i konjunktur­analyse, at denne udvikling vil fortsætte de næste år. Fald på 0,6 procentpoint for kontor det seneste kvartal. Fald for butik giver historisk lav tomgang.

Det er især udviklingen for kontor, der understøtter det samlede tomgangsfald i branchen. Faldet for kontor var midlertidig på pause til trods for, at det overordnet er gået fremad for investeringsejendomme. Derfor er faldet med 0,6 procentpoint værd at bemærke, og niveauet på 10,6 procent er det laveste i de seneste syv år. Butik når det laveste niveau i ni år med et fald på 0,3 procentpoint til 6,5 procent, og butik er således den sektor inden for erhverv, der har det laveste tab af lejeindtægt ved tomgang.

Figur 2. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul.

0,00

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kontor Kontor

2007

2008

Butik Butik

2009

2010

Industri Industri

2011

Bolig Bolig

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I alt I alt

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Oline-ED statistikken.

2


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Kontor: God start på 2018 Den økonomiske tomgang for kontor starter godt i 2018 og ligger med indgangen til året på 10,6 procent, mens den arealmæssige tomgang er 12,0 procent. Både den økonomiske og den arealmæssige tomgang falder 0,6 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Dermed er den økonomiske tomgang faldet 1,2 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Laveste økonomiske kontortomgang i syv år Ikke siden januar 2011 har den økonomiske tomgang været nede på samme niveau som nu. Det vidner om, at der er god efterspørgsel fra kontorlejerne, mens byggeriet af kontor stadig er på et lavt niveau. Fald i Region Hovedstaden og i Region Nordjylland Det er fald i Region Hovedstaden og i Region Nordjylland, som trækker tomgangen ned. I forhold til sidste kvartal falder den økonomiske tomgang med 0,6 procentpoint i Region Hovedstaden og 3,3 procentpoint i Region Nordjylland. I Region Nordjylland hjælper Aalborg med til faldet, da den økonomiske tomgang falder med 3,6 procentpoint. I Region Hovedstaden falder den økonomiske tomgang med 0,9 procentpoint i Øvrige København og omegn, mens den økonomiske tomgang stiger svagt i København CBD og Nordsjælland.

Den langsigtede økonomiske tomgang for kontor er på omkring otte procent, så der er stadig plads til yderligere fald i de kommende kvartaler.

Den økonomiske tomgang i København CBD er forsat lav med 5,0 procent.

Ledig kapacitet i Region Syddanmark I Region Syddanmark stiger den økonomiske tomgang for kontor med 0,5 procentpoint og ender på 13,9 procent. Dermed er Region Syddanmark i øjeblikket den region, hvor tomgangen er højest. Der er stadig ledig kapacitet af kontorlokaler i både Odense og Trekantområdet.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

10,5

-0,6

-1,4

Region Hovedstaden København, CBD

5,0

0,3

0,3

Øvrige København og omegn

11,5

-0,9

-1,8

Nordsjælland

24,7

1,5

1,8

Region Sjælland

11,8

0,5

4,8

16,8

0,4

Østsjælland Vest- og Sydsjælland

8,5

1,8

2,7

13,9

0,5

-1,3

Odense

19,3

-0,8

3,1

Trekantområdet

15,0

0,4

9,4

0,4

Region Syddanmark

Region Midtjylland Aarhus

0,2

10,5

1,0

0,3

Øvrige Midtjylland

5,8

-1,8

-0,3

Region Nordjylland

11,7

-3,3

-2,1

11,9

-3,6

-1,6

10,6

-0,6

-1,2

Aalborg Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

3


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Butik: Lav tomgang Butik har en lav økonomisk tomgang i januar 2018 på 6,5 procent, mens den arealmæssige tomgang er på 6,4 procent. Den økonomiske tomgang falder med 0,2 procent i forhold til sidste kvartal, og den falder 1,5 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Den økonomiske tomgang for butik toppede for fem år siden i januar 2013 med 14,0 procent, så der har været gode fald i tomgangen.

I januar 2008 var økonomisk tomgang for butik nede på 3,3 procent, men finanskrisen betød, at den steg frem mod 2013.

Den økonomiske tomgang er faldet til 2009-nivaeu Det er ni år siden, at den økonomiske tomgang for butik har været nede på 6,5 procent. Den langsigtede tomgang for butik er omkring syv procent, så den økonomiske tomgang er nu på den rigtige side af den langsigtede tomgang. Samtidig er der stadig butikslokaler, der skal lejes ud, men der bliver færre og færre af dem. Stigende tomgang i Region Hovedstaden I Region Hovedstaden steg den økonomiske tomgang svagt med 0,2 procent i forhold til sidste kvartal, men der er i forhold til sidste år stadig tale om et fald på 0,5 procentpoint i Region Hovedstaden.

I Nordsjælland faldt den økonomiske tomgang med 1,8 procentpoint i forhold til sidste kvartal, og den økonomiske tomgang er nu på 8,3 procent.

Udenfor Region Hovedstaden faldt tomgangen I Region Syddanmark faldt den økonomiske tomgang med 2,2 procentpoint i forhold til sidste kvartal, og det skyldes blandt andet fald i Trekantområdet. I Region Sjælland faldt den økonomiske tomgang med 1,1 procentpoint, og faldet skete flere steder i regionen. I Region Nordjylland faldt den økonomiske tomgang med 0,5 procentpoint i forhold til sidste kvartal, mens faldet var på 0,2 procentpoint i Region Midtjylland, hvor Aarhus oplevede fald i den økonomiske tomgang for butik.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

6,8

0,2

-0,5

København, CBD

4,3

0,4

-1,6

Øvrige København og omegn

7,9

0,4

0,6

Nordsjælland

8,3

-1,8

-2,6

Region Sjælland

8,8

-1,1

-1,6

Østsjælland

8,1

-1,1

-1,7

10,3

-1,1

-1,3

5,2

-2,2

-2,0

Trekantområdet

5,0

-3,1

-2,6

Region Midtjylland

5,9

-0,2

-2,3

Aarhus

4,6

-0,7

-0,7

Øvrige Midtjylland

8,3

0,7

-6,0

Region Nordjylland

3,0

-0,5

-9,1

3,3

-0,6

6,5

-0,2

Vest- og Sydsjælland Region Syddanmark

Aalborg Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

4

-1,5


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Industri: Tomgangen falder Den økonomiske tomgang for industri steg i oktober 2017 med 0,5 procentpoint, men er i januar 2018 erstattet med et fald på 0,7 procentpoint. Tomgangen for industri i januar 2018 er 10,4 for den økonomiske tomgang og 9,7 for den arealmæssige tomgang. I forhold til januar 2017 er det et fald på henholdsvis 1,3 og 1,7 procentpoint. Industri har faldende trend i tomgangsniveauet Som det fremgår af figur 1 er industri den sektor med de største udsving historisk set. Stigningen i oktober 2017 afløses af et fald januar 2018. Det er således ikke atypisk med udsving fra kvartal til kvartal, men fra januar 2013 har der været en faldende tendens i tomgangsniveauet for industri.

Med vækst i dansk økonomi kan tomgangen for industri falde yderligere.

Fald i Region Hovedstaden Den økonomiske tomgang falder 0,9 procentpoint i Region Hovedstaden og 0,7 procentpoint i Region Syddanmark i januar 2018. I Region Midtjylland er tomgangen uændret fra oktober 2017 både for den økonomiske og arealmæssige tomgang og holder fortsat et lavt niveau. I Region Sjælland stiger den økonomiske tomgang med 0,3 procentpoint. Niveauet for Region Sjælland ligger på et højere niveau end tidligere grundet tilbageopdateringer.

Lav tomgang i Region Midtjylland.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

10,6

-0,9

-2,0

Region Hovedstaden København, CBD

13,6

1,0

-0,7

Øvrige København og omegn

10,1

-0,7

-2,1

Nordsjælland

12,5

-6,2

-1,4

Region Sjælland

19,1

0,3

-3,6

Region Syddanmark

18,1

-0,7

6,9

4,0

0,0

-1,2

4,2

0,2

-1,2

10,4

-0,7

-1,3

Region Midtjylland Aarhus Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

5


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Bolig: Stigende tomgang Fortsat lav tomgang for bolig trods stigning i januar 2018.

Historisk set har den økonomiske tomgang for bolig i gennemsnit været lavere end for erhvervslejemålene. Topniveauet i 2009 viste en tomgang på omkring syv procent, hvorfor det nuværende niveau på 4,2 procent fortsat er pænt trods en stigning i januar 2018. Tomgangen stiger i tre ud af fem regioner I oktober 2017 var der et fald i den økonomiske tomgang i Region Nordjylland, hvilket er afløst af en stigning i januar 2018. Der er ligeledes stigninger i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Region Syddanmark er uændret, og der er et fald i Region Sjælland på 0,3 procentpoint i forhold til oktober 2017. Den arealmæssige tomgang er lavere end den økonomiske Den arealmæssige tomgang i januar 2018 er 3,9 procent, hvilket ligeledes er på et historisk pænt niveau og 0,3 procentpoint lavere end den økonomiske tomgang. Udviklingen i den arealmæssige tomgang minder meget om den økonomiske tomgang for alle fem regioner. Stigningen i tomgangen er ikke nødvendigvis negativ I oktober 2017 var den økonomiske tomgang 3,5 procent, og denne er i januar 2018 steget til 4,2 procent. Udviklingen kan være resultat af en stigning i omfanget af investeringer og renoveringer af udlejningslejemål, hvilket er tilfældet i blandt andet København, CBD, Aarhus og Aalborg. Trods stigende tomgang umiddelbart har en negativ ordlyd, indikerer investeringsomfanget, at det går godt med økonomien. Dette underbygges af Dansk Byggeri, der vurderer, at boligbyggeriet vil stige med cirka ti procent i 2018. Desuden er efterspørgslen efter boliger stor, særligt i de større byer. Ejendomsforeningen Danmark har beregnet, at der årligt er behov for 24.000 nye boliger frem mod 2025.

Stigningen er ikke nødvendigvis negativ, da investeringer i bolig midlertidigt øger tomgangsniveauet.

Investeringerne bidrager til at lejemålene i en kortere periode står tomme mens renoveringerne foretages, hvilket midlertidigt øger tomgangsniveauet lidt.

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

4,0

0,4

0,9

København, CBD

5,4

0,3

0,5

Øvrige København og omegn

4,1

0,6

1,2

Nordsjælland

2,5

-0,2

-0,4

Region Sjælland

Region Hovedstaden

2,3

-0,5

-0,3

Østsjælland

1,2

-0,3

-0,4

Vest- og Sydsjælland

2,7

-0,6

-0,3

Region Syddanmark

2,0

0,0

0,0

Odense

1,7

0,3

0,1

Trekantområdet

2,8

0,7

0,3

Øvrige Syddanmark

2,0

-0,8

-0,1

6,2

1,7

2,7

Aarhus

6,9

2,0

3,2

Øvrige Midtjylland

3,7

0,3

0,5

Region Nordjylland

6,0

1,7

2,5

Aalborg

6,0

1,9

2,6

Øvrige Nordjylland

6,2

-1,3

-0,2

4,2

0,6

1,1

Region Midtjylland

Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. 6


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Geografisk afgrænsning København CBD

Lynettehavnen

Margretheholm

Kongebrovej

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Øvrige København og omegn

Trekantområdet Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

København CBD Østsjælland

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: København CBD dækker postnumrene: 900, 1000-1559, 1562-1609 og 1611-1614. CBD står for Central Business District.

7


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 7. februar 2018. Næste planlagte offentliggørelse er primo maj 2018. Porteføljerne har omkring 83.900 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 18,9 milliarder kroner og 15,6 millioner kvadratmeter. Til sammenligning var det statistiske grundlag i januar 2017 en lejebærende værdi på 17,8 milliarder kroner og 15,1 millioner kvadratmeter. Der indgår 5.500 ejendomme i markedsstatistikken.* Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 31. december 2017 og benævnes januar 2018. Kvartalsændringen er fra januar 2018 (opgjort per 31. december 2017) sammenlignet med oktober 2017 (opgjort per 30. september 2017). Årsændringen er fra januar 2018 (opgjort per 31. december 2018) sammenlignet med januar 2017 (opgjort per 31. december 2017). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Akelius, Alm. Brand, Andersen Partners Ejendomsadministration, AP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, ATP, Bevica Fonden, Blue Vision, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Coller Capital, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, DIP, DNP Ejendomme, DSB Ejendomme, Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsselskaberne Grønløkkevej 10, Fast Ejendom Danmark, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Færchfonden, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, HD Ejendomme, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Jammerbugt Kommune, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, KIRKBI, KLP Ejendomme, Kramers Legat, Laros, LB Forsikring, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, MP Pension, Niam, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Patrizia Denmark, PBU, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, Pitzner Ejendomme, PKA, Probus, ProDomus, Realdania, Sampension, SEB, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Topdanmark, Tryg, Valad, Wagner Ejendomme og Aage Larsens Boligudlejning.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom

Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret.

* Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

8

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Appendix Figur 3. Arealmæssig tomgang, januar 2018 12,0

9,7

8,5

6,7 6,4 3,9

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

-0,6

-1,4

-0,2

-1,3

-1,1

-1,7

0,7

1,1

-0,6

År

Kvartal

År

-0,7

-1,0

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

11,6

-0,7

-1,9

Region Hovedstaden København, CBD

5,2

0,4

-0,1

Øvrige København og omegn

12,5

-0,9

-2,2

Nordsjælland

22,2

0,6

1,3

Region Sjælland

14,1

1,4

5,6

Østsjælland

16,0

0,7

Vest- og Sydsjælland

13,0

2,2

4,3

16,7

-0,2

-1,2

Odense

20,0

-2,5

-2,0

Trekantområdet

21,2

1,5

Region Midtjylland

11,5

1,1

1,4

Region Syddanmark

Aarhus

11,3

0,8

1,0

Øvrige Midtjylland

9,8

-0,8

0,1

Region Nordjylland

12,4

-4,1

-3,4

13,5

-4,1

-2,5

12,0

-0,6

-1,4

Aalborg Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

9


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

6,1

0,1

-0,3

København, CBD

4,6

1,3

1,2

Øvrige København og omegn

6,4

0,0

-0,3

Nordsjælland

8,0

-1,7

-2,7

Region Sjælland

7,6

-1,3

-2,9

Region Hovedstaden

Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Syddanmark

6,0

-1,0

-2,9

10,0

-1,8

-2,7

5,8

-1,4

-1,8

Trekantområdet

5,7

-2,4

-2,2

Region Midtjylland

7,6

0,7

-2,5

Aarhus

5,6

0,7

1,4

Øvrige Midtjylland

10,1

1,0

-8,4

Region Nordjylland

4,8

-0,9

-4,1

5,4

-1,2

6,4

-0,2

Aalborg Total

-1,3

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden København, CBD Øvrige København og omegn

9,8

-1,4

-2,1

16,7

1,2

-5,9

8,7

-1,6

-2,1

Nordsjælland

18,9

-1,1

6,1

Region Sjælland

14,9

0,9

-2,1

Region Syddanmark

18,3

-0,3

2,4

4,7

0,0

-1,7

4,9

0,4

-1,8

9,7

-1,1

-1,7

Region Midtjylland Aarhus Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

10


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, januar 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

Januar 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

3,6

0,5

0,8

København, CBD

4,3

0,2

0,3

Øvrige København og omegn

3,7

0,7

1,1

Nordsjælland

2,4

-0,1

-0,3

Region Sjælland

3,1

-0,5

-0,3

Østsjælland

1,3

-0,2

-0,4

Vest- og Sydsjælland

3,6

-0,5

-0,3

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

2,1

0,0

0,1

Odense

2,0

0,4

0,3

Trekantområdet

2,8

0,8

0,7

Øvrige Syddanmark

1,9

-0,8

-0,3

5,4

1,4

2,4

Aarhus

6,4

2,0

3,4

Øvrige Midtjylland

3,0

0,0

-0,1

Region Nordjylland

6,0

1,7

2,9

Region Midtjylland

Aalborg

5,9

1,8

3,2

Øvrige Nordjylland

7,5

-1,9

-0,9

3,9

0,7

1,1

Total Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

11