__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

April 2020

EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt • Verdensøkonomien i respirator • Dansk økonomi mod recession • Aktiemarkedet bløder, og renterne er steget • Positiv lejeudvikling i 2019

Det forsømte forår Bedst som foråret skulle indfinde sig, fløj en sort svane ind over verdensøkonomien og har i den grad blokeret for solen. Coronavirussen har sendt økonomien til tælling, og hvordan det ender står hen i det uvisse. Det står dog klart, at vi ender i en recession i 2020, hvilket også vil påvirke markedet for investeringsejendomme negativt. Positiv lejeudvikling i 2019 De seneste data for lejeudviklingen dækker fjerde kvartal af 2019 og indeholder dermed ikke tal fra efter coronakrisen. Lejen udviklede sig positivt i det seneste kvartal med stigninger inden for alle sektorer, specielt industri og bolig, hvor lejen er steget med henholdsvis 1,4 og 1,5 procent i seneste kvartal. For butikslejemål steg lejen med 1,1 procent, hvilket gør, at den samlede udvikling for hele 2019 blev nul procent. Udlejning af butikslokaler har generelt haft et hårdt 2019 med stigende tomgang og faldende leje, men sidste kvartal faldt tomgangen, og detailomsætningen er steget med 1,3 procent siden sidste år. Udlejningsboliger er den sektor med den største stigning, hvor lejen i 2019 steg med 4,2 procent, mens industrilejen faldt med 1,0 procent samlet set, trods en stigning i sidste kvartal. Aktiemarkedet bløder, og renterne stiger Aktiemarkederne verden over har gennem de seneste uger oplevet en rutsjetur. Store fald efterfulgt af store stigninger har været hverdag siden krisen. Overordnet set har markedet været nedadgående, men i takt med at store hjælpepakker bliver gennemført, har investorerne genvundet noget af tilliden. De store udsving er et tegn på, at ingen ved, hvor dette ender, og hvor stor effekten bliver på mellemlangt sigt. Uroen på de finansielle markeder har også ført til stigende renter. De lange danske renter steg i uge 12, altså efter den store nedlukning med omkring 30 basispunkter, hvilket skyldes, at udenlandske investorer trækker deres penge hjem og ikke længere efterspørger danske realkreditobligationer i lige så høj grad. Det har også ført til et pres på den danske krone, og nationalbanken har som følge hævet renten med 15 basispunkter, uafhængigt af den europæiske centralbank. Dansk økonomi mod recession Dansk økonomi står i en god position til at klare sig gennem krisen, men der er ingen tvivl om, at det vil have store kortsigtede konsekvenser. På trods af hjælpepakken har mere end tre gange så mange som normalt meldt sig ledige siden 9. marts. Det indikerer en kraftig stigning i de officielle ledighedstal. Der er endnu ikke meget data, der kan belyse den nuværende økonomiske situation, og de data, der præsenteres i tabellen, er alle fra før krisen. Hvordan det kommer til at udvikle sig er meget usikkert, og alle forudsigelser skal derfor tages med et gran salt. DI forventer på baggrund af en rundspørge, at BNP kan falde med over 5 procent, mens Dansk Erhverv forventer, at 47.000 jobs forsvinder inden for deres område alene. Dansk Byggeri forventer et tab på ca. 18.000 jobs i byggeriet, som følge af den faldende aktivitet. Alt i alt kan vi forvente store stigninger i ledigheden og fald i det private forbrug. Overordnet set er denne krise et negativt midlertidigt

Butikslejen steg med 1,1 procent i sidste kvartal.

De største aktiefald siden finanskrisen.

Dansk økonomi kan skrumpe med over fem procent.

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, april 2020

efterspørgselschok til økonomien, som forventes at aftage, når restriktionerne lempes. Krisens omfang og efterfølgende genrejsning afhænger af længden og den varige skade, der sker.

Store hjælpepakker verden over skal holde hånden under den globale økonomi.

Verdensøkonomien i respirator Inden coronakrisen for alvor tog fart, var den europæiske økonomi på vej mod afmatning. Den tyske økonomi stod på kanten af en recession, og den globale handel var på vej ned i gear. Efterfølgende er det gået fra slemt til værre, og i skrivende stund er det meste af verdensøkonomien på vej mod nedgang. De første tal fra Kina, som var det første land, der blev ramt, viser en kraftig nedgang i industriproduktionen på over 15 %. I USA, som pt. er det hårdeste ramte land, har man brugt 2.000 mia. dollars, bl.a. i form af kontante udbetalinger til borgerne. På trods af dette steg antallet af nye ledige med 3,3 mio. i sidste uge. Samlet set har G20 landene, som er verdens tyve største økonomier, forpligtet sig til at bruge over 5.000 mia. dollars i hjælpepakker, for at holde hånden under økonomien. Om det er nok, må tiden vise.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Dansk økonomi

Niveau Ændring

BNP, mia. (4. kvartal 2019)

538

0,6 % *

Betalingsbalancen, mia. (januar 2020)

188,5

3,1 mia. kr. *

Ledighed (januar 2020)

3,7 %

0%-point *

Beskæftigelse, mio. (4. kvartal 2019)

3.009

0,2 % *

Lønudvikling, indeks (4. kvartal 2019)

139,2

2,1 % **

0,4

-2,1 *

0,8 %

0,1 %-point **

114

6,5 % **

Forbrugertilliden, nettotal (marts 2020) Inflation, årsvækst, procent (februar 2020)

Morten Marott Larsen mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

Enfamilieshuse, indeks (januar 2020) * Kvartalsændring ** Årsændring

Positiv lejeudvikling 120

Indeks 100 = Januar 2014

115 110 105 100 95

Industri

2

Bolig

Butik

Kontor

jan-20

sep-19

maj-19

jan-19

sep-18

maj-18

jan-18

sep-17

maj-17

jan-17

sep-16

maj-16

jan-16

sep-15

maj-15

jan-15

sep-14

maj-14

jan-14

90


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, april 2020

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Kontorbeskæftigelse, mio. (januar 2020)

1.249

0,2 %

*

Detailomsætning, indeks (januar 2020)

104,9

0,3 %

*

117

-1,9 %

*

180

-25,0 %

**

Kontor

1.159

0,5 %

*

Butik

1.481

1,1 %

*

462

1,4 %

*

1.163

1,5 %

*

Kontor

8,9

-0,1 %-point

*

Butik

7,2

-0,2 %-point

*

Industri

8,3

-0,4 %-point

*

Bolig

5,2

0,3 %-point

*

Totalt afkast, ejendomme, historisk (2019)

7,8 %

0,9 %-point

**

Totalt afkast, ejendomme, forventninger (2020)

5,3 %

0,2 %-point

**

10-årig statsobligation (januar 2020)

-0,60

-26 basispoint

*

1.127

-8,80 %

*

7.920

-0,3 %

**

0,79

0,02 point

*

Byggeomkostninger, indeks 2015=100 (4. kvartal 2019)

105,4

0,6 %

**

Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 (4. kvartal 2019)

109,5

1,5 %

**

Markedet for udlejningsarealer

Industriproduktion, indeks (december 2019) Konkurser, antal (januar 2020) Aktuel leje, kr. pr. kvm.: (januar 2020)

Industri Bolig

Tomgang, pct. (januar 2020)

Markedet for ejendomsinvestering

Aktieindeks, OMXC25 (31. marts 2020)

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm. (2018) Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks (februar (2020)

* Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og EjendomDanmark.

3

Profile for EjendomDanmark

EjendomDanmarks markedsstatistik - oversigt (april 2020)  

Verdensøkonomien i respirator Dansk økonomi mod recession Aktiemarkedet bløder, og renterne er steget Positiv lejeudvikling i 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik - oversigt (april 2020)  

Verdensøkonomien i respirator Dansk økonomi mod recession Aktiemarkedet bløder, og renterne er steget Positiv lejeudvikling i 2019

Profile for hverve

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded