EjendomDanmark Markedsstatistik - oversigt (februar 2020)

Page 1

Februar 2020

EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt • Blandede signaler fra lejeudviklingen • Renterne forbliver lave • Dansk økonomi er godt rustet • Mørkere skyer i horisonten

Fortsat dystre udsigter Den mørke tid er over os og også på den økonomiske front, ser det mere dunkelt ud. Dansk økonomi er forsat stærk, men på markedet for ejendomsinvesteringer er der en skuffende udvikling i lejeniveauet inden for butik- og industrilejemål. Blandede signaler fra lejeudviklingen Lejen på udlejningsboliger og kontorer stiger ganske langsomt, mens det ser mere trist ud for industri- og butikslejemål. På trods af stigende tomgang steg boliglejen med 1,0 procent og forventes at vokse med ca. 3 procent i hele 2019, mod 1,0 procent i 2018. Væksten i boliglejen er bredt funderet i hele landet, med vækst i samtlige regioner. Region Sjælland har den højeste vækst på 3,0 i de sidste fire kvartaler, mens Region Midtjylland har den laveste vækst med 1,5 procent. Tomgangen på boliglejemål steg i sidste kvartal og er nu over det langsigtede gennemsnit. Markedet for udlejning af kontorlejemål klarer sig bedst blandt erhvervsejendomme. Tomgangen har været næsten konstant det seneste kvartal, og lejen steg med 0,8 procent. De positive tendenser er drevet af den stadig voksende beskæftigelse og lave arbejdsløshed. Efterspørgslen efter kontorlejemål er størst i de store byer, hvor man også finder den laveste tomgang. I Region Hovedstaden er kontorlejen steget med 2,2 procent det sidste år, mens den i Region Sjælland, i samme periode, er faldet med 1,7 procent.

Boliglejen stiger med 1 procent.

Kontorlejen stiger i de store byer.

Trist år for butikslejemål.

Lejen på butikker forsætter med at falde, og 2019 tegner til at blive et trist år på den front. Lejen er i de sidste fire kvartaler faldet med 3,7 procent, og tomgangen er i samme periode steget med 1,6 procentpoint. Detailomsætningen er steget med 0,7 procent de sidste tolv måneder og er generelt steget mindre end BNP-væksten de sidste syv år. Med udsigt til en afmatning i de økonomiske konjunkturer og dermed lavere privat forbrug, er der ikke meget, der tyder på stigende butiksleje det kommende år overordnet set. Renterne forbliver lave Året 2019 var et godt år på aktiemarkederne, hvor det danske indeks er steg med 26 procent. Den positive stemning er fortsat i starten af 2020, men efter at frygten for at Coronavirussen skal sprede sig yderligere er markedet faldet tilbage til niveauet omkring årsskiftet. Afkastet på ejendomsinvesteringer forventes at falde i forhold til sidste år. Renterne er steg en anelse de sidste par måneder af 2019, men er faldet igen siden og renten på en 10-årige statsobligation er forsat negativ. Forventningen fra blandt andet Nordea er, at ECB’s styringsrente og dermed også den danske rente forbliver negativ indtil 2022.

Coronavirussen spøger i kulissen.

Dansk økonomi er godt rustet Den danske økonomi voksede i fjerde kvartal med 0,3 procent, primært båret frem af stigende eksport. I andet kvartal var væksten helt oppe på 1,1 procent og samlet set, er

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, februar 2020

Eksporten holder hjulene i gang.

økonomien vokset med 2,1 procent det sidste år. Dansk økonomi står godt rustet til imødegå en globale afmatning, der så småt viser sig i horisonten. Specielt boligejerne har brugt den seneste års rentefald og højkonjunktur til at nedbringe gælden og konverterer realkreditlån med variabel rente til fastforrentede lån, og vil derfor bedre kunne modstå eventuelle stigninger i renten. Eksporten er forsat den største vækstmotor i økonomien, men i takt med at specielt det tyske marked går i recession, skal det private forbrug stige for at opretholde efterspørgslen. Mørkere skyer i horisonten På de globale markeder er der udsigt til afmatning. IMF forventer at den globale vækst ender på 2,9 procent for 2019, hvilket er det laveste niveau siden 2008, midt i finanskrisen. Den globale handel er også faldet, hvilket afspejler den øgede geopolitiske risiko. Det er dog lidt lys i mørket i form af forhåbninger om en snarlig afslutning af den verserende handelskrig mellem USA og Kina, samt en afklaring om det videre forløb med Brexit.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Dansk økonomi BNP-indikator (4. kvartal 2019) BNP, mia. (3. kvartal 2019)

0,3% *

Betalingsbalancen, mia. (december 2019)

185,5

4,1 mia. kr. *

Ledighed (januar 2020)

3,7 %

0%-point *

Beskæftigelse, mio. (3. kvartal 2019)

3.003

0,3% *

Lønudvikling, indeks (3. kvartal 2019)

138,6

2,1% **

4,5

2,8 *

Inflation, årsvækst, procent (januar 2020)

0,7%

0,1 %-point **

Enfamilieshuse, indeks (december 2019)

110,2

3,1% **

mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51 * Kvartalsændring ** Årsændring

2

0,3% * 533

Forbrugertilliden, nettotal (januar 2020)

Morten Marott Larsen

Niveau Ændring


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, februar 2020

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Kontorbeskæftigelse, mio. (december 2019)

1.250

0,4%

*

Detailomsætning, indeks (januar 2020)

104,9

0,3%

*

119,9

-1,4%

*

170

-30,9%

**

Kontor

1.207

0,8%

*

Butik

1.486

-2,0%

*

Industri

495

-1,1%

*

Bolig

1.116

1,1%

*

Kontor

9,2

0,2 %-point

*

Butik

7,4

0,6 %-point

*

Industri

11,5

0,9 %-point

*

Bolig

4,9

0,7 %-point

*

7,1 %

-0,1 %-point

**

Totalt afkast, ejendomme, forventninger (2019)

5,4 %

-0,1 %-point

**

10-årig statsobligation (januar 2020)

-0,40

-7 basispoint

*

CIBOR-3 mdr. (januar 2020)

-0,40

0 basispoint

*

Aktieindeks, OMXC25 (26. februar 2020)

1.285

4,99%

*

7.920

-0,3%

**

0,75

-0,01 point

*

104,8

0,4%

**

109,1

1,6%

**

Markedet for udlejningsarealer

Industriproduktion, indeks (december 2019) Konkurser, antal (januar 2020) Aktuel leje, kr. pr. kvm.: (oktober 2019)

Tomgang, pct. (oktober 2019)

Markedet for ejendomsinvestering Totalt afkast, ejendomme, historisk (2018)

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm. (2018) Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks (januar 2020) Byggeomkostninger, indeks 2015=100 (3. kvartal 2019) Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 (3. kvartal 2019) * Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og EjendomDanmark.

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.