EjendomDanmark Markedsstatistik – oversigt (oktober 2019)

Page 1

Oktober 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt • Moderat udvikling i leje • Endnu lavere renter • Dansk økonomi i topform • Internationale faresignaler

På vej mod mørkere tider Det går godt i Danmark, men fra udlandet truer den økonomiske afmatning. Den stærke danske økonomi er med til at holde hånden under markedet for investeringsejendomme. Den rekordhøje beskæftigelse og et stigende privatforbrug giver højere leje og lavere tomgang. Samtidig er den lave rente med til at gøre ejendomme attraktive som investering i forhold til aktier og obligationer. Moderat udvikling i leje I andet kvartal var udviklingen i lejen relativ moderat. For bolig og butik var der svage stigninger, mens lejen for kontor og industri faldt. Det største fald finder man blandt industriejendomme, hvor lejen er 0,8 procent lavere i forhold til forrige kvartal. Set over det sidste år er industrilejen steget med 1,7 procent. Boligudlejning er den sektor med den største stigning i sidste kvartal på 0,3 procent, men set over det sidste år er den kun steget med 1,5 procent. Butikslejemål har oplevet den største årlige stigning i lejen på 2,7 procent, og overordnet set er lejen steget med næsten 8 procent siden 2017.

Butikslejen er steget 2,7 procent på et år.

Renten er faldet det seneste kvartal Gennem de seneste par kvartaler har aktiemarkederne ligget nogenlunde fladt, mens renterne er faldet yderligere. Som følge af afmatningen i Europa har den europæiske centralbank sænket renten, hvilket har fået den danske Nationalbank til at sænke renten yderligere. I takt med at usikkerheden omkring Brexit fortsætter, kan renterne falde endnu mere til gavn for boligmarkedet og de danske husholdninger. Dansk økonomi i topform Den danske økonomi forsætter med at imponere trods det truende internationale klima. I andet kvartal af 2019 voksede økonomien med 0,9 procent og er siden samme kvartal forrige år vokset med 2,5 procent. Væksten var drevet af en stærk eksport, men også de danske husholdningers forbrug bidrog pænt til væksten. Derimod trak investeringerne lidt ned. På trods af disse opløftende tal er risikoen for afmatning af dansk økonomi stigende. Nationalbanken vurderer i en analyse, at risikoen for en recession inden for de næste to år er oppe på 50 procent. Derudover kan et hårdt Brexit ramme den danske eksport hårdt. OECD vurderer, at den danske eksport til det britiske marked kan falde med op til 14 procent som følge af højere toldmure og mere bureaukrati.

Dansk økonomi trodser international nedtur.

Internationale faretegn For verdensøkonomien er udsigterne knap så gode som for den danske økonomi. Den tyske økonomi viser stærke tegn på afmatning, og som et at vores største eksportmar-

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, oktober 2019

Figur 1. Lejeindeks Indeks (Januar 2014=100)

115 110 105 100 95

Butik

Kontor

Industri

jul-19

apr-19

jan-19

jul-18

okt-18

jan-18

apr-18

okt-17

jul-17

jan-17

apr-17

jul-16

okt-16

apr-16

jan-16

jul-15

okt-15

jan-15

apr-15

okt-14

jul-14

jan-14

apr-14

90

Bolig

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Mange farer lurer i horisonten.

keder kan dette ramme hårdt. Der er forsat heller ingen afklaring om Brexit, hvilket er med til at øge usikkerheden på markederne. Derudover er der heller ikke nogen tegn på, at den verserende handelskrig mellem USA og Kina nærmer sig en afslutning, samtidigt med at Trump nu retter blikket mod det europæiske landbrug, hvilket kan give økonomien yderligere udfordringer.

Mere information

Dansk økonomi

Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

BNP, mia. (2. kvartal 2019)

mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

0,9% *

163,7 14,8 mia. kr. *

Ledighed (august 2019)

3,8 %

0,1%-point *

3.000

0,2% *

137,8

1,9% **

4,3

-1,5 *

Lønudvikling, indeks (2. kvartal 2019) Forbrugertilliden, nettotal (september 2019) Inflation, årsvækst, procent (august 2019) Enfamilieshuse, indeks (juli 2019) * Kvartalsændring ** Årsændring

2

524

Ændring

Betalingsbalancen, mia. (Juli 2019)

Beskæftigelse, mio. (2. kvartal 2019)

Morten Marott Larsen

Niveau

0,4% -0,3 %-point ** 111

0,8% *


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, oktober 2019

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Kontorbeskæftigelse, mio. (2. kvartal 2019)

1.240

0,2%

*

Detailomsætning, indeks (august 2019)

104,9

0,8%

*

119,3

1,7%

*

138

-34,3%

**

Kontor

1.227

-0,7%

*

Butik

1.537

0,2%

*

505

-0,8%

*

1.105

0,3%

*

Kontor

8,6

0 %-point

*

Butik

6,5

0,5 %-point

*

Industri

9,8

-0,1 %-point

*

Bolig

4,1

0,4 %-point

*

7,1 %

-0,1 %-point

**

Totalt afkast, ejendomme, forventninger (2019)

5,4 %

-0,1 %-point

**

10-årig statsobligation (august 2019)

-0,69

-61 basispoint

*

CIBOR-3 mdr. (august 2019)

-0,43

-9 basispoint

*

Aktieindeks, OMXC25 (2. oktober 2019)

1.100

-3,12%

*

7.730

7,4%

**

0,73

0,01 point

*

Byggeomkostninger, indeks 2015=100 (2. kvartal 2019)

105,2

0,8%

**

Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 (2. kvartal 2019)

110,2

1,5%

**

Markedet for udlejningsarealer

Industriproduktion, indeks (juli 2019) Konkurser, antal (august 2019) Aktuel leje, kr. pr. kvm.: (juli 2019)

Industri Bolig

Tomgang, pct. (juli 2019)

Markedet for ejendomsinvestering Totalt afkast, ejendomme, historisk (2018)

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm. (2018) Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks (august

* Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og EjendomDanmark.

3