{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt

September 2018

• Investeringsejendomme bidrager årligt med 67 mia. kr. til BNP og beskæftiger 133.500 personer, hvilket er en stigning på 17.000 beskæftigede siden 2010 • Butikslejen er steget med 4,6 procent siden sidste år og det skyldes, at der er kommet gang i det private forbrug • Lejen i industriejendomme stiger med 1,7 procent sidste kvartal og det er den sektor markedet har de højeste forventninger til • Boliglejen falder 0,3 procent sidste kvartal hvilket svarer til, at den samlede boligleje faldt med 84 mio. kr.

WEBRAPPORT OVERSIGT

Markeder i vækst Inden for ejendomsinvesteringsbranchen er beskæftigelsen steget med 16,3 procent siden 2010, hvilket svarer til over 17.000 flere beskæftigede. Der er således 133.500 beskæftiget inden for branchen, og samlet set bidrager den hvert år med 67 mia. kr. til dansk økonomi. Markedet for udlejningsarealer viser, at der først og fremmest er stigende efterspørgsel efter lokaler, hvilket betyder, at der er flere lejere. Der er også stadig flere ejendomsinvestorer, da markedet for ejendomsinvesteringer stadig tiltrækker kapital. På markedet for ejendomsudvikling er der komme gang i byggeriet, og det er først og fremmest boliger, som udvikles. Danske forbrugere driver væksten Det stigende forbrug er med til at øge efterspørgslen for butiksejendomme, hvor lejen er steget med 4,6 procent i forhold til samme periode sidste år. Det private forbrug er endelig begyndt at komme op i omdrejninger og voksede med 0,8 procent i første kvartal, mens detailomsætningen steg med 1,5 procent. I forhold til sidste år er den steget med 2,9 procent.

I ejendomsinvesteringsbranchen er beskæftigelsen steget med 16,3 procent siden 2010.

På ét år er lejen for butiksejendomme steget 4,6 procent.

De seneste tal for Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi voksede med 0,3 procent i andet kvartal, hvilket er lidt lavere end forventet. Det er dog primært drevet af landbruget, som har lidt under den varme sommer. I første kvartal af 2018 bidrog eksporten negativt til væksten i BNP, mens investeringer og det private forbrug trak væksten op, så den landede på 0,4 procent. For hele 2018 forventer De Økonomiske Råd, at dansk økonomi vokser med 1,8 procent. Fremgang for industrien I Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse fra juli 2018, er industri den sektor, hvor der er de højeste forventninger til ejendomsværdi og tomgang. I sidste kvartal steg lejen på industrilejemål med 1,7 procent, hvilket er den største stigning set over alle brancher. Med til historien hører det dog, at siden 2014 er lejen på industriejendomme kun steget med 2,4 procent, hvilket svarer til en årlig vækst på 0,5 procent.

I sidste kvartal steg lejen på industri­lejemål 1,7 procent.

Industriproduktionen i Danmark har siden finanskrisen været stigende og er siden udgangen af 2009 steget med over 40 procent, hvilket er mere end i Sverige og Tyskland. Investeringer i maskiner steg i første kvartal med 5,3 procent og er steget 16,6 procent på årsplan. AIt dette tyder på lysere tider for udlejning af industriejendomme, hvor tomgangen er 10,3 procent, hvilket er det højeste blandt alle sektorer.

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt, september 2018

Figur 1. Industrilejen stiger med 1,7 procent 120 115 110 105

Butik

Industri

jul-18

jan-18

apr-18

okt-17

jul-17

apr-17

jan-17

jul-16

Kontor

okt-16

apr-16

jan-16

okt-15

jul-15

apr-15

jan-15

jul-14

okt-14

apr-14

95

jan-14

100

Bolig

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

Siden sidste år er tomgangen for boliger steget 0,8 procentpoint.

Lejen på kontorlejemål faldt 0,1 procent sidste kvartal.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks underdirektør

Lille fald i boliglejen Lejen på boliglejemål faldt med 0,3 procent i sidste kvartal, hvilket svarer til, at den samlede boligleje faldt med 84 mio. kr. Dermed er bolig den sektor, der har oplevet det største kvartalsvise fald. Ser man i forhold til samme periode sidste år, er boliglejen steget med 3,5 procent. Tomgangen for boliger har været svag stigende over de sidste par kvartaler samtidig med, at der bliver bygget nye boliger. Siden sidste år er tomgangen for boliger steget med 0,8 procentpoint, hvilket kan påvirke markedslejen. Damp under kedlerne Der er endnu ikke tegn på overophedning af dansk økonomi, men der er så småt ved at ske lønstigninger. I de seneste tal voksede lønningerne med 2 procent, hvilket er det højeste siden 2010. Arbejdsløsheden er på 3,9 procent, og der forventes yderligere lønstigninger. Den største trussel mod dansk økonomi er dog fortsat en global handelskrig, som kan medføre store fald i eksporten. Kontorbeskæftigelsen forsætter med at sætte nye rekorder og steg i sidste kvartal med 0,8 procent. Lejen på kontorlejemål faldt med 0,1 procent sidste kvartal, men er steget med 1,6 procent det sidste år. Tomgangen for kontor er fortsat høj, på 10 procent, men har ligesom de andre brancher oplevet fald de seneste år.

Dansk økonomi BNP-indikator (2. kvartal 2018) BNP, mia. (1. kvartal 2018)

mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51

2

0,3 % 502

0,4 % *

Betalingsbalancen, mia. (juni 2018)

122,9

-17,7 mia. kr. *

Ledighed (juni 2018)

3,9 %

-0,1 % *

Beskæftigelse, mio. (1. kvartal 2018)

2.954

0,5 % *

Lønudvikling, indeks (1. kvartal 2018)

134,0

2,0 % **

Forbrugertilliden, nettotal (juli 2018)

7,8

-1,5 *

1,08 %

-0,01 %-point **

109,1

1,77 % *

Inflation, årsvækst, procent (juni 2018)

Morten Marott Larsen

Niveau Ændring

Enfamilieshuse, indeks (maj 2018) * Kvartalsændring ** Årsændring


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt, september 2018

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Kontorbeskæftigelse, mio. (2. kvartal 2018)

1.222

0,8 %

*

Detailomsætning, indeks (juni 2018)

104,5

1,5 %

*

Industriproduktion, indeks (juni 2018)

110,9

0,6 %

*

181

2,3 %

**

Kontor

1.264

-0,1 %

*

Butik

1.851

0,1 %

*

454

1,7 %

*

1.125

-0,3 %

*

Kontor

10

0,1 %-point

*

Butik

6,1

0 %-point

*

10,3

-0,2 %-point

*

4,2

0,1 %-point

*

Totalt afkast, ejendomme, historisk (2017)

7,2 %

0,7 %-point

**

Totalt afkast, ejendomme, forventninger (2018)

5,6 %

0,0 %-point

**

10-årig statsobligation (juni 2018)

0,33

-24 basispoint

*

CIBOR-3 mdr. (august 2018)

-0,31

-1 basispoint

*

Aktieindeks, OMXC25 (august 2018)

1.163

4,9%

*

7.590

5,4%

**

1,06

0,1 point

*

Byggeomkostninger, indeks 2015=100 (1. kvartal 2018)

102,6

0,5%

**

Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 (1. kvartal 2018)

105,6

1,9%

**

Markedet for udlejningsarealer

Konkurser, antal (juli 2018) Aktuel leje, kr. pr. kvm.: (juli 2018)

Industri Bolig Tomgang, pct. (juli 2018)

Industri Bolig

Markedet for ejendomsinvestering

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm. (2017) Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks (juli 2018)

* Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og Ejendomsforeningen Danmark.

3

Profile for EjendomDanmark

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt (september 2018)  

Investeringsejendomme bidrager årligt med 67 mia. kr. til BNP og beskæftiger 133.500 personer, hvilket er en stigning på 17.000 beskæftiged...

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – oversigt (september 2018)  

Investeringsejendomme bidrager årligt med 67 mia. kr. til BNP og beskæftiger 133.500 personer, hvilket er en stigning på 17.000 beskæftiged...

Profile for hverve