EjendomDanmark Markedsstatistik – oversigt (juli 2019)

Page 1

Juni 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt • Stigende kontorleje giver 1,1 mia. mere i indtjening • Lav tomgang for butikker giver stigende leje • Flere nye boliger betyder mindre vækst i lejen • Politisk risiko i boligpolitikken kan skade dansk økonomi

Stigende kontorleje og faldende kontortomgang Markedet for kontorlejemål er i fremgang. Tomgangen er faldende, og lejen er stigende. Sidste kvartal faldt den økonomiske tomgang 0,2 procentpoint til 8,6, og lejen steg med 2,0 procent. Samlet set betyder stigningen i kontorlejen og faldet i tomgangen, at branchens samlede indtjening er steget med 1,1 mia. kr. i forhold til sidste år. De 800 mio. kr. skyldes stigende lejeindtægter, mens 300 mio. kr. kommer fra lavere tomgang. Det er stadigvæk en forholdsvis høj tomgang taget i betragtning af konjunktursituationen. Overordnet set er kontorlejen vokset 3,1 procent siden sidste år. At antallet af tomme kontorer er faldet, skyldes i høj grad stigende efterspørgsel i de store byer. Det er således kun i tre ud af landets fem regioner, at kontortomgangen er faldet siden 2015, og det er København og Aarhus, der har haft de største fald. Boliglejen steg med 1,1 procent sidste kvartal efter at have ligget fladt i de seneste tre kvartaler. Dermed er lejen på udlejningsboliger kun steget med 0,9 procent siden samme periode sidste år, og bolig er den sektor, som har haft den laveste årlige stigning i lejen. Dette skal ses i lyset af, at der er blevet bygget flere nye boliger, specielt i de store byer de seneste år, hvilket har dæmpet væksten i lejen.

Stigende kontorleje giver 1,1 mia. mere i indtjening.

Boliglejen stiger igen.

Også for butikker er der fremgang at spore. Lejen steg med 1,9 procent sidste kvartal og er steget med næsten seks procent siden 2017. I perioden 2014 til 2017 var udviklingen flad. Tomgangen steg en anelse, men er fortsat lav og under det langsigtede gennemsnit. Detailomsætningen er fortsat stigende, om end den stadig er langt under niveauet fra før finanskrisen. Fortsat vækst i økonomien Det går fortsat godt for dansk økonomi. Beskæftigelsen stiger til over tre mio. for første gang, og renterne fortsætter med at falde. Afkastet på ejendomme er fornuftigt i forhold til aktier og obligationer. Efter en stærk start på 2019 er aktiekurserne faldet lidt tilbage, da den globale usikkerhed igen er stigende. Dansk økonomi voksede med 0,3 procent i første kvartal, hvilket var svagere end forventet. Til gengæld er årsvækstraten fortsat over to procent. Det private forbrug og eksporten er vækstmotorerne, og lønudviklingen er fortsat moderat. De økonomiske råd forventer i deres seneste rapport, at væksten i 2019 ender på 2,0 procent.

Rekordhøj kontorbeskæftigelse.

Øget global usikkerhed giver lavere rente.

Der er flere farer, der lurer i horisonten for dansk økonomi. Frygten for en global afmatning som følge af en handelskrig mellem USA og enten Kina eller Mexico er igen blusset op, hvilket har sænket renterne yderligere. Derudover er situationen med Brexit stadig uafklaret, og et hårdt Brexit vil ramme dansk eksport hårdt. Den umiddelbart største fare er dog, at manglen på arbejdskraft vil føre til for store lønstigninger, hvilket påvirker konkurrenceevnen negativt.

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, juni 2019

115 110 105 100 95

Butik

Industri

Jan-19

Apr-19

Jul-18

Okt-18

Apr-18

Jan-18

Okt-17

Jul-17

Jan-17

Apr-17

Jul-16

Kontor

Okt-16

Apr-16

Jan-16

Okt-15

Jul-15

Jan-15

Apr-15

Jul-14

Okt-14

Jan-14

90 Apr-14

Indeks (Januar 2014=100)

Figur 1. Lejeindeks

Bolig

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Dampen går lidt af byggeriet Byggeaktiviteten har været stigende i Danmark, men vækstraten forventes at aftage de kommende år. Konjunkturbarometeret for byggebranchen er faldende, men forsat positiv, hvilket er ganske normalt på bagkanten af en højkonjunktur. Der er blevet bygget flere boliger de seneste år, og det er derfor ikke så ringe endda, at vækstraterne aftager lidt. På boligmarkedet er der også tegn på, at væksten i priserne bliver lavere de kommende år, uden dog at falde.

Usikkerhed om gennemgribende moderniseringer af boliglejemål.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Ny regering Folketingsvalget grundlovsdag førte til, at en ny socialdemokratisk regering kommer til magten. Hvilken økonomisk politik, de ender med at gennemføre, står stadig hen i det uvisse, men sker der ændringer i reglerne for gennemgribende moderniseringer af boliglejemål, kan det få store konsekvenser på markedet. Færre udlejningsejendomme vil blive moderniseret, hvilket kan ramme byggesektoren, den offentlige økonomi og den dansk økonomi negativt.

Dansk økonomi BNP, mia. (1. kvartal 2019) Betalingsbalancen, mia. (april 2019) Ledighed (april 2019)

mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

2

519

0,3% *

148,8 17,3 mia. kr. * 3,7 %

-0,1%-point *

Beskæftigelse, mio. (1. kvartal 2019)

3.001

0,5% *

Lønudvikling, indeks (1. kvartal 2019)

136,6

1,9% **

Forbrugertilliden, nettotal (maj 2019)

5,9

2,6 *

Inflation, årsvækst, procent (maj 2019)

0,7%

-0,4 %-point **

108,4

1,7% *

Enfamilieshuse, indeks (marts 2019)

Morten Marott Larsen

Niveau Ændring

* Kvartalsændring ** Årsændring


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, juni 2019

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Kontorbeskæftigelse, mio. (1. kvartal 2019)

1.233

0,1%

*

Detailomsætning, indeks (maj 2019)

104,1

0,0%

*

Industriproduktion, indeks (april 2019)

117,4

-2,0%

*

210

-2,8%

**

Kontor

1.227

2,0%

*

Butik

1.537

1,9%

*

505

-0,3%

*

1.105

1,1%

*

Kontor

8,6

-0,2 %-point

*

Butik

6,0

0,4 %-point

*

Industri

9,9

-0,2 %-point

*

Bolig

3,7

0,2 %-point

*

Totalt afkast, ejendomme, historisk (2018)

7,1 %

-0,1 %-point

**

Totalt afkast, ejendomme, forventninger (2019)

5,4 %

-0,1 %-point

**

10-årig statsobligation (april 2019)

0,07

-6 basispoint

*

CIBOR-3 mdr. (juni 2019)

-0,35

-3 basispoint

*

Aktieindeks, OMXC25 (17. juni 2019)

1.126

1,99%

*

7.730

7,4%

**

0,67

-0,19 point

*

Byggeomkostninger, indeks 2015=100 (1. kvartal 2019)

104,7

1,4%

**

Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 (1. kvartal 2019)

108,1

2,5%

**

Markedet for udlejningsarealer

Konkurser, antal (maj 2019) Aktuel leje, kr. pr. kvm.: (april 2019)

Industri Bolig Tomgang, pct. (april 2019)

Markedet for ejendomsinvestering

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm. (2018) Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks (maj 2019)

* Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og EjendomDanmark.

3