{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Marts 2019

EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt • Ejendomme gav det højeste afkast i 2018 • Dansk økonomi fortsætter med at vokse • Stigende byggeaktivitet • Usikkerhed i verdensøkonomien

Ejendomme bedre end aktier og obligationer i 2018 Investeringsejendomme har været en god investering sidste år. I 2018 var det totale afkast på ejendomme 7,1 procent, hvilket var højere end både obligationer og aktier. Aktiemarkederne har sidste år været præget af en del uro, og havde man investeret sine penge i aktier, ville man have tabt 13 procent af sin investering, mens man ved en investering i obligationer ville have fået et afkast på 1,5 procent.

Ejendomme gav 7,1 procent i afkast.

Aktiemarkedet har dog rettet sig lidt i slutningen af året, og er i det sidste kvartal steget med 5,9 procent. På de finansielle markeder er renterne forsat meget lave og forventes tidligst at stige ved udgangen af 2019. Lejen på kontorlejemål og butikslejemål steg begge med 0,9 procent i sidste kvartal, mens lejen på industrilejemål steg med 3,0 procent. Fortsat vækst i økonomien Dansk økonomi fortsætter de positive takter, og bruttonationalproduktet voksede med 0,8 procent i fjerde kvartal af 2018. Grundet nogle tekniske forhold, samt en dårlig høst for landbruget, ender væksten for hele 2018 kun på 1,2 procent, men set i forhold til fjerde kvartal 2017 er økonomien vokset med 2,2 procent.

BNP-væksten var 0,8 procent i sidste kvartal.

Væksten i fjerde kvartal af 2018 var primært drevet af en øget eksport og en stigende industriproduktion. Industriproduktionen steg med 5,4 procent i sidste kvartal og med 14 procent i hele 2018. Den store stigning skyldes primært medicinalindustrien, men overordnet bidrog andre brancher også. Investeringer bidrog også positivt til væksten og voksede med fem procent i forhold til sidste år. Detailomsætningen faldt svagt i sidste kvartal, men er i forhold til sidste år vokset med 1,3 procent. Forbrugertilliden har været faldende de sidste halve år og er på det laveste niveau siden 2016, dog er den stadig positiv. I 2019 forventes dansk økonomi at vokse med omkring to procent; drevet af et stigende privat forbrug. Fremgang i byggeriet Der er fortsat fremgang i byggeriet, og Dansk Byggeri forventer, at der i 2019 vil blive bygget 7.930.000 kvadratmeter, hvilket er en stigning på tre procent forhold til 2018. Der bliver fortsat bygget mange udlejningsboliger i de store byer, hvilket også har fået væksten i boliglejen til at aftage. I sidste kvartal faldt boliglejen med 0,3 procent og siden samme periode sidste år, er den kun steget med 1,1 procent, hvilket er den laveste årlige vækstrate siden 2015.

Boliglejen faldt med 0,3 procent, men der bygges fortsat mere.

Væksten i boligpriserne er også aftaget det seneste år og specielt på ejerlejlighedsmarkedet, er der sket mindre fald. I de seneste tal faldt priserne 3,0 procent fra november til december. Den sammensatte konjunkturindikator for byggeriet har været faldende, men befinder sig

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, april 2019

Figur 1. Lejeindeks 115 110 105 100

Industri

Bolig

Butik

jan-19

okt-18

jul-18

apr-18

jan-18

okt-17

jul-17

apr-17

jan-17

okt-16

jul-16

apr-16

jan-16

okt-15

jul-15

apr-15

jan-15

okt-14

jul-14

apr-14

90

jan-14

95

Kontor

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

fortsat på et højt niveau, hvilket kan indikere, at økonomien bevæger sig mod den sidste fase af højkonjunkturen.

Boliglejen faldt med 0,3 procent, men der bygges fortsat mere.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Kilder til usikkerhed Der er fortsat en del usikkerhed at spore i verdensøkonomien på grund af det forestående Brexit samt handelskrigen mellem USA og Kina. Specielt Brexit kan få store konsekvenser for dansk økonomi, idet Danmarks eksport til UK beløber sig til 46 mia. kr., hvilket svarer til 6,5 procent af den samlede danske eksport. I tilfælde af et hårdt Brexit uden handelsaftaler vil disse vare pålægges told, og dermed er der risiko for et fald i eksporten. De fleste forventer forsat en fornuftig løsning på Brexit.

Dansk økonomi BNP, mia. (4. kvartal 2018)

518

0,8% *

142,3

11,8 mia. kr. *

3,7 %

-0,1%-point *

Beskæftigelse, mio. (4. kvartal 2018)

2.987

0,3% *

Lønudvikling, indeks (3. kvartal 2018)

136,4

2,2% **

3,8

0,9 *

1,1%

0,3 %-point **

107,7

-0,74% *

Betalingsbalancen, mia. (januar 2019) Ledighed (januar 2019)

Forbrugertilliden, nettotal (marts 2019) Inflation, årsvækst, procent (februar 2019) Enfamilieshuse, indeks (december 2018)

Morten Marott Larsen mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

2

Niveau Ændring

* Kvartalsændring ** Årsændring


EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt, april 2019

Ejendomsarealer

Niveau

Ændring

Kontorbeskæftigelse, mio. (4. kvartal 2018)

1.237

0,6%

*

Detailomsætning, indeks (februar 2019)

103,5

-1,1%

*

Industriproduktion, indeks (januar 2019)

115

5,8%

*

Konkurser, antal (februar 2019)

216

20,7%

**

Kontor

1.270

0,9%

*

Butik

1.607

0,9%

*

463

3,0%

*

1.096

-0,3%

*

Kontor

8,5

-0,1 %-point

*

Butik

5,2

-0,7 %-point

*

9

-0,5 %-point

*

3,3

-0,5 %-point

*

Totalt afkast, ejendomme, historisk (2018)

7,1 %

-0,1 %-point

**

Totalt afkast, ejendomme, forventninger (2019)

5,5 %

-0,1 %-point

**

10-årig statsobligation (december 2018)

0,21

-18 basispoint

*

CIBOR-3 mdr. (marts 2019)

-0,32

-2 basispoint

*

Aktieindeks, OMXC25 (25. marts 2019)

1.112

11,47%

*

7.730

7,4%

**

1,01

-0,06 point

*

Byggeomkostninger, indeks 2015=100 (4. kvartal 2018)

104,8

2,1%

**

Arbejdsomkostninger, indeks 2015=100 (4. kvartal 2018)

107,9

2,2%

**

Markedet for udlejningsarealer

Aktuel leje, kr. pr. kvm.: (januar 2019)

Industri Bolig Tomgang, pct. (januar 2019)

Industri Bolig

Markedet for ejendomsinvestering

Markedet for ejendomsudvikling Påbegyndt byggeri, 1.000 kvm. (2018) Konjunkturbarometer, Byggeri og anlæg, indeks (januar 2019)

* Kvartalsændring ** Årsændring Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri og EjendomDanmark.

3

Profile for EjendomDanmark

EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt (marts 2019)  

- Ejendomme gav det højeste afkast i 2018 - Dansk økonomi fortsætter med at vokse - Stigende byggeaktivitet - Usikkerhed i verdensøkonomien

EjendomDanmarks markedsstatistik – oversigt (marts 2019)  

- Ejendomme gav det højeste afkast i 2018 - Dansk økonomi fortsætter med at vokse - Stigende byggeaktivitet - Usikkerhed i verdensøkonomien

Profile for hverve