__MAIN_TEXT__

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger, oktober 2017

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Oktober 2017

WEBRAPPORT FORVENTNINGER

Resultater • Investeringsejendomme er stadig en god investering • Men det totale afkast på investeringsejendomme ventes at toppe i 2017 • Historisk høj forventning til stigende ejendomsværdi for industri • Stadig størst forventning til ejendomsværdistigninger i København Investeringsejendomsmarkedet forventes at toppe i 2017 I 2017 forventes det totale afkast at blive på 5,8 procent. I forhold til sidste kvartal og sidste år er det et lille fald på 0,1 procentpoint. I 2018 og 2019 forventes det totale afkast at falde til 5,5 procent. Deltagerne forventer ligeledes et totalt afkast på 5,5 procent i perioden 2017-2021, hvilket er et lille fald på 0,2 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Det er den anden mindre nedjustering af forventningerne til det totale afkast i perioden 2017-2021. Man skal hele fjorten kvartaler tilbage for at finde et tilsvarende niveau på 5,5 procent for en kommende femårsperiode. Det betyder, at man har nedjusteret forventningerne til de kommende år. Deltagerne forventer stadig, at 2017 bliver et godt år. 45 procent af deltagerne forventer, at 2017 bliver bedre end 2018, 34 procent forventer uændret totalt afkast i 2017 og 2018, mens et mindretal på 20 procent forventer, at det totale afkast i 2018 bliver højere end 2017. Det er stadig værd at hæfte sig ved, at totale afkast på 5,5 procent stadig betyder, at ejendomsværdierne fortsat kan stige.

Størst forventninger til kontor For ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje er der størst forventninger til, at kontor kommer til at udvikle sig mest positivt i forhold til de nuværende niveauer. Forventningen til stigende markedsleje for kontor slog rekord i sidste undersøgelse, og også i denne undersøgelse fortsætter forventningerne til markedsleje for kontor med at stige. Det svarer nu til, at omkring halvdelen af deltagerne forventer stigende markedsleje for kontor, mens de øvrige deltagere forventer uændret markedsleje for kontor. Der er også positive forventninger til ejendomsværdien for industri, som ikke tidligere har været så høje. Forventningen til ejendomsværdi for industri er på højde med kontor og bolig, mens det også forventes, at udlejnings­procenten og markedslejen stiger. Der er stadig udelukkende positive forventninger til kontor, butik, industri og bolig for ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje.

Højest totalt afkast i 2017 2017

2018

2019

2017-2021

Totalt afkast

5,8

5,5

5,5

5,5

Kvartalsændring

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

Årsændring

-0,1

-0,2

Ny

Ny

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Det totale afkast er i procent og måler udbyttet på investeringsejendomme set i forhold til investeringens størrelse i en given periode. I det totale afkast indgår to typer af afkast: Direkte afkast og afkast på værdi. Det direkte afkast er periodens løbende nettodriftsresultat delt med investeringsstørrelse primo perioden. Afkast på værdi er værditilvæksten i den givne periode delt med investeringens størrelse primo perioden. Det totale afkast er før eventuelle finansielle udgifter og før inflation.

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger, oktober 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT FORVENTNINGER

Halvdelen af deltagerne forventer et totalt afkast i 2017 på mellem 5,2 og 6,0 procent 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark. Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2016 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2017 til 2019 viser gennemsnit af svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.

Forventningen til markedsleje for industri har aldrig været højere (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Ejendomsværdi

Udlejningsprocent

Markedsleje

Oktober 2017

Kvartals­ ændring

Årsændring

Oktober 2017

Kvartals­ ændring

Årsændring

Oktober 2017

Kvartals­ ændring

Årsændring

Kontor

28,4

1,6

-0,3

27,3

2,9

8,1

23,9

1,9

5,8

Butik

15,9

1,3

-5,4

8,0

-3,0

4,8

14,8

-1,1

-2,2

Industri

26,1

9,1

11,2

17,0

1,2

8,5

13,6

6,3

5,1

Bolig

27,3

4,1

-0,4

4,5

-0,3

-5,0

17,0

-1,2

-6,4

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: Deltagerne har svaret: ”Meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og ”meget højere”. Svarene tildeles en værdi, så man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder, at alle har svaret ”meget højere”, og -100 betyder, at alle har svaret ”meget lavere”. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 28,4 kan for eksempel fremkomme ved, at 28,4 procent af deltagerne svarer ”meget højere” og de resterende svarer ”uændret”.

2


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger, oktober 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT FORVENTNINGER

København stadig på førstepladsen Siden lanceringen af forventningsundersøgelsen i 2011 har der altid været størst forventning til, at ejendomsværdierne udviklede sig mest positivt i København i forhold til andre økonomiske centre og resten af landet. 82 procent af deltagerne i denne undersøgelse vælger København, som den region hvor

ejendomsværdierne vil udvikle sig mest positivt. Efter København er rangeringen stadig: Aarhus, Aalborg, Odense, Trekantområdet og resten af landet. Ejendomsinvestorerne er begyndt at investere ejendomme uden for de bedste beliggenheder, men indtil videre har det ikke betydning for forventningerne til udviklingen i de regionale ejendomsværdier.

Ejendomsværdierne forventes at udvikle sig bedst i København Regional indikator Mindst regional vækst Middel regional vækst

Størst regional vækst

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til Trekantområdet, København, Aarhus, Aalborg, Odense og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Hvis et område får farven lyseblå, har mindst 70 procent af de adspurgte været enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre.

3


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger, oktober 2017

INTERAKTIV WEBRAPPORT FORVENTNINGER

Om undersøgelsen Dette er forventningerne for oktober 2017 fra Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger. Målet er at skabe information til et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og er helt og aldeles afhængig af de deltagende virksomheders velvilje til at rapportere data hvert kvartal. Uden disse virksomheder ville forventningsundersøgelsen aldrig kunne blive til noget.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51

44 markedsaktører har deltaget i denne undersøgelse. 48 procent af deltagerne er ejere af ejendomme. Derudover er 23 procent erhvervsmæglere, 5 procent er banker/realkreditinstitutter og 25 procent er andre aktører.

Følgende virksomheder har blandt andre bidraget Aberdeen Asset Management, ATP Ejendomme, BBN Consult, Bertélco Ejendomme A/S, BRF Kredit, Carlsberg Byen, CBRE, Chr. Hjorth Erhvervsejendomme, Colliers international Danmark, Cura Management, DADES, Danbolig erhverv Johnny Hallas, DEAS, EDC Erhverv Poul Erik Bech, EK-Ejendomsadministration A/S, EY, Focus Asset Management, Jeudan, Karberghus, Lindhardt Erhverv, Lokalebasen.dk A/S, NCC Construction Danmark A/S, Newsec Datea, Newsec Egeskov & Lindquist, Nordea, Nordea Ejendomme, Nykredit, PenSam, PensionDanmark, PFA Ejendomme, PKA, PostNord Real Estate, Prodomus, PwC, Realkredit Danmark, RICS Nordic, Sadolin & Albæk, Sampension, SEB Pension, Sinding Gruppen, Situs, Spar Nord Bank, Taurus Ejendomsadministration, Thylander Gruppen, TLK, Topdanmark Ejendom, Wiborg & Partnere.

4

Profile for EjendomDanmark

Markedsstatistikken – forventninger, oktober 2017  

Markedsstatistikken – forventninger, oktober 2017  

Profile for hverve