__MAIN_TEXT__

Page 2

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger, januar 2018

INTERAKTIV WEBRAPPORT FORVENTNINGER

Forventningerne til det totale afkast 2017-2019 ligger over perioden 2008-2014 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik og IPD Dansk Ejendomsindeks. Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2015 til 2016 vises det totale afkast fra Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik, mens fra 2000 til 2014 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2017 til 2019 viser gennemsnit af svarene i Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik forventninger. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.

I 2018 vinder kontor frem De største forventninger i 2018 er til udviklingen for kontorejendomme. For kontor er der størst forventning til stigning i både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje. Samlet set har forventninger til kontor aldrig været højere. Det kan hænge sammen med, at den økonomiske tomgang for kontor stadig ligger lidt for højt på 11,2 procent i oktober 2017. Den økonomiske tomgang for kontor bør falde yderligere, og det forventer markedsaktørerne også. Næststørste forventninger i 2018 er der til sektoren industri. Ligesom sidste kvartal har forventningen til ejendomsværdi aldrig været højere. Den økonomiske tomgang for industri er på 11,1 procent i oktober 2017.

Der er lavest forventninger til sektoren butik i 2018, men alle tre indikatorværdier er stadig positive. Den økonomiske tomgang for butik i oktober 2017 er på 6,8 procent. Investorer søger andre sektorer Forventningerne til udviklingen for bolig har været faldende fra 2015 og frem. Forventningen til udlejningsprocenten for bolig har aldrig været lavere før. Forventningen til markedslejen for bolig er nu nede på et 2011-niveau, mens forventningen til ejendomsværdi for bolig ikke har været lavere siden januar 2012. Indikatorværdierne for bolig er stadig positive, men måske vil bolig opleve sin første negative indikatorværdi i 2018? Men så har der også været syv positive år fra 2011-2017 for bolig.

Forventningen til ejendomsværdi for industri har aldrig været højere før (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Ejendomsværdi

Udlejningsprocent

Markedsleje

Januar 2017

Kvartals­ ændring

Årsændring

Januar 2017

Kvartals­ ændring

Årsændring

Januar 2017

Kvartals­ ændring

Årsændring

Kontor

28,8

0,3

-5,7

28,8

1,5

11,0

23,8

-0,1

7,1

Butik

12,5

-3,4

-13,1

2,5

-5,5

-3,1

7,5

-7,3

-3,6

Industri

26,3

0,1

2,9

13,8

-3,3

-6,3

16,3

2,6

-1,5

Bolig

17,5

-9,8

-14,7

1,3

-3,3

-6,5

8,8

-8,3

-7,9

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Anm.: Deltagerne har svaret: ”Meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og ”meget højere” på spørgsmålet: ”Hvad er jeres forventning til udviklingen inden for [sektor]ejendomme med prime location om et år i forhold til i dag?”. Svarene tildeles en værdi, så man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder, at alle har svaret ”meget højere”, og -100 betyder, at alle har svaret ”meget lavere”. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 26,3 kan for eksempel fremkomme ved, at 26,3 procent af deltagerne svarer ”meget højere” og de resterende svarer ”uændret”.

2

Profile for EjendomDanmark

Markedsstatistikken – forventninger (januar 2017)  

Markedsstatistikken – forventninger (januar 2017)  

Profile for hverve