EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (fakta-ark april 2014)

Page 1

FAKTA-ARK EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE

APRIL 2014

Udvikling i forventninger til totalt afkast i 2014 7,00 6,00

Procent

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 212

312

412

113

213

313

413

114

214

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse.

Første gang der spørges til forventningerne til det totale afkast for 2014 er i 2. kvartal 2012. Her forventer man et totalt afkast på 6,1 procent, hvilket også er kvartalet med den højeste forventning til 2014. Efterfølgende nedjusteres forventningerne i hvert kvartal i forhold til kvartalet før, med undtagelse af 4. kvartal 2013, hvor forventningerne steg med 0,1 procentpoint i forhold til kvartalet før. 2. kvartal 2014 er det kvartal, som indtil videre har givet den laveste forventning på 5,0 procent.

Faldende totalt afkast fra 2010 til 2013 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark.

Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2013 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2014 til 2016 viser et gennemsnit af svarene i forventningsundersøgelsen. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer. Det højeste totale afkast var i 2005 18,1 procent. I 2008 ramte det totale afkast bunden med 3,1 procent. Et afkast i 2013 på 3,5 procent viser, at væksten stadig lader vente på sig. Der er dog en optimisme at spore i forhold til et stigende afkast i 2014-2016. Spredningen på ejendomsbranchens svar er meget lille, hvilket viser, at der er stor enighed om en kommende positiv udvikling. ed-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45

Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark