EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (april 2014)

Page 1

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK APRIL 2014

WEBRAPPORT

Faldende forventninger

Der er kun 4 procent af deltagerne, der forventer, at det totale afkast i 2014 bliver dårligere end 3,5 procent, og kun 4 procent tror på, at det totale afkast i 2014 bliver over 6,0 procent. Der er dermed i høj grad konsensus om fortsat stabil udvikling i det totale afkast. Der kan selvfølgelig ske ændringer i løbet af 2014, når forskellige hændelser løbende vil påvirke forventningerne.

Forventningerne til 2014 og 2015 er faldet 2014 Totalt afkast Kvartalsændring Årsændring

5,0 -0,3 -0,6

2015

2016

5,3 -0,4 -0,6

2014-2018

5,5 Ny Ny

5,5 Ny Ny

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Der er generelt faldende forventninger til de totale afkast på investeringsejendomme. I forventningsundersøgelsen er forventningerne til 2014 på et kvartal faldet med 0,3 procentpoint, hvilket betyder, at der forventes 5,0 procent i totalt afkast i 2014. I 2015 er forventningerne nedjusteret med 0,4 procentpoint til et totalt afkast på 5,3 procent. For et år siden lå forventningerne til 2014 og 2015 0,6 procentpoint højere. 2014 og 2015 er det hidtil laveste niveau, der er målt. Det er første gang, at deltagerne spørges til 2016, hvor der forventes et totalt afkast på 5,5 procent. Forventningerne til den kommende femårsperiode er på 5,5 procent, hvilket er den laveste forventning til en kommende femårsperiode. I tredje kvartal 2011 var forventningerne til 2011-2015 på hele 6,5 procent. Over de sidste 14 år har investeringsejendomme givet 8,1 procent i totalt afkast.

I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Kvartalsvis og årlig ændring er i procentpoint.

Faldende totalt afkast fra 2010 til 2013 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8%

Bolig indfriede forventningerne

6% 4% 2% 0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Bolig er den sektor, der er mest positive forventninger til i det kommende år. I forventningsundersøgelsen spørges der ind til ejendomme med god beliggenhed i det kommende år, og der er positive forventninger til både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje vedrørende bolig. Indikatorværdien til boligernes markedsleje på 27,1, er den højeste, som er målt. Indikatorværdien på 27,1 er fremkommet ved, at 54 procent af deltagerne tror på stigende markedsleje for bolig, mens de resterende har en neutral forventning til

Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2013 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2014 til 2016 viser gennemsnit af svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.

Industri på vej op (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Ejendomsværdi KvartalsÅrsApril 2014 ændring ændring Kontor Butik Industri Bolig

7,3

1,4

11,5

1,7

-8,3

2,5

30,2

1,8

-1,2

Udlejningsprocent KvartalsÅrsApril 2014 ændring ændring

April 2014

Markedsleje Kvartalsændring

0,0

1,0

Årsændring

8,3

-3,4

1,0

7,3

-0,6

-2,0

9,4

7,4

-1,1

13,8

-2,1

4,8

10,7

-8,3

1,5

13,8

14,6

-6,0

-0,5

27,1

6,5

8,5

-2,0

2,5

-3,5

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Deltagerne har svaret: ”Meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og ”meget højere”. Svarene tildeles en værdi, så man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder, at alle har svaret ”meget højere”, og -100 betyder, at alle har svaret ”meget lavere”. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 30,2 kan for eksempel fremkomme ved, at 30,2 procent af deltagerne svarer ”meget højere” og de ed-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45 resterende svarer ”uændret”.

Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark


EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK

APRIL 2014

markedsleje det kommende år. I tallene fra IPD Dansk Ejendomsindeks er bolig også den eneste sektor, der overordnet har positiv værditilvækst og faldende tomgang, mens bolig samlet set også har en positiv markedslejevækst. Industri fortsætter også i dette kvartal den positive udvikling. I tallene for 2013 viste industriejendomme overordnet en værditilvækst på minus 3,3 procent, og der er fortsat forventning om fald i ejendomsværdierne i 2014. Men industri er også den sektor, der har den mest positive årsændring i forventningsundersøgelsen. Kontor og butik har små positive forventninger til ejendomsværdi og markedsleje, mens forventningerne til udlejningsprocenten er faldet lidt siden sidste kvartal.

WEBRAPPORT

Fortsat forventning om centralisering

Positiv værditilvækst for kontor i København, Aarhus og Trekantsområdet

Forventningerne til 2013 var for høje Siden 2010 har det totale afkast for investeringsejendomme været faldende, og i 2013 var det på 3,5 procent. Det viser de nyeste tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks. I sidste forventningsundersøgelse endte forventningerne til 2013 på 5,0 procent. Dermed var forventningen 1,5 procentpoint højere, end de endelige tal på 3,5 procent. Det er tredje år i træk, at forventningsundersøgelsen ligger for højt i forhold til de endelige tal, mens forventningerne i 2010 lå under de endelige tal. Dette vidner om, at der er en tro på, at økonomien og ejendomsafkastene bliver bedre på et tidspunkt, men årene 2011-2013 endte med at være år med lav vækst og med lave totale afkast på ejendomme overordnet set.

Û

De regionale landkort over forventninger til ejendomsværdi præges stadig af forventning om en stigende centralisering fremover. Hvis man ser på resultaterne fra 2013, var der overordnet en værditilvækst for investeringsejendomme på minus 1,2 procent og for kontor på minus 1,4 procent. Men der er positive tal for kontor i København, Aarhus og Trekantsområdet. Forskellene byerne imellem er dog ikke store i 2013. Kontor København har overordnet en værditilvækst på 1,0 procent, Trekantsområdet 0,9 procent og Aarhus på 0,4 procent. Forventningsundersøgelsen forventer forsat den bedste udvikling i København, foran Aarhus, Trekantsområdet efterfulgt af resten af landet.

Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til Trekantsområdet, København, Aarhus og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Hvis et område får farven lysegrøn, har mindst 70 procent af de adspurgte været enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre.

48 markedsaktører har deltaget i denne undersøgelse. 42 procent af deltagerne er ejere af ejendomme. Derudover er 27 procent erhvervsmæglere, 10 procent er banker/realkreditinstitutter og 21 procent er andre aktører.

Følgende virksomheder har blandt andet bidraget Aareal Bank, Aberdeen Asset Management, ATP Ejendomme, Bertélco Ejendomme A/S, BBN Consult, BRF Kredit, Carlsberg Byen, CBRE, Chr. Hjorth Erhvervsejendomme, Colliers international Danmark, Cura Management, DADES, Danbolig erhverv Johnny Hallas, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, FIH Erhvervsbank, Jeudan, Karberghus, Københavns Lufthavne, Lund & Lindhardt, NCC Construction Danmark A/S, Nordea, Nordea Ejendomme, Pension Danmark, PFA Ejendomme, PKA, PwC, Reinholdt A/S, RICS Nordic, Sadolin & Albæk, Sampension, Saxo Properties, Sinding Gruppen, TLK, Wiborg & Partnere.

Om undersøgelsen Dette er forventningerne for april 2014 fra Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse. Målet er at skabe information til et mere gennemsigtigt ejendomsmarked.

ed-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45

Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og er helt og aldeles afhængig af de deltagende virksomheders velvilje til at rapportere data hvert kvartal. Uden disse virksomheder ville forventnings­ undersøgelsen aldrig kunne blive til noget.

Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark