EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (oktober 2012)

Page 1

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK OKTOBER 2012

Stilstand

Uændrede forventninger i forhold til sidste kvartal 2012

2013

2014

2012-2016

Totalt afkast

5,4

5,6

6,0

5,9

Kvartalsændring

0,0

0,0

0,0

-0,1

Årsændring

-0,4

-0,6

ny

ny

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Årets sidste forventningsundersøgelse byder på stilstand i forventningerne til det totale afkast. Undersøgelsens deltagere forventer et totalt afkast i 2012 på 5,4 procent. Det er en ændring på 0,0 procentpoint i forhold til sidste kvartal, og 0,4 procentpoint mindre end man forventede for et år siden. I de to nærmeste år forventes 5,6 og 6,0 procent i totalt afkast, hvilket også er ændringer afrundet til 0,0 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Deltagernes forventninger til 2013 er faldet med 0,6 procentpoint i forhold til 4. kvartal sidste år. Forventningen til perioden 2012-2016 er 5,9 procent, hvilket er et mindre fald på 0,1 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Stilstanden kan hænge sammen med udsigterne for økonomisk aktivitet, som stadig er forholdsvis lave. Omvendt ser det også ud til, at vi slipper for mere recession i den nærmeste fremtid. 50 procent af deltagerne i forventningsundersøgelsen forventer, at det totale afkast i 2012 ligger mellem 5,0 og 5,8 procent, hvilket vil være en stigning i forhold til 2011, hvor det totale afkast var 4,7 procent. 12 procent af deltagerne forventer, at det totale afkast i 2012 bliver lavere end i 2011.

WEBRAPPORT

I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Kvartalsvis og årlig ændring er i procentpoint.

50 procent af deltagerne regner med et totalt afkast i 2012 i intervallet 5,0 og 5,8 procent 20%

Hvornår vender det for industriejendomme?

18%

Forventningerne til industriejendommene er også i dette kvartal negative. Forventningerne til udlejningsprocenten er faldet med 8,0 indikatorpoint, mens markedslejen er faldet 3,5 indikatorpoint i forhold til forrige kvartal. Dermed er industriejendomme stadig den ejendomstype, som deltagerne har de laveste forventninger til et år frem. Det virker ellers til, at der på europæisk plan begynder at være større opmærksomhed på industriejendomme, da de direkte afkast bliver mere attraktive som følge af faldende ejendomsværdier. Spørgsmålet er bare, hvornår det for alvor vender. I følge dette kvartals undersøgelse sker det ikke inden for det kommende år i Danmark. Deltagerne har stadig ingen forventninger til større stigninger eller fald i ejendomsværdi og udlejningsprocent for kontor- og butikssektoren, men forventningen til markedslejen er faldende. Forventningerne til boligejendomme ligger stadig rigtig pænt med 13,1 i indikatorværdi for udlejningsprocent, 11,9 i indikatorværdi for markedsleje og 23,8 i indikatorværdi for ejendomsværdi. Det er den højeste forventning til boligernes ejendomsværdi, der har været målt siden forventningsundersøgelsens begyndelse i første kvartal 2011.

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2011 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2012 til 2014 viser gennemsnit af svarene i undersøgelsen. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.

Stigende forventninger til boligejendommes ejendomsværdi (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Oktober 2012

Ejendomsværdi KvartalsÅrsændring ændring

Oktober 2012

Udlejningsprocent KvartalsÅrsændring ændring

Oktober 2012

Markedsleje Kvartalsændring

Årsændring

Kontor

4,8

1,4

6,0

1,2

-1,1

-7,1

-9,5

-8,4

-3,6

Butik

1,2

-1,1

14,3

3,6

2,4

9,5

-7,1

-0,3

10,7

Industri

-25,0

0,0

-1,2

-25,0

-8,0

-7,1

-27,4

-3,5

-9,5

Bolig

23,8

4,5

19,0

13,1

2,9

3,6

11,9

-5,1

4,8

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Deltagerne har svaret: ”Meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og meget højere”. Svarene tildeles en værdi, således, at man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder altid, at alle har svaret ”meget højere”, og -100 betyder altid, at alle har svaret ”meget lavere”. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 23,8 kan for eksempel fremkomme ved, at 23,8 procent af deltagerne svarer ed-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45 ”meget højere” og de resterende svarer ”uændret”. Kvartals- og årsændring er absolutte forskelle i indikatorværdier.

Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark.


EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK

OKTOBER 2012

Vækst i regionale centre

WEBRAPPORT

Størst forventning til ejendomsværdierne i de regionale centre

Der er ikke tiltro til ejendomsværdierne uden for de største byer, som i disse år udgør landets stærkeste regionale centre. Det er konklusionen på dette kvartals undersøgelse. Der er fuld enighed i ejendomsbranchen om, at ejendomsværdierne vil stige mere i de regionale centre end i resten af landet. København står fortsat som det stærkeste center, men Aarhus og Trekantsområdet vinder også begge lidt frem i dette kvartal. Siden forventningsundersøgelsens start i første kvartal 2011 har det været således, at ejendomsværdierne ville stige relativt mest i København, dernæst Aarhus og Trekantsområdet. I dette kvartals forventningsundersøgelse opnår resten af landet den laveste måling siden undersøgelsens start.

Forventninger til økonomisk vækst

42 markedsaktører har deltaget i denne undersøgelse. 45 procent af deltagerne er ejere af ejendomme. Derudover er 21 procent erhvervsmæglere, 12 procent er banker/realkreditinstitutter og 21 procent er andre aktører. Følgende virksomheder har blandt andet bidraget Aareal Bank, ATP Ejendomme, Bertélco Ejendomme A/S, BBN Consult, BRF Kredit, CB Richard Ellis, Cura Management, DADES, DNErhverv, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, FIH Erhvervsbank, Finanssektorens Pensionskasse, Jeudan, Karberghus, NCC Construction Danmark A/S, Nordea, Nordea Ejendomme, PFA Ejendomme, PKA, RICS Nordic, Sampension, Sadolin & Albæk og Sinding Gruppen.

Û

Det Økonomiske Råd forventer stigende men lav økonomisk vækst i de kommende år. Det Økonomiske Råd vurderer, at væksten i bruttonationalproduktet i 2011 bliver på 1,0 procent. I 2012 forventes væksten at stige til 1,3 procent, i 2013 forventes væksten at blive 1,2 procent, mens den forventes at nå 1,5 procent i 2014. De forholdsvis lave økonomiske vækstforventninger betyder, at det sandsynligvis varer en tid endnu, før ejendomme igen giver 8,4 procent i totalt afkast, hvilket har været gennemsnittet over de sidste ti år. Men lige nu er det byggeriet, som mærker lavvæksten mest. Der er en historisk lav byggeaktivitet, hvilket betyder, at der kan blive efterspørgsel efter de ledige kvadratmeter, der er til rådighed.

Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til Trekantsområdet, København, Aarhus og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Hvis et område får farven lysegrøn, har mindst 70 procent af de adspurgte været enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre.

Om undersøgelsen Dette er forventningerne for oktober 2012 fra Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse. Målet er at skabe et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og er helt og aldeles afhængig af de deltagende virksomheders velvilje til at rapportere data hvert kvartal. Uden disse virksomheder ville forventningsundersøgelsen aldrig kunne blive til noget.

ed-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45

Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark.