EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (juli 2015)

Page 1

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK JULI 2015

WEBRAPPORT

Fortsat optimisme

Der forventes 5,4 procent i totalt afkast i år

Det tegner til, at der fortsat er gode tider for investeringsejendomme i Danmark i 2015. Der forventes et totalt afkast på 5,4 procent i 2015, hvilket er 0,1 procentpoint mindre end forrige kvartal og uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det svarer til, at der er plads til (svagt) stigende ejendomsværdi og en fornuftig indtjening i forhold til andre aktiver. I 2016 forventes det totale afkast at stige til 5,6 procent, hvilket er uændret i forhold til sidste kvartal og sidste år, mens det totale afkast i 2017 forventes at blive 5,7 procent, hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Fra 2015 til 2019 forventes et totalt afkast på 5,6 procent i gennemsnit, hvilket må betegnes som gode tider i de kommende fem år. 25 procent af deltagerne forventer et totalt afkast fra 2015 til 2019 på 5,3 procent i gennemsnit eller derunder, mens 25 procent af deltagerne forventer et totalt afkast på 6,0 procent eller derover.

2015

2016

2017

2015-2019

Totalt afkast

5,4

5,6

5,7

5,6

Kvartalsændring

-0,1

0,0

0,1

0,1

Årsændring

0,0

0,0

Ny

Ny

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Kvartalsvis og årlig ændring er i procentpoint.

I 2015 forventer halvdelen af deltagerne totalt afkast mellem 5,0 og 5,9 procent 20%

Stigende udlejningsprocenter – især for kontor

18%

I løbet af det næste års tid forventer deltagerne, at udlejningsprocenterne fortsat stiger. Indikatorværdierne for alle fire sektorer (kontor, butik, industri og bolig) er positive, og det er også en positiv ændring i forhold til sidste kvartal. Det er specielt kontor, hvor deltagerne i dette kvartal har ændret deres forventning til det mere positive. Tilbage i 1. kvartal 2013 forventede deltagerne fortsat stigende tomgang for kontor, men nu er der en forventning om, at ledige lokaler udlejes hurtigst for kontor. 61 procent af deltagerne forventer, at udlejningsprocenten stiger for kontor.

16%

I forhold til sidste kvartal falder forventningerne til ejendomsværdierne lidt, mens forventningerne til markedsleje er næsten uændrede i forhold til sidste kvartal. Det betyder fortsat, at indikatorværdierne for

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark.

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Û

Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2014 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2015 til 2017 viser gennemsnittet af svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.

Næsten alle indikatorværdier er positive (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Ejendomsværdi KvartalsÅrsJuli 2015 ændring ændring

Udlejningsprocent KvartalsÅrsJuli 2015 ændring ændring

Kontor

26,6

-2,1

21,0

29,8

12,8

Butik

23,4

-2,1

16,7

12,8

4,3

-3,2

13,1

5,3

37,2

-6,4

2,8

13,8

Industri Bolig

Juli 2015

Markedsleje Kvartalsændring

Årsændring

18,7

13,8

3,2

17,2

6,4

2,8

17,0

0,0

10,4

2,1

10,9

-2,1

3,2

11,2

0,0

-6,2

25,5

-2,1

0,0

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Deltagerne har svaret: ”Meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og ”meget højere”. Svarene tildeles en værdi, så man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder, at alle har svaret ”meget højere”, og -100 betyder, at alle har svaret ”meget lavere”. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 29,8 kan for eksempel fremkomme ved, at 29,8 procent af deltagerne svarer ”meget højere” og de resterende svarer ”uændret”.

Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark


EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED INVESTERINGSEJENDOMSMARKED II DANMARK DANMARK

JULI 2014 2015 OKTOBER

alle fire sektorertror er positive for ejendomsværdi. Kun 27 procent på uændrede ejendomsDet betyder også,Det at industri for andet kvartal værdier for bolig. eneste mindre minus for i træk har nul. Dermed bolig var, indikatorværdier at forventningenomkring til udlejningsprocenser det ud til, at de dårligetiludsigter for industri ten var faldende i forhold sidste kvartal, men er fortid. den er stadig positiv.

Forventninger til økonomisk vækst Den økonomiske vækst skuffede i Danmark i andet kvartal, og det kan komme til at smitte af på resultaterne for investeringsejendomme på sigt. Regeringen har indtil videre fastholdt deres forventning til økonomisk vækst på 1,4 procent for 2014, men den kan være for højt sat. Det er afgørende for aktiviteten i ejendommene, at dansk økonomi går frem. Den økonomiske vækst skal medvirke til, at tomgangen falder, markedslejen stabileres, og der dermed kan komme fornuftig udvikling i ejendomsværdierne.

Størst forventning om ejendomsværdistigninger i København Odense og Trekantsområdet går lidt frem i forhold til sidste kvartal

Kilde: Kilde: Ejendomsforeningen Ejendomsforeningen Danmark. Danmark.

Û

Odenseoplevede stadig på vej Industri også enfrem fremgang, og der Derendda er fortsat forventning om, at ejener ogsåstørst en svag positiv forventning om, at udlejningsprocenten stigende. Industris domsværdierne udviklerersig mere positivt i ejendomsværdier er medAarhus, en indikatorværdi -5,6 områderne København, Trekantområstadig negativ, -5,6 ier det højeste, som er det, Aalborg ogmen Odense nævnte rækkefølge, målt. der i forventningsundersøgelsen mens Selvom ejendomsværdierne udvikles forholdsvist spørges ejendomme med prime location, dårligst iom kategorien: ”Resten af landet”. Ræk-er det positivt, industriejendomme trods alt fire er kefølgen for at områderne har været uændret på vej frem. kvartaler i træk, men i de sidste fire kvartaler har Odense langsomt, men sikkert, vundet frem Ejendomsværdi forandre kontorcentre: og butik fik også en og nærmer sig de København, lille opjustering. Butiks indikatorværdi Aarhus, Trekantområdet og Aalborg. på 16,7 for ejendomsværdi har kun været højere, hvis man gåri tilbage Vækst sigte til andet kvartal 2011. Der er for kontor vismænd og butik en De både økonomiske harforventning i maj 2015om svag fremgang udlejningsprocenten, mens opskrevet deresfor skøn med 0,4 procentpoint markedsleje næsten er neutral. vedrørende den økonomiske vækst i 2015 til 1,9 procentpoint. Hvis det holder, vil det være Relativ fremgang i Odense og den højeste danske økonomiske vækst siden Trekantsområdet 2006, hvor den økonomiske vækst var på 3,8 Overordnet billedet samme vedrørende procent. I deersidste 40det år har den gennemsnitregionale forventninger udviklingen i ejenlige økonomiske vækst i til Danmark været på 1,7 domspriserne på var investeringsejendomme. procent. I 2014 den økonomiske vækstKø1,1 benhavn Aarhus er der størstvismænd forventninger procent, og mens de økonomiske forventil, det er lavest forventninger resten af ter,mens at den økonomiske vækst i 2016tilbliver 2,3 landet. I forhold til sidste kvartal vinder procent. Vismændene forventer, at denOdense økoog Trekantsområdet en lille smule i forhold til nomiske vækst vil stige til 2,8 procent i 2020. Aarhus ogøkonomiske specielt Aalborg. betyder, at der Hvis den vækstDet bliver som forvennu lidtkommende større forventninger til ejendomsværteter i de år, vil det betyde stigende dier i Trekantsområdetstigende end i Aalborg. Størst og er udlejningsprocenter, markedsleje forventningerne til København og Aarhus. stigende ejendomsværdi.

WEBRAPPORT WEBRAPPORT

Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest Kilde. Ejendomsforeningen Danmark. iKortet ejendomsværdi i forholdi Danmark, til de andre områder. Der er spurgt til København, Odense, viser de områder hvor investeringsejendomme forventes at stige Trekantsområdet, Aalborg, Aarhus af Danmark. svarene er dannet en mest i ejendomsværdi i forhold til og de resten andre områder. DerUd er fra spurgt til Trekantområdet, indikator. Hvis et område får farven lysegrøn, harafmindst 70 procent af de adspurgte København, Aarhus, Aalborg, Odense og resten Danmark. Ud fra svarene er dannetværet en enige om, Hvis at dette områdefår klarer siglysegrøn, bedst i forhold til andre. indikator. et område farven har mindst 70 procent af de adspurgte været

enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre.

45 47 markedsaktører markedsaktører har har deltaget deltaget ii denne denne undersøgelse. undersøgelse. 38 38 procent procent af afdeltagerne deltagerne er er ejere ejere af af ejendomme. ejendomme. Derudover Derudover er er 27 26 procent procent erhvervsmæglere, erhvervsmæglere,13 13procent procent er er banker/realkreditinstitutter banker/realkreditinstitutter,og og22 23procent procentererandre andreaktører. aktører.

Følgende Følgende virksomheder virksomheder har har blandt blandt andet andet bidraget bidraget

Aareal Aareal Bank, Bank, Aberdeen Aberdeen Asset Asset Management, Management, ATP ATP Ejendomme, Ejendomme, Bertélco BertélcoEjendomEjenme A/S, BBN BRF Kredit, Carlsberg Byen,Byen, CBRE,CBRE, Chr. Hjorth Erhvervsejendomme A/S, Consult, BBN Consult, BRF Kredit, Carlsberg Chr. Hjorth Erdomme, Colliers international Danmark, Cura Management, DADES, Danbolig hvervsejendomme, Colliers international Danmark, Cura Management, DADES, erhverv Johnny Hallas, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, Jeudan, Karberghus, Danbolig erhverv Johnny Hallas, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, EY, Jeudan,Københavns Lufthavne, LundLufthavne, & Lindhardt, NCC Construction Danmark A/S, Nordea, Karberghus, Københavns Lund & Lindhardt, NCC Construction DanNordea Ejendomme, Pension Danmark, PFA Ejendomme, Reinholdt mark A/S, Nordea, Nordea Ejendomme, Pension Danmark,PKA, PFAPwC, Ejendomme, PKA, A/S, RICS Nordic,A/S, Sadolin Albæk,Sadolin Sampension, Sinding Gruppen,Saxo Situs, TLK, PwC, Reinholdt RICS &Nordic, & Albæk, Sampension, Pro-perties, Wiborg Partnere.Situs, Taurus Ejendomsadministration, Thylander Gruppen, TLK Sinding &Gruppen, og Wiborg & Partnere.

Om Om undersøgelsen undersøgelsen

Dette fra EjendomsforeninDette er er forventningerne forventningerne for for oktober juli 20152014 fra Ejendomsforeningen gen Danmarks Forventningsundersøgelse. Målet at skabe inforDanmarks Forventningsundersøgelse. Målet er aterskabe informamation til mere et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. tion til et gennemsigtigt ejendomsmarked.

ed-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45

Undersøgelsen Undersøgelsen udkommer udkommer hvert hvert kvartal kvartal og og er er helt helt og ogaldeles aldeles afhængig afhængig af af de de deltagende deltagende virksomheders virksomheders velvilje velvilje til til at atrapportere rapportere data data hvert hvert kvartal. kvartal. Uden Uden disse disse virksomheder virksomheder ville ville forventningsforventnings­ undersøgelsen undersøgelsen aldrig aldrig kunne kunne blive blive til til noget. noget.

Udgivet Udgivetaf afEjendomsforeningen EjendomsforeningenDanmark Danmark