EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (fakta-ark juli 2013)

Page 1

FAKTA-ARK EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE

Ejendomsforeningen Danmarks nye forventningsbarometer sætter fokus på, hvordan de forskellige ejendomssegmenter klarer sig i forhold til hinanden. Barometeret er sammensat af, hvad deltagerne i forventningsundersøgelsen har svaret. -100 er meget negativ og 100 er meget positiv, mens 0 er uændret. Lagt sammen giver det en indikatorværdi, som er en slags temperaturmåling på, hvor positive eller negative forventningerne er. Tallene placerer sig sjældent i yderpunkterne, hvorfor barometeret illustrerer en skala fra -50 til 50.

JULI 2013

Forventninger til udlejningsprocent, 3. kvartal 2013 Industri

Kontor Butik Bolig

50 Positiv

Negativ -50

Det står fortsat sløjt til for industriejendomme, mens kontor- og butiksejendomme bevæger sig fra stilstand til mere positive fremtidsudsigter. Det er dog boliger, der stikker af fra erhvervsejendommene og på forventningsbarometeret bevæger sig ind i det lysegrønne område, som indikerer solide positive forventninger.

Forventninger til det gennemsnitlige totale afkast de næste fem år 2010-2014 1. kvartal 11

2011-1015

2012-2016

2013-2017

5,9

211

6,4

311

6,5

411

6,1

112

5,9

212

5,9

312

6,0

412

5,9

113

5,8

213

5,8

313

5,5

Hvor forventningerne til det totale afkast til de kommende fem år plejer at ligge på omkring de seks procent, er det nu nede på 5,5 procent. Forventningerne er faldet med 0,3 procentpoint på blot et kvartal. Kun de16 procent mest optimistiske deltagere i undersøgelsen forventer et afkast på over på 6,0 procent. Til sammenligning har de seneste 13 års gennemsnitlige totale afkast ligget på 8,4 procent målt af IPD Dansk Ejendomsindeks.