Page 1

Bi ot eknol ogi : Hvad harvigang i ? Fol kedr æber nesudr yddel s eogetbedr el i vf oral l e? Genmani pul at i onogevi gtl i vf ordeudval gt e? Hv a dha rf or s k er neegent l i gga ngi ? Hv a dha rv i s om s a mf undga ngi ? E rv i k l ædtpåt i l a tt a gedeet i s k ev a l g, den bi ot ek nol ogi s k ef or s k ni nggi v eros ? Hv a dk ommerdev a l gv i t r æfferi da g, t i l a t bet y def orf r emt i den?

Hvadhar vi gangi ? -Odens e s t i l l ers kar ptpåbi ot eknol ogi en E na fDa nma r k sf ør endef or s k er ei ndenf orf el t et ,

Mous t aphaKas s em

gi v ereti ndbl i ki , hv orf or s k ni ngens t å rl i genu, hv i l k emul i ghederderer , oghv orv i s k a l t r æffe v a l g.

Kom ogbl i vudf or dr et ! Ti r s dagd. 10. mar t skl . 19. 00 Mi met eat er et ,Ves t er gade95B,Od. C E nt r e: 50k r .S t uder ende20k r . Gr a t i sf ormedl emmer . Bl i vmedl em f or100k r . pr . å r .

www. hv a dha r v i g a ng i . dk

Bioteknologi  

Odense plakat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you