Page 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG TRIỂN VỌNG 2012  1. Thông tin tác giả đăng ký (hoặc đại diện nhóm tác giả): - Họ và tên: Lê Nguyễn Ngọc Diễm - Nơi công tác: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ liên hệ: 540 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh - Số điện thoại : 01656174678 - Địa chỉ email: lenguyenngocdiem@yahoo.com 2. Tên đề tài/ công trình tham dự giải thưởng và đơn vị/ cấp quản lý đề tài: Tên đề tài: “Kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang” Đơn vị quản lý: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 3. Các tác giả chính của đề tài/ công trình: Sinh viên Y6: Lê Nguyễn Ngọc Diễm 4. Tóm tắt nội dung đề tài/ công trình: Nạo phá thai ở đối tượng công nhân các khu công nghiệp trong những năm gần đây là vấn đề đáng thời sự báo động và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời đã được chứng minh làm giảm nạo phá thai và những hệ luỵ đi kèm. Công nhân các khu công nghiệp Tiền Giang ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển công nghiệp nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề trên nên công trình nghiên cứu này đã được thực hiện với các nội dung sau: 1. Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang 2. Khảo sát nguồn thông tin và nhu cầu cung cấp thông tin về biện pháp tránh thai của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang 3. Tìm hiểu mối liên quan giữa có thai ngoài ý muốn với việc sử dụng các biện pháp tránh thai tạm thời và các nguồn thông tin về biện pháp tránh thai.


Nghiên cứu cắt ngang đã được tiến hành trên 384 công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang từ ngày 13/08/2011 đến ngày 30/10/2011 ghi nhận tỷ lệ khá cao có biết qua các biện pháp tránh thai tạm thời nhưng biết cách sử dụng đúng thì chưa cao. Đối tượng này cũng có thái độ khá tiêu cực đối với các biện pháp tránh thai hiện đại khi dù biết có hiệu quả cao nhưng quan tâm nhiều đến tác dụng phụ và không ủng hộ sử dụng. Từ đó tỷ lệ sử dụng biện pháp truyền thống là khá cao so với những đối tượng khác và có đến 29,7% công nhân đã quan hệ tình dục từng có thai ngoài ý muốn. Nghiên cứu ghi nhận nguồn cung cấp thông tin về biện pháp tránh thai cho đối tượng nghiên cứu chủ yếu từ nhân viên y tế, bạn bè, gia đình, đài truyền hình. Kết quả vẫn có 27,6% công nhân chưa được thoả mãn và có nhu cầu thông tin về biện pháp tránh thai. Trong đó, lý do công nhân chưa thoả mãn thông tin về biện pháp tránh thai là ngại không dám hỏi chiếm đa số 70,8%, thiếu chương trình phổ biến: 38,7% và thiếu phương tiện thông tin: 23,6%. Khi phân tích mối liên quan bằng pháp kiểm chi bình phương, công trình ghi nhận tình hình từng có thai ngoài ý muốn thấp liên quan có ý nghĩa thống kê với việc công nhân hiện có sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời và có liên quan việc công nhân được tiếp nhận thông tin về biện pháp tránh thai từ những nguồn tin cậy như đài phát thanh, đài truyền hình hay nhân viên y tế với độ tin cậy 95%. 5. Ý nghĩa khoa học của đề tài/ công trình: Nghiên cứu khoa học trong sinh viên Y khoa là kiến thức và kỹ năng vô cùng cần thiết nhưng còn rất hạn chế. Trong bối cảnh nghiên cứu khoa học đang được khuyến khích những bác sĩ tương lai tìm hiểu và thực hiện, đề tài đã được người làm nghiên cứu thực hiện rất sớm khi là sinh viên là một trong những bước đi đầu thể hiện tinh thần năng động, nhiệt huyết, ham học hỏi và yêu thích nghiên cứu khoa học. Điều này có ý nghĩa khoa học đặc biệt quan trọng khi không chỉ cùng chung tay giúp người trẻ Việt Nam nói chung, sinh viên Y khoa nói riêng hoà nhập với các nhà khoa học trẻ trên thế giới mà còn là một trong những lớp tiên phong cho việc tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên sau này. Sau khi công trình được đăng báo và báo cáo trong hội nghị, nhiều sinh viên những năm học sau đã liên hệ để tìm hiểu và có ý định tiến hành các nghiên cứu. Ngoài ra, vấn đề về sử dụng biện pháp tránh thai của nghiên cứu là cần được quan tâm khi mà các khu công nghiệp ngày càng phát triển nhiều và nhanh ở Tiền Giang và nạo phá thai ở công nhân ngày càng cao. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào được thực hiện về vấn đề này và đề tài đã đóng góp cho tỉnh những kết quả thiết thực, mở ra những hướng nghiên cứu tiếp theo trong tỉnh. 6. Ý nghĩa thực tiễn, ứng dụng của đề tài/ công trình:


Nghiên cứu đưa ra kết quả đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, nhằm phát hiện ra những điểm yếu hay sai lầm trong kiến thức, thái độ, thực hành cần khắc phục; nguồn thông tin và nhu cầu cung cấp thông tin về sử dụng biện pháp tránh thai và tìm ra những nguồn thông tin có hiệu quả tác động làm giảm thai ngoài ý muốn. Từ đó có định hướng can thiệp bằng giáo dục về biện pháp tránh thai cho đối tượng công nhân là lực lượng lao động cốt yếu trong nền kinh tế và trong xã hội, giúp tránh thai ngoài ý muốn trong kế hoạch chăm sóc sức khoẻ sinh sản của người làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và cán bộ y tế của các công ty trong khu công nghiệp. Việc tránh có thai ngoài ý muốn là trực tiếp làm giảm nạo phá thai với các tai biến, dự hậu xấu đi kèm như sót nhau, nhiễm trùng, sang chấn tử cung, tăng nguy cơ sẩy thai và thai ngoài tử cung ở lần có thai sau, vô sinh thứ phát, các rối loạn tâm thần và thậm chí tử vong. Tránh có thai ngoài ý muốn cũng là làm giảm áp lực kinh tế cho bản thân, gia đình khi không phải sinh con ngoài ý muốn trong điều kiện kinh tế, sức khoẻ chưa cho phép và giảm gánh nặng cho ngành y tế cũng như toàn xã hội. Đó chính là ý nghĩa cuối cùng mà nghiên cứu hướng đến khi mong muốn nâng cao sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời ở công nhân các khu công nghiệp. 7. Đề tài/ công trình được nghiệm thu hoặc công bố: 1. Lê Nguyễn Ngọc Diễm, “Kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang”, Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ lần thứ 22, 2012, TP. Hồ Chí Minh. 2. Trần Thị Lợi, Lê Nguyễn Ngọc Diễm (2012), “Kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, 16(1): 173-178. 8. Thông tin khác về đề tài/ công trình: Những kết quả được tìm thấy từ công trình này đang được Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Tiền Giang xem xét và tìm ra giải pháp khắc phục những điểm còn sai lầm, thiếu sót trong kiến thức, thái độ cũng như thực hành về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của đối tượng công nhân các khu công nghiệp trong tỉnh. Bên cạnh đó, các phương thức tuyên truyền, giáo dục cũng sẽ được định hướng theo kết quả tìm hiểu về hiệu quả và mức độ phổ biến của các nguồn thông tin về biện pháp tránh thai trong công trình. 9. Đính kèm bảng báo cáo đầy đủ (full-text) toàn văn đề tài/ công trình (bài đăng báo hoặc báo cáo nghiệm thu)


1. Khoá luận tốt nghiệp 2. Toàn văn bài đăng báo

bien phap tranh thai  

Kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

bien phap tranh thai  

Kiến thức, thái độ, hành vi về sử dụng biện pháp tránh thai tạm thời của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang