Page 1

Diwrnod Garddio er lles Pryfed Peillio – 'Coed a llwyni ar gyfer gwenyn' Taith dywys o gwmpas yr ardd fywyd gwyllt a’r coetir Ymweld â’r cychod gwenyn a dysgu am fywyd gwenyn mêl Gweithgareddau garddio ymarferol efo llwyni a choed Ystafell dê Pot Mêl ar agor; a phlanhigion sy’n denu pryfed peillio ar werth

Nid oes angen profiad!

Pollinator Friendly Garden Day 'Trees and Shrubs for Bees' Tour of our wildlife garden and woodland Visit and learn about our bees Practical gardening activities with shrubs and trees Pot Mêl tearoom open & pollinator friendly plants for sale

All levels of experience welcome!

Tŷ Hyll / The Ugly House DyddLlun Monday

30

01286 685498 www.tyhyll.co.uk

Mehefin June

2-5pm

 lisa@snowdonia-society.org.uk www.theuglyhouse.co.uk

Mae Tŷ Hyll yn eiddo i Gymdeithas Eryri, sydd yn elusen gofrestredig â'r nod o warchod, gwella a dathlu Eryri Tŷ Hyll is owned by the Snowdonia Society, a registered charity that works to protect, enhance and celebrate Snowdonia. Mae’r prosiect wedi cael cyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013, funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for RuralDevelopment

Trees & shrubs for bees  

Great event at the Ugly House on 30th June 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you