Page 1

Inspired by Nature

Natur yn Ysbrydoli

1 PRIZE – £500

Gwobr o £500

Writing Challenge

Sialens Sgrifennu

www.nature2010.org.uk

www.nature2010.org.uk

Do you have a passion for the natural world?

Diddordeb ym myd natur?

st

Natur Cymru – Nature of Wales is a

quarterly magazine dedicated to the environment and wildlife of Wales.

THE CHALLENGE: To write a 1000-word article on a subject that inspires you. The judges will be looking for: • Originality of content • Use of plain language (Welsh or English) • Balanced presentation of argument • Writing that engages with the reader and captures the imagination You should target an audience that is interested in wildlife and the environment but not necessarily an expert. Original photos or illustrations are welcome but not essential.

Cylchgrawn chwarterol sy’n sôn am amgylchedd a bywyd gwyllt Cymru yw Natur Cymru. Y SIALENS: Ysgrifennu erthygl 1,000 gair yn sôn

am bwnc sy’n eich ysbrydoli chi.

Bydd y beirniaid yn chwilio am y canlynol: • Cynnwys gwreiddiol • Iaith syml a chlir (Cymraeg neu Saesneg) • Y gallu i gyflwyno’r drafodaeth mewn ffordd gytbwys • Erthygl sy’n dal sylw’r darllenydd ac yn tanio’i ddychymyg Ceisiwch dargedu cynulleidfa arbennig sy’n ymddiddori mewn pynciau amgylcheddol/bywyd gwyllt - ond nid arbenigwyr o angenrheidrwydd.

Gallwch ddefnyddio lluniau neu ffotograffau gwreiddiol, ond nid ydynt yn hanfodol.

1 PRIZE – £500 & publication in Natur Cymru. Runners-up: a year's subscription

GWOBR GYNTAF O £500 a chyhoeddi’r erthygl yn Natur Cymru. Ail wobr: tanysgrifiad blwyddyn

CLOSING DATE: 31 March 2010

DYDDIAD CAU: 31 Mawrth 2010

Entries to: info@naturcymru.org.uk

Anfonwch eich erthygl at: info@naturcymru.org.uk

st

Full details of the competition including competition rules, last year’s winning articles and guidance notes can be seen on the website.

Enquiries to Huw Jenkins: huw.naturcymru@btinternet.com Tel: 01248 387 373

Gellir cael manylion llawn am y gystadleuaeth – gan gynnwys y rheolau, erthyglau buddugol y llynedd, a chanllawiau – ar y wefan.

Anfonwch ymholiadau at Huw Jenkins huw.naturcymru@btinternet.com Ffôn: 01248 387373

£500 nature writing competition  

£500 nature writing competition organised by Natur Cymru with prize sponsored by WWF Cymru

£500 nature writing competition  

£500 nature writing competition organised by Natur Cymru with prize sponsored by WWF Cymru

Advertisement