Page 1

Diwrnod Hwyl efo Gwenyn i Deuluoedd    

Gnweud canwhyllau Hadau had Adurno coed Cwis gwenyn mêl ac ati

Cyngor am arddio er lles pryfed peillio yn ystod y dydd Ymweld â’r cychod gwenyn a dysgu am fywyd gwenyn mêl

Ystafell dê Pot Mêl ar agor a phlanhigion sy’n denu pryfed peillio ar werth

Fun with Bees Family Day    

Candle making Seed sowing Tree decorating Bee hunt & quiz

Bee-friendly gardening advice throughout the day Visit to bee hives and talks on beekeeping

Pot Mêl tearoom open & pollinator friendly plants for sale

Tŷ Hyll / The Ugly House Dydd Sadwrn Saturday  01286 685498

31

Mai May

11-4pm

 lisa@snowdonia-society.org.uk

www.tyhyll.co.uk

www.theuglyhouse.co.uk

Mae Tŷ Hyll yn eiddo i Gymdeithas Eryri, sydd yn elusen gofrestredig â'r nod o warchod, gwella a dathlu Eryri Tŷ Hyll is owned by the Snowdonia Society, a registered charity that works to protect, enhance and celebrate Snowdonia. Mae’r prosiect wedi cael cyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013, funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development

Family bee day May 31st 2014  

Greta event at the Ugly House

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you