Page 1

We are looking for artwork to provide a striking front cover for Natur Cymru magazine. Please visit www.naturcymru.org.uk for more information, or phone 01248 387 373.

Rydym yn chwilio am waith celf trawiadol i’w ddefnyddio ar glawr blaen cylchgrawn Natur Cymru. Ewch i www.naturcymru.org.uk neu ffoniwch 01248 387 373 i gael mwy o wybodaeth.

Prizes: 1 Prize - £250, sponsored by WWF Cymru nd 2 Prize - £250 voucher from Plas Tan y Bwlch A trip to Skomer Island, donated by The Wildlife Trust of South & West Wales £100 voucher for artists materials, donated by Ken Bromley Art Supplies

Gwobrau: Y wobr gyntaf - £250 gan WWF Cymru Yr ail wobr - Taleb o £250 gan Blas Tan y Bwlch Taith i Ynys Sgomer, yn rhodd gan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru Taleb o £100 ar gyfer deunyddiau celf, yn rhodd gan Ken Bromley Art Supplies

Closing date: Midnight, 30th April 2013

Dyddiad cau: Hanner nos, 30 Ebrill 2013

st

Wildlife Art Competition  

Poster for the Natur Cymru art competition. Challenge to creat a front cover.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you