Page 1

What’s New http://whatsnew53.tk

Tuaàn baùo thuoäc K53 - Baùo Chí vaø Truyeàn Thoâng. Tröôøng ñaïi hoïc KHoa Hoïc Xaõ Hoäi Vaø Nhaân Vaên

uuu

Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010

Coâng Ngheä Treû

Duøng thöû maõi maõi phaàn meàm dieät vi ruùt ñænh nhaát theá giôùi Trang 8

Ảnh : Lê Thu

Leäch laïc... laïc loái veà... Trang 5

Winstep Xtreme 10.9 Giao dieän ñeïp maét cuøng caùc öùng duïng chæ trong moät baûn caøi Trang 8

E-master - Xem boùi theâm vui Trang 8

Ngöôøi ñaøn baø trong hoàn thô Nguyeãn Duy

Hung thaàn baõi göûi xe

Nguyễn Duy là người có duyên với phụ nữ, cái duyên ấy bén trong văn chương với những liền chị, Thị Nở, Thị Mầu, Thị Kính, Tố Nữ và trong đời thường với những người bà, mẹ, chị hay những người chưa quen, chưa biết.

Chát…chát… Nghe những tiếng động mạnh của một vật liệu cứng đập vào đồ nhựa, tôi quay lại thì thấy một thanh niên chừng 25 tuổi đang cầm một thanh tre quật thẳng tay vào mặt đồng hồ và vỏ của những chiếc xe máy

Trang 6

Trang 3

Caây kim ghìm taán nöôùc Một cây kim khâu mà lại có sức mạnh hơn cả trăm khối nước. Nghe thật hoang đường, nhưng khi đọc xong bài báo này bạn sẽ hiểu vì sao.

Trang 2

Ghi nhanh tröôùc theàm Baùo Chí Haùt Trang 4 What’s New xuaát baûn 2 tuaàn moät soá - laø moät aán phaåm ñeå taát caû sinh vieân khoa baùo reøn luyeän kó naêng laøm ngheà. Cuøng laøm - Cuøng baøn- Cuøng phaùt trieån


What’s New

2

Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010 uuuTin nhanh 80 SV được nhận học bổng Chung-Soo

Ông Choi Phillip (phải, Chủ tịch Quỹ ChungSoo) trao học bổng Chung-Soo năm 2010 cho sinh viên Trường ĐHKHXH&NV. Ảnh:Nguyễn Hằng

Sức mạnh của cây kim nhỏ bé này đã trở thành vô cùng lớn khi cản được kim đồng hồ nước

Ảnh: PA

Caây kim ghìm taán nöôùc Bạn có thể với một chiếc kim khâu bé nhỏ lấy được hàng chục khối nước? Khó tin đúng không? Nhưng có một sinh viên làm được điều đó đấy. “Nhất sinh viên” mất rồi… Tôi là sinh viên một trường thành viên trong khối Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong giờ ra chơi môn tiếng Anh, thấy T (học cùng khoa với tôi) hỏi mượn D bật lửa, tôi thấy lạ vì từ trước đến giờ T không hút thuốc. Nhìn vẻ mặt bí ẩn và nụ cười thích thú của T càng làm tôi tò mò và chú ý lắng nghe. D ơi, cho tao mượn bật lửa của mày một tý Mượn làm gì? Có việc…mai tao trả luôn 5 nghìn …5 nghìn…(Dũng cười vừa đưa bàn tay ra). Mà sắp hết gas rồi Tý gas cũng được, không tốn gas mấy đâu Thế mày làm việc gì? (Tôi căng tai chờ đợi. T đang cười bỗng ngừng lại, ghé sát tai D nói nhỏ) Tao mượn bật lửa của mày

về hơ nóng cái kim rồi xuyên qua mặt đồng hồ nước, giữ cái kim của nó lại…he he Thằng này liều (Dũng giãy nảy). Họ phát hiện ra thì sao? Phát hiện thế nào được, gần đến ngày họ đi xem đồng hồ tao sẽ rút kim ra Thế còn cái lỗ mày dùi vào thì sao? Tao dùi ở chỗ kín lắm mà lỗ rất nhỏ nhìn qua không biết được. T bỏ bật lửa vào túi quần đi về chỗ ngồi. Tôi nhìn theo mà hơi ngỡ ngàng. Người ta cứ nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Điều đó chắc đúng với học sinh, sinh viên ngày xưa thôi, chứ bây giờ có lẽ “ma quỷ” nào bằng sinh viên.

Nên và không nên T ở trong KTX, phòng có 8 người. Trước đây, mỗi tháng mất khoảng 150 nghìn tiền nước. Nhưng từ khi có “chiếc kim thần kỳ” thì chỉ mất từ 50 đến 60 nghìn đồng, “tiết kiệm” được gần 2 khối nước. Khi được hỏi vì sao lại có “sáng kiến” như thế thì T chỉ mỉm cười. Tôi viết bài này không có ý “vẽ đường cho hươu chạy”, càng không có ý nói xấu bạn mình sau

lưng. Ai cũng biết rằng cuộc sống sinh viên thật nhiều khó khăn. Và đôi khi “cái khó nó ló cái khôn”. Và như T thì khôn lỏi thật. T có đáng trách hay không? Dĩ nhiên là có, vì dù gì đó cũng không phải là một hành động “quanh minh chính đại” gì. Nhưng bảo lên án hay gay gắt với T thì có lẽ không nên, chí ít là bản thân tôi không bao giờ làm điều đó. Tôi chỉ muốn nói với T (nếu T đọc được bài viết này) rằng: Một trăm nghìn với sinh viên chúng mình thì lớn thật. Nhưng có một cái còn lớn hơn nữa đó là sự thoải mái trong lòng, trong suy nghĩ. Tôi biết mỗi tháng khi đến ngày nhân viên đến xem đồng hồ nước, tim bạn đậm mạnh lắm. Và bạn sẽ lo lắng, hoảng sợ biết bao nếu người ta nhìn lâu lâu vào chiếc đồng hồ. Những cảm xúc đó chẳng dễ chịu gì. Và tôi tin bạn sẽ không phải chịu đựng nó nếu thay việc dùi chiếc kim vào mặt đồng hồ bằng cách tiết kiệm hơn ở những việc nhỏ và dễ chịu khác. Tôi biết bạn làm việc đó có lẽ chỉ vì tính ưa nghịch ngợm. Bọn con trai chúng mình là thế, phải nghịch ngợm một tý mới vui. Nhưng hãy để những trò nghịch ngợm đó là những kỷ niệm, những niềm vui trọn vẹn nhé. Để khi ra trường và sau này khi nghĩ lại ta không phải ăn năn một điều gì.

Lúa Mới

Ngày 19/10/2010, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức Lễ trao học bổng Chung-Soo cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên là cán bộ đoàn có thành tích học tập tốt, sinh viên vượt khó vươn lên học tập. 80 học bổng đã được trao cho 40 sinh viên k52 và 40 sinh viên K53 thuộc các khoa khác nhau. Trị giá mỗi suất học bổng là 250USD. Tới dự và trao học bổng có ông Park Suk Hwan (Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam), ông Paik Nak Whan (nguyên Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam), ông Choi Phillip (Chủ tịch Quỹ Chung-Soo). Ông Park Suk Hwan mong rằng quỹ học bổng sẽ góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt hơn.

WHAT’S NEW Tuần Báo K53 BC & TT Nhóm biên tập - Phạm Văn Chính - Nguyễn Trọng Hữu -Trần Tiến Dũng Trụ sở: Văn Quán - Hà Đông Số điện thoại: - 0979531785 - 01224349090 Email: Whatsnew.vn@gmail.com Website:whatsnew53.tk Văn Phòng đại diện: G306. 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội Chế bản và in tại: Công ty Photo


Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010

What’s New

3

Hung thaàn baõi göûi xe người đang nhìn mình chằm chặp, hắn khựng lại, chiếc roi giữ nguyên trên không, rồi bỗng quay phắt người bỏ chạy. Muốn biết người thanh niên đó là ai, tôi lại chỗ lán tạm của mấy người thợ xây gần đó (trường ĐH KHTN đang xây dựng thêm một số phòng chức năng, nên có rất nhiều thợ xây dựng lán ngủ lại trong khuôn viên trường) để hỏi nhưng không ai biết. Và cũng không ai để ý thấy vụ việc vì đang tập trung ăn tối.

Cẩn thận với những bãi gửi xe trống trải

Đại học Tự Nhiên: xe để một nơi khuất nên các “ Hung Thần” dễ dàng có những hành động khiếm nhã. Ảnh: Trọng Hữu

Khi

Chát…chát… Nghe những tiếng động mạnh của một vật liệu cứng đập vào đồ nhựa, tôi quay lại thì thấy một thanh niên chừng 25 tuổi đang cầm một thanh tre quật thẳng tay vào mặt đồng hồ và vỏ của những chiếc xe máy được gửi thành hàng dài trong vườn hoa trường ĐH Khoa học Tự nhiên (KHTN) Hà Nội. Chân dung hung thần

người thanh niên đó đi rồi, tôi tiến lại gần thì thấy một hàng dài hơn hai chục chiếc xe máy, chiếc nào cũng nứt rạn, sây sát, trong đó có ba xe bị vỡ mặt đồng. Quan sát kỹ “vết thương” thấy những vết xước khá sâu, tôi nghĩ một thanh tre nhỏ không thể tạo ra được. Hồi tưởng lại những âm thanh vừa nghe, tôi tin đầu thanh tre chắc có gắn một vật cứng bằng kim loại. Đang mải nhìn những chiếc xe và thắc mắc không hiểu tại sao người thanh niên đó lại làm như vậy, thì “chát…” một âm thanh khô khốc vang lên làm tôi giật minh. Và ở đầu kia của dãy xe, người thanh niên đó đã trở lại tiếp tục màn “tra tấn” của mình. Trong ánh điện cao áp nhờ nhờ vì bị những tán cây chắn lại, tôi vẫn nhận thấy sự hứng khởi, vui thích của hắn qua từng cái quật. Nhận thấy có

Vườn hoa trường ĐH KHTN mới trở thành bãi gửi xe từ mấy tháng nay. Nguyên nhân do trường chỉ có một nhà gửi xe cho sinh viên nhưng quá nhỏ nên đã quá tải từ lâu. Một nhân viên trông xe cho biết: “bây giờ sinh viên đi xe máy nhiều, đặc biệt là vào các ca học buổi tối khi có thêm hệ Tại chức nên đành phải tận dụng cả các chỗ rộng trong khuôn viên trường làm bãi gửi xe tạm thời”. Bãi gửi xe tạm này có lúc tập trung đến mấy trăm chiếc xe. Xe máy được xếp thành hàng dài lấp hết các lối đi trong vườn hoa. Không gian ở đây có nhiều cây cao nên rất tối, thuận lợi cho các đối tượng xấu hoạt động. Ngày trước, còn có một nhân viên trông xe hay đi dạo quanh hoặc ngồi quan sát nhưng gần đây thì không thấy nữa. Sát khu vực gửi xe đang là một công trường xây dựng với ngổn ngang nhà lán, vât liệu nên càng nhốn nháo, lộn xộn. Thành (sinh viên khoa Vật Lý) cho biết: “thực sự thì gửi xe ở đây mình cũng không yên tâm. Nhưng thấy mọi người gửi đông, vả lại không gửi ở đây thì cũng không biết gửi ở

Khi kiểm tra mới phát hiện xe của mình có nhiều vết xước lạ Ảnh: minh họa

đâu nên mình cũng kệ”. Nhiều bạn sinh viên cũng cho biết về những vết lạ xuất hiện gần đây trên xe mình. My (sinh viên khoa Toán) nói: “buổi tối tuần trước tan học về, mình giật mình khi thấy chiếc tay ga bị rạn mặt đồng hồ, yếm xe cũng có ba bốn vết xước. Mình không hiểu tại sao. Khi để ý mình thấy những chiếc xe bên cạnh cũng bị tình trạng tương tự, có cái còn bị vỡ cả mặt đồng hồ”. Đem vụ việc hỏi những nhân viên trông xe ở đây thì không ai biết có tình trạng trên và nói không nhận được phản ánh nào từ sinh viên . Khi được nghe tôi thuật lại, họ nói sẽ điều tra và tăng cường người trông nom. Thiết nghĩ trường ĐH KHTN cần nhanh chóng bắt kẻ xấu và có biện pháp bảo vệ tài sản của sinh viên để sinh viên yên tâm học tập.

PA

Chûúng trònh cûáu trúå àöìng baâo luä luåt Miïìn Trung Tình trạng bão lụt nguy kịch tại miền Trung vẫn tiếp tục diễn ra Ảnh: Phan Anh

Vì miền Trung ruột thịt! 1.Các đơn vị tham gia: - Đơn vị bảo trợ pháp lý: Qũi hỗ trợ thiên tai miền Trung, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Phương Đông ( đơn vị - Đơn vị đồng tổ chức: Hội Hành Trình Xanh, Đoàn TNCSHCM Viện khoa học xã hội Việt Nam, Đoàn TNC-

SHCM Đại học Quảng Bình, CLB Người Việt Trẻ, CLB Vì Cộng Đồng, CLB xe cổ. - Đơn vị bảo trợ thông tin: Báo Quân Đội Nhân Dân, Báo VTC News, Báo tầm nhìn, Báo điện tử Khát Vọng Sống, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC9. - Đơn vị phối hợp: UBND tỉnh Quảng

Bình, Hà Tĩnh 2.Thời gian: + 05 => 07/10/2010: Liên hệ địa phương, xác định địa điểm trao tặng quà, tổ chức chương trình tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. + 08 => 22/10/2010: Vận động ủng hộ, phân loại, đóng gói trên toàn quốc + 23 => 24/10/2010: Tổ chức đoàn đến địa phương trao quà cứu trợ. 3.Hình thức ủng hộ, nhận hàng cứu trợ: - Các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có thể ủng hộ hàng cứu trợ thông qua các hình thức sau: + Đến các địa điểm nhận hàng hóa của chương trình tại các tỉnh thành trên toàn quốc. + Các báo, các đài, + Thông qua số điện thoại thường trực + Chuyển qua tài khoản của chương trình + Gọi cho chương trình để ban tổ chức cử người đến nhận nếu nhà hảo tâm không có thời gian.

- Có 2 hình thức ủng hộ: bằng tiền hoặc bằng vật chất - Đối với ủng hộ tiền: + Có thể thông qua ủng hộ trực tiếp tại các điểm tiếp nhận hàng hóa đăng trên web các đơn vị tham gia. + Hoặc thông qua chuyển khoản vào tài khoản của Viện nghiên cứu văn hóa phương Đông và Qũi hỗ trợ thiên tai miền trung. + Đề nghị quí hảo tâm khi chuyển khoản vui lòng gọi điện cho ban điều phối dự án để chúng tôi cập nhật thông tin liên tục và tránh việc thất lạc tiền của mọi người. - Đối với ủng hộ vật chất: + Lương thực, thực phẩm: gạo, mắm, muối, mì tôm, đường, sữa, bột canh, mì chính, đồ hộp, bánh, kẹo… + Đồ dùng sinh hoạt: quần, áo, chăn, màng, mũ, nón, túi, cặp, sách, vở, bút viết, giày, dép, xô, chậu, xoong, nồi…

Web: http://hanhtrinhxanh.vn/ http://vicongdongclub.com/


4 Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010 Ghi nhanh tröôùc theàm Baùo Chí Haùt

What’s New

7/11/ Báo Chí Hát 3 sẽ chính thức lên sóng tại ký túc xá Mễ Trì. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Báo Chí Hát qua những “ nốt nhạc đầu tiên” trong bản hòa âm có sự góp mặt của toàn khoa Báo...

Lê Võ Thùy Dương K52BC&TT - trưởng ban tổ chức

u Công việc chủ yếu của ban tổ chức là gì? Bọn mình thống nhất về việc tổ chức thời gian và địa điểm cùng nhân sự cho cả việc tập luyện cũng như khi Báo Chí Hát lên sóng. Đông thời bọn mình phải nắm được thời khóa biểu của các thành viên để rồi tổ chức và sắp xếp cho họ những công việc cụ thể. Mặc dù khâu chuẩn bị của Báo Chí Hát là rất nhiều việc nhưng bọn mình luôn cố gắng làm tốt và cảm thấy mọi công việc đều tốt đẹp. u Thuận lời và khó khăn trong khâu tổ chức của các bạn là gì? Khi làm việc bọn mình luôn gặp được sự ủng hộ của mọi người, mọi thành viên vì thế mà luôn gặp nhiều thuận lợi hơn là khó khăn. Đặc biệt Báo Chí Hát 3 lần này bọn mình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị tại chức, các anh chị tham gia năng nổ cả trong việc tổ chức lẫn khâu nội dung. Báo Chí Hát 3 lần này không chỉ bó hẹp trong một tập thể nhỏ nữa mà đã có sự gắn kết và tinh thần đoàn kết, làm việc hết mình của cả bốn khóa cùng cả khóa tại chức, điều này làm mình thấy chương trình thực sự có ý nghĩa. u Suy nghĩ riêng của bạn về Báo Chí Hát 3? Về bản thân thì mình chỉ cố gắng làm việc hết mình vì đây là một chương trình có ý nghĩa với khoa, nó kết nối mọi người, mọi người yêu quý nhau hơn và chỉ điều này thôi dường như chương trình đã có được thành công. Mình là sinh viên năm cuối chính vì thế mà mình muốn làm nhiều việc cho khoa hơn, tìm hiểu nhiều hơn về khoa ta hơn…

Dương Nguyên Dạ Oanh K53BC&TT phó ban nội dung u Ban nội dung đã chuẩn bị cho Báo Chí Hát trong lâu và có gì khác so với hai lần trước? Bọn mình đã chuẩn bị cho báo chí được gần một tháng, Báo Chí Hát lần này huy động được rất nhiều các thành viên tích cực của cả bốn khóa và đặc biệt là sức trẻ của K55. So với hai năm về trước thì Báo Chí Hát 3 lần này tổ chức quy mô và hoành tráng hơn cả về các tiết mục tham gia và cả về kinh phí nữa. Đây cũng đồng thời là một chương trình để kỷ niệm 20 năm khoa báo vì vậy mà bọn mình cố gắng kêu gọi đông đảo thần dân toàn khoa tham gia để thêm phần sôi động. u Về mặt nội dung các bạn đã có kế hoạch gì để khiến Báo Chí Hát 3 lần này thật sự “Nóng” chưa?

Nguyễn Thành Khánh K52BC&TT - trưởng ban truyền thông u Công việc của ban truyền thông và họ đã chuẩn bị ra sao ? Công việc của bọn mình rất nặng nhọc, bởi bọn mình phải làm cả khâu thiết kế poster, quay và dựng clip, chụp ảnh, lập một trang của Báo Chí Hát riêng trên Facebook...Hiện nay thì ban truythôngcủa bọn mình chia ra thành các ban nhỏ: Mỹ thuật truyền thông, kỹ thuật truyền thông, trợ lý truyền thông, quản trị truyền thông. Tất cả đều đang làm việc hết năng suất để có thể chuẩn bị tốt nhất trước ngày Báo Chí Hát lên sóng.

Nguyễn Thanh Hằng K53 BC&TT - Thiết kế trang phục

Nếu ai đã được chứng kiến màn trình diễn thời trang “ 36 phố” của nhà thiết kế trẻ Thanh Hằng tại Ba Vì thì chắc chắn còn nhiều điều lý thú chờ các bạn khám phá trong màn trình diễn sắp tới tại Báo Chí Hát 3. u Vật liệu chủ yếu và khâu chuẩn bị người mẫu chuận bị ra sao ? Vật liệu của bọn mình khi thiết kế đó là giấy, còn về khoản người mẫu thì bọn mình huy động thành viên của tất cả các khóa, mặc dù Báo Chí Hát 3 vẫn chưa diễn ra nhưng mình hoàn toàn tự tin vào các thiết kế của mình và chắc chắn nó sẽ rất “ quái”.

Báo Chí Hát lần này có rất nhiều tiết mục đặc sắc và điển hình trong đó có cả sự góp mặt của thầy phó chủ nhiệm khoa Phạm Đình Lân với tiết mục thổi sáo trúc. Tiếp đến có sự góp mặt của thành viên lớn tuổi nhất khoa mình cô Park trình diễn màn thổi sáo Flute. Còn có những tiết mục độc đáo khác như : tiết mục nhạc kịch có cả hát, nhảy, múa… và đây là một tiết mục bọn mình huy động nhiều người và tập luyện rất công phu. Ngoài ra còn một số tiết mục của các anh chị tại chức và các bạn đến từ Khoa Quốc Tế, Đại học Giao Thông Vận Tải.. u Thuận Lợi và khó khăn đối với ban nội dung là gì? Để thực hiện được một chương trình công phu như thế này bọn mình phải được sự ụng hộ nhiệt tình của khoa và các thành viên tích cực trong bốn khóa. Qua đây bọn mình cũng thể hiện tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các thành viên trong một ngôi nhà chung. Thuận lợi cũng có mà khó khăn cũng nhiều: về việc lên lịch tập luyện là rất khó khăn vì còn phải phụ thuộc vào lịch học của các thành viên. Tiếp đến bọn mình vấp phải khó khăn trong công tác tổ chức địa điểm tập luyện và phải di chuyển khỏi trường để tập luyện ( vì hết giờ học nhà trường phải đóng cửa). Mặc dù các thành viên rất năng nổ, nhiệt tình nhưng bọn mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm vì vậy mà khó tránh được những sai sót. Nhưng mình tin rằng Báo Chí Hát 3 lần này sẽ thành công đúng với sự kỳ vọng của các thành viên trong ban nội dung.

Tìm hiểu thêm về Báo Chí Hát tại : http://www.youtube.com/baochihat http://www.facebook.com/BaochiHat Email:BaoChiHat@gmail.com

TH


Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010

What’s New

5

Laép maïng Internet : caån thaän keûo bò löøa “Trước ở công ty anh có trường hợp một nhân viên đi ký hợp đồng nhưng về không nộp lại để lấy số tiền phí lắp đặt đã đóng của khách hàng. Người đến ký hợp đồng với Mạnh cũng có thể đã làm như vây. Tờ hợp đồng không hề có con dấu nên rất dễ làm giả”. Mòn mỏi đợi chờ Từ hơn một tháng nay, Mạnh (sinh viên trường cao đẳng Giao thông vận tải) cứ thấp thỏm chờ cuộc điện thoại của nhân viên lắp đặt mạng VNPT. Nghỉ hè lên, Mạnh và mấy người bạn cũng xóm trọ rủ nhau nối mạng internet. Mạnh cho biết: “trước mình đã nối mạng của VNPT rồi nhưng sau mọi người chuyển đi hết nên đành phải hủy vì gói mạng lớn tiền quá, ít người không kham nối. Lần này, mình định nối mạng FPT vì nghe nói chất lượng tốt hơn nhưng không được vì chỗ trọ ở sâu quá. Nên lại đành nối mạng của VNPT thôi”. Hằng (chị gái Mạnh) đang là sinh viên năm cuối khoa Quốc tế trường ĐH KHXH & NV Hà Nội, cho biết thêm: “Sau hôm gọi điện đăng ký với tổng đài của VNPT, mấy ngày sau đó họ gọi điện nhiều lắm, cứ hỏi đi hỏi lại địa chỉ, số CMND, nơi học tập…Mình nghĩ họ sợ bị lừa nên cũng vui vẻ trả lời và cũng có phần yên tâm vì họ làm ăn có vẻ cận thận lắm”. Gần 1 tuần sau, có người của VNPT đến ký hợp đồng. Mạnh đăng ký gói 250 nghìn và được hưởng khuyến mãi 12 tháng, mỗi tháng 50 nghìn đồng. Rất háo hức để được nối mạng, Mạnh đã nộp 400 nghìn phí lắp đặt và ký vào hợp đồng. Nhưng khi nhân viên của VNPT ra về, nhìn kỹ lại bản hợp đồng Mạnh thấy nghi nghi.

Mạnh nói: “hợp đồng gì mà không có con dấu, lại không thấy có tên, chữ ký của người đại diện công ty”. Mạnh còn cho biết thêm: “khi bình tĩnh lại mình càng nghĩ chắc là đã bị lừa. Vì lần trước mình nối mạng của VNPT, đến ký hợp đồng là hai người trung tuổi, ăn mặc tử tế và đưa ra rất nhiều giấy tờ. Còn lần này, khi người đến ký hợp đồng bước vào mình cũng hơi bất ngờ vì đó là một thanh niên tầm 20 tuổi và ăn mặc có vẻ chơi bời. Nhưng lúc đó chỉ mong sớm được nối mạng nên mình cũng không để ý nữa. Khi người thanh niên đó đưa ra có một tờ photo sẵn để làm hợp đồng mình cũng không nghi ngờ gì mà đặt bút ký ngay. Nghĩ lại thấy mình ngốc thật”.

Người đi lừa là nhân viên thật của VNPT? Khi ký hợp đồng nhân viên VNPT khẳng định chỉ 3 đến 5 ngày là sẽ có người đến lắp mạng. Sang đến ngày thứ 6 mà vẫn chưa thấy gì, Mạnh gọi diện thì được nhân viên đó trả lời là đợi mấy hôm nữa. Nhưng rồi một tuần lại trôi qua mà vẫn không thấy ai đến lắp đặt mạng, Mạnh lại gọi điện hỏi thì câu trả lời vẫn là chờ đợi. Hỏi bạn bè Mạnh biết được VNPT có “truyền thống” chậm trễ như vậy. Tuy tức giận nhưng mạnh vẫn hi vọng và

1 bảng giá internet với những lời dao hấp dẫn trên mạng rất có thể chỉ là trò lừa bịp

đợi chờ. Hai tuần rồi ba tuần trôi qua vẫn “bặt vô âm tín”, Mạnh gọi điện cho nhân viên VNPT thì không ai nghe máy hoặc từ chối cuộc gọi. Lúc này thì Mạnh đã tin chắc mình bị lừa. Lấy số điện thoại khác gọi cho người đã đến ký hợp đồng, Mạnh biết thanh niên đó tên là Quang, hiện đang trọ ở 123 Trung Kính (Cầu Giấy – Hà Nội). Nhờ người anh họ ở trọ gần đấy, Mạnh biết thêm Quang đúng là nhân viên của công ty viễn thông VNPT? Anh họ của Mạnh (hiện cũng đang làm trong ngành viễn thông) cho biết: “Trước ở công ty anh có trường hợp một nhân viên đi ký hợp đồng nhưng về không nộp lại để lấy số tiền phí lắp đặt đã đóng của khách hàng. Sau vụ việc bị phát hiện và nhân viên này bị kỷ luật nặng. Người đến ký hợp đồng với Mạnh cũng có thể đã làm như vây. Tờ hợp đồng không hề có

con dấu nên rất dễ làm giả”. Khi tôi gọi đến tổng đài VNPT (0983211698), người nghe máy là một giọng nam còn rất trẻ, nói rất nhỏ và khó nghe. Khi được hỏi về vụ việc, thì người đó bảo đợi kiểm tra và sẽ gọi lại ngay. Đợi mãi không thấy gọi lại, tôi quay số tổng đài những đợi mãi không có người nghe máy. Gọi vào số 016882723xx (người đã đến ký hợp đồng), thì Quang xác nhận có ký hợp đồng lắp đặt mạng Internet của VNPT với Nghiêm Văn Mạnh (Xóm Án, thôn Triều Khúc – Thanh Trì – Hà Nội). Quang một mực khẳng định là không có chuyện lừa đảo và nói sẽ liên lạc với Mạnh để sớm lắp đặt. Nhưng cho đến nay đã gần 2 tháng trôi qua và Mạnh vẫn chưa nhận được bất kỳ động thái nào từ Quang.

Như Quỳnh - CTV

Leäch laïc... laïc loái veà... Phan Nhân Chả biết sở thích “ Yêu cho vui” có mang lại niềm vui thật sự cho Nh. và nhóm nữ sinh viên “săn tình, mua vui” của cô hay không? Chỉ biết rằng trước mắt các cô là ngã rẽ vào đời sớm mà ở đó tương lai mù mịt không biết về đâu…? Chuyện của Nh. chỉ là một trong số rất nhiều cái kết buồn đáng cảnh báo về lối sống lệch lạc, chạy theo những dục vọng thấp hèn đang len lỏi trong một bộ phận giới trẻ…

Yêu cho vui… liệu có vui? Một lần tình cờ tôi quen Nh. qua một người bạn là một tay chơi lọc lõi. Lần đó Nh. mặc áo hai dây, đi giầy bốt, quần thì không thể ngắn hơn. Nhìn cái cách cô ăn mặc đậm chất “sexy” lố lăng tôi cứ cảm giác Nh. là gái làng chơi. Tiếp xúc thêm Nh. càng ngày càng gây bất ngờ. Cô là gái “chơi” chính hiệu nhưng cái chơi của cô và nhóm bạn khiến người khác không khỏi giật mình.Nhóm của Nh. gồm 3 cô gái tóc vàng khè màu nắng cháy và họ đều là sinh viên. Mốt ăn diện thời trang thì mỗi người mỗi kiểu nhưng tựu chung các cô thích cái kiểu ăn mặc hở hang đến mức mặc mà như không mặc gì. Quan trọng hơn các cô thân nhau vì nhẽ đều chung một sở thích khác người “săn tình mua vui”_Với họ, yêu chỉ để cho vui. (Còn tiếp trang 7) Giới trẻ thời “@” rất dễ xa đọa vào những thú vui vô bổ

Ảnh : Lê Thu(Cộng tác viên )


What’s New

6

Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010

Ngöôøi ñaøn baø trong hoàn thô Nguyeãn Duy uTiểu sử nhà thơ Nguyễn Duy Nguyễn Duy tên thật là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh tại xã Đông Vệ, huyện Đông Sơn (nay là phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Năm 1965, từng làm tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân trực chiến tại khu vực cầu Hàm Rồng, một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ trong những năm chiến tranh Việt Nam. Năm 1966 ông nhập ngũ, trở thành lính đường dây của bộ đội thông tin, tham gia chiến đấu nhiều năm trên các chiến trường đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Nam Lào, chiến trường miền Nam, biên giới phía Bắc (năm 1979). Sau đó ông giải ngũ, làm việc tại Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam và là Trưởng Đại diện của báo này tại phía Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy đọc thơ Phạm Tiến Duật cho bạn bè nghe.

Nguyễn Duy là người có duyên với phụ nữ, cái duyên ấy bén trong văn chương với những liền chị, Thị Nở, Thị Mầu, Thị Kính, Tố Nữ và trong đời thường với những người bà, mẹ, chị hay những người chưa quen, chưa biết. Có những nỗi đau và có cả những niềm ước vọng nhưng tựu trung lại nó đều là lòng nhân ái của con người với con người và đặc biệt là với những người phụ nữ

Thơ Nguyễn Duy khẳng định vị trí trong lòng bao thế hệ bạn đọc bằng những dấu ấn khác nhau, với tôi, Thơ Nguyễn Duy là sự đan xen của những trái chiều, có lúc ông ngọt ngào đằm thắm đến say mê nhưng cũng có lúc lại trần trụi, hiện thực đến tàn nhẫn, có lúc ông ngây ngô như một cậu bé và cũng có lúc thâm trầm như một triết gia. Ông viết về nhiều thể loại, hình tượng khác nhau từ cây cỏ thiên nhiên, đến con người , từ những vật vô tri vô giác đến hữu tình, hữu ý. Tuy nhiên độc giả vẫn nhận ra trong thơ ông dù ít dù nhiều vẫn hiện lên thấp thoáng dáng hình của những người phụ nữ với đủ những nét gian truân của cuộc đời, gánh nặng trên vai những hi sinh,

mất mát, thương đau. Đó có thể là một người mẹ, một người vợ, một người em hay chỉ đơn giản là một người xa lạ ta cũng đã từng vô tình nghe, vô tình thấy và vô tình lướt qua. Ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hồn thơ Nguyễn Duy đó là bà của ông- một người không biết chữ nhưng lại thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, ông lớn lên trong lời ru của bà có lẽ cũng chính vì vậy mà khi đọc thơ ông độc giả như thấy lại những gì tinh túy nhất của hồn thiêng đất nước, con người Việt đơn sơ mà trữ tình: “Bà tôi lặn lội bên sông / Lả lá che xanh xuống đò lên chợ / Mẹ tôi guồng gánh thay chồng / Da bánh mật mài mòn tre bánh tẻ”. Ông viết về bà mình với tất cả những gì thân quen nhất, những năm tháng của tuổi thơ, những cảm nhận đầu đời “Tôi trong suốt giữa hai bờ hư thực/ Giữa bà tôi và tiên phật, thánh thần”. Đó là người bà đã nuôi dưỡng Nguyễn Duy, là cái nôi cho hồn thơ Nguyễn Duy chắp cánh và vươn cao. Người mẹ là hình tượng xuất hiện rất nhiều trong thơ ông,dù ít hay nhiều. Nguyễn Duy làm thơ về mẹ có yêu, có nhớ và có đau, người mẹ ông chưa từng gặp mặt, chỉ được xây dựng bằng trí tưởng trượng của một người con “một người mẹ bồng trái dưa trọc lốc – tóc xoã xô cát bạc dợn trên đầu” . Người mẹ của

ông “miệng nhai cơm búm lưỡi lừa cá xương” là hình ảnh chung của những ngươi mẹ Việt Nam với đức hi sinh và sự kiên cường vững chãi. Khi đọc thơ ông, tôi như bắt gặp hình ảnh tuổi thơ của chính mình, trong veo và vụng dại, tôi bắt gặp lại hình ảnh của bà tôi - một đời tần tảo, một đời khổ đau và mẹ tôi - người phụ nữ Việt bao dung và kiên cường. Có thể nói, Nguyễn Duy đã đem hết thảy những thương yêu, đằm thắm ngọt ngào dành tặng hết cho những người phụ nữ. Trong thơ ông, họ hiện lên chân thực và đời thường như họ vẫn thế, vẫn một cuộc đời nhọc nhắn, đắng cay và vẫn một trái tim yêu thương thuần Việt: “Mẹ ta không có yếm đào/ Nón mê thay nón quai thao đội đầu / Rối ren tay bí tay bầu / Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa”. Khác với bà, với mẹ của những năm tháng tuổi thơ. Trong tuổi trưởng thành người phụ nữ đem đến nguồn cảm hứng dạt dào, người phụ sát cánh cùng ông trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời không ai khác là vợ ông. Khi nói về vợ, tôi thấy ông cười rất tươi và hạnh phúc, một hạnh phúc viên mãn và ngọt ngào. Người ta thường nói, phía sau thành công của một người đàn ông có bóng dáng của một người phụ nữ, điều này là đúng với Nguyễn Duy,

Ảnh: Anh Vân

ông thành công về thơ và thành công ấy đến không chỉ nhờ tài năng, không chỉ nhờ khổ luyện mà còn là sự an tâm về một mái gia đình có người phụ nữ đảm đang vun vén vẹn toàn, bởi vậy mới thấy một Nguyễn Duy thơ trẻ trong “Trên sân trường”, mỉa mai hiện thực trong “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ” lại có thể dịu dàng đến nhường ấy, vợ ông “ nghìn tay, nghìn việc không tên / Mình em làm cõi bình yên nhẹ nhàng”. Ông làm thơ về vợ khi năm mới về, khi đi xa bên xứ người, khi vợ ốm hay khi ngẫm về sự đời. Đọc thơ ông viết về vợ, dễ khiến ta liên tưởng đến Tú Xương, cũng đau, cũng khổ và cũng yêu “Áo mưa vợ giăng cánh buồm giữa phố / Chồng với con mấp mé một thuyền đầy / Năm tháng bão giông sang sông lũ đổ / Một tay em chèo chống ngày ngày ngày” . Bởi thế để dành tặng người phụ nữ bên cạnh mình ông đã có một tập thơ về vợ là “Vợ ơi” như một lời tri âm, thấu hiểu cho những nhọc nhằn mà người phụ nữ bên cạnh ông đã đi qua. Nhà nghiên cứu phê bình văn học Chu Văn Sơn đã viết việc này như sau: “ việc này ở ta xem ra là độc nhất vô nhị. Cảm hứng về người yêu thì vô tận, cảm hứng về vợ lại càng dễ ... cùng tận”, thế nhưng trong cái “cùng tận” ấy mỗi lần ông lại càng khám phá ra hình

uTác phẩm chính Thơ * Cát trắng (1973) * Ánh trăng (1978)[cần dẫn nguồn] * Đãi cát tìm vàng (1987) * Mẹ và em (1987) * Đường xa (1989) * Quà tặng (1990) * Về (1994) * Bụi (1997) * Thơ Nguyễn ảnh vợ ở những khía cạnh, góc độ khác nhau để hình tượng ấy trở thành nguồn cảm hứng “vô tận” trong thơ ông. Nguyễn Duy là người có duyên với phụ nữ, cái duyên ấy bén trong văn chương với những liền chị, Thị Nở, Thị Mầu, Thị Kính, Tố Nữ và trong đời thường với những người bà, mẹ, chị hay những người chưa quen, chưa biết. Có những nỗi đau và có cả những niềm ước vọng nhưng tựu trung lại nó đều là lòng nhân ái của con người với con người và đặc biệt là với những người phụ nữ, đó là điều mà không chỉ Nguyễn Duy hướng đến mà là của toàn nhân loại nhằm đem đến hạnh phúc cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới này.

Bùi Thu Hoài


Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010 Leäch laïc... ( tiếp theo trang 5) M. có gương mặt trẻ nhất nhóm. Ngúng nguẩy mấy ngọn tóc vàng hoe, triết lí như một chuyên gia về đàn ông: “Đàn ông, tất cả cũng như nhau thôi, toàn là bọn sở khanh. Thích thì họ yêu, chán rồi thì bỏ. Chỉ có con gái là thiệt không muốn thiệt thì phải chơi. Mình phải đùa giỡn bọn đàn ông”. M. khá xinh, là sinh viên học một ngành xã hội. Cô có khá nhiều văn chương, suốt ngày thơ thẩn mơ mộng, lại hát hay nên rất nhiều chàng xếp hàng mong được yêu mà chưa đến lượt. Với M. đàn ông chỉ là “sâu mọt” khốn kiếp. Hồi mới từ quê lên học đại học. Nét đẹp ngây thơ của cô sinh viên tỉnh lẻ nhanh chóng lọt vào mắt một chàng Người Hà Nội. Theo M. anh ta đẹp trai và rất ga lăng. Cô bị hút vào những lời ngọt ngào có cánh, “thề non hẹn biển” của anh ta. Cô không ngờ sau khi chiếm trọn tâm hồn và thể xác của M. anh ta lặn mất tăm để lại M. với một cái bụng ngày một lùm lùm. Đến lúc này cô mới hay đã bị gã họ “Sở” lừa tình. Ôm hận, M. lao vào những cuộc chơi, bỡn cợt với những mối quan hệ với đàn ông để trả thù tình Công việc hàng ngày của nhóm Nh. là tranh thủ tạt qua trường “học chỉ để điểm danh” rồi tụ tập nhau ra điểm hẹn. Bắt đầu lên mạng “săn mồi”. Cứ vài ngày một cô trong nhóm lại dẫn về một gã đàn ông lạ hoắc toe toét giới thiệu là bạn trai chưa kịp nhớ tên chàng này thì chàng khác lại được dắt tới. Có khi cả ba cùng dắt về 3 chàng. Nơi được chọn ăn mừng sau mỗi chiến tích là vũ trường cuồng nhiệt, chát chúa những tiếng nhạc đinh tai nhức óc, át tiếng cười nói, kêu la inh ỏi và những cái lắc người uốn éo lạnh sống lưng. Chả biết ‘yêu cho vui” có mang lại niềm vui thực sự cho Nh. và nhóm nữ sinh viên “săn tình, mua vui” của cô hay không. Bẵng đi một thời gian. Nhóm Nh. tóc vàng nguy cơ rã đám. Bản thân Nh bị đánh ghen. Đã mang tiếng “làm gái” M. buông thả làm gái luôn. Cô chính thức vào nghề “múa cột” ở vũ trường nơi các cô hay lui tới. Riêng với Q. thành viên thứ 3 luôn mặc cảm với vẻ khiêm tốn ngoại hình của mình. Người thích “Yêu nhiều người để chứng tỏ mình được nhiều

uuuTin

What’s New

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội sẽ giúp cho các bạn trẻ tránh xa được những cám dỗ

người theo đuổi” cũng chuẩn bị nghỉ học để làm mẹ. Lối sống lệch lạc, buông thả của các cô, đang bị trả giá. Nhưng cái giá phả trả quá lớn, ngã rẽ vào đời sớm, giọt nước mắt muộn màng. Tương lai mù mịt không biết về đâu? Cái kết buồn… tình cho không, biếu không “Câu lạc bộ” tình cho không, biếu không mỗi tuần sinh hoạt một lần trong quán cà phê X khá kín đáo ở khu Thành Công. Cầm đầu “câu lạc bộ” này là H. mặt rỗ như tổ ong. Xấu trai nhưng lắm tiền, sành điều và chịu chơi nhờ có bố làm giàm đốc một công ty danh tiếng. H công tử sớm bỏ học, đua theo chúng bạn, lêu lổng chơi bời. Có thời gã khét tiếng vì thành tích lừa tình các nữ sinh viên. Dạo này H. bỗng dưng đổi tính đổi nết thay đổi cả sở thích. Chán cái kiểu lừa lọc mấy cô sinh viên trẻ người non dạ. H thích cảm giác kiểu tình tự nguyện, thích thì cho tham gia vào câu lạc bộ danh tính các thành viên sẽ được giấu kín, chỉ biết mặt mà không biết tên thật, nghề nghiệp, cùng lắm là chỉ biết tên giả hoặc nickname và tất nhiên là muốn gia nhập thì phải chấp nhận “có qua có lại” nghĩa là phải thỏa mãn nhu cầu của nhau, chủ yếu là nhu cầu nhục dục.

“Yên tâm đi, bí mật tuyệt đối. Vào đây vui lắm, tha hồ mà giao lưu bạn tình, thích thi cho mà không lo ai nhòm ngó” H. nói cùng cái nháy mắt tinh quái như để tăng thêm sức thuyết phục. H. nói thêm: “ Trao đổi thoải mái. Khi nào tìm ra bạn tình ưng ý nhất thì thôi”. Tôi cảm thấy “sốc” vì các thành viên gia nhập vào câu lạc bộ này có không ít những bà “chông bỏ, chồng chê” đang xồn xồn muốn hồi xuân và cũng không ít những chị son trẻ, hừng hực xuân sắc nhưng thường xuyên “ vắng chồng” . Điều đáng buồn trong đó có cả những sinh viên tìm đến. T. sinh viên trường – B.K.T to cao, đẹp trai và luôn khổ sở vì phải gồng mình kiềm chế nhu cầu sinh lý quá mạnh. Bức xúc đang “ không biết ngỏ cùng ai” T vớ ngay được L – học cùng trường. Qua L. T đã tham gia vào “ câu lạc bộ” do H cầm đầu. Chỉ ít lâu với ngoại hình khá điển trai T. nhanh chóng cặp kè vơí một chị cũng khá đẹp, hơn T. đến cả chục tuổi. Họ lao vào nhau như những con thiêu thân và tất nhiên “ tình” của họ là tình cho không biếu không nhưng cái nhận được đôi khi không như người ta mong đợi. Giờ T. lại đang mang nỗi niềm không biết tỏ cùng ai nhưng lần này thì khác bởi “nỗi niềm” chính là căn bệnh lậu quái

nhanh

7

Ảnh: minh họa

ác. Theo như T. căn bệnh đó lây từ người tình của cậu mà chị ta cũng chỉ là nạn nhân từ căn bệnh được chồng chị mang từ phương xa về sau những chuyến công tác dài. T. khổ sở chạy chữa khắp nơi mà không dám hé răng kêu ca nửa lời. Cậu hối hận về sự nông nổi của mình. L. người giới thiệu T vào nhóm nghe đâu đang phải bỏ học dài dài vì trốn “đòn ghen”. “ nghề nào chả có rủi ro, dám chơi phải dám chịu” khấu khí của H. đầy tự tin… có lẽ H. chưa thấy quan tài chưa đổ lệ… Theo lời một chuyên gia tư vấn về tình yêu, hôn nhân và gia đình thì chuyện một bộ phận giới trẻ trong đó không ít sinh viên cặp kè với những người lớn tuổi nhiều khi còn hơn tuổi bố mẹ mình là chuyện không còn hiếm. Nói không quá thì lối sống lệch lạc đó đang hình thành “trào lưu” chủ yếu chạy theo những dục vọng thấp hèn. Hậu quả từ sống lệch lạc thường làm mất phương hướng, có người đánh mất cả tương lai. Để tránh cám dỗ các bạn trẻ nên thường xuyên tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, tu dưỡng đạo đức, giữ gìn thuần phong mỹ tục người Việt.

5 sinh vieân tröôùc cô hoäi nhaän baèng sôùm Trong số 1.345 sinh viên của khoá này, hiện có 05 sinh viên đã hoàn

K53 Baùo chí cuøng 20-10

Những bông hoa cùng những tình cảm nồng thắm là món quà 29 nam sinh

viên khoa Báo Chí K53 đã dành cho tất cả các bạn nữ cùng khóa. Vơí những món quà thật ý nghĩa đó toàn thể K53 lại có một ngày 20-10 thật đáng nhớ!

Các bạn nữ K53 Báo Chí đã có một ngày 20-10 đáng nhớ Ảnh : Trọng Hữu

thành trên 90% tổng số tín chỉ, có điểm số đủ đăng kí bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. Các sinh viên này đứng trước cơ hội được nhận bằng tốt nghiệp đại học trong năm nay và trở thành những sinh viên đầu tiên của Nhà trường lấy được bằng tốt nghiệp đại học chỉ sau 3 năm chứ không phải 4 năm như thông thường. Đó là Dương Thị Oanh Thanh, Ninh Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Phượng, Vũ Thị Kim Loan, Đồng Thị Chinh lớp K52A Khoa Triết học.

5 sinh viên năm thứ 3 Khoa Triết học với cơ hội tốt nghiệp ngay trong hè này, từ trái sang: Dương Thị Oanh Thanh, Ninh Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Phượng, Vũ Thị Kim Loan, Đồng Thị Chinh.


What’s New 8

Soá 6 ra ngaøy 21-10-2010

uTop Download

Duøng thöû maõi maõi phaàn meàm dieät vi ruùt ñænh nhaát theá giôùi công của hacker,adware(phần mềm quảng cáo),spam(thư rác) hay spyware.

E-master - Xem boùi theâm vui

Một phần mềm xem bói giải trí vui vẻ, trông có vẻ ngộ nghĩnh, tinh nghịch và đặc biệt là có chức năng xem bói bằng nhạc ở chế độ Tiên đoán từng cặp. - Ở chế độ Tiên đoán bản thân: nhập họ tên, ngày tháng năm sinh rồi tự chọn 1 mặt cười bất kỳ và xem kết quả, có cả thơ dịch... - Chế độ Tiên đoán từng cặp: nhập họ tên, ngày tháng năm sinh cho cả hai người rồi chọn 1 mặt cười bất kỳ (nếu là mặt cười mang mắt kính trái tim thì sẽ bói bằng nhạc) và xem kết quả. Không bảo đảm là chương trình bói đúng 100% đâu đấy nhé. =)) Tải về tại : http://www.mediafire.com/?c2qcdio18jktw5w

Winstep Xtreme 10.9 - Giao dieän ñeïp maét cuøng caùc öùng duïng chæ trong moät baûn caøi

Kaspersky Anti-Virus 2010 – Là cốt lõi của hệ thống bảo mật cho máy tính của bạn, sẵn sàng bảo vệ máy tính khỏi những mối nguy hiểm đang rình rập. Kaspersky Anti-Virus 2010 cung cấp những công cụ cơ bản cần thiết để bảo vệ máy tính của bạn. Kaspersky Anti-Virus 2010 – giải pháp bảo mật tất cả - trong - một mang đến một môi trường an toàn cho máy tính của bạn và gia đình. Kaspersky Anti- Virus 2010 có mọi thứ bạn cần để bảo vệ máy tính khi tham gia vào môi trường internet Kaspersky® Internet Security 2010 Là một giải pháp tổng hợp hoàn thiện bảo vệ máy tính của bạn tránh khỏi những hiểm họa Internet thường gặp nhất,bao gồm virus,sự tấn

top khiến ai thấy cũng phải ghen tị! Sắp xếp các ứng dụng và làm desktop bớt lộn xộn Winstep Xtreme cho phép bạn tránh được tình trạng desktop lộn xộn và nhanh chóng sắp xếp các ứng dụng và tài liệu thường dùng. Sắp xếp lại mọi thứ bạn cần, cho phép bạn làm việc tốt và nhanh hơn. Các tài liệu và ứng dụng của bạn đều có thể được truy xuất chỉ qua 1 hay 2 cú nhấn chuột. Đơn giản hóa mọi mặt công việc hàng ngày của bạn. Thay cho giao diện người dùng chung chung để đáp ứng thói quen làm việc cho hàng triệu người dùng, với Xtreme bạn có thể tùy biến giao diện cho phù hợp với cá tính và cách thức làm việc của riêng mình. Tải về tại : http://www.winstep.net/xtreme.zip

TH Tổng hợp

Phần mềm diệt viruse tương tự như KAV nhưng có thêm phần chống Phishing và spam. Bộ công cụ KIS đưa ra một nền tảng thế hệ mới,tạo một ứng dụng được thiết kế chuyên biệt phục vụ việc bảo mật khắt khe cho máy tính cũng như máy chủ của bạn. Kết hợp những khả năng bảo mật hiệu quả trong phiên bản 6.0 của Kaspersky Lab với những phát minh mang tính công nghệ mới nhất,KIS 2009 bảo đảm một phương thức bảo mật hiệu quả nhất và toàn diện nhất,giúp máy tính chống lại tất cả những nguy hiểm như chương trình độc hại,hacker hay thư rác

u Các bước tiến hành để dùng thử KAV mãi mãi : Bước 1: Chọn Setting

Winstep Xtreme mang lại một màn hình desk-

Ngày nay, những mối nguy hiểm rình rập PC đã xuất hiện với số lượng nhiều và rất đa dạng. Tội phạm số trên Internet đã được tổ chức tốt hơn và bắt đầu tấn công PC một cách chuyên nghiệp hơn. Một giải pháp virus riêng lẻ không còn đủ để bảo vệ hữu hiệu cho PC của bạn nữa. KIS kết hợp những phương pháp phát hiện linh hoạt và những công nghệ tiên phong,giúp bảo vệ PC của bạn tránh khỏi virus,tấn công của hacker, spam hay spyware. Một sự kết hợp hoàn hảo của những thành phần trong sản phẩm sẽ phá vỡ những xung đột trong hệ thống và giúp cho hệ thống của bạn chạy nhanh hơn

Bước 2: Bỏ chọn Enable protection

Bước 3: Chọn option - vô hiệu hóa Enable rồi ấn Apply

Bước 4: Kích chuột phải vào biểu tượng của Kaspersky trên khay hệ thống và chọn Exit Bước 5: Chạy Kaspersky Trial Reset

Tải Kaspersky Trial Reset tại: http://www.mediafire.com/?ymjm0 qyjmzm

24.9 MB  

Whatsnew 6