{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

NYGAMMELT KØKKEN skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger NYGAMMELT KØKKEN

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf

1

27/08/2019

09.10

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf

1

27/08/2019

09.10

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf

1

27/08/2019

09.10

nygammelt-Sep 2019-97,5x141.pdf

1

27/08/2019

09.10

NYGAMMELT KØKKEN KØKKEN NYGAMMELT NYGAMMELT KØKKEN skift ikke ikke dit dit køkken, køkken, skift skift dine dine køkkenlåger skift køkkenlåger NYGAMMELT KØKKEN skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger NYGAMMELT KØKKEN skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

skiftikke ikkemiljøet: dit køkken, køkken, skift dit skift dine køkkenlåger Tænk på Skiftskift kundine dinekøkkenlåger køkkenlåger skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

ØR

R FØR Ø FR FØ R FØ

skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger

FORNYELSE KØKKENET FORNYELSE AF AF KØKKENET

TILBUDDET

ER ER ER

E

FT EF ER EF TE EF EF R T T T

GÆLDER GÆLDER HELE FORNYELSE AF KØKKENET MA RTS SEPTEMBER 20 FORNYELSE AF KØKKENET 18 FORNYELSE AF KØKKENET Hvis køkkenet Hvis køkkenetfunfunS S1 P P S S ARR P A P gerer, er der ingen A Hvis køkkenet funA R gerer, er der ingen R 0 S S P % P AR A HvisHvis køkkenet fungerer, er gerer, der ingen grund til er atat smide køkkenet fungerer, er der der køkkenet fungerer, er der p2 Hvis køkkenet fungrund til smide å2 vS o0 re0 sR Hvis køkkenet fun- er der 2 læ S k% re nye P P % 0 Hvis køkkenet fungerer, S A grund til at smide grund til at smidedet detud. ud. SP ingen grund til det ingen grund tilSkift atiat smide A det ud. i smide stedet ru% det ud. Skift stedet P gerer, er der ingen R 2 llA e0 A såpkR uR 2 gerer, er der ingen ff R p e p å p r % å m a 0 ll å a a . e ll ingen grund til at smide det ud. ll a e det ud. Skift i stedet e g ll % Værn om miljøet og skift i stedet r Skift i stedet for facaden ud. Med fu e e g for facaden ud. Med ld Hvis køkkenet fungerer, er der b r Skift i stedet for facaden ud. Med grund til at ud. smide for facaden Med ui dvtr h eb BUDDET GÆTIL LDER GÆ GÆ LD ERDD TIL ER HE BU ILE MA ET RTER GÆLD SLD SEFE PT BR GÆ EM UA LD BE RRLE ER HE 20 TIL 18 MA BU RT DD S GÆ LDEM ERBE ET SE PT TIL BU DDET R LE GÆ 20 LD 18 GÆ LD HE ER MA RTER SER GÆSE LD HEBE LER MA PT EM RT S 18 SE20PT 20 18 EMBER

20%

2% 0% 20 2 % 0 %

oasvæ ila Hvisgrund køkkenet fungerer, er der påsatdll.e g øhjg rllno e til at smide laån øpjg oegsr esksrge lå Skift i stedet for facaden ud. Med std.ssorho eø for facaden ud. bm nye låger, skuffer ogMed bordplade for facaden ud. Med nye låger, r nye låger, skuffer og ti i s ger v o ingen grund til at smide det ud. o ft det ud. Skift i stedet e nye låger, skuffer og bordplade re r jg n nye låger, skuffer og t lu im t la sglå ingen grund til ati smide det ud.påstd. so k n det ud. Skift stedet e s n lå t pån nye låger, skuffer og næsten bordplade åatall lle er nye låger, skuffer og på aallllee grrtiempe får du næsten et helt nyt køkken. skuffer og bordplade får du næsten bordplade får du Skift i stedet for facaden ud. Med for facaden ud. Med e grebbjgi ivvore får Skift du næsten et nyt køkken. i stedet forhelt facaden ud. Med bordplade får du næsten for facaden Med får du næsten etud. helt nyt køkken.sstd jglalanonsrse bordplade får du bordplade næsten sgseger td.. ssoohhrøø et nye helt nytskuffer køkken. et helt nyt køkken. lålå nye og låger, skuffer og nye låger, skuffer og38bordplade r meennt og rgratis nye låger, skuffer og titim Ring til os i dag på 79 16 14 og få et etlåger, helt nyt køkken. t etos helt nyt køkken. Ring til i til dag 38 79 16 og få et gratis fårRing næsten et helt nyt tilnæsten os i os dag på 38 79 16 14 og få ogogog bordplade får du næsten fårdu du etdag helt nyt køkken. Ring ipå på 38køkken. 7914 16 14det ogetikke. fågratis et gratis bordplade får du næsten uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ Ring til til os i køkken. dag på 38 79 16 14 ogikke. fåetikke. etgratis gratis uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke. os i dag på 38 79 16 14 og få og og uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det tilbud. Nemmere blir’ det uforpligtende etRing helt nyt et helt nyt køkken. Rtilos Ring osi idag dagpå på 38 79 79 få gratis og Ring til 38 16 14 og ogblir’ få et et gratis og E uforpligtende tilbud. Nemmere blir’ det ikke. uforpligtende tilbud. Nemmere det ikke. Alt er dansk produceret FT R tiltilos ostilbud. idag dag på på 38 79 16 14 og få Nemmere blir’ ERTRing itilbud. 38 14det ogikke. fåetetgratis gratisog og ERing uforpligtende Nemmere blir’ det ikke. Euforpligtende F T EF uforpligtende uforpligtendetilbud. tilbud. Nemmere Nemmere blir’ det ikke. blir’ det ikke. R

RE TFET F E E

,-,,-,-

,-,-

MERE END,-,-34 ÅRS ,-

,-

32 ÅRS MERE ENDERFARING 34 ÅRS MERE MEREEND END ERFARING 32 ÅRS MERE END ERFARING 3232ÅRS 34 ÅRS ÅRS MERE END MERE END MERE ERFARING ERFARING 34ERFARING ÅRS ERFARING 32END ÅRS 3232ÅRS ÅRS MERE END MERE END skift 34 ÅRS 32 ÅRS ERFARING skiftikke ikkedit ditkøkken, køkken,skift skiftdine dinekøkkenlåger køkkenlåger MERE END ERFARING ERFARING ERFARING MERE MEREEND END 3232ÅRS 32 ÅRS ÅRS ERFARING skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger ERFARING skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00 32 ÅRS skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger MERE END 32END ÅRS MERE

NYGAMMELT NYGAMMELT KØKKEN KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN ERFARING ERFARING ERFARING NYGAMMELT KØKKEN NYGAMMELT KØKKEN 3232ÅRS ÅRS skift ikke ditikke køkken, skift dineskift køkkenlåger skift dit køkken, dine køkkenlåger skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger NYGAMMELT KØKKEN skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger NYGAMMELT KØKKEN ERFARING KØKKEN skift ikke dit køkken, skift dine køkkenlåger ERFARING NYGAMMELT NYGAMMELT KØKKEN skift køkken, dine køkkenlåger showroomets åbningstider: man-ons + 1. lør i måneden 10.00-13.00 skiftikke ikkedit dit11.00-16.00 køkken,skift skift dine køkkenlåger showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00 ERFARING adresse: Fuglebækvej 2C,2770 2770 Kastrup, telefon38 38+79 79 1614 www.nygammelt.dk adresse: Fuglebækvej 2C, Kastrup, telefon - -www.nygammelt.dk ERFARING showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 1.16 lør i14 måneden 10.00-13.00 showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00 adresse:Fuglebækvej Fuglebækvej2C, 2C,2770 2770Kastrup, Kastrup,telefon telefon38 3879 7916 1614 14- -www.nygammelt.dk www.nygammelt.dk adresse:

NYGAMMELT KØKKEN

skift ikke skift dine køkkenlåger showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00 skift ikkedit ditkøkken, køkken, skift dine showroomets åbningstider: man-ons i måneden 10.00-13.00 showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 11.00-16.00 ++køkkenlåger 1.1. lørlør i måneden 10.00-13.00 adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 www.nygammelt.dk adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 79 16 14 -www.nygammelt.dk www.nygammelt.dk adresse: Fuglebækvej 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 - -www.nygammelt.dk adresse: Fuglebækvej 2C, 2770 Kastrup, telefon 38 79 16 14 -14 showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i14 måneden 10.00-13.00 skift ikke2C, dit køkken, skift dine køkkenlåger showroomets åbningstider: man-ons 11.00-16.00 + 1. lør i måneden 10.00-13.00 adresse:Fuglebækvej Fuglebækvej2C, 2C,2770 2770Kastrup, Kastrup,telefon telefon38 3879 7916 1614 14- -www.nygammelt.dk www.nygammelt.dk adresse:

Kom sikkert i mål med ombygning FØ

R

Renovering, tilbygning og nyt køkken eller bad – typisk store udgifter, hvor en byggerådgiver kan spare dig for ekstra udgifter og ærgrelser. Når håndværkerne går i gang med f.eks. renovering eller tilbygning af huset, kan du have glæde af at have en byggerådgiver til at styre arbejdet undervejs. Der er ofte flere forskellige håndværkere involveret i arbejdet f.eks. murer, tømrer og maler. Søg råd hos en byggerådgiver eller byggeleder inden arbejdet går i gang, så du er sikker på at alle krav og regler bliver overholdt. En byggesagkyndig kontrollerer, at en arbejdsopgave er løst korrekt, inden det næste arbejde påbegyndes. Denne kvalitetssikring kan i sidste R ende TEspare dig for ekstra udgifter og mange ærgF E relser.

Det er vigtigt at få en byggesagkyndig til at kontrollere, at en arbejdsopgave er løst korrekt, før det næste arbejde påbegyndes. Dette kaldes kvalitetssikring og bør prioriteres højt, da det både er upraktisk og dyrt, hvis du f.eks. først finder ud af at faldet i brusenichen er forkert, når fliserne er lagt. Hvis du vælger en uvildig rådgiver til dette arbejde, har du størst sikkerhed for, at kvaliteten er i orden.

Med en professionel rådgiver kan du spare dig selv for unødige ærgrelser.

21.995

Bosch gasfyr Bosch gaskedel - KAMPAGNEPRIS fra Kr. 23.900 Bosch gaskedel - KAMPAGNEPRIS fra Kr. NU med op til 15 års garaNti fra kr. 23.900 Bosch gaskedel og varmtvandsbeholder Type Condens 14-5 Bosch gaskedel5000W og varmtvandsbeholder • Høj virkningsgrad. Type Condens 5000W 14-5 Høj elvirkningsgrad •• Lavt forbrug. • Lavt Høj virkningsgrad el- forbrug •••Lydsvag. Lavtvirkningsgrad el- forbrug •• Indbygget Høj Lydsvag klimastyring Høj virkningsgrad Lydsvag ••incl. Lavt el- forbrug Indbygget klimastyring udeføler. Lavt elforbrug • Indbygget klimastyring •• Servicevenlig. Lydsvag incl. udeføler. Lydsvag klimastyring • Indbygget Servicevenlig Servicevenlig •••Solvarme kompatibel. Indbygget klimastyring Solvarme kompatibel incl. udeføler. •• Hybrid Solvarme kompatibel varmepumpe • Servicevenlig 5 års totalgaranti • kompatibel. Servicevenlig 5 års totalgaranti • Solvarme kompatibel kompatibel •• 5Solvarme 5års årsgaranti. totalgaranti •• 5 års totalgaranti Inkl. moms ogog Inkl. moms og Inkl. moms og Inkl. moms HMN standardmontering HMN standardmontering HMN standardmontering HMN standardmontering Inkl. moms ogtilskud Mulighed for tilskud HMN Mulighed forfor HMN Inkl. moms ogtilskud co2 tilskud Mulighed HMN HMN standardmontering Mulighed for håndværkerfradrag Mulighed forhåndværkerfradrag håndværkerfradrag HMN standardmontering Mulighed for

5 års tryghedsgaranti for kr. 2.000,Incl. 5 års tryghedsgaranti Vores garanti garantidækker dækkeraltalt arbejde vi har udført ifm. installationen af gaskedlen. Det Vores arbejde vi har udført ifm. installationen af gaskedlen. Incl. 5 års tryghedsgaranti anbefales at forudsætter få et serviceeftersyn hvertáandet år,i vores forudsætter derfor 2 Vores garanti 2 servicebesøg 1350 kr. den 5 garanti årige periode. Vores garanti dækker altalt vivihar udført installationen gaskedlen. Det servicebesøg á 1350 kr. iarbejde den årige periode. Til du for alt bøvl og Til gengæld slipper du for bøvl5og rykker ogsåifm. udgengæld uden for slipper normalafarbejdstid, hvis der anbefales at få et serviceeftersyn hvert andet år, vores garanti forudsætter derfor 2 vi rykker også ud uden for normal arbejdstid, hvis der mod forventning skulle være mod forventning skulle være problemer med din installation. servicebesøg á 1350 kr. i den 5 årige periode. Til gengæld slipper du for alt bøvl og problemer med din installation. -vi også ud sliddele på gaskedel rykkerUdkørsel også uden fordin normal hvis mod skulledage være - Gælder og fejlfinding på arbejdstid, gaskedler fra kl.der 08.00 tilforventning 20.00 alle ugens -problemer og fejlfinding på fra- kl. til 20.00 alle ugens dage dage med din installation. - Udkørsel Telefonservice oggaskedler fejlfinding fra08.00 kl. 20.00 til 22.00 alle ugens -- Telefonservice og og fejlfinding - fra på kl. 20.00 til 22.00 ugenstil dage Udkørsel fejlfinding gaskedler fra alle kl. 08.00 20.00 alle ugens dage -Vi Telefonservice og fejlfinding fra kl. 20.00 til 22.00 alle ugens dagehænder Vi har har kørt kørt service på Bosch gaskedler siden 1994, så hos os du i trygge – service på Bosch gaskedler siden 1994, så hos os er dueri trygge hænder – derforgiver givervividig dig tryghedsgaranti. derfor 55 årsårs tryghedsgaranti. Vi kørt på Boschpå gaskedler siden 1994, så hos os er du i trygge hænder – Sehar mere omservice tryhedsgarantien på fugsangvvs.dk Se mere om tryhedsgarantien fugsangvvs.dk derfor giver vi dig 5 års tryghedsgaranti. Se mere om tryhedsgarantien på fugsangvvs.dk

Mulighed for håndværkerfradrag Mulighed forfor tilskud HMN Mulighed tilskud Incl. 5 års tryghedsgaranti Kampagnepris inkl.HMN moms Mulighed for håndværkerfradrag Mulighed for inkl. håndværkerfradrag Kampagnepris inkl. moms Kampagnepris moms Kampagnepris inkl. moms og standardmontering og standardmontering og standardmontering Incl. 5 års tryghedsgaranti Kampagnepris inkl. moms og standardmontering Kampagnepris inkl. moms og standardmontering og standardmontering

kr. 29.995 kr. 29.995 kr. 30.00032.000 kr. -2.200 kr. kr. -3.500 op til -3.500 kr. -3.500 kr. 32.000 kr. -4.500kr. kr. -4.600 30.000 kr. -4.500 kr. -4.600 kr. -3.500 kr. -3.500 kr. kr. -4.600-4.600 kr.

21.900 kr.

23.295 kr. 21.995kr. kr. 23.900

21.900 kr.

23.900 kr.

BRDR. FUGLSANG VVS A/S BRDR. FUGLSANG VVS A/S

Tlf. 44 68 72 00 Se vores fine anmeldelser påTlf. 44 68 72 00 Trustpilot Se vores fine anmeldelser på Trustpilot

Certified

Climate Partner Certified Climate Partner

Profile for Hus & Have avisen

Hus & Have Avisen - Februar 2020  

Tilbud, tips og gode råd til huset og have. Februar 2020

Hus & Have Avisen - Februar 2020  

Tilbud, tips og gode råd til huset og have. Februar 2020