Page 1

DERİN SEX DERİN SEKS ÖZEL TANITIM VERSİYONU

Doç. Dr. Ümit Sayın


2

Derin Sex

Cinsellikte Farkl覺 Boyutlar; Yeni A癟覺l覺mlar


Ümit Sayın

Derin Sex

TANITIMLAR

3


4

Derin Sex


Ümit Sayın

Derin Sex

5

TANITIM 1: WORKSHOPLAR HOLİSTİK NEO-TANTRA VE ESR (Artırılmış Cinsel Doyum) WORKHOPLARI “Holistik Neo-Tantra ve ESR Workshopları” kadınlara ve erkeklere (ayrı ya da karışık) verilen 3 modülden veya basamaktan oluşan workshoplardır. Kadınlar için ayrıca bir dördüncü modül daha vardır. Neo Tantra workshoplarının amacı kadınların ve erkeklerin kendilerinin ve birbirlerinin vücutlarını daha iyi tanıyarak; duygularını, beyin kimyalarını, vücut kimyalarını, psikolojilerini daha iyi anlamaları; birbirine daha fazla haz vererek; daha doyum ve mutluluk içinde bir birlikteliği paylaşmalarını sağlamaktır. Bu workshoplarda ESR (Artırılmış Cinsel Doyum) da öğretilmektedir. Birinci Neo-Tantra Workshopı bir gün (Cumartesi veya Pazar), toplam 8-9 saat; ikinci ve üçüncü Neo-Tantra Workshopları ikişer gündür (her workshop toplam 18 saat). Her workshopı alabilmek için bir önceki workshopı daha önceden almış olmak gerekir. Her bir workshop arasında en az 2 ay süre olmalıdır ve workshoplarda öğretilen pratik bilgiler ve egzersizler 2 ay süreyle uygulanmalıdır. Tüm workshopların bitiminde kişilere katılım ve “Neo-Tantra Sertifikası” verilir. Ayrıca Tantra eğitmeni yetiştirmek için beş modülden oluşan veya beş basamaklı ayrı bir workshop serisi daha vardır. Bu Eğitmen workshoplarının her biri Cuma-Cumartesi-Pazar olmak üzere 2.5 gündür (22 saat). Beş Tantra Eğitmen workshopını bitiren kişilere Tantra Eğitmeni sertifikası verilir. Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi: http://www.tantraakademi.com iletişim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollamalıdırlar: İsim-Soyad: Meslek: Eğitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katılınmak istenen dönem veya tarih: Web sitesi (varsa): Diğer iletişim yolları:


6

Derin Sex

TANTRA Tantra kelimesi ‘tan’ kökünden gelir; ‘uzanmak’, ‘devam etmek’, ‘çoğalmak’ anlamlarına gelir. Tantra ‘bilgiyi geliştiren, çoğaltan’ anlamında kullanılır. Tantra felsefesinin Vedik yazıtlarda 2. yüzyıldan beri kullanıldığı söylenmektedir. Budizmin ve Hinduizmin bir kolu olarak doğmuştur. Tantra’da hedef vücudun haz alma yeteneklerinin yok edilmesi yerine, bilenerek ve en üst hazlara ulaşarak, bilincin aşılmasıdır. Tantra, meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, içsel bağımsızlığın sağlanması gibi pek çok unsuru içinde barındırır. Özellikle 2. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında temel felsefesi ve yöntemleri geliştirilmiştir. Tantra cinselliğin hem erkekte, hem de kadında çok farklı boyutlarda yaşanmasını amaçlayan bir düşünce, eylem ve esrime sistemidir. Bu günkü modern tıbbın ve modern cinsellik teorilerinin ulaştığı noktada, 1500 yıl önce Tantristlerin cinsellikle ilgili pek çok gerçeği gördüklerine, deneyimlediklerine şahit oluyoruz. Bugün bilim son 50 yılda insan cinselliği ile ilgili pek çok farklı gerçek keşfetmiştir. Modern seks terapisi bile Tantra’dan ve Tantrik cinsellikten çok şey öğrenmiş ve bunu uygulamaya koymuştur. Örneğin Masters & Johnson’ın uyguladıkları ‘sensate focus’ (dokunmaya odaklanma) egzersizleri eski Hint ve Tantra geleneklerinden alınmıştır. NEO TANTRA Batı bilimi ve uygulamalarıyla eski Hint ve Tantra geleneklerinin birleştirilmesi sonucunda sentezi yapılmış yeni uygulamalar ve felsefeler bütünüdür. Bugün Avrupa ve ABD’de binlerce Tantra okulu, eğitim atölyesi ve workshop’ı bulunmaktadır. Neo-Tantra’nın hedefi insanlara bedenleri ve cinsellikleriyle ilgili unutmuş oldukları ve ayırdına varamadıkları bazı unsurları ve hazları hatırlatmak, tekrar yaşatmaktır. Neo-Tantra’da, klasik Tantraya oranla cinsellik eğitimine ve cinsellikle ilgili bilgilere ağırlık verilir. Tantrik cinselliğin temelinde şu öğeler vardır: Meditasyon (bilincin ve şu anın ayırdındalığını sağlama, parasempatik ve sempatik otonom sinir sistemleri üzerinde kontrol sağlayabilme) Yoga (Hatha Yoga, vücudun kas sistemini ve beyin-vücut bütünlüğünü sağlayabilme) Nefes egzersizleri (doğru nefes almayı öğrenmek)


Ümit Sayın

Derin Sex

7

Pelvis egzersizleri Doğru yaşamak (kendiyle barışık, tutarlı ve beden/zihin uyumunu sağlayarak yaşamak) Cinsel potansiyeli geliştirmek. Cinselliği ve orgazmı bilinen boyutların çok üzerinde yaşamak. Cinselliği kutsal bir tören olarak yaşayabilmek. Sanıldığının aksine Tantra kuramlarının temelinde sınırsız ve rastgele seks yaşama yoktur, cinselliği doğru yaşama vardır. Pek çok Tantrist kendi derin felsefelerinin de bir ürünü olarak monogamik (tek eşli) bir yaşam sürmektedirler. Eşlerin birbirlerine karşı son derece saygılı ve verici olması, cinselliği kutsal bir esrime töreni olarak yaşaması, cinsellikte ortaya çıkarılabilecek potansiyellerin ayırdına varmaları Tantrik cinselliğin özünde olan bir gerçekliktir. Tantrik cinsellik veya Neo-Tantra bugün Batı’da gözlemlenen ve insanları daha çok yanlızlaştırıp, depresyona sokan aşırı cinsel yozlaşmaya karşı çıkar. Örneğin eşlerin birbirini aldatması, rastgele cinsellik yaşaması, sürekli partner değiştirmesi Tantra felsefesine aykırıdır. •Neo-Tantra’nın temelinde şunlar vardır: •Monogamik ve dürüst bir yaşam, cinsellikteki tüm yozlaşmaların önlenmesi. •Eşlerin birbirini ve vücutlarını çok iyi tanımaları. •Eşlerin birbirlerine maksimum düzeyde haz vermeyi sağlamaları. •Eşlerin bütünsel bir uyumu sağlayıp, birbirlerinin cinsel potansiyellerini geliştirmeleri. •Eşlerin cinselliği uzun, süreğen ve içsel potansiyelerini açığa çıkarcı bir biçimde cinselliği bir esrime yöntemi olarak yaşamaları. •Aile kurumunun kayıtsız şartsız korunması. HOLİSTİK NEO-TANTRA WORKSHOPLARI Birinci Holistik Neo-Tantra Workshopu • Meditasyon (Zazen)/ • Nefes alma egzersizleri / • Pelvis egzersizleri ve bazı Yoga egzersizleri / • Tantra ve Neo-Tantra / • Tantra’da nerdesiniz?/ • Psikometrik testler, ölçümler/ • Holistik cinsellik / • Uzak Doğu’da Cinsellik / • Tantrik Felsefe / • Tantrik Cinsellik / • Taoist felsefe ve Taoist cinsellik / • Modern bilim ve Tantra / • Vücudunu tanımak /• Erkek ve kadında temel cinsel anatomi ve fizyoloji / • Tantrik orgazm/ •Artırılmış Cinsel Doyum (ESR)/ • PC-kası / • Kegel Egzersizleri /• G-Noktası ve diğer


8

Derin Sex

bölgeler (yeni bulunan erojen noktalar) / • Orgazmın temelleri, yeni orgazm anlayışı /• Kadın cinselliği konusunda en son bulgular/ • Yin ve Yang uyumu; Yin ve Yang hakkında bilimin izahı / • Taocu felsefe ve Tantra’nın modern bilimle yorumlanması /• Kama sutra /• Beyin ve Tantra, modern bilimin cinsellik hakkındaki bulguları /• Cinselliği geliştiren diğer teknikler

İNSANLARI ETKİLEME SANATI WORKSHOPLARI Workshop Çeşitleri:        

1)

Erkeklerin kadınları etkileme sanatı Kadınların erkekleri etkileme sanatı Pazarlamacılıkta insanları etkileme sanatı Reklamcılıkta insanları etkileme sanatı Politikacılıkta insanları etkileme sanatı Kendisiyle barışık yaşama sanatı İnsanlarla barışık yaşama ve insanları etkileme sanatı Psikolojik savaş ve psikolojik savaşa karşı koyma

Birinci Workshop: Karşı Cinsin Birbirini Etkilemesi Workshopları Bu workshop erkek-kadın karışık 2 modüldür. Herbir modül Cumartesi-Pazar (Her gün 7-8 saat) olmak üzere iki gündür. Workshopın tamamı dört gündür. 2 modülü de tamamlayanlara “Katılım Sertifikası” verilir. Workshoplarda interaktif eğitim, psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral öğeler de öğretilmektedir. Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi: http://www.insanlarietkileme.com http://www.zihinkontrolu.com dur. iletişim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollamalıdırlar: İsim-Soyad: Meslek: E-Posta 1:

Eğitim: E-Posta 2:


Ümit Sayın

Derin Sex

9

Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katılınmak istenen dönem veya tarih: Web sitesi (varsa): Diğer iletişim yolları: A)

İnsan psikolojisi ve beyin hakkında temel bilgiler. Algı fizyolojisi / Algı psikolojisi/ Subliminal psikoloji/ Bilinç dışı ve bilinç dışı psikolojisi/ Kollektif bilinç dışı psikolojisi/Kısa beyin fizyolojisi/ Renklerin psikolojisi/ Vücut dili, vücut dili psikolojisi, vücut dilinden çıkarılabilecek sonuçlar/ Kişilik yapıları/ İnsanlarda kişilik bozuklukları/ Karakter analizi/Psikometrik testler nelerdir? Ne işe yarar?/ Karşınızdaki insanı anlamak için kısa psikometrik testler/ İmaj yaratmak/ Marka aratmak / EGO ve Egoya hitap etmek/ NLP, meditasyon, yoga, kişilik gelişim yöntemleri/Psikodrama, interaktif egzersizler/Diğer

B)

Erkeklerin Kadınları Etkilemesi

C)

Kadınların Erkekleri Etkilemesi

D)

İnsanları Etkilemede Diğer Temel Unsurlar

Kadınların özellikleri / Kadın fizyolojisi ve hormonlar/Kadınların BEYNİ/ Kadın psikolojisi / Kadın sınıflamaları /Kadınların ilgilerini ölçmek /Kadınına göre davranmak /Kadınların önemsedikleri unsurlar /Kadınların ilgilerini çekmek için yöntemler /Kadın cinselliği /Kadınları cinsel yönden daha iyi tatmin etmek/Karşınızdaki kadınları anlamak için psikometrik testler/Psikodramalar, oyunlar, karşılıklı skeçler, interaktif egzersizler/Diğer Erkeklerin özellikleri /Erkek fizyolojisi/Erkek BEYNİ/Erkek psikolojisi /Erkek sınıflamaları /Erkeklerin ilgilerini ölçmek /Makyaj ve estetik /Kendinizi erkeklere prezante etmek /Erkeklerin önemsedikleri ve beğendikleri unsurlar /Erkek cinselliği /Erkekleri cinsel yönden tatmin edebilmek /Erkekleri anlayabilmek için psikometrik testler /Psikodramalar, oyunlar, karşılıklı skeçler, interaktif egzersizler/Diğer Egoya hitap edin/Karşınızdaki beğenin ve beğendinizi gösterin/Karşınızdakinin /psikolojisini anlayın/Karşınızdakini sınıflandırın/Karşınızdaki olun, onu oynayın/Önce ben değil önce sen imajı/Kendi imajınızı seçin ve belirleyin/Polyanna olmak/Karşınızdakiyle ilgilenmek/Farklı ortak noktalar yaratmak /İnsanları sevmek/Karşınızdaki kişiliği belirleyin, kartları ona göre oynamak/Kendinizi farklı tanıtmak/İsteklerizin ayırdında olmak/Karşınızdaki insanın


10

Derin Sex

sizde görmek istediklerini keşfetmek, ona göre oynamak/Yaşam bir psikodramadır, hayatı oynayın/Diğer

2)

İkinci Workshop: Pazarlama ve Reklamcılıkta İnsanları Etkileme Sanatı Bu workshop erkek-kadın karışık 2 modüldür. Herbir modül Cumartesi-Pazar (Her gün 7-8 saat) olmak üzere iki gündür. Workshopın tamamı dört gündür. 2 modülü de tamamlayanlara “Katılım Sertifikası” verilir. Workshoplarda interaktif eğitim, psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral öğeler de öğretilmektedir. Ayrıca bir de ileri üçüncü modül vardır. Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi: http://www.insanlarietkileme.com http://www.zihinkontrolu.com dur. iletişim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollamalıdırlar: İsim-Soyad: Meslek: Eğitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katılınmak istenen dönem veya tarih: Web sitesi (varsa): Diğer iletişim yolları: A)

İnsan psikolojisi ve beyin hakkında temel bilgiler.

Algı fizyolojisi /Algı psikolojisi /Subliminal psikoloji / Bilinç dışı ve bilinç dışı psikolojisi / Kollektif bilinç dışı psikolojisi / Kısa beyin fizyolojisi / Renklerin psikolojisi/ Vücut dili, vücut dili psikolojisi, vücut dilinden çıkarılabilecek sonuçlar / Kişilik yapıları /İnsanlarda kişilik bozuklukları /Karakter analizi /Psikometrik testler nelerdir? Ne işe yarar? /Karşınızdaki insanı anlamak için kısa psikometrik testler /İmaj yaratmak /Marka yaratmak / EGO’yu anlamak ve Egoya hitap etmek / NLP, meditasyon, yoga, kişilik gelişim yöntemleri/Psikodrama, interaktif egzersizler/ Pazarlama psikolojisi/Reklamcılık psikoloji


Ümit Sayın

Derin Sex

B)

Pazarlama

C)

Reklamcılık

11

Kadın cinselliği /Erkek cinselliği/Cinsellik ve pazarlama /Pazarlama nedir? /Reklamcılık nedir?/Pazarlama teknikleri nelerdir /İnsan psikolojisi pazarlama tekniklerinde nasıl kullanılır /Algı psikolojisi ve pazarlama /İnsan psikolojisinin evreleri ve pazarlama /Otonom sinir sistemi ve telkine yatkınlık /Hipnoz ve telkin/ İkna yöntemleri /Vücut diliyle insanları ikna yöntemleri /Pazarlayacağınız malı veya nesneyi en ideal nasıl paketlersiniz? Nasıl bir ğaket içinde sunarsınız? /Pazarlayacağınız malı nasıl ucuz gösterirsiniz? /Pazarlama yapacağınız hedef kitleyi nasıl saptarsınız? /Pazarlamaya yapacağınız hedef kitlenin psikolojisini nasıl belirlersiniz? /Pazarlama yapacağınız hedef kitledeki insanları nasıl etkiler ve ikna edersiniz /İnsanları bir konuda bir malı kullanmaya ve satın almaya nasıl ikna edersiniz? / Oyunlar /Psikodramalar /Pazarlama teknikleri ve problemler, yapay olgular /Kendinizi bir pazarlamacı olarak nasıl daha iyi pazarlarsınız?

REKLAMCILIK NEDİR?/Nasıl en iyi reklamcı olunur?/En ideal reklam nedir?/Cinsellik ve reklamlar/İnsan algı psikolojisi reklamlarda nasıl kullanılır?/Cinsellik reklamlarda nasıl kullanılır / /İnsanları reklamla nasıl ikna edersiniz?/İnsanlar reklamlarla nasıl etkilenir?/Reklamlar ve zihin /kontrolü/Reklamlar ve beyin yıkama/Tarihteki reklamcılık örnekleri/Reklamlar ve algı psikolojisi/Reklamcılığın ilkeleri/Grafik reklamcılığı/Televizyon reklamcılığı/Reklamlar ve hipnoz nedir?/Reklamlar ve sublimal algı nedir? /Reklamlar ve telkin nedir?/Reklam denemeleri/Oyunlar, interaktif çalışmalar/Psiko drama/Reklam problemleri /


12

Derin Sex

TANITIM 2: Yak覺nda Benzer Konularda 癟覺kacak kitaplar (2012-2013)


Ümit Sayın

Derin Sex

13

TANITIM 3: Kegel Perineometer Kegel Perineometer, Kegel egzersizleri ile PC-Kaslarının (PFM) geliştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tasarlanmış ve PCKaslarının gücünü ölçen özel tıbbi bir ölçüm aletidir. Bu alet sayesinde PC-Kaslarınınızın gücünü ölçebilir ve bir biyo-feedback (geri besleme) mekanizmasıyla, kas gücünüzdeki gelişimi ve ilerlemeyi gözlemleyip kayıt edebilirsiniz! Kegel Perineometer’dan edinmek için aşağıda verilen e-posta ile temas kurup, istenen bilgileri doldurduktan sonra ısmarlayabilirsiniz. PC-Kaslarının Kegel Perineometer sayesinde geliştirebilen kadınlar şu özelliklere sahip olabilirler:              

Stress inkontinansı isimli idrarını tutamama gibi bir rahatsızlıktan kurtulurlar. Doğum öncesinde Peritron ile Kegel egzersizleri yapılması doğum komplikasyonlarını azaltır, doğumu kolaylaştırır. Doğum sonrasında Peritron ile Kegel egzersizleri yapılması doğum sonrası gelişen komplikasyonları azaltır, postpartum cinsel fonksiyon bozukluklarını önler. Vajinusmus vakalarında, cinsel hazzın ve cinsel ilişkiye alışılmasında çok önemli bir yol kat edebilirler. Kadınlarda görülen pek çok cinsel fonksiyon bozukluğunun tedavisinde Peritron ile yapılan Kegel egzersizleri çok önemlidir ve fonksiyon bozukluğunu yenmeye yardımcı olur. Orgazm olamıyan kadınların, orgazm olmayı öğrenmesi kolaylaşabilir. Vajinal orgazm olamayanlar, vajinal orgazm olmayı öğrenebilirler. Tekli vajinal orgazm olanlar, çoğul (multiple) orgazm olmayı öğrenebilirler. PC-Kaslarını çok geliştirmeyi başarabilenler, hiç bir uyarı olmaksızın sadece bu vajinal kasları sıkarak orgazm olmayı çok kolaylaştırabilirler. Peritron ile PC-Kaslarını geliştiren kadınlarda orgazmların kalitesi, sıklığı, sayısı ve şiddeti çok artar. Erkeklere çok daha fazla cinsel haz verebilirler. Arapların ünlü yöntemi Kabbazayı öğrenebilirler. Cinsellikten ve cinsel ilişkiden çok daha fazla zevk alabilirler Pek çok cinsel fonksiyon bozukluğunda bu alet, cinsel sorunları çözücü rol oynar. ESR geliştirebilirler.


14

Derin Sex

Haberleşmeniz gereken e-posta: tantraakademi@gmail.com İsim-Soyad: Meslek: E-Posta 1: Cep Telefonu: Ev Telefonu:

Eğitim: E-Posta 2:

TANITIM 4: Tantra Koltuk Tantrik veya Kama Sutra pozisyonlarının uygulanabilmesi için özel olarak ergonomik olarak dizayn edilmiş Tantra koltuğu piyasadaki fiyatlarının yarı fiyatına www.tantraakademi.com sitesinden tantraakademi@gmail.com adresiyle yazışarak edinebilirsiniz. Detaylı bilgi için: http://www.tantraakademi.com/tr/tantra-koltuk-tantra-chair Koltuğun üzerinin kaplamasını istediğiniz renk ile birlikte aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollayınız, özel olarak imal edilip, 15-20 gün içinde adresinize teslim edilecektir: İsim-Soyad: Meslek: Eğitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Adres: Tantra koltuğun üzerinde istediğiniz renk:


Ümit Sayın

Derin Sex

15


16

Derin Sex

DERİN SEKS ÖZEL TANITIM VERSİYONU

Değerli Dostum İlhan Güngören’in Anısına ...


Ümit Sayın

Derin Sex

Yazar Hakkında Bilgi: 1961 yılında Muğla’da doğan H. Ümit Sayın, 1966 yılında ailesinin İstanbul’a yerleşmesiyle ilk öğrenimini Melihat Şefizade İlkokulunda, Orta öğrenimini Kadıköy Maarif Kolejinde tamamladı. 1979-1980 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girdi. 1986’da Tıbbı bitirip, 1987 yılında Cerrahpaşa Farmakoloji Anabilim Dalında ihtisasa başladı. 1989-1990’da Kanada St. John’s’da Memorial University of Newfoundland’de Psikoloji bölümünde bir yıla yakın eğitim gördü. 1992 yılında İngiltere Oxford Üniversitesi, Deneysel Psikoloji departmanında ve daha sonra Hollanda Groningen Üniversitesi, Tıbbi Kimya departmanında çalıştı ve araştırma yaptı. 1993’te akademi ortamında gelişen bazı olaylar sonucu Türkiye’de bilim yapılamayacağı kanaatine varan Sayın, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Üniversitesi, Nöroloji bölümüne doktora sonrası eğitim yapmak üzere gitti. Yaklaşık sekiz yıl ABD’de akademik kadroda nörobilim, elektrofizyoloji, nöropsikofarmakoloji, öğrenme, epilepsinin mekanizmaları konularında çalışan Sayın 2002 yılında Türkiye’ye dönüş yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde Doçent olarak çalışmaktadır. Bilimsel çalışmaları arasında 50 civarında uluslararası bilimsel yayını ve bildirisi, 4 kitap çevirisi, ‘Cinselliğin Farklı Boyutları’ (1993-YOL Yayınları), ‘Gizli Örgütler, 11 Eylül ve Büyük Ortadoğu Projesi’ (2006-Neden Kitap), ‘Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerçekler’ (2006-Neden Kitap), ‘Dünyayı Yöneten Gizli Güçler’ ((2007-Neden Kitap) isimli dört kitabı

17


18

Derin Sex

vardır. Popüler bilim yazıları da yazan Sayın’ın Bilim ve Ütopya, TÜBİTAK Bilim Teknik ve diğer dergilerde yayınlanmış yaklaşık 60 civarında popüler bilim makalesi mevcuttur. Kadın dergilerinde de 1991-2004 arasında yazılar yazan Sayın, elinizde tutmakta olduğunuz kitapta kadın ve erkek cinselliğini çok daha detaylı olarak işlemektedir.


Ümit Sayın

Derin Sex

19

TEŞEKKÜR Bu kitapta ilk kez Türk okurlarına sunulan Kadınca Raporunun gerçekleştirilmesini sağlayan rahmetli Duygu Asena’ya ve Kadınca dergisi çalışanlarına, Hülya Raporunun gerçekleştirilmesini sağlayan Hülya Avşar’a ve Hülya dergisi çalışanlarına; Cinselliğin Farklı Boyutlarını 1993 yılında yayınlayan rahmetli İlhan Güngören’e ve YOL yayınlarına teşekkür ederim. Kitabı baştan birkaç kez okuyarak, tüm kitabın redaksiyonunda bana yardım eden Dr. Özlem Yalçın’a çok teşekkür ederim.


20

Derin Sex

İÇİNDEKİLER Cinsel Aydınlanma ve Cinselliğin Farklı Boyutları Cinsel Devrim Beynimize Batı Kültürü Tarafından Yerleştirilen Cinsellik Cinselliğin Tarihinde İki Ekstrem: Doğu Felsefesinde ve Büyü Ritüellerinde Cinsellik Uzak Doğu’da Cinsellik ve Cinsel Nirvana Kama Sutra Cinsellik Hakkındaki Raporların Sonuçları: Dünya Nerede, Türkiye Nerede? Kadının ve Erkeğin Anatomi ve Fizyolojisinin Temel Hatları PC-Kası ve Cinsellik Grafenberg Noktası (G-Noktası ) Yeni Bir Orgazm Anlayışına Doğru Orgazmın Psikolojisi: Bir Garip İkilem Cinsel Haz Nesneleri Cinsel Fonksiyon Bozuklukları


Ümit Sayın

Derin Sex

21

Farklı Cinsel Tercihler: Lezbiyenler ve Eşcinseller 21. Yüzyılın Cinsel Çılgınlığı: Sadomazohizm Hiperseksüel Kadınlar ve Frijid Kadınlar Cinsellikte Yaşanan Gariplikler Afrodizyaklar Beyin Kimyasında Cinselliği Yaklayanlar Cinsel Potansiyel Erkeklerde ve Kadınlarda Nasıl Artırılır ?

ÖNSÖZ Bu kitaptaki yazılar son kırk yılda cinsellik konusunda Batı kitaplarında yayınlanmış bilimsel bilgilerden kaynağını alan makalelerden oluşmaktadır. Kitabın temel amacı insan cinselliğini öncelikle kadınlara, sonra da erkeklere farklı boyutları ile anlatıp, insanların konuşamadığı, sorgulayamadıkları cinsellikle ilgili


22

Derin Sex

tabuları yıkmak ve cinselliğe yeni bir bakış açısı getirmektir. En önemlisi yaşayamadıkları veya yaşanamayan cinsel ekstaziyi onlara bir ölçüde tanıtmaktır. Uzun süredir bu konuları araştırmaktayım. Bu kitap 1993 yılında YOL yayınlarından çıkan ‘Cinselliğin Farklı Boyutları’ isimli kitabımın genişletilmiş ve tekrar ele alınıp, baştan yazılmış yeni versiyonudur. Önceki baskıda kitapta yer alan makaleler tekrar gözden geçirilerek genişletildi; daha sonra yazılmış makalelerden bazıları kitaba eklendi. ‘Cinselliğin Farklı Boyutlarını’ hazırlarken 1990’ların başıydı. Türkiye’de cinsellikle ilgili konular, YOL yayınlarının da yardımıyla yeni yeni Türk entellektüellerinin kütüphanelerinde yer almaya başlamıştı, kadın ve erkek cinselliği yeni yeni sorgulanıyordu. Kadınca Raporu yeni yayınlanmıştı, değerlendirmeler yapılıyordu. Türk kadını yeni yeni uyanıyordu. Kadın dergilerinde yazdığım makaleler muzır kurullarına takılıyor, mahkemelik oluyordu. 2002 yılında ABD’den döndükten sonra Kadınca Raporunun benzeri bir anketi kadın dergilerinden birisinde yapmaya karar verdim ve Hülya dergisinde yayınladım. Bu anketlerin sonuçlarını irdeleyecek olan ‘Türk Kadınında Cinsel Davranış’ isimli kitabım ise ilk kez Türk kadınının cinsel profili hakkında bize net bilgiler verecek. Örneğin ABD ve Avrupa’daki kadınların sadece % 30-34’ünün cinsel ilişki ile orgazm olabilmesine karşın, Türkiye’deki ‘eğitimli kadınlar’’ın sadece % 13-25’i cinsel ilişki ile orgazm olabiliyorlar; bu sonuç, eğitimli olan Türk kadınlarının bile cinselliği pek fazla bilememelerinden, kendilerini eğitememelerinden ve erkeklerin bilgisizliklerinden, yetersizliklerinden kaynaklanıyor. Sonuçta Türk kadınları çok zor cinsel doyuma erişiyorlar ve zor orgazm oluyorlar.


Ümit Sayın

Derin Sex

23

1990’lı yıllarda cinsellik konusunda radikal, gerçekçi makaleler yazmaya karar verince aklıma gelen ilk yayın organı 1991 yılında o dönemin en çok satan, en radikal ve devrimci kadın dergisi Kadınca olmuştu, 19911992 yılları arasında Kadınca dergisine kadın ve erkek cinselliği hakkında yazdığım yazıları 1992-1995 yılları arasında Cosmopolitan dergisine devam ettirdim; bu makaleler 2001-2004 yılları arasında diğer dergilerde sürdü. Kültürümüzde kadınlarımızın konumuna baktığımızda ne yazık ki onlara hak ettikleri hukuki ve sosyal değeri veremediğimizi görüyoruz. Arap kültürünün ve belki de eski Bizans kültürünün olumsuz etkileriyle neredeyse hiçe indirgenmeye çalışılan kadın cinselliği konusunda erkeklerimizin ve kadınlarımızın çok cahil olması 1991 yılında beni bu yazıları yazmaya itmişti. Amerika’ya gittiğim 1994 yılında gördüm ki aslında ABD bile çok daha iyi durumda değil; İnsanın, ‘Cinsel devrimi yapan ülke burası mı?’ diyesi geliyordu! Halen gazetelerde toplumun cinsel cehaletinden bahsediliyor, içler acısı istatistikler yayınlanıyordu! Türk aile yapısının korunması için de gerek erkeğin, gerekse kadının cinsel fizyoloji ve cinsel doyum konusunda yeterince bilgilenmesi gerekli, bu bilgilenme olmadan mutlu ve uyumlu bir birliktelik sürdürebilmek mümkün görünmemektedir! Bugün Türkiye’deki boşanmaların büyük bir çoğunluğu cinsel uyumsuzluk nedeniyle gerçekleşmektedir ! Her şeyden önce ‘cinselliğin konuşulmasının ayıp olması’, ‘cinselliğin yorgan altında gizlice yaşanmasının gerektiği’, gibi sorunlu inançlardan kaynaklanan davranış bozukluklarının yıkılması gerektiğine inanıyorum. Cinsellik öğrenilebilen, geliştirilebilen, insanın normal psikolojik akardengesinin (hemostasis) sağlanmasında ve kişiliğinin olgunlaşmasında çok etkin bir rolü olan doğal, fizyolojik bir olgudur. Evliliklerin pek çoğu ne yazık ki cinsel


24

Derin Sex

uyumsuzluk ve cehalet yüzünden bir açmaza sürüklenmekte ve insanlar yıllar boyu mutsuz bir beraberliğe katlanmaktadırlar. Cinselliğin yaşantıya yeni boyutlar getirebileceği ve hayatı daha haz dolu ve anlamlı kılabileceği bir abartı değil, özgür Batı’da, Avrupa’da ya da Uzak Doğu’da pek çok çiftin yaşayabildiği, tadını çıkardığı bir realitedir. Kitabın genelinde kadın ve erkek cinselliği bilimsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Biz erkekler uyumlu ve haz dolu bir birliktelik kurabilmek için kadınları çok daha iyi tanımaya mecburuz. Amaç maço erkek kültüründe sanıldığının aksine ‘kadınları yatakta çıldırtmak’ değil, ‘onları çok daha iyi anlamak ve onlarla uyum sağlamaya çalışmak’ olmalıdır. Batı kapitalizmi aşırı abartılmış seksi (‘overheated sex’) insanların beyinlerine çok farklı ve gerçeğe uymayan kalıplarla sokmaktadır; sadece daha fazla satış yapmayı amaçlayan bu kapitalist mentalitenin en çarpıcı örneklerine, ‘erkek dergilerinin’ ‘abartılı, yanlış bilgiler içeren, çıplaklık’ dolu parlak sayfalarında ve pornografide rastlıyoruz. Ayrıca, cinsellik erkeğin kadını hakimiyeti altına aldığı ve ‘perişan ettiği’ bir güç gösterisi değil, erkekle kadının barış ve uyum içinde, birbirlerine haz vermek ve hayatı daha anlamlı kılmak için yaşadıkları ‘törensel bir esrime’ yöntemidir. İnsan cinselliğinin sınırları ve alınabilecek hazlar konusunda bugün bilinenler kanımca çok yetersizdir; cinsellikte hem kadın, hem de erkek sanıldığından çok daha güçlü doyumlar yaşayabilir ve bu öğrenilebilen, zamanla potansiyeli arttırılabilen bir olgudur. Ülkemizde pek çok kişi cinselliği boyutsuz yaşamaktadır, halbuki bu konuda keşfedilebilecek çok değişik boyutlar, henüz bilinmeyen türlü yeni renkler, yeni kıtalar olduğunu sanıyorum. Potansiyellerinin çok yüksek olduğuna inandığım kadınlar bu kitaptan hiç olmazsa tek bir boyut kazanıp, erkekleri bu doğrultuda


Ümit Sayın

Derin Sex

25

eğitebilirlerse, ya da erkekler kadınlara bazı gerçekleri öğretip, yaşatabilirlerse ne mutlu! Dr. Ümit Sayın humitsayin@yahoo.com Kızıltoprak, İstanbul 2010


26

Derin Sex

ÖNSÖZ RAHMETLİ İLHAN GÜNGÖREN’İN ‘CİNSELLİĞİN FARKLI BOYUTLARI’ İSİMLİ KİTABIM İÇİN 1993 YILINDA YAZDIĞI ÖNSÖZ İlhan Güngören Türk toplumuna bazı ilkleri tanıtan bir yazar, düşünür ve çevirmendi. Doğu gizemciliği, Zen, Meditasyon, Uzakdoğunun yıllar önce keşfetmiş olduğu sevişme sanatları Türk okuruna tanıttığı eserlerden bir kaç tanesiydi ! İlhan Güngören’i 2000 yılının Haziran ayında geçirdiği feci bir trafik kazasının ardından gelişen komplikasyonlar sonucunda kaybettik. İlhan Güngören’in anısına, İlhan Güngören’e sevgilerimle... Seks haz almasını, haz vermesini bilenler için olağanüstü güzel, yaşamı yaşanmaya değer kılan bir şey... Seksten yeterli bir doyum elde edebilenler yalnız kendileri mutlu olmakla kalmıyor çevrelerine de mutluluk yayıyorlar. Ya haz almasını ve haz vermesini bilemeyen, beceremeyenler, seksten umdukları, bekledikleri doyumu elde edemeyenler... Onların içine düşecekleri karamsarlığı, yaşayacakları cehennem hayatını tahmin etmek hiç de güç değil. Bu kimseler için nevrozlar, ruh ve sinir hastalıkları kapıda beklemektedir. Kuşkusuz mutsuzluklarını çevrelerine de yansıtacaktır bu kimseler. Bunun böyle olmasına rağmen cinselliği kirli, pis bir şey olarak kötü gözle gören, günahla, ayıpla özdeşleştiren Hristiyanlığın etkisi altında gelişmiş Batı uygarlığı bundan otuz kırk yıl öncesine kadar cinsellikle ilgili bilgilere karşı, eğitim ve öğretime karşı çok katı bir sansür uygulamıştı. Olasılıkla Ortodoks Bizans’ın etkisi


Ümit Sayın

Derin Sex

27

altında kalmış olan Anadolu Müslümanlığı da cinselliğe karşı bu olumsuz tutumu benimsemiş ve günümüze dek Batıdaki uygulamalardan daha da katı bir biçimde yasakçılığı süregelmiştir. İktidar partilerinin vaatlerine rağmen Muzır Yasası, Muzır Yasasının öngördüğü ağır para cezaları, Konut Fonu gibi düzenlemeler günümüzde de yürürlüktedir. Ama yasaklar yalnız yasaların koyduklarıyla sınırlı değil, ahlak yasaları da cinsellikle ilgili konularda sizden bilgisiz kalmanızı istiyor. Toplumun onayını kazanmış terbiyeli, efendiden bir kimse cinsellikle ilgili bilgileri içeren kitapları okumamalıdır, ileri geri, uluorta cinsellikten konuşmamalıdır... Diyelim ki bu kitabı satın aldınız. Olasılıkla kitabı kimseye göstermeden gizli gizli okumaya çalışacaksınız. Çünkü cinsellik konusunda bilgi veren bir kitap okumak da en azından ayıptır. Hele kadınlar için cinsellik konusunda bilgisizlik, cahillik en büyük erdem, en büyük meziyettir. İşte bunun için sevişmekten haz alamayan, orgazm olamayan o kadar çok kadın olmasına şaşmamak gerekli. Yasakçılara, sansür yanlılarına sorarsanız cinsellik doğal bir içgüdü. İçgüdüler gerektiğinde bize yol gösterecektir. Bunun için de cinsellik konusunda bilgiye, eğitime, öğretime gerek yoktur. Cinsel bilgi vermek iddiasıyla yazılan kitapların amacı cinsel istekleri kışkırtmak, cinselliği para kazanmak için pazara çıkartmaktır. Bütünüyle yanlış bir düşünce bu... İnsanın iç güdülerin dizginlenmesi doğrultusunda insanlık kadar eski bir uygulama içgüdüleri adamakıllı zayıflatmıştır. İnsan doğadan, özellikle kendi doğasından öylesine kopmuş ya da kopartılmıştır ki insanın cinselliğinde doğal olan hiç, ama hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlar için cinsellik doğal değil baştan sona sorunlarla, korkularla, tedirginliklerle dopdolu karmaşık bir olgudur. Elbette insanın içinde cinsel enerjiye dönüşebilecek bir enerji akımı vardır, ama cinsel


28

Derin Sex

uyarılara cinsel tepkinin kendiliğinden, doğal olarak oluştuğu yolundaki görüş bütünüyle çürütülmüştür. Bilim duyuların, algıların nasıl olup da cinsel uyarı ya da cinsel hazza dönüştüğü konusunda pek fazla bir şey söyleyemiyor. Çıplak bir insan görmek, ya da başka bir kimseye dokunmak cinsel bir uyarı yapabilir, yapmayabilir de. Yalnız şunu söyleyebilirim; farklı kimseleri uyaran farklı algılar olabilir. Bu kitabın bir yerinde yazarın da değindiği gibi bir kadın ayakkabısı gören bir fetişistin kadın ayakkabısı karşısında son derece uyarılması, büyük bir haz duyması mümkündür. Cinselliğin doğal ve içgüdüsel olduğunu savunanlar için böyle bir cinsel tepkiye mantıklı bir açıklama bulmak her halde pek kolay olmayacak. Bana kalırsa bunun tek bir açıklaması olabilir. Bazı kimselerin bazı algıları cinsel uyarıya, cinsel hazza dönüştürmeyi şu şekilde ya da bu şekilde öğrenmiş olmaları. Bugün bu konuda bilimin son sözü şu: cinsellik öğrenilebilir, öğretilebilir, geliştirilebilir, değiştirilebilir, hatta bütünüyle silinip yok edilebilir. 1990 yılında Hindistan’da New Delhi’de toplanan Orgazm Konferansına sunulan bir bildiriden, bir bisikletçi kızın bir saatte 134 defa orgazm olduğunun bilimsel verilerle kanıtlandığını öğreniyoruz. Dünyada yaşamı boyu bir kez bile orgazm olamayan bunca kadın varken bir kadının bir saat içerisinde 134 defa orgazm olması nasıl açıklanabilir? Bu durum bilgi ve bilgisizlik, eğitim ve eğitimsizlik arasında büyük bir uçurum olduğunu göstermiyor mu? Batı mutlu, başarılı bir cinsel yaşamın ancak bilgiyle ve eğitimle olabileceğini yavaş yavaş anlamaya başlamıştır. Ama bunun böyle olduğu binlerce yıldan beri Doğu’da biliniyordu. Çin’de, Hindistan’da hatta Müslüman Arap dünyasında cinselliği öğretmeyi, geliştirmeyi, daha iyi bir seks için bilgiler vermeyi amaçlayan kitaplar yazılmıştır. Çin’de ve Japonya’da yastık altında saklandıklarını anıştırmak için yastık kitabı


Ümit Sayın

Derin Sex

29

adı verilen cinsel birleşme pozisyonlarını gösteren resimlerden oluşan albümler yeni evlilere armağan olarak verilirdi. Hindistan’da ve Çin Hindi’nde daha çocuk denecek yaşlardan başlayarak genç kızlara, bu kitapta PC kası olarak tanıtılan ve cinsel gücü arttırdığı saptanmış olan, kasık kaslarını geliştiren egzersizler, danslar öğretilmekte ve böylelikle cinsel eğitim çok erken yaşlarda başlatılmaktadır. 1990 yılında, bundan beş yüz yıl önce Tunus’lu bilgin Şeyh Nefzavi’nin yazmış olduğu ‘Itırlı Bahçe’ adlı seks elkitabını yayımlamıştım. Kitap yayımlanır yayımlanmaz toplatılıp yargılandıktan sonra aklandı. Bakınız Şeyh Nefzavi bu kitapta kitabının savunmasını nasıl yapıyor? Diyor ki, “Tanrı huzurunda tereddüt etmeden yemin ederim ki bu kitaptaki bilgiler gereklidir. Bu kitabı okumayan ya da hafife alanlar tüm bilimlerin düşmanı, utanılacak derecede cahil kimselerdir.” Ben de, elinizde tuttuğunuz kitap için Tanrı huzurunda yemin etmeden benzer şeyler söylemek istiyorum. Eski çağlarda seksle ilgilenmek, bu konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak yalnızca imparatorların, imparatoriçelerin, padişahların, kralların, kraliçelerin, prenslerin, prenseslerin, şehzadelerin tekelinde olan bir ayrıcalıktı. Bütün dinler, sosyal sistemler biz sıradan, sokaktaki insanları cinsel hazların, cinsel çeşitlemelerin dışında tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. En önemlisi, bizi bilgi edinmeyi ayıp bir şey, bilgisizliğinse erdem olduğuna inandırdılar. Cinselliği ayıpla, günahla özdeşleştirerek beyinlerimizi yıkadılar.Ama çağımız bilgi çağıdır. Tüm ayrıcalıkların tartışıldığı demokrasi çağıdır. Eski çağlarda imparatorlara, imparatoriçelere, padişahlara tanınan ayrıcalıklardan sizler de niçin yararlanmayasınız? Bunu başarabilmenize tek engel bilgi eksikliğidir. Bu bilgiden sizi uzak tutan da sansürdür, yasaklardır, ayıplardır. Cinselliğinizden tam olarak yararlanmanıza konan engeller insan olmaktan doğan


30

Derin Sex

haklarımızın çok açık bir ihlalidir. Doğanın insana bağışladığı güzellikleri kullanmasına izin vermemek insanı güdük bırakmak ve onun kendini gerçekleştirme ve tüm olanaklarını değerlendirme hakkını elinden almaktır. Peki nedir bilginin bize kazandıracakları? Cinselliğimizi nereye kadar iyileştirebiliriz? İnsanın cinsel potansiyeli nedir? Bilmiyoruz, çünkü bunları bilmemize bugüne kadar fırsat verilmedi. Cinsellikle ilgili bilgiler, keşifler yatak odalarının kapılarını aralayıp dışarı çıkamadı. Bu bilgiler bu keşifler sahipleriyle birlikte mezara gömüldüler. Bugün elimizde insanın cinsel potansiyelini belirleyen kırık dökük bilgiler var. Bugün atık kadının sınırsız çok-orgazmlılığından söz ediliyor. Erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi boşalmadan pek çok kez orgazm olabileceği ileri sürülüyor. Orgazmın kadında olsun erkekte olsun beş on saniye değil saatlerce sürebileceği konusunda iddialar var ve bütün bunları ortaya atanlar ise hekimlik mesleğinin saygın üyeleridir. Bugün artık kozmik orgazm konuşulup tartışılıyor. Bütün bunlardan çıkan sonuç insanın cinsel potansiyelinin ya tavanı yok ya da tavan her türlü tahminlerimizi aşan bir yükseklikte. Kendi cinselliğimizin farklı boyutlarını keşfetmek ve bu keşiflerin bize kazandıracağı imkanlardan yararlanmak içinse yalnız ve yalnız iki şeye ihtiyacımız var. Bilgi ve özgürlük! Kitabın yazarı Dr. Ümit Sayın’ı öğrencilik yıllarından beri tanıyorum. Aramızdaki büyük yaş farkına rağmen arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Burada kendisini övecek bir şey yazmayacağım. Çünkü bu kitapla hak ettiği övgüyü toplayacaktır. Florya, Nisan ’93 İlhan Güngören


Ümit Sayın

Derin Sex

31

1 CİNSEL AYDINLANMA VE CİNSELLİĞİN FARKLI BOYUTLARI Şimdiye dek Kadınca’da ve diğer kadın dergilerinde yazdığım yazılarda cinselliğe değişik ve toplumumuzda pek alışılmamış bir yönden bakmaya çalıştım. Kimi zaman değindiğim sınırları zorlayan bilgiler sizlere biraz uçuk, biraz abartılı, biraz da uzak gelmiş olabilir, fakat bize gelen mektuplardan, kadın dergilerdeki yazarlık deneyiminden edinilen sonuçlar bizleri farklı düşünmeye zorladı; değerlendirilmekte olan Kadınca Raporu’nun ve Hülya Raporu’nun sonuçlarından ortaya çıkan bazı gerçekler sanırım sizleri şaşırtacak! Veriler eğitimli, ekonomik özgürlüğünü kazanmış ve büyük şehirlerde yaşayan okurlarımızın geldiği aşamanın çok da kötü bir noktada olmadıklarını gösteriyor. Bu yazılarımın şu anda okumakta olduğunuz kitapta toplanmasının amacı şimdiye dek vurguladığım alışılmamış farklılıkları bir arada derlemek! Cinselliği tek boyutta yaşayanların bir boyut daha kazanabilmeleri yolunda bir iki adım atabilmeleri umuduyla


32

Derin Sex

yayınlıyoruz bu kitabı ! ‘Cinselliğin Farklı Boyutları’1 yaklaşık 17 yıl önce basılmıştı. Daha sonra kadın dergilerinde bahsedildiği üzere ‘klasik bir kült kitabı’ oldu! O zamandan bu zamana çok şey değişti, dünya bambaşka bir dünya; Türkiye, bambaşka bir Türkiye! Ama cinsellikteki temel bilgiler aynı kaldı. ‘Cinsellik gereğinden fazla abartılmıyor mu?’ diyeceksiniz. Belki de hak0lısınız, yaşantı cinsellik üzerine dayanmıyor ve hayat süresince uğraşılabilecek ve zevk alınabilecek çok fazla konu var. Cinsellik, yazılarımda belirttiğim gibi bazı insanlarda vazgeçilmez bir tutku haline gelebiliyor, bazı insanlar ise güçlü inhibisyonlarını (kalıplaşmış psikolojik baskı) hayatı boyu sürdürüyorlar. Normal cinsellik nedir? Normal haz sınırları nelerdir? Bunu kestirebilmek ve insanlara şablonlar halinde uygulamak çok zor. Fakat şurası açık ki ülkemizde cinsellik halen bir tabu, erkekler ve kadınlar yaşantıları boyunca bu konudaki cehaletleri, kalıplaşmış davranışları, inhibisyonları, önyargıları yüzünden mutsuz yıllar geçiriyorlar, bu mutsuzluk bazen psikosomatik hastalıklara veya nevrozlara dönüşüyor 2. Hiç şüphesiz ki psikolojik problemlerin temelinde cinsel sorunlar yatıyor olabilir; Freud’un cinsel tabulara karşı oluşturduğu yeni cephe nedeniyle ona çok şey borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Cinsel davranış kendini ifade etmenin ve kendini gerçekleştirmenin bir yolu ve normal 1

Ümit Sayın, Cinselliğin Farklı Boyutları, İstanbul: Yol Yayınları, 1993. 2 Kurban Özuğurlu, Evlilik Raporu, İstanbul: Altın Kitaplar, 1986; Aysel Ekşi, Gençlerimiz ve Sorunları, İstanbul: İ.Ü. Yayınları, 1982.


Ümit Sayın

Derin Sex

33

psikolojik dengenin kurulmasında önemli bir katkısı var. Psikiyatrik problemlerde bu denge bozulmakta veya cinsel davranıştaki yetersizlikler psikiyatrik sorunların ağırlaşmasına neden olmakta. Cinselliğin yanlış, hastalıklı ve yetersiz yaşanması şu ana nedenlere dayanıyor: BİLGİSİZLİK VE EĞİTİMSİZLİK Gençlerimiz kendi vücutları konusunda çok cahil ve ürkekler. Ne lisede ne de üniversitede cinsellik, doğum kontrolü, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar, cinsel sapmalar konusunda tutarlı ve ayrıntılı bilgi verilmiyor. Tıp fakülteleri bile bu konuda çok ürkek! Bazı psikiyatri kliniklerinin haricinde cinselliği ders olarak işleyen kürsü yok. Bu konudaki eğitimin liselerde başlaması, üniversitelerde sürmesi ve dersleri verecek öğretmenlerin eğitilmesi gerekli! Henüz bu konudaki temel tıp kitapları bile Türkçeye çevrilmemiş. Doktorların da çok bilgili oldukları iddia edilemez. Örneğin kendi kendini tatminin sapıklık olduğunu düşünen bir psikiyatr cinsel sorunları olan hastalarını nasıl tedavi edebilecek? Normal cinsel ilişkinin sadece üç dakika sürmesi gerektiğini sanan bir doktor erken boşalma problemlerini nasıl tedavi edecek? Üniversitelerin, Milli Eğitim Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının bu konuda yayınlar yapması, seminerler düzenlemesi gerekli. Bu konuda üstlisans seviyesinde bu kitabın ilk versiyonunun yayınlandığı 1993 yılında hiç bir ders yoktu; 2010 yılında da yok.


34

Derin Sex

TOPLUMUN KALIPLAŞTIRDIĞI TABULAR VE ÖNYARGILAR Toplumumuz bazı tabuların ve geleneklerin etkisi ile cinselliğe çok dar kalıplardan bakıyor. Dünyadaki hızlı ekonomik ve bilimsel gelişim günlük yaşam biçimlerini de değiştiriyor. Gelişmiş ülkelerde cinsellik çok doğal bir olgu olarak karşılanıyor ve bizim yaşadığımızdan daha az çelişkiler yaşıyorlar. Kendini ifade edebilme özgürlüğü insanlara kişiliklerinin daha genç yaşlarda gelişebilmesi olanağını sağlıyor.

KESİLDİ CİNSELLİK VE AİLE KURUMU Devletin en temel kurumlarından birisi aile kurumudur. Eğer aile kurumunu çökertirseniz, Ulus devletlerin en temel çekirdeğini de çökertmiş olursunuz. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle cinselliğin de aileye, toplumun tüm bireylerine


Ümit Sayın

Derin Sex

35

öğretilmesi ve cinsel doyumun nasıl yaşanacağının tüm topluma yayılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ancak eğitimle ve insanları bilgilendirmekle mümkün olabilir. Sanıldığının aksine insanlar cinsellik konusunda bilgilendiğinde, o sevgiliden o sevgiliye gitmeyecekler ve aile kurumlarını sadece seks için yıkmayacaklar; daha haz ve doyum dolu bir birliktelikle aile kurumunu veya birliktelikleri güçlendirecekler. Bu kitabın hedefi cinselliği dünyadaki en önemli tutku haline getirmek için yöntemler öğretmek değil, kendi vücudunuzda bir yolculuğa çıkmanız ve kendinizi keşfetmeniz için bir kapı aralamaktır.

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


36

Derin Sex

2 CİNSEL DEVRİM Bildiğiniz gibi cinsel devrimin başlaması 1950’li 60’lı yıllara; Beat akımının, doğum kontrol haplarının ve Masters & Johnson’lu araştırmaların çalkantılı geçmişine uzanır ve mini etek modasının cüretli günleriyle hatırlanır. Hele o günlerin cinselliğe davetkâr müzikleri ve filmleri pek çoğumuzun hafızasından henüz silinmedi ama “ille de seks” dediği iddia edilen cinsel devrim kadınların statüsüne bir sürü yeni boyutlar kazandırarak, erkeklerinkinden de bir sürü eski boyutlar götürerek 80’li yıllarda önemini yitirdi ve romantik aşkların o “basit bayağı, hayvansal sekse” (!) tercih edilmesine neden oldu. Artık Batılı kadınlar özgürce kadehlerini yudumlarken, bir grup aday arasından o geceyi birlikte geçirecekleri prensi seçme ve ona gülümseme şansına sahipler, canları erkek bedeninden sıkılınca da fantezi olsun diye bir zıpçıktıya aşık olabiliyorlar. Çünkü kadın ekonomik yönden bağımsız ve en önemlisi birkaç zevkli kasılma uğruna 9 ay boyunca başka bir canlı ile birlikte yaşamak zorunda değil. Postmodern din adamları da pek eskisi kadar bozulmuyorlar “içine şeytan girmiş kadınlara”. Üstüne üstlük kadınların çoğu cinselliği farklı yaşayabileceğini anlamış durumda; sadece bir erkeğin 5 dakikalık aşkı da


Ümit Sayın

Derin Sex

37

yeterli olmuyor onları tatmin etmeye. Tıp ise erkeklerden yana; bir tıp kitabı normal cinsel ilişkiyi beş dakika olarak tanımlıyor, bazı ender vakalarda ise 10 dakikanın üstüne çıkılırmış3! Hite, Cosmo ve Redbook raporlarının söylediğine bakılırsa da kadınların ancak % 30’u cinsel ilişki ile orgazm olabiliyorlarmış; bu oran eğitimli Türk kadınları arasında Türkiye’deki anketlere göre % 13-25’lere düşüyor; öyleyse kadınların bir kişiyle doyum sağlayıcı bir ilişki kurabilme olasılıkları bayağı azaltmakta.

Türkiye gibi kültürel ve ekonomik baskıların insanın bağımsızlaşmasını engellediği ülkelerde toplumsal yaptırımlar ve bütün diğer kurumlar kendi etkinliğini gösterip bu ülkelerde cinsel devrim gibi bir olgunun başlamasını bile olanaksız kılıyor, ama yine de en azından İstanbul’da böyle bir potansiyelin var olduğunu biliyoruz. Ayrıca kendi doğasına dürüst davranan kızların da ‘orospu’ damgası yememesi ve cinselliğin doğal bir fizyolojik fonksiyon olarak kabul edilmesi gerek; ama ben 3

The Merc Manual, 1987, S: 1653-1670.


38

Derin Sex

hekim hemcinslerim arasında bazı geleneklerin hakim olduğunu görüp bazen bayağı umutsuzluğa kapılıyorum! Fakat bir kısmının erkeklerimizden daha fazla geliştiğine inandığım kadınlarımıza dünyanın cinsellik konusunda nerede olduğunu anlatmak onları erkeklere karşı daha bağımsız kılar sanırım. Erkeklere karşı daha bağımsız olmak erkekleri gelecekte kullanmak, onları alt edilecek birer nesne olarak görmek anlamına gelmemeli. Aksine hedef eşitlik ve erkeklerle bütünleşmek, sevgi, dostluk ve empati ile erkeklere yaklaşmak olmalı.

‘Cinselliğin Farklı Boyutlarının’ daha önceki baskısı bu konuda pek çok çevre tarafından yanlış anlaşıldı. Kadınların özgürleşmesi, erkeklerin de özgürleşmesi ile birlikte gelişebilmeli, onları aldatmaları ile birlikte değil! Son yıllarda aldatmaya ait kitapların çok satması, bu konudaki TV programlarının revaçta olması, ciddi bir


Ümit Sayın

Derin Sex

39

dezinformasyonu da birlikte getirmektedir. Halbuki Türklerin temel kültürel yapısında kadın, erkek eşitliği çekirdek aile yapısının özünü teşkil etmekteydi.

KESİLDİ… 1. HER KADINDA ÇOK ORGAZM OLABİLME POTANSİYELİ VARDIR Her kadında sadece orgazm olma değil, art arda orgazm olma potansiyeli var. Amerikalı kadınların % 67’si bazen, % 10’u da sürekli art arda orgazm olabilmekte4. Bu oran eğitimli Türk kadınlarında ilk belirlemelere göre (bazen birden fazla orgazm olma) % 50 civarlarında.5

4

Linda Wolfe, The Cosmo Report, London: Corgi Books, 1982, S: 125-154. 5

Ümit Sayın et al. ‘Orgasmic Behavior in Educated Turkish Women’. Proc. 3rd European Academy of Forensic Science


40

Derin Sex

Art arda orgazm 10-60 saniye aralıklarla süren ve tüm vücuda yayılan kasılmaların çok kısa bir durgunluk döneminden sonra tekrar başlaması biçiminde tanımlanabilir. Bazı kadınlarda bu durgunluk dönemi de ortadan kalkar ve süreğen kasılmalarla 5-15 dakika sürebilen orgazm nöbetleri (status orgasmus) gerçekleşir,

KESİLDİ… HER KADIN CİNSEL AÇIDAN ÇOK İSTEKLİ VE YETKİN BİR DÜZEYE GELEBİLİR Kadınların beynindeki cinselliği baskılamaya çalışan toplumun kalıpları ortadan kalktığında bile onların beyinlerine kazınmış olan inhibisyonların yok edilmesi çok güç. Çocukluk çağında insanlara doğal olmamayı öğreten püriten mentalitenin baskıları davranışçı psikanalistleri terletecek düzeyde güçlü ve ancak cinselliğin doğal bir tepki olduğunu benimseyen bir ortamda uzun sürede düzelebilir….

KESİLDİ… CİNSELLİĞİN TEK AMACI ORGAZM OLMAK DEĞİLDİR Cinsellik tüm vücutta duyumsanacak ve iki vücudun her yönüyle birbirine haz verebileceği bir eylem; bazen bir dokunuş bazen bir öpüş ve Triennal Meeting, Istnbul, Turkey, Eylül 2003. Forensic Science International, Vol. 136 (Suppl. 1), S: 186.


Ümit Sayın

Derin Sex

41

gülümseme ve bazen de birkaç söz ve sevecenlik insanlar için gerekli olan güven, sıcaklık, empati gibi iletişimlerin birbirine aktarılmasını sağlar. ‘Orgazm, orgazm’ diye didinen iki vücudun ne kadar mekanik hale gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Halbuki her şeyi olağanlığa, böylesiliğe bırakmak ve orgazmı “cinsel ayinin” kısa ve öylesine geliveren bir parçası olarak ele almak çok önemli….

KESİLDİ… 2. KADINLARDA BİRBİRİNDEN FARKLI ÜÇ ORGAZM BİÇİMİ VARDIR: KLİTORAL ORGAZM, G NOKTASI ORGAZMI, VE BİLEŞKE ORGAZMI; HER KADIN BUNLARDAN EN AZ BİRİSİNİ YAŞAYABİLİR İnsan (Homo sapiens) yaklaşık iki milyon yıllık bir evrimin bir sonucu bu duruma gelmiştir. İki milyon yılın insan zihninde canlandırılması çok zordur. Genetik olarak DNA’sı bizlere en yakın primatlar olan Goril ve Şempanze dişilerinde orgazm olayına rastlanmamıştır6.

KESİLDİ… 6

Son yıllarda bu görüş değişmiş, üst düzey primatlarda da orgazm benzeri davranışların görüldüğü rapor edilmiştir. ‘Yeni Bir Orgazm Anlayışına Doğru’ isimli bölüme bakınız.


42

Derin Sex

3. İNSANLAR CİNSEL HAZ NESNELERİNİ DEĞİŞTİRİP GELİŞTİREBİLİRLER, BÖYLECE SOYUT ALGI KAPILARININ AÇILMASI CİNSEL HAZZI YOĞUNLAŞTIRIR, KESKİNLEŞTİRİR İnsanlarda cinsel uyarının kökeni nedir sorusunu yanıtlamak imkansız, kökenine inmeksizin doğallığını yaşamak daha güzel sanırım. Hepimiz bazı uyarılardan etkileniyoruz, bazı uyarılar ise şimdi pek bir etki yapmasa bile günün birinde bizi bayağı kontrolü altına alabiliyor.

KESİLDİ… KESİLDİ…

4. MASTÜRBASYON ZARARLI DEĞİL, AKSİNE CİNSEL KİŞİLİĞİN GELİŞMESİ İÇİN ÇOK GEREKLİDİR

KESİLDİ… 5. BUGÜN VAHŞİ KAPİTALİZMİN

ETKİSİNDEKİ BATILILAŞMA DEĞERLERİNİ ELEŞTİRİSİZ KABUL ETMEK HATALIDIR Batı kültürü (Avrupa, Kuzey Amerika, Anglosakson, Germen vb) ve onun geliştirdiği


Ümit Sayın

Derin Sex

43

kapitalist ideoloji Homo sapiensin doğasına uzak ve onu yanlızlaştıran, acımasız, yarışmacı bir ideolojiyi de birlikte getirmiştir. Halbuki Doğu Felsefeleri yüzlerce yıl insani değerlerin yüceltilmesi ve cinselliğin de insani değerler zinciri içinde ele alınması için kendi iç felsefesini tutarlı bir biçimde kurmuştur7. Batı bugün bazı kalıpları bundan sonraki konuda da ele alacağımız gibi beynimize medya ile pompalamakta ve medya aracılığıyla yeni kalıplar için insanlar şartlandırılmaktadır. Örneğin Türkiye’de 1993 yılında Kadınca Raporunu yanıtlayan kuşak ile 2003 yılında Hülya Raporunu yanıtlayan kuşak birbirlerinden hem değer yargıları, hem de davranış biçimleri açısından çok farklıdır8. Erkeklerin dünya görüşleri ve psikolojik yapılarına da bu medya faaliyeti büyük ölçüde yansımıştır. On yıl kadar kısa zamanda bile toplumun değer yargıları, dünya görüşü çok değişmiştir.

KESİLDİ…

7

İlhan Güngören, Yumuşak Sevişme, İstanbul: YOL Yayınları, 2003; Jolan Chang, Taocu Sevişme ve Seks, Çeviri: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1985; Jolan Chang, Sevişen Çiftlere Taocu Sevişme, Çeviri: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1991. 8 Ümit Sayın, Türk Kadınında Cinsel Davranış (hazırlanıyor).


44

Derin Sex

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

45

3 BEYNİMİZE BATI KÜLTÜRÜ TARAFINDAN YERLEŞTİRİLEN CİNSELLİK Daha önceki bölümde de belirttiğim gibi, kültür ve medyanın beyin yıkama mekanizmaları tamamen insanın cinselliğini şekillemektedir. Vahşi kapitalizm, tüm vahşetini cinsel beyinleri şekillerken de göstermektedir. Pek çok yazımda belirttiğim gibi cinsellik öğrenilebilen, farklı yönlere kanalize edilebilen bir olgu. Cinsellik konularının işlenmesi çift tarafı keskin bir bıçak gibi, insanları çok kolay yanlış ve belirli hedeflere yönelik bilgilendirmek mümkün. Özellikle bazı yapılanmalar ve kuruluşlar karlarını ve satışlarını arttırabilmek için abartıyı fantezi düzeyinin bayağı üzerine çıkartmaktalar. Batı kapitalizmi ve sizi şekillemek isteyen ideoloji aslında tüm içgüdülerinizi ve cinsel yaşantınızı da kontrol altına almayı becerebiliyor artık. İsterseniz madde madde Batı kültürünün beynimizde yaratmış olduğu mitoslardan bazılarına değinelim. ERKEKLERLE VE KADINLARLA İLGİLİ BEYNİMİZE YERLEŞTİRİLEN CİNSELLİK


46

Derin Sex

KESİLDİ 1.ERKEKLERİN GÜÇLÜ OLDUĞU SAYILARLA İFADE EDİLEN DEĞERLERİN ÜSTÜN OLDUĞU, CİNSELLİKTE EN ÖNEMLİ ŞEYİN PERFORMANS OLDUĞU Vahşi kapitalizm ve Batı kültürü bizlere sayıyla ifade edilen değerlerin iyi, doğru ve güzel olduğunu öğretmektedir. Örneğin fazla sayıda ejakülasyon (boşalma), fazla orgazm, fazla kadın veya erkek partner sayısı hep özendirilen değerlerdir. Bu örneklere pornografide ve cinselliği şekilleyen diğer unsurlarda da rastlamaktayız. Bir erkeğin boşalmayı denetim almak yerine, ne kadar fazla boşalırsa o kadar başarılı olarak görülmesi son derece sorunlu bir mentalitenin ürünüdür. Kapitalist sistem erkeklerden çok kısa sürede ve fazla sayıda boşalmalarını ister! Bu sistem için çok uygun bir davranış tarzıdır; çünkü eski Çinliler,

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.

3. ERKEK CİNSELLİKTE SORUMLULUĞU ALMALI VE KADIN ÇEKİNİK KALMALIDIR Batının bizim beynimize koyduğu kalıplardan birisi de erkeğin ve kadının içine


Ümit Sayın

Derin Sex

47

cinselliğin doğal olarak konduğu ve erkeğin aslında ne yapacağını bildiği önyargısıdır. Aslında ne erkekler, ne de kadınlar sevişmeyi bilmezler! Sadece bildiklerini sanırlar. Belki 1970’lerdeki Cinsel Devrim bu konuda bazı olumlu atılımlara neden olmuştur, ama yine de fazla bir ilerleme kaydedilmemiştir. Cinsellikte kadınların da etkin olmaları gerektiği tarzı ve fikri Batı’da 1970’lerde Cinsel Devrimle gelişmiş olmasına rağmen, Doğu’da ve Türklerde çok eskilere dayanmaktadır. Çin’le sürekli kültür alışverişi içinde bulunan eski Türk’lerde ve Türk’lerle akrabalığa sahip olduğu iddia edilen Japonlarda kadın cinsellikte çok aktiftir; o kadar ki bu kültürlerde erkekleri cinsellik yönünden eğiten kurumlar vardır (örneğin Japonya’daki Geisha’lık kurumu), üstelik bu kurumlardaki kadınlara kültür tarafından saygı duyulurdu. Gerek Çinde, gerekse Japonya’da (Hindistan’da da Tantrik kültürde) bu kadınlar düşünsel alanda da gelişmiş, erkeklerle felsefe, şiir, edebiyat paylaşabilecek biçimde eğitilmişlerdi; yani cinsellik beynin diğer fonksiyonlarından farklı bir biçimde ele alınmıyordu. Püriten Yahudi kültürü ve de onun etkisinde kalan Hristiyan kültürü kadını aşağılamayı ve ondan sadece çocuk yapmasını beklemiştir. Erkek, Batı kültüründe kadını çocuk yapan ve cinsel amaçları için kullanan eve hapsolmuş bir köle haline getirirken, Doğu kültürü kadına nasıl daha fazla cinsel haz alacağını yüzyıllar önce öğretmeye başlamıştır. Hiç kuşkusuz ki iklimlerin de cinsel davranışla ve kültürlerde cinsel davranışın gelişmesiyle ilişkisi vardır. Sıcak iklimlerde yaşayan kültürler çok daha kolay yiyeceklere erişirken,


48

Derin Sex

soğuk iklimlerde yaşayanların yaşamlarını sürdürebilmek için avlanması, yiyecek temin etmesi ve vücut ısılarını muhafaza etmek için daha fazla enerji harcamaları, ateş (odun, kömür) temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca sıcak iklimlerde insanlar daha açık giyinmek zorundadırlar, soğuk iklimlerin aksine; bu da sürekli karşılıklı cinslerin uyarılmalarını getirecektir. Ayrıca sıcak iklimler cinsellikle ilgili hormonların daha aktif çalışmasını sağlar, sadece gün ışığının daha fazla görülmesi bile melatoninden, serotonine, ACTH’a, testesterona kadar pek çok hormonun plazma seviyesini etkiler. Az güneş ışığı sadece cinsel istekleri azaltmakla kalmaz, insanlarda depresyon bile oluşturur; bu nedenle İskandinav ülkelerinde depresyonu tedavi etmek için ultraviyole odalarında insanlar bir süre bekletilmektedirler. Dolayısıyla, iklim koşulları kültürü, beslenme tarzını ve davranış tarzını etkiler. Cinsel davranış da hem kültürden hem de iklim koşullarından etkilenir. Ortadoğu’daki kültürlerde ve Sami ırkında erkek ve kadınlarda cinsel isteklerin fazla olması erkek egemen toplumlarda kadın cinselliğinin baskılanmasına yol açarken, Hindistan’da cinselliğin çok serbest yaşandığı bazı Tantrik alt kültürlerin oluşmasına neden olmuştur. Şamanist kültürlerde ise kadın cinsel açıdan çok serbesttir. Türkler de şamanist bir kültürden geldikleri için kadının serbestisine büyük önem vermişlerdir. Türk kültürlerinde kadın erkekle birlikte savaşan, ona destek olan bir karaktere sahiptir. Bize öğretilen resmi tarih hatalarla ve yanlışlarla doludur, çünkü bize kendi tarihimizi bile Batılılar öğretmektedirler! Şamanist kültürlerin çoğunda


Ümit Sayın

Derin Sex

49

kadın şamanlar da mevcuttur ve kadın şamanlar sağaltımın yanısıra cinsellik gibi konularda son derece doğaya uygun davranılmasından yanadırlar, doğa bir şaman sağaltıcının temel öğretmenidir. Bu nedenle şamanist kültürler cinsellikte kadını aktif olarak eğitirler. Eski Türklerde de bu böyle olmuştur. Cinsel serbesti Türk kadınının temel bir yapısıyken, dinsel baskının fazla olduğu kültürlerin etkisiyle, sonra da Batı kültürünün etkisiyle kadın cinsellik açısından geri plana itilmiştir. 4. ERKEK VE KADIN HER ZAMAN SEKS İSTER VE HER ZAMAN BUNA HAZIRDIR Batı pornografisi ve kalıpları kapitalist pazara hizmet ettiği için, gerçeklerle ilgili pek çok davranış kalıbını distorsiyona uğratıp, değiştirmiştir. Erkek ve kadının cinselliğe her zaman hazır olduğu, her zaman bunu istediği düşüncesi son derece abartılıdır. Cinsel isteği kadınlarda ve erkeklerde değiştirici parametreleri sıralayalım isterseniz: 1) İklim ve coğrafi koşullar. 2) Kültürün öğrettikleri ve sosyal tabular.

KESİLDİ Cinsel istekleri belirleyen parametrelerden sadece bazılarını sıraladık. Bu kadar fazla parametrenin birlikte geliştirdiği bir davranış biçimi hakkında Batı kalıpları ile hareket etmenin ne kadar anlamsız olacağını takdir edersiniz


50

Derin Sex

herhalde! Sonuçta Batı kültürü bizden hem cinselliğe her zaman hazır olmamızı beklerken, hem de cinselliğe tonlarca ket vurmaktadır. Kapitalist kültür benzer çelişkileri birlikte getirmektedir, çağımızın ‘nevrotik çıplak maymunu’9 gün boyu cinsellikle ilgili yaşadığı çelişkilerden ve tutarsızlıklardan dolayı bayağı bir frustrasyona uğrar. Batı vahşi kapitalist kültüründeki pornografide kadınların hemen tümü hiperseksüeldir. Bu kadınlar seks ve cinsel organ için çıldırırlar. Kadınların beynini şekillemeye çalışan pornografideki kadın imajı tabii ki son derece yanlıştır. Kadınlar belirli koşullarda cinsel isteklerini arttırırlarken (bazen de hiperseksüelleşirken) genelde kadın hakkında beyinlere sokulmaya çalışılan kalıpların çoğu yanlıştır. Cinsel davranış tamamen bireyin beyni ile ilgilidir ve hiç bir kalıba sokulamaz. Fantezi modelinde kadın tiplemesi ise bambaşka bir yapıya bürünmektedir. Panseksüelist bir yazar olan Henry Miller cinsellik literatüründe önemli bir akım başlatmış olsa da, tanımladığı cinselliğin büyük çoğunluğu abartı doludur: 9

Çıplak Maymun, 1970’lerde Cinsel Devrimin öncülü olan Desmond Morris tarafından yazılmış bir kitaptır. Özellikle o dönemlerde Yaratılışçılara tepki olarak, bazı biyolog veya yazarlar Homo sapiens için tüylerini dökmüş bir primat olduğu için ‘Çıplak Maymun’ ifadesini kullanmışlardır.


Ümit Sayın

Derin Sex

51

... ‘ Çılgın gibi hareket ediyor, dudaklarımı, boğazımı, kulaklarımı ısırıyor, bu hareketleri deli gibi tekrar ediyordu. ‘Oh, devam et, ver onu bana... Tanrım ver onu bana!’ Bir orgazmdan çıkıp diğerine giriyor, itiyor, çırpınıyor, çarpıyor, kalçasını sallıyordu. Bir domuz gibi inliyordu ve sonra nefes nefese kalmış bir biçimde gelmem için yalvarıyordu. Gel artık, çıldıracağım. Rahminin ağzına elektrik verircesine boşaldım!’

Erotika’da ve pornografi filimlerinde tanımlanan kadınların çoğu günlük hayatta rastlanan kadınların aksine ‘seks’ için deli olurlar, bir erkekle yatıp sonra koşa koşa başka birisine giderler, aynı anda pek çok erkekle sevişmekten hoşlanırlar; fantezilerinin ve yapabileceklerinin sınırları yoktur. Hiç bir değerleri yoktur. Dostluk, arkadaşlık, dürüstlük gibi soyut eğilimler onlarda pek gelişmemiştir. Orgazmları adeta epilepsi (sara) nöbetleri gibidir; bir başladılar mı bitmek bilmez. Bu fantezi modellerine uygun kadınlara ender olarak rastlanabilirse de kadınların büyük çoğunluğu doğru dürüst cinselliklerini bile yaşayamazlar, kendilerini keşfetmemişlerdir. Batı kültürü bir yandan onların toplumsal ortamda hanım hanımcık olmasını isterken, yatak odasında ise hiperseksüelleşen bir orgazm makinasına dönüşmesini ister. Böyle bir şey yoktur. Bir kadın art arda orgazm olmadan da çok mutlu bir hayat yaşayabilir. Her kadın art arda orgazmı öğrenebilmesine rağmen, bir kaç kez orgazm olmak bile pek çok kadına yetebilir. Haz alırken fantezi modellerindeki kadınları taklit etmesi gerekmez. Dünyadaki kadın kadar cinsel davranış


52

Derin Sex

biçimi vardır.

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

53

4 CİNSELLİĞİN TARİHİNDE İKİ EKSTREM: DOĞU FELSEFESİNDE VE BÜYÜ RİTÜELLERİNDE CİNSELLİK UZAK DOĞU'DA CİNSELLİK VE CİNSEL NİRVANA Bu konuda sunulacak iki ekstrem cinsellik tarihinde yaşanan iki ekstremden bahsetmektedir. Bunlardan bir tanesi Doğu Felsefesindeki sınırları zorlayan ve cinsellik yeteneklerini neredeyse sınırsızlığa çıkaran Uzak Doğu Gizemi ve Cinsellik, diğeri ise bilimin öncülü olan ve Homo sapiens’in dünyasında onbinlerce yıl var olmuş, ritüelleri ile farklı algı kapılarını şekillemiş Büyü ve Cadılıktır. Satanizmin temel felsefesinde de var olan ağır cinsel tema tüm büyü ve parapsikoloji ile uğraşan kültlerin yüzyıllarca bir esrime yöntemi olmuştur. Satanizm ve büyü aslında tüm eski Mezopotamya kökenli dinler ve kültlerin içinde var olmuştur10.

10

J. M. Roberts, The Mythology of Secret Societies, London: Paladin Press, 1974; Murry Hope, The Psychology of Rituals, Oxford: Elemnet Books, 1988.


54

Derin Sex

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.

BÜYÜ VE BÜYÜSEL RİTÜELLER '...Yol Bağlama, kızın kısmetini bağlamaya benzer ama bunda muska yapılmaz. Yolu bağlanacak kızın saçından üç tel çalınır. Saçlar cinciye götürülür. Cinci, kızın saçlarını erkeğin bıyığından ya da saçından alınan üç telle, ayrı ayrı birbirine bağlar. Cinleri çağırmak için bir tas ılık suyun içine üç küçük çakıl taşı atar. Her taş atışta 'ya cin' deyip arkaya doğru üfler, sonra saçları, bir küçük yumak gibi yapıp bir muşambaya sıkı sıkıya sarar; muşambayı ocakta ısıtıp 'la gayrihi aklihi, la gayrihi fikrihi' diyerek, bastırıp yassılaştırır. Kızın adını söyleyerek muşambaya üfler. Erkek, bir Cuma gecesi yatsıdan sonra bu muşambayı kızın geçeceği yolda ya toprağa gömer ya da bir taşın altına saklar. Muşambanın çevresine küçük bir taşla bir üçgen çizer, üç kulvallah bir elham, bir de 'kuleuzubirabinnas' okuyup üçgenin çevresine üfler. Ertesi gün gene kızın geçeceği yolun başka bir yerlerine cinciden alacağı üç paketi üçgen oluşturacak biçimde toprağa gömer. Bu işlemden sonra en erken yedi gün en geç kırk gün içinde kız kendini isteyenlerden yüz çevirip bu işlemi


Ümit Sayın

Derin Sex

55

yapana döner...' (Not: Internetten alınmış bir büyü yöntemidir, anonim olarak internette yayınlanmaktadır, benzeri pek çok komik büyü yöntemi pek çok internet sitesinde vardır)

Büyü, tüm insanlığı yüzyıllar boyunca bilimin etkilediğinden çok daha fazla etkilemiş, insanların kafalarını yüzyıllarca yormuş; pekçoğunu da korkutmuş, büyü nedeniyle sapıtanlar da az değil ! Bilim bugün doğa üstü güçleri ve büyüyü kabul etmiyor, fakat insanlar hala bilimin maddeyi ve enerjiyi kontrol ederek yarattığı 'bilimsel büyünün' mükemmeliğinin hiç farkına varmadan kendilerini kolayca bir fanteziler diyarına bırakıp, gerçek ötesi bir dünyada 'doğaüstü büyünün ve büyücülerin' onlara sunacakları mucizeleri bekliyorlar. BİLİM VE BÜYÜ Büyü kelimesi eski Babil dilindeki Magus teriminden gelir, çoğulu Magi (Maji)dir. Öğrenilmiş, saygı duyulan, kutsal bilgi anlamındadır. Maji doğaüstü, henüz varlığı ve yapısı çözümlenmemiş güçlerin yardımıyla gerçeği bulma, doğadaki bu gerçekleri ve olayları istemli olarak kontrol edebilme uğraşısıdır.

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


56

Derin Sex

5 KAMA SUTRA

Kama Sutra 11 MS I. ile IV. yüzyılda yazıldığı düşünülen bir eser. Eski Hintlilerin şevişme sanatını anlatıyor. Pek çok Hint destanına dayandığı ve pek çok farklı versiyonları olduğu için çağımıza değişerek gelmiş. Cinsellik konusunda yazılmış bilinen en eski el kitaplarından birisi ve bize Doğu kültürünün cinselliği ne kadar 11

Vatsyayana. Kama Sutra, Çev. Mustafa Küpüşlüoğlu, Ayşegül Deniz, İstanbul:Çivi Yazıları, 2000; Vatsyayana, Kama Sutra: Eski Hintlilerin Sevişme Sanatı, Çev. İlhan Güngören ve Ömer Güngören, İst.: YOL yayınları, 1997.


Ümit Sayın

Derin Sex

57

önemsediğini ve nasıl yaşadığını sistematik olarak anlatan eserlerden birisi. Hristiyanlık Orta Çağda cinselliği yasaklayıp, her türlü cinsel aktiviteyi hermetik olarak yorumlarken ve bu aktivitelere girenleri cadı olarak yakarken (Orta Çağda yaklaşık 10 milyona yakın insanın engizisyonda işkence görüp, cadı olarak yakıldığı bilinmektedir) Hindistan ve Çin, cinselliği son derece farklı yorumluyordu. Kama Sutra Sir Richard Burton tarafından İngilizceye çevrilip, Batı’da yayınlandığında da büyük tepki çekmiş ve bazı yerlerde yasaklanmıştır. Püriten Hristiyan ve Yahudi ahlakı cinselliği ve hazzı insana yasaklamayı yüzyıllar boyunca bir görev bilmişlerdir.

Halbuki Doğu kültürleri, yüzlerce yıl cinselliği ve cinsel birleşmeyi şiirsel ve yüceltilmiş bir dille işlemişlerdir. Kama Sutra, Tantrizm ve Taoizm ile ilgili yapıtlar bu tarihsel gerçeğin en önemli kanıtlarıdırlar.


58

Derin Sex

Kama Sutra aşk sanatı hakkında yazılmış tarihteki en ünlü kitaplardan birisidir. Derleyen kişinin Hindistandaki Vatsyayana mezhebinden Mallagana olduğu sanılmaktadır, ama Kama Sutra Hindu kültürünün ve felsefesinin bir parçasıdır. Yazar dini bazı yazıtları kaleme alırken kültürün bir parçası olan sevişme sanatına da değinmiştir. Kama Sutra yazıldığı tarihlerde kültürlü bir Hindu’dan üç temel prensibe uymasını beklenirdi; bunlar, Dharma (gerçek ve dini değerler), Artha (dünya güzellikleri ve değerleri), Kama (aşk ve zevk alma sanatı). Mükemmeleşmek Dharma, Artha ve Kama’nın mutlak uyumuna bağlıydı. Kama Sutra (Aşk Yazıtları) tarihte ilk kez birleşme pozisyonlarını, cinsel oyunları, öpüşme şekillerini tanımlayan kitap olarak yüzyıllarca elden ele dolaştı. Kama Sutra bir seks kitabı veya pornografik eser değil, bir sanat yapıtıdır. Kama Sutra’da anlatılmak istenen şey, aşkın ve cinselliğin hazza ait bir yönü olduğu kadar spritüel bir yönü de olduğudur. Bu birleşmede haz çok üst seviyelere kadar çıkarılabilir, ama unutulmaması gereken şey her türlü hazzın ruhumuzun derinliklerinde çok yeni kapılar ve boyutlar açabileceğidir.


Ümit Sayın

Derin Sex

59

Kama Sutra nasıl başladı? Kama Sutra efsanesi de kendine göre eğlenceli: Yoga, meditasyon ve büyünün yaratıcısı olan Tanrı Shiva günün birinde canının şevişmek istediğini farketmişti. Karısı ünlü Tanrıça Parvatiyi yanına alarak Kailesh dağındaki sarayına çekildi. On bin yıl boyunca odalarından çıkmadılar. Sadece kapıda nöbet beklemekte olan beyaz öküz Nandi, içeride olanları duydu ve biliyordu…

KESİLDİ


60

Derin Sex

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

61

6 CİNSELLİK HAKKINDAKİ RAPORLARIN SONUÇLARI: DÜNYA NEREDE, TÜRKİYE NEREDE? Bilindiği üzere bu kitap erkek cinselliğini de ele almakla birlikte temelde kadın cinselliği üzerine yazılmış bir kitaptır. Kadınların cinsel davranışlarını daha ziyade Kinsey Raporları (1948 ve 1953), Hite Raporu (1976 ve 1981) ve Cosmo Raporu (1983) ile tanımaya başladık. Türkiye’de ise gazetelerin üstünkörü ve pek bilimsel olmayan tutarsız anketlerinden başka bir detaylı ankete rastlamamız mümkün olmadı. Kadınların cinsel davranışı bir muamma olduğu için, onların davranışlarını bu tip anketlerle anlamaya çalışmak belki de bir ön fikir verme açısından önem taşımaktadır. Bu bölümde çok kısa olarak kadınların cinselliğini ele alan raporların bir özetinden bahsedeceğiz. Bu raporlar arasında öncelikle Hite Raporu, Cosmo Raporundan kısaca bahsedecegiz12. 12

Hite, S., Hite Raporu, Kadınların Cinselliği Konusunda En kapsamlı Araştırma, Cep/Cinsellik Yayınları, 1984; Linda Wolfe, Cosmo Report, New York: Corgi Books, 1983.


62

Derin Sex

Son olarak 2003-2004 yılında HÜLYA dergisinde yaklaşık 660 kişi arasında yapmış olduğum bir anket sonucunu özetleyeceğim, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu anketlerle ilgili bazı ön bilgiler vereceğim. 1993-1994 yılları arasında yaklaşık 1500 civarındaki KADINCA okurları arasında ve HÜLYA dergisindeki 660 kişilik detaylı anketler birleştirilip yaklaşık 2200 kişi hakkındaki sonuçları ilk kez açıklayan ‘Türk Kadınında Cinsel Davranış’ isimli bir kitap henüz yazım aşamasında, 10 yıla yayılmış olan bu çalışmada detaylı olarak Türk kadınlarının son 10 yıl içinde cinsel davranışlarının nasıl değiştiğini izleyebileceksiniz. Hiç unutulmaması gereken bu anketlere yanıt veren kadınların yaklaşık % 90’ının lise ve üniversite mezunu oldukları. Yani aslında bu anketler ‘eğitimli Türk kadınının cinsel davranışını’ araştırmaktadır, tüm Türk toplumuna genellenemez! Özellikle de kadın dergisi okuyan bir popülasyonda yapılmış ‘rastgele seçime’ dayanan bir çalışmadır!


Ümit Sayın

Derin Sex

63

HITE RAPORU VE COSMO RAPORLARINDAN BAZI ALINTILAR 13 3000 kişi arasında 1970’li yıllarda yapılan Hite Raporu ve yaklaşık 10 000 kişi arasında 1982’de yapılan Cosmo Raporunun daha ziyade eğitimli ve feminist kadınlarda yapılmış olduğuna dikkatinizi çekerim. Burada verilen yanıtların bazılarının önyargılı ve erkeklere karşı saldırgan olma ihtimali vardır. Ayrıca bu gruptaki lezbiyen veya biseksüel popülasyonu da oldukça fazladır. Aşağıdaki belirlemeler Hite Raporu ve diğer bazı araştırmalardan yapılan bazı alıntıları içermektedir.

13

Shere Hite, The Hite Raporu, İst.: Cep, 1984; Linda Wofe, The Cosmo Report, London: Corgi Books, 1982. Ayrıca Hite Raporu hakkındaki internetteki bilgiler kullanılmıştır.


64

Derin Sex

MASTÜRBASYON


Ümit Sayın

Derin Sex

65

Araştırmalardaki kadınlar mastürbasyonla kendi kendilerine birkaç dakika içinde kolaylıkla orgazm olduklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların %82’si kendilerini tatmin ettiklerini söylemişler, bunların da %95’i birkaç dakikada kolaylıkla ve düzenli olarak her istedikleri anda orgazm olduklarını ifade etmişlerdir. Mastürbasyon konusunda çeşitli raporlara yayılan görüşler şöyledir:  Birçok kadın mastürbasyon sözcüğünü orgazmla eşdeğerde tutuyor.  Kadınların kolaylıkla, zevkle ve istedikleri zaman orgazm olabilmeleri onların kendi vücutlarından zevk almasını çok iyi bildiklerini kuşkusuz kanıtlamakta. Hite raporu kendi kendine tatminin çok önemli olduğunu kanıtlamaya çalışmış bir rapordur. Cosmo Raporundaki verilere göre Amerikan kadınlarının % 53’ü halen mastürbasyona devam etmekte, sadece % 9.4’ü mastürbasyon yapmamakta, % 37’si ise partnerleri olmadığı zaman mastürbasyon yapmaktadırlar.  Bir kadının dediği gibi: ‘Mastürbasyonun önemi kendini gerçekten sevmek, tüm olarak kendinize bakmak ve kendi bedeninizle doğal bir şekilde ilişki kurmaktadır. Mantıksal olarak her kadının yaşamının bir parçası olması gereken normal bir etkinliktir.’

KESİLDİ


66

Derin Sex

Mastürbasyon Tipleri  TİP I: % 73 Sırt üstü yatarken klitoris/vulva bölgesinin elle uyarılması. IA: (% 47): Klitoral bölgenin uyarılması. (% 17): Klitoral bölgenin değişikliklerle uyarılması; doğrudan doğruya klitorisin uyarılması/bazen vajinaya girişle devam edilen klitoral uyarılma.   

TİP IB: % 8.8 Klitoral/vulva bölgesinin uyarılması. TİP II: % 5.5 Yüzüstü yatarken klitoris/ . KESİLDİ

 Orgazmın Aşamalarında Neler Hissediyorlar? Uyarılma Uyarılma sırasındaki duyguların kendinden geçercesine algılandığı biçimindeki anlatımlara bakılırsa, bunun zevkinin kuşkusuz en az orgazm zevki kadar şiddetli olduğu kanısına varılabilir. Hiç kimse uyarılmaktan hoşlanmadığını belirtmiyor, o andaki duyguları hakkında olumsuz bir şey söylemiyor.  Kadınların çoğu bu devrede bütün bedenlerinin duyarlı olduğunu belirtiyor.  Bir çok kadın uzun uyarılma devrelerinin hoşlarına gittiğini söylüyorlar.


Ümit Sayın

   

Derin Sex

67

Ama bazı kadınlar erkeklerin uzun uyarılma sürelerini beklemek istemediklerden yakınıyorlar. Erkek orgazm olup kadını uyarılmış durumda bırakırsa, bunun pek hoş bir durum olmadığını belirtiyorlar. Bazı kadınlar orgazmsız, uzun uyarılma sürelerini çok rahatsızlık verici bulduklarını belirtiyorlar. Orgazmın eşiğine gelip, kadını oraya getiren uyarmanın değiştirilmesi ya da sona erdirilmesi halinde inanılmaz bir rahatsızlık duyduklarını söylüyorlar.

Orgazm Orgazm sırasında, kadınlar (ve erkekler) kasılmış ve gerilmiş olur, çoğunlukla bu kadının dümdüz ve hareketsiz yatması demektir.  Ama çoğu kadın hiçbir belirti göstermemektedir (alışılmış kıvrılma ve gerilme belirtileri gibi).


68

Derin Sex

KESİLDİ Cinsel Birleşme Sırasında Oluşan Orgazm İle Cinsel Birleşme Olmadan Erişilen Orgazm Değişik midir? İnsan klitorisinin başı ve gövdesi, en az erkek penisi kadar büyük, etkileyici ve kullanımda duyarlı olan gizli bir klitoral sistemin yüzeyden görünen ya da açıktaki bir belirtisinden başka bir şey değildir ve cinsel uyarıya birim olarak penisle aynı şekilde tepki gösterir. Kadınların büyük çoğunluğunda cinsel ilişki sırasında orgazm görülmez (% 66-70), bu kadınlarda orgazm klitoraldir. ABD’de % 66-70 civarlarında olan bu oran Türkiye’deki kadın dergisi okuyan eğitimli kadınlarda % 75-87 civarında, bu oranda kadın cinsel ilişki ile orgazm olamamaktadır. Yani cinsel ilişki ile bir kadının orgazm olması çok zordur; bunun için kendi kendisini eğitmesi ve kendisini geliştirmesi gerekmektedir. Klitoral- Vajinal İkilemi  Kadınların çoğu, cinsel birleşme sırasındaki orgazmın daha yayılmış, cinsel birleşmesiz orgazmın ise daha şiddetli olduğunu ileri sürüyorlar. Gerek ABD’deki araştırmaların, gerekse bizim Türkiye’deki çalışmalarımızın gösterdiği üzere kadınlarda vajinal orgazm daha ziyade vücuda yayılan ve tüm bedeni kapsayan bir orgazm biçimidir. Klitoral


Ümit Sayın

Derin Sex

69

orgazm ise daha ziyade bölgesel ama ….

 KESİLDİ


70

Derin Sex

KADINLAR CİNSEL BİRLEŞME SIRASINDA NASIL ORGAZM OLUYORLAR?

Master ve Johnson’ın Teorisi: Vajinal kanalın penisle gerilmesi sonucunda klitoral derinin iki tarafında küçük dudakçıklarda mekanik bir çekilme oluşur. Penisin ileri geri hareketiyle, klitoral derinin iki yanına yapılan çekilişle klitorisin kendisi aşağı vulvaya doğru çekilir. Penis gövdesi aktif koitus okşamasından geri çekilme devresine geçince, klitoris derisinin çekilmesi biraz azalır. Klitorisin, penisin aktif okşama hareketiyle beraber ritmik bir şekilde hareketi, dolaylı ya da ikincil derecede önemli bir uyarma oluşturur. Bu tür ikincil klitoral uyarılmanın, vajinal kanala yönelmiş penisin tam penetrasyon halinde bulunduğu her koital pozisyonda görülmektedir. Koitus sırasındaki hareketler bu derinin ve klitorisin deri içindeki gövdesinin ve yan bacaklarının basınçla ve hareketle uyarılmasını sağlar ve bu da bir süre sonra orgazmı tetikler. Bu görüş son yıllarda Grafenberg noktasının keşfiyle sarsılmıştır. Vajinal orgazm konusundaki görüşler halen çok farklı noktadadır. Cinsel ilişki sırasında klitoris de uyarılabilir, Grafenberg noktası da (bu konuda ‘G-Noktası’ ve ‘Yeni bir Orgazm Anlayışı’ isimli konulara bakınız)


Ümit Sayın

Derin Sex

71

KADINCA RAPORUNUN ÖN DEĞERLENDİRMESİ (1993-1994) KADINCA RAPORU SORULARININ YANITLARI

14

Ekim 1993 ayı ile Nisan 1994 arasında Kadınca Dergisinde yapılan anket aşağıdaki soruları içeriyordu. Özellikle feministlerin ve kadın özgürlük hareketini destekleyenlerin okuduğu bir dergiydi o zamanlar Kadınca. Anket sorularını hazırlayıp, İlhan Güngören’le ziyaret ettiğimiz rahmetli Duygu Asena’nın eline tutuşturmuştum formları. Bu anketin öneminden dem vurmuştum. Duygu Asena da benim anlattıklarımı dinleyip, hem Kadınca Dergisinde makaleler yazmamı sağlamış, 14

2003-2004 yılları arasında yapılan HÜLYA RAPORU’nun da soruları KADINCA RAPORUNDAKİ sorulardan alındığı için HÜLYA RAPORUNDA soruları ve yanıt yüzdelerini ileride Hülya Raporunu anlatırken bir daha vermiyoruz; sadece kısa bir ön değerlendirmeyi yayınlıyoruz. Tüm sorulara verilen detaylı araştırma çalışması ‘Türk Kadınında Cinsel Davranış’ isimli kitapta yayınlanacaktır.


72

Derin Sex

hem de bir 6-8 ay bu anketin Kadınca içinde ek olarak yayınlanmasını sağlamıştı. Yıllarca 1993 yılında toplamış olduğum formlar bilgisayarda istatistik programına geçirilip, yayınlanmayı bekledi, anketlerin bir kısmını bir ön çalışma olarak bir kongrede de yayınladık15. Değerlendirmeye toplam 1535 Kadınca okurunun doldurmuş olduğu formu alıyoruz. DEMOGRAFİK BİLGİ: Kadınca Raporu’nun nüvesini gençler oluşturuyordu. Katılanların % 75.4’ü 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyordu. % 67.7’si inançsız veya az inançlı sayılabilecek bir kitleyi oluşturuyordu. Yanıtların % 82’si büyük şehirlerden gelmekteydi. Yanıt verenlerin % 60.2’si Üniversite mezunu veya üstünü oluşturuyordu. % 30.7’si evlenmemiş olduğu halde bakire değildi. Yani 1993 yılına göre çok serbest bir kadın profilini ele almaktaydı Kadınca Raporu.

15

Ümit Sayın, et al. ‘Aberrant and Variant Sexual Behavior in Turkish Women.’ Proc. 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istnbul, Turkey, Eylül 2003. Forensic Science International, Vol. 136 (Suppl. 1), pp: 288; Ümit Sayın, et. al. ‘Sexual Behavior in Educated Turkish Women’. Proc. 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istnbul, Turkey, Eylül 2003. Forensic Science International, Vol. 136 (Suppl. 1), pp:287.; Ümit Sayın, et al. ‘Orgasmic Behavior in Educated Turkish Women’. Proc. 3rd European Academy of Forensic Science Triennal Meeting, Istnbul, Turkey, Eylül 2003. Forensic Science International, Vol. 136 (Suppl. 1), pp:186.


Ümit Sayın

Derin Sex

Soru 1- Yaş Grubu YAŞ GRUBU 20 yaş ve altı 21-25 arası 26-30 arası 31-35 arası 36 ve üstü

Yüzde % 17.1 38.4 20.0 11.5 13

Soru 2: İnançları 0-Çok dindarım ve bağlı bulunduğum dinin tüm kurallarını tamamıyla yerine getiriyorum. 1-Dindarım, ama dinin gerektirdiği tüm kuralları çeşitli nedenlerle tam olarak uygulayamıyorum. 2-Dindar değilim, ama Tanrıya inanıyorum, inançlarım var. 3-Dinsizim ve Tanrıya inanmıyorum. İnanç 0 1 2 3

Yüzde % 0.1 32.3 57 10.7

Soru 3: Yaşadığınız yerin büyüklüğü hangisine uyuyor. 0-100 000 den az 1-100 000-500 000 arası 2-500 000-1 000 000 arası 3-1000 000’dan fazla Yaşanılan Yer 0

Yüzde 6.7

%

73


74

1 2 3

Derin Sex

6.9 81.3 0.2

Soru 4: Eğitim düzeyi 0-Eğitimsiz 1-İlkokul 2-Ortaokul 3-Lise mezunu 4-Üniversite mezunu 5-Üst lisans, doktora ve üstü Eğitim Düzeyi 0-Eğitimsiz 1-İlkokul 2-Ortaokul 3-Lise 4- Üniversite 5-Üst Lisans, doktora

Yüzde 0.1 2.9 8.1 28.1 53.8 6.4

%

Soru 5: Kişisel gelir (bu soru o dönemdeki gelirlerin bugünküne göre farklılıklar göstermesi nedeniyle atlandı) Soru 6: Evlilik durumu nedir?

Evlilik durumu A) Evlenmemiş ve bakire B) Evlenmemiş ve bakire değil C) Evli D) Dul veya boşanmış

Yüzde % 17.7 30.7 36.6 12.1


Ümit Sayın

Derin Sex

E) Birden fazla evlilik

75

2.9

Soru 7: İşiniz Nedir? (Bu soru da atlandı) Soru 8: Oturmakta olduğunuz eve gelen toplam gelir ne kadardır (Bu soru da atlandı) CİNSELLİK Bu soruyu yanıtlayanların % 96.9’u tedavi gerektirmekte olan ciddi bir psikiyatrik bozukluğa sahip değildi. Soru 9: Herhangi bir ruhsal bunalım geçirip, bunun için tedavi gördünüz mü? Sorunun yanıtı A) Hayır geçirmedim B) Kısa süreli bir ruhsal bunalım (depresyon, manik atak, anksiyete) geçirdim, şimdi kendimi normal hissediyorum C) Uzun süreli tedavi gerektiren bir ruhsal bunalım geçirdim ama şimdi kendimi normal hissediyorum. D)Ruhsal rahatsızlığım halen devam etmekte, tedavi görüyorum. VÜCUT İMAJI

Yüzde % 72.3 24.6

1.5 1.7


76

Derin Sex

Soru 10: Kendinizi bir bütün olarak beğeniyor musunuz?

Soruya yanıt A) Evet B) Hayır C) Kararsızım

Yüzde % 64.5 11.4 23.9

Soru 11 ve Soru 12 vücutlarının beğenilen ve beğenilen yönleri ile ilgiliydi. Bu soruya verilen yanıtlar atlandı. 13-15. sorular arasında verilen yanıtlara bakınca kendine güvenen, erkekler üzerinde hakimiyet kurabileceğine inanan, kendini beğenen bir Kadınca okuru portresi ortaya çıkıyordu. Soru 13: Kendinizi cinsel yönden çekici buluyor musunuz? Soruya yanıtlar A) Çok çekici buluyorum B) Çekici buluyorum ama bazı değişiklikler geçirmem gerekebilir C) Çekici bulmuyorum D) Kendimi hiç beğenmiyorum E) Kararsızım

Yüzde % 26.5 58.6 7.2 0.5 7.1

Soru 14: Sizce erkekler sizi çekici buluyorlar mı? Soruya yanıt A) Evet

Yüzde % 51.3


Ümit Sayın

Derin Sex

B) Hayır C) Bazı erkekler çekici buluyor D) Kararsızım

77

1.9 41.9 4.7

Soru 15: Bir erkeği kolayca baştan çıkarabileceğinize inanıyor musunuz? Soruya yanıt A) Evet B) Erkeğine göre değişebilir, bazılarını baştan çıkarırım. C) Hayır, kimseyi baştan çıkaramam D) Kararsızım veya hiç denemedim

Yüzde % 35.7 47.8 2.9 13.3

KESİLDİ G-NOKTASI VE DİĞER Kadınca kadınları ilk defa G-Noktası ile ilgili bilgileri benim Kadınca’da yazmış olduğum makalelerden almışlardı. O zamanlar hiç kimsenin inanası gelmiyordu, böyle bir noktanın varlığına; bu nedenle, Grafenberg noktasını işaretleyenler büyük olasılıkla tam emin olmadan veya keşfetmeden işaretlediler, 1993’te G-Noktası’nın Türkiye’de tam olarak ne olduğu bilinmiyordu; yani Kadınca kadınlarında G-Noktası bulunma oranının % 17.8 olması ihtimali çok zor.

KESİLDİ


78

Derin Sex

FANTEZİ Soru 46: Cinsel fantezileriniz var mı? Varsa ne zaman kurarsınız? (birden çok yanıt) Soruya yanıt Yüzde % A) Hayır hiç yok 8.3 B) Eşimle ilişki sırasında 27.1 C) Kendi kendimi tatmin ederken 49.4 D) Düşümde görürüm 18 E) Cinsel yönden pek aktif olmadığım zamanlarda 17.7 Soru 47: Kendi kendinizi uyarırken kurduğunuz fantezi hangisine uymakta (birden çok yanıt) Soruya yanıt A) Tanıdığım birisiyle veya eşimle sevişmek B) Hiç tanımadığım birisiyle sevişmek

Yüzde % 54.6

C) Grup seksi veya rastgele insanlarla sevişmek D) Tecavüze uğramak, bir cinsel nesne olarak kullanılmak, bağlanmak, aşağılanmak E) Bir veya bir kaç erkeği kendi kontrolüm altına almak, onları bağlamak, etkisiz kılıp, birer nesne olarak kullanmak F) Lezbiyen ilişkide bulunmak

12.4

32.6

13.8

6.7

19.6


Ümit Sayın

Derin Sex

79

G) Kendi vücudunu sattığını düşünmek, fahişelik yapmak H) Diğer

DOĞUM KONTROLÜ Soru 48: Hangi doğum kullanıyorsunuz? Soruya yanıt A) Doğum kontrol hapı B) Spiral C) Gün sayma D) Kondom (prezervatif) E) Dışarı boşalma

7.6

kontrol

yöntemini

Yüzde % 8.4 13.8 18.9 16.7 (coitus 42.2

interraptus)

Soru 49: Hiç kürtaj oldunuz mu? Soruya yanıt A) Hayır B) Sadece bir kez C) 1-3 arasında

Yüzde % 65.4 15.9 14.4


80

Derin Sex

D) 4-6 arasında E) 6’dan fazla

2.9 1.3

Kadınca kadınları arasında lezbiyenlik pek yaygın değildi. Yaklaşık % 13 oranında Kadınca kadını lezbiyen ilişkide bulunmuştu; % 19’u da fantezilerinde lezbiyen ilişkiler hayal etmişti. Yani toplam % 32’lik bir lezbiyenlik potansiyelinden bahsedebilirdik 1993 yılında Türkiye’de. Yani maksimum üç kadından birinde lezbiyen eğilimler olabilirdi!

KESİLDİ

HÜLYA RAPORUNUN ÖN DEĞERLENDİRMESİ (2003-2004): Hülya Dergisinde Kasım 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında yaptığımız Türk Kadınının cinselliği ile ilgili anketi 660 Hülya okuru yanıtladı16. Bu anket son yıllarda Türkiye’de bu konuda 16

660 sayısı daha sonra gelen yanıtlarla 750’ye ulaştı. Burada verilen sonuçlar bu 660 kadın üzerine ve yazı Hülya dergisinde 2005 Haziran’ında yayınlandığı şekliyledir; Hülya dergisinde yayınlanan değerlendirme bu 660 anket formu üzerine yapılmıştır. İlerideki bir tarihte yazılmakta olan konuyla ilgili diğer kitapta detaylı olarak verilecek sonuçlarda küçük değişiklikler olabilecektir. Hülya Raporunda da, kıyaslama kolaylığı olsun diye Kadınca Raporundaki aynı sorular sorulmuştur; sadece bir kaç soru değişiktir.


Ümit Sayın

Derin Sex

81

yapılmış en büyük ve detaylı anketlerden birisiydi ve bize 2000’li yıllarda Türk kadınının bulunduğu yeri göstermek açısından önemli bazı veriler sundu.

Anket Grubu: Hülya Raporunda Yaş Dağılımı (17-63) 50

Sayı

40 30 20 10 0 0

20

40

60

80

YAŞ

Anket grubumuz yaklaşık 660 kadından oluşmaktaydı. Anketi yanıtlayan kişilerin en küçük yaşı 17, en büyük yaş ise 63 olarak saptandı. Anket grubumuzun eğitim seviyesine bakarak bu anketin eğitimli Türk kadınlarında yapıldığını söyleyebiliriz, grubun % 57’si üniversite mezunu veya yüksek lisans yapmakta, % 31.6’sı lise mezunu, % 3.4’ü ise ilkokul mezunu veya eğitimsiz. Gruptaki medeni hal sorusunu ele aldığımızda şu sonuca varıyoruz: Evlenmemiş bakire olanlar grubun % 15.2’sini oluştururken, evlenmemiş bakire


82

Derin Sex

olmayanlar % 38’ini oluşturmakta, evliler % 31.2 iken, birden fazla evlilik geçirmişler % 4.6’sını oluşturmakta, dul olanlar ise % 11.1’i civarında. Evli olmayan kadınların arasında bakire olma oranı bakire olmayanların 2.5 katı daha az. Evlilik Durumu 40 35 30 25 Grubun Tümüne Oranı 20 % 15 10 5 0 Bakire

Bakire değil

Evli

Dul

Fazla Evlilik

Ekonomik durumu genellikle orta ve iyi sınıftan olan Hülya Raporu grubunun dini inancı ise aşağıdaki gibi bulunmuştur. Yapılan istatistikler dine inanışla veya dindarlıkla cinsel davranış arasında çok anlamlı fark olmadığını göstermektedir. Fakat ateistlerde ve dindar olmayanlarda orgazm olma ve cinselliği daha farklı, detaylı yaşama oranı daha fazla bulundu, buda daha once yapmış olduğumuz anketlerle örtüşmekte.


Ümit Sayın

Derin Sex

83

Dini İnanç

50 40 30 Gruba Oranı % 20 10 0

Çok Dindar

Dindar

Dindar Değil

Ateist

HÜLYA RAPORUNDAKİ KADINLARIN KENDİ VÜCUT İMAJLARIYLA İLGİLİ YANITLARI

Hülya kadınları, kendi vücutlarını beğeniyorlar, ama büyük bir çoğunluğu bazı değişiklikler geçirirlerse cinsel yönden daha çekici hale gelebileceklerini düşünüyorlar. Oldukça büyük bir çoğunluk erkeklerin onları beğendiğini düşünmekte. Erkekleri baştan çıkarmak konusunda ise kendilerine o kadar fazla güvenmiyorlar, büyük çoğunluk bazı erkekler üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor. Diğer ülkelerdeki çalışmalarda kendi vücudunu beğenen ve erkeklere karşı kendine güveni olan kadınların cinsel tepkilerinin ve orgazm olma sıklıklarının daha fazla olduğu bulunmuştu. Bizim çalışmamız da bu sonuçları destekler nitelikte. Vücut imajı ve erkekler üzerindeki etkileri fazla olan kadınların daha doyumlu bir cinselliğe sahip oldukları bu raporun da sonuçlarından birisi. Anketteki kadınların % 24’ü cinsel yaşantılarından hiç memnun değiller, % 35’i bazen memnun, bu sonuçlar kadınların % 60’a yakın bir kısmının cinsel yaşantısından memnun olmadığını


84

Derin Sex

ve farklı bir cinsellik arzuladıklarını gösteriyor. Başka bir soruya verilen yanıttan çıkan sonuç ise ilişkilerinden memnun olanlar sadece grubun % 25’i, geri kalanlar ya ilişkilerinden memnun değiller, ya da cinselliği çok farklı biçimlerde yaşamak istiyorlar. Bu grup özellikle evli kadınlar için geçerli, evli kadınlarda farklılık yaşamak isteme oranı diğerlerine göre neredeyse bir kaç misli.

Soru Yanıt

EVET

HAYIR

Çekici buluyor, ama değişiklik geçirmesi gerekli

Kendinizi bir bütün olarak beğeniyor musunuz?

% 59

% 6.5

% 23.9

EVET

HAYIR

Çekici buluyor, ama değişiklik geçirmesi gerekli

Hiç Çekici bulmuyor veya kararsız

% 38.2

% 8.5

% 43.9

% 9.4

HAYIR

Bazı erkekler çekici buluyor

Kararsızım

EVET

% 48.9

% 3.7

% 35.6

% 11.8

Kendinizi cinsel yönden çekici buluyor musunuz?

Sizce erkekler sizi

Kararsız

% 11


Ümit Sayın

Derin Sex

85

çekici buluyorlar mı?

Bir erkeği kolayca baştan çıkarabilir misiniz?

EVET

HAYIR

Erkeğine gore değişir

Kararsızım, denemedim

% 33.7

% 6.2

% 44.2

% 15.8

İLK CİNSEL DENEYİMLE İLGİLİ YANITLAR

Gruptaki kadınların % 15.6’sı ilk cinsel deneyimini 15 yaşın altında, % 49’u 15-20 yaş arasında, % 30’u 20-25 yaşları arasında, geri kalanlar ise daha yukarı yaşlarda yaşamışlar. Bu deneyim hakkındaki düşünceleri ise fazla iyi değil:

KESİLDİ . KADINLAR KAÇ ERKEKLE SEVİŞMİŞLER? Hülya Raporu kadınları sanıldığı kadar çapkın değiller! Anketi yanıtlayanların % 34.2’si sadece hayatları boyunca bir erkekle seviştiğini söylerken, % 33’ü 2-5 arasında, % 14’ü 6-10 arasında erkekle birlikte olmuş. 10’dan fazla


86

Derin Sex

erkekle birlikte olanların toplam sayısı % 13 iken, 20’yi aşıp kendilerini Amerikalı kadınlardan bile daha çapkınlaştıranların oranı sadece % 6.7. Bu % 6.7’lik gruba baktığınız zaman cinsel tepkileri ve davranış biçimleri de oldukça uçuk! Büyük çoğunluğu pornografiden hoşlanıyor ve türlü fanteziler ya da varyasyonlara sahipler. SEVİŞME SIRASINDAKİ ÖĞELER Hülya kadınları sevişmekten ve ön oyunlardan hoşlanıyor. % 9’u 30 dakikadan fazla ön oyunlar yaparken, % 14’ü 20 dakika % 32’si 10-20 dakika arasında sevişiyor. Sadece % 11 için ön oyunlar 5 dakikadan az.

KESİLDİ HÜLYA KADINLARINDA ORGAZM Hülya Raporu Orgazm konusunda daha önce yapmış olduğumuz raporlardaki sonuçlarla paralel sonuçlar ortaya koydu. ‘Yaşamakta olduğunuz cinsellikte partnerinizle sevişirken orgazm olur musunuz?’ sorusuna ‘Evet her ilişkide orgazm olurum’ diyenlerin oranı % 29, İlişkilerde sıklıkla (ilişkilerin % 80’inde) orgazm olanlar % 24, genellikle (ilişkilerin % 50’sinde) orgazm olanlar % 19, bazen orgazm olanlar (ilişkilerin % 20’sinde) % 12, hiç orgazm olmayanlar ise % 16 civarında,

KESİLDİ


Ümit Sayın

Derin Sex

87

HÜLYA KADINLARI ORGAZM OLURKEN NELER HİSSEDİYORLAR? Orgazmlara genellikle eşlik eden duygu depersonalizasyon duygusu; yani vücudu bir yabancı, bir başka yerde gibi algılama. Fisher’ın konuştuğu kadınlar depersonalizasyon duygusunu şöyle tanımlıyorlar: “Vücudum sanki yaşamayan bir nesne”, “Ellerim kollarım, beynim sanki benim değil”, “Vücudumu ölmüş gibi hissediyorum”, “Vücudumun dışına çıkmış gibi hissediyorum”, “Vücudum her zaman olduğundan daha az duyarlı, sanki uyuşuk”. Bu duyguya vajinal orgazmı yaşayan kadınlarda daha sık rastlanıyor.

KESİLDİ ART ARDA ORGAZM Art arda orgazm, bir orgazmın başlayıp 5-20 saniye sürmesinden sonra kısa bir süre sonra uyarı devam ettiği sürece tekrar orgazm olabilme yetisi. Art arda orgazmın gelişmesinde en önemli faktör ise kadınlarda hem klitoral hem de vajinal uyarının gerçekleşmesi.

KESİLDİ HÜLYA KADINLARINDA VAJİNAL-KLİTORAL İKİLEMİ Bilindiği üzere Batıdaki raporlarda kadınların sadece % 30’u (Hite raporu, 1976) ve % 34’ü (Cosmo raporu, 1983) cinsel ilişki ile orgazm olabiliyordu. Bizim daha önceki Türk kadınlarında


88

Derin Sex

yaptığımız anketlerde bu oran % 12.9 civarlarında idi. Hülya kadınlarında ise sadece cinsel ilişki ile orgazm olabilme oranı % 25 çıktı. Yani her dört kadından sadece biri erkeğin cinsel organının vajinaya girebilmesi ile orgazmı yaşayabiliyor, geri kalanlar öncelikle klitoral olmak üzere başka uyarılara ihtiyaç duyuyor. Bu konudaki oranları sıralarsak: Sadece cinsel ilişkiye orgazm olur...............% 25 Cinsel ilişkinin yanında klitoral uyarıya da ihtiyaç duyar.....................% 42 Cinsel ilişkinin ardından klitoral uyarıya da ihtiyaç duyar.....................% 14 Orgazm olmaz veya başka şeyler gerekli..................................................% 18 Hülya kadınlarının yaklaşık % 45’i ise sevişme ve ön oyunlar başladıktan 10 dakika içinde orgazm olabiliyorlar. Bu oran da Batıdaki diğer raporlarla çelişkili, çünkü genelde kadınların orgazm olabilmesi için daha uzun süreli sevişme ve uyarılma gerektiği bilinmekte. Hülya kadınlarının çoğunluğu klitoral orgazmı vajinal orgazma tercih ediyorlar ve bu konuda bilgililer, vücutlarını tanıyorlar. Erkekleri memnun etmek için orgazm taklidi yapmayı seviyorlar, yani erkeklerle oynamayı ve onları işletmeyi seviyorlar. En fazla zevk aldıkları dönem ise % 47’sinde regl döneminden sonra veya ovülasyon (yumurtlama) dönemi olan reglden 2 hafta sonra!


Ümit Sayın

Derin Sex

89

HÜLYA KADINLARINDA KENDİ KENDİNİ TATMİN VE CİNSEL UYARILMA YAŞI Hülya kadınlarının % 39’u hiç kendi kendini tatmin etmezken, % 9’u günde en az bir kere, % 21’i ilişkide boşalamamışsa, % 12’si haftada 3-5 kez, % 20’si ayda 3-5 kez mastürbasyon yapmakta

KESİLDİ BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


90

Derin Sex

7 KADININ VE ERKEĞİN ANATOMİSİNİN TEMEL HATLARI KADININ ANATOMİK YAPISI17

17

Çeşitli internet sitelerinden ve temel tıp kitaplarından derlenmiştir. Kullanılan resimler, internette bulunan ve anonimleşmiş resimlerdir. Bazı resimler http://www.jinekoloji.net/kadinanatomi.html ; http://www.jinekoloji.net/ (son erişim 8 Nisan 2010) sitelerinden alınmıştır. Bu konuda sitenin sahibi ve yapımcısı Dr. Kağan Kocatepe’den yazılı izin alınmıştır.


Ümit Sayın

Derin Sex

Kadın Anatomisi

91


92

Derin Sex

Kadın genital (cinsiyet oluşumu ya da üreme ile ilgili) organları dış genital ve iç genital organlardan oluşur: 1- Dış Genital Organlar: Vulva, Mons Pubis, Labia Majora (Büyük Dudaklar), Labia Minora (Küçük Dudaklar), Bartholin Bezleri (Glandula Vestibularis Major), Vestibulum (Introitus) Vajina, Orifisyum Üretra Eksterna, Skene Bezleri (Glandula Vestibularis Minor), Himen, Klitoris, Perine. 2- İç Genital Organlar: Vajina, Rahim (Uterus), Tubalar ve Ovarium’ları kapsamaktadır. 3- Destek Dokuları: İç Genital Organ Bağları, Pelvis Bağ Dokusu, Pelvis Tabanı. 4- Genital Organ Damarları: Arterler, Venalar, Lenf Yolları, Lenf Bezleri. 5- Genital Organ Sinirleri.

DIŞ GENİTAL ORGANLARIN ANATOMİSİ


Ümit Sayın

Derin Sex

93

Vulva Kadında dış genital organların tümünü meydana getiren oluşumlara Vulva denilmektedir. Vulva terimi ile Mons Pubis (pubis tepesi), Labia Majora (büyük dudaklar), Labia Minora (küçük dudaklar), Vestibulum, Orifisyum Üretra Eksterna (idrar deliği), Skene Bezleri (Paraüretral Kanallar), Himen (kızlık zarı), Bartholin Bezleri, Klitoris ve Bulbus Vestibuli gibi kadın dış genital organlarının tümü ifade edilir.

KESİLDİ … BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS”


94

Derin Sex

KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

95


96

Derin Sex

ERKEKTE ANATOMİK YAPI18

18

http://www.jinekoloji.net/erkekanatomi.html son erişim tarihi 30.04.2010, bu site sayfasındakir resimler ve bilgiler site sahibi ve yapımcısı Dr. Kağan Kocatepenin yazılı izni ile alınmıştır. Bu bölümdeki bazı resimler internette anonimleşmiş resimlerden alınmıştır.

.


Ümit Sayın

Derin Sex

97

Erkek üreme organları da aynen kadınlarda olduğu gibi dışta yer alanlar ve içte yer alanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Erkeğin dış genital organlarını penis ve içinde erbezlerini (testisleri) barındıran torba (skrotum) adı verilen yapı oluşturur. TESTİSLER 0.5 m’den uzun ve 900’den fazla kıvrımlı seminifer tübüllerden oluşur. Spermler seminifer tübüllerden yaklaşık 6 m boyundan epididime girer. Epididim vas deferensa açılır ve prostat bezine girmeden hemen önce vas deferens ampullası adı verilen genişleme gösterir.

KESİLDİ


98

Derin Sex

BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

99

8 PC KASI VE CİNSELLİK Doğulu kadınlar tarihin her döneminde Batılı erkeklerin garip bir biçimde ilgisini çekti; Japonya’ya veya Uzak Doğu’ya giden erkekler yüzyıllar boyu Budist, Taoist ve Hindu kültürlerinin içinde kavrulmuş ama şimdi Batıya pek özenen bu çekik gözlü, ürkek kadınlara yoğun bir cinsel istek duydular ve hatta Amerikalı asker erkekler bu bilgilerini biraz daha kaba (?) bir biçimde ifade ederek 200000’e yakın Vietnamlı kadını kendi isteklerinin dışında çocuk doğurmak zorunda bıraktılar. Amerikalıları bir yana bırakırsak, Doğu hem felsefeleri ve cinsel özgürlüğü ile hem de yaşam biçimleriyle Avrupalıları hep büyüledi. Doğuda, Hristiyan ve Müslüman kültürlerin kadınlara koyduğu cinsel tabular pek yoktu, aksine kültür onlara daha fazla haz almayı ve karşısındakine daha fazla zevk vermeyi öğretiyor ve bunun tekniklerini gösteren sistemler ve yaşam biçimleri ortaya koyuyordu; Kundalini Yoga ile ilgili yazılar, Kama Sutra, Ananga Ranga cinsellik hakkında bir sürü yeni öneriler getiren yazılardı ve


100

Derin Sex

bunlar, yazıldığı tarihlerde Batıda evlilik öncesi ilişki ve serbest aşk yasaktı. Cinsel davranış doğal karşılandığı gibi Japonya’daki Geishalık sistemi de fahişelikten ziyade sanatsal ve soyut yönleri olan, bugün Batılı seks terapisi kliniklerinin de kullandığı “Sorrogate” (tedavi partneri) sistemine benzer ama çok daha gelişmiş bir toplumsal yapıydı. Doğulu kadınlar nasıl iyi sevişebileceklerini asırlardır biliyorlardı; Batılı kadın ise sevişmesini ancak iki kişi çıkıp onları laboratuvarda inceleyen kadar tam olarak öğrenemedi, bunun temel nedeni din ile sosyal ve kültürel kalıtımdı, çünkü insanlar telkine ve şartlandırılmaya çok yatkınlar ve tarihin pek çok döneminde insanları iktidarsız erkeklerle, frijid kadınlar yönetmiş ve kültürün akışını ‘cinsellik günahına’ düşman olan devlet ve din yöneticileri şekillemiş. Doğulu kadınlarla sevişen erkekler onları daha aktif, fantezilere yatkın ve cinsel ilişkide daha yetenekli bulmuşlar. Yoko Ono, John Lennon’ı sonsuza dek tavlarken sadece Woody Allen filmlerindeki entel kadın rollerini oynamadı herhalde!.. Uzak Doğuluların yüzyıllardır kullandığı cinsel duyarlılığı yoğunlaştıran ve artıran kaslar ilk kez 1940’larda Arnold Kegel tarafından gündeme getirildi. Arnold Kegel’in niyeti kötü değildi! Doğum yapmış kadınlar ‘stres inkontinansı’ denen idrarını tutamama gibi bir rahatsızlıkla karşı karşıyaydılar; çocuk doğarken uyguladığı basınç, epizyotomi ve zaten böyle bir zorlamaya hazır olamayan perine kasları çok gevşiyor kimi zaman da kopuyordu, kadınların idrar yolunun da çok kısa olması (2.5-3 cm) idrarlarını tutamamalarına neden oluyordu. Hele tabloya sistit veya üriner enfeksiyon


Ümit Sayın

Derin Sex

101

eklenmişse kadınlar ikide bir tuvalete taşınmak zorunda kalıyorlardı. Kegel biraz anatomi kitabı karıştırdıktan ve kadavralar üzerinde birkaç diseksiyon yaptıktan sonra bir tansiyon aletini bozarak plastik bir silindirle birleştirip ‘Kegel Perineometer’ adlı aleti yaptı (US Patent No: 5674238) .


102

Derin Sex

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ. orgazma ihtiyacı olmadığını, şimdi dünyada bir ‘orgazm modası’ olduğunu, bunun geçeceğini ve orgazmın böylesine abartılmasının ‘iyi’ ilişkileri bozduğunu söylediler. Eğitimleri boyunca onlara Tıp Fakültesinde cinsellikle ilgili hiçbir gerçek öğretilmemişti, halen de öğretilemiyor; bazen böyle erkeklerle evlenecek olan kızların bu yazıyı okumalarının ne kadar anlamsız olduğunu düşünüyorum.


Ümit Sayın

Derin Sex

103

PC kasının geliştirilmesi sırasında düşülen hatalarda en önemlisi anal sfinkteri veya bazı kadın içi kaslarını devreye sokup kullanmak, az da olsa böyle olgulara rastlanmış. Aslında PC kasının kasılması sırasında anal sfinkter de kısmi olarak kasılır ama iki farklı kasın bilincinde olmak gerekli. Whipple PC kasını bilinçli kullanan kadınların % 10’nun derin rahim kaslarını da ayrıca kullanabildiklerini ve oturdukları yerde orgazm olabildiklerini saptamış. Aslında bacak bacak üstüne atarak sadece PC kasını kullanan kadınların hiçbir başka uyarı olmaksızın orgazm olduğuna dair raporlar da var. Kadınlarda cinsel uyarının ve hazzın ne boyutlara varabileceğini tahmin etmek ve “işte bu son sınırdır” demek hata, çünkü onların potansiyellerini keşfetmek çok zor19...

ERKEKLER PC KASI

VE

“Kadınlarda böylesine hünerleri olan PC-Kası erkeklerde yok mu? Varsa onun geliştirilmesinin ne etkileri olabilir?” diye soracaksınız. PC- kası tabii ki erkeklerde de 19

Mantak Chia ve Michael Winn, Erkekler İçin Taocu Sevişme Sırları, İst.: Dharma, 2001; Mantak Chia ve Maneewan Chia, Kadınlar İçin Taocu Sevişmenin Sırları, İst.: Dharma, 2. basım, 2003.


104

Derin Sex

mevcut ve aşağıda sıralanan egzersizlerle geliştirilebilir. Zilbergeld*in erkeklere önerdiği “cinsel hazzı arttırma programında” bu kasların geliştirilmesinin üstünde önemle duruyor ve erken boşalmanın denetim altına alınması için PCKaslarının mutlaka geliştirilmesi gerektiğini 20 savunuyor . Erkekler de kadınlar için tanımlanan egzersizlerin benzerini yaparak bu kas ağını eğitebilirler. PC – kasları güçlü erkeklerde şu yetenekler de gelişiyor21:  Ereksiyon uzun süre denetim altına alınabiliyor.  Boşalmadan art arda orgazm görülebiliyor.  Orgazm sırasında PC kaslarının sıkılması, hem alınan hazzı hem de orgazmın süresini uzatıyor.  Çok daha kolay ereksiyona geçilebiliyor.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ 20

Bernie Zilbergeld, Male Sexuality, N.Y.: Bantam Books, 1978. S: 108-130. 21 Mantak Chia ve Douglas Abrams, The Multi-Orgasmic Man, San Fransisco: Harper-Collins, 1996; Jolan Chang, Taocu Sevişme ve Seks, Çeviri: İlhan Güngören, İst: YOL Yayınları, 1985; Jolan Chang, Sevişen Çiftlere Taocu Sevişme, Çeviri: İlhan Güngören, İst: YOL Yayınları, 1991. Mantak Chia ve Michael Winn, Erkekler İçin Taocu Sevişme Sırları, İst.: Dharma, 2001.


Ümit Sayın

Derin Sex

ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.

105


106

Derin Sex

9 GRAFENBERG NOKTASI (G-NOKTASI) Yıllardır Batı’da tartışılan Grafenberg Noktası (G-Noktası) bir sürü kadının kafasını ve ellerini yormuştu. Bahsedilen noktayı bir türlü bulamıyorlardı. Türk kadınlarının da pek çoğu aradılar taradılar ve sonunda bulduklarını iddia ettiler! Kadınca Raporuna (1993) 1535 kadının % 17.8’i, Hülya Raporuna (2003) göre de 700 kadının % 25.6’sı G-Noktalarının uyarıldığından bahsetmişler. Türkiye’deki genel kanı böyle bir noktanın varolmadığıydı. Bazı bilimsel merkezler, basın ‘Böyle bir nokta yoktur!’ diye kesip attı. 1993 yılında bir Kültür Merkezinde ‘Cinselliğin Yeni Boyutları’ adlı bir konuşma yaparken Kadınca’da daha önce çıkan bir yazımdaki resimleri göstererek Grafenberg noktasının yerini tanımlamaya çalışıyordum; konuşmanın sonunda iki sevimli genç bayan yaklaşıp “Affedersiniz ama bu şekillere göre GNoktasını bulmak için ‘seksio’ yapmak gerekir, biz de zaten şimdiye dek hiç bulamadık, üstelik bulana da rastlamadık dediler” (Seksio: sezaryen ameliyatı sırasında karnın insizyonla açılarak çocuğun çıkarılması). 1993’lerde G-Noktasına bakış işte böyleydi! Kadınca Raporu veya Hülya Raporunda


Ümit Sayın

Derin Sex

107

verilen oranlar doğru olmayabilir, çünkü yanıtları verenlerin bazıları klitoris ile G-Noktasını karıştırmış olabilirler. Ama bilenlerin de olduğunu varsayarak en az % 10-15’lerde bir grubun G-Noktasından haberdar olduğunu varsayabiliriz. Zaten bu oran dünya genelinde de % 20-25 civarında! Yani GNoktalarını bulabilen kadınlar, tüm kadınların dörtte biri veya beşte biri! Bunun da mantıklı nedenleri var! Bir çok deneyimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, hatırı sayılır sayıda kadında G-Noktasını bulmak mümkün! Oranlar sanılandan daha da yüksek olabilir! Aslında vajinal orgazm olan kadınların büyük çoğunluğu cinsel ilişki sırasında bu noktayı bir ölçüde hissederler, çünkü vajinal orgazmın gelişmesinden yapının sorumlu olduğu iddia ediliyor, son çalışmalara ve yayınlara göre. Batı Avrupa ve Amerika’da kadınların % 70’inin tek başına cinsel ilişkiyle orgazm olamayıp klitoral uyarıya da ihtiyaç duymalarının nedeni büyük olasılıkla G-Noktası uyarımının ayırdında olmamaları, ya da G-Noktaları olmaması. Bu sevimli hortlak Pubis kemiğinin altındaki oturduğu yerden, sırıtarak Masters ve Johnson’ı bile kandırmıştı, öyle ki bu araştırıcılar, tüm orgazm olayının klitoral uyarıya bağlı olduğunu ve ‘vajinal orgazm’ diye bir şey olmadığını iddia edecek kadar ileri gittiler, ama belki de Trobriand adası yerlileri bile Margaret Mead’e söylememiş olsalar da bu büyülü noktayı biliyorlardı22; çünkü Malinowski23 bu 22

Margaret Mead, Male and Female, 1962; B. Malinowski, The Sexual Life of Savages, N.Y.: Harcourt Brace & the World, 1929 23


108

Derin Sex

yerlilerin hem klitorisi hem de vulvayı uyaracak bir oyun oynadıklarını ve cinsel kültürlerinde kadının cinsel hazzını iki farklı organa bağladıklarını söylüyor, bunlardan birinin klitoris olduğunu diğer organın da bu ilkel insanların hatasından (!) kaynaklandığını belirtiyordu! Panamalı bir kadın ise G-Noktasının kendi kültürlerinde ‘La Bella Loca’ (Güzel Nokta) olarak bilindiğini ve her kızın bunun 13-16 yaşlarında keşfettiğini söylüyor24. G-Noktası Ernst Grafenberg adlı jinekolog tarafından 1944’de tanımlanmış. Helen Singer Kaplan vajinanın ön duvarında benzer bir duyarlı bölgeden bahsediyor25. John D. Perry ve arkadaşları ise yaklaşık 400 kadında yaptığı deneylerde Grafenberg Noktası isimli bu oluşumun varlığını 1980’lerin başında göstermiş. O dönemden beri de tartışmalar çok ateşlenmiş Amerika’da! Masters ve Johnson’dan sonra cinsellik konusundaki en önemli buluş herhalde Grafenberg Noktasının keşfidir. G-NOKTASI TAM ANLAMIYLA NEREDE? Grafenberg Noktası vajinanın ön duvarında, pubis kemiğinin hemen altında, vajinanın hemen girişindeki yumuşak dokunun içine gömülü olan bir yapı. Histolojik olarak ayrımı da yapılmış. Kadınlarda embriyolojik bir prostat kalıntısı veya 24

Alice Kahn Ladas, Beverly Whipple, John. D. Perry, The G-Spot and other Discoveries About Human Sexuality, N.Y.: Henry Holtand Company 2005, (ilk basım 1983) 25 Helen Singer Kaplan, The New Sex Therapy, London: Pelican, 1974. S: 50.


Ümit Sayın

Derin Sex

109

prostatın ana dokusunun kalıntısı olduğu düşünülüyor. Her kadında lokalizasyonu, büyüklüğü ve uyarılabilirliği farklılıklar gösteriyor.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


110

Derin Sex

10 YENİ BİR ORGAZM ANLAYIŞINA DOĞRU ... Ve Doğa Ana kendi suretinden kadını yarattı ve ona uçan kuşa, yüzen balığa ve diğer tüm hayvanlara ve dünyadaki her şeye hakim olmasını söyledi. Ve kadın her şeye hakimdi. Doğa Ana baktı kadın yalnız ve onu kadının yanına koydu. Ve erkek vardı. Ve kadın düşündü bu benim etim ve benim kemiğim, öyleyse bir vücut olmalıyız ve onlar bir vücut oldular... Sanırım feministler Kutsal Kitabı baştan yazmaya kalksalar ilk sayfalardaki bir bölümü yukarıdaki gibi düzeltirlerdi ve tabii kilise tüm feministlerin aforoz edilmesi için emir verirdi. Fakat bugünkü biyolojik bilgilere göre feministler bir ölçüde haklı da olurlardı, çünkü fizyolojik olarak kadın erkeğin devamı değil aksine sanki erkek kadından türemiş gibi. Yani erkek kadının bir başka biçimde bakıldığında evrimleşmiş hali! Kadının kromozon yapısı (XX) ana karnındayken bebeğin ilk gelişim zincirinin değişmeden devamını sağlıyor ve erkeğin kromozom yapısı (XY) belli bir anda testesteron hormonun salgılanmasıyla normal gelişimin yolundan sapmasına neden oluyor ve erkekliği oluşturan değişimler başlıyor; aslında


Ümit Sayın

Derin Sex

111

erkeğin de kadının da özü aynı fakat başkalaşıma uğrayıp son şeklini alan erkek26 ! Erkeğin kadından geliştiğinin başka bir kanıtı da kadınlara yüksek dozda testesteron verilmesinin kıllanmaya, ses kalınlaşmasına ve klitorisin penise benzer biçimde büyümesine yol açması, halbuki erkeklerin kadın biçime döndürmek kadınlık hormonları olan östrojen veya progesteron vermekle pek mümkün değil, gerçi ameliyat olan travestiler bol miktarda kadınlık hormonları kullanmaktalar, ama ne kadar kadın oldukları tartışma götürür; yani erkeklik daha geri dönüşümsüz bir durum gibi görünüyor! Vücut geliştirme dergilerinde görebileceğimiz kadınların çoğu androjen kullanmakta ve gerek vücutça gerekse psikolojik olarak çoğunda erkekleşme belirtileri mevcut, belki de pek çok erkekten daha erkek hissediyorlar kendilerini!.. Lezbiyenler arasında da testesteron hormonu kullanıp, oldukça erkekleşmiş kadınlar mevcut.

CİNSEL UYARIMDAKİ FARKLILIK Aynı temel yapıdan farklılaşmış olmalarına rağmen erkekle kadının cinsel tepkileri ve hoşlandıkları şeyler birbirinden oldukça farklı; tabii bunun kökeninde toplumsal ve kültürel kalıtımın, şartlanmanın, eğitimin, dinin ve toplum içindeki rolün önemi çok büyük. Belki de 100 yıl sonra kadınlar erkeklere laf atmaya, sarkıntılık yapmaya ve onları sadece birer cinsel nesne olarak kullanmaya başlayacaklar; erkekler de maço (!) 26

Helen Singer Kaplan, The New Sex Therapy, London: Pelican Books, 1974.


112

Derin Sex

kadınlardan bucak bucak kaçacaklar ve ‘kadın magandalar’ halk otobüslerinde masum ve utangaç erkeklere göz açtırmayacaklar. Biyokimyasal açıdan bakıldığında cinsel saldırganlığı oluşturan her iki cinsin kan dolaşımında bulunan testesteron hormonu, kas içi testesteron enjeksiyonları hem kadında hem de erkekte afrodizyak etki yapıyor; kadınlarda cinsel heyecanı ve tatmini, erkeklerde ereksiyonu uzatıyor. Bu nedenle bu hormon frijidite ve iktidarsızlık tedavilerinde kullanılmış. Kadınlarda orgazmın şiddetini artırdığına dair veriler de var, fakat testesteron diğer hayvan dişilerinde sadece çiftleşmeyi artırıyor; yakın bir geçmişe kadar diğer türlerde orgazm olan dişiye rastlanmadığı iddia ediliyordu. Fakat son çalışmalar bazı primat dişinlerinde de Homo sapiens dişisinin orgazmlarına benzer davranışların bulunduğunu iddia etmekte27. Fakat bu orgazmların insan dişilerinin orgazmlarına tam olarak karşılık geldiği çok tartışmalı, en azından laboratuar ortamlarında bu dişilerin orgazmları detaylı olarak ölçülmemiş. ‘Orgazm’ yakıştırması uzaktan gözlemlere ve 27

M. L. Allen, W. B. Lemmon, Orgasm in female primates, American Journal of Primatology, 1(1): 15-34, 2005; Alfonso Troisi ve Monica Carosi, Female orgasm rate increases with male dominance in Japanese macaques, Animal Behaviour 56 (5):1261-1266, 1998; Frans B. M. de Waal, Bonobo Sex and Society The behavior of a close relative challenges assumptions about male supremacy in human evolution, Scientific American, Mart 1995, S:82-88;


Ümit Sayın

Derin Sex

113

primatologların sınıflamış oldukları primatlara ait bazı spesifik davranışlara dayanıyor. Diğer memelilerin dişilerinde ise henüz bir orgazm davranışı saptanmış değil. Biz primat dişilerinde ‘orgazm denilen şeyin ne olduğuna’ yine kuşkuyla yaklaşmak zorundayız! Doğanın bütün erkeklerinde ise ejakülasyon (boşalma) olayı var. Bu durum insanda kadın orgazmının evrimsel gelişime bağlı olarak, neokorteksin (yeni beyin kabuğu) bir fonksiyonu olduğu düşüncesini getiriyor akla, belki üst düzey primatlarda da orgazmın ilkel bir biçiminin olması mümkün; ama insanda soyut düşünme yetisi ve hayal gücü gelişmiş dişiler orgazm olabiliyor. Bugün için kadınlar ile erkeklerin cinsel uyarılabilirlikleri birbirinden çok farklı; her dişinin içinde bir erkek, her erkeğin içinde bir de dişi olmasına rağmen! Erkekler görüntüden ve cinselliği anımsatacak hemen her şeyden uyarılabiliyorlar, kadınların çıplak görünümünden uyarılabiliyorlar, kadınların uyarılabilmeleri için ise duygulanım ve soyut bazı süreçlerin gelişmesi gerekiyor. Cinsellik raporlarımızda kadınların pornografiden hoşlandığını saptamamıza rağmen (% 45-62) halen yaygın ve kabul gören bir görüş kadınların görsel materyellerden erkekler gibi uyarılmadığı! Sanırım kadınlar uyarılmalarını biraz da kendi kendine telkin ile gerçekleştirebiliyorlar, eğer öyle olmasaydı Bodrum’da gördüğümüz o enfes hatunların kollarındaki tüylü, altın zincirli, ifadesiz suratlarıyla bön bön bakan, ayakkabılarının üstüne basarak yürüyen ve ikide bir yanındaki kızın orasını burasını kıracakmış gibi mıncıklayan zebanileri nasıl açıklardık, böylesine bir “hayvansal


114

Derin Sex

manyetizmanın” gelişebilmesi için ancak bu kadınlarda güçlü düzeyde bir oto hipnoz, kendini hazırlama ve zihinsel enerji gerekli!.. Moda kadınların cinsel çekiliciliğini artırmak ve onları birer cinsel haz nesnesi haline getirmek için tüm profesyonelliğini ortaya koyuyor; hedef erkeklerin cinsel uyarılırlığı, bazen de kadınlar. Reklamlar da aynı cinsellik motifini kullanıyor; bazı dergilerdeki reklamları şöyle bir karıştırın, örneğin çıplak bir kadının kısmi olarak memelerinin görülmesiyle plastik duvar boyası, güzel yüzünün mutlu ifadesiyle çıplak bedenine iliştirilmiş çorabını okşayan kadın ile külotlu çorabı arasında ne gibi akılcı ilişkiler kurabiliyorsunuz? Reklamlarda ve beyin yıkama projelerinde kadın cinselliğinin ne kadar kullanıldığını hepimiz çok iyi biliriz. Makyajda hedefleneni düşünün bir kere neden gözler ön plana çıkarılır, allık ile yanaklarda kırmızılık oluşturulur ve dudaklar dikkat çekici hale getirilir? Çünkü makyajlı yüz ifadesi cinsel ilişki sırasında haz alan ve cinsel kızarıklığa uğramış bir yüzün taklididir ve erkeklere (muhtemelen kadınlara da) cinsel uyarılmışlığı hatırlatır. Günlük yaşantıya ait bu örnekler erkeklerin görüntüden nasıl etkilendiğini vurguluyor, kadınların çoğunluğu için görüntü uyarımı birincil düzeyde etkili değil, erkekte çekici buldukları şeyler etkili bir ses tonu, kibarlık, kültür, dostça yaklaşımlar ve uzlaşma, mevkii ve ün, bazen de kabarık bir cüzdan olabiliyor; tabii porno film seyrederken ve erkekleri çıplak izlerken en az erkekler kadar uyarılan kadınlar olduğunu da unutmamak gerekli. Bunun kökeninin yine toplumun öğrettiklerine dayanmasına karşın içgüdüsel olarak da bazı faktörlerin dişileri farkedilme arayışına


Ümit Sayın

Derin Sex

115

götürdüğünü biliyoruz, çünkü doğadaki türlerde daha ziyade dişiler erkeklerin dikkatini çekecek ve onları kendi türlerinin diline göre uyaracak biçimde davranıyorlar; çoğunlukla erkekler dişilerin peşinde koşturuyor. Fakat biyologların genelde düştükleri hata, doğada görülen davranışların paralelinde olduğu sürece insan davranışlarının da doğal olduğu; üremeye yönelik olmayan cinsel davranışların doğal olmadığı –ve zaten bu hareketlerin de hayvanlar aleminde görülmediği- görüşü!.. Şu gerçeği gözardı ediyorlar: biz primatlıktan (üst düzeyde maymunluktan) evrimleşeli birkaç milyon yıl oldu; insan doğaya ait değil artık, kendi doğasını kendisi kuruyor. Cinsel davranışı da üremeye ve türün devamına yönelik değil, sadece ve sadece haz almaya yönelik. Bu yanılgıyı vurgulayacak çor çarpıcı bir örnek vereceğim. Kadının orgazmı doğaya ait olmayan bir tepki, fakat biyologlar orgazmın kadının üremesiyle ilgili olduğunu ve orgazm sırasında spermlerin vajianadan rahime, dolayısıyla da döllenmenin gerçekleştiği fallop borularına çekildiğini, rahim kasılmalarının buna yardım ettiğini iddia ediyorlar. Tıp fakültelerinde okutulan Guyton’un fizyoloji kitabı özetle şöyle diyor28: Erkekteki ejakülasyonun karşılığı olan orgazm kadında rahimin ve fallop tüplerinin kasılmasına neden olarak spermleri içine emer, ayrıca servikal kanal da (rahimin ağzı) genişleyerek spermlerin geçişine kolaylık sağlar. 28

Arthur Guyton, Textbook of Medical Physiology, 1986. S: 989


116

Derin Sex

Halbuki bu, 1966’da çürütülmüş bir görüş, Masters ve Johnson yaptıkları deneylerde rahmin orgazm sırasında bırakın spermlerin girmesini kolaylaştırıcı etkisini, aksine spermleri itici ve rahim içine girmelerini engelleyici bir etkisi olduğunu saptamışlardı ve buna ‘çadır etkisi’ (tenting effect) adını vermişlerdi29. Whipple da kendi modelinde 1982 de aynı sonuçları bulmuştu30. Yani orgazm olan bir kadın bilinenin aksine hamile kalma ihtimalini arttırmıyor aksine azaltıyor, orgazmın, kontraseptif bir etkisi var ve orgazm sanıldığı gibi doğaya ve üremeye hizmet etmiyor. Bu da biyologların orgazmın evrimsel bir gelişim olduğu ve sadece üremeye hizmet ettiği şeklindeki görüşünü bir ölçüde çürütüyor. Orgazm doğada belki doğal seleksiyona hizmet ediyor olabilir, çünkü orgazm olan kadınların cinselliği daha fazla sevmesi, cinselliğe daha fazla yönelmesi, bunun sonucu da daha fazla çocuk yapmaları olası. Böyle olunca ‘dişisel orgazm’ olma özel yetileri olan genlerin doğal seleksiyonla yüzbinlerce yıl boyunca daha kolay yayılması olası! Bir kadının tecavüz edildiği zaman hamile kalma olasılığı, orgazm olarak sürdürdüğü ilişkide hamile kalma olasılığından çok daha yüksek. Cinsellik sadece doğaya ve üremeye hizmet etmiyor. İnsanda farklı oluşumlar ve durumlar da var, cinsellikle bağlantılı. Cinsellik haz almaya 29

William Masters ve Virginia Johnson, Human Sexual Response, Boston: Little Brown Co. 1966/1980, S: 122-126. 30 Alice Kahn Ladas, Beverly Whipple, John D. Perry, The GSpot and other discoveries about human sexuality, N.Y.: Henry Holt Company, 2005 (1983), S: 125-148.


Ümit Sayın

Derin Sex

117

yönelik. Haz almanın da tamamen üreme ve çoğalma ile ilintili olmadığı aşikar! Cinselliği sadece evrimsel gelişime ve üremeye bağlayan biyologlara göre çıkarılması gereken bir sonuç da doğaya ve üremeye hizmet etmediğine göre orgazm bir sapıklık. Öyleyse hepinize iyi sapıklıklar!.. Görüldüğü gibi hakim kültürün kalıpları, bilimsel çıkarımları da uzunca bir süre genel inanışları etkiliyor ve bu yargılar yıllar boyu alışkanlık haline gelip “bilimsel gerçek” adına tekrarlanıp duruyor.

ORGAZMIN FİZYOLOJİSİ 1950’lerde Kinsey’in anketi yayınlandığında yer yerinden oynamıştı, din adamları ve tutucular Amerikalı ve katolik erkeklerin homoseksüel


118

Derin Sex

olamayacaklarını Katolik kadınların ankette belirtilen sıklıkla mastürbasyon yapıp, kocalarını bu kadar fazla aldatamayacaklarını, yani bu kadar azgın olamayacaklarını söylemişlerdi; aslında kadınların son beş bin senedir sandıklarından çok daha ‘azgın’ olduğunu bilmiyorlardı. Yaklaşık 15-20 yıl sonra Masters ve Johnson çıkıp Batı kültüründe kabul edilen pek çok dogmayı yıktılar; üç yüz küsur çifti laboratuvarda sevişirken inceleyip onların vücutlarında gelişen değişimleri ortaya koydular. İnsanlık tarihinde ilk kez kadının orgazmı bilimsel ve objektif bir gözle inceleniyordu, bazı eksik yönleri olmasına rağmen Masters ve Johnson’un bulguları bugün için de geçerlidir ve onların yapmış olduğu çalışma o tarihten beri hiç bir şekilde tekrarlanmamıştır. Cinselliğin fizyolojisi hakkında bugün varılan sonuçlardan ve “Yeni Bir Orgazm Anlayışından” bahsetmeden önce, kısaca bu yeni bulgularla birlikte cinsel uyarım ve orgazm sırasında kadınların vücutlarında ne değişimler olduğunu ve neler hissettiklerini özetlemeliyiz. İnsanlarda cinsel uyarım dört farklı evreye ayrılmakta: Heyecanlanma Plato Orgazm Çözülme. Orgazmın bir başka evresi veya çeşidi olan ‘status orgazmus’ durumu, yani 3-5 dakika ile 10-20 dakika (veya çok daha uzun) arasında sürebilen sürekli orgazm hali, beşinci bir evre olarak incelenebilir. Status orgasmusda plato evresine geçip sonra tekrar orgazma dönmek söz konusu değildir; kasılmalar ve orgazm anında hissedilenler


Ümit Sayın

Derin Sex

119

uzunca bir süre devam eder; 10-20 saniyelik orgazmlar yerini yenilerine bırakarak devam eder ve bu sara nöbeti benzeri orgazm hali 3 dakikadan, 20 dakikaya kadar aralıksız devam edebilir. Tabii bu durumda çeşitli uyaranların sürekli verilmeye devam edilmesi gerekmektedir31. Masters ve Johnson status orgasmus’u 20 saniye ile 60 saniye arasında tarif etmekteydiler, ama artık bu sürenin normal bir kadının makul güçü bir orgazm (veya art arda orgazm) süresi olduğu bilinmektedir. Literatürdeki tanımların çoğu çok subjektif tanımlardır. Bizim burada ele aldığımız status orgasmus tanımı, Kadınca Raporu ve Hülya Raporu aracılığıyla, temas kurduğumuz kadınların bize anlattıklarından veya bireysel deneylere ve Amerikalı bazı araştırmacıların yayınlamış oldukları çalışmalara dayanarak yola çıkılarak tanımlanmıştır32. Örneğin 1-2 saat boyunca uyarılmanın (koitus, masaj aletiyle klitorisin uyarılması, oral seks vb.) sürdürüldüğü koşullarda, art arda status orgasmus geçiren kadınlar vardır (normal orgazmlarla ölçüldüğünde bu süreç 50-60 orgazma karşılık gelmektedir). Kadınlarda her bir status orgasmustan sonra 5-15 dakikalık, 31

Patricia Taylor, Expanded Orgasm, Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, N.Y.: Sourcebooks, 2002; Richard Rhodes, Alan Brauer ve Donna Brauer, The ESO Ecstasy Program: Better, Safer Sexual Intimacy and Extended Orgasmic Response, N.Y.: Warner Books,1991. 32 Patricia Taylor, Expanded Orgasm, Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, N.Y.: Sourcebooks, 2002 (ilk baskı 1995). Jane Wade, Transcendent Sex: When Lovemaking Opens the Veil, N.Y.: Pocket Books, 2004; David Daida, The Enlightened Sex Manual: Sexual Skills for the Superior Lover, N.Y.: Sounds True, 2007.


120

Derin Sex

uyarılmanın gerçekleşmediği refrakter peryodlar oluşur. Türk kadınları içinde % 10-12 civarında status orgasmus geçirme potansiyeli olan kişiler olduğunu yine anketlerden elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak vardık. Bahsedilen orgazm sayıları ve süreleri kişiden kişiye büyük değişiklikler göstermektedir. Status orgasmus’un gelişmesi için öncelikle bir kadının art arda orgazm olmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu öğrenildikten sonra, çeşitli yöntem ve tekniklerle orgazm davranışı geliştirilebilir ve bu özellik kadınların çoğunda mevcuttur. İlerleyen bölümlerde status orgasmus daha detaylı anlatılacaktır. Benzer deneyimlere farklı bilinç halleri (FBH) sonucu orgazm olanlarda (LSD etkisi, Tantrik seks vb.) ve bazı kültürlerdeki translar sonucu orgazm olanlarda rastlanmış. Ayrıca bazı temporal lob epilepsisi vakalarında (bir sara çeşidi) 1-2 dakika süren orgazm nöbetleri görülmekte33; tabii status orgasmus patolojik bir durum değil ve çok az kadında saptanabilmiş, her kadının bunu yaşayıp yaşamayacağı da bilinmemekte, ama bence uygun eğitim ve deneyimle kadınların bir kısmı status orgasmusu en az birkaç kez tadabilirler. Örneğin PC kasının eğitimi bunun sağlanması için ön şartlardan biri. Şimdi her evrede vücutta ne gibi değişiklikler olduğunu inceleyelim: 33

R. Crevenna, Spontaneous orgasms - an epileptic case without structural correlate, The British Journal of Psychiatry 176: 300, 2000; Jesús Calleja, Rosario Carpizo, Jose Berciano Orgasmic Epilepsy, Epilepsia, 29 (5):635-639, 2007.


Ümit Sayın

Derin Sex

121

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


122

Derin Sex

…. Alice Ladas ve John Perry klitorisin iki farklı sinirle yönetildiğini saptamışlar, onlara göre klitorisin dışarı uzayan baş, yani glans kısmı, pudental sinir ile; içeride kanla dolup şişen kısmı (klitoris ayakçıkları) ise pelvik sinir ile inerve olmaktadır. Çift sinir teorisi kadınlarda neden bu kadar farklı orgazm çeşidi olduğunu açıklıyabiliyor. Pelvik sinir pelvis içi (leğen kemiği) kaslarını yönetmekte. Bir deneyde klitorisin ucunun (glansın) vibratörle uyarılması PC kasının kendi kendine, rahimin kasılmasıyla birlikte kasıldığını göstermiş; halbuki elle uyarının ise rahim kasılmalarını artırdığı saptanmış. Yani glansın yüzeysel olarak uyarılması ve pudental sinirdeki iletim daha ziyade PC kasını aktive ederek başlayan bir orgazma öncü oluyor, elle gövdenin uyarılması ise pelvik sinirin daha hakim olduğu bir orgazm biçimini başlatıyor. Bu ve buna benzer çalışmalar son 20 yıldır kadınlarda orgazmın iki farklı sinir tarafından yönetildiği hipotezini ortaya atmış. Kadınların çoğu da çeşitli raporlarda klitoris odaklı güçlü fakat yüzeysel ve rahim ve vajina odaklı tüm vücuda yayılan çok tatmin edici iki farklı orgazm biçimini tanımlamaktalar.


Ümit Sayın

Derin Sex

123

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ. ORGAZMIN NÖROKİMYASI Orgazmın nörokimyası hakkında son yıllarda ilginç buluşlar yapılmıştır34. Beyinde cinsel içgüdülerin bulunduğu merkez limbik sistem ve 34

http://www.reuniting.info/science/sex_in_the_brain erişim tarihi 4.05.2010.

son


124

Derin Sex

burayla bağlantılı kortikal (beyin kabuğu) yapılardır. Duygulanımlar, aşk, cinsel istekler, fanteziler, cinsel enerji (libido), cinsel saldırganlık bu nöronal yapılar içinde yer alan sinir ağı içinde saklanır ve hatırlanır. Haz, aşk, cinsel isteklerin doğmasından sorumlu bir çok nörotransmitter olmasına karşın bunların en önemlisi DOPAMİN’dir. Dopaminerjik yolakların oluşturduğu çevrimler sayesinde haz duyma, ödüllendirme gibi mekanizmalar çalışır. Bağımlılık yapan davranışlarda da dopaminin büyük rolü olduğu anlaşılmıştır. Örneğin kumar oynama, pornografi bağımlılığı, aşırı alışveriş yapma ve tekrarlayan cinsel davranışlarda bulunma dopaminin kontrolü altındadır. Beyinde belli yerlerde dopaminin artması insanda bazı davranışlara karşı bağımlılık, aşırı cinsel istek ve davranış, anksiyete, hatta psikoz ve şizofreni bile yapar. Dopaminin belli bölgelerde azalması ise depresyon, hayattan zevk alamama, cinsel isteksizlik, ereksiyon güçlügü (ED) oluşturur.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

125

11 ORGAZMIN PSİKOLOJİSİ: BİR GARİP İKİLEM35 Acaba o nasıl bir süreç? Orgazm olan kadınlar neler hissediyorlar? Kimine göre zamanın durması... Kimine göre ölümün yakalanması, bazısına göre de ruhun boşluğa uçup gitmesi... Belki de bazı kadınlar aşkın bir bilinç halini yakalıyor orgazm olurken!.. ‘Patlayıcı tarzda gelen klitoral orgazmda kendimi bir tüy kadar hafif hissediyorum, bulutların üstünde uçuyorum, dans ediyorum; kasıklarım ve karnım başta olmak üzere tüm vücudum parmak uçlarına kadar kasılıyor. Sanki ruhum vücudumdan çıkıp kapkaranlık bir mutluluk ve huzur dehlizinde süzülüyor. İlişkiyle gelişen vajinal orgazmda da tüm sorunlardan uzaklaşıp adlandıramadığım bambaşka bir dünyaya varıyorum. Tabii orgazm olmamda kurmuş olduğum fantezilerin rolü çok 35

Orgazmik yüz ifadelerine ait bazı fotoğraflar Doug Lester’a ait http://www.distinctiveimages.com/Face/index.htm sitesinden izinle alınmıştır. Son erişim tarihi 16.04.2010.


126

Derin Sex

büyük, bunları ilişki sırasında da sürdürmem, orgazmlarımın gücünü kat kat artırıyor. Orgazm sırasında kafamda parlak ve bembeyaz bir ışık beliriyor, geldikçe geliyorum; dakikalarca durmaksızın geldiğimi hatırlarım. Karnımda kasıklarımda, vajinamda, tüm vücudumda sürekli kasılmalar gelişiyor. Hele G-Noktası diğerlerinden çok farklı en ufak bir uyarıyla adeta arkası arkasına depremler meydana geliyor; kısa bir süre sonra uyarıya tahammül edemiyorum; sanki aldığım hazzın gücünden vücudumdaki soyut bir barajın kapakları açılıyor; her tarafı büyük bir hızla sular basıyor. Vücudumun yanarcasına ısındığını hissediyorum. Tüm orgazmlarım beni çok rahatlatıyor, vücudumdan binlerce voltluk elektriksel bir yük boşalıyor kendimi daha arınmış, bilinçli ve zinde hissediyorum. Seksin ancak orgazmla bir bütün olabileceğine inanıyorum. Şimdiye dek hiçbir şey bilincimi ve algılarımı böylesine değiştirmedi.’


Ümit Sayın

Derin Sex

127

24 yaşında (1992 yılında), iktisat mezunu, bekâr ve kendi halinde bir Türk kızı aktarıyor bunları; anlattıkları Hemingway’in ‘Çanlar kimin için çalıyor’ romanında söylediklerinden çok daha yoğun bir duygulanımı dile getiriyor; yaşadıklarında, coşku, sınırsızlık ve alışılmamışlık var. Belki de diğer yazılarımda bahsettiğim ufukları zorluyor onun deneyimleri. Bence kadınların pek çoğu onun ne demek istediğini anlayabilir; öncelikle kendilerini rahat bırakmaları ve şartlanmışlıkların onlara öğrettiklerini tamamen kafalarından silmeleri gerekli. Cinsellik hiçbir kadın için kesin kalıplara konamaz ama Türkiye’de eğitimli insanlar arasında bile orgazmın tanımlanışı ve hissedilişi açısından büyük uçurumlar mevcut; bu ikilemin bir yanında orgazmı çok seyrek ve de kaprisli bir iki kasılma olarak algılayanlar, diğer yanında ise coşkularını ve duygulanımlarını sözcüklere dökemeyenler var. Batı’daki kadınlarında çok daha gelişmiş ve duyarlı olduğunu sanmayın! Onlar cinselliğe daha yeni adım attılar, kendilerini yeni tanıyorlar; önceleri bu işi erkeksiz de yapabileceklerini iddia ettilerse de erkeklere de ihtiyaçları olduğunu anladılar artık. Her ne kadar Taoist felsefeye körü körüne inanmasam da, sanki Yin (kadın enerjisi) ve Yang (erkek enerjisi) birbirlerini arayıp duruyor bir süre sonra, Hermes’in Afrodit’i aradığı gibi. Batı’da psikiyatrlar ancak 40 yıldır kadınlara “Orgazm olurken ne hissediyorsunuz? Mastürbasyon yaparken nasıl fanteziler kuruyorsunuz?” gibi sorular soruyorlar. Kadınların cinselliği hakkındaki geniş kapsamlı anketlerin sayısı da çok az ve bilimsellikleri tartışma götürür.


128

Derin Sex

Türkiye sosyoekonomik ve siyasi konumu itibariyle ne Batılı ülkelere benzemekte ne de Müslüman ülkelere. Türkiye’de ise Osmanlı kültürünün ve Arap kültürünün yaptırımlarının toplumun her katmanında kendini hissettirmesine karşın şu anda yüzbinlerce bilinçli kadının bağnazlıktan ve körü körüne itaatten kurtulmuş olduğunu varsayabilirsiniz; çünkü yaptığımız anketler ve raporlar bunu gösteriyor. Bu azımsanmayacak ve istendiğinde büyük bir güç oluşturacak bir sayı! Türkiye’nin kısa bir sürü sonra Batı standartlarına varacağını varsayalım, ama toplumsal yapının ve geleneklerin değişmesinin bayağı zaman alacağını sanırım. Katolik ahlakının Rönesans’dan bu yana bombardıman edilmesi Batılı kadınlara cinsel özgürlüklerini verdi, oysa Hristiyanlık ‘seks’ gibi iğrenç ve şeytani bir eylem sonucunda değil de, Tanrının kutsaması ile dünyaya gelmiş bir aziz tarafından kurulmuştu! Artık batılı pek çok kadın “Seksten daha iyi şey nedir?” sorusunu “Daha fazla seks” diye yanıtlıyor. Orgazm psikolojisi henüz tam anlamıyla aydınlatılmış bir konu değil, kadınların orgazm sırasında neler hissettiği hakkında elimizde çok az veri var; ayrıca cinsel özgürlük yeni deneyimleri de birlikte getiriyor ve yaşananların boyutları ve sınırları zamanla değişiyor. Orgazmın psikolojisine girmeden önce Kinsey, Hite, Redbook ve Cosmo Raporlarında orgazm hakkında belirtilen bazı bilgilerden bahsetmeli...


Ümit Sayın

Derin Sex

129

ORGAZM HAKKINDA Tıbbın kurucularından Galen latince ‘Triste est omne animal post coitum, praeter mulierum galumque’, yani “Horoz ile insan dişinin haricinde tüm hayvanlar cinsel ilişkiden sonra mutsuz olurlar,” demişti. Horozların eşlerinin neden mutlu olmadıkları hakkında en ufak bir fikrimiz yok ama insan dişisinin garip bir mutlulukla kendisinden geçtiğini herkes bilir. Batıda bunu yaşayamayan kadınlar % 2 civarında, % 20’si her ilişkide orgazm olabilirken % 69’u genellikle, %9’u ender olarak Galen’in, o zamanlarda gözlemlediği bu mutluluğa


130

Derin Sex

erişebiliyor. Türkiye’de ise bazı kadın dergilerini okuyan kadınların yaklaşık % 52’si her ilişkide veya ilişkilerinin büyük çoğunluğunda orgazm olabiliyor; gerçek oranın ise bundan çok daha düşük olduğunu tahmin ediyoruz! Cinselliği kırsal kesim daha mı kötü yaşıyor, ya da eğitim cinsel tepkileri olumlu etkiliyor mu; kesin bir şey söyleyemiyoruz. Psikiyatrlardan edindiğimiz tek bilgi Türkiye’de patlamaya hazır cinsel problemler olduğu. Batıda orgazm olan kadınların % 77’si art arda orgazmı da yaşıyor, bir sevişmede 11’den fazla orgazm olanlar ise % 6, çoğunluğu 2 ile 5 arasında orgazmla yetiniyor (% 65). Kadınların ancak üçte biri koitusla orgazm olabiliyorlar, çoğunluğu bir şekilde klitorislerinin uyarılmasını istiyor36. Kadınların % 90’ı ilk ilişkide orgazm olamıyor ve ilk ilişki % 89’unda 20 yaşından önce deneniyor. İlk eş % 64’ünde çıktıkları çocuk, % 16’sında ise yeni tanıştıkları biri; kocasının evine erkek eli değmemiş olarak gidenlerin oranı ise sadece % 4, erkekler de karılarını bakire görünce bayağı şaşırıyorlarmış37! Kinsey’in zamanlarındaki % 62’lik mastürbasyon yapma oranı, Hite zamanında % 82’ye, Cosmo zamanında ise % 89’a çıkmış. Bunların % 37’si ayda birkaç kez, % 25’i haftada birkaç kez, % 3’ü de her gün ‘şeytana uyuyorlar’! 36

Linda Wolfe, Cosmo Report, London: Corgi Books, 1983. S: 132-178. 37 Linda Wolfe, Cosmo Report, London: Corgi Books, 1983. S: 125-154; Shere Hite, Hite Report, 1974


Ümit Sayın

Derin Sex

131

Kinsey kadınların % 66’sının cinsel fantezileri olduğunu bulmuştu, ama artık % 97.5’uğunun cinsel fantezi kurduğu biliniyor. Kadınların % 7’si fantezilerinde tanıdıkların kişileri, % 38’i az tanıdıkları veya tanımadıkları kişileri hayal ediyorlar. En sık kurulan fanteziler lezbiyenlerde zor kullanılan seks, eşin değiştirilmesi, eski bir ilişkinin hatırlanması, sadomazohist düşler; heteroseksüel kadınlar arasında eşi değiştirme, güç kullanılması (tecavüz vb.), başkasını sevişirken seyretme ve grup seksi var38. Sadomazohizm fantezilerin ana temasında çok yaygın (yaklaşık % 15-20), ama gerçek hayatta ancak % 2-5 oranında bunu uygulayan var.

ORGAZMIN PSİKOLOJİK YÖNÜ Masters ve Johnson 487 kadında gözlemledikleri kadarıyla orgazmın psikolojik olarak algılanışını üç evreye ayırmışlardı. İlk evre klitoris kaynaklı pelvise ve karına yayılan ani bir şok tarzındaki yükselme, asılı kalma hissi ve aşırı duyarlılıkla başlamaktaydı. Daha sonra doğum yapma anındakine benzer dışarı doğru bir dolgunluk artışı hissediliyordu ve bu sırada ejakülasyon’un (boşalma) olduğunu iddia eden kadınları Dr. Masters pek ciddiye almamıştı, çünkü o zamanlarda kadınlarda da Skene bezlerinden (GNoktası) prostat salgısına benzer bir salgı geldiği bilinmiyordu.

38

William Masters, Homosexuality in Perspective, N.Y.: Bantam Books, 1982. S: 174-192.


132

Derin Sex

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

133

Bazen gözümün önüne dünyanın güzel manzaraları gelir, adeta orgazm anlarımda dünyayı dolaştığım hissini verir. Örneğin Japon kiraz bahçeleri, şelaleler, el değmemiş ormanlarda astral bir seyahat yapar gibi kayarım; gözlerimin önüne türlü manzaralar gelir. Yoğun bir odaklanma anı hatırlarım. Hiç benzer böyle bir bilinç haline girmedim. Seksi de en çok bilincimde böylesine bir değişiklik yarattığı için severim. Deneyler yapa yapa bu bilinç değişikliklerinde yeni tatlar almaya çalışırım. Yeni tatlar ve hazlar alana kadar değişik uyaranlar denerim. Bu herşey olabilir. Sınırım yoktur. Farklı cinsel nesneler geliştirmek bana her zaman yeni cinsellik kapıları açar, yeni algı kapıları. Büyük orgazmlarda dolana dolana adeta vücudumdan çıkarım. Bir depersonalizasyon hissi. Özellikle, dakikalarca (15-20 dk) süren orgazmlarımda kendimi tamamen kaybederim ve aldığım hazla dünyadan ayrılırım. Kendim olmam artık. Birleşme, bütün olma duygusu herşeye hakim olur. Hayvan olduğum, doğanın bir parçası gibi olduğum hissine de kapılırım. Orgazm anında içgüdülerim ve hayvansallığımla başbaşayımdır. Başım döner. Sevgilime sımsıkı tutunur, onu hayvanlaşıp parçalamak isterim. Hayvanlaşmak doğayla bütünleşmenin bir parçasıdır. Art arda 4-5 status (yaklaşık 30-50 küçük orgazm) yaşadıktan sonra zevkten pestil olmuş şekilde sakinleşirim ve sevgilime sarılıp bir süre öyle yatmak isterim. Orgazm olamamak bende bunalım yaratır. Saplantılarım, korkularım, tutarsızlıklarım artar; orgazmsızlık benim günlük yaşantımı çok olumsuz etkiler. Benim için önemli olan büyük orgazmlardır (statuslar), onlarsız seks ve hayat benim için


134

Derin Sex

anlamsız hale geliyor. Büyük orgazmlarda, gülümsediğim, kahkaha attığım, küfür ettiğim, son derece argo konuştuğum, ağza alınmadık laflar söylediğim olur. Bağırır, çığlık atar, bazen ağlarım; adeta acıyla zevk birbirine karışır. Büyük orgazmlar, kasılmalarla ve titremelerle başlar, önce vajinamda ve klitoris çevremde başlayan gıdıklanma tarzı hoş bir duygu, giderek kendini dairesel olarak dönen ve karnımda, rahim bölgemde gelişen bir tayfuna, bir fırtınaya bırakır. Derken, büyük kasılmalar başlar, karın kaslarımla birlikte durmaksızın uyarı sürdükçe, dakikalarca devam eder. Bu kasılmalara bütün vücudum eşlik eder. Ellerim ve ayaklarım kıvrılır, kendimi kontrol edemem adeta bir sara krizindeki gibi spontan gelişen kasılmalar ve gevşemeler birbirini takip eder. Kasılmaların yarım saat, hatta bir saate kadar uzadığını bilirim. Farklı fantezilerin bana anlatılması, kulağıma fısıldanması benim büyük orgazmlarımı tetikleyen şeylerdir. Bunların içinde herşey olabilir, sadomazohist fanteziler, kontrol edilme fantezileri öncelikle beni çok uyarır, ama sevgilimle bunların yenilerini keşfetmek için çaba harcarız. Bir kere büyük orgazmlar (15-20 küçük orgazmın olduğu statuslar) başlamışsa, her anlatılan beynimde yeni ve daha güçlü bir orgazmı tetikler. Öylece dalar giderim, yeni fantezilere. Sevişirken güçlü orgazm olmak için sevgilinle konuşmak çok önemli. Konuşurken, yeni cinsel dehlizler açabiliyorsun. Uzun süreli büyük orgazmlarda, penis içime ateşten bir kılıç gibi girer ve sanki beni dağlar, her tarafımı yakarak ısıtır. Hazla yakar. Her yeni sevgilimle yeni orgazmlar keşfediyorum. Yeni yeni


Ümit Sayın

Derin Sex

135

bir sürü farklı orgazmlar akın eder. Hepsinin çeşidi ve biçimi farklıdır. Dolayısıyla, her yıl orgazmlarım biraz daha güçlenerek ve farklılaşarak ilerliyor. Yeni boyutlar keşfediyorum. Bu boyutları arttırmak için de yeni sevgililerime uyarıcı gelecek herşeyi yapıyorum, beni poligamik sanmayın. Ben aşık olmadan birisiyle sevişemem, mesela son 1.5 yıldır, kimseyle ilişkim yoktu, yeni bir aşkım var. Hiç aldatmadım. Monogamik yaşarım. Aldatmayı veya aldatılmayı da hiç sevmem, kıskancımdır. Toplam şimdiye kadar 8-10 kişiyle birlikte oldum hepi topu. Ama diğer kadın arkadaşlarım içinde 100 erkeği yataktan geçirenler var, fakat hiçbirisi benim yaşadıklarımı yaşayamıyor, bir kaç orgazm olmak için herşeylerini vermeye hazırlar. Ben neden böyleyim? Hiç bilemiyorum. İyi, sağlam adamlara da rastladığımı da kabul etmek zorundayım. Anatomik ve fizyolojik yapımda da değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Mesela G-Noktamı bulmakta hiç zorlanmadım, kitaplardaki tarifi uygulayınca elimi atıp buldum. 16 yaşımdan itibaren aktif cinsel yaşantım var. Daha önce tarif ettiğim gibi beş çeşit farklı orgazm yaşamamın doğanın bana bahşettiği bir lütuf olduğunu düşünüyorum.’


136

Derin Sex


Ümit Sayın

Derin Sex

137

ORGAZMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Orgazmı güçlendiren en önemli afrodizyak aşk, çünkü hiçbir telkin insana aşık olduğu zaman gördüğü illüzyonları göstermiyor. Erkekleri birer cinsel haz nesnesi haline getirmemiş kadınlarda aşk orgazmın en güçlü katalizörü; fakat aşkın bir süre sonra ‘Büyük Yalnızlığa’ dönüşmesi cinselliğe tedavi edilmez ölçüde darbe vuruyor. Orgazmı olumsuz etkileyen bir faktör eşini kaybetme korkusu, evli ya da birlikte yaşayan kadınlar eşlerinin başka birisiyle birlikte olacağını ve onu kaybedeceklerini hissettikleri zaman garip bir anksiyeteye kapılıyorlar ve daha öncekine oranla daha az orgazm oluyorlar39.

39

Seymour Fisher, Understanding Female Orgasm, London: Penguin Books, 1977. S:48-107.


138

Derin Sex

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

139

12 CİNSEL HAZ NESNELERİ Cinsellik öğrenilebilen ve yönü tamamen değiştirilebilen bir olgu; kimi insanlara çok haz veren fikirler veya eylemler, kimi insanlarda hiçbir uyarım yapmıyor. Üstelik aynı cinsel nesne, farklı insanlarda subjektif algılamalara göre çok farklı yoğunlukta uyarılar neden oluyor. Öyleyse kişinin genetik yapısı, geçmişteki şartlandırılmaları ve şu andaki idraki ile ilgili bir kavram tanımlanmak zorunda.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


140

Derin Sex

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

141

13 CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI Cinsel fonksiyon bozuklukları günümüzde çok yaygın psikiyatrik bozukluklardır ve bunların tedavisi için 1960’lı yıllardan beri çok çeşitli yöntemler önerilmiştir40. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Amerikan toplumunda erkeklerin % 43’ünü, kadınların ise % 31’ini etkilemektedir.

KADINLARDA CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI Pek çok kadın cinselliğe ve sekse çeşitli amaçlarla yönelir. Erkeklerin veya kadınların sekse yönelmelerinin temel nedeni, haz arayışı, duygulanım arayışı, aşk, romantik arayışlar, fizyolojik tatmin ve rahatlama, yakınlık ve sevgi arayışıdır. Ama kadınlarda duygusal faktörler çok daha ağır basar, erkeklerde ise sadece cinsellik öğeleri daha hakimdir. Kadınların çoğu aşağıdaki nedenlerle cinsel ilişki arayışına girerler: 40

William Masters ve Virginia Johnson, Human Sexual Inadequacy, N.Y.: Bantam Books, 1981; Helen Singer Kaplan, The New Sex Therapy, London: Penguin Books, 1974; Bernie Zilbergeld, The New Male Sexuality, N.Y.: Bantam Books, 1992-1999. William Masters, Virginia Johnson, Robert C. Colodny, Human Sexuality, N.Y. : Harper-Collins, 1995.


142

Derin Sex

 

Duygusal yakınlık beklentisi. Kendini iyi hissetme duygusunun gelişmesi.  Ruhen ve bedenen gevşeme.  Kendilerinin arzulanabilir olduğunu görebilme.  Partnerlerini tatmin edebilme yetisinde olduklarını görme. Bir ilişkinin başlangıcında seks kadınlarda ön planda gelmez, ama cinsel uyarım sürecinde bu gerçekleşir. Cinsel uyarılma ve heyecanlanma süreci kadınlarda daha uzun sürede gelişir. Bu stimülasyonla (uyaran) kadınlarda genital konjesyon (kanlanma) oluşur; bu kanlanma ile de yavaş yavaş cinsel rahatlama arayışı başlar. Kadınlardaki cinsel uyarım çevrimi kadının ruhsal durumundan ve eşiyle olan ilişkisinden çok etkilenir. Yaşla birlikte bazı hormonların salınımı azalır ve cinsel istek de azalır. Cinsel uyarım çevrimi temelde üç süreçten geçer:  Uyarılma  Genital konjesyon (kanlanma)  Orgazm Östrojen ve androjen hormonları (testesteron) cinsel uyarılmada rol oynarlar. Androjen reseptörleri androjen reseptörleri üzerinden, östrojen reseptörleri östrojen reseptörleri üzerinden etki gösterirler. Menopozdan sonra yumurtalıklardaki östrojen üretimi çok azalır, androjen üretimi ise değişebilir. 40 yaşından itibaren böbrek üstü bezlerinden üretilen ve hem androjenlere, hem de östrojenlere dönüşen prohormonlar (örn. DHEAS)


Ümit Sayın

Derin Sex

143

da azalmaya başlar. Kadınlardaki cinsel istek azalmasının bu hormonlardaki azalma olup, olmadığı konusu belirsizdir. Beyin ayrıca kolesterolden bazı cinsellik hormonları (nörosteroidler) da üretir. Bu beyin hormonlarının cinsel uyarılmaya ne kadar etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Uyarılma, beyindeki duygulanım, kognisyon (tanıma), motivasyon, içgüdü ile ilgili alanların genital konjesyonu oluşturmak için koordine çalıştıkları bir olgudur. Dopamin ve melanokortin isimli nörotransmitterlerin etkili olduğu bir süreçtir. Sanıldığının aksine serotonin cinsel olarak inhibitör bir nörotransmitterdir, ama serotonin fazlalığında da, eksikliğinde de cinsel fonksiyon bozukluğu gelişebilir. GABA ve prolaktin de cinsel inhibitör maddelerdir. Genital Konjesyon, refleksle gelişen otonom sinir sinir sisteminin oluşturduğu bir yanıttır. Genital bölgelerdeki bazı yapıların kanla dolup şişmesi ve ıslanma süreçlerini doğurur. Vulva, klitoris, vajina çevresindeki arteriollerdeki düz kaslar gevşer ve damarlar genişler, bu damarlardan vajina epiteline transuda akışı olur. Bu ıslanmadan kadınlar her zaman haberdar olamazlar. Yaşlanma ile bu kan göllenmesi biraz azalırsa da erotik stimülana verilen yanıt azalmaz. Orgazmda, en yüksek heyecan ve haz yaşanır. Pelvik kaslar, vajina, rahim 0.8 saniyelik aralıklarla kasılır. Torakolumber sempatik boşalım etkisinde bir orgazm refleksi gelişir. Orgazm sırasında Prolaktin, ADH, Oksitosin, Endorfin (muhtemelen Enkefalin de) salınımı gerçekleşir ve


144

Derin Sex

kendini iyi hissetmek, yorgunluk, gevşeme gibi etkilerden bu maddeler sorumludur.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

145

14 FARKLI CİNSEL TERCİHLER: LEZBİYENLER VE HOMOSEKSÜELLER KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


146

Derin Sex

15 BDSM: 21. YÜZYILIN CİNSEL ÇILGINLIĞI


Ümit Sayın

Derin Sex

147

yaptı ‘O’. Fakat elleri arkasından bağlı olduğu ve bacaklarını birleştirmesine izin vermedikleri için çok rahatsızdı ‘O’. Geriye yaslanmasına izin verdiler; topuklarına koydu çıplak kalçalarını. - Bizim usullerimizi uygulamadınız mı ona? - Yo hayır? - Bağlayıp kırbaçlamadınız? - Hayır, hiç. Ama ‘O’... - Bak dostum, diye devam etti meçhul adam, onu gerçek anlamıyla kırbaçlamalısınız. Öyle okşar gibi değil, bazı kadınlar hoşlanırlar böyle yavaş kırbaçlanmaktan. Burada önemli olan zevk verme sınırın aşabilmektir; asıl amaç göz yaşı elde edebilmektir! Bu arada ‘O’yu kaldırdılar ellerini çözdüler. Belki direğe ya da duvara bağlayacaklardı kırbaçlamak için. Fakat içlerinden biri ‘O’yu arzuluyordu, onu hemen orada sevip okşamalıydı. Yeniden diz çöktürdüler ‘O’ya. Ensesinden bastırıp öne doğru eğdiler, yüzünün altına pufu dayadılar. Kalçaları açıkta kalmıştı. İlk yaklaşan ‘O’yu arzuladığını söyleyen adam oldu. Sonra ikincisi derken üçüncüsü, dördüncüsü bir biçimde içine girdi ‘O’nun, bu sapık adamdan kurtulunca kendinin yere atmak istedi, bitmişti. Fakat yüzüne iki bacağın değdiğini gördü. Bir el çenesini kavradı, yukarı kaldırdı ve kırbacıyla dişlerini araladı, baş parmağını ağzından içeri sokup çıkardı. Ona ne yapması gerektiğini biliyordu ‘O’............”.


148

Derin Sex

Okuduğunuz bölüm sadomazohist literatürün ünlü klasiği “O’nun Hikayesi”nden alındı41. Bazılarının J. Paul Sartre ile Simon de Beauvoir’ın takma isimle yazdığını iddia ettikleri kitap Pauline Reage imzasını taşıyor. Reage, ‘O’yu Roissy isimli bir şatoda kendi ‘alt kültürlerine’ göre eğittirip, garip ve sapmış bazı ilişkilerin içine atıyor. Erkeklerin her türlü değişik isteklerini yerine getirmesini öğrenen ‘O’ fantezisel anlamda bir mazohizm efsanesi çiziyor; onun için erkeklere veya kadınlara sunulmak, kırbaçlanmak, aşağılanmak, gizli kalması gereken her şeyinin uluorta teşhir edilmesi, vücudunun erkekler veya kadınlar tarafından istenilen biçimde kullanılması günlük hayatının doğal parçası. Kendisi olmadığını ve vücudunun başkalarına ait olduğunu öğrenmesi eğitiminin (?) temel kuralı. “ ‘O’nun Hikayesi”, ağdalı bir felsefeye işliyor sadomazohizmi (SM); erkeklerin saldırısına uğradıktan ve kırbaçlandıktan sonra ‘O’nun psikolojik durumunu ve varoluş sorunu hakkındaki düşüncelerini işleyen dil yer yer Sartre’ın üslubunu hatırlatmıyor değil. Simon de Beauvoir’ın “Sade’ı yakmalı mı?” isimli makalesinde Sade için yaptığı savunmalar, bu feminist yazarın sadomazohizmi (SM) pek dışlamadığını vurguluyor. “ ‘O’nun Hikayesi”nin bu iki yazar arasındaki ilişkiyi anlattığı dedikodusu bir zamanlar Paris’i kasıp kavurmuştu, fakat genel yaşam biçimleri ve felsefeleri ele alındığında bu pek doğru olmasa gerek, olsa olsa en fazla onlar için

41

Pauline Reage, O’nun Hikayesi, İstanbul:Chivi Yazıları, 2002.


Ümit Sayın

Derin Sex

149

sadece öylesine kurulmuş eğlendirici bir fanteziydi “ ‘O’nun Hikayesi”...

SADİZM VE MAZOHİZM Sadizm ve mazohizm Kraft Ebbing tarafından 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında isimlendirilmiş42, fakat var oluşu insanlık tarihi kadar eski; belki de kökenleri insanlık tarihinden de öncelere dayanıyor. Sadizm kelimesi Donatien Alphonse – Françoise de Sade’dan (Marquis de Sade, 1740-1814) gelmekte, bu şahıs soylu bir Fransız ailesinin mirasyedi bir çocuğu, hayatının önemli bir kısmını yazdığı romanlar yüzünden hapiste geçirmiş. Romanlarında sodomi, kadınların rahiplerce acımasızca esir edilişi ve kırbaçlanışı, cinsel cinayetler ve daha bir sürü sapış yer almakta; Justine ve Juliette, Erdemle 42

Kraft Ebbing, Psychopatia Sexualis, 1899.


150

Derin Sex

Kırbaçlanan Kadın, Yatakodasında Felsefe, Sodom’un 120 Günü ünlü kitapları. ‘Sodom’un 120 Günü’ Passolini tarafından filme çekilip, 70’li yıllarda olaylar yaratmış ve pek çok ülkede yasaklanmıştı. Bir keresinde De Sade genç bir fahişeye kantaridin içeren bir şarap ikram ederek onun zehirlenmesine yol açmış ve bu nedenle hapis cezasına mahkum edilmiş, fakat kaçmaya başarmış. Aslında romanlarda yazdıklarını kadınların üstünde pek uygulamamış. Bugün Amerika’da kayıtlara göre her üç dakikada bir kadına tecavüz edildiğine (yılda 160 000 kadın) ve bu kadınların çoğuna dayak atıldığına göre aslında sadizmin küçümsenmeyecek düzeyde olduğu ve De Sade ile kıyaslanmayacak kadar patolojik ruh yapısına sahip insanların aramızda dolaştığı unutulmamalı. Sadizm’in psikiyatrideki tanımı bir başka canlıya (veya nesneye) zihinsel veya fiziksel acı ve mutsuzluk vererek cinsel zevk alınması ve cinsel tatminin ancak bu yoldan sağlanabilmesi. Bir psikiyatrik sınıflandırma olan DSM-IV’de ve DSMV’te paraphilialar sınıflanmasında tanımlanmış.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

151

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ. Sade’ı yakmalı! Çünkü 21. yüzyıla girdiğimizde artık SM günümüzde birkaç kişi arasında oynanan sıradan bir cinsel oyun olmaktan çıkmış durumda. SM alt kültüründe insanlara çok acımasız işkenceler yapılıyor ve kontrol edenler bir süre sonra kontrol edilenlerin inisiyatiflerini tamamen hiçe sayıyorlar. Bu konuda dev gibi bir endüstri ve beyaz-siyah-sarı kadın ticareti kapitalini sürekli artırıyor. Porno filmler bu konuya eğiliyor ve milyarca dolarlık bir pazar oluşturuyorlar. Porno film şirketleri artık normal filmlerden çok BDSM porno filmi çeviriyor, çünkü insanlardan talep bu yönde gelişmiş durumda; insanlar her gün daha fazla bu filmleri izleyerek sadistleşiyorlar. Porno filmler gerçek kurban törenlerin göstermeye, turizm şirketleri balta girmemiş ormanlarda gerçek insan avları düzenlemeye başlıyorlar. Küçük çocuklar ve hamile kadınlar filmlerde sadist eylemlere tabi tutuluyor, hiç akla gelmedik sapışlar uluorta sergileniyor. Yayınlarla ve artık internetle bu yönelimler toplumun her katmanına ulaşıyor, kriminal yapısı olan erkek veya kadınlar bir anlık haz için türlü cinsel işkenceler yapmaya ve


152

Derin Sex

cinayetler işlemeye başlıyorlar. Kısacası Romalıların ‘arena’ tutkusu tüm insanlığa yayılıyor. Karşısındakine haz vermeye yönelik varyasyonal ve fantezi düzeyindeki BDSM, sadece öyle kalsa sorun yok ama 21. yüzyılda sadomazohizm doğal ve günlük bir cinsel davranış ve yaşam biçimi olma yolunda hızla ilerliyor; çok geç kalmadan bu konuda gerekli önlemler mutlaka alınmalı...


Ümit Sayın

Derin Sex

153

16 HİPERSEKSÜEL KADINLAR VE FRİJİD KADINLAR Toplumlarda ekonomik özgürlük geliştikçe, kadınların oynadıkları roller ve erkeklerden beklentileri de değişiyor. Cinselliği alabildiğine rahat yaşayan kadınların bir süre sonra sınır tanımaz hale gelişleri artık erkekleri bayağı korkutmaya başladı. Bu sınırları zorlama ve cinselliği abartma ‘hiperseksüaliteye’ kadar gidip, bazı erkeklerin ‘düşlerindeki kadın imajlarının’ gerçekleşmesine yol açıyor. Nasıl acaba bu kadınların dünyaya ve erkeklere bakışı, cinselliği nasıl yaşıyorlar ya da bunun tam tersi olan frijid kadınlar nasıl? Nedir kadınları hiperseksüel veya frijid yapan? Hiperseksüelitenin sınırları neler, normal cinsellik ne? Hiperseksüel kadınlar farklı bir cinsellik bilincindeler mi ?


154

Derin Sex

Hiperseksüalite, cinselliğe doyamama, normal (-her ne ise-) cinsellikle yetinemeyip saplantılı bir biçimde cinselliğe yönelme, art arda cinsel tatmin olmayı arama ve vaktin büyük çoğunluğunu bu ‘haz bağımlılığına’ (!) ayırmak olarak tanımlanıyor. Eski kitaplarda geçen ‘nemfoman’ terimi ise daha ziyade cinsel yönden tatmin olamadığı için sürekli yeni arayışlara giren ve saplantılı bir biçimde önüne gelen erkeklerle birlikte olan kadınlar için kullanılan bir terim. ‘Emmanuel’ filimlerindeki Slyvia Christel’in, ‘Temel İçgüdü’ filmindeki Sharon Stone’un, ‘Postacı Kapıyı İki Kere Çalar’ filmindeki Jessica Lange’ın, ‘Tanık Vücutlar’ filmindeki Madonna’nın canlandırdıkları roller hep hiperseksüel kadınlara ait.


Ümit Sayın

Derin Sex

155

Cinsellik aslında eroin gibi bağımlılık yaratan bir olgu, son yapılan bilimsel çalışmalar, orgazmın ve cinsel hazzın nörokimyasının eroin bağımlılığından farklı olmadığını ortaya koydu 43. Dev ilaç şirketleri bu bilgilerden yola çıkarak ‘Orgazm Hapları’ araştırmaya bile başladı! Hollandalı araştırmacı Gert Holstage, eroin enjekte eden erkeklerle, orgazm olan erkeklerin beyinlerini görüntüleme teknikleriyle karşılaştırdı ve benzer şeyler buldu. Teoriye göre, herkes cinselliğe bağımlı ve bu bağımlılık artabilir; cinsellik bağımlılığının temelinde de daha önce bahsettiğimiz dopamin-prolaktin-testesteronendorfin gibi nörotransmitterlerin veya nörotransmitter gibi davranan, onları etkileyen maddelerin hassas dengesi var.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.

43

http://www.reuniting.info/science/orgasm_pill_sex_addiction_h olstege_all_in_the_mind son erişim tarihi 05.05.2010.


156

Derin Sex

17 CİNSELLİKTE YAŞANAN GARİPLİKLER Cinsellik öğrenilen bir olgu olduğu için her toplum veya alt kültür kendi bünyesine uygun bir biçimde cinsel davranışı insanlara empoze etmekte ve cinsel davranışlar birbirinden çok farklı tablolarla ve şartlanmalarla ortaya çıkmakta.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

157

18 AFRODİZYAKLAR Afrodizyak, ‘Cinsel istekleri, cinsel hazzı artırıcı ve cinsel performansı geliştirici ’ anlamına gelmektedir44. Bazı besinler veya kimyasal maddeler ve uyarıcılar cinsel hazzı çeşitli mekanizmalarla artırırlar, bazıları ise cinselliğin uzatılmasına yardımcı olurlar. Örneğin Viagra kan göllenmesini artırarak erkeklerde cinselliğin uzatılmasını sağlar. Kadınlar için geliştirilmekte olan benzer ilaçlar da pelvisde kan göllenmesinin artmasına yol açmaktadırlar. Artık bilim adamları daha da ileri gidererek bir ‘orgazm hapının’ peşindeler; elde edilen verilere bakılırsa 5-10 yıl içinde bu hapı bulmaları büyük olasılık45! Beyindeki 44

Kullanılan kaynaklar; A.Y. Leung, Encyclopedia of Common Natural Ingredients, New York, 1980; Martindale: The Extra Pharmacopoeia, London: Pharmaceutical Press, 1977; C. F.Millspaug, American Medicinal Plants. New York: Dover Publications, 1974; Abraham Morgentaler, The Viagra Myth: The Surprising Impact on Love and Relationships, London: Wiley Books, 2003; N. Stayanov Tıbbi Bitkilerimizi Değerlendirelim, Çev. Barsi Makaklı, İstanbul: Akgün Yayınevi, 1982; V.E. Tyler, et al, Pharmacognosy, 7th Edition, Philadelphia: Lea & Febiger, 1976; Westheimer Ruth, Kaplan Steven, Power : The Ultimate Aphrodisiac, National Book Network, 2001. 45

http://www.reuniting.info/science/orgasm_pill_sex_addiction_h olstege_all_in_the_mind son erişim tarihi 05.05.2010


158

Derin Sex

dopamin salınımını değiştirecek bu hapın tek yan etkisi metamfetamin gibi insanlarda psikoz açığa çıkarabilecek potansiyellere de sahip olması! Afrodizyak terimi Yunanlıların aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’ten adını almıştır. Bu terim, ilkçağlardan beri cinsel uyarımı veya performansı artıran hemen herşeyi tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Eski çağlarda gerek yüzeyden sürülen gerekse içilen afrodizyaklar genellikle bitkiler, doğal kaynaklar veya baharatlar kullanılarak üretilmiştir. Afrodizyak üretiminde en yaygın olarak kullanılan katkı maddeleri GİNSENG kökü, bitki poleni, kükürt, tarçın, zencefil, sedir tohumu, deniz yosunları, çamın iğne yaprakları, kömür tozu ve çeşitli mantarlardır. Afrodizyak kullanımının tarihi geçmişi çok eski zamanlara, ilkçağlara kadar uzanmaktadır. Çinliler gergedan boynuzunu bile bu amaç için kullanmışlardır. Güney Amerika yerlileri cinsel potansiyeli artırmak vb. amaçlarla Sarsaparilla bitkisini kullanmışlardır. Asya’da kullanılan Asafetida isimli kokulu bitkinin cinsel hazzı arttırdığından bahsedilmiştir. Mandragora (Mandrake otu) bitkisinin kökü Orta Çağda iktidarsızlık tedavisinde kullanılmıştır. Yiyecekler içinde ise, bifteğin, soğanın, yumurta akının, istiridyenin, her çeşit baharatın, balın, arı sütünün , polenin ve daha çeşitli pek çok doğal besin maddesinin afrodizyak etki yaptığı iddia edilmiş; bazı besinlerin içlerinde erkeklik ve kadınlık hormonları taşıdıkları söylenmiştir. Oysaki bu hormonlar midede hazmedilebilmekte ve dolayısıyla etkilerini tamamen yitirmektedirler.


Ümit Sayın

Derin Sex

159

Hormonlar protein yapısındadırlar ve sindirim sisteminde parçalanıp amino asitlerine ayrılırlar. Afrodizyak anlamında kullanılan doğal, bitkisel ürünlerin pazar alanları gün geçtikçe artmakta ve bu ürünler için yeni pazar imkanları yaratılmaktadır. Özellikle yeni bazı ilaçlar ve sentetik maddeler pek çok şirketi milyarder yapmıştır. ‘VİAGRA Olayında’ görüldüğü gibi Pfizer gibi şirketler milyarlarca doları bu konuda tek bir ilaca gömmüşler ve şirketlerini tehlikeye atmak pahasına da olsa afrodizyak konusundaki araştırmalarını sürdürmüşlerdir. Bu konudaki pazar çok açıktır. Türkiye’de ise yıllardır kullanılan padişah macunu, mesir macunu veya diğer afrodizyak bitkiler hakkında hiç detaylı bir araştırma yapılmamıştır.


160

Derin Sex

TÜRK İCADI PADİŞAH MACUNU NE KADAR BİLİMSEL? Yüzyıllardır Osmanlılardan beri kullanılan padişah macunlarının bilimsellik değerini araştırmıştık, bu konuda elde sıfır düzeyinde bilimsel bilgi olduğu sonucuna vardık. Yaklaşık 10-15 milyon TL’ye satılmakta olan padişah macunlarının çoğunun üzerinde 41 çeşit baharat olduğundan, bazılarının ise 7 ile 15 çeşit özel bitkiden üretildiğini söylemesine karşı bu konuda hiç bir detaylı kanıta rastlayamadık. Bu baharatların ne olduğunu keşfetmek imkansız olduğu gibi, gerçekten de 41 çeşit baharat olup olmadığının da kimse tarafından test edilmediğini gördük. Hiç bir prospektüs veya terkip bulamadık. Ana katkı maddesinin yapay bal olduğunu tesbit ettiğimiz macunlarda sertleştirici başka katkı maddelerinin olduğu aşikardı. Ayrıca bazı baharatların ve bitki köklerinin afrodizyak etkiye sahip olduğunu tıp literatüründe saptamamıza rağmen (Arının topladığı ve işlediği polen, Ginseng kökü, Yohimbin içeren Yohimbee ağacının kabuğu vb), Türkiye’de macunlarda kullanılan bitkilerin veya baharatların nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlamakta güçlük çektik. Bu konuda aktarlar veya baharatçılar son derece ‘top secret’ bir iş yapıyormuşcasına ‘esrarengiz bilgilerini’ gizlemeye çalıştılar; büyük olasılıkla kendileri de bir şey bilmiyorlardı, çünkü padişah macunu üreten 5-6 firmanın dışında firma yoktu! Bu macunların etkisinin PLACEBO etkisi olması ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna vardık; yani insanların bu macunları afrodizyak varsayarak


Ümit Sayın

Derin Sex

161

yedikleri, bu varsayıma kendi hayal güçlerini de kattıkları gerçeğin bir parçasıdır.

DOĞAL BESİNLER: ZENGİN BESİN KAYNAĞI Yemeklere baharat olarak katılan ya da balla karıştırılarak yenilen zencefilin afrodizyak etki yarattığı söylenmektedir. Sağlıklı bir cinsellik için karanfil, tarçın, ısırgan otu, fesleğen, çakşır kökü, kişniş daha birçok baharatın ve bitkinin karıştırılarak ya da ayrı ayrı tüketilmesinin fayda sağlayacağı iddia edilmektedir.


162

Derin Sex

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

163


164

Derin Sex

19 BEYİN KİMYASINDA CİNSELLİĞİ YAKALAYANLAR İnsanlar bitkilerdeki gizemli güçleri keşfettikleri günlerden beri bitkilerin kimyası insan kimyasını değiştirmek için kullanılmış. Bazen cinsel esrime, bazen de bir erme yöntemi olarak insanlar kendi beyin kimyalarını yapay olarak değiştirip durmuşlar... Düşünce, haz ve cinsel davranış beynin ürettiği biyokimyasal patlamalar; artık biliniyor ki sinirlerdeki ve beyindeki iletimi sağlayan bazı kimyasal maddeler (nörotransmiterler) kişilikten tutun da, belleğe kadar hemen tüm beyin işlevlerini yönetiyor. Nörobilim konusunda son 30 yılda bulunanlar, 21. yüzyılda beyin kimyasının tamamen insanoğlunun kontrolü altına geçeceğini gösteriyor. Bu bilgiler insanlığın yararına da kullanılabilir, onlara çok tehlikeli bir gelecek de sunabilir. Beyin kimyasının yönetilmesi çift taraflı bir madalyon. LSD’nin akut şizofreni, amfetaminin akut paranoya oluşturması bu ileti sağlayıcı maddelerin (nörotransmitterlerin) miktarlarını belirli yerlerde değiştirmelerine bağlı. Ruhsal patolojilerin (anormalliklerin) biyokimyasal temellere oturtulması ruh hastalıklarını “sadece” psikanaliz ile tedavi etmeye çalışanları ve Freudçuları biraz hayal


Ümit Sayın

Derin Sex

165

kırıklığına uğratmasına rağmen onların eline çok güçlü bir silah da veriyor. Bu silah beyin kimyasını kontrol etme gücü! Beyin kimyası değiştirilecek bilinç şu anda olduğundan çok daha farklı boyutlara getirilebilir. Zaten bu konuda başta merkez ABD olmak üzere çok detaylı çalışmalar istihbarat örgütleri tarafından yapılmış. Zihin kontrolü, toplumsal kontrol çalışmaları buna verilebilecek örneklerden46.

46

Detaylı bilgi için bkz. Colin Ross, CIA Doctors, Texas: Manitou Publications, 2006; Ümit Sayın, Gizli Örgütler, 11 Eylül ve Büyük Ortadoğu Projesi, 4. Genişletilmiş baskı, İstanbul:Neden Kitap, 2006; Ümit Sayın, Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerçekler, 4. Genişletilmiş baskı, İstanbul: Neden Kitap, 2006; Ümit Sayın, Dünyayı Yöneten Gizli Güçler, İstanbul:Neden Kitap, 2007. John Marks, Search for Manchurian Candidate, N.Y.: W.W. Norton Company, 1979; Jim Keith, Mind Control-World Control: Encyclopedia of Mind Control, İllinois: Adventures Unlimited Press, 1997; Jim Keith, Secret and Suppressed: Banned Ideas and Hidden History, Portland-Oregon: Feral House, 1993; Alex Constantine, Virtual Government: CIA Mind Control Operations in America, California: Feral House, 1997; Kai Bashir, Mind Control within the United States, 1997; Ümit Sayın, Gizli Hükümetler, Gizli Projeler ve Kara Bilim, Bilim ve Ütopya, Mart 1998; Ümit Sayın, CIA İstihbarat Örgütleri ve Zihin Kontrolü, Bilim ve Ütopya, Şubat 1997; Ümit Sayın, İstihbarat Örgütleri ve Kara Bilim, Bilim ve Ütopya, Ağustos 1997.


166

Derin Sex

İnsanlar beyinlerindeki kimyasal yolculuğa yüzyıllar önce ‘sihirli mantarları’ yiyerek başladılar. Meskalin (Peyotee) veya psilosibin (Magic mushroom, sihirli mantar) gibi maddeleri içeren bu kaktüsler veya mantar insanlara bambaşka bir algı aleminin kapılarını açtılar. Büyü sırasında ve ayinlerde meskalinin etkisi insanlarda hazzın, cinselliğin ve dış dünyanın çok farklı algılanmasına yol açtı. Yüzyıllar boyu gizli evrenlere dalan insanlar oturdukları yerden evrenin yapısıyla ilgili pek çok gerçeğe ulaştıklarını sandılar, halbuki ulaştıkları sadece sinir hücrelerinin bazı gerçekleri onların bilincine farklı yansıtmasıydı. Örneğin Yaque Kızılderilerine ait bir gerçeği bulma yöntemi kullandığını iddia eden Carlos Castenada, peyotee isimli kaktüslerdeki meskalin aracılığıyla dünyaya ait bazı gerçeklikleri keşfettiğini iddia etti ve ‘best seller’ olan kitaplarını yazdı. Bu yöntem ona Don Juan isimli bir Kızılderili şaman tarafından


Ümit Sayın

Derin Sex

167

öğretilmişti ve yüzyıllardır bu tür maddeleri deneyerek ‘ermek’ şaman geleniğinin bir parçasıydı. Benzer şekilde Afrika’da Gabon’da, Tabernanthe Iboga isimli bir ağaç kökünü dinsel törenlerinde kullanan Afrikalılar, şaman törenlerinde bu köklerin içindeki İbogain isimli maddenin onlarda oluşturduğu 2 günlük bir farklı bilinç halinin (altered states of consciousness) etkisinde atalarının ruhlarıyla temasa geçiyor ve bu dünyaya ait bilgiler alıyorlardı. İbogain’in daha sonra Eroin bağımlılığını tedavi edebileceği de ortaya çıktı ve eski bir hippi olan Howard Lotsof tarafından bu maddenin eroin, alkol, kokain, nikotin bağımlılığında tedavi edici etkileri konusunda Amerikan patent ofisinden patent alındı; Amerikan Sağlık Teşkilatı da (NIH) İbogain’in bu bağımlılıklarda etkisini araştırdı ve kabul etti47.

47

P. Popik, R.T. Layer ve P. Skolnick, 100 years of İbogaine, Pharmacological Reviews, 47:235-253, 1995.


168

Derin Sex

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

169

20 CİNSEL POTANSİYEL ERKEKLERDE VE KADINLARDA NASIL ARTTIRILIR? Kadınlarda ve erkeklerde cinsel potansiyelin arttırılabileceğinden bahsetmiştik. Bu konuda özellikle Amerika’da 1970’lerden beri türlü programlar ve workshoplar uygulama içinde ve insanlara daha güçlü ve daha iyi nasıl cinsel tepkileri şekillenebileceği kurslarla ders programlarıyla anlatılmakta. Bu kitapta ele alınan bilgilerden yola çıkarak kadınların ve erkelerin cinsel potansiyellerinin nasıl güçlendirebileceklerini özetlersek:


170

Derin Sex

KADINLAR İÇİN KENDİ ANATOMİNİZİ VE FİZYOLOJİNİZİ KEŞFEDİN

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

171

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.

KAYNAKÇA KİTAPLAR Bashir Kai, Mind Control within the United States, 1997. Bechtel Stefan & Laurence Roy Stains, Sex: A Man’s Guide, N.Y.: Berkley Books, 1998. Bessy Maurice, A Pictorial History of Magic and the Supernatural, London: Spring Books, 1972. Brame Loria G., William D. Brame ve John Jacobs, Different Loving, N.Y.: Villard, 1996. Brand Clavel, The Kinky Crowd, London: Luxor Press, 1970. Britten Bryce, The Love Muscle: Every Woman’s Guide to Intensifying Sexual Pleasure, N.Y.: Signet Books, 1983.


172

Derin Sex

Brryant C., Deviancy and Social Proscription, N.Y.: Human Sciences Press,1982. Buckland Raymond, Buckland’s Complete Book of Witchcraft, Minnesota: Llewllyn Publications, 1989. Chalker Rebecca, Klitorisin Sırrı: Parmak Ucunuzdaki Gizli Dünya, Çev. Senem Onan, İst: Aura Kitapları, 2004. Chang Jolan, Taocu Sevişme ve Seks, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1985. Chang Jolan, Sevişen Çiftlere Taocu Sevişme, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1991. Chia Mantak ve Douglas Abrams, The Multi Orgasmic Man, San Fransisco: Harper Collins, 1996. Chia Mantak ve Maneewan Chia, Kadınlar İçin Taocu Sevişmenin Sırları, İst.: Dharma, 2. basım, 2003. Chia Mantak ve Michael Winn, Erkekler İçin Taocu Sevişme Sırları, İst.: Dharma, 2001. Constantine Alex, Virtual Government: CIA Mind Control Operations in America, California: Feral House, 1997. Cooper William, Behold A Pale Horse, Arizona: Light Technology Publishing, 1991. Crowley Aleister, Magick: In Theory and Practice, Oxford: Castle Books, 1991. de Givry Grillot, Witchcraft, Magic and Alchemy, New York: Dover Publications, 1971.


Ümit Sayın

Derin Sex

173

Drury Nevill, Magic and Witchcraft:From Shamanism to the Technopagans, London: Thames and Hudson, 2003. Ebbing Kraft, Psychopatia Sexualis, 1899. Ekşi Aysel, Gençlerimiz ve Sorunları, İstanbul: İ.Ü. Yayınları, 1982. Escapa Roy, Bizzare Sex, London: Grafton Books, 1989.

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


174

Derin Sex

İNDEKS

KESİLDİ… BU BÖLÜMÜN BU KISMININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN BİR ADET “DERİN SEKS” KİTABI ALINIZ VEYA YAKINDA GÖSTERECEĞİMİZ ADRESTEN YARI FİYATINA DOWNLOAD EDİNİZ.


Ümit Sayın

Derin Sex

14 TANITIMLAR

175


176

Derin Sex

TANITIM 1: WORKSHOPLAR HOLİSTİK NEO-TANTRA VE ESR (Artırılmış Cinsel Doyum) WORKHOPLARI “Holistik Neo-Tantra ve ESR Workshopları” kadınlara ve erkeklere (ayrı ya da karışık) verilen 3 modülden veya basamaktan oluşan workshoplardır. Kadınlar için ayrıca bir dördüncü modül daha vardır. Neo Tantra workshoplarının amacı kadınların ve erkeklerin kendilerinin ve birbirlerinin vücutlarını daha iyi tanıyarak; duygularını, beyin kimyalarını, vücut kimyalarını, psikolojilerini daha iyi anlamaları; birbirine daha fazla haz vererek; daha doyum ve mutluluk içinde bir birlikteliği paylaşmalarını sağlamaktır. Bu workshoplarda ESR (Artırılmış Cinsel Doyum) da öğretilmektedir. Birinci Neo-Tantra Workshopı bir gün (Cumartesi veya Pazar), toplam 8-9 saat; ikinci ve üçüncü Neo-Tantra Workshopları ikişer gündür (her workshop toplam 18 saat). Her workshopı alabilmek için bir önceki workshopı daha önceden almış olmak gerekir. Her bir workshop arasında en az 2 ay süre olmalıdır ve workshoplarda öğretilen pratik bilgiler ve egzersizler 2 ay süreyle uygulanmalıdır. Tüm workshopların bitiminde kişilere katılım ve “Neo-Tantra Sertifikası” verilir. Ayrıca Tantra eğitmeni yetiştirmek için beş modülden oluşan veya beş basamaklı ayrı bir workshop serisi daha vardır. Bu Eğitmen workshoplarının her biri Cuma-Cumartesi-Pazar olmak üzere 2.5 gündür (22 saat). Beş Tantra Eğitmen workshopını bitiren kişilere Tantra Eğitmeni sertifikası verilir. Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi: http://www.tantraakademi.com iletişim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollamalıdırlar: İsim-Soyad: Meslek: Eğitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katılınmak istenen dönem veya tarih: Web sitesi (varsa): Diğer iletişim yolları:


Ümit Sayın

Derin Sex

177

TANTRA Tantra kelimesi ‘tan’ kökünden gelir; ‘uzanmak’, ‘devam etmek’, ‘çoğalmak’ anlamlarına gelir. Tantra ‘bilgiyi geliştiren, çoğaltan’ anlamında kullanılır. Tantra felsefesinin Vedik yazıtlarda 2. yüzyıldan beri kullanıldığı söylenmektedir. Budizmin ve Hinduizmin bir kolu olarak doğmuştur. Tantra’da hedef vücudun haz alma yeteneklerinin yok edilmesi yerine, bilenerek ve en üst hazlara ulaşarak, bilincin aşılmasıdır. Tantra, meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, içsel bağımsızlığın sağlanması gibi pek çok unsuru içinde barındırır. Özellikle 2. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında temel felsefesi ve yöntemleri geliştirilmiştir. Tantra cinselliğin hem erkekte, hem de kadında çok farklı boyutlarda yaşanmasını amaçlayan bir düşünce, eylem ve esrime sistemidir. Bu günkü modern tıbbın ve modern cinsellik teorilerinin ulaştığı noktada, 1500 yıl önce Tantristlerin cinsellikle ilgili pek çok gerçeği gördüklerine, deneyimlediklerine şahit oluyoruz. Bugün bilim son 50 yılda insan cinselliği ile ilgili pek çok farklı gerçek keşfetmiştir. Modern seks terapisi bile Tantra’dan ve Tantrik cinsellikten çok şey öğrenmiş ve bunu uygulamaya koymuştur. Örneğin Masters & Johnson’ın uyguladıkları ‘sensate focus’ (dokunmaya odaklanma) egzersizleri eski Hint ve Tantra geleneklerinden alınmıştır. NEO TANTRA Batı bilimi ve uygulamalarıyla eski Hint ve Tantra geleneklerinin birleştirilmesi sonucunda sentezi yapılmış yeni uygulamalar ve felsefeler bütünüdür. Bugün Avrupa ve ABD’de binlerce Tantra okulu, eğitim atölyesi ve workshop’ı bulunmaktadır. Neo-Tantra’nın hedefi insanlara bedenleri ve cinsellikleriyle ilgili unutmuş oldukları ve ayırdına varamadıkları bazı unsurları ve hazları hatırlatmak, tekrar yaşatmaktır. Neo-Tantra’da, klasik Tantraya oranla cinsellik eğitimine ve cinsellikle ilgili bilgilere ağırlık verilir. Tantrik cinselliğin temelinde şu öğeler vardır: Meditasyon (bilincin ve şu anın ayırdındalığını sağlama, parasempatik ve sempatik otonom sinir sistemleri üzerinde kontrol sağlayabilme) Yoga (Hatha Yoga, vücudun kas sistemini ve beyin-vücut bütünlüğünü sağlayabilme) Nefes egzersizleri (doğru nefes almayı öğrenmek)


178

Derin Sex

Pelvis egzersizleri Doğru yaşamak (kendiyle barışık, tutarlı ve beden/zihin uyumunu sağlayarak yaşamak) Cinsel potansiyeli geliştirmek. Cinselliği ve orgazmı bilinen boyutların çok üzerinde yaşamak. Cinselliği kutsal bir tören olarak yaşayabilmek. Sanıldığının aksine Tantra kuramlarının temelinde sınırsız ve rastgele seks yaşama yoktur, cinselliği doğru yaşama vardır. Pek çok Tantrist kendi derin felsefelerinin de bir ürünü olarak monogamik (tek eşli) bir yaşam sürmektedirler. Eşlerin birbirlerine karşı son derece saygılı ve verici olması, cinselliği kutsal bir esrime töreni olarak yaşaması, cinsellikte ortaya çıkarılabilecek potansiyellerin ayırdına varmaları Tantrik cinselliğin özünde olan bir gerçekliktir. Tantrik cinsellik veya Neo-Tantra bugün Batı’da gözlemlenen ve insanları daha çok yanlızlaştırıp, depresyona sokan aşırı cinsel yozlaşmaya karşı çıkar. Örneğin eşlerin birbirini aldatması, rastgele cinsellik yaşaması, sürekli partner değiştirmesi Tantra felsefesine aykırıdır. •Neo-Tantra’nın temelinde şunlar vardır: •Monogamik ve dürüst bir yaşam, cinsellikteki tüm yozlaşmaların önlenmesi. •Eşlerin birbirini ve vücutlarını çok iyi tanımaları. •Eşlerin birbirlerine maksimum düzeyde haz vermeyi sağlamaları. •Eşlerin bütünsel bir uyumu sağlayıp, birbirlerinin cinsel potansiyellerini geliştirmeleri. •Eşlerin cinselliği uzun, süreğen ve içsel potansiyelerini açığa çıkarcı bir biçimde cinselliği bir esrime yöntemi olarak yaşamaları. •Aile kurumunun kayıtsız şartsız korunması. HOLİSTİK NEO-TANTRA WORKSHOPLARI Birinci Holistik Neo-Tantra Workshopu • Meditasyon (Zazen)/ • Nefes alma egzersizleri / • Pelvis egzersizleri ve bazı Yoga egzersizleri / • Tantra ve Neo-Tantra / • Tantra’da nerdesiniz?/ • Psikometrik testler, ölçümler/ • Holistik cinsellik / • Uzak Doğu’da Cinsellik / • Tantrik Felsefe / • Tantrik Cinsellik / • Taoist felsefe ve Taoist cinsellik / • Modern bilim ve Tantra / • Vücudunu tanımak /• Erkek ve kadında temel cinsel anatomi ve fizyoloji / • Tantrik orgazm/ •Artırılmış Cinsel Doyum (ESR)/ • PC-kası / • Kegel Egzersizleri /• G-Noktası ve diğer


Ümit Sayın

Derin Sex

179

bölgeler (yeni bulunan erojen noktalar) / • Orgazmın temelleri, yeni orgazm anlayışı /• Kadın cinselliği konusunda en son bulgular/ • Yin ve Yang uyumu; Yin ve Yang hakkında bilimin izahı / • Taocu felsefe ve Tantra’nın modern bilimle yorumlanması /• Kama sutra /• Beyin ve Tantra, modern bilimin cinsellik hakkındaki bulguları /• Cinselliği geliştiren diğer teknikler

İNSANLARI ETKİLEME SANATI WORKSHOPLARI Workshop Çeşitleri:        

3)

Erkeklerin kadınları etkileme sanatı Kadınların erkekleri etkileme sanatı Pazarlamacılıkta insanları etkileme sanatı Reklamcılıkta insanları etkileme sanatı Politikacılıkta insanları etkileme sanatı Kendisiyle barışık yaşama sanatı İnsanlarla barışık yaşama ve insanları etkileme sanatı Psikolojik savaş ve psikolojik savaşa karşı koyma

Birinci Workshop: Karşı Cinsin Birbirini Etkilemesi Workshopları Bu workshop erkek-kadın karışık 2 modüldür. Herbir modül Cumartesi-Pazar (Her gün 7-8 saat) olmak üzere iki gündür. Workshopın tamamı dört gündür. 2 modülü de tamamlayanlara “Katılım Sertifikası” verilir. Workshoplarda interaktif eğitim, psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral öğeler de öğretilmektedir. Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi: http://www.insanlarietkileme.com http://www.zihinkontrolu.com dur. iletişim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollamalıdırlar: İsim-Soyad: Meslek: E-Posta 1:

Eğitim: E-Posta 2:


180

Derin Sex

Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katılınmak istenen dönem veya tarih: Web sitesi (varsa): Diğer iletişim yolları: E)

İnsan psikolojisi ve beyin hakkında temel bilgiler. Algı fizyolojisi / Algı psikolojisi/ Subliminal psikoloji/ Bilinç dışı ve bilinç dışı psikolojisi/ Kollektif bilinç dışı psikolojisi/Kısa beyin fizyolojisi/ Renklerin psikolojisi/ Vücut dili, vücut dili psikolojisi, vücut dilinden çıkarılabilecek sonuçlar/ Kişilik yapıları/ İnsanlarda kişilik bozuklukları/ Karakter analizi/Psikometrik testler nelerdir? Ne işe yarar?/ Karşınızdaki insanı anlamak için kısa psikometrik testler/ İmaj yaratmak/ Marka aratmak / EGO ve Egoya hitap etmek/ NLP, meditasyon, yoga, kişilik gelişim yöntemleri/Psikodrama, interaktif egzersizler/Diğer

F)

Erkeklerin Kadınları Etkilemesi

G)

Kadınların Erkekleri Etkilemesi

H)

İnsanları Etkilemede Diğer Temel Unsurlar

Kadınların özellikleri / Kadın fizyolojisi ve hormonlar/Kadınların BEYNİ/ Kadın psikolojisi / Kadın sınıflamaları /Kadınların ilgilerini ölçmek /Kadınına göre davranmak /Kadınların önemsedikleri unsurlar /Kadınların ilgilerini çekmek için yöntemler /Kadın cinselliği /Kadınları cinsel yönden daha iyi tatmin etmek/Karşınızdaki kadınları anlamak için psikometrik testler/Psikodramalar, oyunlar, karşılıklı skeçler, interaktif egzersizler/Diğer Erkeklerin özellikleri /Erkek fizyolojisi/Erkek BEYNİ/Erkek psikolojisi /Erkek sınıflamaları /Erkeklerin ilgilerini ölçmek /Makyaj ve estetik /Kendinizi erkeklere prezante etmek /Erkeklerin önemsedikleri ve beğendikleri unsurlar /Erkek cinselliği /Erkekleri cinsel yönden tatmin edebilmek /Erkekleri anlayabilmek için psikometrik testler /Psikodramalar, oyunlar, karşılıklı skeçler, interaktif egzersizler/Diğer Egoya hitap edin/Karşınızdaki beğenin ve beğendinizi gösterin/Karşınızdakinin /psikolojisini anlayın/Karşınızdakini sınıflandırın/Karşınızdaki olun, onu oynayın/Önce ben değil önce sen imajı/Kendi imajınızı seçin ve belirleyin/Polyanna olmak/Karşınızdakiyle ilgilenmek/Farklı ortak noktalar yaratmak /İnsanları sevmek/Karşınızdaki kişiliği belirleyin, kartları ona göre oynamak/Kendinizi farklı tanıtmak/İsteklerizin ayırdında olmak/Karşınızdaki insanın


Ümit Sayın

Derin Sex

181

sizde görmek istediklerini keşfetmek, ona göre oynamak/Yaşam bir psikodramadır, hayatı oynayın/Diğer

4)

İkinci Workshop: Pazarlama ve Reklamcılıkta İnsanları Etkileme Sanatı Bu workshop erkek-kadın karışık 2 modüldür. Herbir modül Cumartesi-Pazar (Her gün 7-8 saat) olmak üzere iki gündür. Workshopın tamamı dört gündür. 2 modülü de tamamlayanlara “Katılım Sertifikası” verilir. Workshoplarda interaktif eğitim, psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral öğeler de öğretilmektedir. Ayrıca bir de ileri üçüncü modül vardır. Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi: http://www.insanlarietkileme.com http://www.zihinkontrolu.com dur. iletişim adresi: tantraakademi@gmail.com dur. Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollamalıdırlar: İsim-Soyad: Meslek: Eğitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Katılınmak istenen dönem veya tarih: Web sitesi (varsa): Diğer iletişim yolları: D)

İnsan psikolojisi ve beyin hakkında temel bilgiler.

Algı fizyolojisi /Algı psikolojisi /Subliminal psikoloji / Bilinç dışı ve bilinç dışı psikolojisi / Kollektif bilinç dışı psikolojisi / Kısa beyin fizyolojisi / Renklerin psikolojisi/ Vücut dili, vücut dili psikolojisi, vücut dilinden çıkarılabilecek sonuçlar / Kişilik yapıları /İnsanlarda kişilik bozuklukları /Karakter analizi /Psikometrik testler nelerdir? Ne işe yarar? /Karşınızdaki insanı anlamak için kısa psikometrik testler /İmaj yaratmak /Marka yaratmak / EGO’yu anlamak ve Egoya hitap etmek / NLP, meditasyon, yoga, kişilik gelişim yöntemleri/Psikodrama, interaktif egzersizler/ Pazarlama psikolojisi/Reklamcılık psikoloji


182

Derin Sex

E)

Pazarlama

F)

Reklamcılık

Kadın cinselliği /Erkek cinselliği/Cinsellik ve pazarlama /Pazarlama nedir? /Reklamcılık nedir?/Pazarlama teknikleri nelerdir /İnsan psikolojisi pazarlama tekniklerinde nasıl kullanılır /Algı psikolojisi ve pazarlama /İnsan psikolojisinin evreleri ve pazarlama /Otonom sinir sistemi ve telkine yatkınlık /Hipnoz ve telkin/ İkna yöntemleri /Vücut diliyle insanları ikna yöntemleri /Pazarlayacağınız malı veya nesneyi en ideal nasıl paketlersiniz? Nasıl bir ğaket içinde sunarsınız? /Pazarlayacağınız malı nasıl ucuz gösterirsiniz? /Pazarlama yapacağınız hedef kitleyi nasıl saptarsınız? /Pazarlamaya yapacağınız hedef kitlenin psikolojisini nasıl belirlersiniz? /Pazarlama yapacağınız hedef kitledeki insanları nasıl etkiler ve ikna edersiniz /İnsanları bir konuda bir malı kullanmaya ve satın almaya nasıl ikna edersiniz? / Oyunlar /Psikodramalar /Pazarlama teknikleri ve problemler, yapay olgular /Kendinizi bir pazarlamacı olarak nasıl daha iyi pazarlarsınız?

REKLAMCILIK NEDİR?/Nasıl en iyi reklamcı olunur?/En ideal reklam nedir?/Cinsellik ve reklamlar/İnsan algı psikolojisi reklamlarda nasıl kullanılır?/Cinsellik reklamlarda nasıl kullanılır / /İnsanları reklamla nasıl ikna edersiniz?/İnsanlar reklamlarla nasıl etkilenir?/Reklamlar ve zihin /kontrolü/Reklamlar ve beyin yıkama/Tarihteki reklamcılık örnekleri/Reklamlar ve algı psikolojisi/Reklamcılığın ilkeleri/Grafik reklamcılığı/Televizyon reklamcılığı/Reklamlar ve hipnoz nedir?/Reklamlar ve sublimal algı nedir? /Reklamlar ve telkin nedir?/Reklam denemeleri/Oyunlar, interaktif çalışmalar/Psiko drama/Reklam problemleri /


Ümit Sayın

Derin Sex

TANITIM 2: Yakında Benzer Konularda çıkacak kitaplar (2012-2013)

183


184

Derin Sex


Ümit Sayın

Derin Sex

185

TANITIM 3: Kegel Perineometer Kegel Perineometer, Kegel egzersizleri ile PC-Kaslarının (PFM) geliştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tasarlanmış ve PCKaslarının gücünü ölçen özel tıbbi bir ölçüm aletidir. Bu alet sayesinde PC-Kaslarınınızın gücünü ölçebilir ve bir biyo-feedback (geri besleme) mekanizmasıyla, kas gücünüzdeki gelişimi ve ilerlemeyi gözlemleyip kayıt edebilirsiniz! Kegel Perineometer’dan edinmek için aşağıda verilen e-posta ile temas kurup, istenen bilgileri doldurduktan sonra ısmarlayabilirsiniz. PC-Kaslarının Kegel Perineometer sayesinde geliştirebilen kadınlar şu özelliklere sahip olabilirler:              

Stress inkontinansı isimli idrarını tutamama gibi bir rahatsızlıktan kurtulurlar. Doğum öncesinde Peritron ile Kegel egzersizleri yapılması doğum komplikasyonlarını azaltır, doğumu kolaylaştırır. Doğum sonrasında Peritron ile Kegel egzersizleri yapılması doğum sonrası gelişen komplikasyonları azaltır, postpartum cinsel fonksiyon bozukluklarını önler. Vajinusmus vakalarında, cinsel hazzın ve cinsel ilişkiye alışılmasında çok önemli bir yol kat edebilirler. Kadınlarda görülen pek çok cinsel fonksiyon bozukluğunun tedavisinde Peritron ile yapılan Kegel egzersizleri çok önemlidir ve fonksiyon bozukluğunu yenmeye yardımcı olur. Orgazm olamıyan kadınların, orgazm olmayı öğrenmesi kolaylaşabilir. Vajinal orgazm olamayanlar, vajinal orgazm olmayı öğrenebilirler. Tekli vajinal orgazm olanlar, çoğul (multiple) orgazm olmayı öğrenebilirler. PC-Kaslarını çok geliştirmeyi başarabilenler, hiç bir uyarı olmaksızın sadece bu vajinal kasları sıkarak orgazm olmayı çok kolaylaştırabilirler. Peritron ile PC-Kaslarını geliştiren kadınlarda orgazmların kalitesi, sıklığı, sayısı ve şiddeti çok artar. Erkeklere çok daha fazla cinsel haz verebilirler. Arapların ünlü yöntemi Kabbazayı öğrenebilirler. Cinsellikten ve cinsel ilişkiden çok daha fazla zevk alabilirler Pek çok cinsel fonksiyon bozukluğunda bu alet, cinsel sorunları çözücü rol oynar. ESR geliştirebilirler.


186

Derin Sex

Haberleşmeniz gereken e-posta: tantraakademi@gmail.com İsim-Soyad: Meslek: E-Posta 1: Cep Telefonu: Ev Telefonu:

Eğitim: E-Posta 2:

TANITIM 4: Tantra Koltuk Tantrik veya Kama Sutra pozisyonlarının uygulanabilmesi için özel olarak ergonomik olarak dizayn edilmiş Tantra koltuğu piyasadaki fiyatlarının yarı fiyatına www.tantraakademi.com sitesinden tantraakademi@gmail.com adresiyle yazışarak edinebilirsiniz. Detaylı bilgi için: http://www.tantraakademi.com/tr/tantra-koltuk-tantra-chair Koltuğun üzerinin kaplamasını istediğiniz renk ile birlikte aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com adresine yollayınız, özel olarak imal edilip, 15-20 gün içinde adresinize teslim edilecektir: İsim-Soyad: Meslek: Eğitim: E-Posta 1: E-Posta 2: Cep Telefonu: Ev Telefonu: Adres: Tantra koltuğun üzerinde istediğiniz renk:


Ümit Sayın

Derin Sex

187

Ümit sayın derin seks (tanıtım versiyonu)  
Ümit sayın derin seks (tanıtım versiyonu)  
Advertisement