Page 1

s u s k u r log kata FĂŚlles

01H4D 3- 2 1 0 2 tyrrelser – AD um fors

Autismespektr


Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2013-2014, Autisme Spektrum Forstyrrelser – ADHD. Det er det syvende år i træk, vi udgiver et fælles kursus­katalog i Midtjylland, og vores hidtidige erfaringer med dette kursusudbud er gode. Antallet af tilmeldinger og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at kursusudbuddet er blevet vel mod­taget og at kurserne har haft postitiv betydning for de personer, der har deltaget. Da vi startede det fælles kursuskatalog, var det med den ­erklærede hensigt, at kurser med et højt fagligt niveau ville b ­ idrage til den stadige udvikling af den indsats, der hver dag ydes overfor mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller ADHD. Vi tror også på, at et fællesskab mellem institutioner om udbud af kurser til profes­­sionelle og på­rørende vil øge mulig­hederne for at fastholde et fagligt netværk på tværs af kommune­­­grænser og forvaltnings­enheder. Det er vores oplevelse, at det fælles kursuskatalog understøtter begge dele. Vi håber også, at det er deltagernes oplevelse. Vi håber ligeledes, at det nye kursuskatalog inde­ holder et eller flere kurser, som falder i din smag, og som vil give dig et input til det daglige arbejde. God fornøjelse med læsningen.

2


Indhold Atlass Drop symptombehandling og se på helheden

4

Langagerskolen 8 Kom godt i gang som vejleder og supervisor

10

Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!

11

At lære – at være – sammen med

12

iPad og struktur/kommunikation

13

Digitale læremidler og teknologier

14

Udviklingsforstyrrelser og komorbiditet

15

Skolevægring hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser

16

Det tillidsfulde skole-hjem samarbejde

17

De nye diagnosesystemer

18

3-dages ASF-kursus

19

ADHD – Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi?

20

Samtaler med børn og unge

21

Sans – leg – lær

22

Forberedelse til ungdoms- og voksenlivet

23

Sex fra 2-6!

24

Seksualitet på dagsordenen

25

Heimdal 26 Til jer, hos jer

26

EarlyBird 28 Heimdals forældreempowerment forløb

29

Intro til livet med autismespektrum forstyrrelser i hjemmet

30

Intro til livet med ADHD i hjemmet

31

Assessment, kommunikation og læring

32

Boardmaker og visualisering i hverdagen

33

Aflastning, hvad vil det sige?

34

Håndtering og forebyggelse af, samt forståelse for udfordrende adfærd og voldsomme konflikter

35

Spotkursus for forældre, bedsteforældre og andre pårørende

36

Udeliv og autisme / ADHD

37

3


Drop symptombehandling og se på helheden Stressforståelse og strategier til at nedbringe stress bør være hjørnestenen i det daglige arbejde med børn med udviklingsforstyrrelser (f.eks. autisme og ADHD), mener Michael McCreadie. Han er en af forskerne bag Atlass, der er en radikal anderledes måde at tænke på i forhold til børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser

Af freelancejournalist Rebekka Andreasen – Atlass handler ikke om at ændre på et barn eller at få det til at opføre sig på en bestemt måde, fastslår Michael McCreadie. Vi sidder i et lille lokale på Heimdal, der er en århusiansk døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge med autisme eller svær ADHD, og den skotske chefpsykolog, professor og forsker har netop afsluttet dagens workshop om Atlass, som han her i Danmark udvikler i tæt samarbejde med netop Heimdal og en specialskole for samme målgruppe – Langagerskolen i Viby J. Blikket er fast, og Michael McCreadie gentager sætningen for lige at sikre sig, at budskabet er sivet ind. Det er nemlig noget helt andet end det enkelte barn, der skal ændres: – Mennesker med f.eks. autisme er ofte meget stressede. Det er der masser af forskning, der viser. Deres familier er stressede, og det kan være meget stressende at støtte folk med autisme. I stedet for at ændre på børn og voksne med autisme, hvilket man groft sagt ikke har haft held med i de godt 70 år, man har kendt til autisme, så handler det om at se på forholdet og den stress, der kan være mellem folk med autisme og deres nære relationer. Det handler om at ændre på de stressede situationer og at mestre strategier til at mindske stress – ikke mindst hos sig selv. Stress er en transaktion og ikke noget, der kun går en vej, forklarer Michael McCreadie.

4

Han har forsket i netop nære relationer og stress og har stor erfaring i at arbejde med og støtte børn med udviklingsforstyrrelser, deres familier og professionelle især i Skandinavien, Irland og i Storbritannien. Selvom Atlass adskiller sig fra mange andre tilgange til børn med autisme og ADHD ved ikke at være målrettet et ønske om at ændre en adfærd, pointerer Michael McCreadie at det ikke handler om enten eller, men at Atlass er et supplement til andre strategier og værktøjer og en naturlig udløber af bl.a. Studio III, der lægger vægt på forståelse af reaktioner hos mennesker i konflikt.

Tag hånd om din egen stress først

– Jeg sammenligner det med at sidde i et fly, hvor stewardessen gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne og instruerer dig i, hvordan du skal putte din iltmaske på, før du skal hjælpe dit barn med masken. Du er nødt til at tage hånd om og forstå din egen stress, før du kan hjælpe dit eget barn eller det barn, du professionelt støtter. Atlass er en mere holistisk måde at anskue støtteindsatsen på. At se på det store billede i stedet for kun en lille fraktion. Og din egen stress er en del af det billede, understreger Michael McCreadie. Linda Holm, der er specialpædagogisk konsulent på Heimdal, er en af de foreløbig få Atlass-instruktører i Danmark. Atlass har påvirket hendes måde at arbejde på, og hun understreger, at det


er en ny måde at anskue tingene på mere end et Atlass udfordrer derfor også manges opfattelse konkret værktøj: af, hvad stress er. Man kan godt være stresset, – Det handler rigtig meget om mig selv. Hvilken selvom man glor ud i luften. Michael McCreadie rolle spiller jeg selv i den her situation? Hvordan nævner som eksempel en mand først i tyverne er jeg selv, når jeg bliver stresset? Det har været med autisme. De ansatte på mandens bosted var en øjenåbner. Tidligere havde jeg ofte min egen overbeviste om, at den unge mand var afslappet, agenda og en ide om, hvordan jeg ville håndtere når han sad i sofaen og så tv, fordi han umiden situation med et barn eller forældre. Nu samdelbart virkede rolig. Men en måling af hans puls arbejder jeg mere med dem, der er i situationen. afslørede, at pulsen galopperede af sted med Det handler om at stoppe op og reflektere – ikke over 100 slag i minuttet. Da den unge mand derikun over et barns opførsel, men også at have øje mod kom ud og hoppe på trampolin, faldt hans for, hvad jeg selv gør for at påvirke denne opførsel puls dramatisk. Og han stressede af, modsat hvad negativt. I stedet for at tænke, at der er noget galt mange andre vil opleve, når de er fysisk aktive. med barnet, så tænker jeg, er der måske noget – Vi skal ikke bare gå ud fra, at vores formodningalt med omgivelserne. Er der for meget lys, for ger og opfattelser er de rigtige og presse det ned mange lyde? Det kan over hovedet på menogså være, at barnet nesker med autisme trænger til en gåtur eller eller ADHD, fastslår Om Michael McCreadie er sulten. Michael McCreadie Skotske Dr. Michael McCreadie har mange års Birgit Willum, der er og fortsætter: erfaring med mennesker med udviklingsforstyrpædagogisk konsulent – Jeg håber, at vi relser. Han er klinisk chef for Studio III Clinical på Langagerskolen, er begynder at ændre Services og leder af Atlass-programmet, som han også uddannet Atlassvores måde at tænke har udviklet i tæt samarbejde med Dr. Andrew instruktør. Hun tilføjer: på. Alt for længe har McDonnell. Han har forsket i udviklingsforstyr– Vi har mange værkvi ignoreret mennerelser og stress og rådgiver institutioner i især tøjer, når vi arbejder sker med udviklingsStorbritannien, Irland og Skandinavien. Michael med børn med udvikforstyrrelsers velbeer også professor på Det nationale center for lingsforstyrrelser, og findende. Vi tænker, autismestudier på Universitetet i Strathclyde i mange gode værktøjer, at så længe, de ikke Skotland, hvor han kommer fra. men nu skal jeg i højere opfører sig såkaldt grad tænke på, hvad jeg udfordrende, så må selv signalerer over for de være tilfredse barnet – måske er det mig, der stresser. Jeg er og glade. Det er ikke nødvendigvis sandt. Vi går mere fokuseret på processen frem for at finde en meget i dybden med, hvordan en person med en løsning på et enkelt problem. Når jeg skal tackle udviklingsforstyrrelse kan opfatte og sanse en en vanskelig situation med et barn eller persosituation anderledes end du selv gør, og at det nale, tænker jeg, vi er i samme båd og sammen kan spille en væsentlig rolle. om det. Hvis du ikke er villig til at arbejde med dig Spørgsmål er så, hvordan man overhovedet selv, så nytter Atlass ikke noget. har en mulighed for at vurdere, om et barn har forhøjet stress. Atlass-programmet opfordrer faktisk til at måle pulsen som en metode og at Stress i sofaen være opmærksom på alt det, der kan indikere Michael McCreadie forklarer, at man som udstress. Dårlig søvn er ofte første tegn. Da børn gangspunkt faktisk bør antage, at personer med med autisme eller ADHD kan have et anderleautisme eller ADHD er i en form for stresstilstand des søvnmønster, er det vigtigt at snakke med hele tiden – også selvom deres adfærd er rolig.

5


personer, der kender barnet og kan bemærke, om der er ændringer i mønstret. Er barnet mere trist end normalt, er det mere vegeterende eller måske mere ophidset? Spiser barnet ordentligt og får det motion? Michael McCreadie nævner, at han i nogle sager med meget selvskadende børn har målt deres niveau af stresshormonet kortisol for at få en fornemmelse af, om de havde forhøjet stress. Fysisk sygdom kan også resultere i stress, fastslår forskeren og nævner en dreng, han har arbejdet med. Han var svært selvskadende og slog sig igen og igen på sin kind. Han var på nippet til at få antipsykotisk medicin, da man forgæves havde afprøvet forskellige tiltag. Drengen havde også været til tandlæge, der ikke mente, der var noget galt. Michael McCreadie var dog overbevist om, at der var noget fysisk i vejen, og da barnet endelig fik taget røntgenbilleder af sin kind, viste det sig,

Om Atlass:

I Danmark er det døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal og specialskolen Langagerskolen, der har licens til at uddanne Atlass-instruktører i tæt samarbejde med lederne af programmet. Netop fordi Atlass ikke er et færdigt koncept og en bestemt måde at håndtere et barn på, men handler om støtten hele vejen rundt om barnet, så skal man tage højde for kulturen – både i det enkelte land, men også i familien og kulturen i organisationen. Det er et partnerskab med andre ord. Fra Canada til Australien er der interesse for Atlass-programmet, og de danske samarbejdspartnere er med helt i front med at udvikle danske Atlass-instruktører, der arbejder med børn og de professionelle omkring barnet for at sikre en stressreducerende indsats. Der findes utallige undersøgelser, der påviser, hvordan stress påvirker os biologisk, psykologisk og neurologisk, og på et Atlass-kursus bliver det tydeligt, hvordan stress

6

at han havde en meget smertefuld visdomstand, som ikke umiddelbart var synlig. – Havde vi udelukkende reageret på hans opførsel, så havde han været på antipsykotisk medicin. Så havde han ikke fået rette hjælp. Hvis vi forstår stress, så forstår vi hans ophidselse, og hvis vi forstå hans ophidselse, så kan vi få ham ud af den og stoppe selvskadende adfærd.

Masser af fordele

Michael McCreadie fastslår, at vi alle oplever stress indimellem. Det bør vi anerkende, og i en organisation bør der være plads til at sige, at man oplever stress. – Det handler i høj grad om, hvordan du mestrer og håndterer situationer, og det kan man heldigvis lære folk at gøre på en sund måde, hvad enten det drejer sig om stress hos personale, børnene eller deres familier, understreger han og tilføjer,

påvirker krop og psyke – og hvordan det kan påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde, man som medarbejder yder. På et Atlass-kursus får man bl.a.: • Forståelse for sammenhæng mellem stress og hvordan det påvirker os • Viden om generel menneskelig udvikling • Viden om sensoriske forskelle/udfordringer • Viden om stress både i forhold til neurotypiske mennesker og mennesker med Autisme/ADHD • Indsigt i egne handlemønstre og inspiration til at bruge denne viden konstruktivt • En gennemarbejdet handleplansstruktur, der kan guide en igennem en stressforbyggende indsats Kontakt Langagerskolen www.langagerskolen. dk eller Heimdal www.heimdal-aarhus.dk for at få mere information.


at netop derfor arbejder Atlass med en gennemarbejdet handleplansstruktur, der kan guide den enkelte igennem en stressforebyggende indsats. En væsentlig del af Atlass er også at styrke professionelle i at lytte til forældrene. Ved at kende deres forhistorie kan man finde ud af, hvordan familier tackler og håndtere udfordringer. Og er man stresset, har man et begrænset antal af handlemuligheder og giver måske op. Det kan være diffust at måle, om Atlass gør en forskel for mennesker med udviklingsforstyrrelser og deres omgivelser. For hvordan måler man f.eks. forholdet mellem mor og søn, spørger Michael McCreadie retorisk og understreger, at fordelene alligevel er massive. Børnene og deres familier får bedre livskvalitet, et sundere liv både fysisk i form af bedre blodtryk, mindre brug af medicin, mindre stressrelaterede sygdomme etc., men det påvirker også psyken positivt med færre

konflikter til følge, mere glæde og ikke mindst flere redskaber til at håndtere stress, så man kan mestre de vanskelige situationer, der unægtelig vil opstå. – Vi har for nylig undersøgt forældres stress i forbindelse med, at de fulgte et Atlass-program. De oplevede en markant reduktion af deres egen stress selv seks måneder efter kurset var færdigt. Hvad mere interessant er, så opfattede de også deres børns opførsel som markant mindre stressfyldt – og det uden at vi på noget tidspunkt har set børnene – men udelukkende ud fra forældrenes egen opfattelse. Det er dybtgående og gør mig stolt og glad og optimistisk. Jeg tror, at Atlass har en lang levetid foran sig.

7


Vi underviser, holder temadage/aftener og tilbyder kurser i meget mere end beskrevet. Her er lidt forskellige emner og ideer til inspiration – og vi kommer gerne til jer.: Sociale historier Et evigt relevant tema i samarbejdet med mennesker med ASF og/eller ADHD er formidling af det uudtalte. Formidling af de ganske betydningsfulde forventninger, der usynligt ligger iblandt os – og som betyder så meget for den sociale vurdering, vi konstant udsættes for. Her kan vi hente hjælp i sociale historier. Vi sætter fokus på at få teoretisk indsigt i sociale historier og giver inspiration til at bruge disse som pædagogisk redskab. Der sættes fokus på, hvordan indholdet i en social historie bliver til. Hvilken indsigt eller information er det, vi ønsker at tilbyde, når vi benytter sociale historier i undervisningen, og hvordan kan denne indsigt gives videre til barnet/den unge der arbejdes med. Adfærd der udfordrer I samarbejdet med børn og unge med ASF og/ eller ADHD er det ikke ualmindeligt at møde adfærd, der udfordrer os. Man kan stå i svære situationer, hvor den adfærd og ageren, man møder, fremstår så anderledes eller afvigende i forhold til det, man forventer, at man føler sig afmægtig og i nogle tilfælde griber til at håndtere adfærden fysisk. Med vanskelig adfærd som emne kan vi dykke ned i et undersøgende arbejde med at forstå det, der forvirrer, irriterer og skræmmer os, og vi kan arbejde med at finde indsatsmuligheder og hensigtsmæssige måder at håndtere det vanskelige i øjeblikket. Eksekutive funktioner (Barkley) Med Barkleys teori som indgangsvinkel, kigger vi nærmere på pædagogiske interventioner, der kan understøtte en udvikling hos børn og unge

8

med ADHD. Teori om eksekutive funktioner og opmærksomhed er spændende, når man beskæftiger sig med at forstå mennesker med ADHD. Gennem konkrete eksempler og med afsæt i Barkleys teori, forsøger vi at skabe en forståelsesramme og give handlemuligheder i den pædagogiske hverdag. Skolevægring Der kan være mange grunde til, at et barn eller en ung vægrer sig ved skolegang. Gennem dette tema sættes der fokus på nogle af de årsager, der kan være til skolevægring hos elever med ASF og/eller ADHD. Det viser sig ofte at være komplekst og kræver en dybdegående indsats at få ændret mønstret. Vi bringer perspektiver og erfaringer frem gennem oplæg fra skolekonsulenter, pædagoger og lærere, der har arbejdet med elever, der har haft svært ved at komme i skole. Sprog og kommunikation Der er noget særligt og anderledes på spil, når vi taler sproglig udvikling og kommunikation i forhold til mennesker med ASF og/eller ADHD. Hvad er forventeligt, hvordan er det anderledes, og hvad betyder det for vores pædagogiske forståelse og indsats? Viden om emnet bringes til undersøgelse gennem oplæg og diskussionsgrupper. Seksualitet og udviklingsforstyrrelser Alle mennesker har en seksualitet, der er deres egen. Ud fra erfaringer og samtaler med børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed. Måden det kan komme til udtryk på kan være i form af bekymring, adfærd som kan være ulovlig eller virke anstødelig overfor omgivelserne og uvished om, hvordan deres seksuali-


tet kan udleves grundet manglende forestillingsevne. Børnene, de unge og voksne kan være usikre på nonverbale signaler fra andre mennesker, og hvordan de skal tolkes. Vi kigger nærmere på, hvordan vi som forældre/ fagpersoner kan yde støtte i forhold til den seksuelle udvikling og udfoldelse hos børnene, de unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og særlige behov.

Skolen ligger i Viby J og hører under Aarhus Kommune.

Den etiske fordring Der sættes fokus på det dynamiske samspil mellem personlige, faglige og organisatoriske værdier og metoder, så du bliver mere klar på, hvem du er som fagperson, kollega og medarbejder på din institution.

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Magtanvendelser og arbejdsmiljø At arbejde sammen med børn og unge med ASF og/eller ADHD kan til tider betyde, at der opstår svære konflikter og situationer, hvor magtanvendelser opleves som sidste udvej. Gennem dette svære og vigtige emne vil vi drøfte lovgivning, dagligt arbejdsmiljøarbejde og komme med bud på muligheder for at nedtrappe eller undgå konflikter.

Du kan tilmelde dig online på: www.langager-education.dk Husk løbende at tjekke www.langager-education.dk for ændringer eller nye kurser.

Langagerskolen Bøgeskov Høvej 10 8260 Viby J Telefon: 86 28 73 55 Fax: 86 28 73 54 E-mail: langagerskolen@mbu.aarhus.dk Web: www.langagerskolen.dk

Langagerskolen har siden 1989 fungeret som et special­pædagogisk helhedstilbud med integreret skole og SFO for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. I dag fungerer skolen desuden som videns og kompetence­center på det specialpædagogiske område, både herhjemme og internationalt. Vi baserer vores gode resultater på et helhedssyn ift. barnets unikke behov, en individuel tilpasset pædagogik, et godt forældresamarbejde og fagligt velkvalificerede medarbejdere. Den pædagogiske indsats på skolen bygger på neuropsykologisk viden og er blandt andet inspireret af tænkningen i TEACCH, STUDIO III og ATLASS.

9


Kom godt i gang som vejleder og supervisor Til fagpersoner, der ønsker at erhverve sig færdigheder som vejleder og supervisor eller som ønsker at opkvalificere eksisterende færdigheder ud fra teori og praksis. 1. Del Vejledning i teori og praksis Hvad vil det sige at vejlede andre? Hvad indeholder rollen som vejleder? Øvelser og drøftelse af positionering, værktøjer og vilkår som hhv. intern og ekstern vejleder. Træningsopgave 2. Del Træningsopgaven gennemgås. Fokus på udfordringer, dilemmaer og læringsprocesser i rollen som vejleder.

Supervision i teori og praksis. Hvad vil det sige at supervisere andre? Hvad indebærer rollen som supervisor og hvilke vilkår kan være til stede i supervision? Træning af supervisor rollen. Forskellige supervisionsværktøjer præsenteres. Træningsopgave 3. Del Opsamling på træningsopgaven. Fokus på udfordringer og dilemmaer som supervisor samt læringsprocesser. Hvad er din personlige stil som hhv. vejleder og supervisor? Træning i grupper. Drøftelse og refleksion.

Kursusnummer:

LA-01

Undervisere:

Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Birgit Isene, psykolog Langagerskolen

Dato og tidsramme: 24.2., 10.3. og 17.3. 2014 Kl. 11.30-15.30

10

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 2.195,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet! Styrk dine styrkesider – også når hverdagen tynger

Kursusnummer:

LA-02

Undervisere:

Birgit Isene, psykolog Langagerskolen

Et kursus der retter fokus på personalets psykiske robusthed i arbejdet med børn og unge med ADHD og ASF.

Dato og tidsramme: 31.3. 2014, kl. 10.30-15.30

Formål: • at få viden om hvad psykisk robusthed indebærer generelt – fokus på det hele menneske • at understøtte dine personlige styrkesider • at afsøge hvor dine åndehuller er/kan være i hverdagen • at øge selvindsigt og selvforståelse ud fra kognitive analyser • at dosere dit overskud • at kende til egne copingstrategier i belastende perioder

28.4. 2014, kl. 11.30-15.30

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 1.495,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

Form: fysiske øvelser, mindfuløvelser, fokus på din personlige fremtræden og trivsel, drøftelser, selvrefleksion. Påklædning: Komfortabelt tøj og gode travesko.

11


At lære – at være – sammen med Kan sociale strategier og social opmærksomhed læres af børn med autisme? På disse 2 halve temadage vil du få en introduktion til den ”sociale hjerne” ud fra neuropsykologisk viden. Denne viden perspektiveres til udviklingspsykologiske milepæle i den sociale udvikling. Der arbejdes ud fra konkrete interventionsformer og eksempler, der kan understøtte (førskole) barnet med autisme i at rette fokus mod ”sociale informationer og samvær” mellem mennesker. Der bringes eksempler ind til såvel børn med et lavere kognitivt funktionsniveau som til de højere fungerende.

Der skal forventes en træningsopgave imellem de to datoer. DU vil få: • Introduktion til ”den sociale hjerne” ud fra et neuropsykologisk perspektiv. • Indsigt i pædagogiske interventionsformer, der specifikt er rettet mod sociale kompetencer og kontakt mellem mennesker. • Forståelse for etiske og metodiske dilemmaer. Målgruppe: Temaet henvender sig til pædagogisk personale, der er nysgerrige overfor autisme og social udvikling samt ønsker at drøfte dette og dele erfaringer med andre.

Undervejs vil du blive inviteret ind i gruppedrøftelser om betydningen af ”den sociale hjerne og sociale kompetencer” for det enkelte barn med autisme og for barnets familie, etiske dilemmaer mm.

Kursusnummer:

LA-03

Undervisere:

Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Birgit Isene, psykolog Langagerskolen

Dato og tidsramme: 7.10. 2013, kl. 10.30-15.30 4.11. 2013, kl. 11.30-15.30

12

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 1.495,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


iPad og struktur/kommunikation Ny teknologi giver nye muligheder men afføder mange nye spørgsmål. Hvordan tilrettelægges en struktur på iPad/smartphone, og hvordan skal pædagogisk personale tilgå individuelle enheder som eksempelvis iPads og smartphone? Hvordan med samarbejdet? Kurset vil veksle mellem oplæg, drøftelser konkrete anvisninger og hands-on på specifikke teknologier. Medbring egen tablet og eller smartphone – vi har internetadgang. Målgruppen er pædagoger og lærere der arbejder med børn og unge med ADHD/ autisme.

Kursusnummer:

LA-04

Undervisere:

Susanne Hvidtfeldt og Christian Møller Nielsen, skolekonsulenter, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 9. 9. 2013 Kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

13


Digitale læremidler og teknologier Kurset tilbyder et indblik i de potentialer, der ligger i brugen af digitale læremidler og inddragelse af digital teknologi i specialundervisningen. Mange børn med funktionsnedsættelser har ofte lettere ved at tage del i undervisningen, når vi inddrager Smartboard, iPad, PC, Mac, smartphone mm. Teknologien er her allerede og skal bruges, men hvordan gør vi det bedst muligt, og hvordan vurderer vi læremidler? Kursets form skifter mellem didaktiske og pædagogiske indspark og hands-on på teknologi og digitale læremidler.

Kursusnummer:

LA-05

Undervisere:

Medbring selv tablet, computer eller andet på dagen – så stiller vi internetadgang til rådighed.

Morten Lindelof, lærer, Kristian Hansen, pædagog og Christian Møller Nielsen, skolekonsulent, alle Langagerskolen

Dato og tidsramme: 13.1. 2014 kl. 9-15.30

Målgruppen er pædagoger og lærere der arbejder med børn og unge med ADHD/autisme.

14

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


Udviklingsforstyrrelser og komorbiditet Hvorfor er det nu lige, diagnoser stilles, og hvordan gøres det? I de senere år er det set, at mennesker med autisme og ADHD samtidig får en hel masse andre diagnoser. Hvilke diagnoser er der tale om, og hvad betyder det for vores forståelse af udviklingsforstyrrelserne og ikke mindst for vores pædagogiske praksis i hverdagen?

Vi vil bruge isbjergmodellen som metode til at beskrive de forudsætninger, vi stilles overfor, og derudfra opstille mål for den pædagogiske praksis. Kursusdagen vil veksle mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde.

Hver kursusdeltager skal medbringe en beskrivelse af en person med en autisme / ADHD samt en eller flere andre diagnoser.

Kursusnummer:

LA-06

Undervisere:

Susanne Hvidtfeldt, skolekonsulent og Lisbeth Hovmand-Olsen, børneneuropsykolog, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 3.2. 2014 kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

15


Skolevægring hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser Hvad er det, der gør, at nogle elever med en udviklingsforstyrrelse reagerer med skolefravær, som måske udvikler sig til, at de helt vender skolen ryggen? Forekommer mønsteret hos særligt sensitive og ængstelige børn og unge – hvad er der på spil? Vil du ud fra egne og andres erfaringer være med til at sætte spot på denne problemstilling, så vil denne kursusdag være noget for dig. Dagen vil veksle mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og fælles refleksioner.

16

Kursusnummer:

LA-07

Undervisere:

Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent og Lisbeth Hovmand-Olsen, børneneuropsykolog, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 24.3. 2014, kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


Det tillidsfulde skole-hjem samarbejde At etablere et godt og funktionsdygtigt samarbejde mellem forældre og skolens medarbejdere er vigtigt for begge parter, men ofte også en udfordring. På denne kursusdag vil vi arbejde med parternes forskellige positioner og opgaver i samarbejdet. Det vil ske gennem oplæg, rollespil og refleksive fora, så vi bliver klogere på både egne og den anden parts perspektiver og afsæt. Tag en problemstilling, som udfordrer dig, og som du gerne vil lære mere af, med på kursusdagen.

Kursusnummer:

LA-08

Undervisere:

Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder og Lisbeth Hovmand-Olsen, børneneuropsykolog, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 18.11. 2013, kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 995.- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

17


De nye diagnosesystemer Hvad betyder de mon for forståelsen af autisme og ADHD? Det amerikanske diagnosesystem DSM forventes at udkomme i sin femte version i løbet af 2013, og det internationale ICD i sin 11. udgave indføres i Danmark i 2015. Hvad omfatter de nye versioner, og hvad kommer de mon til at betyde for den fremtidige forståelse af autisme og ADHD? Og hvilken indflydelse kan det nye have på den pædagogiske indsats? Kom, hør, diskuter og reflekter, så du er forberedt på fremtidens udfordringer!

18

Kursusnummer:

LA-09

Undervisere:

Lisbeth Hovmand-Olsen, børneneuropsykolog, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 6.1. 2014, kl. 12.30-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 595,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


3-dages ASF-kursus Kurset er et 3-dages kursus, der fordeler sig over en 3 måneders periode, så kursisterne mellem kursusdagene har mulighed for at arbejde med hjemmeopgaver omhandlende én eller flere af egne cases. Kurset vil således tage udgangspunkt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil desuden veksle mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussion, erfaringsudveksling og faglig sparring. Der kræves en helt særlig faglig viden og kunnen, når man arbejder med personer med autisme, uanset deres alder og funktion i øvrigt. Kurset giver vores nyeste viden om, hvad autisme er, og hvilke andre tilstande, der ofte optræder samtidigt. Der vil blive arbejdet med den særlige kognitive stil, som mennesker med autisme tager afsæt i, når de indgår i kommunikation og samspil med deres omgivelser.

Ud fra denne forståelse sættes der spot på specialpædagogiske metoder og tilgange, i arbejdet med at tilvejebringe indsigt, mening og handlemuligheder i samarbejdet med mennesker med autisme og forebygge udfordrende adfærd.

Kursusnummer:

LA-10

Undervisere:

Lissen Tønnies, psykolog og Margit Mullarkey, skolekonsulent, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 21.10., 25.11. og 16.12. 2013, kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 2.985.- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

19


ADHD – Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? ”Problemet er ikke så meget at vide, hvad man bør gøre, som at gøre, hvad man ved” Kurset er et 3-dages kursus, der fordeler sig over en 3 måneders periode, så kursisterne mellem kursusdagene har mulighed for at arbejde med hjemmeopgaver omhandlende én eller flere af egne cases. Kurset vil således tage udgangspunkt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil desuden veksle mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussion, erfaringsudveksling og faglig sparring. Alt efter sammensætningen af kursister, vil der blive lagt op til refleksioner om, hvordan viden om ADHD og specialpædagogiske metoder kan inddrages i og overføres til normalområdet.

Kursets indhold: Kernesymptomer, eksekutive funktioner, komorbide forstyrrelser og relaterede vanskeligheder (f.eks. Autisme Spektrum Forstyrrelser, sensoriske forstyrrelser og søvnvanskeligheder), adfærdsanalyse (hvilken adfærd ser vi, og hvordan kan vi forstå den?), handlemuligheder i forhold til den beskrevne adfærd, specialpædagogiske metoder samt kognitive metoder (f.eks. selvregistrering, selvevaluering og motivationssystemer). Målgruppe: Fagfolk, der i deres daglige virke har berøring med børn og unge med ADHD – både inden for specialområdet og normalområdet.

Kursusnummer:

LA-11

Undervisere:

Lissen Tønnies, psykolog og Thue Sommer, pædagogisk vejleder, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 28.10., 11.11. og 9. 12. 2013, kl. 9-15.30

20

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 2.985,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


Samtaler med børn og unge På kurset sættes fokus på vores samtaler, som et redskab i vores samarbejde med børn og unge med særlige kognitive forudsætninger, såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. De særlige kognitive forudsætninger har ofte stor betydning for barnets og den unges måde at indgå i samtalen på både i forhold til, hvordan de tolker det, vi siger, og i forhold til, hvordan de formidler sig selv i det, de siger. Der kan ofte opstå gensidige misforståelser i en samtale, misforståelser der kan få store konsekvenser for barnet og den unges tro på sig selv og andre. Omvendt kan samtalen være det sted, hvor vi bliver klogere på den enkeltes unikke perspektiv på verden og på, hvordan vi bedst kan støtte den enkelte. Samtalen kan også være der, hvor vi kan

give barnet/den unge de informationer om verden, som de ellers kan have svært ved at få samlet op og få fundet mening i. På kurset præsenteres og diskuteres: • De særlige kognitive forudsætninger, der er af betydning for samtalen • Hvordan en viden om den enkeltes karakteristika kan bruges som udgangspunkt for en tilpasning af samtalen • Samtalen som et redskab, der kan undersøge og kvalificere vores forståelse af den enkelte og vores viden om samtalen som pædagogisk redskab • Hvordan vi kan få bedre samtaler med færre misforståelser ved at blive mere opmærksomme på og forberede samtalens formål og ramme Målgruppe: psykologer, pædagoger og lærere.

Kursusnummer:

LA-12

Undervisere:

Mette Elmose Andersen, psykolog, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 23.9. 2013 kl. 9-15.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 995.- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

21


Sans – leg – lær Sansemotoriske vanskeligheder – ASF eller ADHD Lærer du bedst gennem praksisøvelser? Har du i din dagligdag oplevet børn med uforståelig fysisk adfærd? Hyperaktive eller passive? Hvordan tilpasser du din undervisning, så børnene har muligheder for gode oplevelser med fysiske aktiviteter? Du vil efter kurset have ideer til konkrete aktiviteter, som umiddelbart kan omsættes i din daglige praksis. Vægtning mellem teori og praksis vil på kurset være 25 % teori og 75 % praksis.

• Præsentation og afprøvning af forskellige fysiske aktiviteter. • Hvad du kan bruge de forskellige idrætsfaciliteter til – redskaber – boldspil m.m. • Hvilke lege og redskabsbaner kan bruges. • Du vil få forevist og selv komme til at afprøve konkrete undervisningsforløb. • Du vil få brug for dine kreative evner. Der kræves ingen særlige motoriske forudsætninger for at være med. Alle kan deltage. Du skal forvente at få sved på panden undervejs. Det vil være en fordel at have tøj og sko med, som er velegnede til fysisk bevægelse.

Kurset indeholder: • Introduktion til sansemotoriske vanskeligheder hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller ADHD.

Kursusnummer:

LA-13

Undervisere:

Regner Hintze Thisted, skolekonsulent, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 19.5. 2014, kl. 9-15.30

22

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


Forberedelse til ungdoms- og voksenlivet Hvordan kan vi blive bedre til at forberede vores elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/ eller ADHD til deres fremtidige ungdoms- og voksenliv? Elever i de ældste folkeskoleklasser står overfor store omvæltninger i deres liv. Fremtidig uddannelse – beskæftigelse – flytte hjemme – socialt liv. 1. Kursusdag – mest teori På kurset vil der blive arbejdet med metoder til opsamling og videreudvikling af viden. Systematisk opsamling af viden om styrkeområder, problemfyldte områder, men ikke mindst at finde de områder, hvor der er udviklingsmuligheder. Vi vil beskæftige os mest med udvikling af kompetencer omkring praktik og fremtidig beskæftigelse.

Eksempelvis: • Praktikforløb • Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering • Afdække personlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer indenfor fremtidige beskæftigelsesmuligheder • Øvelse i konkrete arbejdsfærdigheder • Praktik på arbejdssteder – værksteder – uddannelsessteder – produktionsskoler m.m. • Forberedelse eller undervisning til andre uddannelsesforløb 2. Kursusdag – eksempler fra jeres egen hverdag 2. kursusdag afholdes 2 måneder senere. I har i løbet af de 2 måneder mulighed for at implementere erfaringerne fra 1. kursusdag til jeres egen praksis. Vi vil denne dag sammen gennemgå nogle af jeres forløb og udveksle erfaringer og viden.

Kursusnummer:

LA-12

Undervisere:

Regnar Hintze Thisted, skolekonsulent og Margit Mullarky, skolekonsulent

Dato og tidsramme: 17.2. og 7.4.2014, kl. 9-13.30 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 1.995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

23


Sex fra 2-6! Pubertet og seksualundervisning hos børn & unge med ASF og/eller ADHD På kurset sættes fokus på, hvad der et vigtigt at tage højde for, når man som fagperson skal tilrettelægge seksualundervisningen/seksualvejledningen med børn og unge med særlige kognitive forudsætninger såsom autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. De særlige kognitive forudsætninger har ofte stor betydning for barnets og den unges måde at forstå, hvad der sker med egen krop samt at forstå, hvordan den enkelte skal tolke egne seksuelle interesser og lyster. Når den seksuelle interesse spirer hos disse børn og unge, kan der ofte opstå gensidige misforståelser i mødet med andre. På kurset præsenteres og diskuteres: •H  vordan forstår vi seksualitet? •H  vordan forholder vi os som fagpersoner til børns og unges seksuelle udvikling?

• Hvordan taler man med børn og unge om deres og andres seksualitet? • Hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt? • Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? – og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet pubertet og seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv.

Kursusnummer:

LA-15

Undervisere:

Thue Sommer, pædagogisk vejleder og seksualvejleder, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 10.10. 2013, kl. 14-18

24

Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 795,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart


Seksualitet på dagsordenen Kom godt i gang med at lave en seksualpolitik Kurset tager udgangspunkt i, hvordan man som institution får sat fokus på seksualitet i fht. de borgere, man arbejder med. Hvad skal og vil jeg som fagperson være med til i seksualvejledningen? Hvordan sikrer jeg, at emnet seksualitet bliver taget op med borgeren på det rigtige tidspunkt? Hvilke typer af rådgivning og støtte skal der til? Én af måderne at forholde sig til de mange spørgsmål på er at udarbejde en seksualpoli-tik – men hvordan kommer man i gang, og hvad skal den indeholde?

Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg og fremvisning af konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnet i fht. lovgivning og seksualitet. Der vil på kurset være et gruppearbejde med udgangspunkt i kursisternes egne holdninger samt mulighed for erfaringsudveksling med de øvrige kursister. Målgruppe: Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med emnet, fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv.

På kurset præsenteres og diskuteres: • Den lovgivningsmæssige ramme • Den professionelle tilgang • Etik • Seksualpolitik

Kursusnummer:

LA-16

Undervisere:

Thue Sommer, pædagogisk vejleder og seksualvejleder, Langagerskolen

Dato og tidsramme: 24.4. 2014, kl. 14-18 Placering:

Langagerskolen

Pris pr. person

Kr. 795,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

4 uger før kursusstart

25


Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 6-18 år med Autisme­ spektrumforstyrrelse (ASF) og/eller svær ADHD. Heimdal har adresse i Højbjerg ved Aarhus og består af tre afdelinger, to døgn- og en aflastningsafdeling. Døgnafdelingen, Egebæksvej råder over 11 pladser og døgnafdelingen, Hestehavevej råder over 8 pladser til børn og unge med ASF og mental retardering. Aflastningen råder over 14 pladser, der i et rullende system deles af 60 børn. Heimdals specialpædagogik er funderet på en kognitiv forståelsesramme, som igen er baseret på aktuel viden og forskning på området. Den pædagogiske metode på Heimdal er inspireret af TEACCH, ATLASS, STUDIO III. samt andre evidensbaserede specialpædagogiske tilgange til ASF og svær ADHD. Målet med den pædagogiske indsats er at støtte barnets forståelse af sin omverden og gøre de udfordringer han/hun stilles overfor mest mulig meningsgivende. Heimdal Døgn-og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg Telefon: 87 13 25 25 E-mail: heimdal@msb.aarhus.dk Web: www.heimdal-aarhus.dk

26

Til jer, hos jer

Heimdals konsulentteam tilbyder at afholde skræddersyede kurser til jeres arbejdsplads, på jeres arbejdsplads, eller på Heimdal. Kurserne kan bl.a. omfatte emner som: • Autismespektrumforstyrrelse (ASF) og/eller svær ADHD • Comorbide tilstande • Pædagogiske principper og værktøjer i forhold til ASF og/eller svær ADHD • Visualisering • Kommunikation • Struktur og forudsigelighed • Konfliktforebyggelse og håndtering • Stressforståelse og stressreduktion Desuden tilbyder Heimdals konsulentteam vejledning i forhold til enkeltpersoner og eller familie med ASF og/eller svær ADHD. Har ovenstående interesse, rettes henvendelse til leder af konsulentteamet Lenette Andsbjerg på mail: lejoh@aarhus.dk eller tlf. 87 13 25 25. Herefter udarbejdes individuelt tilbud til jer. Målgruppe: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, forældre mm. Kurser på de følgende sider kan også tilbydes som ”Til jer, hos jer”. Besøg desuden vores hjemmeside, www.heimdal-aarhus.dk og se tidligere afholdte kurser og workshops som inspiration til ”Til jer, hos jer” kurser.


27


EarlyBird Et 3 måneders empowermentprogram for forældre til førskolebørn (ca. 3-7 år) med autisme. Early Bird programmet er et forældreempowerment program etableret af det engelske National Autistic Society (NAS). EarlyBird programmet er udviklet for at støtte og vejlede forældre og familier omkring børn med diagnoser inden for autismespektret.

For yderligere informationer se www.earlybird-aarhus.dk eller kontakt en af Heimdals EarlyBird certificerede konsulenter på 87 13 25 25. Målgruppe: Forældre til førskolebørn (ca. 3-7 år) med autisme.

Programmet strækker sig over tre måneder og kombinerer gruppelektioner for forældre med individuelle besøg i hjemmet. Ved hjemmebesøgene anvendes bl.a. videofeedback til at øge forældrenes læring samtidig med, at de arbejder med børnene.

28

Kursusnummer:

HE01

Kursusleder:

Earlybird certificerede konsulenter fra Heimdals konsulentteam

Tidsramme:

En gang ugentligt over tre måneder

Placering:

Heimdal + i deltagernes hjem

Pris, tilmeldingsfrist og dato for afvikling

Kontakt Heimdals konsulenter eller se www.earlybird-aarhus.dk


Heimdals forældreempowerment forløb Forældreempowerment forløbet strækker sig over ca. 3 mdr. og afholdes for 4-8 forældrepar ad gangen. Forløbet omfatter: • 4 gruppelektioner på Heimdal • 3 hjemmebesøg pr. familie. Der er mulighed for at ændre det ene hjemmebesøg til undervisning af familiens nærmeste netværk • 2-4 gange supervision i gruppe på Heimdal • Informationsmøde, opsamlingslektion samt 3 mdr. opfølgning. Gruppelektioner på Heimdal omfatter nedenstående emner: • Grundlæggende forståelse for ADHD og/ eller autisme • Værktøjskassen: Struktur, visualisering og forudsigelighed • Konflikthåndtering: Stressforståelse og stressreduktion

Kursusnummer:

HE02

Kursusleder:

Konsulenter fra Heimdals konsulentteam

Tidsramme:

En gang ugentligt over tre måneder

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

6-8 forældrepar

Pris, tilmeldingsfrist og dato for afvikling

Kontakt Heimdals konsulenter eller se www.heimdal-aarhus.dk

Ved hjemmebesøgene arbejder vi med at omsætte viden fra gruppelektionerne til familiens hverdag. På gruppe supervisionerne bliver der mulighed for, at hver enkelt familie kommer i centrum og fortæller om deres udfordringer. Her bliver der mulighed for at høre såvel andre familiers erfaringer med lignende udfordringer som at få råd fra Heimdals konsulenter. Målgruppe: Forældre til børn med autisme og/ eller ADHD.

29


Intro til livet med autismespektrum forstyrrelser i hjemmet Formålet med kurset er at formidle forståelse forog redskaber til håndtering af de udfordringer der opstår i en hverdag med autisme. Baggrunden for vores formidling er teoretisk viden, praktisk erfaring fra hverdagen på Heimdal samt erfaringer opsamlet i forbindelse med rådgivning i private hjem. På kurset formidles typiske karakteristika for mennesker med ASF med udgangspunkt i Wings triade: • kommunikation • s ociale færdigheder • fleksibilitet i tankegang og handling

30

Herudover kommer vi på kurset ind på hvilke pædagogiske principper og værktøjer vi benytter på Heimdal. Et nyt fokus i arbejdet med mennesker med autisme, er hvilken stress autismen påfører såvel den enkelte, som de mennesker der er omkring denne. De pædagogiske værktøjer bliver som følge heraf ofte værktøjer til stressreduktion. Målgruppe: Forældre og fagfolk.

Kursusnummer:

HE03

Kursusleder:

Linda Ann Bjørslev Holm

Tidsramme:

9-15

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

6. januar 2014

Dato for afvikling:

6. februar 2014


Intro til livet med ADHD i hjemmet Formålet med kurset er, at formidle forståelse for og redskaber til håndtering af de udfordringer der opstår i en hverdag med ADHD. Baggrunden for vores formidling er teoretisk viden, praktisk erfaring fra hverdagen på Heimdal samt erfaringer opsamlet i forbindelse med rådgivning i private hjem. På kurset formidler vi typiske karakteristika for mennesker med ADHD. I formidlingen tager vi udgangspunkt i diagnosens grundelementer: • opmærksomhedsforstyrrelse • hyperaktivitet • impulsivitet

Herudover kommer vi på kurset ind på hvilke pædagogiske principper og værktøjer vi benytter på Heimdal. Et nyt fokus i arbejdet med mennesker med ADHD, er hvilken stress ADHD påfører såvel den enkelte, som de mennesker der er omkring denne. De pædagogiske værktøjer bliver som følge heraf ofte værktøjer til stressreduktion. Målgruppe: Forældre og fagfolk.

Kursusnummer:

HE04

Kursusleder:

Pia Rydahl Olsen

Tidsramme:

9-15

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

13. januar 2014

Dato for afvikling:

12. februar 2014

31


Assessment, kommunikation og læring Med udgangspunkt i det specialpædagogiske værktøj assessment, vil vi arbejde med, hvordan man kan udlede hvilke færdigheder en beboer har i forhold til specifikke opgaver. Efterfølgende vil vi se på hvilke muligheder der er i forhold til at udvikle selvstændighed i forhold til opgaven. En assessment er en struktureret observation til at udvælge udviklingsmål, der giver viden om det særlige og unikke ved det enkelte menneskes læringsstile. Med udgangspunkt i en assessment, kan der opstilles mål for læringen til selvstændighed. Når læringen planlægges tages der endvidere højde for, hvordan den nye viden skal videreformidles til den enkelte beboer med en autismespektrum­ forstyrrelse og/ eller ADHD. Målgruppe: Fagfolk.

32

Kursusnummer:

HE05

Kursusleder:

Michael Harboe Kvistgaard / Lenette A. Johansen

Tidsramme:

10-14

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 795,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

20. januar 2014

Dato for afvikling:

18. februar 2014


Boardmaker og visualisering i hverdagen På kurset vil vi tage udgangspunkt i vores erfaringer fra det daglige arbejde på Heimdal samt i vores erfaringer i forbindelse med vejledning i private hjem, hermed bliver fokus primært på normaltbegavede børn og unge (6-18år) med ASF/ ADHD. Kurset vil bestå af flere dele: • Teoretisk oplæg om visualisering og ASF/ADHD • Introkursus i boardmaker • Fremvisning og forklaring af en lang række forskellige visuelle materialer • Mulighed for at deltagere kan fremvise deres egne produkter til inspiration • Praktisk pædagogisk værksted, produktion af skemaer mm. • Debat om visualisering i hverdagen

Materialer der vil blive fremvist og forklaret på kurset omfatter bl.a.: • dags-/ugeskemaer • aktivitetsskemaer • instruktioner/forklaringer • påmindelser • motivationssystemer • social læring • valg I de fremviste materialer vil vi lægge vægt på, at der ikke er en rigtig eller en forkert måde at lave visualisering på, men at det afgørende er at lave visualisering, der tager udgangspunkt i den enkeltes vanskeligheder og styrker. Hermed vil der også blive stor afveksling i materialevalg og sofistikation i de fremviste systemer. Målgruppe: Fagfolk og forældre.

Kursusnummer:

HE06

Kursusleder:

Michael Harboe Kvistgaard / Pia Rydahl Olsen

Tidsramme:

9-15.30

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

24. januar 2014

Dato for afvikling:

25. februar 2014

33


Aflastning, hvad vil det sige? Kurset beskriver hvordan vi på Heimdal arbejder med trivsel, stressreduktion, læring og livs­ duelighed for børn og unge med ASF/ADHD i et aflastningstilbud. I aflastningen tilbydes barnet/ den unge bl.a. oplevelser og deltagelse i kulturelle arrangementer. Dette sker for at udvikle og vedligeholde barnets/den unges færdigheder og kompetencer. På kurset præsenteres Heimdal, Heimdals målgruppe samt den pædagogiske indgangsvinkel vi arbejder ud fra på Heimdal. Desuden vil vi komme ind på emner som forældresamarbejde, eksterne samarbejdspartnere og traditioner/kultur. Målgruppe: Sagsbehandlere og forældre.

34

Kursusnummer:

HE07

Kursusleder:

Gitte Bomholt

Tidsramme:

10-14

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 200,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

27. januar 2014

Dato for afvikling:

27. februar 2014

OB S B ill : ig t


Forståelse for, samt forebyggelse og håndtering af udfordrende adfærd og voldsomme konflikter 2 dages kursus i konflikthåndtering. Mennesker med autismespektrumforstyrrelse ASF/ADHD kan til tider have en voldsom og udadreagerende adfærd. Formålet med kurset er, at formidle hvordan man via konkrete værktøjer kan bidrage til at børn og unge med ASF/ADHD får et mindre konfliktfyldt liv. Ligeledes arbejdes der med, at de konflikter der alligevel opstår hånd­ teres på en skånsom og hensigtsmæssig måde for såvel personale som børn/unge.

Fokus vil være på forståelse af hvorfor børn med ASF/ADHD får udfordrende adfærd. Pædagogiske værktøjer der kan bruges ift. udfordrende adfærd. Målgruppe: Fagfolk og forældre.

Kurset vil bl.a. indeholde følgende emner: • Low arousal tilgang. • Bagvedliggende årsager til konflikter og udfordrende adfærd, herunder stressforståelse • Heimdals erfaringer og konkrete værktøjer i forbindelse med konflikthåndtering. • Frigørelses og fastholdelses teknikker.

Kursusnummer:

HE08

Kursusleder:

Michael Harboe Kvistgaard

Tidsramme:

9-15.30 begge dage

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 995,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

5. februar 2014

Dato for afvikling:

5. og 6. marts 2014

35


Spotkursus for forældre, bedsteforældre og andre pårørende – til børn med ASF & ADHD Det er vores erfaring, at bedsteforældre og/eller andre pårørende ofte ønsker at vide mere og dermed øge deres forståelse for deres pårørendes handicap, autisme eller ADHD. Derfor afholder vi dette spotkursus. På kurset formidles: • Typiske karakteristika for mennesker med ASF og ADHD. • Forståelse for den stress der rammer såvel den enkelte som hele familien. • Pædagogiske principper og værktøjer der arbejdes ud fra på Heimdal. • Hvordan kan man forstå og forebygge konflikter i hverdagen. Målgruppe: Forældre, bedsteforældre og andre pårørende.

36

Kursusnummer:

HE09

Kursusleder:

Pia Rydahl Olsen / Linda Ann Bjørslev Holm

Tidsramme:

17-22

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 795,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

13. februar 2014

Dato for afvikling:

13. marts 2014


Udeliv og autisme/ADHD Det er en normalt accepteret antagelse, at det er sundt og stressreducerende, at opholde sig i naturen. Hvordan gøres dette med børn/unge med autisme/ADHD. På Heimdal vægter vi udelivet højt. Aktiviteterne spænder vidt fra den daglige tur i dyrehaven eller en bålaften over weekendture med overnatning i telt eller shelter, den årlige skitur og til mere udfordrende ture som f.eks. klatreture i Tyskland og vandreture i Norge. På kurset vil vi formidle: • Hvilke succeser oplever vi at børn og unge får, når de opholder sig i naturen? • Hvordan vi arbejder med motivation, struktur, forudsigelighed og teamsamarbejde for at bidrage til succesoplevelser og dermed styrke børnenes selvværd.

• Hvad er vores overvejelser i forbindelse med at vælge naturen som pædagogisk rum, samt hvad vi er særligt opmærksomme på, når vi inddrager naturen og friluftsliv som et specialpædagogisk redskab i arbejdet med denne målgruppe. Kurset vil være funderet såvel i teoretisk baggrundsviden som i praktiske eksempler og erfaringer fra vores hverdag. Målgruppe: Fagfolk.

Kursusnummer:

HE10

Kursusleder:

Frederik Glerup

Tidsramme:

9-14

Placering:

Heimdal

Deltagerantal:

Max. 25 deltagere

Pris pr. person

Kr. 795,- inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist:

11. februar 2014

Dato for afvikling:

11. marts 2014

37


Langagerskolen Bøgeskov Høvej 10 8260 Viby J Telefon: 86 28 73 55 Fax: 86 28 73 54 E-mail: langagerskolen@mbu.aarhus.dk Web: www.langagerskolen.dk

Heimdal Døgn-og aflastningsinstitution for børn og unge med Autisme og svær ADHD Egebæksvej 26 8270 Højbjerg Telefon: 87 13 25 25 E-mail: heimdal@aarhus.dk Web: www.heimdal-aarhus.dk

Kursusavis 13  

Kursuskatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you