Page 1

2. halvår 2010 • 38. årgang

Aktivitetsprogram for seniorer i Århus

Klostergadecentret

1 Side 4

NY FORMAND

2 Side 22

Side 18

NYE AKTØRER

3 Side 7

NYE MEDLEMSFOREDRAG


Klostergadecentret var i foråret midt i et sporskifte. Nu er vi på banen med nye fællesskaber.

KlosterCaféen er, foruden god mad, et netværkssted for nye kontakter og et fint sted at stifte ­bekendtskab med husets tilbud.

Leder

Klostergadecentret er således i dag et foreningsog frivillighus for seniorer i Århus Kommune, der huser fire selvstændige organisationer med hver sin profil. Tilsammen fire organisationer som ­arbejder tæt sammen på kryds og tværs. Alt sammen for at give brugerne de bedst tænkelige rammer for udfoldelse.

På banen med nye fællesskaber Vi er gået ind i fællesskabets årti, spår fagfolk med forstand på fremtiden. Under indflydelse af finanskrise, klimabekymring og mig selv nok-kultur trænger vi til at genoplive fællesskabet – glæden ved at være og gøre noget sammen. I Klostergadecentret er der som altid plads til mange forskellige former for fællesskab. Nogle er kendte og en hel del nye, for der er sket meget nyt siden sidste nummer af Aktiv Nyt, der udkom midt i et sporskifte. Nu er vi på banen med nye fællesskaber. Kursusvirksomheden er flyttet for sig selv. Til gengæld er to nye aktører rykket ind. Det er Folkekirkesamvirket i Århus og KlosterCaféen, inspirerende nye samarbejdspartnere til de to kendte aktører: Foreningsbutikken og Klostergadecentret. Sidstnævnte har desuden fået ny formand.Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

Over 50 foreninger og grupper har allerede ­Klostergade 37 som samlingssted, ligesom huset er omdrejningspunkt for frivilligt arbejde på flere felter. Frivilligt arbejde er en værdifuld faktor i hele huset. De fire organisationer nyder stor gavn af de frivilliges indsats, lige som de frivillige selv får gode oplevelser ud af indsatsen.


Klostergade 37 er en central adresse i Århus midtby – rundt om hjørnet fra Klostertorvet med de mange buslinjer. Med over 2.200 m2 fordelt på 5 etager ­(elevator fra gadeniveau) er der rige udfoldelsesmuligheder for seniorer med appetit på livet.

Indhold Ny formand...................................................   4 Ny næstformand...........................................   5 Medlemskab - med 5 fordele........................   6 Gratis medlemsforedrag...............................   7

Indhold

Klubber og foreninger – 8 NYE....................   8 KlosterCaféen.............................................. 18 Café-arrangementer..................................... 20 Seniordaghøjskole........................................ 21 Folkekirkesamvirket i Århus......................... 22 Foreningsbutikken ....................................... 23 Fyraftensmøde i caféen: Spillegalskab......... 24

Klostergadecentret Klostergade 37 8000 Århus C Tlf. 86 19 25 30

Sundhedsdag, gratis influenza-vaccination.. 25 Swingbandet / Byens Revy.......................... 26 Seniorkor: Stayin’ Alive / Århus Viseklub...... 27 IT-værkstedet: tekst, foto, e-mail, web m.v.... 28 Nyt i Hobbykælderen: Kreativt værksted Sommersalg De Maleglade..........................................29-30 Juletur til København.................................... 30 SoSu-mentor DOF Århus Plus (tidl. Kursusvirksomheden) 31

www.klostergade.dk Kontortid: mandag-torsdag, kl. 10-13 Telefontid: mandag-torsdag, kl. 8.30-14 Fredag lukket. Du kan også finde os på Facebook. Søg på ”Klostergadecentret” eller gå via linket på www.klostergade.dk

Koordinator Lise Legarth ll@klostergade.dk

Informations­ medarbejder Anders Elkjær Jessen presse@klostergade.dk

Udgiver: Klostergadecentret Redaktion: Lise Legarth (ansvarshavende), Anders Elkjær Jessen, journalist Knud Molbæk Oplag: 4000 stk. Foto: Klostergadecentret, sxc.hu og politi.dk Layout & tryk: Huset Venture, Stavtrupvej 34, 8260 Viby J.

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010
Ny formand

formands-SKIFTE i Klostergadecentret

Vi skal både UDFORDRE og FAVNE b r e d t ”Vi skal få folk til at fortælle gode historier om Klostergadecentret”, siger den ny formand for Århus Pensionistsamråd, Sigfred Lauridsen. Det gør vi ved at være åbne og udviklings­ orienterede og praktisere det, han kalder ”den værdsættende omgangsform”. ”Brugerne skal hver gang gå berigede og inspirerede herfra, ligesom de frivillige skal have et udbytte med sig hjem, ikke som traditionel hyre, men i form af anerkendelse og påskønnelse af deres indsats, og det gælder på alle niveauer, hvad enten man sidder i bestyrelsen, vedlige­ holder huset, arbejder på kontoret eller i caféen”, siger Sigfred Lauridsen.Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

Klostergadecentret skal profilere sig på sit værdi­ grundlag, nemlig at mennesker skal have en værdig og tryg dagligdag med selvbestemmelse og mulighed for aktivitet og samvær med andre, så man kan leve et sundt liv fyldt med livsglæde og handlekraft. ”Vi skal altid have blik for det medmenneskelige. Det er det vi er gode til”, siger ­Sigfred Lauridsen.

Sigfred Lauridsen har arbejdet inden for ældre­ området på ledelses­­ niveau i 35 år. Han var i øvrigt den første mandlige sygeplejeelev på Århus Amtssygehus.


Ny næstformand

Jeg overlader posten til Sigfred Lauridsen med den sikre for­visning, at han er lige så glad for og interesseret i arbejdet som formand for Klostergadecentret, som jeg altid har været.

”Det er vigtigt, at vi hele tiden bevæger os fremad. Ellers bliver vi løbet over ende af andre med gode tilbud til ældre”, siger formanden, som ser Folkekirkesamvirket og KlosterCaféen som inspirerende sparringspartnere i udviklingsarbejdet. ”Vi skal på samme tid udfordre de ressourcestærke og videbegærlige og favne folk med forandrings-bekymrethed”. Klostergadecentret skal også have opmærksomheden rettet mod de udsatte, de ensomme og sorgramte. KlosterCafé-projektet har fokus på netop disse medborgere, men de kommer ikke af sig selv. Formanden peger på et samarbejde med f.eks. fagbevægelsen om at få dem ud af isolationen. ”Fagforeningerne ved hvilke medlemmer, der er i farezonen”. Desuden skal arbejdet være klart defineret. Huset kræver faglighed i administration og køkken, og de frivillige skal ikke konkurrere med de kommunale tilbud. ”Vores frivillige skal supplere det offentlige, men ikke overtage dets forpligtelser”, siger formanden. ”Jeg har haft et års tid som næstformand til at lære huset at kende og sagde ja tak til formandsposten, fordi jeg synes, det er spændende at være med til at udvikle et hus, der rummer så megen energi, så mange muligheder”.

Den afgåede formand, Inger Danielsen, fortsætter som næstformand. ”De 17 år som formand har været både dejlige og spændende, men af og til også meget anstrengende og krævende”, siger Inger Danielsen, ”samarbejde med de daglige ­ledere – først Annelise Borgbjerg, dernæst Hanne Mortensen og nu Lise Legarth – har altid været godt – ligesom samarbejdet med de forskellige bestyrelsesmedlemmer både har været interessant og inspirerende”. ”Klostergadecentret har været gennem et turbulent år med bl.a. adskillelsen fra Kursus­ virksomheden. Nu synes alt at komme på plads – caféen er godt i gang – takket været Lise ­Legarth, Tina Gerling Thomsen, Lisbeth Beedholm og alle de frivillige, der hver dag tager ­deres tørn med alt, hvad der skal gøres for at drive en café – nye klubber kommer til – alt dette samt Forenings­ butikken og Folkekirkesamvirket er med til, at Klostergadecentret stadig er et rart og levende sted at komme”.

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010
Klubber Medlemskab og foreninger

Medlemskab Man skal være medlem af Klostergadecentret for at bruge tilbuddene. Medlemskab, der følger kalenderåret koster 150 kr. om året og inkluderer følgende: • Gratis adgang til 6 foredrag om året • Medlemsbladet ”Aktiv Nyt” tilsendt 2 gange årligt • Rejser og udflugter • Adgang og stemmeret til generalforsamlingen (mod forevisning af medlemskort) • Adgang til husets mange faciliteter Som medlem støtter du også Klostergadecentrets fortsatte eksistens. Der er to måder at ny- eller gentegne medlemskab på: 1) Ved personlig henvendelse i Klostergadecentret: Klostergadecentret Klostergade 37 8000 Århus C Kontoret er åbent: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 10.00 til 13.00. Fredag lukket. Der kan ikke betales med dankort. 2) Ved indbetaling af 150 kr. i Nordea Bank reg. nr. 2251, kontonr. 7420 031 801 Venligst skriv dit navn i feltet “Meddelelse til modtager”. OBS! Der sendes ikke girokort ud til fornyelse af medlemskab ved nytårstid, så du skal selv huske at gentegne medlemskab ved årets afslutning.Aktiv Nyt • 2. halvår 2010


22. 9. kl. 14.00-16.00 B. S. Ingemann – fra gyserfortælling til salmedigter v/ Henrik Oest

Foredrag

En anderledes, utraditionel tilgang til den kendte salmedigter af nogle af vores mest populære salmer, som ” I østen stiger solen op” og ”Glade jul” m.m.f. Men Ingemann er meget mere end de elskede salmer. Han skrev også historiske romaner og højromantiske skuespil. Mere ukendt, men ikke mindre spændende er, at han skrev uhyggelige gyserfortællinger, - bl.a. ”De fortryllede fingre”. Et spændende foredrag om Ingemanns kunst, hans kærlighed, hans møde med kulturpersonligheder.

Foredrag for medlemmer af Klostergadecentret 27. 10. kl. 14.00-16.00 Mit liv ved politiet v/ Gunnar Randrup Nielsen Om en arbejdsdag på Politigården, når der pludselig anmeldes vold, voldtægt, bankrøveri samt op til tre-dobbelt drab. Drab på politimand i Højbjerg under udførelse af tjeneste – samt den efterfølgende ­arbejdsgang. Hvordan vidner virkelig kan hjælpe politiets opklaring af kriminelle handlinger. Lidt om personbeskyttelse – herunder af kongefamilien under rejser i Danmark og udlandet, festdage i ­Århus og modtagelsen af udenlandske statsoverhoveder, diplomater m.m.

17. 11 kl. 14.00-16.00 Christian X – monark og menneske. v/ Johan Bender Rytterkongen sad på tronen i 35 år gennem to verdenskrige, den store økonomiske verdenskrise og påskekrisen i 1920. Han blev et nationalt symbol, da han på den hvide hest red ned i det genvundne Sønderjylland og i besættelsestiden, da han uanfægtet gennemførte sin daglige ridetur i København. Christian X’s ranke, men også usmidige, militæriske facon gjorde ham vanskelig at danse med for politikerne. For befolkningen blev han dog et populært samlingsmærke. Mange af os vil stadig kunne huske ham, ikke mindst gennem hans nære tilknytning til Marselisborg.

Gratis foredrag

Billetter til foredragene udleveres ved tilmelding på kontoret. Kaffen betales ved tilmelding. 20,- kr. pr. gang. 50 kr. for alle tre foredrag.

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010
Klubber og foreninger

Kreativt HOBBYKÆLDEREN Det Kreative Værksted 2010 Her kan du komme og arbejde med alt hvad hjertet begærer af forskellige håndarbejder og hobby­ aktiviteter. En række engagerede frivillige hjælpere står klar til at vejlede dig. Du kan medbringe dine egne materialer eller du kan købe materialer på stedet. Åbningstid: mandag-torsdag kl. 9.00-11.45 + tirsdag og torsdag kl. 12.15-15.00

T

NY

De maleglade – Akrylmaling

Nu starter en ny gruppe og alle er velkomne både begyndere og øvede. Vi inspirerer og hjælper hinanden. Mødetid: onsdag kl. 9.00-12.00 Mødested: Hobbykælderen Kontakt: Jette Windekilde, tlf. 22 27 88 19 eller Klostergadecentret, tlf. 86 19 25 30 Mail: ll@klostergade.dk

Åbent værksted Inspiration og fordybelse

Vi ønsker at skabe et forum for kreative sind, hvor vi med afsæt i vores interesse for håndarbejde i alle dets former og udtryk kan berige hinanden med inspiration og fordybelse. Vi forestiller os at mødes i løbet af eftermiddagen med vores håndarbejder. Ved aftenstide spiser vi i KlosterCaféen og arbejder videre så længe, vi har lyst. Vi har 150 m2 værksted til rådighed mandage kl. 16.00-21.00 i Klostergade 37, midt i Århus. Mange buslinjer lige om hjørnet. Nogle få fri parkeringspladser i gården. Kom og vær med til at fylde liv og sjæl i hånd­ arbejdet. Nærmere oplysning hos: Karin Nielsen, tlf. 28 55 25 66 Rie Froberg, tlf. 28 10 71 98 eller Lise Legarth, tlf. 86 19 25 30

Acryl 2006 Acrylmaling. Medlemmerne inspirerer hinanden. Der er plads til flere i gruppen. Mødetid: Onsdage kl. 13.00-16.00 Mødested: Hobbykælderen Kontakt: Anna Nissen, tlf. 29 27 25 04 Mail: annanissen@hotmail.comT

NY

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

Malebøtten Acrylmaling Mødested: Hobbykælderen Mødetid: Mandage kl. 12.30-16.30 Kontakt: Leni Lindfors, tlf. 86 23 05 64 Mail: lindfors@mail.dk

Blomsterpresseklubben Kom og vær med på et hyggeligt hold, hvor vi godt kan være lidt flere. Vi inspirerer hinanden med at lave postkort med pressede blomster m.m. Ring og hør nærmere eller mød op og se, hvad vi laver. Mødetid: Mandage kl. 9.30-12.00 Mødested: Pejsestuen, Rød etage Kontakt: Formand Birgit Jessen, tlf. 86 17 52 14

Knipleklubben ”Langenæs” Knipling for øvede. Der er ingen undervisning. Mødetid: Mandage kl. 9.00-12.00 Kontakt: Marie Bang Termansen, tlf. 86 12 74 71


Herremad Klostergadecentret har flere madhold for mænd. Bortset fra medlemskab af Klostergadecentret og udgifter til mad er det gratis at deltage. For nærmere oplysning kontakt Koordinator Lise Legarth, tlf. 86 19 25 30 Mail: ll@klostergade.dk

Klubber og foreninger

Kost & Bevægelse

samvær, og har du nogle gemte talenter, som trænger til at blive brugt, så kontakt undertegnede. Det gælder både foran og bag scenen. Vi søger også talenter til praktiske opgaver. Mødetid: tirsdage kl. 19.00-21.30 Mødested: Teatersalen Kontakt: Joan Børlum, tlf. 86 10 16 08 Mail: boerglum@funmail.dk

Den Gamle Varieté Pensionistforeningen Gåholdet Turene foregår i et tempo, så alle kan være med. Temaerne på turene vil være de historier, der kendetegner det sted, vi besøger. Vi koncentrerer os om de områder, hvor Midttrafik kan benyttes inden for zone 4. Vi vil opleve forskellige skove, parker, offentlige haver, skov – og eng, søer og spændende byområder. Læg en termokande i ryg­sækken og vær med i et hyggeligt samvær, mens vi får motion og naturoplevelser. Mødetid: Mandage i lige uger, kl. 9-9.30 Mødested: KlosterCaféen Kontakt: Bent Kjær, tlf. 22 53 90 45 Margit Nystrøm, tlf. 86 17 94 28

Vi er en gruppe af øvede sangere, der har lavet et show med sange fra 30’erne og 40’erne, som vi øver med en gang om måneden – og gladeligt tager ud og optræder med iført “det store skrud”! Kontakt: Lis Rytter, tlf. 86 55 24 88

Juno-Oktaven 4-stemmigt mandssangkor med 24 medlemmer. Vi synger hovedsageligt danske sange ved ­arrangementer på lokalcentre. Kan du lide at synge, så kom og syng med os. Nodekendskab ingen forudsætning. Mødetid: Mandage kl. 19.00-22.00 Mødested: Rød sal Kontakt: Dan Erik Rasmussen, tlf. 23 66 14 75 Mail: derik@stofanet.dk

Malernes Sangkor

Sang, Musik & Dans Byens revy

Malernes Sangkor i Århus afholder øveaften onsdag aften mellem kl. 18 og 20, hvor vi synger flerstemmigt mandskor (enkelte sange dog unisont). Vi kræver ikke nodekendskab til sangene, i stedet for nodekendskab af sangerne, men kun lysten til at synge. Vi har en dygtig dirigent, der lærer os tingene. Vi har enkelte underholdende optrædener, mest på offentlige institutioner (herunder lokalcentre). Har du lyst til at være med så kontakt: formand Erik Pedersen tlf. 29 20 79 18 eller kasserer Alex Carlsen, tlf. 86 15 92 43.

I Byens Revy kan alle uanset alder deltage, hvis man har et eller andet talent. Vi øver hen mod en revy i efteråret. Hvis du er interesseret i at deltage i et godt socialt

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010
Klubber og foreninger

Århus Bagerlaugs Sangkor

Stayin’ Alive

Vi er Danmarks ældste laugskor, som hoved­ sageligt består af bagermestre, men som også har andre sangglade medlemmer. Hele Østjylland er repræsenteret i det 4-stemmige mandskor. Koret blev oprettet i 1884 af fire århusianske bagermestre. Vi øver og optræder sammen med malerkoret og har hyggeligt socialt samvær. Mødetid: Onsdage kl. 18.00-20.00 Mødested: Teatersalen Kontakt: Jørgen Rudkjøbing, tlf. 86 21 42 11 mail: jo_rudk@hotmail.com

Et kor for seniorer, der har mod på at overskride grænser. I Stayin’ Alive synger vi ikke lige det repertoire, man forventer af den aldersgruppe. Koret, der har eksisteret i et halvt år, fremfører sange af Michael Jackson, Bee Gees, Queen, James Taylor og Bruce Springsteen i unikke versioner. Stemmerne, rytmerne og den skønne oplevelse af kendte strofer skaber tilsammen et lydlandskab, som fænger og er dristigt og sjovt. For at blive medlem af Stayin’ Alive stiller vi kun 3 krav. Man skal være pensionist, man skal have lyst til at synge, og så skal man være parat til at prøve noget nyt. Mødetid: Torsdag kl. 10.00-12.00 Mødested: Teatersalen Kontakt: korleder Bjørn Bønne Christensen, tlf. 86 15 21 88. Mail: lone.bean@mail.tele.dk Eller koordinator Lise Legarth, tlf. 86 19 25 30 Mail: ll@klostergade.dk

T

NY

De lystige Tyrolere

De lystige Tyrolere startede som en del af ­Sporvejsfunktionærernes Orkester og som et ­underholdningsprogram i forbindelse med Oslo Spor­vejes musikkorps besøg i 1969. enere blev orkestret selvstændigt Gennem årene har orkestret underholdt ved mange arrangementer i indland som udland bl.a. Norge, Sverige, Holland og Tyskland. og har siden 1984 haft musikalsk venskab med Grundbakkermusikanten i Lauback, Tyskland. De senere år er det blevet til mange lokale arrangementer, hvoraf nogle kan ses på orkestrets hjemmeside: delystigetyrolere.dk Kontakt: Ole Leibøl Jensen, tlf. 86 21 10 44 / 24 21 58 30 Mail: olejensen49@hotmail.com

T

NY

Klubben Sangglæde

Kan du lide at synge? Hver torsdag fra kl. 10.00-11.50 mødes en lille flok sangglade kvinder, som under ledelse af Bjarne Juul Jensen ved klaveret synger nye og gamle sange, viser, salmer, højskolesange m.m. Vi lægger vægt på fællesskab og sangglæde. Alle kan deltage. Ring for nærmere oplysning og tilmelding: Inge Rasmussen, tlf. 86 55 80 83

10

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010


Århus Koncertkor

Swingbandet: består af ca. 20 glade musikanter. Vores besætning er trompet, klarinet, saxofon, trombone, klaver, trommer, bas og congas. Vi spiller til underholdning og dans. Vort repertoire spænder fra lettere jazz over dansktop til dansemusik. Fra vort repertoire kan nævnes numre som: Just a Gigolo, New York, New York, I left my heart in San Francisco, Jutlandia, Den knaldrøde gummi­ båd, Susanne, Birgitte og Hanne, E Viva España, Aldrig om søndagen, Something stupid, Avenuen, Forelsket i København og mange, mange flere. Dørene er åbne, så hvis man har lyst til at overvære en øvedag eller vil prøve at spille med, er man velkommen. Se yderligere informationer på vores hjemmeside: www.swingbandet.com Mødetid: Mandage kl. 16.30-19.15 Mødested: Teatersalen Kontakt: Else Juul Grøn, tlf. 86 29 21 24 Mail: elsejuul@oncable.dk Dirigent: Ole Leibøl Jensen, tlf. 86 21 10 44 - 24 21 58 30 Mail: olejensen49@hotmail.com

Århus Koncertkor er et semi-professionelt kor, der hovedsageligt indøver og opfører større korværker. I løbet af et år laver vi typisk en større koncert i eget regi, medvirker ved en af Aarhus Symfoniorkesters koncerter og opfører nogle få a cappella koncerter. Det er altafgørende, at koret råder over en stor mængde dygtige sangere. Koret har hvert år en kor-weekend eller en koncertturne til udlandet, som ryster medlemmerne godt sammen. Til udlandsturneerne indstuderes der en mængde musik. På vores hjemmeside www.aarhus-koncertkor.dk kan du bl.a. se, hvor og hvornår vi giver koncerter og finde oplysninger om, hvordan du bliver medlem. Mødetid: Mandag kl. 19.15-21.30 Mødested: Teatersalen Kontakt: Gitte Kolstrup, tlf. 98 38 44 44 gitte@kolstrup.dk

Aarhus Folkekor Vi er et blandet kor for voksne, der lægger stor vægt på et godt socialt samvær. Vi ledes af en ung kyndig dirigent. Vi kan også tilbyde korkoncerter, kurser og sangstævner. Kom og syng med en aften – måske er det noget for dig. Mødetid: Onsdage kl. 19.15-21.15 Mødested: Rød sal Kontakt: Merete Pedersen, tlf 86 15 90 15 Mail: mpbp@stofanet.dk

Klubber og foreninger

Swingbandet

Århus Promenadeorkester Århus Promenadeorkester består af ca. 40 musikere fordelt på strygere, træblæsere, messingblæsere, klaver og slagtøj. Vi holder af under ledelse af vores dirigent Max Kielgast at spille lødig og folkelig underholdningsmusik af komponister som Johann Strauss, H.C. Lumbye, Kai Normann Andersen. Vi prioriterer både et godt musikalsk resultat og det kammeratlige samvær højt. I løbet af året spiller vi i Musikhuset, på lokalcentre i Århus-området og ved vore populære matineer i Klostergade 37. Mødetid: tirsdag kl. 10.00-12-00 Mødested: Teatersalen Kontakt: Svend Aage Nielsen, Kantorparken 33, 8240 Risskov, tlf. 26 46 07 33 eller Max Kielgast, tlf. 86 97 41 43 Se også vores hjemmeside: www.aarhusprom.dk

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

11


Klubber og foreninger

Aarhuskoret

Scrabble Klubben

Kom og syng med Århuskoret. Vi er ca. 20 kvinder på +40 år. Vi har det hyggeligt sammen. Vi synger et alsidigt repertoire: klassisk, rytmisk, musical, danske og udenlandske sange. Mødetid: Torsdag kl. 19.00-21.00 Mødested: Rød sal Kontakt: Birgitte Fly, tlf. 86 29 90 00 eller 21 84 11 23 Mail: info@aarhuskoret.dk www.aarhuskoret.dk

Scrabble er et krydsordsspil for 2, 3 eller 4 spillere. Når man scrabbler, udfordres man på sproglighed, koncentration og kreativitet. Samtidig er scrabble (modsat krydsord) et socialt spil, som man spiller med og mod hinanden. Alle er velkomne. Mødetid: Onsdage kl. 14.00-16.30 Kontakt: Helle Snell, tlf. 29 93 86 02 Mail: hellesnell@hotmail.com

Seniorklubben Mejlen

Spilleklubber Mandagshygge Banko og hyggelig sammenkomst for medlemmer. Mødetid: mandag i ulige uger kl. 13.00-16.00 Mødested: Teatersalen Kontakt: Inge Kristensen, tlf. 86 11 62 60 Mail: inge-kr@stofanet.dk

Onsdags-bridge Turneringsbridge for pensionister. Klubben er åben for nye spillere – både faste og suppleanter. Mødetid: Onsdage kl. 13.00-17.00 Mødested: Pejsestuen Kontakt: Edel Pedersen, tlf. 86 22 17 17 Mail: vp.pedersen@mail.dk

Bridgeklubben Klør 5 Turneringsbridge for seniorer. Nærmere information hos kontaktperson Mødetid: Mandage kl. 13.00-17.00 Mødested: Pejsestuen Kontakt: Kiss Broch-Lips, tlf. 86 27 16 20

12

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

Whist, kaffe og hyggeligt samvær. 1. tirsdag i hver måned spiller vi også banko. Alle pensionister er velkomne til at deltage. Mødetid: Tirsdage og fredage kl. 12.30-17.00 Kontakt: Vagn Mortensen, tlf. 50 52 30 54

Medier IT-værkstedet underviser efterlønsmodtagere og pensionister i brugen af computer. Vi lærer dig tekstbehandling og billedbehandling i programmet Word. Du kan lære om Internettet, hvordan man ’surfer’ (søger information) på nettet og om at sende mail med eller uden vedhæftede billeder. Vores hold er på 6-7 elever med god tid til hver enkelt deltager. Vi får også tid til en kop kaffe og en snak. Undervisningen varetages af frivillige undervisere. Henvendelse til Denis Nissen, tlf. 86 27 48 42 Mail: denissen@tdcadsl.dk – eller hos Lise Legarth, Klostergadecentret, tlf. 86 19 25 30 Mail: ll@klostergade.dk


Fotoklubben

Vi er en lille klub på 8 medlemmer, som laver alle former for digital billedbehandling i Photoshop 7.0. Vi har p.t. en lille venteliste, men prøv alligevel at blive skrevet op, hvis du har lyst til at være med. Mødetid: Tirsdag 9.00-12.00 Mødested: it-værkstedet Kontaktperson: Kirsten Rousing, tlf. 41 28 44 19 E-mail: kimoro@stofanet.dk

Vil du arbejde med billeder fra dit digitalkamera? Forudsætninger: et grundlæggende kendskab til brugen af en pc. Kurset omfatter: Beskæring af billeder, justering af lys, kontrast og farve, fjernelse af uønskede ­elementer samt fremstilling af kollager. Kurset afholdes som en blanding af gruppeundervisning og arbejde i det digitale mørkekammer. Fotoet efterbehandles ved hjælp af programmet Photoshop 7.0 – dansk. Kurset varer ca. 2½ måned med en ugentlig ­undervisningsdag. Medlemskab af ” Video 2000” og Klostergadecentret kræves. Nyt kursus starter januar og september. Ind­meldelse kan ske på mødedagene. Mødetid: mandage kl. 9.30-12.00 Mødested: Video-lokalet på 1. sal Kontakt: Poul Erik Justesen, tlf. 86 25 03 80 www.video2000.dk

Videos 2000 Video – og fotoklub Videoklubben Vi arbejder på at forbedre kvaliteten i kameraføring og indhold i vores videofilm. Vi redigerer filmene, både digitale og analoge, kopierer og fører smalfilm og dias over på DVD. Af og til stiller vi kamerahold til rådighed, hvis nogen ønsker en optagelse. 2-3 klubaktiviteter foregår ude i ­naturen. Du er altid velkommen til at kigge ind. Vi har altid kaffe på kanden og tid til en snak. Mødetid: Onsdage kl. 9.00-12.30 Mødested: Videolokalet på 1.sal Kontakt: Elo Bøttern Nielsen, tlf. 86 12 18 66 Mail: elotove@yahoo.dk www.video2000.dk

Klubber og foreninger

Klosterfoto

Video Klubben Klostergade Kan du lide at arbejde med video, så kig ind i vores klub i Klostergadecentret. Vi mødes hver torsdag, hvor vi snakker pc og hjælper hinanden med at lave film på computer, så f.eks. vore rejse- og familiefilm bliver attraktive for venner og bekendte at se på. Vi har det hyggeligt og rart med hinanden og tager sommetider på udflugt med vore ledsagere. Kik ind. Måske får du lyst til, at være med i klubben. Mødetid: Torsdage kl. 12.30-16.00 Mødested: Rød sal Kontakt: Hans Chr. Rasmussen, tlf. 86 55 80 83 Mobil: 23 66 23 19. Mail: paradis22@gmail.com www.videoaarhus.dk

Slægtsforskning Slægtsforskning på internettet. Formålet er at udvikle teknik og få oplysninger angående slægtsforskning. Mødetid: Fredage kl. 12.30-15.00 Mødested: it-værkstedet Kontakt: Bent Aagaard Hansen, tlf. 86 25 81 40 Mail: seniahas@gmail.com

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

13


Klubber og foreninger

T

NY

Interessegruppe, Slægtsforskning

Slægtsforskning på internettet. Formålet er at udvikle teknik og få oplysninger angående slægtsforskning. Mødetid: Mandag 12.30-15.30 Mødested: it-værkstedet Kontakt: Bente Brund, tlf. 86 10 77 07

Århus Senior Radio Radio produceret for seniorer af seniorer. Vi er interesseret i at få flere kolleger, så har du lyst til at være en del af et hyggeligt team, er du velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger. Der kræves ingen særlige forudsætninger, vi skal nok hjælpe dig i gang. Vore udsendelser kan høres hver fredag kl. 10:0011:00, genudsendelse hver mandag kl. 16:00-17:00 på følgende frekvenser: 98,7 MHz, Stofa: 94,8 MHz og YouSee: 96,5 MHz. Mødetid/træffetid: Onsdag kl. 10.00-13.00 Sted: Klostergade 37, radiolokalet på 4.sal Kontakt: Henrik Trasborg, tlf. 86 55 88 31 27 97 20 01. Mail: petra@profibermail.dk eller Herbert Meinke, tlf. 30 82 56 26 Mail: seniorradio@klostergade.dk www.web-proeve.dk/aarhusseniorradio/index.htm Hver onsdag kl. 10.30 i KlosterCaféens Herreværelse er der Århus Senior Radio og gratis radio-kaffe.

Århus Senior

14

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

Århus Senior TV Århus Senior TV er en forening som laver tv-programmer med fokus på seniorer og seniorliv. Det har Senior TV gjort i over 10 år. Programmerne fremstilles udelukkende af ca. 20 frivillige seniorer til seniorer. Senior TV kan ses hver torsdag fra kl. 12.00-12.30 på Kanal Østjylland. Stationen er udstyret med den fornødne teknik til at lave kvalitets tv. Skulle du selv have lyst til at prøve kræfter med TV-mediet, er du velkommen til at kigge indenfor, når redaktionen har sit ugentlige møde. Mødetid: tirsdag kl. 10.00-12.00 Kontakt: Villy Juhl, formand, tlf. 21 70 28 06 Helge Svendsen, sekretær tlf. 86 18 39 72 - 40 87 39 72. www.astv.dk

Etniske Klubber Århus Aleví Forening Venskabsforening for herboende tyrkere over 40 år. Foreningen laver kulturelle og sociale aktiviteter hver weekend. Mødetid: weekend Kontakt: Leyla Metin, tlf. 22 51 02 51

Den Kinesiske Venskabsforening Århus (DKVFA) har som hovedformål at styrke kontakten mellem kinesiske familier i Danmark samt at udbrede viden om Kina. Åbenhed er vigtig i venskabsforeningen, som optager alle uanset nationalitet og religion. De store årlige fællesarrangementer er kinesisk nytårsfest, månefest, karaokefest m.fl. Hver uge er der bl.a.: træning i løvedans, pigedans, voksendans, børne- og voksen-kungfu, tai-chi, badminton, syning, mad­lavning osv. Børn mellem 7 og 17 år bliver undervist i kinesisk kultur, sprog og historie. På vores hjemmeside www.dkvfa.dk kan I læse mere om vores forening samt finde de kontaktpersoner, bestyrelse, trænere m.fl., som står for de forskellige funktioner. Kontaktperson: Tam Tran, tlf. 20 88 74 00 Mail: tranfamily@city.dk


Høreforeningen Høreforeningen har arrangementer den 3. lørdag i måneden, hvor vi udelukkende har foredrag og anden underholdning samt besøg af høreapparatfirmaer, som fortæller om de sidste nye hjælpemidler til hørehæmmede. Kontakt: Sanne Lauridsen, tlf 86 24 33 45 Mobil: 22 57 12 61. Mail: silva@post9.tele.dk

Døvblevnes Klub - lokalafdeling DBA klubben, har arrangementer som hygge og spilleaften, bankospil og foredrag den 2. og 4. torsdag i måneden fra september til april. Mødetid: hver 3. lørdag kl.14.00 Mødested: Teatersalen Kontakt: Bent Jensen, tlf. 86 98 05 96 Mail: bent-jensen@stofanet.dk

Gigtforeningen, Lokalgruppen i Centrum Gigtgruppe, gensidig erfaringsudveksling, drøftelse af diverse emner vedrørende kroniske gigtsygdomme og livet med en kronisk sygdom samt hygge. Mødetid: 1. mandag i hver måned kl. 15.00-17.00 Mødested: Rød sal Kontakt: Janne Drøge, tlf. 86 11 98 66 Mail: jdroege@webspeed.dk

Ventilen Danmark er en landsdækkende ungdomsforening, finansieret af offentlige og private fonde. Vi hjælper stille ensomme unge mellem 15 og 25 år og skaber debat om ensomhed blandt unge. Vi er en gruppe på 17 frivillige i Ventilen Århus, der driver mødestedet i Skt. Pauls Gade 5, der holder åbent torsdag kl. 18.00-21.00 og søndag kl. 14.00 til 17.00. Vi prøver at styrke ensomme unges selvværd og forbedre deres sociale kompetencer ved fx at danne netværksskabende fora for de unge.  Vores mål er at skabe livskvalitet og bedre trivsel i hverdagen ved at respektere de unge og lytte til deres behov. Derudover er det vores mål at skabe kontinuerlig debat om ensomhed i offentligheden. Kontaktperson: Maria Bergmann, tlf. 61 71 57 34. Mail: aarhus@ventilen.dk  

Klubber og foreninger

Patientforeninger

Andre klubber (hyggeklubber, fagklubber)

Allé Klubben Allé Klubben er en hyggeklub med et afvekslende program med film, foredrag, modeshow, jule­ marked, udflugter m.m. Alle er hjertelig velkomne i klubben, som fylder 39 år til november. Første mødedag efter sommerferien er torsdag den 9. september kl. 14.00. Mødetid: Torsdage kl. 14.00-16.30 Mødested: Teatersalen (blå sal) Kontaktperson: Inger Danielsen, tlf. 86 15 91 58 Mail: ibda@stofanet.dk

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

15


Klubber og foreninger

Rejse- og oplevelsesklub Klubbens formål er at gennemføre rejser, endagsture og weekendophold, hvor medlemmerne rejser sammen og derved får fælles oplevelser og gode venskaber. Mødetid: torsdag i lige uger kl. 14.00-16.00 Mødested: KlosterCaféen Kontaktperson: Maria Lisberg, tlf. 86 94 94 29 Mobil: 28 78 62 78. Mail: beth-l@live.dk

T

NY

Litteraturlæsekreds

Efter forslag fra Biblioteket udvælger gruppen i fællesskab, hvilke bøger vi vil arbejde med. Der er mest tale om nyere udgivelser af både udenlandske og danske forfattere. Det sociale fællesskab betyder meget i samværet. Vi er modne piger på 60+ Nye deltagere er velkomne. Mødetid: tirsdag 10.30-12.00 Mødested: Rød etage, lokale 5 Kontakt: Kirsten Christensen, tlf. 22 63 01 70

Gå i Byen Klubben Mangler du nogen at opleve en biograftur eller teatertur med, så er Gå i Byen klubben noget for dig! Mødetid: Mandage kl. 19.00 Mødested: Pejsestuen Kontakt: Rita Mollerup, tlf. 86 17 30 83

16

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010


FUAM (Foreningen til fremme af alderdommens muligheder)

Foreningens formål er at støtte og fremme initiativer, der • øger menneskers mulighed for at forberede, påvirke og forme deres alderdom • øger den almindelige viden om menneskers udvikling gennem livet • øger samspillet mellem generationerne, • øger de gamles indflydelse • øger brugen af menneskers ressourcer - uanset alder Kontakt: Tove Holm, tlf. 86 17 90 65 www.fuam.dk Læs om FUAM-foredrag i KlosterCaféen, side 20.

T

NY

Togpersonalets seniorklub, Århus Hyggeligt samvær, foredrag og meget andet. Mødetid: 1. onsdag i hver måned, kl. 12.30-17.00 Mødested: Teatersalen Kontakt: Svend Aage Severinsen, tlf. 86 80 47 84 Mail: saas@mail.dk

Lokoførernes seniorklub Klubbens medlemmer – alle tidligere lokomotiv­ førere – mødes, til tider med ægtefæller, til foredrag, film, udflugter o.l. Mødetid: 1. og 3. tirsdag i hver måned fra september-marts kl. 13.00-17.00 Mødested: Teatersalen Kontakt: Freddy Lind, tlf. 61 46 73 45

Klubber og foreninger

T

NY

Støtteforeningen ved Hospice Søholm

Støtteforeningens formål er især: • at udbrede kendskab til hospicetanken • at støtte arbejdet på Hospice Søholm i Århus • at medvirke til bedre vilkår for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende Der holdes åbne møder nogle gange om året med foredrag om hospice og andet af interesse, socialt samvær med sang og anden underholdning. Orientering gives gennem nyhedsbrev, flyers og hjemmeside: www.hospice-aarhus.dk Kontakt: Rosa Poulsen, tlf. 86 17 95 70 Mail: aso33@privat.dk Se omtale af Hospice-foredrag i KlosterCaféen, side 20.

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

17


KlosterCaféen

Cafétilbud: Appetit på seniorlivet KlosterCaféen serverer kaffe og kage, varmt og koldt, ligesom andre caféer i Århus. Men KlosterCaféen er også en socialøkonomisk ­virksomhed, og det betyder, at den tillige har et socialt og sundhedsmæssigt sigte.

K LO S C A F

Det sociale sigte går ud på, at KlosterCaféen skal være et rart sted at komme. Et sted, hvor man kan hygge sig sammen med andre, knytte nye kontakter og få ny inspiration i hverdagen. Det sundheds­mæssige dækker, at det både er sundt med godt samvær og sundt at spise cafeens gode mad. På menukortet står der livsmod, livsglæde, handlekraft, netværk og som nævnt mad og drikke til rimelige priser. Menuen tilberedes og serveres af frivillige med engagement, rummelighed og overskud. Køkkenholdet har som regel travlt. De, der serverer, har altid tid til en snak hen over disken eller ved bordet. De frivillige har sans for det sociale. Gæsterne i vores café skal opleve, at de bliver både set og hørt. At nogen lægger mærke til, om de kommer eller ej. At det ikke er ligegyldigt, om de kommer eller ej. Det vil de frivillige caféhjælpere sørge for. At nogen lægger mærke til en i hverdagen gør, at man får det godt med sig selv og andre.

K LO S C A F

18

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010


E´ E N

Målet med KlosterCaféen er kort og godt at give appetit på seniorlivet. KlosterCaféen åbnede den 25. februar 2010 og er allerede blevet et netværkssted for både mænd og kvinder. KlosterCaféen er desuden et godt sted at stifte bekendtskab med husets mange aktiviteter og brugere. For KlosterCaféen er stedet, mange lige kommer omkring i forbindelse med det møde eller den foreningsaktivitet, de går til i ­Klostergadecentret.

KlosterCaféen

STER

KlosterCaféen er for alle. Uanset alder og uanset om man i forvejen bruger Klostergadecentret.

KlosterCaféen, eller som det officielt hedder: Projekt “Seniorcafe Aarhus – Appetit på livet”, er støttet af Socialministeriet samt private sponsorer. KlosterCaféen har desuden i sommeren 2010 modtaget 477.500 kr. fra TrygFonden til ansættelse af en opsøgende projektmedarbejder.

KlosterCaféens sponsorer VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN VMB A / S A R K I T E K T F I R M A M A A

STER E´ E N

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

19


Arrangementer

Netbank for seniorer

Kvindemuseet

Onsdag den 11. august 2010, kl. 13.30

Torsdag den 23. september 2010, kl. 13.00-15.00

Har du problemer med at finde ud af netbank? Så er dette arrangementet for dig. To repræsentanter fra Danske Bank kommer forbi og underviser i brugen af netbank.

Museumsdirektør Merete Ibsen kommer og fortæller om Kvindemuseets oprindelse, og hvorfor det er vigtigt at have et museum med særlig fokus på kvinders kulturhistorie.

Bymuseet Torsdag den 12. august 2010, kl. 14.00-15.30 Museumsinspektør Connie Jantzen fra Bymuseet holder foredrag om Århus’ udvikling og forandring fra ca. 1800-tallet og frem

Offentligt hospicemøde Mandag den 27. september 2010, kl. 14.30-16.00 Program: Foredrag: Rosa Poulsen fortæller om hospice før og nu Danske sange som fællessang Klaver: organist Carl Erik Byskov Entré: 40 kroner Støtteforeningen er vært ved en kop kaffe med brød

FUAM-foredrag Onsdag den 13. oktober 2010, kl. 14.00-15.30

FUAM-foredrag Onsdag den 8. september 2010, kl. 14.00-15.30 Hvordan kan vi i fremtiden tale om aldring og alderdom? Oplæg ved Tine Fristrup, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Er vi selv ansvarlige for vores aldring og dermed vores alderdom, som om det er en sygdom, man kan forebygge og på sigt helbrede? Kan vi udvikle muligheder i alderdommen?

FUAMs sekretær Tove Holm viderebringer nogle af de ældste medlemmers tanker om det at blive afhængig af andres hjælp. Vi er opdraget til i videst mulige omfang at klare os selv. Hvordan accepterer vi, at det kan blive nødvendigt at bede om hjælp? Hvordan er mulighederne for at få den hjælp, vi har brug for?

FUAM-foredrag Onsdag den 10. november 2010, kl. 14.00-15.30 Oplægsholder endnu ikke udpeget, men emnet er ”Sansen for musik”. Hvilke muligheder har vi for at finde frem til den musik, der kan hjælpe, lindre og måske endda gøre livet lidt lysere? Hvad er musikterapi? Se omtale af FUAM, side 17.

20

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010


Seniordaghøjskole Undervisning, foredrag, debat, sang og ikke mindst et godt socialt samvær. Hver mandag og fredag i 12 uger fra kl. 8.30-14.05, 48 lektioner i alt. Efterårsprogrammet består af tre hovedfag og to bifag. De tre hovedfag omfatter nordiske etniske gruppers kultur, Århus by og mennesker samt de fire vigtigste kulturgrene: malerkunst, musik, teater og litteratur. Ind i mellem hovedfagene har vi højskolesang og samfundsfag. Vore lærere er bl.a. rådmand Hans Halvorsen, forfatter Claus Jacobsen, lektor Bjarne Eskildsen, og musiklærer Birgit Kjær.

Seniordaghøjskole

Højskoleklubben Hjalmar indbyder dig til at blive en del af vor

Pris 1.650 kr. inkl. kontingent til Klostergadecentret. Eksisterende medlemmer: 1.500 kr. Udenbys kursister og ikke-pensionister betaler et tillæg på 550 kr., da de ikke kan få Århus Kommunes tilskud. Orienteringsmøde mandag den 23. august kl. 14 i Klostergade 37 i Rød Sal. Tilmelding kan ske på mødet, på tlf. 86 19 25 30 eller på Klostergadecentrets kontor. Kontaktperson for Højskoleklubben Hjalmar: Leo Anker Jensen tlf. 86 18 03 09

Forårets modeshow var sådan en success, at vi har valgt at gentage det til efteråret. Helt præcist bliver det den 28. oktober i Teatersalen (Blå Sal), kl. 14.00 Kom og bliv inspireret! Mere information og se efterårskollektionen på: www.seniorshoppen.dk

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

21


Folkekirkesamvirket

Folkekirkesamvirket i Århus er et netværk mellem mere end 40 sogne i Århus Kommune, der samarbejder om at udvikle og udføre sociale og diakonale opgaver ved frivilliges indsats. • besøgs- og aflastningstjeneste, telefonkæde og sorggrupper • undervisning og supervision af frivillige • konsulentvirksomhed til de enkelte sogne • udvikling af – og formidling af viden om – kirkeligt, socialt arbejde Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud!

Kontakt Folkekirkesamvirkets sekretariat – også hvis du ønsker at arbejde som frivillig under samvirket! Folkekirkesamvirket i Århus Klostergadecentret Klostergade 37 8000 Århus C Sekretariatsleder Flemming Lindeløf Rasmussen træffes tirsdag kl. 10-15 og torsdag kl. 13-17 samt på tlf. 24 815 817 og e-mail: flr@norddjursnet.dk Hent flere oplysninger på www.folkekirkesamvirket.dk

22

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010


Vi kan hjælpe med praktiske ting: vedtægter, regnskab, fundraising (søge økonomisk støtte). Foreningsbutikken hjælper med formidling af frivilligt arbejde blandt seniorer. Vi kan knytte kontakt til andre frivillige, som kan hjælpe med praktiske opgaver i jeres forening: oprettelse af hjemmeside, udarbejdelse af folder, indkøb af it, regnskab m.m. Og den anden vej rundt: Hvis du eller andre i jeres forening har lyst til at lave frivilligt arbejde, så henvend dig til os, så finder vi sammen noget der passer dig, enten i vores egen jobbank eller på anden vis. Man er altid velkommen i Foreningsbutikken til en kop kaffe og en uforpligtende snak.

Også hvis det drejer sig om at lave hjemmeside, nyhedsbreve, annoncer o.l.

Foreningsbutikken

Foreningsbutikken har til opgave at hjælpe og inspirere seniorforeninger i Århus.

Eller måske savner I bare inspiration til at holde gnisten i foreningsarbejdet tændt. Foreningsbutikken har fast åbningstid hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Du er dog altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Klostergade 35 • 8000 Århus C Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag 10-12 Telefon:

86 12 72 81 www.foreningsbutikken.dk Ole Hviid Nielsen og leder Tina Gerling Thomsen

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

23


Fyraftensmøde

Kom til FYRAFTENSMØDE i KlosterCaféen Mandag den 5. oktober 2010 kl. 17.00

Kom og oplev et livsbekræftende foredrag med Claus Elgaard : ”Med livet som indsats” – et foredrag om misbrug, løgne, kærlighed og død. Claus Elgaard var en af TV 2’s mest eksponerede sports­værter. Altid velklædt og altid velfor­beredt. Men bag facaden var hans liv et kaos. I ”Med livet som indsats” fortæller TV 2-vært Claus ­Elgaard for første gang om sit livs mareridt – et spillemisbrug, der i flere år kontrollerede hans liv, og som bogstaveligt talt var tæt på at slå ham ihjel.

Billetter købes forud i KlosterCaféen Åbningstid: man.-tor. kl. 9.00 -14.00 fredag kl. 9.00 -13.00 Pris: 100,- kr. Sandwich + øl/vand er inkluderet i prisen

24

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

”Med livet som indsats” er også historien om Claus Elgaards opvækst i skyggen af storesøsterens død. Om faderens spille- og alkoholmisbrug. Om et forlist ægteskab og et kaotisk kærlighedsforhold, som endte med en tragisk død. Endelig er det beretningen om den behandling for ludomani, som Claus Elgaard tog imod i 2007, og som hjalp ham med at vinde livet tilbage.


Sundhedsdag + gratis influenza-vaccination i Klostergadecentret Mandag den 11. oktober 2010 Gå vinteren i møde med et sundt helbred. Kom til Sundhedsdag i Klostergadecentret, Rød etage (1.sal) Om formiddagen fra kl. 10-12 kan du blive vaccineret mod influenza gratis. Det er Danske Lægers Vaccinations Service, som står for vaccinationen i samarbejde med OK-Klubben i Århus. Hører du ikke ind under nedenstående gratisordning, koster influenzavaccinationen 150 kr. Husk sygesikringsbevis og penge til betaling.

KlosterCaféen serverer hele dagen: varmt og koldt – sundt og styrkende!

Der kan få kontrollere dit helbred via forskellige tests hos: • Diabetesforeningen • Hjerteforeningen • Midtbyens Lokalcentre • Sundhedsklinikken • Forebyggende hjemmebesøg • Osteoporoseforeningen • Århus Sundhedscenter • Århus Løve Apotek der deltager med boder og informationsmateriale

Sundhedsstyrelsen anbefaler ældre og personer med visse kroniske syg­ domme at blive influenzavaccineret. Derfor er det gratis at blive vaccineret for følgende persongrupper: • Alle over 65 år • Førtidspensionister • Folk med alvorlig lungesygdom • Folk med kronisk hjerte-/karsygdom • Folk med sukkersyge og komplika­ tioner • Folk med nedsat immunforsvar • Folk som lider af andre sygdomme hvor en læge råder til en vaccination

Sundhedsdagen er arrangeret af Klostergadecentret og Lokalcenter Møllestien

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

25


3. september kl. 19.00-23.00

BALL-ROOM

Underholdning

Der spilles op til dans for det modne publikum. Mulighed for køb af drikkevarer. KlosterCaféen leverer maden. Pris: 75 kr. pr. person.

1.oktober kl. 19.00-23.00

CANDLELIGHT EVENING

Fest og stemning med mad, drikke og dans, alt sammen til musik for det modne publikum. Pris: 125 kr. pr. person (medlemmer af Swingbandets venneforening 100 kr.)

14. november kl. 14.30-17.00

SØNDAGSMATINÉ

Der spilles melodier af Glenn Miller, Frank Sinatra, Kim Larsen og mange flere. Der serveres kaffe/te med lagkage og boller. Pris: 50 kr. pr. person. Tilmelding og betaling til ovenstående arrangementer kan ske enten på kontoret i Klostergade eller til Else Juul Grøn, tlf. 86 29 21 24. Tilmelding senest 10 dage før det enkelte arrangement.

Er du til revy? Så se her! Vi er en gruppe aktive amatører, der hygger os med at lave Byens Revy. Har du lyst til at være med på holdet, så har vi altid brug for frivillige hænder. Skulle du have lyst til at komme på scenen, er du også mere end velkommen. Vi øver hver tirsdag kl. 19.00-21.30 Vi starter op den 7. september og spiller revyen i marts.

26

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

Informationsmøde: Tirsdag den 17. august kl. 19.00 i Klostergade 37, Teatersalen (Blå Sal) Kontakt os: Joan: tlf. 86 10 16 08 Anna-Marie: tlf. 23 60 78 24 Mail: boerglum@funmail.dk www.byensrevy.dk


I Stayin’ Alive synger vi ikke lige det repertoire man forventer af den aldersgruppe. Koret, der har eksisteret i et halvt år, fremfører sange af Michael Jackson, Bee Gees, Queen, James Taylor og Bruce Springsteen i unikke versioner. Stemmerne, rytmerne og den skønne oplevelse af kendte strofer skaber tilsammen et lydlandskab, som fænger og er dristigt og sjovt.

Musik

Et kor for seniorer, der har mod på at overskride grænser

For at blive medlem af Stayin’ Alive stiller vi kun 3 krav. Man skal være pensionist, man skal have lyst til at synge, og så skal man være parat til at prøve noget nyt. Henvendelse rettes til: Korleder Bjørn Bønne Christensen, tlf. 86 15 21 88, mail: lone.bean@mail.tele.dk eller koordinator Lise Legarth, tlf. 86 19 25 30, mail: ll@klostergade.dk

Århus Viseklub i Klostergadecentret Igen i år indbydes til en festlig eftermiddag i Klostergadecentret, Klostergade 37, i Teatersalen (Blå Sal). onsdag den 1. september 2010 kl. 14.00-16.30

Der bliver lukket op for både glæde og latter, når Århus Viseklub svinger sig op på sangens vinger med kendte og ukendte, og nye og gamle viser akkompagneret af klaver, harmonika, banjo, guitar, mundharpe, sav, trommer og bas. Publikum opfordres til at synge med på de omdelte sange. Billetter á kr. 60,- sælges i forsalg fra den 16. august i Klostergadecentret, Klostergade 37 Rigtig hjertelig velkommen til en festlig eftermiddag!

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

27


it-værkstedet

it-værkstedet IT-værkstedet underviser efterlønsmodtagere og pensionister i brugen af computer.

Mandag 12.30-15.30 Interessegruppe: Slægtsforskning for nybegyndere Bente Brund, tlf. 86 10 77 07 Sten Riber, tlf. 86 26 14 19

Vi lærer dig tekstbehandling og billedbehandling i programmet Word.

@

Du kan lære om Internettet, hvordan man ’surfer’ (søger information) på nettet og om at sende mail med eller uden vedhæftede billeder. Vores hold er på 6-7 elever med god tid til hver enkelt deltager. Vi får også tid til en kop kaffe og en snak.

Tirsdag 9.30-12.00 KLUB: Foto- og billedbehandling Kirsten Rousing, tlf. 41 28 44 19 Onsdag 9.30-12.00 Undervisning: EDB for begyndere **) Svend Rogne, tlf. 25 39 67 44 Onsdag 12.30-15.30 Undervisning: Foto- og billedbehandling **) Jan Høeg Møller Nielsen, tlf. 24 94 69 47 Torsdag 9.30-12.00 Undervisning: EDB for viderkomne **) Denis Nissen *), tlf. 86 27 48 42 Torsdag 12.30-15.00 Undervisning: EDB for begyndere **) Svend Rogne, tlf. 25 39 67 44

Undervisningen varetages af frivillige undervisere.

Fredag 9.30-12.00 Undervisning: EDB for begyndere **) Arne Jørgensen, tlf. 86 27 44 24

Henvendelse til:

Fredag 12.30-15.00 KLUB: Slægtsforskning Bent Aagaard, tlf. 86 25 81 40

Denis Nissen ( 86 27 48 42, mail: denissen@tdcadsl.dk Lise Legarth ( 86 19 25 30, mail: ll@klostergade.dk

28

Mandag 9.30-12.00 Åben datastue, få hjælp til dine PC problemer. Jan Høeg Møller Nielsen, tlf. 24 94 69 47

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

*) Leder og ansvarlig for maskinerne **) Undervisning koster 100 kr. for 4 gange


Åbent værksted!

Vi ønsker at skabe et forum for kreative sind, hvor vi med afsæt i vores interesse for hånd­ arbejde i alle dets former og udtryk kan berige hinanden med inspiration og fordybelse. Vi forestiller os at mødes i løbet af eftermiddagen med vores håndarbejder. Ved aftenstide spiser vi i KlosterCaféen og arbejder videre, så længe vi har lyst. Vi har 150 m2 værksted til rådighed mandage kl. 16.00-21.00 i Klostergade 37, midt i Århus. Mange buslinjer lige om hjørnet. Enkelte fri parkeringspladser i gården. Kom og vær med til at fylde liv og sjæl i håndarbejdet.

Hobbykælderen

Inspiration og fornyelse

Nærmere oplysning hos: Karin Nielsen, tlf. 28 55 25 66, Rie Froberg, tlf. 28 10 71 98 eller Lise Legarth, tlf. 86 19 25 30.

Sommersalg i Hobbykælderen

Mandag den 23. august til og med torsdag den 26. august, alle dage kl. 10.00-12.00. Vi har mærket mange varer ned: Strikkegarn, broderigarn stramaj, aida, hørlærred, filt samt en del færdige arbejder i tasker, smykker, perlearbejde og meget andet. Frivillige hjælpere i Hobbykælderen står disse dage klar til at fortælle interesserede om tilbuddene i Hobbykælderen. Kom og gør en god handel!

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

29


Juletur til København

✸ ! T Y N

De Maleglade Akrylmaling

Nu starter en ny malergruppe og alle er velkomne. Vi inspirerer og hjælper hinanden. Gruppen maler onsdage fra 9.00 til 12.00 i Hobbykælderen. Interesserede kan kontakte: Jette Windekilde på tlf.: 22 27 88 19 eller Klostergadecentret på tlf.: 86 19 25 30 Mail: ll@klostergade.dk

Juletur til København

Den traditionsrige 2-dages juletur til København kommer i år til at foregå fra den 23.-24. november. Oplev vores hovedstad i julepragt og indsnus julens dufte på på julemarkederne i det smukt illuminerede Tivoli og Nyhavn. Under besøget i København, besøger vi Chr. d. VIIs Palæ, Revymuseet, og tager på byrundtur.

Pris: 1.650,-

Yderligere information om turen samt tilmelding, sker på kontoret i Klostergadecentret, Klostergade 37, eller til Inger Danielsen, tlf.: 86 15 91 58.

30

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010


Mentorer er mennesker med lyst og overskud til at støtte en elev i at gennemføre sin uddannelse inden for det pædagogiske felt eller social- og sundhedsområdet. Der stilles ingen formelle krav til mentorernes uddannelsesmæssige eller erhvervsfaglige baggrund. På Århus Social- og Sundhedsskole har vi elever i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde, og eleverne har derfor forskellige behov for støtte – det være sig fagligt, sprogligt eller socialt. Mentorordningen er meget fleksibel, og der tages udgangspunkt i såvel elevens som mentorens ønsker. Det er endvidere vores oplevelse, at ordningen bidrager til personlig udvikling og glæde for vores frivillige.

Annoncer

Bliv mentor!

Er du interesseret i at blive mentor eller høre mere om ordningen, så send os en mail eller ring til en af mentor-tovholderne: Mette Steen Møller – tlf. 25 19 24 26 Mette Bogh – tlf. 51 54 12 89 E-mail: mentor@sosuaarhus.dk

,

en mhed o s k r usvi Kurs ergade 37 . l d i T Klost

Tlf. 86 13 13 55 Mail: ems@dof-aarhusplus.dk www.dof-aarhusplus.dk

Aktiv Nyt • 2. halvår 2010

31


Klubber og foreninger

Bestyrelsen KLOSTERGADECENTRET Formand: Sigfred Lauridsen Tlf. 86 16 33 57 sigfred.lauridsen@gmail.com Næstformand: Inger Danielsen Tlf. 86 15 91 58 ibda@stofanet.dk Kasserer: Else Juul Grøn Tlf. 86 29 21 24 elsejuul@oncable.dk Margrethe Bogner Tlf. 20 20 20 71 margrethe@bogner.dk Hanne Dalgaard Damm Tlf. 21 19 41 03

Jytte Rasmussen Tlf. 86 13 82 24 ejrasmussen@stofanet.dk 1. suppleant: Lene Sau Therkelsen Tlf. 86 21 01 38 lst@kisath.dk 2. suppleant: Bent Kjær Tlf. 22 53 90 45 bentkjaer@stofanet.dk

AFSENDER: Klostergadecentret, Klostergade 37, 80000 Århus C

Jens Jørgen Jensen Tlf. 27 38 05 63 3-j@stofanet.dk

Klostergadecentret  

NY FORMAND Aktivitetsprogram for seniorer i Århus Klostergadecentret NYE MEDLEMS- FOREDRAG NYE AKTØRER 2. halvår 2010 • 38. årgang Side 18 S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you