__MAIN_TEXT__

Page 1

Huset Medl emsbl adsommer2018 Skt .Knudsvej7,1903Fr b


SHELTERTURINORDSJÆLLAND I WE E K E N D E N1 . T I L 3 . J U N I D R A G E RV I A F S T E DP ÅS H E L T E R T U R , H V O RV I S K A L S O V EI D E TF R I O GL A V EMA DO V E RB Å L . D E RE RS T A D I GF ÅL E D I G EP L A D S E R , S Å T I L ME L DD I GI B A R E N . P R I S : 2 0 0 , K R A F G A N GF R AH U S E T1 . J U N I K L . 1 5 . 0 0


voreskære prakti kant, ri kke,forlader os31 .maj201 8. kom og si g pænt farvelti lhende førda.

ri kkeskalti lbagepåskolebænken og færdi ggøresi n uddannelse. 1 .j unistarteri mi dlerti d voresnye prakti kantmatthi as.tag godti mod ham!


S o mme r f e r i e n2 0 1 8 Uge 27: Bor nhol mt urog s måt ur e ud ad Hus et .Hol d øj e med pl ak at erog ops l ag.

Uge 28: t i r s .10. j ul i :St r andt ur-t i l mel di ng ibar en ons .11. j ul iLegi ade på Hus et t or s .12. j ul iSommer l and Sj æl l and 150, k r .t i l mel di ng ibar en Uge 32: t i r s .7. aug Bonbonl and 150, k r t i l mel di ng ibar en ons .8. aug Legi ade på Hus et t or s .9. aug Lej r e Opl ev el s es c ent er20, k rt i l mel di ng ibar en Å B N I N GS T I D E R : 9 . 0 0 1 7 . 0 0 ma n d a g e t o r s d a g e 9 . 0 0 1 6 . 0 0f r e d a g e


F o d b o l dp üF B ’ sb a n e r f o r a l l eH u s e t s me d l e mme r d e n1 2 . j u n i k l . 1 5 . 0 0 . V i s p i l l e r mo dd ea n d r ek l u b b e r .

Tilmeldingibaren-detergratis!


MadpåHuset

H u s k a t s t ø t t e d i t b a r n s m a d o r d n i n g p å H u s e t . V i f å r m a d m a n d a g & o n s d a g , o g f r e d a g f å r v i k a g e . 3 5 0 , k r . f o r d e t k o m m e n d e h a l v e å r k a n b e t a l e s v i a m o b i l p a y p å n r . 9 3 9 3 9 3 2 7A n f ø r v e n l i g s t b a r n e t s n a v n s a m t “ m a d o r d n i n g ” .


Li v e r o l l e s pi li Sø n de r mar ke n 30.ma jk l .15. 0020. 00 13.j u n ik l .15. 0020. 00 27.j u n ik l .15. 0020. 00

T A ’ ME DP ÅE V E N T Y R ! T I L ME L D I N GI B A R E N


FORTNITE-OVERNATNING FOR JK/UK Erdu12årel l ermere,kanduvære medpåvoresFort ni t eovernat ni ng den8. j uni ,hvorvis pi l l eri gennem og s overpåHus et .Ti l mel di ngibaren. Pri s :30, -kr


BORNHOLM 1 4.J UNIHOLDERVIFORÆLDREMØDEOM ÅRETS TURTI LBORNHOLM.MØD OPKL.1 9. 0 0,HVI SDI T BARN DELTAGERITUREN 29/ 6-6/ 72 018. HUSKIØVRI GT ATI NDBETALE RESTBELØBETFOR TUREN PÅ MOBI LPAY 9 3939327 MRK. BARNETSNAVN +“BORNHOLM”

Profile for Fritids- og ungdomsklub HUSET

Klubblad sommer 2018  

Klubblad sommer 2018  

Profile for huset
Advertisement