Page 1

SÆLUREITUR 2015

80 síður af heilræðum og hugmyndum fyrir pallinn, garðinn og heimilið


Hönnun: Markaðsdeild Húsasmiðjunnar / Forsíða: Brandenburg / Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.


EFNISYFIRLIT Pallurinn

4 – 23

Pallaefni

6–7

Pallaleiðbeiningar

8–9

Sólpallaráðgjöf

10 – 11

Viðarvörn

12 – 13

Skjólveggir og girðingar

14 – 19

Gesta- og garðhús

20 – 21

Undirstöður og festingar

22 – 23

Viðhald

24 – 33

Viðhald fasteigna

24 – 25

Málað utan- og innanhúss

26 – 27

Þakið

28 – 29

Þakrennur og þakpappi

30 – 31

Einangrun og þakstál

32 – 33

Gólfefni

34 – 47

Parket

36 – 39

Flísar

40 – 43

Undirlag og mottur

44 – 45

Lofta- og veggþiljur

46 – 47

Hurðir og gluggar

48 – 59

Innihurðir

48 – 51

Útihurðir

52 – 53

Gluggar

54 – 59

Heimilistæki Eldhús og bað

60 – 65 66 – 75

Blöndunartæki og vaskar

66 – 69

Baðherbergi

70 – 73

Niðurföll og ofnar

74 – 75


4


PALLURINN Á LÆGRA VERÐI Þú færð 100% verðöryggi og 5 ára ábyrgð fyrir pallinn þinn sjá nánar á www.husa.is

kemur til okkar með teikningar 1 Þú eða þínar hugmyndir.

2 Við hjálpum þér að efnistaka og útfæra pallinn og mæta þínum þörfum um verð og gæði.

sækir efnið eða við sendum þér 3 Þú það heim að dyrum.

4 Sólpallinum þínum fylgir P5 ábyrgð.


PALLAEFNI „Sólpallur við húsið eða sumarbústaðinn nýtist vel, stækkar íverustað fjölskyldunnar og býður upp á fjölbreytta möguleika auk þess að auka verðgildi fasteignarinnar,“ segir Einar Sveinsson hjá Fagsölusviði Húsasmiðjunnar. „Langvinsælasta efnið sem við seljum í palla og skjólveggi er gagnvarin fura,“ segir Einar Sveinsson timbursérfræðingur á Fagsölusviði Húsasmiðjunnar. „Húsasmiðjan selur eingöngu efni með viðurkenndri gagnvörn sem endist til fjölda ára en þau eru samkvæmt ströngustu umhverfisreglum. Einnig mælum við með að nota ryðfríar skrúfur, sérstaklega ef pallurinn er nálægt sjó.“ En hvað er mikilvægt þegar smíða skal góðan pall sem á að endast lengi? „Það eru í raun ekki mikil vísindi, en þó þarf að hafa nokkur mikilvæg atriði í huga. Það má t.d. ekki þéttklæða skjólvegg­ina því þá brjóta þeir ekki vindinn heldur kasta honum ein­faldlega lengra inn á pallinn. Undirstaðan þarf svo að vera vönduð og sterk og fara niður fyrir frost. Annað hvort er steypt undir pallinn eða settir niður góðir staurar, þannig að pallurinn lyfti sér ekki eða skekkist. Hversu djúpt þarf að grafa er misjafnt og fer eftir því hvar á landinu pallurinn er og hvernig jarðveg er verið að vinna með.“ Hvenær þarf svo að bera á pallinn í fyrsta sinn? Þumalputtareglan er sú að bera strax á pallinn. Þegar borið er á í fyrsta skipti drekkur viðurinn vel í sig en það þarf að passa að þurrka af alla umframolíu svo pallurinn verði ekki flekkóttur og ljótur.“ „Að lokum vil ég hvetja fólk til þess að leita til starfsfólksins í Húsasmiðjunni og vera ófeimið við að spyrja og biðja um leiðbeiningar og góð ráð.“ Einar Sveinsson Fagsölusvið, timbursérfræðingur

6


FURA – vinsælasta pallaefnið á íslandi Undanfarna áratugi hefur gagnvarin fura verið langvinsælasta pallaefni á Íslandi og ætla má að meirihluti sólpalla sé úr furu. Auðvelt er að vinna með efnið og hefur það reynst vel við íslenskar aðstæður sé því haldið við með réttri viðarvörn s.s. Jotun Treolje eða Jotun Trebitt. Margbreytilegar og stundum harðar veðuraðstæður hérlendis kalla á að það timbur sem við notum utandyra sé vel varið gagnvart áhrifum veðráttunnar. Hægt er að verja timbur með margvíslegum hætti en algengasti viðurinn í palla og skjólveggi er gagnvarin fura. Gagnvarið timbur er meðhöndlað með söltum til að auka mótstöðu þess gegn lífrænum efnum eða lífverum sem brjóta timbrið niður eins og t.d. fúasveppur og skordýr. Húsasmiðjan selur fyrsta flokks AB gagnvarið timbur frá framleiðendum sem nota viðurkennd efni gagnvart umhverfi og heilsu fólks.

SÍBERÍU LERKI – náttúrulega fúavarið Lerki hefur þann einstaka eiginleika að vera náttúrulega fúavarið og vinsælt er að láta viðinn grána, ómeðhöndlaðan, því þannig næst fallegt útlit sem ekki þarf að meðhöndla með viðarvörn eða pallaolíu. Í Rússlandi hefur lerki verið mikið notað í gegnum aldirnar vegna mikils styrkleika og endingartíma viðarins. Lerki hefur verið notað í timburhús, staura, brýr, undirstöður járnbrauta og skip. Undanfarin ár hefur notkun á lerki í pallaefni og utanhúsklæðningar stóraukist á Norðurlöndum sem og hér á landi. Vegna náttúrulegrar fúavarnar Síberíulerkis er ekki þörf á að yfirborðsmeðhöndla viðinn ef hann má grána. En ef halda á í upprunalegt útlit viðarins verður að yfirborðsmeðhöndla hann t.d. með sérstakri viðarvörn frá Jotun.

KOMPOSIT PALLAEFNI – nýtt á Íslandi Umhverfisvænt pallefni, unnið úr 60% endurunnu timbri og 40% endurunnum plasttrefjum. Sérstaklega slitsterkt og viðhaldsfrítt. Hentar mjög vel fyrir stofnanir, fyrirtæki, hótel, veitingastaði og ferðamannastaði þar sem er mikið og stöðugt álag og viðhaldsvinna þarf að vera í lágmarki.

Pallurinn 7


PALLALEIÐBEININGAR Staðurinn undirbúinn 1. Ef gras er þar sem pallurinn á að vera, þarf að fjarlægja það og slétta undirlagið. Byrjað er á því að reka niður hæla þar sem horn pallsins eiga að vera og strengja línu á milli þeirra til að ákveða svæðið. Þegar búið er að fjarlægja grasið eða slétta undirlagið þarf að ganga úr skugga um að jarðvegurinn sé láréttur, þannig að pallurinn standi á jafnsléttu. Valið er eitt hornið sem upphafshorn og fundið út með hallamáli lárétta línu að næsta horni. Línan sem var strengd á milli hælanna sett í rétta hæð og síðan koll af kolli þar til við erum komin hringinn. Þá ætti síðasta línan að vera í sömu hæð og sú sem byrjað var að strengja. Næst er strengd lína í kross á milli hælanna og þannig fundið út hvort miðjan er ekki örugglega líka rétt. 2. Þegar búið er að slétta undirlagið, er lagður jarðvegsdúkur yfir það til að hindra að illgresi eigi greiða leið upp í gegn um pallinn. 4–5 cm lag af sandi eða möl er sett ofan á dúkinn. 3. Ef fyrirsjáanlegt er að mikill raki sé á svæðinu gæti þurft að lyfta pallinum lítið eitt frá jörðu. Það er hægt að gera með því að grafa holur með 1,2 metra millibili allan hringinn, 15x15 cm. Dýptin fer eftir því hvort um sé að ræða frostfrítt efni undir. Ef um slíkt er að ræða nægir að hafa holurnar 15 til 20 cm djúpar, annars þarf að grafa 60 cm niður, þannig að undirstaða pallsins fari ekki af stað í frosti. Því næst þarf að setja steypu eða forsteyptar undirstöður í holurnar og gæta þess að allar undistöðurnar séu í sömu hæð eins og lýst var hér að framan. Steypu er hægt að blanda á staðnum. Einfaldast er að fá tilbúna þurrefnablöndu í steypuna og blanda hana með vatni á staðnum. Þegar steypan er þurr skerum við út hæfilega stóran bút af tjörupappa og leggjum ofan á hana svo að bitarnir liggi ekki beint á steypunni. Ef við erum viss um að jarðvegurinn þar sem pallurinn á að koma sé þurr og/eða við vitum að hann hreyfist ekki í frosti, getum við sleppt þessum kafla og látið grindina hvíla á mölinni.

8


Trépallur upp við hús 1 Dregari: 45x145 mm (645800) gagnvarin alhefluð fura. Boltaður við sökkul eða vegg húss með múrboltum 10x120 HG (5622747). 2 Bitar: 45x95 mm (645600) gagnvarin alhefluð fura, millibil 0,6 m.

1

5 2

3

3 Undirstaða: steypt undirstaða (sjá undirstöðuteikningar).

4

6 7

4 Kantborð: 21x95 mm (621600) gagnvarin alhefluð fura. 5 Klæðning: 28x95 mm (628600) gagnvarin alhefluð fura, bil milli borða 5 mm, fest með ryðfríum A4 tréskrúfum, 4,5x60 TX UZ (5611319). 6 Samtengingar: galvaniseraðar járnfestingar, NKT – þakásankeri 210 B (5721210/11) fest með galvaniseruðum skrúfum 5,0x40 (5614782) 8 stk í hvert járn. 7 Dregarar: 45x145 mm (645800) gagnvarin, alhefluð fura, millibil 1,8 – 2 m.

Pallurinn settur saman Pallur sem liggur á jörðinni, á frostfríu efni, er í raun pallur án undirstaða og að því leyti einfaldari í smíði. Jafnvel þótt við ætlum aðeins að smíða lítinn pall, er hann býsna þungur og því verðum við að smíða hann á staðnum. 1. Byrjað er á því að leggja ytri ramma pallsins á sinn stað, skrúfa úthringinn saman á hornunum með hæfilega löngum skrúfum og rétta hann af með því að finna 90° horn. Því næst eru bitarnir í innri grindina sagaðir í rétta lengd og settir á sinn stað. Ef við ætlum að klæða pallaefnið þvert á grindina nægir að hafa 55 cm á milli bita. En ef við ætlum að hafa pallaefnið á ská yfir pallinn verðum við að hafa 45 cm á milli bita, miðað við pallaefni 28x95 mm. 2. Þegar grindin er tilbúin getum við byrjað að klæða pallinn. Hægt er að negla klæðninguna niður eða nota þar til gerðar pallafestingar. En mælt er með því að skrúfa hana niður með ryðfríum skrúfum því þannig næst betri festa. Viðhald verður auðveldara og viðbætur seinna meir. Tvær skrúfur eru settar í hvern bita og ráðlagt er að hafa minnst 3 mm bil á milli borða bæði til að vatn eigi greiða leið niður og vegna þenslu. Gott er að leggja mát milli borðanna til að halda jöfnu bili. 3. Klæðningin er sjaldnast nægilega löng til að ná yfir pallinn og þarf þá að setja tvö eða fleiri borð saman. Borðið er sagað í þá lengd að það nái nákvæmlega inn á mitt þverbandið í grindinni þar sem samsetningin kemur, sandpappír rennt létt yfir endann á því til að fjarlægja flísar sem myndast við sögun og síðan er það skrúfað niður. Næsta borð er síðan fellt að því og skrúfað niður eftir að hafa verið sagað í rétta lengd. Samskeytum af þessu tagi er ávallt víxlað þannig að næsta samsetning komi á öðrum stað en sú þarnæsta í sömu línu og sú fyrsta. Þannig myndast fallegt mynstur.

Þegar smíða á sólpall getur margborgað sig að tryggja að öll verkfæri og hlutar til smíðinnar séu til staðar. Eftirfarandi listi getur reynst vel hvað þetta varðar. Verkfæri Málband Lína Hælar Hamar Skófla Réttskeið Hallamál Blýantur Hanskar Hlífðargleraugu Handsög eða vélsög Andlitsgríma Borvél Borar Skrúfbitar Skrúfubor með úrsnarara Skrúfjárn Toppasett eða lyklar fyrir samsetningarskrúfur 2 þvingur (ef þarf) Pensill

Efni Jarðvegsdúkur Möl Steypa (sement og sandur) (ef þarf) Tjörupappi (ef þarf) Grindarefni, lítill pallur: 48x98 mm, stærri pallur: 48x148 mm Pallaefni: 28x95 mm Franskar skrúfur til að skrúfa saman hornin (120 mm) Ryðfríar skrúfur til að festa pallaefnið, 60 mm Sandpappír Viðarvörn Vinklar + kambsaumur/skrúfur Múrboltar (heitgalvaniseraðir ef festa á pallinn við vegg) Borðaboltar (heitgalvaniseraðir) (ef setja þarf saman grindarbita, 110 mm)

Pallurinn 9


SÓLPALLARÁÐGJÖF Fáðu teikningu af pallinum í þrívídd Húsasmiðjan býður viðskiptavinum sínum að koma og fá ráðgjöf varðandi garðinn og pallasmíðina hjá Bjarnheiði Erlendsdóttur garðahönnuði. Hún teiknar sælureitinn þinn í þrívídd þannig að þú sjáir hvernig hann mun koma út fullsmíðaður. Hvað þarf helst að hafa í huga áður en farið er af stað í pallasmíðina? „Það þarf að huga að því hvernig pallurinn verður notaður og hvar hann er staðsettur. Til dæmis þarf að gæta þess að skjólveggur skyggi ekki á besta staðinn á pallinum eða að heiti potturinn lendi í dimmu horni,“ segir Bjarnheiður. „Fólk þarf að huga að því hvernig sólin skín á mismunandi tíma dags, hvaðan vindáttin kemur, hvar grillið, húsgögnin eða heiti potturinn eigi að vera o.s.frv. Þess vegna hvet ég alla til að leita sér ráðgjafar, annað hvort hjá mér eða öðrum starfsmönnum Húsasmiðjunnar.“ Bjarnheiður tekur einnig fram að algeng mistök séu að hafa pallinn of lítinn, þannig að þegar húsgögn eru sett á pallinn komist lítið annað fyrir á pallinum. „Þess vegna hvet ég alla sem eru að huga að pallasmíði að koma til okkar og fá teikningu af pallinum í þrívídd frá ólíkum sjónarhornum ásamt grunnplani. Það kostar 5.390 kr. en sú upphæð fæst endurgreidd við kaup á efni í pallinn. Við gerum einnig verðtilboð í allt efni í pallinn, allt frá undirstöðum niður í smæstu skrúfu, þannig að ekkert á að koma á óvart.“ „Þeir sem vilja fá ráðgjöf hjá mér varðandi pallinn geta einfaldlega hringt í aðalnúmer Húsasmiðjunnar 525 3000 og pantað tíma. Munið að koma með grunnteikningu af húsinu og lóðinni ásamt ljósmyndum af svæðinu til mín,“ segir Bjarnheiður að lokum. Bjarnheiður Erlendsdóttir Garðahönnuður

10


a

13 :

0 19:0

180 cm

:0 0 17

180 cm

:0 17

ca 2 m

21:0

0

b :0 17

0

ca 2 m

21:0 0

ca 6 m

ca 2-4 m

00

20. júní

0

13 :

1. maí

0

00

:0 17

:0 0 17 0 19:0

c

Afstaða sólar Gæta verður þess að planta gróðri á milli skjólveggs og þess svæðis sem nota á til útivistar. Þetta tryggir minni skugga og meira skjól. Velja þarf saman gróður af kostgæfni til þess að hann veiti skjól án þess að verða of hár. Skuggi frá 1,8 metra skjólvegg þann 1. maí er kl. 17 um 3 metrar en hann lengist í um 6 metra kl. 19. Skuggi þann 20 júní er orðinn 2 metrar kl 17 en 8,5 metrar kl. 21 um kvöldið. a. Það skiptir máli að sitja ekki of nálægt skjólvegg til þess að lenda ekki í skugganum. Gróður gefur auk þess meira skjól. b. Skugginn lengist frá klukkan 13 til kl 21 í byrjun maí. c. Skuggi frá sama skjólvegg í kring um 20. júní.

Hannað eftir þínu höfði Notfærðu það sem garðurinn býður upp á og útfærðu pallinn þannig að hann skapi sem mest rými og fái að njóta sín í umhverfinu. Garðurinn getur verið formaður eftir þínu höfði og þarf ekki að vera ferkantaður eða beinn. Mikilvægt er að leggja klæðninguna rétt á pallinn þannig að hann virki stærri en ekki minni. Ef garðurinn er hæðóttur má útfæra pallinn á tveimur eða fleiri hæðum. Húsasmiðjan býður meðal annars upp á ráðgjöf frá garðahönnuði sem vinnur með þér hugmynd að sólpallinum þínum.

Gerðu ráð fyrir húsgögnum Þegar sólpallur er hannaður þarf að hugsa fyrir því hvernig á að nota hann og gera ráð fyrir plássi fyrir þau húsgögn sem ætlunin er að nota. Mælið upp stærðir borða og stóla og þannig er hægt að sjá hvort þau komast vel fyrir á pallinum.

Pallurinn 11


Pallaolía Jotun Treolje

Pallaolía á gagnvarið efni. Fáanleg gullbrún, græn og einnig í sömu litum og Trebitt hálfþekjandi. 7049123

MIKILVÆGT AÐ BERA REGLULEGA Á PALLINN „Viðurinn í pallinum kallar á viðhald svo að hann upplitist ekki eða skemmist. Sólpall­ur sem fær reglulegt og gott viðhald lítur ekki aðeins betur út, heldur endist líka mun lengur“, segir Guðmundur Ragnarsson vörustjóri málningar hjá Húsasmiðjunni. „Ef um nýjan pall er að ræða mælum við hjá Húsasmiðjunni með Jotun Trebitt Terrassebeis, sem er sérlega góð vörn fyrir íslenska veðráttu. Þetta efni er góður kostur því aðeins þarf að bera á pallinn þriðja hvert ár. Ef um eldri pall er að ræða sem þegar hefur verið olíuborinn, mælum við með Jotun Treolje. Æskilegt er að bera Jotun Treolje á pallinn á hverju ári.“ En þarf að þvo pallinn áður en borið er á hann? „Mjög mikilvægt er að þvo pallinn áður en viðarvörn er borin á. Það tryggir betri endingu og virkni viðarvarnarefna sem borin eru á. Hreinsiefni fyrir palla hjálpa til við hreinsun á óhreinindum, blettum frá nöglum eða skrúfum, örverugróðri, sveppagróðri og sólargráma. Ef pallurinn er ekki nýr ætti að nota pallahreinsi, til dæmis Jotun Terrassebeisfjerner, áður en viðarvörn er borin á.“ Hversu oft þarf að bera á palla og skjólveggi? „Það reynir mun meira á pallinn en skjólvegg­ina svo almennt þarf að viðhalda honum ­betur og oftar. Vatnspróf er auðveldasta leiðin til að finna út hvort það þarf að viðarverja pallinn. Þetta er gert með því að sprauta vatni á pallinn. Ef yfirborðið drekkur vatnið strax í sig, þarf að bera á pallinn. Ef vatnið perlar eða flýtur ofan á pallinum er ekki þörf á nýrri viðarvörn. Það gæti hins vegar verið í góðu lagi að bera á eina umferð af pallaolíu eða álíka efni til að fríska upp á útlitið.“

Pallaolía Trebitt Terrasebeis 3 ára ending! Pallaolía sem hefur þann eiginleika að aðeins þarf að bera á þriðja hvert ár. 15 fallegir litir. Vnr. 7049308

Guðmundur Ragnarsson Vörustjóri

12

Pallahreinsir Trebitt Terrassebeisfjerner Fjarlægir sveppagróður, grillolíu og sót. Vnr. 7158014


Gerðu pallinn eins og nýjan skref

1

Hreinsa pallinn með Jotun pallahreinsi

skref

2

Bera Jotun pallaolíu á pallinn

RÉTTUR PENSILL AUÐVELDAR VINNUNA „Val á réttum pensli getur skipt sköpum við málningarvinnuna,“ segir Guðmundur Ragnarsson, vörustjóri málningar hjá Húsasmiðjunni. Vandaður pensill endist lengur, gefur fallegri áferð og auðveldar vinnuna. Við ráðleggjum fólki alltaf að vanda val á penslum því það er of algengt að freistast til að nota lélega eða hreinlega ranga pensla við verkið. Ef þú ert óviss fáðu þá ráðleggingar í málningardeildum okkar áður en haldið er af stað í málningarvinnuna. Við mælum undantekningarlaust með penslunum frá Anza en þeir framleiða bæði málningarverkfæri fyrir fagmenn og einstaklinga og gæðin eru einfaldlega frábær enda langvinsælustu málningarverkfærin okkar frá upphafi,“ segir Guðmundur að lokum.

Elite

Hallandi utanhússpensill með blönduðum hárum sem tryggir langa endingu og framúrskarandi gæði við málun. Hentar fyrir viðarvörn á olíu- og vatnsgrunni, lakk og málningu. Passar á Anza framlengingarsköft. 75/100/120 mm. 7009474/75/85

Drygolin Pluss þekjandi viðarvörn

Besta utanhúsmálningin frá Jotun. Við þróun á DRYGOLIN PLUSS var tekið það besta úr akrýlmálningu og olíumálningu og sameinað í þessari stórgóðu málningu sem leysir Demidekk af hólmi. Útkoman er besta blendings-olíumálningin frá Jotun, sérlega veðurþolin og gefur yfirburða útlit og vernd. Vnr. 7049038–39

Goldí

Utanhússpensill með náttúrulegum og blönduðum hárum. Passar á Anza framlengingarsköft. 75/100 mm. 7009460-80

Goldí hallandi

Hallandi utanhússpensill með náttúrulegum og blönduðum hárum. Passar á Anza framlengingarsköft. 120 mm. 7009500

Bursti fyrir pallahreinsi 7014642

Drygolin Oljedekkbeis

Olíubundin þekjandi viðarvörn, með kröftugum sveppaeyðandi efnum. Myndar vatnsfráhrindandi filmu sem endist í 6–8 ár. Með „tixotropiska“ eiginleika og slettist því ekki. Tilvalin á sumarhúsið, skjólveggi og þakkantinn. Vnr. 7049330

Pallurinn 13


SKJÓLVEGGIR Íslensk veðrátta er með þeim hætti að ef við viljum setjast niður og njóta veðurblíðunnar þá þurfum við á skjóli að halda. Veðrabrigði, og hitamunur dags og nætur kalla oft fram hreyfingu lofts sem kemur fram sem vindur af landi til hafs eða sem hafgola, allt eftir tíma dags. Við smíði sólpalla við hús er því yfirleitt brugðið á það ráð að reisa skjólveggi sem skýla fyrir ríkjandi vindátt. Slíkir skjólveggir eru stundum hafðir að hluta úr gleri til að tapa ekki útsýni eða með fléttu sem brýtur vind án þess að loka að fullu fyrir útsýnið. Einingar fyrir skjólveggi úr tré eru því til í mismunandi hæð og breidd, með eða án fléttu að ofan, sem gefa ótal möguleika á mismunandi samsetningum.

Madridar línan

14

180x180 cm

180x120/90 cm

180x120 cm

90x120 cm

Vnr. 603400

Vnr. 603411

Vnr. 603414

Vnr. 603404

90x180 cm

90x180/90 cm

180x90 cm

90x90 cm

Vnr. 603405

Vnr. 603410

Vnr. 603415

Vnr. 603403


GIRÐINGAR Okkur hefur verið það eðlislægt í aldanna rás að afmarka okkar svæði, þótt verulega hafi dregið úr því á síðari árum að reisa miklar girðingar í kringum hús og garða, líkt og tíðkaðist áður fyrr. Samt sem áður er þess oft þörf að afmarka lóð eða svæði með girðingum, og þá eigum við þann valkost að smíða grindverk á staðnum, eða raða saman lágum forsmíðuðum girðingareiningum. Með því að blanda saman standandi klæðningu og fléttu fyrir ofan er hægt að kalla fram léttara yfirbragð og fallegri girðingu. Einnig er upplagt að nota girðingar á sólpalla til þess að hindra það að börn falli fram af pallinum.

Vilníus línan

180x80 cm

93x80 cm

180x80/95 cm

93x80/95 cm

Vnr. 603290

Vnr. 603295

Vnr. 603300

Vnr. 603305

Tilbúnir tröppukjálkar Auðveld lausn fyrir þá sem þurfa að búa til tröppur af pallinum eða á milli hæða í garðinum. Tilbúnir tröppukjálkar fyrir þrjú, fimm eða sjö þrep eru til hjá timbursöludeildum Húsasmiðjunnar, og þegar búið er að velja timbur í þrepin við hæfi, er ekkert til fyrirstöðu að koma fyrir sterklegum og fallegum tröppum.

25 cm

Vnr. 601755

Vnr. 601756

Vnr. 601757

17 cm þykkt 45 mm

Pallurinn 15


GIRÐINGALEIÐBEININGAR Girðingar þjóna margvíslegum tilgangi. Þær geta veitt skjól fyrir ágangi vinda, manna og dýra, eða skýlt gróðri. Girðing sem skýlir gróðri þarf að vera 0,5 til 0,9 m eða hærri, ef um er að ræða gróður sem þarf meira skjól. Þær þurfa ekki að vera alveg þéttar og má bilið á milli borða vera 10 til 90 % af breidd borðanna. Viðkvæmari plöntur þurfa þéttari girðingu.

Skjólgirðingar Mikið úrval forsmíðaðra skjólgirðinga er í boði. Mismunandi form þeirra gerir það að verkum að hver og einn getur valið sér einingar við hæfi. Einingarnar eru smíðaðar úr gagnvörðu timbri og hægt er að raða þeim saman á margvíslegan hátt sem hæfir garðinum, húsinu, pallinum eða öðru því sem þær eiga að skýla. Einnig er hægt að smíða slíkar girðingar sjálfur.

Gætið vel að vindáttinni Girðingaeiningar eru tilvaldar til að mynda skjólhorn í görðum, við trépalla, í kring um heita potta og til varnar því að börn hlaupi út á götu. Þegar staðsetja á girðingaeiningar þarf að velja hæð þeirra og útlit með notagildi í huga. Þar sem vindasamara er gæti þurft að velja hærri einingar og staðsetja þær þannig að þær gefi tilætlaðan árangur. Rangt uppsett skjólgirðing getur magnað upp vind með því að breyta vindstreng eða magna upp hvirfla. Því þarf að fylgjast vel með ríkjandi vindátt í garðinum áður en staðsetning er ákveðin og útlit veggjaeininga er valið.

Gæta skal öryggis Við smíðar á girðingu eða skjólvegg þarf að gæta að öryggi, einkum barnanna vegna. Rimlar eiga allra helst að vera lóðréttir og bil á milli þeirra ekki vera meira en 100 mm, sama á við um önnur bil í girðingu eða handriði. Þetta kemur í veg fyrir að lítil börn geti fest höfuðið á milli rimla. Lóðréttir rimlar koma í veg fyrir að börn nái að klifra upp girðinguna. Sérstaklega er varasamt að hafa lárétta rimla í handriðum eða girðingum, þar sem fallhætta er til staðar.

16


Smíði og frágangur á girðingu 2a

34x95 mm

7–10 cm

2

2b 20 cm

37 cm

4

45x95 mm 180 cm max

3

180 cm max

45x95 mm

45x95 mm 45x95 mm 15 cm

1

5 cm

1

5 cm

90–180 cm

2a Í þessari gerð er flétta sett ofan á 48x95 og 34x95 mm. Gætið þess að 5 cm séu frá jörð upp að neðri þverslá.

1 Mæla og merkja hvar staurar eiga að koma. Grafa holu um það bil 120 cm á dýpt og 30 til 40 sentimetra í þvermál. Setja 15 til 20 cm af möl í botn holunnar. Staðsetjið steypuhólk með minnst 30 cm þvermál í holuna, hæð hans sé á bilinu 100 til 110 cm. Látið staurinn í hólkinn og réttið hann af og festið með tveimur skástífum, þannig að hann standi lóðréttur. Skásagið þann enda staursins, sem fer ofan í hólkinn, og gætið þess að endinn fari ekki í gegn um mölina, því ef hann nær í moldina fúnar hann fyrr. Hellið steypu í hólkinn. Ekki loka staurinn af í steypunni, því ef endi hans nær í gegn um steypuna nær bleytan að leka í gegn og minni hætta á fúa. Gætið

90–180 cm

2b 2x48x98 cm.

Dæmi um útfærslu á grindverki 2a

þess að hafa staurana nægilega háa, frekar að stytta þá í rétta hæð síðar. 2 Efri endi á staur 7–10 cm fyrir ofan grindverk. 3 Festa lista 26x26 í hring. Festa klæðningu að lista með skrúfum eða nöglum. Notið ekki klæðningu sem er þynnri en 21 mm á þykkt. Ef lítill vindur er á staðnum má hafa 1,5 cm á milli banda, en ef vindur er meiri er betra að auka bilið í 2 til 2,5 cm á milli banda. Loka hringnum með 26x26 mm. Skrúfa eða negla. 4 Setja fléttu í efra bilið í girðingu 2a. Sami frágangur og í lið 3.

Dæmi um útfærslu á grindverki 2b

Pallurinn 17


1

1

1

2

2 2 3

3 4

3 4

5 4

5

6 2

18

6

5

6

7

Staur steyptur í sand

Staur steyptur í holu

Staur steyptur í hólk

1 Staur 95x95 mm (695600): Gagnvarin alhefluð fura. 2 Frostfrí grús: Fjölkorna með mikla þjöppunarmöguleika. 3 Holtasandur: Með mikla þjöppunareiginleika. Vökvaður og þjappaður í lögum. 4 Viðarvörn: Gagnvörn A flokkur Múffurör: Steypt frárennslisrör 6 Jarðvegur: Jarðvegur á staðnum.

1 Staur 95x95 mm (695600): Gagnvarin alhefluð fura. 2 5% vatnshalli: Veitir vatni frá staurnum 3 Steypa: Múrblanda (6226040) 4 Viðarvörn: Gagnvörn A flokkur 5 Drenmöl: Hleypir vatni í gegnum sig 6 Jarðvegur: Jarðvegur á staðnum.

1 Staur: 95x95 mm gagnvarin alhefluð fura. 2 Vatnshalli: 5% fráveituhalli. 3 Grús: Frostfrí fjölkorna grús með mikla þjöppunareiginleika. 4 Steypumót: Blikk/Pappahólkur H 750, þvermál 200 mm (226920). 5 Steypa: Staurasteypa (6226040). 6 Drenmöl: Hleypir vatni í gegnum sig. 7 Jarðvegur á staðnum.


Stoðveggur

13

11

1

2 14 12 10

9

8

3

7 6 5

4

1 Timbur: 95x95, áttstrent stoðveggjatimbur eða annað efni sem er til staðar. 2 Gras/hellur/pallur. 3 Sandur: Um það bil 10 cm. 4 Þjöppuð grús: Um það bil 40 cm. 5 Steypt undirstaða: 30 cm í þvermál, 100 cm á dýpt. 6 Galvaniserað rör: 1”– 2”. Franskar skrúfur til að festa veggbita við rörið. (gæta þess að rörið fari ekki of hátt, ekki upp fyrir lista). 7 Skrúfur: 60x150 eða 6” nagli með um það bil 50 cm bili. 8 Girði með kambsaum. 9 Möl eða völusteinar. 10 Plast- eða jarðvegsdúkur. 11 Trélisti: 10x40 mm, til að festa dúkinn. 12 Gróðurmold. 13 Gróður. 14 Hraunsalli eða möl. Einnig er hægt að nota steina eða kurl.

Hattar Hattar á staura eru til í ýmsum útfærslum. Þeir bæði fegra og vernda staurinn gegn því að regnvatn eigi greiða leið inn í staurinn.

Hattur á staura

Fasaður, 45x120x120 mm 600019

Hattur á staura 120x120 mm 600028

Stoðveggir Hægt er að gera stoðveggi úr ýmsu efni. Þar á meðal má nefna sívala staura, rekavið, gamla símastaura eða annan sveran við. Hægt er að skapa fjölbreytileika með því að hafa staurana af misjafnri lengd. Byggðu stoðvegg á einfaldan hátt. Hér má sjá eina lausn. Efnið færðu hjá okkur.

Staur sívalur

10 cm, vnr. 600009 12 cm, vnr. 600010 14 cm, vnr. 600011

Pallurinn 19


Breidd = 434 cm Lengd = 594 cm + verönd (8,6 m2)

Gestahús 25 m2

Vegghæð = 240 cm (brúttó) Bjálkaþykkt = 70 mm

Vnr. 600222

GESTA- OG GARÐHÚS Margir hugsa að gott væri að hafa lítið garðhús í garðinum fyrir sláttuvélina og öll garðverkfærin. Aðrir sem eiga sumarbústað gæti vantað lítið gestahús fyrir vini og vandamenn. Húsasmiðjan hefur upp á að bjóða gott úrval af garð- og gestahúsum. Þetta eru furubjálkahús sem hafa verið aðlöguð að íslenskum aðstæðum hvað varðar samsetningu og frágang. Hægt er að fá húsin ósamsett eða samsett eftir þörfum.

Gestahús 15 m2

Garðhús 7,2 m2

Vnr. 600236

Vnr. 600231

Breidd = 330 cm Lengd = 445 cm + yfirbyggð verönd (4,7 m2)

Vegghæð = 230 cm (brúttó) Bjálkaþykkt = 45 mm

Breidd = 250 cm Lengd = 290 cm

Barnahús 2,69 m2

Garðhús 4,4 m2

Vnr. 600230

Breidd = 167 cm Lengd = 167 cm + verönd 100 cm

20

Vegghæð = 170 cm (brúttó) Bjálkaþykkt = 32 mm

Vegghæð = 210 cm Bjálkaþykkt = 45 mm

Vnr. 600239

Breidd = 167 cm Lengd = 267 cm

Vegghæð = 170 cm Bjálkaþykkt = 32 mm


ROTÞRÆR Mismunandi er hvar best er að koma rotþró fyrir og fer það eftir staðháttum á hverjum stað en þó skal aldrei staðsetja rotþró nær íbúðarhúsi en í 10 m fjarlægð. Aðgengi fyrir dælubíl eða dráttarvél með haugsugu til tæmingar og eftirlits skal vera eins og best verður á kosið. Rétt er að vekja athygli á að heilbrigðis- og byggingafulltrúi á hverjum stað þurfa að samþykkja staðsetningu og frágang rotþróa og siturlagna, svo og förgun úrgangs (seyru). Val á staðsetningu rotþróa frárennsli frá salernum, þvottahúsum og eldhúsum má veita í rotþró. Þakvatn og hitaveituvatn ætti ekki að leiða í rotþróna heldur fram hjá henni. Einnig ber að forðast að setja ólífrænt sorp og sterk hreinsiefni í rotþróna.

Ensím með örverum fyrir rotþrær (Bio clear)

Rotþró

Er ætlað í rotþrær, niðurföll og fitugildrur. Með lífrænum aðferðum vinnur efnið á og brýtur niður uppsafnaða fitu, matarleifar og olíu. Efnið eyðir einnig ólykt. Inniheldur engin hættuleg ætiefni eða sótthreinsiefni með sýru sem hindra lífrænt niðurbrot. Eyðileggur hvorki frárennsliskerfið né umhverfið Vnr. 9022292

2600 ltr, þvermál 130 cm, lengd 220 cm Vnr. 8120012

Inntaksloki sem lokar fyrir og tappar af í sömu aðgerðinni. Gjarnan notaður sem inntaksloki við sumarhús. Á þennan loka er fáanlegt ryðfrítt skaft til framlengingar upp úr jörð. Vnr. 8952495

Garðkrani VSH Frostfrír krani Vnr. 8952695

Pallurinn 21


UNDIRSTÖÐUR Þegar gera þarf undirstöður fyrir palla og skjólveggi er hægt að velja á milli þess að steypa þær á staðnum, eða nota tilbúnar. Hægt er að fá tilbúnar undirstöður í nokkrum stærðum. Minni gerðirnar eru ætlaðar fyrir sólpalla, smærri garðhús og lægri skjólveggi, en stærri gerðirnar eru ætlaðar fyrir hærri skjólveggi. Einnig eru í boði hólkar, sívalir og ferhyrndir, úr pappa eða plastefni (PVC) til að steypa stöpla og undirstöður. Þegar þess er þörf er úrval festinga í boði til að setja í steypuna.

Steypustöplar fyrir sólpalla og minni garðhús Tilbúnir steypustöplar með járnum til festingar við tréverk auðvelda uppsetningu á sólpöllum, skjólveggjum og minni garðhúsum. 1. Undirstaða fyrir smáhýsi, hæð 90 cm, kónn 50 – 20 cm. Vnr. 601340 2. Steyptur 20 cm stöpull, hæð 80 cm. BMF gataplata. Vnr. 601320 3. Steyptur 20 cm stöpull, hæð 80 cm. 2 flatjárn. Vnr. 601330 4. Steyptur 20 cm stöpull, hæð 80 cm. BMF súluskór. Vnr. 601310 1.

2.

3.

4.

5. Steypt undirstaða fyrir frostfría jörð, hæð 25 cm, kónn 30x30 cm – 20x20 cm. Vnr. 601350

5.

Dvergar Ný tegund stólpa fyrir sólpalla girðingar, smáhýsi, skilti og flaggstangir.

Blikkhólkar

20/31 cm í þvermál, lengd 75 cm Vnr. 227128/31

22

Pappahólkar

20/25/30 cm í þvermál, lengd 3,7 m Vnr. 226920/25/30


FESTINGAR FRÁ SIMPSON STRONG–TIE Þegar skeyta þarf saman einingar í sólpalli og skjólgirðingu eru festingar frá SIMPSON Strong–zTie. alltaf með bestu gæði. Til eru festingar sem hæfa margvíslegum samsetningum. Vinklar af ýmsum gerðum, bjálkaskór, samskeytingar, gataplötur, súluskór, staurafestingar, pallahólkar og margt fleira. SIMPSON Strong–Tie er með öfluga heimasíðu þar sem í boði er hugbúnaður til að velja réttu festinguna: www.strongtie.dk.

Vinkill

Með styrkingu, 47 mm Vnr. 5722100

Vinkill

Með styrkingu, 70 mm Vnr. 5722161

Vinkill

Með styrkingu, 90 mm Vnr. 5722192

Vinkill

Með styrkingu, 105 mm Vnr. 5722261

Skrúfur og saumur frá SIMPSON Strong–Tie Við mælum með að nota til þess gerðar skrúfur og saum, í allar festingar frá SIMPSON Strong–Tie. Festingarnar eru með ábyrgð, að því gefnu að notaður sé réttur saumur eða skrúfur frá framleiðanda.

Teikningarnar sýna aðeins nokkur dæmi um not á festingum við smíði á palli og girðingu.

Pallurinn 23


TRYGGÐU FJÁRFESTINGUNA MEÐ GÓÐU VIÐHALDI Stærsta fjárfesting hverrar fjölskyldu er bundin í húsnæði, hvort sem um er að ræða íbúðarhúsnæði í þéttbýli eða frístundahús í sveitinni. Allt húsnæði þarfnast viðhalds og ein besta tryggingin sem hægt er að fá gagnvart því að þessi fjárfesting haldi verðgildi sínu er að sjá til þess að viðhald sé í góðu lagi.

Skipta má viðhaldi í tvo flokka Í raun má skipta viðhaldi í tvo flokka. Annars vegar það viðhald sem húseigandinn getur framkvæmt sjálfur með góðu móti og hins vegar það viðhald sem kallar á aðstoð iðnaðarmanna og sérfræðinga. Það skal undirstrikað hér að ef einhver vafi leikur á um framkvæmd viðhalds á að kalla eftir aðstoð sérfræðinga eða iðnaðarmanna á því sviði sem viðhaldið nær yfir, annað hvort til að fá ráðgjöf varðandi framkvæmdina eða til að annast viðhaldið.

Vertu vakandi fyrir ástandi eignarinnar Viðhald húsa byggist að mestu á því að eigendur og umráðamenn húsnæðis séu vakandi fyrir því að fylgjast með ástandi húseignarinnar og grípa strax til aðgerða ef þörf krefur. Sé það gert er ljóst að kostnaður við viðhaldið verður miklu minni en þegar framkvæmdir eru dregnar of lengi.

Hafðu þetta í huga Viðhald húsa byggist að miklu leyti á því að eigendur og umráðamenn húsnæðis séu vakandi fyrir því að fylgjast með ástandi húseignarinnar og grípa strax til aðgerða ef þörf krefur. Ef það er gert er næsta víst að kostnaður við viðhaldið verður miklu minni en þegar framkvæmdir eru dregnar of lengi.

24


Gott að hafa í huga Leitaðu álits faglærðra málara eða smiða ef gluggi virðist skemmdur eða fúinn. Leitaðu ráðgjafar í málningardeildum Húsasmiðjunnar varðandi áhöld og efni til verksins. Farðu yfir glugga a.m.k. árlega og kannaðu hvort komið er að reglulegu viðhaldi. Reglulegt viðhald lengir líftíma gluggans og kemur í veg fyrir kostnaðarsamar viðgerðir eða jafnvel nýja glugga.

Gluggar og gott viðhald Eitt af þeim verkum sem margir húseigendur geta annast sjálfir er viðhald á gluggum. Góð regla er að skoða gluggana vel á hverju vori og skoða hvernig þeir koma undan vetri. Er málningin farin að losna eða flagna? Með því að skoða málninguna vel kemur strax í ljós ef svo er. Besta leiðin er að bregða málningarsköfu eða svipuðu áhaldi á málninguna næst glerinu, eða stinga í málninguna með hnífsoddi, og ef hún lætur ekki undan þá er ástand gluggans í góðu lagi og ekki þörf á viðhaldi að sinni. Ef málningin á hinn bóginn losnar upp þá er komin þörf á viðhaldi og þá þarf að skoða vandlega hversu umfangsmikið það þarf að vera. Ef málningin losnar af í stórum bitum, þannig að viðurinn einn er eftir,þá hefur undirvinnu verið áfátt, eða ekki hafa verið notuð rétt efni í byrjun. slíkum tilfellum þarf að skoða vel hvort viðurinn sé farinn að fúna, og grípa þurfi til víðtækara viðhalds en bara að mála. Leitið aðstoðar sérfræðinga eða fagmanna ef vafi leikur á ástandi gluggans.

Viðhald 25


MÁLAÐ UTANHÚSS Vinnu við utanhúsmálningu má skipta í tvo flokka. Annars vegar það viðhald sem húseigandinn getur framkvæmt sjálfur með góðu móti og hinsvegar það viðhald sem kallar á aðstoð iðnaðarmanna og sérfræðinga. Flestir húseigendur fylgjast vel með útliti hússins síns og sjá því fljótt hvort þörf er á viðhaldi. Almenna reglan fyrir steinsteypt hús er að mála þau með ákveðnu millibili, sem fer eftir gerð þeirrar málningar sem notuð hefur verið. Ef engar skemmdir eru sjáanlegar er nægilegt að skafa lausa málningu í burtu, bursta með vírbursta og mála síðan yfir. Leitið eftir ráðgjöf í málningardeild Húsasmiðjunnar, og þá er gott að vita hvaða málning er á húsinu fyrir, því það auðveldar starfsmönnum málningardeildar ráðgjöfina. Ef skemmdir eru hinsvegar sjáanlegar á yfirborðið steypunnar, svo ekki sé talað um sprungur, er ráðlegt að kalla til sérfræðing og athuga málið. Sprunguviðgerðir í steinsteypu eru yfirleitt ekki á færi leikmanna og kalla á aðstoð iðnaðarmanna.

Jotun Akryl Mur

Silkimött alkalíþolin 100% akrýlmálning. Notast á nýjan eða áður málaðan múr. Gefur slétta silkmatta áferð sem helst hrein og hefur mikið viðnám gegn veðrun, súru regni og annarri mengun. Gljástig 7. Vnr: 7049503–12

26

HarpaSjöfn Útitex

Útitex er sérhönnuð útimálning fyrir íslenskar aðstæður. Mjög sterk, mött, vatnsþynnt akrýlmálning sem myndar öndunarvirka og veðurþolna filmu, sem leyfir fletinum að anda og ver hann samtímis gegn vatnsupptöku. Litir: Hvítt, beinhvítt, ljós antik. Vnr: 7120001–7120006


Lady Pure Color

Algjörlega mött málning, einstök litaupplifun. Ein vinsælasta málningin í dag. Þekur vel og mjög slitsterk. 7122040-53

MÁLAÐ INNANHÚSS Margir kjósa að mála sjálfir innanhúss, t.d. stofuna, barnaherbergið eða bílskúrinn. Við mælum þó með að fá fagmenn til aðstoðar með stærri verk, þar sem loft og háir veggir eru oft ekki á færi leikmanna. Áður en hafist er handa við að mála er mikilvægt að þrífa óhreinindi af fletinum. Fjarlægja skal nagla og skúrfur og spartla í með góðu spartli og pússa svo yfir með sandpappír þegar spartl er þornað. Oftast er blettað yfir viðgerð með þeim lit sem mála á með áður en málun hefst. Mikilvægt er að velja góða málningu eins og t.d. Jotun Lady, sem þekur vel, ýrist ekki og auðvelt er að þrífa með rökum klút síðar meir. Það er mikill gæðamunur á málningu og mikilvægt að leita sér upplýsinga í málningardeildum eða hjá málurum áður en hafist er handa. Það getur margborgað sig að kaupa gæðamálningu sem þekur vel, endist og þolir þrif með rökum klút.

Góð ráð fyrir innanog utanhúss málun Geymdu rúllu og pensla í plastpoka milli umferða. Mældu stærð flatarins sem á að mála áður en málningin er keypt. Lady Vegg 10

Einstaklega slitsterk akrýlmálning, fyrir stofuna, svefnherbergið og baðherbergið. Þekur nánast hvaða lit sem er í tveimur umferðum. Auðvelt að þrífa með rökum klút þegar málað er með Lady og hentar því á í öll herbergi. Mest selda málningin í Húsasmiðjunni. Vnr: 7122200–7122239

Fjarlægðu málningarlímband af fleti eins fljótt og hægt er. Notaðu málningarplast til að hylja það sem málning má ekki fara á eins og húsgögn og gólfleti.

Viðhald 27


REGLULEGT VIÐHALD Á ÞAKI ER LYKILATRIÐI Það fer alfarið eftir byggingarlagi hússins og hæð hvort húseigandinn getur sjálfur annast viðhald á þaki og þakrennum. Á hinn bóginn geta flestir húseigendur skoðað ástand þaksins og gengið úr skugga um hvort þörf er á viðhaldi. Fyrsta skrefið er að skoða ástand þaksins. Meirihluti eldri húsa er með þakjárn úr galvanhúðuðu bárujárni sem hefur verið málað. Á slíkum þökum þarf að skoða vel yfirborðið, hvort málningin er farin að flagna, eða hreinlega eyðast þannig að byrjað er að skína í járnið í gegn. Í slíkum tilfellum kemur eyðing málningarinnar fram sem tæring eða ryðlitur í lágbáru þar sem vatn getur legið. Einnig þarf að athuga vel vort naglahausar séu byrjaðir að ganga upp, þannig að bil sé farið að myndast frá naglahausnum að yfirborði á járninu. Ef allt er eðlilegt á að nægja að slá niður einstaka naglahausa, bursta yfir járnið með vírbursta, eða nota bárujárnssköfu, og mála síðan yfir. Ef slit eða tæring er komin í ljós þarf að bursta slíka fleti vel með vírbursta, mála yfir fletina með ryðvarnarmálningu eða menju, þið fáið upplýsingar um viðeigandi efni í málningardeildum Húsasmiðjunnar. Sama á við um naglahausana, þá þarf að bursta vel og mála með ryðvarnarmálningu eða menju. Skiptið um nagla ef þeir eru byrjaðir að tærast mikið. Þegar þessi grunnmálning hefur þornað er hægt að mála þakið á hefðbundinn hátt. Notkun á þakklæðningu úr alusink eða með innbrenndum lit hefur færst í aukana á síðari árum. Þessi þök þarfnast líka eftirlits og viðhalds. Þakklæðningu úr alsusink er vel hægt að mála og gilda leiðbeiningar um hefðbundið þakjárn við um það. Nýrri gerðir þakklæðningar eru festar niður með nöglum, eða þakskrúfum, sem eru með þéttihring undir naglahausunum. Gæta verður vel að því að naglahausinn og þéttingin hvíli vel á járninu, því ella getur lekið með gatinu, og los á milli járns og naglahauss getur kallað fram tæringu með tímanum vegna hreyfingar á járninu sem þá nuddast við naglann.

28


Hvert er hlutverk þakrenna? Góðar þakrennur sem eru í lagi veita ekki aðeins vatni sem fellur á þökin í niðurföll, því þær vernda útveggi hússins fyrir því vatni sem ella myndi streyma af þakinu í votviðri. Þakrennur eru að miklum hlut blikkrennur sem tærst og ryðga með tímanum fái þær ekki viðeigandi viðhald. Á síðari árum hefur því færst mjög í vöxt að nota þakrennur úr plastefnum sem ekki kalla á jafn mikið viðhald, eða blikkrennur sem eru plasthúðaðar eða með innbrenndum lit sem eru með meiri endingu en hefðbundnar blikkrennur.

Af hverju er mikilvægt að hreinsa rennur? Mikilvægasti þátturinn í viðhaldi á þakrennum er að hreinsa óhreinindi og rusl úr þakrennum. Rusl sem sest í þakrennur veldur því að vatnið á ekki lengur greiða leið úr rennunnum, sest í polla og þar sem vatnið liggur hraðar það tæringu og ryðmyndun. Þess vegna er mikilvægt að hreinsa rennurnar vandlega vor og haust, og skoða vel hvort einhver tæring eða ryðmyndun er til staðar. Ef svo er þarf að bursta ryðið vel og grunna síðan með ryðvarnargrunni áður en málað er yfir með heppilegri málningu. Ef tæringin er orðin svo mikil að gat er komið í gegn er annað hvort nauðsynlegt að skipta um rennur eða ef skemmdin er aðeins á litlu svæði er hægt að fá sérstaka límborða í Húsasmiðjunni, sem eru límdir yfir skemmdina í rennunni og síðan málað vandlega yfir. Borðinn er skorinn í rétta stærð og lagður með hitabyssu. Skoða þarf vel allar rennufestingar, hvort þær eru farnar að tærast og ef svo er þarf að bursta þær upp, grunna og mála síðan yfir.

Þegar þak lekur Kannaðu ástand þaksins á hverju ári. Leitaðu til fagmanna ef skipta þarf um þakefni eða endurnýja hluta þess. Leka skal alltaf stöðva við fyrsta tækifæri. Leka í þaki má stöðva með sérstökum efnum tímabundið sem fást í málningardeildum Húsasmiðjunnar. Varanleg viðgerð vegna leka verður helst unnin með aðstoðar fagmanna sem tryggja að frágangur sé fullnægjandi.

Viðhald 29


PLASTMO ÞAKRENNUR

auðveldar í uppsetningu • ryðga ekki • 50 ára reynsla Dönsku Plastmo þakrennurnar úr plasti hafa sannað styrk sinn í meira en hálfa öld. Loftmengun og saltúði á strandsvæðum hefur ekki áhrif á plastið. Þær eru sterkar og halda styrk sínum í mörg ár. Rennurnar eru auðveldar í uppsetningu og henta vel til að skipta út gömlum rennum þar sem hægt er að nota gömlu rennuböndin.

Umhverfi Plastmo þakrennur úr plasti innihalda ekki nein mýkingarefni eða þungmálma sem eru skaðleg fyrir umhverfið. Hægt er að farga afgöngum sem til falla við uppsetninguna á næstu endurvinnslustöð. Efninu er safnað saman og er endurnýtt í nýja framleiðslu.

Efni Hægt að fá í hvítu og gráu.

Þakrennur úr plasti eru búnar til úr endurnýtanlegu blýlausu hörðu pólývínilklóríð, sem inniheldur engin mýkingarefni. Plast tærist ekki né ryðgar, og gengur ekki í samband við önnur efni. Þess vegna er hægt að nota plast á öllum gerðum þaka. Hið sérstaka Plastmo Lím binst plastrennunni, sem gerir samsetningu með líminu sérlega sterka og stöðuga.

Veður og loftslag Plast þolir sérlega lágt hitastig og mikið álag af snjó og ís, án hættu á að það springi í frosti. Plast verður heldur ekki fyrir áhrifum af loftmengun eða saltúða. Það er því hægt að nota plast óháð búsetu.

Gott ráð Látið annað langband stigans hvíla á rennufestingu þegar verið er að setja upp eða hreinsa lauf úr rennum. Þannig er hægt að komast hjá skemmdum á plastrennunni.

30


ISOLA ÞAKPAPPI OG BRÆÐSLUPAPPI leiðandi í þakefnum • allar gerðir af þökum

Isola er leiðandi framleiðandi í þakefnum sem tryggja þétt þök og býður upp á lausnir fyrir allar gerðir af þökum. Isola er með vottun NS-EN-ISO 9001:2000. Skoðið fleiri lausnir á www.isola.no.

Isola D–glass þakpappi D–glass þakpappinn er tjörupappi (asfaltbaseraður) ætlaður undir þakplötur . D–glass þakpappinn er með kantstyrkingum sem hindrar að hann rifni, naglfestan er meiri og pappinn þolir meira.

Isola Mestertekk Isola Mestertekk er einslags pappi fyrir hallandi og flöt þök. Pappinn er festur niður með sérstökum festingum og bræddur saman á köntum með gaslampa. Sérstakleg gerður fyrir norðlægar veðuraðstæður.

merktur.

Isola Dobbelt Lag Isola Dobbelt Lag er tveggja laga pappi (membran) sem innieldur sbspolymerasfalt. Samanstendur af Isola Kraftundirlag og Isola Sveiseoverlag. Neðra lagið er fest mekanískt og yfirlagið heilbræðist við undirlagið. Dobbeltlag má leggja á flest hefðbundin þök, steinsteypt, timbur, krossvið eða einangrunarplötur. Það passar bæði fyrir hallandi og flöt þök.

Viðhald 31


ÍSLENSK ÞAKULL FRÁ STEINULL HF. Húsasmiðjan býður nú upp á afar hentuga lausn við einangrun bygginga. Um er að ræða stífar steinullarplötur frá Steinull hf. með álímdri óbrennandi netstyrktri álfilmu, sem bæði nýtist sem endanlegt innra yfirborð og rakasperra. Plötuna er auðvelt að festa upp og útfæra með ýmsu móti. Ódýr og fljótleg lausn sem uppfyllir fyllilega væntingar um útlit og endingu.

Veggplata

Sökkulplata

Steinullareinangrun sem ætluð er undir loftræstar klæðningar,

Steinullareinangrun sem ætluð er utan á sökkla og undir botnplötu

utan á þétt burðarvirki. Þarfnast ekki vindvarnarlags. Rakavarin,

á fyllingu. Rakavarin, stíf einangrun sem nota má niður á allt að 4 m

hálfstíf einangrun, viðurkennd vörn gegn bruna og hljóði.

jarðvegsdýpt og undir steypta botnplötu einbýlis-húsa og iðnaðarhúsa fyrir léttan iðnað.

32

Þakull/þéttull

Þéttull m/vindpappa

Alhliða steinullareinangrun í útveggi, loft, veggi og gólf þar

Steinullareinangrun með áföstum vindpappa sem ætluð er í þök

sem einangrunin verður ekki fyrir álagi. Rakavarin einangrun,

og útveggi. Rakavarin einangrun , viðurkennd gegn bruna og hljóði.

viðurkennd gegn bruna og hljóði. Hentug einangrun

Gufuflæðismótstaða vindpappa er minni en 20 pam. Möguleiki á

í nýbyggingar sem og viðhald eldri bygginga.

sérframleiðslu í annarri þykkt og stærð.


KLÆÐNINGAR OG ÞAKJÁRN

bárujárn• þakefni úr áli og stáli• klæðningar • ýmsir litir • íslensk framleiðsla Húsasmiðjan býður viðskiptavinum sínum einungis upp á hágæða klæðningar frá Límtré Vírnet í Borgarnesi. Hægt er að fá klæðningar í hinum ýmsu formum eins og báru, trapisu eða sléttar. Einnig er litaúrvalið fjölbreytt til að koma til móts við þarfir hvers og eins.

Þakjárn

Alusink 0,5 mm Vnr. 430399

Bárujárn

Grænt poly bárujárn, litur sem fellur vel að umhverfinu, afar slitsterkt og endingargott. 0,5 mm Vnr. 430416

Litað ál

0,67 mm. Vnr. 430412

Viðhald 33


HÚSASMIÐJAN BÝÐUR UPP Á MIKIÐ ÚRVAL AF PARKETI OG FLÍSUM FRÁ ÞEKKTUM FRAMLEIÐENDUM Á GÓÐU VERÐI

34


G贸lfefni 35


Parket Tar 13 mm eik Robust 3ja stafa Sænskt gæðaparket með miklum litabrigðum

Vnr. 146801

Framleiðandi:

Tarkett, Svíþjóð

Yfirborð:

Silkimatt lakk

Nót og tappi:

G5 endasmella

Þykkt:

13 mm

Spónþykkt:

2,5 mm

Borðastærð:

194x 2.281 mm

Borð í pakka:

6 stk

Magn í pakka:

2,66 m2

Harka:

3,7

PARKET Í ÚRVALI

viðarparket • harðparket • úrval • áratuga reynsla Húsasmiðjan hefur um áratuga skeið verið í hópi stærstu söluaðila á parketi á Íslandi og býður upp á gott úrval af viðar- og harðparketi frá þekktum framleiðendum eins og Kaindl, Egger, Barlinek, Eurohome og Tarkett. Hér má sjá nokkrar af vinsælustu tegundum okkar.

Hvað er harðparket? Harðparket hefur undanfarin ár notið sífellt meiri vinsælda. Harðgerðari, vandaðri gerðir þola mun meiri ágang og er mun slitþolnara en hefðbundið parket sem skýrir að hluta til vinsældir þess. Harðparket þykja góður kostur fyrir verslanir og skrifstofur þar sem það þolir vel álag. Áður fyrr var harðparket kallað plastparket, sem í raun er ekki réttnefni. Að auki á gamla plastparketið lítið skylt með útliti eða gæðum harðparkets í dag. Harðparket eru að verða fyrsta val inn á heimilin sökum þess hversu falleg þau eru og ótrúlega eðlileg.

Viðarparket Viðarparketi má í raun skipta í tvennt, spónlagt og gegnheilt. Fljótandi spónlagt viðarparket er sú tegund af parketi sem er algengust á markaðnum í dag. Þetta er í flestum tilfellum 14 mm, þriggja laga krosslímt efni þar sem efsta lagið er í kringum 4 mm. Slípa má parketið allt að þrisvar sinnum og lakka yfir. Gegnheilt viðarparket er fáanlegt í ýmsum viðartegundum en þykir í dag afar dýr kostur og er frekar óalgengt enda gæði á harð- og spónlögðu parketi orðin framúrskarandi góð. Sumir kjósa þó gegnheilt parket framyfir spónlagt og getur Húsasmiðjan boðið upp á sérpantanir á slíku efni. Harðparket 8 mm eik Truffle planki samlitur eikarplanki, ófasaður – hagstæður valkostur Vnr. 146968

36

Framleiðandi:

Egger, Þýskalandi

Vöruheiti:

Euroclick 32 Truffle Oak EU3211

Yfirborð:

Matt/silkimatt(R)

Nót og tappi:

Just clic! krækja

Þykkt:

8 mm

Slitþolsflokkur:

32/AC4 fyrir heimili, miðlungs álag á skriftofu og verslanir

Millilag:

HDF swll barrier

Borðastærð:

193x1.292 mm

Magn í pakka:

9 stk/2,24 mm

Ábyrgð framleiðanda:

13 ár


Parket eik rústik planki 180 mm mattlakkaður Burstaður mattlakkaður kvistaður eikarplanki. Með fösun Vnr. 146926

Framleiðandi:

Barlinek, Póllandi

Borðastærð:

207x1.800 mm

Yfirborð:

Burstað matt lakkað

Borð í pakka:

7 stk

Nót og tappi:

Krækja (Barclick)

Magn í pakka:

2,61 m2

Þykkt:

14 mm

Harka:

3,7

Spónþykkt:

2,5 mm

Ábyrgð framleiðanda:

15 ár

Framleiðandi:

Barlinek, Póllandi

Yfirborð:

Silkimatt

Nót og tappi:

Krækja (Barclick)

Þykkt:

14 mm

Spónþykkt:

3,2 mm

Borðastærð:

207x2.200 mm

Borð í pakka:

7 stk

Magn í pakka:

3,18 m2

Harka:

3,7

Framleiðandi:

Barlinek, Póllandi

Yfirborð:

Hvítt matt lakk

Nót og tappi:

G5 endasmella

Þykkt:

14 mm

Spónþykkt:

3,2 mm

Borðastærð:

207x2.200 mm

Borð í pakka:

7 stk

Magn í pakka:

3,18 m2

Harka:

4,0

Ábyrgð framleiðanda:

30 ár

Framleiðandi:

Barlinek, Póllandi

Yfirborð:

Hvítt matt lakk

Nót og tappi:

G5 endasmella

Þykkt:

14 mm

Spónþykkt:

3,2 mm

Borðastærð:

207x2.200 mm

Borð í pakka:

7 stk

Magn í pakka:

3,18 m2

Harka:

3,7

Ábyrgð framleiðanda

30 ár

Parket eik rústik 3ja stafa Lífleg 3ja stafa eik með kvistum og litabrigðum Vnr. 146899

Parket hvíttaður askur Family 3ja stafa Hvíttaður mattlakkaður askur með líflegt útlit Vnr. 146906

Parket hvíttuð eik 3ja stafa Hvíttuð mattlökkuð eik Vnr. 146903

Gólfefni 37


Kaindl Classic Touch 8,0 Premium Plank Harðparket 8 mm hvíttaður eikarplanki fasaður hringinn Vnr. 147058

Framleiðandi:

Kaindl, Austurríki

Millilag:

HDF

Yfirborð:

Silkimatt (AT)

Borðastærð:

159x1383 mm

Nót og tappi:

Kaindl Loc

Magn í pakka:

10 stk/2,2 m2

Þykkt:

8 mm

Ábyrgð framleiðanda:

15 ár

Slitþolsflokkur:

32/AC4 fyrir heimili, miðlungs álag á skriftofu og verslanir

Harðparket eik 3ja stafa 6 mm Vnr. 147049

Framleiðandi:

Kaindl, Austurríki

Borðastærð:

193x1.380 mm

Vöruheiti:

6 mm Loc Neutral

Millilag

HDF low swelling

Yfirborð:

Silkimatt

Magn í pakka:

11 stk/2,93 m2

Nót og tappi:

Kaindl Loc

Ábyrgð framleiðanda:

7 ár við heimilisnot

Þykkt:

6 mm

Slitþolsflokkur:

31/AC3 einungis til heimilisnota

Mikilvægt að nota undirlag 145002 með þessu plastparketi

Harðparket 8 mm eikarplanki rústik matt. Ljóst líflegt eikarmynstur með kvistum. mjög matt yfirborð, fasað hringinn Vnr. 147050

Framleiðandi:

Kaindl, Austurríki

Vöruheiti:

Classic Touch 8.0 Standard Plank MO 37871 OAK

Slitþolsflokkur:

32/AC4 fyrir heimili, miðlungs álag á skrifstofu og verslanir

Yfirborð: Nót og tappi:

Matt (MO áferð)

Borðastærð:

193x1.383 mm

Kaindl Loc

Magn í pakka:

9 stk/2,4 m2

Þykkt:

8 mm

Ábyrgð framleiðanda:

30 ár

Millilag:

HDF

Harðparket 8 mm eikarplanki með miklum litabrigðum fasaður Vnr. 147056

Framleiðandi

Kaindl, Austurríki

Vöruheiti:

Classic Touch 8.0 Standard Plank AH 37583 Oak

Yfirborð: Nót og tappi: Þykkt:

38

Slitþolsflokkur:

32/AC4 fyrir heimili, miðlungs álag á skrifstofu og verslanir

Silkimatt (AT)

Borðastærð:

193x1.383 mm

Kaindl Loc

Magn í pakka:

9 stk/2,4 m2

8 mm

Ábyrgð framleiðanda

30 ár

Millilag:

HDF


Nýtt í Húsasmiðjunni Eurohome harðparket Þýsk gæðavara á góðu verði Auðvelt að leggja, með 5G smellu

15 á

á b yrrag ð

15 á

á b yrrag ð

5G

smella

5G

smella

Harðparket 8 mm ljós eik ljóst eikarlíki 3 ja stafa Vnr. 147100

Framleiðandi:

Kronoflooring Þýskalandi

Slitþolsflokkur:

32/AC4 skv. EN685 fyrir heimili, miðlungs álag á skriftofu og verslanir

Vöruheiti:

Eurohome Loft 5563 Oak

Yfirborð: Nót og tappi:

Silkimatt

Millilag:

HDF

G5 endasmella

Borðastærð:

Þykkt:

192x1.285 mm

8 mm

Magn í pakka:

10 stk/2,47 m2

Ábyrgð framleiðanda:

20 ár

Slitþolsflokkur:

32/AC4 skv. EN685 fyrir heimili, miðlungs álag á skriftofu og verslanir

Harðparket 8 mm eikarplanki G5 smella fallegt eikarplankalíki Vnr. 147110

Framleiðandi:

Kronoflooring Þýskalandi

Vöruheiti:

Eurohome Nature Harlech Oak 8573

Yfirborð:

Matt

Millilag:

HDF

Nót og tappi:

G5 endasmella

Borðastærð:

192x1.285 mm

Þykkt:

8 mm

Magn í pakka:

10 stk/2,22 m2

Ábyrgð framleiðanda:

20 ár

Gólfefni 39


GRANISER FLÍSAR Á VEGGI OG GÓLF úrval • glæsileiki • gæði

Húsasmiðjan býður upp á fjölbreytt úrval af flísum frá þekktum framleiðendum eins og Graniser. Fallegar, klassískar flísar. Hér má sjá nokkrar af vinsælustu flísunum okkar frá Graniser.

EARTHSTONE Veggflís beige

Beige

Rectified 59,3X59,3 cm Vnr. 8600709

PIAGGIO GREY Veggflís grá

Grá

40

30X60 cm, vnr. 8600739 45X45 cm, vnr. 8600719 33X33 cm, vnr. 8600725


GLOSSY WHITE Veggflís hvít

Hvít

30x60 cm 8600647 25x40 cm 8600630

K Vegg/gólfflís

Grafito

30x60 cm Vnr. 8600710

Vegg/gólfflís

SAINTES SILVER

Grey

Veggflís grá

Grá

45x45 cm Vnr. 8600643

30x60 cm Vnr. 8600711

Vegg/gólfflís

Beige

30x60 cm Vnr. 8600712

Gólfefni 41


OBJEKT Veggflís mött hvít

Hvít

15x15 cm, vnr. 8651012 9,8x29,8 cm, vnr. 8651013 14,8x29,8 cm, vnr. 8651000

Veggflís glans hvít

15x15 cm, vnr. 8651011 9,8x29,8 cm, vnr. 8651014 14,8x29,8 cm, vnr. 8651001

SCANDINOVA

einfaldleiki • gæði • skandinavísk hönnun Scandinova er danskur samstarfsaðili Húsasmiðjunnar sem leggur áherslu á gæði og skandinavíska hönnun og tískustrauma.

LOTUS Gólf/veggflís svört

Svört

20x20 cm, vnr. 8651016 30,5x60,5 cm, vnr. 8651004

REGAL Gólf/veggflís grá

Grá

42

20x20 cm, vnr. 8651018 30,5x60,5 cm, vnr. 8651005

Gólf/veggflís koksgrá

Grá

30x30 cm, vnr. 8600856 30x60 cm, vnr. 8600855


FORMWORK Gólf/veggflís grá

Grá

30,8x61,5 cm Vnr. 8651009

AVENIU NERO Gólfflís svört mött

Svört

DOLOMITE Grá

Gólf/veggflís grá Rectified 30x60 cm Vnr. 8651023

30x30 cm Vnr. 8600802

GRANITE Gólfflís grá

Grá

30x30 cm Vnr. 8600820

Gólfefni 43


TIMBERTECH2™ SELECT

TIMBERTECH2™ ORIGINAL

TIMBERTECH2™ CONTRACT GOLD

• Góð hljóðeinangrun • Sérlega mikill þéttleiki • Náttúrulegt gúmmíundirlag með bakklæðningu á báðum hliðum • Til notkunar í heimahúsum og atvinnuhúsnæði • Mikill massi og helst vel stöðugt • Stærð: 1x10 m, þykkt: 2 mm • Högghljóðseinangrun: 22 dB

• Betri hljóðeinangrun • Gúmmí með silfurlitaðri rakasperru og flís sem bakklæðningu • Fyrir harðparket og samlímt parket í fljótandi lögn • Til notkunar í heimahúsum og atvinnuhúsnæði • Verndar gegn raka frá undirgólfi • Stærð: 1x10 m, þykkt: 2 mm • Högghljóðseinangrun: 22 dB

• Framúrskarandi hljóðeinangrun • Sérlega þykkt gúmmí með gylltri rakasperru og flís sem bakklæðningu • Fyrir harðparket og samlímt parket í fljótandi lögn • Til notkunar í heimahúsum og atvinnuhúsnæði • Verndar gegn raka frá undirgólfi • Aukið viðnám gagnvart pressun • Yfirburða alhliða eiginleikar • Stærð: 1x10 m, þykkt: 3,3 mm • Högghljóðseinangrun: 23 dB

Vnr. 145015

Vnr. 145016

Vnr. 145012

SILENZIO

PARKETUNDIRLAG

PARKETUNDIRLAG

• Polystyrene svampur • Mikil pressa (6,5 t/m2) • Til notkunar í heimahúsum og atvinnuhúsnæði • Stærð: 1,25x12 m, þykkt: 2 mm • Högghljóðseinangrun: 18 dB • Samanb. m/festingum sem auðvelda lögn • Eingöngu selt í heilum pökkum

• Polystyrene svampur • Til notkunar í heimahúsum og atvinnuhúsnæði • Stærð: 1x25 m, þykkt: 2 mm • Högghljóðseinangrun: 18 dB

• Gúmmíundirlag með mikilli hljóðeinangrun • Sérlega þykkt gúmmí með gylltri rakasperru og flís bakklæðningu • Fyrir harðparket yfir 7 mm og allt viðarparket sem lagt er fljótandi • Framúrskarandi vörn gagnvart hljóði milli hæða sem og hljóði innan rýmis • Til notkunar í heimahúsum og í iðnaði • Stærð: 1x10 m, þykkt: 3,2 mm • Högghljóðseinangrun: 24 dB

Þetta undirlag er eina undirlagið sem leggja má með Megafloor harðparketi frá Egger

Vnr. 145004

Vnr. 145022

Vnr. 145002

Gólfefni 44


MOTTUR OG DREGLAR mottur og dreglar á álagsfleti

Stílhreinir og sterkir dreglar eða mottur eru algengar á heimilum og vinnustöðum. Oftast er tilgangurinn að minnka slit á gólfefnum vegna álags, ágangs, bleytu o.fl. Útidyramottur úr gúmmíi þykja nánast ómissandi enda er tilgangur þeirra að minnka líkur á að óhreinindi berist inn. Skipadreglar hafa langa sögu sem útidyra mottur og dreglar.

Skipadreglar

Breidd 100 cm (hluti úrvals í 200 cm), lengd eftir máli Vnr. 8260371–5

Einstaklega hentugir fyrir stigaganga og staði þar sem draga þarf úr sliti vegna mikils álags. Gúmmí dreglar eru afar hentugir á þá staði sem er mikið álag á gólf.

Mottur

Skipadreglar

Breidd 100 cm (hluti úrvals í 200 cm), lengd eftir máli Vnr. 8260371–5

Rykmottur með gúmmíkanti

Fjöldi lita og stærða Hér sýnt í 60x90 cm, en allir litir einnig fáanlegir í 40x60 cm og 90x120 cm Vnr. 8260565–8/75

Grófar gúmmímottur 22ja mm þykkar Vnr. 8260272–4

Gólfefni 45


Þilja, Eik Structure Moderna Coffee Dream 10x190x2600 mm fösun 4 hliðar Vnr. 142463

LOFTA- OG VEGGÞILJUR þýsk gæði og smekklegt yfirbragð

Lofta- og veggþiljurnar frá BHK gefa heimilinu hlýlegt og nútímalegt yfirbragð. Í Húsasmiðjunni finnur þú alltaf hefðbundna liti á lager en einnig bjóðum við upp á sérpantanir í miklu úrvali í öllum helstu viðartegundum og afbrigðum. BHK lofta- og veggþiljur eru auðveldar í uppsetningu og gæðin eru alltaf í fyrirúmi þar sem öll framleiðsla fylgir evrópskum stöðlum.

Þilja, hvít Silkimött Moderna® Logimo, 10x262x1300 mm, fösun 4 hliðar Vnr. 142502

Þilja, hvít með viðaryrjum Líflegt og fallegt, stuttar lengdir, fösun 4 hliðar, 8x190x1280 mm Vnr. 142453

Þilja, hvítur askur Nót & tappi, skuggarauf á endum, 8x190x2600 mm, Vnr. 142449

46

Þilja, háglans hvít Moderna® Logifino, 10x190x2600 mm, fösun 4 hliðar Vnr. 142513

Þilja, hvít með viðaryrjum Moderna® Logifino, 10x190x2600 mm, fösun 4 hliðar Vnr. 142515

Þilja, birki

Moderna® Logifino, 10x190x1300 mm, fösun 4 hliðar Vnr. 142514


LOFTAÞILJUR

Huntonit hefur um langt skeið framleitt loftaþiljur og hefur útlit og hönnun þeirra vakið mikla athygli. Þær eru auðveldar í uppsetningu og þykja einstaklega fallegar enda meðal mest seldu loftaþiljum hjá Húsasmiðjunni. Kynntu þér Huntonit loftaþiljur hjá sölumönnum Húsasmiðjunnar og gefðu heimilinu hlýlegt og fallegt yfirbragð. Hér að neðan má sjá dæmi um vinsælar og sígildar loftaþiljur frá Huntonit.

Classique

28x120:11 mm Vnr. 133664

Symfoni

28x120:11 mm Vnr. 133730

Gólfefni 47


GLÆSILEGAR YFIRFELLDAR HURÐIR FRÁ JELD–WEN gæði og úrval • einföld uppsetning • betri hljóðeinangrun Hurðir eru eitt þeirra atriða sem gefa heimilinu persónulegt yfirbragð, því er mikilvægt að velja hurðir sem hæfa hverjum og einum. Þegar við viljum aðeins það besta þá eru yfirfelldu hurðirnar frá Jeld-Wen besti kosturinn. Jeld–Wen er einn stærsti innihurðaframleiðandi í Evrópu og státar af miklu úrvali í sinni vörulínu. Vandaður framleiðandi með hágæða vöru þar sem allur frágangur er til fyrirmyndar. Hurðirnar eru yfirfelldar og einstaklega fljótlegar í uppsetningu. Hurðirnar eru annars vegar spónlagðar með hágæða viðarspæni sem er lakkaður með sterku lakki og hinsvegar ódýrari lausn sem eru Micro–Lam hurðir. Yfirfelld hvítlökkuð hurð

Hvað gerir Jeld–Wen að gæða hurðum?

Uppbygging hurðaspjalda.

48

Yfirborð: Spónlagt eða Micro–Lam 3 mm HDF plata Hurðarkjarni úr röraspónaplötum Hurðarammi gegnheilt timbur Grunnþyngd: 12 kg/m2 Lamir: 2 stk Læsing: Lykilskrá


MICRO-LAM Optima 30, DuriTop Trend Reykt eik

MICRO–LAM HURÐIR, NÝJUNG Í HÚSASMIÐJUNNI

meiri ending • minna viðhald • betra verð

Micro–Lam hurðirnar frá Jeld–Wen byggjast á nýrri tækni þar sem hurðirnar eru með „Micro Laminate“ húð sem eykur endingu og þolir mikið álag, heldur lit og alltaf hægt að endurnýja í sama lit og mynstri. Húsasmiðjan á alltaf til á lager hvítlakkaðar hurðir, reykta eik (Micro–Lam) og spónlagðar eikarhurðir. Auðvelt er sérpanta fleiri tegundir og útfærslur í gegnum Timburmiðstöðina í Grafarholti, eða í verslunum um land allt.

Sérpantanir á Jeld–Wen innihurðum Hægt að fá allar upplýsingar um sérpantanir og hið mikla úrval sem Jeld–Wen býður upp á í Hússmiðjunni. Hægt er að velja á milli margra viðartegunda og Micro–Lam áferða, eldvarnarhurða, rennihurða, með glugga, og/eða glugga við hliðina á hurð, hárra hurða, blindkarma o.fl.

Stöðluð löm fyrir yfirfelldar hurðir frá Jeld–Wen á lager.

Löm fyrir þyngri heimilishurðir.

Yfirfelld hvítlökkuð hurð með glugga

Felliþröskuldur.

Hurðir og gluggar 49


INNIHURÐIR FRÁ SWEDOOR Húsasmiðjan býður upp á fallegar innihurðir frá sænska fyrirtækinu Swedoor, sem henta jafnt á heimili, sumarbústaði og frístundahús. Þriggja og fjögurra spjalda fulningahurðir úr furu prýða fjölda sumarbústaða sem byggðir hafa verið á undanförnum árum, og hvítmálaðar hurðir frá Swedoor, bæði sléttar og með fulningum eru á fjölda heimila. Hurðirnar eru til í 60, 70, 80 og 90 cm breidd, hæðin er 200 cm.

Fulningahurðir Hvítar 2, 4 og 6 spjalda Fást í 60, 70, 80 og 90 cm Skrá fylgir

Fulningahurðir

Fulningahurðir

Hvítar, sléttar Fást í 60, 70, 80 og 90 cm Skrá fylgir

Fura, Tradition 2, 3 og 4 spjalda Fást í 60, 70, 80 og 90 cm Vnr. 93100–11

Vnr. 93330–3

Vnr. 93151–4/931614 93196–9

HURÐAHÚNAR FRÁ HABO mikið úrval

5758670

5749500

50

5758675

5758682

5758672

5758681

5758673

5758680

5758676

5758674


TAMMER STÁLHURÐIR Tammer framleiðir bæði venjulegar stálhurðir og brunahurðir. Allar brunahurðir eru vottaðar frá öllum Norðurlöndunum og prófaðar í rannsóknarstofum reglulega. Framleiddar sem EI30 og EI60. Hægt er að fá mismunandi yfirborð: • duftlakkað í RAL lit • ryðfrítt stál • með PVC húð í viðaráferð Hægt er að velja um mismunandi þröskulda, loftristar, hurðapumpur og læsingarbúnað. Skoðið nánar á www.tammer.ee.

HURÐIR FYRIR STOFNANIR

Sérhvert þjóðfélag og umhverfi hefur sínar óskir og þarfir þegar um er að ræða hurðir. JELD–WEN býður því upp á úrval inni- og útihurða sem uppfyllir óskir og þarfir flestra notenda. Innihurðir JELD–WEN fyrir stofnanir taka mið af slíkum óskum og þörfum. Þær eru framleiddar úr þykkari efaþeytu en venjulegar innihurðir, og í framleiðsluferlinu er notaður meiri hiti og þrýstingur við pressun á yfirborðsplötum. Hurðirnar eru klæddar 0,8 mm þykkum sveigjanlegum plötum, sem eru sérstaklega meðhöndlaðar til að veita aukna vörn gagnvart rispum og núningi. Yfirborðið er einnig sérstaklega meðhöndlað til að auðvelt sé að hreinsa það og halda virku hreinlæti. Innihurðir JELD–WEN fyrir stofnanir eru notaðar í byggingum á borð við skóla, sjúkrahús, læknastofur og opinberar byggingar. JELD–WEN er stærsti framleiðandi hurða í Evrópu og leggur kapp á að uppfylla allar þarfir og óskir kaupenda um allan heiminn — líka fyrir þig!

Hurðir og gluggar 51


ÚTIHURÐIR FRÁ SWEDOOR Úrvalið af útihurðum frá Swedoor gefur öllum möguleika á að finna hurð við sitt hæfi, bæði hvað varðar útlit og verð. Advance línan gefur ótal möguleika með val á útliti, efnum, litum og virkni þegar þarf að hanna útihurð. Clever línan er úrval af klassískum útihurðum. Möguleikarnir eru ekki óendanlegir en þú færð vandaða útihurð sem uppfyllir kröfur og er á sanngjörnu verði.

Skoðaðu úrvalið á www.swedoor.dk.

52


BÍLSKÚRSHURÐIR Íslensk framleiðsla fyrir Húsasmiðjuna. Hægt er að velja á milli hurða með sléttum flekum eða fulningum en báðar gerðir eru með viðaryrjum. Þykkt flekanna er 35mm og eru þeir einangraðir með polystyrene. Staðal litur er hvítur en einnig er hægt að sérlita hurðir í flestum litum RAL litakerfisins. Afgreiðuslufrestur er 3–10 dagar.

Bílskúrshurð með fulningum

Bílskúrshurð með Waterford gluggum

Bílskúrshurð með Sunray gluggum

Bílskúrshurð með Stockton gluggum

Bílskúrshurð með Standard gluggum

Bílskúrshurð slétt

Hurðir og gluggar 53


RAT IONE L G L U G G A R G L U GG A R OG HURÐIR S EM ENDAS T! Að vel j a o g kau p a glu gga o g h u rð ir e r f já rf e s t in g til fr a mtíð a r. Þe s s v e gn a e r mik ilv ægt a ð v e lja þa ð se m e n d i s t g a gn v a rt v e ð ri o g v in d i. E in m itt þe s s v e gn a le ggu r R a tio n e l h ö fu ð á h e r s lu á end i n g u. Ra t i on e l p ró f a r a lla r s ý n a r v ö ru r m eð tilliti til e in a n gr u n a r gildis , h ljó ð k r a fn a o g s ty r k s . All i r g l u g g a r Ra tio n e l e ru v o tta ð ir o g s la gre g n s pr ó fa ð ir fy r ir ís le n s k a r a ð s tæð u r. G o tt o g v a n da ð gæ ð a h a n d ver k he f u r e in k e n n t R a tio n e l glu gga o g h u r ð ir s íð a n fy r s ta fr a mle ið s la n fó r ú r v e r ks mi ðj un n i í Sd r.F e ldin g á rið 1 9 5 4 . R a tio n e l e r by ggt á tr a u s tu m u n dir s tö ð u m o g e r í da g al þ j óðl eg t fr a ml e ið s lu f y rirtæ k i m e ð s ö lu s k rif s to fu r í mö r gu m lö n du m.

54


DOMUS

ALDUS

Hön n u n D O MUS g lu gga o g h u rð a e r æ tla ð að d r ag a úr or ku n o tk u n í h ú s n æ ð i. F á a n le g ir í mö r g u m ú t fær s lu m m e ð m ö rgu m o pn u n a r/ l o kun a r l au s n u m. H e n ta v e l í a lla r te gu n dir hú sn æði s.

ALDUS gluggar og hurðir henta jafnt fyrir nýbyggingar og endurnýjun húsa, þar sem þörf er á nútímalegu yfirbragði. Orkuskilvirkni í hönnun getur dregið úr orkunotkun á heimilinu og álklæðning að utan gerir ALDUS nánast viðhaldsfría. Þessi lína býður upp á lítillega aukningu í orkuskilvirkni umfram DOMUS.

TR É

TRÉ/ÁL

1,32 38 60 W/m2K

U-GILDI EU-SIZE

1

YEARS

dB Rw

HLJÓÐEINANGRUN

ENDINGARTÍMI

0,91 38 85 W/m2K

dB Rw

U-GILDI

YEARS

HLJÓÐ-

EU-SIZE

ENDINGAR-

EINANGRUN

TÍMI

2

N Á N A R U M V ÖR U

3

4

1

Val á glerlista

2

Handfang með hönnun arkitekts

3

Útloftun

4

Stillanlegar lamir

Hurðir og gluggar 55


IDEAL COMBI

hágæða gluggar • áratuga reynsla • frábært verð IDEAL COMBI er í hópi vinsælustu og bestu gluggalausna í Skandinavíu og hafa notið mikilla vinsælda á Íslandi síðastliðin 10–15 ár. Nánari upplýsingar er að finna á www.idealcombi.dk.

Mismunandi gerðir glugga Sérhvert hús hefur sinn arkitektúr og karakter. Idealcombi er góður kostur þegar um er að ræða útlit og lausnir, stórar jafnt sem smáar, fyrir nýtt sem gamalt. Hönnunin er klassísk nútímaleg og tímalaus. Allt tré sem notað er í framleiðsluna kemur úr hægvöxnum, endurnýtanlegum furuskógum í norðurhluta Skandinavíu.

56


Frame

Nation

Futura+

Upprunalega gerðin á ál/tré gluggum

Hannaður til endurnýjunar í gömlum

Nýjasta hönnuninn frá Idealcombi með

sem Idealcombi þróaði. Klassísk

byggingum þar sem sprossagluggar

mikla einangrunareiginleika og slitna

hönnun sem endurspeglar vel útlit

hafa verið með kíttuðum rúðum.

kuldabrú. Glugginn er samsettur úr

hefðbundins tréglugga. Hefur verið

Nation er hannaður samkvæmt

timbri og PUR hágæða einangrunarefni

vinsælasta línan frá Idealcombi.

gömlum hefðum og er viðurkenndur

sem uppfyllir kröfur um einangrun og

friðunargluggi í Danmörku.

endingu.

Hurðir og gluggar 57


ARLANGA PVC GLUGGAR framleiddir samkvæmt norrænum staðli

PVC gluggar hafa verið að ryðja sér til rúms á Norðurlöndunum undanfarin ár. Gluggarnir eru viðhaldslitlir og hafa verið aðlagaðir að norrænni hönnun og þörfum. Allir gluggar eru vottaðir og slagregnsprófaðir. Hægt er að velja tvöfalt eða þrefalt gler og mismunandi gerðir af gleri. Gluggana er hægt að fá í ýmsum litum að utanverðu. Arlanga býður upp á glugga fyrir íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og gripahús. Skoðið nánar á www.arlanga.lt. Leitið tilboða hjá sölumönnum glugga: Ragnari Baldurssyni, ragnarba@husa.is og Tjörva Skarphéðinssyni, tjorvsk@husa.is.

58


Þakgluggar Nýir og betri Velux gluggar sem sameina mýkri hönnun, betri virkni og meiri birtu. Bestu þakgluggarnir á markaðnum hvað varðar einangrun. Auðveld ísetning.

Hurðir og gluggar 59


60


HÚSASMIÐJAN ER SÖLUOG ÞJÓNUSTUAÐILI ELECTROLUX Á ÍSLANDI

Heimilistæki 61


Fjölnotaofn EOC 3411 AOX kámfrítt stál 74 ltr, orkunýting A+, sjálfhreinsandi Vnr. 1860201

Fjölnota blástursofn EOB 3311 AOX stál 74 ltr, orkunýting A, kjöthitamælir Vnr. 1860202

Fjölnotaofn EOB 3311 AOW hvítur 74 ltr, orkunýting A, kjöthitamælir Vnr. 1860203

Veggháfur 60 cm EFC 650X Vnr. 1860094

Kermikhelluborð með snertitökkum EHF 6342 XOK Vnr. 1850524

Kermikhelluborð án ramma EHH 6340FOK Vnr. 1808812

Vifta útdraganleg EFP6411X Vnr. 1805403

62


Uppþvottavél ESF 5521LOX Orkunýting A+, þurrkhæfni A, 45 dB Vnr. 1808975

Uppþvottavél ESF 5201LOX Orkunýting A+, þurrkhæfni A, 49 dB Vnr. 1808977

Uppþvottavél ESF 5521LOW Orkunýting A+, þurrkhæfni A, 45 dB Vnr. 1808976

Uppþvottavél ESL 5201 Til innbyggingar, 49 dB Vnr. 1830614

5 ÁRA ÁBYRGÐ Á ÖLLUM HEIMILISTÆKJUM FRÁ ELECTROLUX Electrolux vörumerkið er flaggskip Electrolux samstæðunnar í eldhús- og heimilistækjum en samstæðan framleiðir einnig önnur vörumerki s.s. AEG og Zanussi. Húsasmiðjan rekur sitt eigið raftækjaverkstæði.

Kælir/frystir 174,5 cm EN 3201MOX stál Vnr. 1808953

Kælir/frystir 174,5 cm EN 3201MOW hvítur Vnr. 1808954

Þvottavél 7 kg 1200 sn. EWP1274TDW Vnr. 1808864

Þvottavél 7 kg 1400 sn. EWP1474TDW Vnr. 1805658

Þvottavél 7kg 1600 sn. EWP1674TDW Vnr. 1805659

Heimilistæki 63


Þurrkskápur EDD2400LH Vnr. 1805415

Þurrkari barkalaus 7 kg með tímastilli og rakaskynjara EDC1072LDW

Þurrkari barkalaus 7 kg með rakaþétti og tímastilli EDP2074PDW Vnr. 1860171

Vnr. 1805568

64

Eyjuháfur 90 cm bogadreginn gler OWC 952G stál

Veggháfur bogadreginn

Vnr. 1850621

Vnr. 1850554


ELECTROLUX HEIMILISTÆKJADEILD Í SKÚTUVOGI Húsasmiðjan er sölu- og þjónustuaðili Electrolux á Íslandi

Í Húsasmiðjunni í Skútuvogi er glæsileg heimilistækjadeild þar sem finna má úrval glæsilegra heimilistækja frá Electrolux, Amica, Frigor og fleirum. Í verslunum Húsasmiðjunnar eru sölumenn í heimilistækjum sem hlotið hafa þjálfun frá sérfræðingum frá Electrolux og fleirum.

Heimilistæki 65


BLÖNDUNARTÆKI Damixa eru hágæða blöndunartæki sem njóta mikillar virðingar fyrir mikil gæðI og einstaka hönnun sem slegið hefur í gegn í Skandinavíu. Damixa var fyrsta fyrirtækið sem kynnti einnar handar blöndunartæki árið 1966 og hefur síðan verið leiðandi í hönnun og þróun blöndunartækja í Evrópu. Húsasmiðjan er aðal söluaðili Damixa á Íslandi og samstarf fyrirtækjanna á sér langa og farsæla sögu.

Rowan

Eldhús Vnr: 8000230

Rowan

Eldhús – útdraganlegt Vnr: 8000232

66

Lyra

Jupiter

Eldhús Vnr: 8000021

Eldhús Vnr: 8000094

Space

Eldhús Vnr: 8000850


Rowan

Handlaug Vnr: 8000236

Akita

Termixa Zero

Sturtusett Vnr: 8000582

Sturtusett Vnr: 8000586

Idona

Sturtusett Vnr: 8000578

Willow

Handlaug Vnr: 8000826

Thermixa 400

Thermixa Zero

Sturta og baðtæki Vnr: 8000600/2

Sturta upp og niður Vnr: 8000860-1

Clover

Handlaug Vnr: 8000029

Clover

Sturtutæki

Baðtæki Vnr: 8000585

Vnr: 8000591

Willow

Handlaug Vnr: 8000825

Space

Handlaug Vnr: 8000800

Jupiter

Handlaug Vnr: 8000095

Eldhús og bað 67


BLÖNDUNARTÆKI Emmevi eru ítölsk blöndunartæki á frábæru verði sem hafa komið vel út og notið mikilla vinsælda í Húsasmiðjunni undanfarin ár. Emmevi sameinar fallega hönnun, gæði og gott verð. Húsasmiðjan býður upp á gott úrval og sérpantanir frá þessum flotta framleiðanda.

Winny

Eldhús og handlaug Vnr: 7900010/2

Sole

Eldhús, handlaug, baðtæki Vnr: 7900000/2/4/6–8

Eden

Eldhús og handlaug Vnr: 7900020/3/6

68

Deco

Baðtæki Vnr: 7900016


ELDHÚSVASKAR Hollenska fyrirtækið Reginox sérhæfir sig í framleiðslu á eldhúsvöskum. Síðan Húsasmiðjan kynnti Reginox fyrst á markaðnum árið 2007 hefur sala þeirra margfaldast og skiptir þar mestu að hér er um að ræða fallega gæðavöru sem er á frábæru verði. Reginox vaskarnir eru þekktir fyrir að standast kröfur nútíma heimila bæði hvað varðar hönnun og endingu og eru því öruggt val.

Beta 10

Eldhúsvaskur 780x430 mm Vnr: 8032532

Boston

Eldhúsvaskur/skolvaskur 400x490x160 mm Vnr: 8032615

Ohio

Eldhúsvaskur 500x400x200 mm Vnr: 8032700

Rex 1.5

Eldhúsvaskur 1000x500 mm Vnr: 8032540

Alpha 10

Eldhúsvaskur 860x435 mm Vnr: 8032530

Ottawa

Skolvaskur á vegg 550x450 mm Vnr: 8032602

R 18

Eldhúsvaskur 445x393 mm Vnr: 8032504

10 Lux

Eldhúsvaskur 805x480 mm Vnr: 8032534

Eldhús og bað 69


70


Handlaug

Handlaug

Laufen Kartell Vnr: 792140–1

Laufen PRO–N Vnr: 7920100/2/4

SVISSNESK GÆÐI OG HÖNNUN Laufen er svissneskur framleiðandi hágæða hreinlætistækja stofnað 1892. Laufen hefur verið einn af leiðandi framleiðendum í keramiki í Evrópu. Nýjasta tækni Laufen er SaphirKeramik sem gerir þeim mögulegt að hafa sérstaklega þunnar og beinar hliðar í handlaugum sínum. Laufen hefur einnig markaðssett sérstaka línu fyrir Skandinavíu markað, Laufen Pro–N sem nú eru fáanlegar í verslunum okkar. Laufen hefur einnig verið í samstarfi við tískurisann Kartell um hönnun línu í þeirra nafni og er hluti þeirrar línu í vöruúrvali Húsasmiðjunnar.

Veggsalerni Laufen Kartell Vnr: 7920014

Baðinnrétting 47x60x27,5 cm Vnr: 7920200

Veggsalerni

Laufen Pro, lokaðar hliðar Vnr: 7920012

Baðinnrétting 47x60x27,5 cm Vnr: 7920202

Veggsalerni Laufen Pro Vnr: 7920010

Salerni

Laufen Pro Vnr: 7920000

Baðinnrétting 52x39x37 cm Vnr: 7920206

Eldhús og bað 71


BAÐKÖR OG STURTUKLEFAR Sturtuklefarnir frá Macro hafa reynst sérlega við erfiðar aðstæður eins og gistiheimili og hótel, klefarnir þykja mjög vandaðir og einfaldir í uppsetningu. Frá Jika bjóðum við sturtuhorn, sturtuhurðir og baðkarshliðar. Frá Kaldewei í Þýskalandi bjóðum við vönduð stálbaðkör og sturtubotna. Hornbaðkör og hefðbundin baðkör frá Cersanit í Póllandi hafa verið á markað i hér í fjölda ára og reynst vel, notað er 100% LUCITE acryl í framleiðsluna.

Baðkar

170x70 cm, stálþykkt 2,3 mm Vnr: 8070000

Baðkar

170x75 cm, stálþykkt 3,5 mm Vnr: 8070008

Sturtuklefi

80x80x200 cm Sturtubarki, stöng og handbrúsa fylgja Vnr: 8080017

72

Sturtuklefi

92x92x206 cm Blöndunartæki, stöng og handbrúsa fylgja Vnr: 8080088

Baðkar

með sturtubotni 170x75 cm, stálþykkt 3,5 mm Vnr: 8070091


Salerni

Salerni

Delfi, vegghengt Vnr: 8077525

Salerni

Olympia, P–lás Vnr: 8077516

Scandinavia, S–lás Vnr: 8077530

ÞÝSKIR INNBYGGÐIR SALERNISKASSAR Sanit er þýskur framleiðandi sem framleiðir gæða innbyggða kassa fyrir klósett með barkatengdum skolventli. Þeir eru mjög þægilegir í uppsetningu, öruggir og hafa reynst mjög vel enda uppfyllir Sanit ströngustu gæðakröfur í framleiðslu sinni. Rétt er að vanda valið þegar innbyggðir kassar og klósett eru valin því oft er ekki einfalt mál að skipta um innbyggða kassa ef eitthvað bjátar á.

Skolvaskur

Plast, 495x345 cm Vnr: 8031331

Hnappur

Satin, hvítur og króm Vnr: 8078430–2

Innbyggður kassi 118,5x52,5 cm Vnr: 8078409

Innbyggður kassi 82x52,5 cm Vnr: 8078412

Innbyggt sett

Skál, kassi, seta og frontur Vnr: 8078416

Eldhús og bað 73


NIÐURFÖLL Alcaplast er tékkneskur framleiðandi breiðrar línu hreinlætisvöru, allt frá plast fittings til innbyggðra WC kassa. Við bjóðum hér frá þeim nýja línu sturtuniðurfalla, í ýmsum breiddum og útliti. Öll vara Alcaplast er framleidd í fullkomnum vélum og byggt er á nýjustu tækni.

Niðurföll

Ef vatn er ekki að renna í

300x100 mm 550x100 mm 850x100 mm Vnr. 8069600–4

gegnum niðurfallið eru blöðkur lokaðar og jafnvel þegar vatnslás er þurr koma þær í veg fyrir lykt úr fráveitu.

Þegar vatnsflæðiblaðka er opin leyfir það tæmingu vatns.

Ristar fyrir niðurföll Ein stærð í allt Vnr: 8069606–19

74


AFKASTAMIKLIR MIÐSTÖÐVAROFNAR SEM NÝTA HITANN VEL Frumskilyrði að góð nýting fáist við upphitun á húsnæði er að miðstöðvarofnarnir skili sínu hlutverki vel, en séu jafnframt ekki of plássfrekir og auðveldir í uppsetningu. HENRAD miðstöðvarofnarnir eru þunnir og hlutfallslega fyrirferðarlitlir, sem byggist á nýrri framleiðslutækni, en með mikil afköst sem byggjast á hönnun ofnsins.

Handklæðaofn 80x50 cm 372W Vnr: 9200060

Handklæðaofn

80x50 cm 30W, 45 cm milli stúta Vnr: 9200048

Handklæðaofn 120x50 cm 530W Vnr: 9200050

Baðinnrétting Prestige Handlaug og skápur B:46 – H:60,5 – D:26 cm Vnr: 7910050

Baðinnrétting Elite

Handlaug Skápur og spegill Hurð hæglokandi Svört háglans eða hvít háglans B:31,5 – H:41,5 – D:50 cm Vnr: 7910053/52

Eldhús og bað 75


VIÐ BJÓÐUM GÓÐA ÞJÓNUSTU Starfsfólk Húsasmiðjunnar leggur metnað sinn í að bjóða bestu mögulegu þjónustu, sérþekkingu og ráðgjöf á hverjum degi. Húsasmiðjan býður einnig upp á fjölbreytta þjónustu í verslunum sínum um land allt. Hér má sjá brot af því sem við bjóðum upp á.

ÁHALDALEIGA Í Áhaldaleigum Húsasmiðjunnar er hægt að leigja öll helstu verkfæri t.d. staurabora, bútsagir, borvélar og margt fleira eins og garðverkfæri og kerrur.

FÁÐU SAMBAND VIÐ ÁHALDALEIGUR UM ALLT LAND Í SÍMA 525 3000 Akranes Borgarnes Dalvík Egilsstaðir Grafarholt Hafnarfjörður Húsavík

Hvolsvöllur Akureyri Selfoss Skútuvogur Reykjanesbær Ísafjörður

RAFTÆKJAVERKSTÆÐI Á Raftækjaverkstæði Húsasmiðjunnar er viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir þau raftæki sem seld eru í Húsasmiðjunni. Af vörumerkjum sem við þjónustum má nefna Electrolux, Amica, Black & Decker og Hitachi. Verkstæðið er í Skútuvogi 12a, sími 525 3012

LYKLASMÍÐI Husasmiðjan býður upp á lyklasmíði í öllum verslunum. Þar er hægtað láta smíða alla algengustu lykla á góðu verði.

76


PLÖTUSÖGUN Nákvæm tölustýrð plötusög er í Timburmiðstöð Húsasmiðjunnar í Grafarholti. þar sem hægt er að saga viðarplötur, hilluefni o.fl. eftir þínum þörfum. Einnig er hægt að láta saga plötur, hilluefni o.fl. hjá eftirtöldum timbursöludeildum í verslunum Húsasmiðjunnar í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri, Egilsstöðum, Reykjanesbæ og Borgarnesi. Vinsamlegast athugið að sögun getur verið mismunandi á milli staða hvað varðar nákvæmni. Leitið upplýsinga hjá starfsmönnum í timbursölu á viðkomandi stað.

KJARAKLÚBBUR Kjaralúbbur Húsasmiðjunnar og Blómavals er staðgreiðslureikningur þar sem meðlimir fá sérkjör og njóta tilboða allt árið um kring. Að auki fá meðlimir forgang á útsölur o.fl. á hverju ári. Kjaraklúbburinn er einn stærsti vildarklúbbur á Íslandi. Við hvetjum alla til að skrá sig í næstu verslun, það tekur innan við 30 sekúndur og er sannkölluð kjarabót frá fyrstu kaupum.

FAGMANNAKLÚBBUR Frá upphafi hefur Húsasmiðjan lagt metnað sinn í að þjónusta iðnaðarmenn og verktaka sérstkalega vel enda kröfuharðir viðskiptavinir með mikla fagþekkingu. Með skráningu í Fagmannaklúbb Húsasmiðjunnar fá fagmenn sérkjör af vörum og tilboð sérsniðin að þeirra iðngrein, boð á vörukynningar og námskeið á vegum Húsasmiðjunnar,

VIÐSKIPTAREIKNINGAR Fyrir fólk og fagmenn í framkvæmdum Ef þú hyggur á framkvæmdir býður Húsasmiðjan upp á reikningsviðskipti og sérkjör fyrir magnkaup þegar farið er í stærri framkvæmdir. Hægt er að sækja um reikningsviðskipti hjá Viðskiptareikningum Húsasmiðjunnar. Allar nánari upplýsingar má fá í síma 525 3000.

77


HÚSASMIÐJAN Í HEIMABYGGÐ AÐALNÚMER 525 3000 Skútuvogur Grafarholt Hafnarfjörður Fitjar, Reykjanesbæ Akranes Borgarnes Ísafjörður Akureyri Dalvík Húsavík Egilsstaðir Reyðarfjörður Höfn Hvolsvöllur Selfoss Vestmannaeyjar

525 3160 525 3100 525 3500 525 3750 525 3330 525 3350 525 3310 525 3550 525 3970 525 3950 525 3360 525 3380 525 3390 525 3790 525 3700 525 3770

Húsasmiðjan er leiðandi fyrirtæki í sölu á byggingavörum og starfrækir 16 verslanir um allt land. Húsasmiðjan er markaðssinnað verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði miðlunar, sölu og dreifingar vöru og þjónustu.


PINTEREST.COM/HUSASMIDJAN

FÁÐU INNBLÁSTUR Á PINTEREST HÚSASMIÐJUNNAR Vantar þig hugmynd fyrir garðinn, pallinn eða heimilið? Fylgdu okkur á Pinterest og skoðaðu góðar lausnir sem við og aðrir hafa deilt þar. Þú getur að sjálfsögðu líka deilt þínum eigin hugmyndum með okkur.


525 3000 • husa.is

Profile for Húsasmiðjan

Sælureitur 2015  

80 síður af heilræðum og hugmyndum fyrir pallinn, garðinn og heimilið.

Sælureitur 2015  

80 síður af heilræðum og hugmyndum fyrir pallinn, garðinn og heimilið.