Page 55

DOMUS

ALDUS

Hön n u n D O MUS g lu gga o g h u rð a e r æ tla ð að d r ag a úr or ku n o tk u n í h ú s n æ ð i. F á a n le g ir í mö r g u m ú t fær s lu m m e ð m ö rgu m o pn u n a r/ l o kun a r l au s n u m. H e n ta v e l í a lla r te gu n dir hú sn æði s.

ALDUS gluggar og hurðir henta jafnt fyrir nýbyggingar og endurnýjun húsa, þar sem þörf er á nútímalegu yfirbragði. Orkuskilvirkni í hönnun getur dregið úr orkunotkun á heimilinu og álklæðning að utan gerir ALDUS nánast viðhaldsfría. Þessi lína býður upp á lítillega aukningu í orkuskilvirkni umfram DOMUS.

TR É

TRÉ/ÁL

1,32 38 60 W/m2K

U-GILDI EU-SIZE

1

YEARS

dB Rw

HLJÓÐEINANGRUN

ENDINGARTÍMI

0,91 38 85 W/m2K

dB Rw

U-GILDI

YEARS

HLJÓÐ-

EU-SIZE

ENDINGAR-

EINANGRUN

TÍMI

2

N Á N A R U M V ÖR U

3

4

1

Val á glerlista

2

Handfang með hönnun arkitekts

3

Útloftun

4

Stillanlegar lamir

Hurðir og gluggar 55

Sælureitur 2015  
Sælureitur 2015  

80 síður af heilræðum og hugmyndum fyrir pallinn, garðinn og heimilið.